Document 101-IX, valid, current version — Adoption on September 18, 2019
( Last event — Entry into force, gone September 25, 2019. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 40, ст.219)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):

1) статтю 205 виключити;

2) у статті 212:

абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

"карається штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";

абзац другий частини другої викласти в такій редакції:

"карається штрафом від п’яти тисяч до семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років";

у примітці слова "тисячу", "три тисячі" та "п’ять тисяч" замінити відповідно словами "три тисячі", "п’ять тисяч" та "сім тисяч".

2. В абзаці першому частини третьої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) цифри "205" виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м.Київ
18 вересня 2019 року
№ 101-IX
on top