Document 1-92-п, current version — Revision on January 1, 1993, on the basis - 119-93-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 січня 1992 р. N 1
Київ
Про здійснення першочергових заходів
щодо забезпечення соціального захисту населення
в умовах лібералізації цін
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 21 ( 21-92-п ) від 17.01.92
N 140 ( 140-92-п ) від 21.03.92
N 212 ( 212-92-п ) від 28.04.92
N 691 ( 691-92-п ) від 09.12.92
N 119 ( 119-93-п ) від 17.02.93 )

На виконання постанови Президії Верховної Ради України від
27 грудня 1991 р. "Про соціальний захист населення і внутрішнього
ринку України" ( 2024-12 ) і Указу Президента України від
27 грудня 1991 р. "Про соціальний захист населення в умовах
лібералізації цін" ( 20/91 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 21
( 21-92-п ) від 17.01.92 )

2. Підприємствам, установам і організаціям:
забезпечити у січні 1992 р. авансові виплати заробітної плати
в розмірі не менше 50 процентів підвищених тарифних ставок і
посадових окладів;
підвищити з січня 1992 р. на 116 процентів:
перераховані відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 31 грудня 1991 р. N 391 ( 391-91-п ) "Про перерахунок
розміру відшкодування шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом або
іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними трудових
обов'язків" розміри відшкодування шкоди, заподіяної працівникові
внаслідок трудового каліцтва або іншого ушкодження здоров'я,
пов'язаного з виконанням ним своїх трудових обов'язків;
суми вихідної допомоги, інших гарантованих виплат
вивільнюваним працівникам, а також суми, що виплачуються виходячи
з середньомісячного заробітку, розмір якого визначено із заробітку
до 1 грудня 1991 року. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 140
( 140-92-п ) від 21.03.92 )
3. Установити, що до завершення коригування розмірів
державних пенсій відповідно до частини шостої статті 19 Закону
України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) в січні-лютому
1992 р. пенсії виплачуються в сумі двократного мінімального
розміру пенсії, встановленого для різних категорій пенсіонерів.
У подальшому виплата скоригованих пенсій провадиться із
зарахуванням сум пенсій, виплачених у січні-лютому 1992 року.
4. Установити, що підвищенню з з 1 грудня 1991 р. на 116
процентів підлягають розміри стипендії, визначені відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 1991 р. N 370
( 370-91-п ) "Про додаткові заходи соціального захисту студентів
вищих, учнів середніх спеціальних та професійно-технічних
навчальних закладів, аспірантів і докторантів". ( Пункт 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 21 ( 21-92-п ) від
17.01.92 )

( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 119
( 119-93-п ) від 17.02.93 )

( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 119
( 119-93-п ) від 17.02.93 )

( Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 119
( 119-93-п ) від 17.02.93 )

( Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 212
( 212-92-п ) від 28.04.92 )

9. Установити, що при визначенні сум відшкодування шкоди,
заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я,
пов'язаним з виконанням ним своїх трудових обов'язків, а також
сум, що виплачуватимуться особам, які мають право на відшкодування
шкоди у разі втрати годувальника, що призначатимуться після
1 січня 1992 р., сума середньомісячного заробітку за період до 1
грудня 1991 року підвищується на 116 процентів. ( Пункт 9 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 140 ( 140-92-п ) від
21.03.92 )
10. Установити, що виплати, визначені до 1 грудня 1991 року
відповідно до Закону УРСР "Про зайнятість населення" ( 803-12 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 170),
підвищуються на 116 процентів. ( Пункт 10 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 140 ( 140-92-п ) від 21.03.92 )
( Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 21
( 21-92-п ) від 17.01.92 )

12. Доручити Міністерству праці, Міністерству фінансів і
Міністерству соціального забезпечення України давати у необхідних
випадках роз'яснення щодо застосування цієї постанови.

Перший
віце-прем'єр-міністр України К.МАСИК
Державний секретар
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА
Інд. 18on top