Document 1000-05, first version — Adoption on December 28, 1960
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Про затвердження Кримінально-процесуального
кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1961, N 2 ст. 15 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Стаття 1. Затвердити Кримінально-процесуальний кодекс
Української РСР ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) і ввести його в дію
з 1 квітня 1961 року.
Стаття 2. Доручити Президії Верховної Ради Української РСР
встановити порядок введення в дію Кримінально-процесуального
кодексу Української РСР і затвердити перелік законодавчих актів
Української РСР, які втрачають чинність у зв'язку з введенням
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР в дію.

Голова Президії Верховної
Ради Української РСР Д.КОРОТЧЕНКО
Секретар Президії Верховної
Ради Української РСР А.ЗЛЕНКО
м. Київ, 28 грудня 1960 р.on top