Document 1006-2001-п, current version — Revision on January 31, 2014, on the basis - 11-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 серпня 2001 р. N 1006
Київ
Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1059 ( 1059-2002-п ) від 25.07.2002
N 1570 ( 1570-2003-п ) від 02.10.2003
N 86 ( 86-2004-п ) від 28.01.2004
N 417 ( 417-2004-п ) від 31.03.2004
N 1373 ( 1373-2004-п ) від 15.10.2004
N 323 ( 323-2009-п ) від 08.04.2009
N 969 ( 969-2011-п ) від 14.09.2011
N 107 ( 107-2013-п ) від 13.02.2013
N 11 ( 11-2014-п ) від 09.01.2014 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України, що
додаються.
2. Міністерству екології та природних ресурсів, Державному
комітетові ядерного регулювання в місячний термін подати
Кабінетові Міністрів України узгоджені пропозиції щодо внесення
змін до положень про ці центральні органи виконавчої влади
стосовно їх повноважень у сфері ліцензування і контролю за
використанням джерел іонізуючого випромінювання.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 р.
N 66 ( 66-93-п ) "Про заходи безпечного перевезення радіоактивних
речовин" (ЗП України, 1993 р., N 4-5, ст. 74);
пункт 1 змін і доповнень, що вносяться до рішень Уряду
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
1 квітня 1996 р. N 382 ( 382-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 10,
ст. 280).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2001 р. N 1006
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. Абзац четвертий пункту 32 Положення про розслідування та
облік нещасних випадків професійних захворювань і аварій на
підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. N 623
( 623-93-п ) (ЗП України, 1994 р., N 1, ст. 1; Офіційний вісник
України, 1998 р., N 25, ст. 922), викласти у такій редакції:
"Спеціальне розслідування нещасних випадків, що сталися на
ядерних установках, підконтрольних Держатомрегулювання,
проводиться комісією, яка ним призначається".
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1570
( 1570-2003-п ) від 02.10.2003 )
( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 86
( 86-2004-п ) від 28.01.2004 )
{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 969
( 969-2011-п ) від 14.09.2011 }
5. В абзаці першому пункту 1 і пункті 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 30 липня 1996 р. N 861 ( 861-96-п ) "Про
визначення центрального органу та пункту зв'язку з питань
фізичного захисту ядерного матеріалу" слова "Міністерство охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки" у всіх
відмінках замінити словами "Державний комітет ядерного
регулювання" у відповідному відмінку.
6. У тексті Положення про державну систему обліку та контролю
ядерних матеріалів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 18 грудня 1996 р. N 1525 ( 1525-96-п ) (ЗП України,
1996 р., N 21, ст. 592), слово "Мінекобезпеки" замінити словом
"Держатомрегулювання".
7. У пункті 8 Порядку розроблення та затвердження норм,
правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого
1997 р. N 163 ( 163-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р.,
числа 7, 8, с. 47), слово "Мінекобезпеки" замінити словами
"Мінекоресурсів, Держатомрегулювання".

( Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1373
( 1373-2004-п ) від 15.10.2004 )

9. У тексті Порядку проведення спеціальної перевірки для
надання допуску фізичним особам до роботи на ядерних установках та
з ядерними матеріалами, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 25 грудня 1997 р. N 1471 ( 1471-97-п )
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 52, с. 146), слова
"державні органи, що регулюють ядерну та радіаційну безпеку" у
всіх відмінках замінити словом "Держатомрегулювання".

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 417
( 417-2004-п ) від 31.03.2004 }

{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 11
( 11-2014-п ) від 09.01.2014 }

{ Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 323
( 323-2009-п ) від 08.04.2009 }

( Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1059
( 1059-2002-п ) від 25.07.2002 )

14. Текст графи "Відповідальний виконавець" плану заходів
щодо запровадження моніторингу національних і міжнародних проектів
у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології та перелік
центральних органів виконавчої влади та установ, які беруть участь
у проведенні моніторингу національних і міжнародних проектів у
сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1219
( 1219-2000-п ) "Про державний моніторинг національних і
міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і
радіоекології" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 32,
ст. 1360), після слова "Мінекоресурсів" доповнити словом
"Держатомрегулювання".
15. У пунктах 2 і 3 постанови Кабінету Міністрів України від
12 жовтня 2000 р. N 1553 ( 1553-2000-п ) "Про невідкладні заходи
щодо підвищення безпеки та надійності функціонування ядерної
енергетики" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 14, ст. 1790)
слова "Міністерству екології та природних ресурсів" замінити
словами "Державному комітетові ядерного регулювання".
16. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від
8 листопада 2000 р. N 1683 ( 1683-2000-п ) "Про затвердження
переліків посад та спеціальностей персоналу для експлуатації
ядерних установок, підготовка якого підлягає ліцензуванню, і посад
персоналу, який безпосередньо здійснює управління реакторною
установкою атомної електростанції" (Офіційний вісник України,
2000 р., N 46, ст. 1993) слова "Міністерство екології та природних
ресурсів" замінити словами "Державний комітет ядерного
регулювання".

{ Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 107
( 107-2013-п ) від 13.02.2013 }

18. У пунктах 3, 8 і 42 Порядку державної реєстрації джерел
іонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 16 листопада 2000 р. N 1718 ( 1718-2000-п )
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 47, ст. 2034), слово
"Мінекоресурсів" замінити словом "Держатомрегулювання".on top