Угода про правовий статус Регіонального екологічного центру для Центральної та Східної Європи
Латвія, Чорногорія, Угорщина [...]; Угода, Міжнародний документ від 13.07.2011
Документ 998_552, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 15.07.2015, підстава - 599-VIII
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 05.12.2015, підстава - v3071321-15. Подивитися в історії? )

УГОДА
про правовий статус Регіонального екологічного центру для Центральної та Східної Європи

{Угоду ратифіковано Законом № 599-VIII від 15.07.2015}

Офіційний переклад

Сторони цієї Угоди,

беручи до уваги, що Регіональний екологічний центр для Центральної та Східної Європи (РЕЦ) було засновано в 1990 році й визначено його завданням надання допомоги у вирішенні екологічних проблем, головним чином, у Центральній та Східній Європі;

посилаючись на Статут РЕЦ 1996 року (далі - Статут);

визнаючи, що із часом РЕЦ перетворився de facto в міжнародну організацію, що дотримується міжнародних зобов’язань та складається з Головного управління та мережі національних представництв;

посилаючись на «Декларацію Сторін, що підписали Статут Регіонального екологічного центру для Центральної та Східної Європи, з нагоди 20-ої річниці створення РЕЦ», прийняту 18 червня 2010 року, в якій Сторони, що підписали Статут, рекомендували «створити сприятливі умови для гармонізації шляхом укладення нового, функціонального, багатостороннього документа для заінтересованих Сторін, що підписали Статут»;

будучи переконаними в необхідності створення можливості для Сторін, що підписали Статут, стати стороною угоди, в якій прямо передбачено надання міжнародної правосуб’єктності для РЕЦ, без зміни дійсної функції Статуту як базового документу для функціонування РЕЦ,

домовились про таке:

Стаття 1

1. Сторони цим визнають, що РЕЦ є міжнародною організацією з місцем розташування в м. Сентендре, Угорщина.

2. Сторони цим визнають, що РЕЦ має міжнародну правосуб’єктність. Також він має таку правосуб’єктність, яка може бути необхідною для виконання ним своїх функцій та досягнення своїх цілей, зокрема право укладати договори, набувати та відчужувати рухоме та нерухоме майно, подавати позови до суду та брати участь у процесуальних діях.

Стаття 2

Ця Угода не стосується цілей, характеристик та інституційної структури РЕЦ, визначених у Статуті, а також не стосується правового статусу РЕЦ для Сторін, що підписали Статут, які не є Сторонами цієї Угоди.

Стаття 3

Ця Угода не стосується прав та обов’язків РЕЦ, які можуть випливати з угод чи договірних домовленостей, укладених з будь-яким урядом чи третьою стороною.

Стаття 4

Жодна зі Сторін цієї Угоди через будь-які з її положень не відповідає за дії, бездіяльність, зобов’язання чи борги РЕЦ.

Стаття 5

1. Ця Угода є відкритою для підписання Сторонами, що підписали Статут.

2. Ця Угода підлягає ратифікації, затвердженню або прийняттю. Ратифікаційні грамоти, документи про затвердження або прийняття зберігаються в Уряді Угорської Республіки.

3. Ця Угода залишається відкритою для приєднання будь-якою Стороною, що підписала Статут. Документи про приєднання зберігаються в Уряді Угорської Республіки.

4. Ця Угода набирає чинності на тридцятий день від дня передачі на зберігання третьої ратифікаційної грамоти, документа про затвердження або прийняття. Для кожної Сторони, що підписала Статут, яка ратифікує, затверджує цю Угоду або приєднується до неї після передачі на зберігання третьої ратифікаційної грамоти, документа про затвердження чи прийняття ця Угода набирає чинності на тридцятий день від дня передачі на зберігання такою Стороною, що підписала Статут, своєї ратифікаційної грамоти, документа про затвердження чи прийняття.

Учинено в м. Будапешт 13 липня 2011 року.

(Підпис)
_____________________________
Від імені Латвійської Республіки

(Підпис)
_____________________________
Від імені Чорногорії

(Підпис)
_____________________________
Від імені Угорської Республіки

(Підпис)
_____________________________
Від імені Республіки Албанія

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________вгору