Document 10/96-рп, invalid, current version — Loss of force on April 24, 1998, on the basis - 98/98-рп

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження
Президента N 98/98-рп від 24.04.98 )
Про впорядкування структури місцевих
державних адміністрацій

1. Внести до Розпорядження Президента України від 22 вересня
1995 року N 234 ( 234/95-рп ) "Про затвердження Примірних
переліків управлінь, відділів та інших підрозділів обласної,
Київської та Севастопольської міських, районної, районної у містах
Києві, Севастополі державних адміністрацій" такі зміни:
1) пункт 3 викласти в такій редакції: "3. Утворення управлінь, відділів, інших підрозділів
державної адміністрації, не передбачених Примірним переліком, може
бути здійснено головою державної адміністрації у межах
встановленої граничної чисельності та фонду оплати праці
працівників відповідної державної адміністрації"; 2) пункт 2 визнати таким, що втратив чинність; 3) у додатках до цього Розпорядження: у додатку N 1 виключити пункти 26, 35, 39, 40, додатку N 2 -
пункти 46, 47, 50, 51, додатку N 3 - пункти 31, 39, 42, 43,
додатку N 4 - пункти 19, 23, 27; у додатку N 5 виключити пункти 25 і 28, а у пункті 20 - слова
"та землеустрою"; у додатку N 6 виключити пункт 22, а в пункті 16 - слова "та
землеустрою". 2. Установити, що управління освіти, охорони здоров'я,
культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій підпорядковуються головам цих адміністрацій та
відповідним центральним органам державної виконавчої влади. 3. Кабінету Міністрів України: під час уточнення показників державного бюджету за I квартал
1996 року передбачити коригування встановленої постановою Кабінету
Міністрів України від 4 листопада 1995 року N 885 ( 885-95-п )
граничної чисельності працівників районних державних
адміністрацій; внести зміни до граничної чисельності працівників державних
адміністрацій, що випливають з цього Розпорядження.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 12 січня 1996 року
N 10/96-рпon top