Документ 998_549, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 08.04.2015, підстава - 300-VIII
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.06.2015, підстава - v1705321-15. Подивитися в історії? )

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України, Урядом Республіки Білорусь і Урядом Республіки Польща про точку стику державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республіки Польща

{Угоду ратифіковано Законом № 300-VIII від 08.04.2015}

Кабінет Міністрів України, Уряд Республіки Білорусь і Уряд Республіки Польща (далі - Сторони),

керуючись засадами поваги суверенітету, територіальної цілісності держав і недоторканності державних кордонів,

беручи до уваги необхідність визначення й позначення точки стику державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республіки Польща,

домовилися про таке:

Стаття 1

1. Точка стику державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республіки Польща (далі - точка стику кордонів) знаходиться на перетині лінії, що проходить по середині річки Західний Буг (Буг), з лінією, яка є продовженням південної бровки каналу Мостицького.

2. Точка стику кордонів позначена на Делімітаційній карті стику державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республіки Польща масштабу 1:10000, яка є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 2

1. Точка стику кордонів позначається на місцевості прикордонним знаком «Буг» (далі - прикордонний знак).

2. Сторони в тримісячний строк з дати набрання чинності цією Угодою створять Спільну українсько-білорусько-польську комісію (далі - Спільна комісія) з метою позначення точки стику кордонів на місцевості та підготовки і підписання демаркаційних документів.

Демаркаційні документи - Протокол прикордонного знака «Буг», Демаркаційна карта стику державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республіки Польща, Заключний протокол Спільної комісії - укладаються в трьох примірниках, кожний українською, білоруською і польською мовами.

3. Витрати, пов'язані з виконанням спільних робіт, зазначених у пункті 2 цієї статті, Сторони покривають на паритетній основі.

Стаття 3

1. Кожна зі Сторін вживає необхідних заходів з метою підтримання в належному стані елементів прикордонного знака, що знаходяться на території її держави, і недопущення їх переміщення, пошкодження, зникнення або знищення, а також заходів, спрямованих на забезпечення видимості між елементами прикордонного знака.

2. Сторони вживуть заходів, які забезпечуватимуть незмінність положення русла річки Західний Буг (Буг) у районі точки стику кордонів.

3. У випадку природних змін русла річки Західний Буг (Буг) точка стику кордонів не змінює свого положення доти, поки Сторони не домовляться про інше.

4. Дії Сторін, пов'язані із запобіганням переміщення, пошкодження, зникнення або знищення елементів прикордонного знака, регулюються відповідними положеннями двосторонніх міжнародних договорів держав Сторін.

5. За відсутності можливості відновлення елементів прикордонного знака на попередньому місці Сторони погодять їх нове місцеположення і укладуть відповідні документи в трьох примірниках, кожний з яких українською, білоруською і польською мовами.

Стаття 4

Будь-які питання, пов'язані з реалізацією цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій між Сторонами.

Стаття 5

Ця Угода набирає чинності з дати отримання останньої ноти, що підтверджує виконання кожною зі Сторін необхідних внутрішньодержавних процедур.

Вчинено в м. Луцьку 14 березня 2013 року в трьох примірниках, кожний українською, білоруською і польською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу.

За Кабінет Міністрів
України

(підпис)

За Уряд Республіки
Білорусь

(підпис)

За Уряд Республіки
Польща

(підпис)

ДЕЛІМІТАЦІЙНА КАРТА
стику державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республіки Польща


Додаток
до Угоди між Кабінетом Міністрів України,
Урядом Республіки Білорусь і Урядом
Республіки Польща про точку стику
державних кордонів України,
Республіки Білорусь і Республіки Польща

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ



вгору