Document 036_001-16, valid, current version — Signing on March 31, 2016
( Last event — Entry into force for Ukraine treaty, gone June 15, 2017, on the basis - v1395321-17. Take a look at the history? )

УГОДА
між Урядом України та Урядом Австралії про співробітництво в галузі використання ядерної енергії в мирних цілях


Дата підписання:

31.03.2016


Дата набрання чинності для України:

15.06.2017

Уряд України та Уряд Австралії (далі - Сторони, а окремо - Сторона),

підтверджуючи бажання Сторін співпрацювати в галузі використання ядерної енергії в мирних цілях;

підтверджуючи своє зобов'язання забезпечити сприяння досягненню мети нерозповсюдження ядерної зброї шляхом міжнародного розвитку та використання ядерної енергії в мирних цілях;

враховуючи, що Україна та Австралія є державами, що не володіють ядерною зброєю, та враховуючи їхні відповідні права та зобов'язання відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року, який набрав чинності 5 березня 1970 року (далі - Договір);

підтверджуючи свою підтримку завданням та положенням Договору та своє бажання сприяти всезагальному приєднанню до Договору;

підтверджуючи свою підтримку Міжнародному агентству з атомної енергії (далі - Агентство) та системи гарантій Агентства, а також своє бажання співпрацювати для забезпечення її постійної ефективності;

визнаючи, що Австралія як держава, що не володіє ядерною зброєю, та держава - учасниця Договору, взяла на себе зобов'язання не виробляти та іншим чином не придбавати ядерну зброю або інші ядерні вибухові пристрої, а також уклала Угоду між Австралією та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, підписану 10 липня 1974 року, та Додатковий протокол до Угоди між Австралією та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, підписаний 23 вересня 1997 року (спільно далі - Угода між Австралією та Агентством про застосування гарантій);

визнаючи, що Україна, як держава, що не володіє ядерною зброєю, та держава - учасниця Договору, взяла на себе зобов'язання не виробляти та іншим чином не придбавати ядерну зброю або інші ядерні вибухові пристрої, а також уклала Угоду між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, підписану 21 вересня 1995 року, та Додатковий протокол до Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, підписаний 15 серпня 2000 року (спільно далі - Угода про застосування гарантій між Україною та Агентством);

підтверджуючи своє зобов'язання щодо безпечного використання ядерних матеріалів як сторони Конвенції про фізичний захист ядерних матеріалів, учиненої в місті Відні та місті Нью-Йорку 3 березня 1980 року, яка набрала чинності 8 лютого 1987 року;

враховуючи, що Україна та Австралія є Договірними Державами Поправки до Конвенції про фізичний захист ядерних матеріалів, учиненої в місті Відні 8 липня 2005 року;

підтверджуючи своє зобов'язання з безпечного використання ядерних матеріалів та установок та захисту людей та навколишнього середовища від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання; важливість забезпечення захищеного, належним чином врегульованого та екологічно безпечного використання ядерної енергії для міжнародної спільноти; а також важливість двостороннього та багатостороннього співробітництва для чинних домовленостей в сфері ядерної безпеки та вдосконалення таких домовленостей;

маючи намір створити умови, що відповідають їх зобов'язанню з нерозповсюдження, відповідно до якого ядерні матеріали, неядерні матеріали, обладнання, компоненти та технології можуть передаватися між Україною та Австралією в мирних цілях та за недопущення вибухів;

домовились про таке:

Стаття I
Визначення

Для цілей цієї Угоди:

a) «компонент» означає складову частину обладнання або іншого предмета, визначену таким чином Сторонами в письмовій формі дипломатичними каналами;

b) «обладнання або технологія збагачення чи переробки» означає все обладнання, що призначене або використовується головним чином для збагачення урану або переробки ядерного палива;

c) «обладнання» означає предмети, зазначені в документі Агентства «Інформаційний циркуляр МАГАТЕ INFCIRC/254/Ред.9/Частина 1», зі змінами, внесеними у відповідний час. Будь-які такі зміни набирають чинності відповідно до цієї Угоди лише в тому разі, якщо обидві Сторони проінформують одна одну в письмовій формі дипломатичними каналами про прийняття ними таких змін;

d) «інформація» означає наукові, комерційні або технічні дані або інформацію в будь-якій формі, або будь-які інші дані або інформацію, що надаються або є предметом обміну відповідно до цієї Угоди;

e) «інтелектуальна власність» має значення, наведене у статті 2 Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності, учиненої в місті Стокгольмі 14 липня 1967 року, зі змінами, внесеними 28 вересня 1979 року, та може включати інші предмети за спільним визначенням Сторін;

f) «військові цілі» включають, без обмеження такими, пряме військове застосування ядерної енергії, зокрема, ядерну зброю або інші ядерні вибухові пристрої (включаючи наукові дослідження та розробки або виробництво тритію для використання у ядерній зброї та інших ядерних вибухових пристроях), а також включає військові ядерні енергетичні установки, боєприпаси, включаючи боєприпаси зі збідненого урану, військові ядерні ракетні двигуни або військові ядерні реактори; але за виключенням непрямого використання, зокрема, постачання електроенергії для військової бази будь-якою цивільною мережею, виробництва радіоактивних ізотопів з метою використання для медичних цілей у військовому шпиталі, або для інших подібних потреб, що може бути спільно визначено Сторонами в письмовій формі дипломатичними каналами;

g) «неядерний матеріал» означає дейтерій, важку воду та графіт ядерної чистоти, зазначені в документі Агентства «Інформаційний циркуляр МАГАТЕ INFCIRC/254/Ред.9/Частина 1», зі змінами, внесеними у відповідний час. Будь-які такі зміни набирають чинності відповідно до цієї Угоди лише в тому разі, якщо обидві Сторони проінформують одна одну в письмовій формі дипломатичними каналами про прийняття ними таких змін;

h) «ядерний матеріал» означає будь-який вихідний матеріал або спеціальний матеріал, що розщеплюється, відповідно до визначень, передбачених статтею XX Статуту Міжнародного агентства з атомної енергії, учиненого в місті Женеві 26 жовтня 1956 року. Будь-які визначення Радою керуючих Агентства відповідно до статті XX Статуту, які змінюють перелік матеріалів, що розглядаються як «вихідні матеріали» або «спеціальні розщеплювальні матеріали», набирають чинності відповідно до цієї Угоди лише в тому разі, якщо обидві Сторони проінформують одна одну в письмовій формі дипломатичними каналами про прийняття ними такого визначення;

i) «мирна ціль» включає використання ядерного матеріалу, неядерного матеріалу, обладнання, компонентів та технології в таких галузях, як виробництво електроенергії, медицина, сільське господарство та промисловість, але не включає наукові дослідження або розробки будь-яких вибухових пристроїв або для будь-яких воєнних цілей;

j) «технологія» має значення, передбачене в документі Агентства «Інформаційний циркуляр МАГАТЕ INFCIRC/254/Ред.9/Частина 1», зі змінами, внесеними у відповідний час. Будь-які такі зміни набирають чинності відповідно до цієї Угоди лише в тому разі, якщо обидві Сторони проінформують одна одну в письмовій формі дипломатичними каналами про прийняття ними таких змін; та

k) «передача» означає будь-яку передачу, включаючи, у відповідних випадках, повторну передачу; та

l) «ядерний паливний цикл» - визначення поняття міститься у пункті 5.1 Глосарію гарантій МАГАТЕ видання 2001 року.

Стаття II
Напрями співробітництва

1. Метою Сторін є співробітництво в галузі використання ядерної енергії в мирних цілях відповідно до цієї Угоди та застосовних міжнародних договорів й домовленостей, а також національного законодавства та нормативно-правових актів, чинних в Україні та в Австралії.

2. Співробітництво відповідно до цієї Угоди може здійснюватися безпосередньо між Сторонами або через уповноважених юридичних осіб Сторін. Таке співробітництво здійснюється відповідно до умов та положень цієї Угоди та будь-яких додаткових умов та положень, що можуть бути визначені Сторонами або їхніми уповноваженими юридичними особами.

3. Співробітництво відповідно до цієї Угоди вимагає застосування гарантій Агентства, в залежності від обставин:

a) по відношенню до всіх видів діяльності в ядерній галузі в межах територій Австралії, або у будь-якому іншому місці під її юрисдикцією або контролем, відповідно до положень Угоди між Австралією та Агентством про застосування гарантій; та

d) по відношенню до всіх видів діяльності в ядерній галузі відповідно до положень Угоди про застосування гарантій між Україною та Агентством в межах територій України, над якими остання здійснює, у відповідності до міжнародного законодавства, суверенітет, суверенні права, юрисдикцію та контроль.

4. Співробітництво, передбачене між Сторонами відповідно до цієї Угоди, може включати, серед іншого, такі напрями:

a) фундаментальні та прикладні дослідження;

b) наукові, технічні та промислові наукові дослідження та розробки;

c) розробка, проектування, будівництво, експлуатація та виведення з експлуатації дослідницьких реакторів, атомних електростанцій та інших установок ядерного паливного циклу;

d) використання ядерних реакторів для виробництва електроенергії, опріснення морської води та виробництва тепла;

e) поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами;

f) ядерна безпека, радіаційний захист та захист навколишнього середовища;

g) гарантії та фізичний захист ядерних матеріалів та установок;

h) використання радіоактивних ізотопів та випромінювання у дослідженнях в галузях сільського господарства, промисловості, медицини та екології;

i) геологічні та геофізичні пошуково-розвідувальні роботи, розробка, виробництво, подальша переробка та використання уранових родовищ;

j) аспекти регулювання використання ядерної енергії в мирних цілях; та

k) передача ядерних матеріалів;

l) інші галузі співробітництва, що можуть бути спільно визначені Сторонами в письмовій формі за дипломатичними каналами.

5. Співробітництво, зазначене в пункті 4 цієї статті, може здійснюватися в таких формах:

a) передача ядерних матеріалів, неядерних матеріалів, обладнання, компонентів та технологій;

b) обмін інформацією та персоналом;

c) навчання персоналу, включаючи професійне навчання та підвищення кваліфікації для адміністративного, наукового та технічного персоналу;

d) організація симпозіумів та семінарів;

e) організація спільних проектів та створення спільних підприємств;

f) створення двосторонніх робочих груп для виконання спільних проектів;

g) торгове та комерційне співробітництво стосовно ядерного паливного циклу; та

h) інші форми співробітництва, що можуть бути спільно визначені Сторонами в письмовій формі за дипломатичними каналами.

6. Співробітництво, визначене в пунктах 4 та 5 цієї статті, може здійснюватися відповідно до потреб через домовленості між уповноваженими юридичними особами. Відповідні компетентні органи однієї зі Сторін, на вимогу компетентного органу іншої Сторони, підтверджують, чи насправді особа, яка стверджує про себе як про уповноважену юридичну особу такої Сторони, є такою уповноваженою юридичною особою для потреб ведення переговорів про домовленості щодо вказаного співробітництва.

Стаття III
Компетентні органи

1. З метою виконання цієї Угоди Сторони призначають компетентні органи. Від імені Уряду України компетентним органом є Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, а від імені Уряду Австралії компетентним органом є Бюро Австралії з гарантій та нерозповсюдження.

2. Незалежно від положень пункту 1 цієї Статті, Сторони можуть призначати інші компетентні органи для координації співробітництва в окремих напрямах, зазначених у статті II цієї Угоди. Кожна із Сторін повідомляє іншу Сторону в письмовій формі дипломатичними каналами у разі призначення нею компетентного органу для таких потреб. Сторони повідомляють одна одну в письмовій формі дипломатичними каналами про будь-яку зміну компетентного органа.

Стаття IV
Предмети, що підпадають під дію цієї Угоди

1. Ця Угода застосовується до:

a) всіх ядерних матеріалів, що передаються між Сторонами безпосередньо або через треті держави;

b) всіх форм ядерних матеріалів, підготовлених із застосуванням хімічних або фізичних процесів або розділення ізотопів ядерних матеріалів, що підпадають під дію цієї Угоди, за такої умови: якщо ядерний матеріал, що підпадає під дію цієї Угоди, змішується з іншими ядерними матеріалами, кількість ядерного матеріалу, підготовленого як вказано вище, що підпадає під дію цієї Угоди, має відповідати пропорційній частині кількості ядерного матеріалу, що підпадає під дію цієї Угоди, у загальній кількості ядерного матеріалу;

c) всієї накопиченої кількості ядерного матеріалу, виробленого шляхом нейтронного опромінення ядерного матеріалу, що підпадає під дію цієї Угоди, за такої умови: якщо ядерний матеріал, що підпадає під дію цієї Угоди, опромінюється разом з іншим ядерним матеріалом, пропорційна частина ядерного матеріалу, виробленого таким чином, що підпадає під дію цієї Угоди, має дорівнювати пропорційній частині опроміненого ядерного матеріалу, що підпадає під дію цієї Угоди;

d) неядерних матеріалів, обладнання, компонентів та технологій, визначених у статті I цієї Угоди, що передаються між Україною та Австралією безпосередньо або через треті держави за умови, що сторона-постачальник повідомить про таку передачу стороні-одержувачу в письмовій формі, а сторона-одержувач підтвердить в письмовій формі, що передача або майбутнє утримання неядерних матеріалів, обладнання, компонентів та технологій відповідають цій Угоді;

e) ядерних матеріалів, якщо неядерні матеріали, обладнання, компоненти або технології, що підпадають під дію цієї Угоди, мають прямий та суттєвий зв'язок з виробництвом, переробкою або використанням таких ядерних матеріалів; та

f) обладнання, виробленого шляхом використання або застосування технології, переданої відповідно до цієї Угоди.

2. Ядерні матеріали, неядерні матеріали, обладнання, компоненти та технології, що підпадають під дію цієї Угоди, передаються лише юридичним особам, визначеним компетентним органом сторони-одержувача, які належним чином уповноважені отримувати їх.

3. Ядерні матеріали, неядерні матеріали, обладнання, компоненти та технології, зазначені в пункті 1 цієї статті, залишаються такими, що підпадають під дію цієї Угоди, коли вони:

a) є непридатними для використання у будь-якій діяльності в ядерній галузі, що є відповідною з точки зору гарантій;

b) є такими, що практично не підлягають відновленню для переробки у форму, в якій вони є придатними для використання для будь-якої діяльності в ядерній галузі;

c) передані за межі території України або за межі території Австралії відповідно до статті VII цієї Угоди; або

d) Сторони іншим чином спільно визначають в письмовій формі за дипломатичними каналами, що ядерні матеріали, неядерні матеріали, обладнання, компоненти та технології, зазначені в пункті 1 цієї статті, більше не підпадають під дію цієї Угоди.

4. З метою визначення часу, коли певний ядерний матеріал, що підпадає під дію цієї Угоди, припиняє бути придатним для використання у будь-якій діяльності в ядерній галузі або практично не підлягає відновленню для переробки у форму, в якій він є придатним для використання у будь-якій діяльності в ядерній галузі, обидві Сторони застосовують всі відповідні визначення, встановлені Агентством згідно з Угодою між Україною та Агентством про застосування гарантій або Угодою про застосування гарантій між Австралією та Агентством, якщо вона діє у такому випадку. За відсутності визначення, встановленого Агентством, визначення може бути встановлене спільним рішенням компетентних органів відповідно до принципів, що застосовуються Агентством з цією метою.

Стаття V
Ядерна безпека

1. Кожна із Сторін вживає всіх необхідних заходів, потрібних для забезпечення відповідності ядерної безпеки та поводження з радіоактивними відходами, в залежності від обставин, положенням Конвенції про ядерну безпеку, учиненої в місті Відні 17 червня 1994 року, що набрала чинності 24 жовтня 1996 року (Інформаційний циркуляр МАГАТЕ INFCIRC/449), Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами, учиненої в місті Відні 5 вересня 1997 року, яка набрала чинності 18 червня 2001 року (Інформаційний циркуляр МАГАТЕ INFCIRC/546), Конвенції про допомогу в разі ядерної аварії чи радіаційної аварійної ситуації, учиненої в місті Відні 26 вересня 1986 року, яка набрала чинності 26 лютого 1987 року (Інформаційний циркуляр МАГАТЕ INFCIRC/336) та Конвенції про оперативне повідомлення про ядерну аварію, учиненої в місті Відні 26 вересня 1986 року та яка набрала чинності 27 жовтня 1986 року (Інформаційний циркуляр МАГАТЕ INFCIRC/335).

2. Кожна із Сторін визнає можливість внесення змін до конвенцій, зазначених в пункті 1 цієї статті або додаткових міжнародних договорів або домовленостей, які можуть набрати чинності у майбутньому. Всі такі зміни або додаткові угоди чи домовленості набирають чинності по відношенню до цієї Угоди лише в тому разі, якщо обидві Сторони поінформували одна одну в письмовій формі дипломатичними каналами про прийняття ними застосування змін або додаткових угод чи домовленостей.

3. Сторони здіснюють співробітництво відповідно до потреб в галузі використання механізмів та зобов'язань конвенцій, зазначених в пункті 1 цієї статті, та додаткових міжнародних договорів або домовленостей відповідно до пункту 2 цієї статті, а також, у відповідних випадках, для забезпечення дієвого застосування домовленостей в галузі ядерної та радіологічної безпеки, що діють у їхніх відповідних юрисдикціях, та безпечного використання ядерних матеріалів, неядерних матеріалів, обладнання, компонентів та технологій, що постачаються відповідно до цієї Угоди.

Стаття VI
Фізичний захист

1. Кожна із Сторін вживає всіх потрібних заходів, співмірних з оцінкою загрози, що діє станом на відповідний час, для забезпечення адекватного фізичного захисту ядерних матеріалів, неядерних матеріалів, обладнання, компонентів та технологій, що підпадають під дію цієї Угоди, у межах її юрисдикції або в межах території, що знаходиться під її контролем, та, як мінімум, застосовує рівні фізичного захисту, погоджені відповідно до Конвенції про фізичний захист ядерних матеріалів, включаючи всі зміни, що діють стосовно кожної із Сторін.

2. Окрім цього, кожна із Сторін вживає заходів фізичного захисту відповідно до національного законодавства, які відповідають рівням, які не є нижчими за рекомендовані документом Агентства «Інформаційний циркуляр МАГАТЕ INFCIRC/225/Ред.5», зі змінами, внесеними у відповідний час. Всі поправки або заміни документа Агентства «Інформаційний циркуляр МАГАТЕ INFCIRC/225/Ред.5» набирають чинності відповідно до цієї Угоди лише в тому разі, якщо обидві Сторони поінформували одна одну в письмовій формі дипломатичними каналами про прийняття ними таких поправок або змін.

3. Щодо адекватності заходів фізичного захисту, що підтримуються відповідно до цієї статті по відношенню до матеріалів та обладнання, які передаються відповідно до цієї Угоди та по відношенню до будь-яких спеціальних ядерних матеріалів, що використовуються у будь-яких матеріалах або обладнанні, які передаються, або виробляються з їхнім використанням, Сторони проводять аналіз та консультації на періодичній основі або у будь-якому разі, коли на думку однієї зі Сторін для підтримання адекватної фізичної безпеки можуть вимагатися переглянуті заходи.

4. Кожна із Сторін визначає органи державної влади, що відповідають за забезпечення адекватного дотримання рівнів фізичної безпеки та координацію заходів з реагування та усунення наслідків у разі неправомірного використання матеріалів, що підпадають під дію цієї статті, або неправомірного поводження з ними. Кожна із Сторін також призначає контактних осіб у своїх органах державної влади для співпраці з питань транспортування за кордон та інших питань, що становлять спільний інтерес.

5. Кожна із Сторін забезпечує адекватний захист ядерних матеріалів, неядерних матеріалів, обладнання, компонентів та технологій при міжнародних перевезеннях та відправленні із її юрисдикції до відповідної передачі відповідальності за нього державі-одержувачу.

Стаття VII
Повторна передача

1. Ядерні матеріали, що підпадають під дію цієї Угоди, не передаються третім державам без попередньої письмової згоди сторони-постачальника, окрім випадків, визначених відповідно до пункту 3 цієї статті.

2. Неядерні матеріали, обладнання, компоненти та технології, що підпадають під дію цієї Угоди, не передаються стороною-одержувачем, третій державі, окрім тих випадків, коли сторона-одержувач одержить попередню письмову згоду сторони-постачальника, за умови забезпечення третіми державами:

a) використання в мирних цілях;

b) застосування гарантій Агентства; та

c) заходів фізичного захисту на рівні, не нижчому за встановлений для Сторін відповідно до статті VI цієї Угоди.

3. Передача ядерних матеріалів, що підпадають під дію цієї Угоди, від України до третіх держав, які мають чинну угоду з Австралією стосовно передачі ядерних матеріалів, може мати місце, але за виключенням випадків, коли компетентний орган Австралії повідомить компетентному органу України в письмовій формі про те, що Австралія визнала за потрібне призупинити, скасувати або утриматися від передачі ядерних матеріалів. Компетентний орган України негайно повідомляє компетентний орган Австралії про будь-які такі передачі відповідно до процедур, встановлених в адміністративних домовленостях, укладених відповідно до статті XIV цієї Угоди.

4. Компетентний орган Австралії надає компетентному органу України (та зберігає в актуальному стані) перелік країн, до яких може здійснюватися передача, а також технологій ядерного паливного циклу, що можуть застосовуватися в третіх державах по відношенню до ядерних матеріалів, що передаються відповідно до пункту 3 цієї статті.

Стаття VIII
Перелік установок ядерного паливного циклу

Ядерні матеріали, що підпадають під дію цієї Угоди в Україні, переробляються, застосовуються та зберігаються лише на установках, включених до переліку установок ядерного паливного циклу України, який спільно визначається Сторонами.

Стаття IX
Збагачення та переробка

1. Ядерні матеріали, що підпадають під дію цієї Угоди, не повинні:

a) мати збагачення 20 % або вище за вмістом ізотопу урану-235; або

b) перероблятися;

без попередньої письмової згоди Сторін.

2. Плутоній, уран-233, високозбагачений уран, опромінені джерела або спеціальні ядерні матеріали, що підпадають під дію цієї Угоди, не можуть, окрім випадків, спільно визначених Сторонами, змінюватися за формою або змістом, окрім випадків опромінення, додаткового опромінення, або досліджень після опромінення.

Стаття X
Використання для вибухів або у воєнних цілях

Ядерні матеріали, неядерні матеріали, обладнання, компоненти та технології, що підпадають під дію цієї Угоди, використовуються лише в мирних цілях та не можуть використовуватися для виробництва ядерної зброї або інших ядерних вибухових пристроїв, для наукових досліджень або розробки ядерної зброї або будь-яких інших ядерних вибухових пристроїв або використовуватися у будь-який спосіб для досягнення будь-яких воєнних цілей.

Стаття XI
Гарантії

1. Якщо ядерні матеріали, неядерні матеріали, обладнання, компоненти або технології, що підпадають під дію цієї Угоди, перебувають в межах території України або у будь-якому іншому місці під її юрисдикцією або контролем, дотримання статті X цієї Угоди забезпечується через систему гарантій відповідно до Угоди про застосування гарантій між Україною та Агентством.

2. Якщо ядерні матеріали, неядерні матеріали, обладнання, компоненти або технології, що підпадають під дію цієї Угоди, перебувають в межах території Австралії або у будь-якому іншому місці під її юрисдикцією або контролем, дотримання статті X цієї Угоди забезпечується через систему гарантій відповідно до Угоди між Австралією та Агентством про застосування гарантій.

3. Якщо, незважаючи на зусилля обох Сторін, Агентство не виконує свої функції відповідно до угод, зазначених в пунктах 1 та 2 цієї статті, для забезпечення застосування гарантій в межах території однієї із Сторін, Сторони негайно забезпечують застосування гарантій, задовільних для обох Сторін, що відповідають принципам та процедурам гарантій Агентства та забезпечують зобов'язання, еквівалентні системі гарантій, яку вони замінюють. Сторони проводять консультації та сприяють одна одній у застосуванні такої системи гарантій.

Стаття XII
Інтелектуальна власність

Сторони забезпечують адекватний та дієвий захист прав інтелектуальної власності, що створюється, та технологій, що передаються в рамках співробітництва відповідно до цієї Угоди, згідно з письмовими домовленостями між Сторонами та застосовними міжнародними договорами та домовленостями, а також національним законодавством та нормативно-правовими актами, чинними в Україні та в Австралії.

Стаття XIII
Конфіденційність інформації

1. Сторони вживають відповідних попереджувальних заходів для збереження конфіденційності інформації, одержаної в результаті дії цієї Угоди.

2. Інформація, що передається відповідно до цієї Угоди, використовується виключно у відповідності до цієї Угоди, а не для будь-яких інших потреб.

3. Ця Угода не вимагає передачі Сторонами будь-якої інформації, яка не дозволена відповідно до їхніх відповідних міжнародних договорів, національного законодавства та нормативно-правових актів.

Стаття XIV
Адміністративні домовленості

1. Компетентні органи обох Сторін встановлюють адміністративні домовленості для забезпечення ефективного виконання цієї Угоди. Такі домовленості можуть бути змінені за спільним визначенням компетентних органів обох Сторін в письмовій формі.

2. Кожна із Сторін встановлює та підтримує систему обліку та контролю всіх ядерних матеріалів, матеріалів, обладнання, компонентів та технологій, що підпадають під дію цієї Угоди. Кожна із Сторін забезпечує звітність про всі передачі та одержання, а також річний звіт про всі операції та товарно-матеріальні запаси.

3. Якщо ядерний матеріал, що підпадає під дію цієї Угоди, перебуває в межах території України або Австралії, відповідна Сторона, на вимогу іншої Сторони, подає останній в письмовій формі всі висновки, які Агентство зробить на основі своєї діяльності з гарантій, тією мірою, якою вони стосуються ядерних матеріалів, що підпадають під дію цієї Угоди.

Стаття XV
Консультації

1. Сторони проводять консультації на періодичній основі або в будь-який момент на вимогу однієї зі Сторін для забезпечення ефективного виконання цієї Угоди або подальшого співробітництва в галузі використання ядерної енергії в мирних цілях.

2. Сторони можуть спільно запросити представників Агентства для участі в таких консультаціях.

Стаття XVI
Припинення співробітництва та передач

1. Кожна із Сторін має право призупинити або скасувати подальші передачі ядерних матеріалів, неядерних матеріалів, обладнання, компонентів та технології та вимагати від сторони-одержувача, вживання коригувальних заходів, якщо сторона-одержувач, суттєвим чином порушує домовленості за гарантіями Агентства або суттєвим чином порушує цю Угоду.

2. Перед тим, як одна зі Сторін вирішить застосувати будь-які із своїх прав, зазначених у підпунктах (a) та (b) цього пункту, Сторони проводять консультації між собою для спільного визначення коригувальних заходів. Якщо після консультацій між Сторонами такі коригувальні заходи не будуть впроваджені впродовж обґрунтованого проміжку часу (що не перевищує дев'яноста днів після закінчення таких консультацій або більш тривалого періоду часу, спільно визначеного Сторонами), після цього сторона-постачальник має право:

a) призупинити або скасувати подальшу передачу ядерних матеріалів, неядерних матеріалів, обладнання, компонентів та технологій, що підпадають під дію цієї Угоди; та

b) вимагати повернення ядерних матеріалів, неядерних матеріалів, обладнання, компонентів та технологій, що підпадають під дію цієї Угоди.

3. При ухвалення рішення про застосування будь-яких своїх прав відповідно до пункту 2 цієї статті, кожна із Сторін розглядає факти, що призводять до виникнення таких прав, включаючи те, чи було недотримання спричинено навмисно та свідомо. Якщо така Сторона виявить, що таке недотримання не було навмисним та свідомим, та у тій частині, в якій вона вважає, що таке суттєве недотримання може бути виправлено, Сторона, що не припускається порушень, вживає заходів, за умови дотримання свого національного законодавства та нормативно-правових актів, для надання Стороні, що припускається порушення, можливості усунення такого недотримання впродовж обґрунтованого проміжку часу.

4. Обидві Сторони погоджуються з тим, що підривання ядерного вибухового пристрою однією зі Сторін становить недотримання положень цієї Угоди.

5. Щодо гарантійних зобов'язань, зазначених у статті XI, визначення суттєвого порушення цієї Угоди повинно ґрунтуватися на виявленні недотримання Радою керуючих Агентства, як зазначено у статті XII.C Статуту Міжнародного агентства з атомної енергії, учиненого в місті Женеві 26 жовтня 1956 року.

6. Жодне з положень цієї статті не виключає можливості проведення сумлінних переговорів та урегулювання спорів відповідно до статті XVII цієї Угоди.

Стаття XVII
Врегулювання спорів

1. Всі спори, що виникають щодо тлумачення або застосування цієї Угоди, які не будуть врегульовані шляхом сумлінних переговорів, на вимогу однієї зі Сторін, подаватися до арбітражного суду, що складається з трьох арбітрів, призначених відповідно до положень цієї статті.

2. Кожна із Сторін має призначити одного арбітра, котрий може бути її громадянином, а два арбітри, призначені таким чином, призначають третього арбітра, котрий є громадянином третьої держави - учасника Договору та має бути головою арбітражного суду. Арбітражне провадження регулюється Арбітражним регламентом Комісії ООН з права міжнародної торгівлі, окрім можливих змін, що можуть спільно визначатися Сторонами в письмовій формі.

3. Якщо впродовж тридцяти днів після вимоги арбітражного провадження будь-яка зі Сторін не призначить арбітра, інша Сторона спору може вимагати, що б арбітра призначив Голова Міжнародного Суду. Такі ж процедури застосовуються у тому разі, якщо впродовж тридцяти днів після визначення або призначення другого арбітра не буде призначений третій арбітр.

4. Рішення арбітражного суду виконується з чинним законодавством Сторін, а також відповідно до норм міжнародного права.

Стаття XVIII
Зміни та доповнення

1. Сторони можуть, на вимогу однієї зі Сторін, проводити консультації стосовно можливих змін та доповнень до цієї Угоди, зокрема, для врахування міжнародних подій в сфері ядерних гарантій.

2. Ця Угода може бути змінена та доповнена в будь-який момент часу за домовленістю між Сторонами в письмовій формі дипломатичними каналами. Такі зміни набирають чинності з дати, коли Сторони повідомлять одна одну в письмовій формі дипломатичними каналами про виконання їхніх відповідних внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ними чинності.

Стаття XIX
Набрання чинності та строк дії

1. Ця Угода набирає чинності з дати, коли Сторони повідомлять одна одну в письмовій формі дипломатичними каналами про виконання їх відповідних внутрішніх процедур потрібних для набрання чинності цією Угодою.

2. Ця Угода залишатиметься чинною протягом тридцяти років. Якщо будь-яка із Сторін не повідомить іншу щонайменше за один рік до закінчення зазначеного періоду, Угода залишатиметься чинною до закінчення одного року з дати надання будь-якою зі Сторін іншій дипломатичними каналами письмового повідомлення про припинення дії цієї Угоди.

3. Якщо Сторони не домовилися про інше в письмовій формі за дипломатичними каналами, припинення дії, призупинення або закінчення строку дії цієї Угоди або будь-якого співробітництва відповідно до цієї Угоди з будь-якої причини не звільняє Сторони від зобов'язань відповідно до статей IV-XVII цієї Угоди по відношенню до ядерних матеріалів, неядерних матеріалів, обладнання, компонентів та технологій, переданих під час дії цієї Угоди.

На посвідчення чого, ті, що підписалися нижче, належним чином уповноважені своїми відповідними Урядами, підписали цю Угоду.

Учинено в м. Вашингтоні 31 березня 2016 року вдвох примірниках, кожний українською та англійською мовами, прицьому обидва тексти є автентичними.


За Уряд України

За Уряд Австралії


(підпис)

(підпис)
on top