Документ 998_358, чинний, поточна редакція — Підписання від 28.11.2008

             Технічна угода 
про встановлення й технічне обслуговування
системи обміну даними про повітряну обстановку,
необхідної для реалізації Меморандуму
про взаєморозуміння між Міністерством оборони
України, Міністерством оборони Угорщини та Штабом
Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних
сил НАТО в Європі стосовно обміну даними про повітряну
обстановку між Командним пунктом повітряного
командування "Захід" (м. Львів, Україна)
та Центром управління та оповіщення
(м. Веспрем, Угорщина)

Дата підписання: 28.11.2008 Дата набрання чинності для України: 28.11.2008
Міністерство оборони України, Міністерство оборони Угорщини
та Штаб Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО
в Європі (далі - ВГК ОЗС НАТО в Європі) є учасниками Технічної
угоди.
Ця Технічна угода є додатковою до взаємно погодженого
Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством оборони України,
Міністерством оборони Угорщини та Штабом Верховного
головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі стосовно
обміну даними про повітряну обстановку між Командним пунктом
повітряного командування "Захід" (м. Львів, Україна) та Центром
управління й оповіщення (м. Веспрем, Угорщина) ( 998_309 ),
підписаного 13 червня 2008 року (далі - Меморандум).
Технічна угода детально визначає обов'язки учасників стосовно
встановлення й технічного обслуговування телекомунікаційних ліній,
необхідних для функціонування системи обміну даними про повітряну
обстановку (далі - система ОДПО) та інші аспекти відповідно до
статті першої Меморандуму ( 998_309 ).
Цей документ містить додатки, що стосуються конкретних
аспектів, і, якщо необхідно, може бути розширений за взаємною
згодою учасників шляхом підписання додаткових угод в установленому
порядку.
Ця Технічна угода набере чинності в день останнього
підписання, і положення Меморандуму ( 998_309 ) щодо її дії,
закінчення та внесення змін та тлумачення будуть застосовуватись.
Підписано в трьох примірниках англійською мовою та одному
примірнику українською мовою, при цьому їхній зміст один і той
самий. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні текстів
перевага віддаватиметься текстові англійською мовою.
Додатки:
A. Лінії передачі даних та зв'язку.
B. Визначення території роботи системи ОДПО.
За Міністерство оборони України
(підпис)
Іван РУСНАК, генерал-полковник,
Командувач Повітряних Сил
Збройних Сил України
Датовано 20.11.2008
За Міністерство оборони
Угорської Республіки
(підпис)
Ласло ТОМБОЛ, генерал-лейтенант,
Командувач Об'єднаним Командуванням Сил
Датовано 28.11.2008
За Штаб Верховного Головнокомандувача
об'єднаних збройних сил НАТО в Європі
(підпис)
Карл-Хейнз ЛАТЕР, генерал,
Начальник штабу
Датовано 17.11.2008

Додаток A
до Меморандуму
( 998_309 )

Лінії передачі даних та зв'язку

1. Загальний опис телекомунікаційної лінії
Зв'язок між Командним пунктом повітряного командування
"Захід" (м. Львів, Україна) (далі - КП ПвК "Захід") та Центром
управління та оповіщення (м. Веспрем, Угорщина) (далі - ЦУО) для
забезпечення інформаційного й голосового зв'язку ґрунтується на
каналах зв'язку з аналоговим виходом.
Дані про повітряну обстановку в системі ОДПО передаються від
систем С2 учасників каналами зв'язку з використанням модемів
загального користування, запропонованих Штабом Верховного
головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Модеми
повинні мати ідентичні технічні параметри.
2. Обов'язки
Учасники, за підтримки Агентства з експлуатації та
забезпечення систем зв'язку та інформації НАТО, установлять
найрентабельніший аналоговий зв'язок між КП ПвК "Захід" та ЦУО,
ураховуючи найновішу технічну практику.
a. Українська Сторона:
забезпечить можливість надання відкритих даних, що належать
Україні, про маршрути польотів повітряних суден з використанням
протоколу "Лінк-1";
координуватиме з ЦУО, ВТК ОЗС НАТО в Європі та Програмним
центром НАТО часові рамки етапів установлення та випробування
системи ОДПО;
забезпечить щотижневий цілодобовий доступ до ліній зв'язку
для функціонування системи ОДПО;
профінансує витрати на використання орендованих комерційних
каналів зв'язку в межах України для забезпечення безперебійного
телефонного зв'язку та обміну даними з використанням протоколу
"Лінк-1";
забезпечить установлення та експлуатацію модема на КП ПвК
"Захід".
b. Угорська Сторона:
забезпечить можливість обміну відкритими даними з
використанням протоколу "Лінк-1" у точці переходу повітряної цілі,
звідки інформація передаватиметься комерційними каналами зв'язку в
межах Угорщини;
забезпечить щотижневий цілодобовий доступ до ліній зв'язку
для функціонування системи ОДПО.
c. ВГК ОЗС НАТО в Європі:
координуватиме роботу учасників у рамках системи ОДПО;
забезпечить фінансування витрат на використання необхідних
каналів зв'язку та орендованих комерційних телекомунікаційних
ліній у межах Угорщини;
надасть Українській Стороні ідентичний за технічними
характеристиками модем та, якщо це необхідно, надасть технічну
допомогу в його обслуговуванні.
Графічне зображення телекомунікаційного
зв'язку між КП ПвК "Захід" та ЦУО

------------------------------- / ------------------------------- | ЦУО | / | КП ПвК "Захід" | |------------- -------------| / |------------- -------------| | Система С2 | | Телефонний | | | Телефонний | | Система С2 | | | | зв'язок | | | зв'язок | | | |------------- -------------| | |------------- -------------| | /\ | | | /\ | | | | | | | | V | | ------------ ------------ | | | ------------ ------------ | | | ОДПО | | Модем | | | | | Модем |<--| Фільтр | | | | | ------------ | | | ------------ | | | | ------------ /\ | | | | /\ ------------ | -----------------------|------- | ----+----+--------------------- | | | | \/ | V V ------------------------------- | ------------------------------- | Угорська військова мережа/ | | | Опорна мережа зв'язку | | Наземна система зв'язку | | | ПвК "Захід" | | НАТО | | | | ------------------------------- | ------------------------------- /\ | /\ | \ | \/ \ \/ ------------------------------- | ------------------------------- | Точка переходу |<----------->| <-------->| Державний департамент | | повітряної цілі | / | з питань зв'язку та | | |<--------->/<----------->| інформатизації | ------------------------------- /\ | | (відділення в м. Львів) | /\ | | ------------------------------- | | | -------------- ----------------- | | Будапешт | | Комерційний | | | | | канал зв'язку | | -------------- ----------------- \ \
\

Додаток B
до Меморандуму
( 998_309 )

Визначення території роботи системи ОДПО
1. Територія, у межах якої здійснюватиметься обмін даними про
повітряну обстановку між Командним пунктом повітряного
командування "Захід" (м. Львів, Україна) та Центром управління й
оповіщення (м. Веспрем, Угорщина), визначається такими
координатами:
a. 51 град. 20' пн.ш. - 26 град. 20' сх.д.
b. 48 град. 00' пн.ш. - 26 град. 30' сх.д.
c. 46 град. 20' пн.ш. - 26 град. 00' сх.д.
d. 46 град. 20' пн.ш. - 20 град. 00' сх.д.
e. 48 град. 00' пн.ш. - 20 град. 00' сх.д.
f. 51 град. 20' пн.ш. - 21 град. 00' сх.д.
2. Детальні операційні процедури з обміну даними про
повітряну обстановку в межах зазначеної території викладено в
документі НАТО "Концепція імплементації обміну даними про
повітряну обстановку (ОДПО) з країною-партнером" (друга редакція).
3. Відповідно до національного законодавства всі учасники
ОДПО мають право обмежувати обмін даними про повітряну обстановку.вгору