Document 1007-2011-п, valid, current version — Adoption on September 28, 2011
( Last event — Entry into force, gone October 4, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 вересня 2011 р. N 1007
Київ
Про внесення зміни до пункту 12 Порядку періодичного
подання інформації органам державної податкової
служби та отримання інформації зазначеними
органами за письмовим запитом

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести зміну до пункту 12 Порядку періодичного подання
інформації органам державної податкової служби та отримання
інформації зазначеними органами за письмовим запитом,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2010 р. N 1245 ( 1245-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2011 р.,
N 1, ст. 30), доповнивши його після абзацу третього новими
абзацами такого змісту:
"виявлення недостовірності даних, що містяться у податкових
деклараціях, поданих платником податків;
подання щодо платника податків скарги про ненадання таким
платником податків податкової накладної покупцю або про порушення
правил заповнення податкової накладної;
проведення зустрічної звірки;".
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом сьомим.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70on top