Документ 998_305, поточна редакція — Прийняття від 26.04.2006

               План дій 
у надзвичайних ситуаціях на Чорному морі
до Протоколу про співробітництво в боротьбі з
забрудненням Чорного моря нафтою й іншими
шкідливими речовинами внаслідок
надзвичайних ситуацій

Офіційний переклад
ЗАГАЛЬНІ ВСТУПНІ ЗАУВАЖЕННЯ
1. Стаття IX Конвенції про захист Чорного моря від
забруднення ( 995_065 ) (Бухарестська Конвенція) від 1992 року
закликає Договірні сторони до співробітництва з метою запобігання,
зменшення та боротьби з забрудненням морського навколишнього
середовища Чорного моря, яке виникає внаслідок надзвичайних
ситуацій, відповідно до Протоколу про співробітництво в боротьбі з
забрудненням Чорного моря нафтою й іншими шкідливими речовинами
внаслідок надзвичайних ситуацій ( 995_065 ) (Протокол про
надзвичайні ситуації).
2. У Статті 2 Протоколу про надзвичайні ситуації ( 995_065 )
зазначено, що Договірні сторони повинні намагатися підтримувати й
сприяти планам дій при надзвичайних ситуаціях для боротьби з
забрудненням моря нафтою й іншими шкідливими речовинами
індивідуально або через двостороннє чи багатостороннє
співробітництво.
3. Договірні сторони погодилися прийняти План дій у
надзвичайних ситуаціях на Чорному морі (далі - План) для швидкого
й ефективного реагування на інциденти забруднення моря, внаслідок
якого сталося або може статися погіршення навколишнього середовища
Чорного моря.
4. План дій у надзвичайних ситуаціях на Чорному морі містить
у собі дві частини:
Частина 1: Реагування на Нафтові Розливи
Частина 2: Реагування на інші, ніж нафта, шкідливі речовини
(у стадії розробки).
5. Договірні сторони відзначили наступне:
- Транспортування інших, ніж нафта, шкідливих речовин в
районі Чорного моря обмежено, навіть якщо збільшення перевезень
було зареєстровано протягом декількох минулих років.
- Протокол від 2000 року вносить зміни до Конвенції Про
Забезпечення готовності на випадок забруднення нафтою, боротьбу з
ним і співробітництво (OPRC) від 1990 року ( 995_366 ), що охоплює
Інциденти Забруднення Небезпечними і Шкідливими Речовинами (OPRC,
1990-HNS Протокол, 2000) був прийнятий у 2000 році, і що
міжнародні рекомендації стосовно розвитку Планів дій у
надзвичайних ситуаціях забруднення небезпечними і шкідливими
речовинами (HNS) все ще не ухвалені,
і домовилися, що Частина 2 Плану дій при надзвичайних
ситуаціях у Чорному морі повинна бути підготовлена згідно з
відповідними Міжнародними Рекомендаціями до 2006 року.
6. Як тимчасовий захід, Договірні сторони домовилися як
тільки можливо й адекватно застосовувати вимоги для обміну
інформацією між ними відповідно до Принципів Зв'язку й
Експлуатації, які викладено у Частині I Плану дій у надзвичайних
ситуаціях на Чорному морі.
ЧАСТИНА I
РЕАГУВАННЯ НА НАФТОВІ РОЗЛИВИ
1. ВСТУП
1.1. Загальні відомості
Чорне море - найбільш ізольоване морське навколишнє
середовище Європи, один з найбільш чутливих до людського втручання
регіонів. Площу поверхні Чорного моря можна порівняти з
Балтійським чи Північним морями. Чорне море має величезний
водозбірний басейн, що охоплює одну третину Європи і зокрема
основні частини територій сімнадцяти країн.
Забруднення нафтою і нафтові розливи визнаються як одні з
головних загроз морському навколишньому середовищу Чорного моря.
Присутність ризику, пов'язаного з активними перевезеннями, вимагає
координації всіх ресурсів реагування на надзвичайні ситуації на
національному і регіональному рівні.
Конвенція про захист Чорного моря від забруднення
( 995_065 ) (Бухарестська Угода) від 1992 року і Протокол про
співробітництво в боротьбі з забрудненням Чорного моря нафтою й
іншими шкідливими речовинами внаслідок надзвичайних ситуацій
( 995_065 ) (Протокол про надзвичайні ситуації) забезпечують
законодавчу базу для дій стосовно регіонального співробітництва у
боротьбі з випадками забруднення моря. Ратифікуючи ці
домовленості, Договірні сторони юридично зобов'язалися і твердо
виразили своє політичне бажання почати, індивідуально і спільно,
дії, необхідні для ефективної готовності і реагування на інциденти
забруднення моря. Крім того, у пункті 11 Міністерської Декларації
про захист Чорного моря (Одеська Декларація) від 1993 року,
Міністри, відповідальні за захист морського навколишнього
середовища держав, які розташовані на вздовж узбережжя Чорного
моря, взяли на себе зобов'язання: "розвити національні і
регіональні плани дій у надзвичайних ситуаціях на Чорному морі
відповідно до вимог, встановлених Конвенцією про захист Чорного
моря від забруднень у надзвичайних ситуаціях".
Стратегічний План Дій по Відновленню і Захисту Чорного моря,
прийнятий на Міністерській конференції, яка проводилася у
Стамбулі, у Туреччині, у жовтні 1996 року, установив принципи,
політику та дії при плануванні і реагуванні на надзвичайні
ситуації, а також визначив чіткі задачі і крайні терміни для
Регіонального Плану дій у надзвичайних ситуаціях:
"Параграф 50 - План дій у надзвичайних ситуаціях на Чорному морі повинен бути ухвалений. Рекомендується, щоб Стамбульська Комісія відповідно до рекомендацій її Консультативної групи по аспектах охорони навколишнього середовища і безпеки морських перевезень, ухвалила подібний план до грудня 2000 року".
Робоча програма, підготовлена відповідно до положень
Стратегічного Плану Дій і підтримана делегатами Договірних сторін
у 1998 році, установила визначені стадії підготовки Регіонального
Плану дій у надзвичайних ситуаціях і відповідного графіка.
Відповідно до вищезгаданих документів, Договірні сторони
погодили належні зобов'язання, що насамперед стосуються: розвитку
національного планування дій у надзвичайних ситуаціях і
спроможності реагування на забруднення; розповсюдження інформації
іншим Сторонам стосовно національної організації і компетентних
національних органів влади; інформування інших Сторін про всі
інциденти забруднення, їх наслідки та про вжиті дії; а також
надання допомоги Стороні, яка просить допомогу. Крім того, кожна
Договірна Сторона зобов'язана підтримувати і розвивати, самостійно
чи через двостороннє або багатостороннє співробітництво, свої
плани дій у надзвичайних ситуаціях на Чорному морі та засоби
боротьби з забрудненням моря нафтою. Ці засоби повинні охоплювати,
зокрема, обладнання, судна, авіаційну техніку і особовий склад,
готові до дій у випадках надзвичайних ситуацій.
Для виконання зобов'язань, Договірні сторони району Чорного
моря повинні бути готові до втручання їх органів влади та сил
реагування на надзвичайні ситуації на національному й
регіональному рівні. Національні заходи дотримання готовності і
реагування є важливими для швидкої й ефективної дії. До таких
відноситься чіткий розподіл обов'язків різних відповідальних
органів влади стосовно вживання заходів та координації розвитку
подій. Також важливим є існування обладнання для реагування на
забруднення, що дозволяє постраждалій Стороні починати операцію з
реагування та захищати найбільш вразливі ділянки протягом перших
критичних годин. Тим часом, об'єднання ресурсів і експертиза
забезпечують рентабельний й ефективний засіб боротьби з основним
виливом, який неможливо здійснити існуючими ресурсами окремої
країни. Тому підготовка регіонального співробітництва повинна
розвиватися для об'єднаних дій з реагування і координації
використання доступних ресурсів реагування. Також повинні бути
визначені заздалегідь фінансові й адміністративні умови дій, які
дозволяють швидко втручатися у випадку надзвичайної ситуації і без
тривалих переговорів під час інциденту.
1.2. Мета і цілі
План ухвалений з метою впровадження Статті IX Бухарестської
Конвенції і Статті 2 Протоколу про надзвичайні ситуації
( 995_065 ) і становить Додаток до Протоколу про надзвичайні
ситуації.
Мета Плану полягає в тому, щоб установити механізм
взаємодопомоги, відповідно до якого компетентні національні органи
влади Договірних сторін будуть співпрацювати, координувати й
об'єднувати зусилля при реагуванні на інциденти забруднення моря,
що забруднили чи загрожують забруднити їх узбережжя, територіальні
води і виняткові економічні зони (далі - зони відповідальності)
Договірних сторін, а також, якщо для реагування на інцидент сил
однієї Договірної сторони недостатньо.
Загальна ціль Плану полягає в тому, щоб організувати швидке й
ефективне реагування на нафтові розливи, що забруднюють або
загрожують забруднити зону відповідальності однієї чи декількох
Договірних сторін, а також, щоб полегшити співробітництво в
області готовності і реагування на забруднення нафтою.
Для реалізації цієї мети визначені наступні цілі:
a) визначити ступінь співробітництва для виконання Плану між
відповідальними національними органами влади, на оперативному
рівні;
b) розподілити обов'язки і передбачити їх передачу від однієї
з Договірних сторін іншій;
c) встановлювати принципи командування і зв'язку, та
визначити відповідні структури;
d) забезпечувати дії суден і авіаційної техніки однієї з
Договірних сторін, у зоні відповідальності інших Сторін;
e) визначити тип допомоги, що могла б бути забезпечена й
умови надання допомоги;
f) визначити заздалегідь фінансові й адміністративні засоби,
пов'язані зі спільними діями у випадку надзвичайної ситуації.
Для досягнення цих цілей, необхідно вжити наступних дій через
виконання Регіонального Плану дій у надзвичайних ситуаціях:
- розробка належних заходів готовності й ефективних систем
для виявлення й інформування про інциденти забруднення, що
забруднюють або загрожують забруднити зону відповідальності
Сторін;
- сприяння та впровадження регіонального співробітництва при
плануванні дій у надзвичайних ситуаціях, операції по запобіганню,
контролю і ліквідації для боротьби із забрудненням, яке спричинене
нафтовими виливами;
- встановлення необхідних заходів для обмеження поширення і
мінімізації небезпеки, викликаної нафтою;
- розвиток і здійснення програми курсів навчання і практичних
навчань для різних рівнів персоналу, залученого до запобігання і
боротьби з забрудненням нафтою;
- розвиток процедур для підвищення регіонального
співробітництва.
Однак Договірні сторони погоджуються, що дії реагування у
випадку інциденту забруднення моря, що виникло в зоні
відповідальності однієї зі Сторін, будуть проводитися відповідно
до положень національного Плану дій у надзвичайних ситуаціях
зацікавленої Сторони.
1.3. Рамки й географічне охоплення
1.3.1. Цей План можна застосувати до всіх інцидентів
забруднення, викликаних нафтою на Чорному морі. Географічне
охоплення Плану визначене в Статті I Бухарестської Конвенції
( 995_065 ).
1.3.2. Цей План організовує заходи відповідальних
національних органів влади від кожної Сторони, визначає структуру
реагування і встановлює метод дій для персоналу, залученого до
реагування на інцидент.
1.3.3. Цей План призначений для реагування на нафтові
розливи, які заподіяли або можуть заподіяти шкоду навколишньому
середовищу Чорного моря, зокрема випадки, коли тільки одна країна
потерпає, але масштаб інциденту вимагає допомоги від іншої країни.
1.3.4. Встановлення зон відповідальності Договірних сторін
відповідно до цього Плану не повинне торкатися прав і зобов'язань
держав стосовно виняткових економічних зон і континентальних
шельфів у повній відповідності до міжнародного права, і поточних
процесів переговорів визначення кордонів морських областей.
1.4. Визначення, Акроніми і Скорочення
У даному Плані:
Нафта означає нафту в будь-якій формі, включаючи сиру нафту,
паливну нафту, відстій, нафтові відходи й очищені продукти.
Морський нещасний випадок означає зіткнення суден, посадку на
мілину чи інцидент навігації, або інша подія на борту судна або
поза ним, що спричинили матеріальні збитки або несуть неминучу
загрозу матеріального збитку судну або вантажу.
Інцидент забруднення означає подію або ряд подій, які мають
одне й те саме походження, що спричинила або може призвести до
розливу нафти або іншої шкідливої речовини і яка загрожує або може
поставити під погрозу морське навколишнє середовище або узбережну
зону відповідальності однієї або більше держав, і яка вимагає
надзвичайних дій або іншого негайного реагування.
План означає План дій у надзвичайних ситуаціях на Чорному
морі до Протоколу про співробітництво в боротьбі з забрудненням
Чорного моря нафтою й іншими шкідливими речовинами у надзвичайних
ситуаціях ( 995_065 ).
Договірні сторони стосується наступних держав: Республіка
Болгарія, Грузія, Румунія Російська Федерація, Республіка
Туреччина й Україна.
Сторона, яка звертається по допомогу означає Договірну
сторону, що просить про допомогу іншу Договірну сторону і (або)
Сторони.
Сторона, що надає допомогу означає Договірну сторону, що
погоджується надати допомогу іншій Стороні.
Зона відповідальності означає узбережжя, територіальні води,
і виняткові економічні зони Договірних сторін відповідно до
міжнародного права.
Керівна Держава означає Сторону, в зоні відповідальності якої
відбувся інцидент на морі й яка активізувала План і (або)
звернулася з проханням надати допомогу в рамках Плану, чи Сторону,
якій була передана роль Керівної Держави. Керівна Держава здійснює
Оперативне Командування Спільних Дій Реагування і назначає
Верховного Оперативного Командувача (ВОК).
Керівний орган означає Оперативний Орган Керівної Держави.
Урядовий орган означає назначений компетентний національний
орган влади, який несе політичну й урядову відповідальність за дії
у випадках забруднення моря.
Оперативний орган означає назначений компетентний
національний орган влади, який несе оперативну відповідальність за
дії у випадках забруднення моря.
Оперативне командування означає загальну координацію та
контроль Спільних Операцій Реагування, зокрема як національні
ресурси, так і команди реагування, устаткування й інші ресурси
(авіація, судна), надані як допомога іншими Сторонами.
Командування здійснюється Оперативним органом Керівної Держави
через Верховного Оперативного Командувача (ВОК).
Оперативний контроль означає пряме керування персоналом,
ресурсами і підрозділами, що беруть участь у Спільних Операціях
Реагування, зокрема видача розпоряджень та надання інформації,
необхідної для виконання дій з реагування. Контроль здійснюється
Національним Оперативним Командувачем (НОК) Сторін, що беруть
участь у діях, або офіцерами, які делеговані цими Сторонами.
Тактичне командування означає направлення та контроль за
виконанням визначених задач команд і (або) підрозділів на місці
дій. Командування здійснюється керівниками таких команд і (або)
командувачами підрозділів.
Верховний оперативний командувач (ВОК) означає назначеного
офіцера Керівної Держави, що здійснює загальне оперативне
командування всіх Спільних Дій Реагування, розпочатих у рамках
Плану.
Національний оперативний командувач (НОК) означає офіцера,
призначеного Оперативним органом, що здійснює оперативний контроль
всіх національних ресурсів реагування на забруднення, які можуть
бути задіяні, якщо є запит, в Спільних Діях Реагування. (Примітка.
НОК - бажано, але не обов'язково, той же самий офіцер, що виконує
обов'язки Оперативного Командувача відповідно до Національного
Плану дій у надзвичайних ситуаціях.) Після початку активації
Плану, НОК Керівної Держави приймає роль ВОК, у той час як НОКи
країн, що надають допомогу, і які працюють під оперативним
командуванням ВОК, все-таки зберігають оперативний контроль над їх
власними командами реагування й самостійних підрозділів реагування
(судна, авіація).
Офіцер Зв'язку означає офіцера від Сторони, що бере участь у
Спільних Діях Реагування, який входить до штату ВОК з метою
забезпечення необхідною інформацією стосовно національних
ресурсів, які надані як допомога Керівній Державі і спрощують
зв'язок з його (її) відповідним НОК.
Офіцер по зв'язках з громадськістю означає офіцера, який
відповідає за інформування громадськості про розвиток подій і
консультування ВОК стосовно реакції громадськості.
Центр Реагування на надзвичайні ситуації означає офіс, в
якому цілодобово знаходяться люди і який обладнаний необхідним
комунікаційним устаткуванням, що було встановлено кожною Стороною
в рамках Плану. Офіс буде служити оперативним пунктом дій НОК або
ВОК відповідно, при активації Плану.
Спільний Центр Реагування на надзвичайні ситуації (СЦРНС)
означає Центр Реагування на надзвичайні ситуації Керівної Держави.
Команда реагування означає групу персоналу, яка надіслана для
надання допомоги від однієї Сторони до іншої для того, щоб взяти
участь як незалежний підрозділ в діях реагування. Сюди входять
також екіпажі суден, авіації та інших самостійних підрозділів, або
персонал, який допомагає в діях по прибиранню берега. Протягом
спільних дій реагування, команди реагування діють під тактичним
командуванням їхніх керівників, оперативним контролем їхнього
відповідного НОК та під загальним оперативним командуванням ВОК.
Дії на морі означають будь-які заходи, зокрема втручання в
джерело забруднення, спостереження з повітря, обмеження поширення
забруднювача, збирання забруднювача, застосування речовин для
боротьби з забрудненням з суден та авіації, або будь-якої інші дії
розпочаті у відкритому морі (не на березі) з метою реагування на
інцидент забруднення, а також обмеження поширення, полегшення
видалення забруднювача і пом'якшення наслідків інциденту.
Дії на березі (дії по очищенню берега) означають будь-які
дії, розпочаті на березі чи в прибережній зоні моря, для того, щоб
зібрати, видалити або знищити забруднювач і зменшити його вплив чи
дію.
Повідомлення про забруднення (POLREP) означає повідомлення,
яким Керівна Держава повідомляє іншим зацікавленим Сторонам про
розвиток ситуації.
У цьому документі використовуються такі основні абревіатури:
КГ ЕБМП Консультативна група з питань екологічної безпеки
морських перевезень
ЧК Чорноморська комісія
РЦЕБМП чи Робочий Центр з питань екологічної безпеки морських
(ЦД РНС) перевезень (Центр Дій з Реагування на Надзвичайні
Ситуації)
ЦРНС Центр Реагування на Надзвичайні Ситуації
ММО Міжнародна Морська Організація
МКФЗН Міжнародний компенсаційний фонд з питань забруднення
нафтою
СЦРНС Спільний Центр Реагування на Надзвичайні Ситуації
НПДНС Національний План Дій у Надзвичайних Ситуаціях
НОК Національний Оперативний Командувач
OPRC Конвенція Про Забезпечення готовності на випадок
забруднення нафтою, боротьбу з ним і співробітництво
від 1990 року ( 995_366 )
POLREP Звіт про Забруднення
РПДНС Регіональний План Дій у Надзвичайних Ситуаціях
ЗС Звіт про Ситуацію
ВОК Верховний Оперативний Командувач
UTS Універсальний Час
УКХ Ультракороткі хвилі
2. ПОЛІТИКА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
2.1. Обмін інформацією
Договірні сторони повинні належним чином інформувати одна
одну через Чорноморську комісію про будь-які зміни в оперативних
положеннях (додатки 1, 2, 3, 4, 5).
Англійська мова повинна використовуватися у всіх
комунікаціях, пов'язаних з Планом.
2.2. Призначені Національні Компетентні органи і контактні
пункти
Інформація стосовно призначених Компетентних національних
органів і контактних пунктів розміщена і регулярно обновлюється в
Додатку 1.
2.3. Зустрічі національних оперативних органів,
відповідальних за виконання Плану
Національні оперативні органи, визначені в пункті 2.2,
повинні проводити регулярні зустрічі, як мінімум один раз на рік,
щоб обговорити питання, пов'язані з виконанням Плану, реагуванням
на фактичні інциденти, організацією навчальних курсів і (або)
вправ та іншими відповідними питаннями.
Регулярні зустрічі будуть по черзі проводитися на території
кожної Договірної сторони, у порядку алфавіту.
Національний Оперативний орган Договірної сторони, що
проводить у себе зустріч, повинен готувати, у співробітництві з
національними оперативними органами інших Сторін, порядок денний і
випускати остаточний звіт такої щорічної зустрічі. Остаточний звіт
повинен надсилатися до Чорноморської комісії і розповсюджений
серед Договірних сторін та інших зацікавлених сторін. Оперативний
орган Договірної Сторони, що проводить у себе зустріч, також
забезпечує секретарські послуги й інше матеріально-технічне
забезпечення для безперешкодного проведення таких зустрічей.
2.4. Спільні навчальні курси й тренування
Договірні сторони повинні проводити періодично (принаймні раз
на рік) спільні навчальні курси і (або) спільні тренування.
Головними цілями цих навчальних курсів і тренувань повинні бути:
- поліпшення рівня співробітництва і координації роботи
оперативного персоналу й особливо команд реагування різних
Договірних сторін;
- перевірка командної структури Плану;
- досягнення задовільного рівня зв'язку між персоналом і
особливо між командами реагування, які беруть участь у Спільних
Діях Реагування;
- набуття знань у використанні устаткування, виробів й інших
засобів, що можуть використовуватися у Спільних Діях Реагування;
- надання можливості персоналу різних Договірних сторін
набувати досвід у спільній роботі.
Договірні сторони повинні по черзі проводити на своїй
території подібні навчальні курси або тренування.
Країна-організатор повинна організувати курс навчання або
тренувань і забезпечити необхідне матеріально-технічне
забезпечення; однак витрати на учасників і засоби, які
використовуються в спільних тренуваннях, оплачують відповідні
Договірні сторони. Розробка програми, тривалість та інші
відповідні деталі стосовно проведення таких курсів і тренувань
повинні бути вирішені на щорічних зустрічах Договірних сторін.
Договірні сторони можуть також погодитися комбінувати
проведення спільних курсів і тренувань.
Такі навчальні курси і тренування будуть організовані на
основі моделі курсів навчання ІМО OPRC. Повідомлення про
проведення таких курсів і тренувань повинні бути надіслані
Договірною стороною-організатором через ЧК на щорічних зустрічах
КГ ЕБМП.
2.5. Перегляд і внесення змін до Плану
Як виняток зі стандартної процедури, для внесення виправлень
до Протоколів Бухарестської Конвенції ( 995_065 ) (Стаття XXI
Параграфи 2 і 3) Договірні сторони повинні створити нову і швидку
процедуру внесення змін до оперативних положень Плану (Додатки 1,
2, 3, 4, 5).
Зміни до оперативних положень набувають чинності після
повідомлення Чорноморської комісії всіх Договірних сторін за
допомогою циркулярного листа.
3. ЕЛЕМЕНТИ РЕАГУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ
3.1. Прийняття ролі Керівної Держави
Керівна роль у виконанні Плану повинна здійснюватися
Оперативним органом Договірної сторони, зона відповідальності якої
забруднена або під погрозою забруднення внаслідок інциденту
забруднення, і яка активізувала Плану.
Керівна Держава буде відповідальна за:
- спостереження за забрудненням;
- оцінку ситуації;
- прогноз руху плями;
- здійснення Оперативного Командування Спільними Діями
Реагування.
Керівна роль повинна бути передана від однієї Договірної
сторони іншій у випадку, якщо велика частина забруднювача
перемістилася з зони відповідальності Договірної сторони, яка
постраждала спочатку й активізувала План, в зону відповідальності
іншої Сторони, і (або) коли головні дії реагування перемістилися
до іншої такої Договірної сторони.
Коли інцидент забруднення, який відбувся в зоні
відповідальності однієї з Договірних сторін, безпосередньо
загрожує інтересам іншої Сторони, то Договірні сторони можуть
також погодитися, через прямі переговори їх Оперативних органів,
що Договірна сторона, інтереси якої перебувають під загрозою,
візьме керівну роль.
3.2. Національний оперативний Командувач (НОК) / Верховний
оперативний Командувач (ВОК)
З метою виконання Плану, Оперативний орган кожної Договірної
сторони повинен призначити офіцера, який здійснює оперативний
контроль над всіма діями реагування своєї Договірної сторони,
зокрема керування персоналом (команди реагування), устаткуванням
самостійними підрозділами (судна, авіація). Ці офіцери називаються
Національними Оперативними Командувачами (НОК).
Після того, як План активований і розпочаті Спільні Дії
Реагування, НОК Керівної Держави бере на себе роль Верховного
Оперативного Командуючого ВОК). ВОК несе повну відповідальність за
всі рішення і розпочаті дії по боротьбі з забрудненням і
пом'якшенням його наслідків, здійснює координацію Спільних Дій
Реагування. ВОК, що працює в зв'язку з його (її) Керівним органом,
здійснює оперативне командування Спільними Діями Реагування.
НОКи Сторін, що надають допомогу, працюють під повним
оперативним командуванням ВОК, але в той же час зберігають
оперативний контроль за роботою персоналу, устаткуванням й
самостійними підрозділами своїх відповідних Сторін.
Для звільнення ВОК від частини його (її) обов'язків стосовно
здійснення оперативного контролю за національними ресурсами
Керівний орган, під час активації Плану, може призначити іншого
офіцера, що буде здійснювати безпосередній оперативний контроль за
національних ресурсами, задіяних у Спільних Діях Реагування і який
буде діяти як НОК Керівної Держави.
У здійсненні функцій ВОК йому (їй) допомагає Команда
Підтримки (порівняй пункт 3, 4).
Відповідна інформація стосовно НОКів наведена в Додатку 1.
Обов'язком Оперативного органу кожної Договірної Сторони є
постійне поновлення цієї інформації.
3.3. Центри Реагування на Надзвичайні Ситуації (Спільний
Центр Реагування на Надзвичайні Ситуації)
У рамках цього Плану кожна Договірна сторона повинна створити
Центр Реагування на Надзвичайні Ситуації (ЦРНС), в якому
цілодобово знаходяться люди, що буде обладнаний відповідною
системою комунікацій і буде мати необхідні засоби для того, щоб
використовуватися як штаб Оперативного Командування у випадку
Спільних Дій Реагування.
У разі потреби, кожна Договірна сторона може створити більш
ніж один ЦРНС.
У випадку активації Плану, ЦРНС Керівної Держави повинен
взяти на себе роль Спільного Центру Реагування на Надзвичайні
Ситуації (СЦРНС). СЦРНС повинен служити штабом Верховного
Оперативного Командувача (ВОК) і головного центру зв'язку всіх
комунікацій, пов'язаних з виконанням Плану.
Альтернативні місця дислокації СЦРНС, ближче до місця
інциденту, можуть бути уточнені, якщо в цьому є необхідність, на
розсуд Керівної Держави.
Коли керівна роль передається від однієї Договірної сторони
іншій, ЦРНС Договірної сторони, яка бере на себе керівну роль,
автоматично перетворюється на СЦРНС.
Відповідна інформація стосовно ЦРНС(ів) кожної Сторони
викладена в Додатку 1. Обов'язком Оперативного органу кожної
Сторони є постійне поновлення цієї інформації.
3.4. Команди Підтримки
З метою допомоги НОК і (або) ВОК кожна Договірна сторона
повинна створити свою національну Команду Підтримки, яка
складається з представників різних відповідних громадських органів
влади, національних служб і промисловості, зокрема нафтової та
судноплавної галузей промисловості.
У випадку активації Плану, Команди Підтримки повинні
працювати з їхніх відповідних національних Центрів Реагування на
Надзвичайні Ситуації.
Роль Команд Підтримки є консультативною і містить у собі
функції:
a) забезпечення допомоги НОК/ВОК у випадку активізації Плану;
b) забезпечення консультації для НОК/ВОК стосовно, зокрема,
методів і технологій боротьби з забрудненням нафтою, безпеки
навігації і порятунку, безпеки морського навколишнього середовища,
рибного лову, (радіо) зв'язку, інформування громадськості і
компенсації за збиток, заподіяний забрудненням нафтою;
c) підтримки в координуванні дій національних громадських
органів влади, служб і промислових підприємств, що можуть взяти
участь у Спільних Діях Реагування, зокрема стосовно надання
персоналу, устаткування й інших ресурсів, матеріально-технічного
забезпечення, імміграційних і митних формальностей;
d) моніторинг звітів, що надходять, й оцінка ситуації;
e) координування всіх повідомлень стосовно стану інциденту
забруднення і передача їх відповідним національним органам влади.
Після завершення дій реагування, Команда Підтримки проводить,
разом з їх відповідним НОК:
- перегляд пост-інцидентних звітів НОК/ВОК про процес
боротьби з інцидентом забруднення для того, щоб провести аналіз і
представити рекомендації й удосконалення до існуючого Плану і до
відповідних Національних Планів Реагування на Надзвичайні
Ситуації;
- передачу своїм відповідним національним органам влади
відповідних звітів і рекомендацій, зокрема пост-інцидентних звітів
НОК/ВОК, звіти Команди Підтримки про пророблену роботу і
рекомендації стосовно внесення змін до Плану чи його Додатків.
3.5. Структура Командування
Структура Командування Спільними Діями Реагування показана на
Діаграмі 1 ( 998_a305 ).
Структура Командування складається з 3 компонентів:
а) Оперативне командування, яке складається з прийняття
рішень стосовно стратегії реагування, визначення задач різних груп
команд і підрозділів, здійснення загального командування і
координації всіх ресурсів, що беруть участь у Спільних Діях
Реагування. Після активації Плану, Оперативне Командування
Спільними Діями Реагування здійснюється Оперативним органом
Керівної Держави (Керівний орган) через її НОК що після активації
Плану бере на себе роль ВОК.
b) Оперативний контроль, що складається з видачі наказів
визначеним групам команд і підрозділів, відповідно до стратегії і
задач, визначених Оперативним командуванням. Оперативний контроль
за національними ресурсами здійснюється НОКами відповідних
Договірних сторін. Оперативний контроль за ресурсами Керівної
Держави здійснюється офіцером, який має повноваження НОК замість
офіцера, який взяв на себе роль ВОК.
c) Тактичне Командування складається зі спрямування та
нагляду за діями кожної команди чи підрозділу. Тактичне
Командування здійснюється Керівником кожної команди чи
Командувачем кожного підрозділу, що бере участь у діях реагування.
Зв'язок між Керівним органом і Договірною стороною, що надає
допомогу, повинен підтримуватися, відповідно до обставин, типу і
важливості наданої допомоги, у один з наступних способів:
a) прямим телексом, телефаксом, телефоном і (чи)
радіо-контактами між Керівним органом (ВОК) і Оперативними
органами (НОК) Договірних сторін, що надають допомогу;
b) через Офіцера Зв'язку, відрядженого у Керівну Державу
Оперативним органом Договірної сторони, що надає допомогу, з
наступним включенням його в штат ВОК. Його (її) обов'язки
складаються в наданні необхідної інформації стосовно ресурсів,
наданих як допомога, і полегшенні комунікацій з його (її)
відповідним НОК, ЦРНС і (або) Командами реагування й самостійними
підрозділами, що беруть участь у діях;
c) через НОК Сторони, яка надає допомогу, та особисто
відвідує ділянку розливу і бере участь у Спільних Діях Реагування.
3.6. Забезпечення зв'язку
Мережа комунікацій, встановлена Сторонами відповідно до
Додатка 3, повинна використовуватися для всіх обмінів інформацією
стосовно виконання Плану.
a) Телекс або телефакс повинні використовуватися для всіх
переговорів між Оперативними органами, ВОК, НОК і їхніми
відповідними Командами Підтримки, особливо у випадку надзвичайної
ситуації.
Телефонні і радіокомунікації можуть також використовуватися;
однак, усі рішення, інформація стосовно ситуації, яка склалася на
місці дій і, зокрема, запити про допомогу і відповіді на такі
запити повинні бути підтверджені телексом або телефаксом.
b) Оперативні комунікації між СЦРНС, ВОК, НОКами, керівниками
команд і підрозділів й інших учасників дій реагування повинні
здійснюватися з використанням спеціальних каналів УКВ (див.
Додаток 3), портативних телефонів та інших відповідних засобів.
Комунікації, що використовуються у випадку Спільних Дій
Реагування, показані на Діаграмі 2 ( 998_a305 ).
c) Англійська мова повинна використовуватися у всіх
комунікаціях, пов'язаних з виконанням Плану.
3.7. Планування Реагування
Реагування на інцидент забруднення в межах зони
відповідальності кожної Договірної сторони повинне проводитися
відповідно до положень Національного Плану Реагування на
Надзвичайні Ситуації (НПРНС) Керівної Держави під загальним
оперативним командуванням Керівного органу, яке здійснюється через
ВОК.
Щоб спростити безперешкодне проведення Спільних Дій
Реагування Договірні сторони повинні повідомити одна одну про
відповідні частини їх НПРНС, зокрема про частини, що описують:
- національну організацію реагування;
- ймовірні джерела виливів нафти, уразливих ресурсів і
пріоритетів захисту;
- ресурси для реагування на випадкове забруднення, доступні
на національному рівні;
- правила використання диспергентів;
- національні заходи по усуненню нафтових відходів;
- матеріально-технічне забезпечення, доступне в межах країни.
Копії англійських перекладів цих частин НПРНС, або бажано
повні версії НПРНС додаються до Плану в Додатку 5.
Карти з позначенням можливих джерел забруднення, екологічно
вразливі зони (див. ІМО Рішення А720(17), яке додається як Додаток
1), пріоритети для захисту, зони, де використання диспергентів
дозволене, обмежене чи забороняється, у межах зони
відповідальності кожної Договірної Сторони, подаються в Додатку 2.
Рішення про стратегію реагування, яка буде застосована під
час кожного окремого інциденту забруднення, і планування
визначених дій повинне знаходитись у відповідальності ВОК. При
прийнятті такого рішення ВОК повинен діяти за схемою, викладеною в
пункті 3.8.
Точні вказівки стосовно дії суден і авіації Договірних
сторін, які надають допомогу, у межах зони відповідальності іншої
Договірної сторони, викладені в Додатку 5.
3.8. Стратегія реагування
Основний напрямок стратегії, що повинна бути застосована
Оперативними органами Договірних сторін при реагуванні на морські
інциденти забруднення в рамках Плану, повинний містити в собі
наступне:
- оцінка серйозності інциденту, з огляду на, принаймні,
наступні критерії:
- місце, де трапився інцидент;
- тип забруднювача;
- кількість забруднювача, що вже розлився і (або) який може
розлитися;
- можливість транспортування забруднювача;
- ступінь ризику для людського життя і (або) потенційної
небезпеки для здоров'я;
- небезпека пожежі (вибуху);
- токсичність забруднювача, який розлився;
- розміри потенційної шкоди природним ресурсам;
- потенціал пошкодження цінній власності і (або) ймовірність
серйозних економічних наслідків;
- активація Національного Плану Реагування на Надзвичайні
Ситуації і повідомлення інших Договірних сторін;
- вибір відповідних методів реагування;
- оцінка доступних і необхідних ресурсів реагування;
- активація Плану і запит про допомогу;
- виконання відібраних методів реагування, використання
національних ресурсів і ресурсів Договірних сторін, що надають
допомогу;
- переоцінка ситуації і внесення необхідних змін у діях
реагування;
- завершення дій реагування;
- завершення виконання Плану;
- повернення до країни походження персоналу, устаткування й
інших засобів, наданих як допомога іншими Договірними сторонами.
РЕГІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ У НС
Діаграма 1: СТРУКТУРА КОМАНДУВАННЯ
( 998_a305 )
РЕГІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ У НС
Діаграма 2: СИСТЕМА ЗВ'ЯЗКУ
( 998_a305 )
4. ДІЇ З РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНУ СИТУАЦІЮ
4.1. Фази реагування
Для цілей цього Плану, дії з реагування на забруднення були
поділені на чотири чіткі фази:
Фаза I - Повідомлення
Фаза II - Оцінка й активація Плану
Фаза III - Спільні дії реагування на морі
Фаза IV - Спільні дії реагування на березі
Розуміється, що відповідно до обставин можуть мати місце
одночасно кілька фаз (частково або цілком).
Фаза I
Повідомлення і перевірка інформації стосовно інцидентів
забруднення повинні бути проведені на національному рівні
відповідно до НПРНС.
Незалежно від необхідності активації Плану, Оперативне
командування Договірної сторони, в зоні відповідальності якої
відбувся інцидент забруднення, повинно, після одержання та
підтвердження звіту про інцидент, негайно повідомити Оперативні
органи інших Договірних сторін (порівняй з пунктом 2.1 та 5.2)
через їхні Національні Контактні Пункти.
Оперативний орган повинен також привести в готовність інші
відповідні Органи влади у своїй власній країні, зокрема НОК,
згідно з їхнім НПРНС.
Фаза II
Оперативний орган Договірної сторони, яка постраждала від
інциденту або Договірна сторона, яка ймовірно постраждає першою,
повинна оцінити і визначити, з огляду на серйозність інциденту,
зокрема місце його виникнення, характер (природу) і кількість
забруднювача, необхідний рівень реагування і чи необхідно
активувати План.
Перед активацією Плану, Оперативний орган постраждалої
Сторони повинен активувати свій НПРНС.
Рішення активувати План повинно бути прийнято Оперативним
органом Договірної сторони, яка постраждала від інциденту або яка
ймовірно постраждає першою, згідно з принципами, описаними в
пункті 3.8.
Після того, як таке рішення було прийнято. Оперативний орган
постраждалої Договірної сторони або Сторони, яка ймовірно
постраждає першою, повинен узяти на себе роль Керівного органу, а
також:
a) повідомити Оперативним органам інших Договірних сторін
через їхні призначені Національні Контактні Пункти, і відповідно
до процедури, описаної в пункті 5.2, що План був активований, і що
його НОК узяв на себе роль ВОК;
b) активувати свій власний ЦРНС, що повинен узяти на себе
роль СЦРНС;
c) активувати свою власну Команду Підтримки;
d) призначити ВОК, який буде разом з Керівним органом та його
(її) Командою Підтримки, формулювати стратегію реагування на
інцидент і оцінювати потребу в допомозі від інших Договірних
сторін. ВОК розпочне фази III і IV операції реагування відповідно;
e) зробити запит, на основі вимог і поради ВОК, про допомогу
від інших Договірних сторін.
Фаза III
Головні цілі Спільних Дій Реагування на морі полягають у
тому, щоб зупинити виливання забруднювача із джерела, обмежити
його поширення і просування і видалити максимально можливу
кількість забруднювача з морської поверхні перш, ніж він досягне
берегів однієї зі Сторін.
Спільні Дії Реагування на морі повинні проводитися відповідно
до процедур, описаних у НПРНС керівної Договірної сторони.
Оперативне командування із Спільних Дій Реагування повинне
виконуватися Керівним органом через ВОК. Використання повинне
насамперед бути зроблене на основі національних ресурсів, що
повинні постачатися, у міру необхідності, персоналом і засобами
інших Договірних сторін, які надаються як допомога на запит
Керівного органа. Персонал і засоби Сторін, які надають допомогу,
повинні працювати під безпосереднім Оперативним Контролем і
Тактичним Командуванням їхніх відповідних НОКів і командувачів
підрозділами або керівників груп.
Під час Спільних Дій Реагування, ЦРНС Керівної Держави, що
взяла на себе роль СЦРНС, буде служити головним центром зв'язку і
штабом ВОК.
Фаза IV
Головні цілі Спільних Дій Реагування [На березі] полягають у
тому, щоб захистити екологічно вразливі прибережні зони й інші
уразливі ресурси від впливу забруднювача й видалити забруднювач,
який досягнув берега, з метою запобігання забрудненню інших
прибережних зон.
Ця фаза також включає обробку і остаточне усунення зібраного
забруднювача і (або) забрудненого матеріалу пляжу.
Принципи, згадані у Фазі III, повинні також застосовуватися
до Фази IV.
Щоб збільшити ефективність Спільних Дій Реагування на березі,
СЦРНС може бути переміщений, на розсуд Керівного органу, до
адекватного альтеративного штабу ближче до місця дій. У таких
випадках, Керівний орган повинен належним чином повідомити
Оперативні органи Договірних сторін, які надають допомогу.
4.2. Спостереження за розливом
Для спостереження за просуванням розливу та його поводженням,
пріоритет повинен бути відданий повітряному спостереженню, хоча
будь-які інші придатні засоби (кораблі, судна) також можуть
використовуватися, якщо літаки не можна задіяти негайно.
Спостереження за розливом і його просуванням і передача
відповідних звітів іншим Договірним сторонам, перед активацією
Плану, є обов'язком Договірної Сторони, в зоні відповідальності
якої стався інцидент забруднення. Після активації Плану ця
відповідальність лягає на ВОК, що повинен вжити всі необхідні
заходи, щоб гарантувати регулярне спостереження за розливом і його
просуванням і поведінкою, щоб належним чином оцінити ситуацію і
вибрати адекватні заходи реагування. Для цієї мети ВОК може
попросити допомоги у інших Договірних сторін.
Договірні сторони погоджуються дозволити, у разі потреби,
польоти над їх територією (територіальними водами) літакам інших
Сторін з метою спостереження за розливом у рамках Плану і після
визначеного запиту, зробленого Договірною стороною, у
територіальних водах або узбережжі якої стався інцидент
забруднення. У цьому запиті Керівний орган повинен точно визначити
мету місії і план польотів.
Інструкції стосовно дій, у рамках Плану, літаків (та (або)
суден) однієї Договірної сторони в межах повітряного простору,
території та (або) територіальних вод іншої Договірної сторони
наведені в Додатку 5.
Інформація про літаки, які підходять для спостереження за
розливом (зокрема їхні технічні характеристики і спеціалізоване
устаткування, якщо такі є), до яких кожна Договірна сторона має
доступ, подається у Додатку 4.
Аеропорти в межах території керівної Договірної сторони, які
могли б використовуватися літаками спостереження Договірної
сторони, що надає допомогу, яка діє на основі запиту в повітряному
просторі керівної Договірної сторони, внесені до списку, разом з
навігаційною і технічною інформацією у Додатку 4.
Звітні процедури, які повинні виконуватися в рамках Плану
спостерігачами/пілотами/командами літаків спостереження, подаються
в Додатку 6.
4.3. Запити про допомогу в рамках Плану
Після активації Плану, Договірна сторона, що активізувала
План може попросити допомогу в інших Договірних сторін, у кожному
з випадків, описаних у пункті 1.2.
Допомогу можуть просити у формі:
a) кваліфікованого персоналу реагування та зокрема команди
реагування;
b) спеціальне устаткування для боротьби з забрудненнями;
c) вироби для обробки забруднення;
d) інші засоби, зокрема самостійні підрозділи такі як судна і
літаки та (або) будь-яка комбінація з них.
Запит про допомогу повинен бути сформульований ясно та точно,
використовуючи стандартну форму, визначену в Додатку 7. Форма
повинна містити детальний опис виду необхідної допомоги, стосовно
якої робиться запит, і мети, для якої персонал, устаткування,
вироби та (або) інші засоби будуть використовуватися.
Договірна сторона, що одержує запит про допомогу, повинна
негайно підтвердити одержання.
Обов'язок Договірної сторони чи Договірних сторін, які
одержують запит про допомогу, становить надати цю допомогу
потерпілій Договірній стороні як найшвидше, враховуючи що не треба
вичерпати їх національні ресурси за межами помірного рівня
готовності.
З метою надання швидкої допомоги за запитом, Договірні
сторони повинні указати своє національне устаткування з
реагування, вироби й інші засоби, які готові до транспортування по
першому запиту, за винятком форс-мажорних обставин, інших
надзвичайних ситуацій і обставин, коли виникає потреба в ремонті
(технічному обслуговуванні).
Будь-який персонал та (або) засоби реагування, надані як
допомога в рамках Плану, будуть діяти відповідно до загального
Оперативного Командування ВОК і Керівного органу. Однак їх
відповідні НОКи повинні зберігати оперативний контроль над ними.
Після рішення надати допомогу, зв'язок між Керівною Державою
і сторонами, які надають допомогу, повинен здійснюватися,
відповідно до обставин й типу і важливості такої допомоги, одним
зі способів, описаних у пункті 3.5.
4.4. Спільні Дії Реагування
З метою виконання Плану, Спільні Дії Реагування (СДР) - це
всі дії реагування на забруднення, у яких бере участь персонал,
устаткування, вироби та (або) інші засоби, принаймні двох
Договірних сторін.
СДР можуть проводитися на морі та на березі, зокрема
визначені дії, описані в пункті 4.1.
Керівна Договірна сторона повинна повністю відповідати за
СДР. Командна структура СДР описана в пункті 3.5.
Персонал, устаткування й інші засоби, надані як допомога
іншими Договірними сторонами в рамках Плану, повинні виконувати
свої задачі й обов'язки відповідно до рішень ВОК, під
безпосереднім оперативним контролем своїх НОКів і тактичного
командування своїх відповідних керівників груп і командувачів
підрозділами (порівняйте з пунктом 3.5). Якщо команди реагування
самостійних підрозділів передаються в розпорядження Керівної
Держави, у такому випадку Сторона, яка надає допомогу, дає
вказівки їх відповідним керівникам груп і командувачам
підрозділами, які потім здійснюють тактичне командування деталями
дій.
Протягом СДР, ВОК відповідає, крім загального оперативного
командування, зокрема за координацію дій, початих національними
силами (команди реагування, судна, літаки) Керівної Держави, разом
із діями, початими засобами Договірних сторін, що надають
допомогу.
Зв'язок між Договірною стороною, яка надає допомогу, і
Керівною Державою, протягом СДР, повинен здійснюватися, відповідно
до обставин, або через безпосередні контакти, через Офіцера
зв'язку Договірної сторони, яка надає допомогу, що приєднується до
складу ВОК, чи через НОКів, якщо вони особисто беруть участь у
діях (порівняйте з пунктом 3.5).
Керівний Орган повинен призначити офіцера, відповідального за
одержання персоналу, устаткування, виробів та (або) інших засобів
від Договірних сторін, що надають допомогу, і для того, щоб
спростити їхню участь у СДР з моменту їхнього прибуття в країну та
до моменту їхнього від'їзду. Цей офіцер повинен тісно
співробітничати з Центром зв'язку Договірної сторони, що надає
допомогу.
4.5. Використання диспергентів
Кожна Договірна сторона повинна визначити свою політику
відносно використання диспергентів у боротьбі з забрудненням
нафтою й описати це в своєму НПРНС. Для цього Договірні сторони
повинні керуватися "Інструкціями по використанню диспергентів".
Кожна Договірна сторона повинна повідомити інші Договірні
сторони (порівняй з пунктом 3.7) про свою політику стосовно
використання диспергентів. Інформація повинна містити принаймні
список диспергентів, схвалених для використання в територіальних
водах Договірної сторони і зон, де використання диспергентів
дозволене, обмежене чи заборонено.
У випадку СДР Договірні сторони повинні дотримуватися умов
попереднього дозволу на використання диспергентів. Дозвіл може
дати тільки ВОК чи особа, призначена ним (нею).
У сфері відповідальності кожної конкретної Договірної сторони
диспергенти будуть завжди використовуватися відповідно до положень
НПРНС заінтересованої Договірної сторони.
Якщо не було вирішено інакше при прямих контактах між ВОК і
НОКами Договірних сторін, які беруть участь у СДР, той же самий
принцип повинен застосовуватися також у сферах відповідальності
Договірних сторін.
Якщо Договірна сторона заборонила використання диспергентів у
своїх територіальних водах, інші Договірні сторони, які беруть
участь у СДР, повинні дотримуватися цього рішення.
4.6. Запит про додаткову допомогу від інших Договірних сторін
У випадку інциденту забруднення такої величини і характеру,
що, на думку Керівного органу, об'єднані можливості і ресурси
Договірних сторін не здатні з ним впоратися, Договірна сторона, що
має керівну роль, може зробити запит про додаткову допомогу від
інших Договірних сторін.
У таких обставинах і після консультацій з Керівним органом,
інші Договірні сторони можуть також зробити запит, відповідно до
їх потреб, про таку додаткову допомогу.
Якщо більш ніж одна Договірна сторона робить запит про
допомогу від інших Договірних сторін, координація цих дій між
Договірними сторонами повинна здійснюватися на рівні їхніх
Оперативних органів.
4.7. Завершення Спільних Дій Реагування і деактивація Плану
ВОК закінчить СДР коли:
a) заходи стосовно реагування на забруднення були завершені,
і забруднювач більше не загрожує інтересам кожної з Договірних
сторін; та
b) заходи стосовно реагування на забруднення були завершені
до тієї межі, коли можливості реагування і ресурси Керівної
Держави достатні для того, щоб успішно завершити заходи стосовно
реагування.
При ухваленні рішення про завершення СДР ВОК повинен
розглянути, зокрема, економічні наслідки їх продовження.
Після ухвалення рішення про завершення СДР, ВОК повинен
негайно повідомити НОКам інших Договірних сторін і їх відповідним
Оперативним органам про це рішення та деактивацію Плану.
Після деактивації Плану, весь персонал, устаткування,
невикористані вироби й інші засоби, що використовувалися в СДР,
повинні повернутися або повинні бути повернуті до їхніх
відповідних країн походження.
Сторона, яка робила запит про допомогу, повинна вжити
необхідних заходів для швидкої репатріації персоналу Сторони, яка
надавала допомогу, хоча координація і підготовка необхідних
заходів для їх репатріації залишаються в сфері відповідальності
їхніх відповідних Оперативних органів.
Сторона, яка робить запит про допомогу, буде відповідати за
повернення в країну походження всього устаткування, наданого як
допомога, і всіх невикористаних засобів обробляння. Все
устаткування й інші засоби повинні бути повернуті чистими й у
найбільш можливому робочому стані.
Оперативні органи заінтересованих Сторін можуть вирішити
через безпосередні контакти, що невикористані засоби обробляння
залишаються в країні, яка робила запит про допомогу, відповідно до
національного законодавства тієї Договірної сторони.
Самостійні підрозділи (судна, авіація) повинні повернутися в
країну їх походження власними силами. Договірна сторона, яка
робила запит про допомогу, відповідає за спрощення формальностей,
пов'язаних з виїздом з її території/територіальних вод/повітряного
простору усіх підрозділів, які були надані як допомога.
Договірна сторона, яка робила запит про допомогу, повинна
підготувати звіт стосовно ефективності персоналу, устаткування,
виробів та інших засобів, отриманих як допомога. Ці звіти повинні
бути поширені для інших Договірних сторін.
5. ЗВ'ЯЗОК І ЗВІТИ
5.1. Система зв'язку
Договірні сторони повинні встановити і підтримувати ефективну
систему зв'язку, що функціонує 24 години на добу, та яка повинна
служити для:
a) одержання звітів стосовно інцидентів забруднення і
передачі їх Оперативним органам й іншим зацікавленим сторонам у
межах країни;
b) активації Плану, запиту про допомогу й обміну операційними
повідомленнями протягом СДР.
Система повинна містити в собі національний ЦРНС і
національні Контактні Пункти для одержання звітів стосовно
інцидентів забруднення, якщо вони відрізняються від ЦРНС.
Елементи цієї системи зв'язку, яку кожна зі Сторін контракту
повинна встановити, зокрема номери телефону, телефаксу, телексу, а
також зарезервовані радіочастоти і канали кожної Договірної
сторони, викладені в Додатку 3.
5.2. Система первісного попередження
Про будь-який інцидент забруднення, пов'язаний з нафтою чи
іншими шкідливими речовинами, що представляють потенційну загрозу
іншій Договірній стороні, буде повідомлений цій країні негайно по
телефону чи радіо, зателефонувавши до відповідного центру
надзвичайних ситуацій, як зазначено в Додатку 1, і відповідно до
положень Додатку до Протоколу про співробітництво в боротьбі з
забрудненням морського середовища Чорного моря нафтою й іншими
шкідливими речовинами у надзвичайних ситуаціях ( 995_065 ). POLREP
повинен з'явитися якомога скоріше після першого повідомлення.
5.3. Система звіту про забруднення
Для обміну інформацією стосовно інцидентів забруднення,
Договірні сторони повинні використовувати систему звітів про
забруднення (POLREP), яка була погоджена для використання і яка
наведена в Додатку 7.
Керівний орган повинен намагатися передавати POLREP,
принаймні один раз на день.
Перед поширенням кожний звіт повинен бути перевірений ВОК.
Якщо дії по боротьбі з забрудненням продовжуються на
національному рівні після деактивації Плану, Договірна сторона,
яка постраждала від інциденту, повинна продовжити повідомляти
іншим Договірним сторонам про ситуацію до повного завершення всіх
дій реагування на забруднення.
У сферу відповідальності Оперативного органу кожної
Договірної сторони входить забезпечення передачі повідомлень про
ситуацію всім заінтересованим сторонам у своїй відповідній країні.
5.4. Пост-інцидентні звіти
Після завершення дій реагування на забруднення, початих як на
національному рівні, так і в рамках Плану, НОК і (або) ВОК
відповідно повинні підготувати остаточний звіт, зокрема:
a) опис інциденту забруднення і розвитку ситуації;
b) опис вжитих заходів реагування;
c) опис допомоги, наданої іншими Договірними сторонами;
d) оцінка усіх дій реагування;
e) оцінка допомоги, наданої іншими Договірними сторонами;
f) опис і аналіз проблем, які виникли в процесі реагування на
інцидент забруднення;
g) рекомендації стосовно можливого удосконалення існуючих
заходів і, зокрема, положень Плану.
Остаточний звіт може також містити в собі:
a) витрати, яких зазнала кожна Договірна сторона під час
реагування;
b) оцінка екологічної й економічної шкоди.
Звіти повинні бути проаналізовані на національному рівні
членами кожної команди підтримки і їхнім відповідним НОК, який
повинен підготувати рекомендації стосовно внесення змін виправлень
і удосконалень до Плану, і якщо необхідно, їхніх НПРНС (порівняй з
пунктом 2.5).
Остаточний звіт повинен бути надісланий до Чорноморської
Комісії, яка поширить його всім Договірним сторонам і ЦДРНС.
Звіт про спільні дії з реагування повинен розглядатися під
час регулярних зустрічей КГ ЕБМП.
6. Управління, матеріально-технічне забезпечення і
фінансування
6.1. Матеріально-технічне забезпечення
Керівний орган відповідає за постачання всього
матеріально-технічного забезпечення, необхідного для проведення
Спільних Дій Реагування.
Керівний орган повинен, зокрема:
a) вживати необхідних заходів для розміщення і
транспортування в межах країни всього персоналу, наданого як
допомога;
b) коли устаткування й інші засоби отримані від Договірних
сторін, які надають допомогу, вживати необхідні заходи для
забезпечення:
- безпечного збереження або місця для стоянки відповідного
рівня, зокрема крани, вантажопідйомники й інше
вантажно-розвантажувальне устаткування в межах необхідності;
- паливо, мастила, засоби для елементарного ремонту і
технічного обслуговування.
Що стосується перебування на території Керівної Держави суден
і авіації, наданих як допомога іншими Договірними сторонами,
Керівний орган повинен вжити необхідних заходів, щоб гарантувати
відповідне сприяння командам в аеропортах і в портах, і
забезпечувати безпеку для суден, авіації і іншого відповідного
устаткування в той час, як вони знаходяться в портах чи в
аеропортах Керівної Держави.
6.2. Фінансові Процедури
6.2.1. У запиті і наданні допомоги Договірні сторони повинні
дотримуватися наступних рекомендацій і принципів стосовно
фінансових питань, пов'язаних із взаємною допомогою:
a) Сторона, яка робила запит про допомогу, повинна оплатити
Договірній стороні, яка надає допомогу, усі витрати, які та
зазнала під час надання такої допомоги, відповідно до
рахунка-фактури, який виписує Договірна сторона, яка надає
допомогу, якщо інше не вирішено для кожного конкретного випадку;
b) під час інциденту Договірна сторона, яка надає допомогу,
повинна бути готова надати інформацію стосовно заробітної плати
персоналу, орендної плати для устаткування й інших засобів і
вартості засобів обробляння, що могли надаватися як допомога.
Договірні сторони повинні прикласти зусилля для узгодження
їхніх цін і обговорити всі доречні питання протягом регулярних
щорічних зустрічей Оперативних органів (порівняй з пунктом 2.5);
c) Договірна сторона, яка надає допомогу, повинна, негайно
після одержання запиту про допомогу, представляти Договірній
стороні, яка робить запит, кошторис витрат на надання допомоги.
Після передачі керівної ролі Договірна сторона, що прийняла
керівну роль, повинна брати на себе всі витрати, пов'язані з
допомогою, яка надається іншими Договірними сторонами;
d) Якщо Договірна сторона, яка робила запит про допомогу,
вирішує відкликати запит з якої-небудь причини, вона все рівно
повинна оплатити Договірній стороні, яка надала допомогу, усі
витрати, які та зазнала до моменту, коли запит був відкликаний,
або коли персонал і устаткування повернулись в країну їхнього
походження належним чином;
e) Договірні сторони повинні вирішити всі питання, пов'язані
з фінансовими аспектами після завершення спільних дій.
Положення цього пункту повинні враховуватися без шкоди для
врегулювання будь-якої суперечки, яка залучає треті особи, яка
може виникнути стосовно відповідальності і компенсації за збитки,
в результаті будь-якого інциденту забруднення, де б він не стався.
6.2.2. У випадку СДР Керівна Держава (Договірна сторона, яка
робить запит про допомогу) повинна безпосередньо відшкодувати
наступні витрати, пов'язані з перебуванням на її території
персоналу, устаткування і засобів (зокрема суден і авіації)
Договірної сторони, яка надала допомогу:
a) утримання і (або) щоденний пайок відповідного рівня для
персоналу реагування, крім команд суден;
b) будь-які портові збори для суден, наданих як допомога;
c) будь-які аеропортні збори для авіації, наданої як
допомога;
d) паливо, яке може бути необхідним для всього устаткування і
засобів, зокрема, суден і авіації, які беруть участь в СДР;
e) медичні послуги, що надаються пораненому і хворому
персоналу Договірної сторони, яка надає допомогу;
f) витрати, пов'язані з репатріацією будь-кого з персоналу,
хто загинув, був поранений або захворів під час СДР;
g) вартість технічного обслуговування будь-якої частини
устаткування, судна і авіації, які беруть участь у СДР;
h) витрати на відновлення будь-якої частини устаткування,
суден і літаків, ушкоджених на її території під час СДР та завдяки
цим діям, якщо такий ремонт повинен бути зроблений до повернення в
країну походження цього устаткування та засобів;
i) витрати на зв'язок, пов'язані з СДР, які зазнав персонал
Договірної сторони, яка надає допомогу, на території Керівної
Держави.
6.2.3. Договірна сторона, яка надає допомогу, повинна
безпосередньо відшкодувати витрати, пов'язані з відправленням її
персоналу, устаткування, виробів або інших засобів, зокрема суден
і авіації, до Договірної сторони, яка робить запит про допомогу.
Такі витрати можуть охоплювати, але не обмежуватися наступним:
a) мобілізація персоналу, устаткування, виробів або інших
засобів;
b) витрати на транспортування в і з країни, де проходять СДР,
персоналу, устаткування і виробів;
c) паливо для самостійних підрозділів (судна, авіація), які
повинні направлятися до місця СДР, використовуючи їхні власні
можливості;
d) витрати на зв'язок, пов'язані з СДР, що відбувається з
території Договірних сторін, які надають допомогу;
e) надані медичні послуги, після повернення в країну їхнього
походження, яка надає допомогу, персоналу реагування, який був
поранений чи захворів під час СДР;
f) вартість технічного обслуговування і ремонту для
устаткування і засобів, залучених у СДР, після повернення цього
устаткування і засобів у країну походження.
6.2.4. Після завершення СДР і повернення всього персоналу,
устаткування й інших засобів, що брали участь у СДР, Договірна
сторона, яка надала допомогу, повинна підготувати детальний
рахунок-фактуру, що містить витрати на допомогу, надану Керівній
Державі, й інші відповідні витрати. Наступні пункти повинні бути
вписані в рахунок-фактуру:
a) заробітна плата персоналу, що бере участь у СДР,
розрахована на основі прейскуранта, який подається в Додатку 4 і
щоденних реєстраціях робочого часу, схвалених ВОК або іншим
відповідальним офіцером Керівної Держави;
b) витрати на оренду устаткування і засобів, розраховані на
основі прейскуранта, наведеного в Додатку 4, і щоденної
реєстрації, схвалені ВОК або іншим відповідальним офіцером
Керівної Держави;
c) вартість засобів обробляння, які використовувалися під час
СДР, розрахована на основі прейскуранта, наведеного в Додатку 4, і
щоденної реєстрації роботи, схвалені ВОК або іншим відповідальним
офіцером Керівної Держави;
d) усі витрати, перераховані у викладеному вище пункті 6.2.3;
e) витрати на заміну устаткування, яке було пошкоджено під
час СДР і яке не підлягає ремонту.
6.2.5. Після одержання такого рахунка-фактури, Договірна
сторона, що активувала План і яка робила запит про допомогу,
повинна відшкодувати витрати, які зазнали Договірні сторони, які
надають допомогу, при проведенні заходів цими Договірними
сторонами стосовно реагування на забруднення після активації
Плану. Договірна сторона, що активувала План, повинна згодом
приєднувати такі рахунки-фактури до її власної заяви про
відшкодування витрат стосовно реагування на забруднення, яка
надсилається стороні, яка відповідає за інцидент забруднення, її
страховикам або міжнародній системі компенсації збитків від
забруднення, належним чином.
Як альтернатива, Договірні сторони можуть погодити, що вимоги
про відшкодування таких витрат повинні бути надіслані
безпосередньо стороні, яка відповідає за інцидент забруднення, її
страховикам або міжнародній системі компенсації збитків від
забруднення кожною Договірною стороною окремо.
Незалежно від сторони, якій надсилаються такі заяви, вони
повинні готуватися відповідно до інструкцій, встановлених Фондом
ІОРС у його "Посібнику з заяв" і додаватися до Плану як Додаток 8.
6.3. Транскордонне пересування персоналу реагування,
устаткування, виробів і самостійних підрозділів
Щоб спростити пересування персоналу реагування й устаткування
Сторона, яка надсилає запит, повинна:
- вжити заходів для швидкого в'їзду устаткування, виробів і
персоналу ще до їхнього прибуття, і гарантувати, що митні
формальності спрощені як тільки можливо. Устаткування потрібно
ввозити на тимчасовій основі, і вироби потрібно визнати вільними
від акцизу та митних зборів відповідно до національного
законодавства Договірних сторін, що надсилають запит;
- гарантувати, що, у випадку надання судна і авіації, суднам
надають усі необхідні дозволи, а авіації забезпечується вільний
політ у національному повітряному просторі. План польоту чи
повідомлення про політ будуть зареєстровані і прийняті як дозвіл
на зліт авіації, посадку на березі чи на морі за межами звичайних
митних аеропортів відповідно до національного законодавства
Договірних сторін, що надсилають запит.
6.3.1. Імміграційні і митні формальності
Кожна Договірна сторона повинна прикласти зусилля для
вживання на національному рівні, спеціальних заходів, які
застосовуються у надзвичайних ситуаціях, стосовно положень для
швидкого надання в'їздних віз і дозволу на роботу для персоналу,
так само як необхідний дозвіл для транзиту чи тимчасового імпорту
необхідного устаткування і матеріалів.
Деталі таких заходів повинні бути включені в Національний
План Реагування на Надзвичайні Ситуації кожної Договірної сторони,
і відтворені в Додатку 5 до Плану. Це відноситься, зокрема, до
інформації, яку Договірна сторона, яка надає допомогу, повинна
надати відповідним національним органам Договірної сторони, яка
робить запит, щоб спростити виконання цих спеціальних заходів.
Договірні сторони повинні призначити компетентні митні офіси,
відповідальні за швидке усунення митних формальностей, пов'язаних
із транскордонним пересуванням персоналу реагування і засобів у
випадку активації Плану.
Договірні сторони повинні постійно інформувати один одного
стосовно таких митних офісів, і ця інформація (назва офісу і
відповідального офіцера, адреси, номера телефону, телекса і
телефаксу) повинна входити до Додатку.
Ще до надіслання допомоги Договірній стороні, яка просить про
допомогу, Оперативний орган Договірної сторони, яка надає допомогу
повинен установити безпосередній контакт з компетентним митним
офісом Сторони, яка робить запит, щоб одержати необхідний дозвіл
для в'їзду персоналу, устаткування, виробів і інших засобів у
країну.
6.3.2. Участь авіації у СДР
Відповідно до Плану і після запиту Керівної держави, авіація
інших Договірних сторін може входити і діяти в повітряному
просторі Керівної держави для однієї з наступних цілей:
- пошук і порятунок;
- польоти спостереження;
- транспортування персоналу реагування, устаткування і
виробів;
- розпилення диспергентів чи інших засобів обробляння;
- інші польоти, пов'язані з діями реагування на забруднення.
Кожна Договірна сторона повинна заздалегідь вживати
необхідних заходів стосовно швидкого надання дозволів і митних
документів для авіації, літаків і (або) вертольотів інших
Договірних сторін, до яких може бути зроблений запит про залучення
у дії реагування в межах її повітряного простору. Подібні заходи
повинні вживатися для використання авіацією, літаками і (або)
вертольотами, що беруть участь у СДР, можливостей аеропорту.
Участь авіації інших Сторін у СДР, що будуть проводитися в
повітряному просторі Керівної держави, повинна бути вирішена в
кожному конкретному випадку Керівною державою.
6.3.3. Участь Суден у СДР
Відповідно до Плану і після запиту Керівної держави, судна
інших Договірних сторін можуть увійти і діяти в територіальних
водах Керівної держави для однієї з наступних цілей:
- пошук і порятунок;
- рятувальні дії;
- дії реагування на забруднення, зокрема збирання і
утилізація розлитих виробів, розпилення диспергентів або інших
засобів обробляння, збереження і транспортування утилізованого
забруднювача;
- транспортування персоналу реагування, устаткування і
виробів;
- будь-яка інша подорож, пов'язана з реагуванням на
забруднення.
Кожна Договірна сторона повинна вжити заздалегідь усіх
необхідних заходів стосовно швидкого надання дозволів і митних
документів для навігації суден (катерів, спеціальних суден для
боротьби з забрудненням) інших Договірних сторін, які можуть
отримати запит стосовно залучення до участі в діях реагування у
межах їх територіальних вод. Подібні заходи повинні вживатися з
метою використання можливостей портів суднами, задіяними в СДР.
Навігація у вищезгаданих цілях у територіальних водах однієї
з Договірних сторін суден інших Договірних сторін повинна
вирішуватися у кожному конкретному випадку заінтересованими
Договірними сторонами.
В усіх випадках положення Міжнародної Конвенції про Спрощення
міжнародних морських перевезень, підписана у Лондоні у 1965
( 995_064 ) із змінами, можуть бути прийняті до уваги
(виконуватися) заінтересованими Договірними сторонами.
6.4. Медичне страхування і медична допомога
Кожна Договірна сторона повинна вжити необхідних заходів, щоб
застрахувати від смерті, хвороби і поранення персоналу, який може
брати участь у СДР.
Керівна Держава повинна намагатися запропонувати найкращу
першу медичну допомогу та послуги будь-якій особі іншої Договірної
сторони, яка була поранена чи захворіла протягом його (її) участі
в СДР.
Керівна Держава повинна спростити репатріацію персоналу, який
надає допомогу, який був поранений або захворів під час СДР.
Витрати на госпіталізацію і медичну допомогу, надану на
території Керівної Держави пораненому чи захворілому персоналу
Договірної сторони, яка надає допомогу, повинна відшкодовувати
Керівна Держава. Керівна Держава може вирішити вимагати
відшкодування всіх таких витрат від сторони, яка відповідає за
інцидент забруднення, його страховика чи міжнародної системи
компенсації збитків від забруднення відповідним чином.
Договірні сторони повинні відмовитися від права робити заяви
один проти одного стосовно відшкодування витрат медичного
обслуговування, наданого особам, пораненим і захворілим протягом
СДР.
6.5. Відповідальність за поранення і збиток
Якщо команди реагування викликані, щоб допомагати в діях
реагування, спричиняють, на ділянці дій, будь-які збитки третім
сторонам, і ці збитки пов'язані з діями реагування,
відповідальність за такі збитки несе Договірна сторона, яка робила
запит про допомогу, навіть якщо вони спричинені неправильним
маневром чи технічною помилкою.
Якщо команди реагування, які надають допомогу,
відповідальність за будь-які збитки третім особам під час
наближення або коли вони залишають ділянку події, повинна нести
Договірна сторона, яка надає допомогу.
Умови цього параграфа повинні цілком застосовуватися також у
випадку об'єднаних дій ударних команд.
6.6. Документація дій реагування і відповідних витрат
Повна документація дій реагування необхідна для спрощення
наступного виконання вимог стосовно компенсації.
ВОК повинен вжити необхідних заходів, щоб гарантувати, що
детальні звіти про всі вжиті дії реагування на інцидент
забруднення, відповідно до Плану, точно збережені. Для цього до
команди підтримки ВОК буде входити офіцер/фінансовий керівник,
який буде вести звітність.
Принаймні наступні звіти повинні регулярно вестися:
a) опис ситуації, прийняті рішення та виконані заходи
реагування;
b) щоденний робочий реєстраційний журнал, в якому вказані
деталі:
- дії, які здійснюються зараз (місце, час, ціль);
- устаткування й інші засоби у використанні (місце, час,
ціль);
- задіяний персонал (місце, кількість, час);
- спожиті вироби реагування й інші матеріали, наприклад,
паливо (кількість, ціль).
c) Звіти про усі витрати, зроблені при діях реагування на
забруднення.
Після завершення дій реагування такі звіти повинні бути
доступними національному органу влади, який відповідає за подачу
вимог стосовно компенсації.
У випадку, якщо Договірні сторони погодилися, що Договірна
сторона, яка надає допомогу, представить окрему вимогу стосовно
компенсації, органи влади Керівної держави повинні зробити
доступними для органів влади Договірних сторін, які допомагають,
копії відповідних звітів.
7. ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ
7.1. Офіцер зі зв'язків із громадськістю
Після активації Плану, Керівна сторона повинна призначити
Офіцера зі зв'язків із громадськістю, який повинен бути тимчасово
відряджений до команди підтримки ВОК.
Офіцер зі зв'язків із громадськістю відповідає за:
a) підтримку контактів із пресою;
b) підготовка прес-релізів від імені ВОК і Керівного органу;
c) слідкування за інформацією, видану в пресі і вносити
роз'яснення стосовно можливих непорозумінь.
7.2. Прес-релізи
Прес-релізи повинні готуватися і розповсюджуватися у пресу,
принаймні один раз на день протягом усього періоду між активацією
і деактивацією Плану.
Прес-релізи повинні готуватися офіцером по зв'язку із
громадськістю на основі точних фактів, наданих ВОК і (або) його
командою підтримки. Вони повинні містити інформацію відносно:
- інциденту забруднення і розвитку ситуації;
- технічні дані відносно залучених суден, тип і
характеристики забруднювачів, і т.д.;
- заходи, вжиті для боротьби з забрудненням;
- хід заходів реагування;
- поранення персоналу і пошкодження суден, устаткування тощо.
Наступні інструкції повинні дотримуватися при підготовці
прес-релізів:
- готувати назви/заголовки;
- давати, насамперед, саму свіжу і важливу інформацію;
- використовувати прості речення і давати тільки одну ідею в
реченні;
- уникати цитування оцінок, здогадів і гіпотез;
- уникати висловлення думок стосовно шкоди навколишньому
середовищу та інших збитків, які не можливо підрахувати;
- ретельно формулювати заключні фрази.
Карти, що показують зону інциденту, розвиток розповсюдження
плями і ділянки дій реагування, повинні додаватися до прес-релізів
коли це тільки можливо.
Усі прес-релізи повинні аналізуватися і схвалюватися ВОК
перед розповсюдженням у пресу.
7.3. Прес-конференції
Після активації Плану, влада Керівного органу може вирішити,
проконсультувавшись з ВОК, організувати одну чи більш
прес-конференцій для брифінгу ЗМІ.
Наступні особи можуть взяти участь в організації таких
прес-конференцій:
- ВОК;
- спеціально призначені експерти, які є членами Групи
підтримки;
- офіцер по зв'язку із громадськістю;
- представник(и) влади Керівного органу;
- представник(и) інших Сторін (наприклад, Офіцери зв'язку або
НОКи);
- представник(и) судна і вантажовласники і (або) їхні
страховики.
Письмова інформація стосовно головних фактів інциденту
забруднення і СДР, карти й фотографії можуть бути готуватися
заздалегідь офіцером зі зв'язків із громадськістю та схвалюватися
ВОК для використання на прес-конференції.
Інструкції стосовно підготовки прес-релізів (порівняй з
пунктом 7.2) повинні також дотримуватися учасниками під час
прес-конференцій.
ДОДАТОК 1
ДОВІДНИК
КОМПЕТЕНТНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ,
КОНТАКТНИХ ПУНКТІВ ЦЕНТРІВ РЕАГУВАННЯ НА
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ, НАЦІОНАЛЬНИХ ОПЕРАТИВНИХ
КОМАНДУВАЧІВ ТА ІНШИХ ВІДПОВІДНИХ АДРЕС
БОЛГАРІЯ
КОМПЕТЕНТНИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УРЯДОВИЙ ОРГАН
1) НАЗВА Постійна Комісія по захисту населення у випадку
стихійних лих та значних промислових нещасних випадків
при Раді Міністрів
АДРЕСА 30, Nikola Gabrovski St., Sofia 1000, Bulgaria
ТЕЛЕФОН + 359 2 862 6075
ТЕЛЕКС
ТЕЛЕФАКС + 359 2 862 6024
ГОДИНИ 24 години
РОБОТИ
2) НАЗВА Міністерство навколишнього середовища і вод
АДРЕСА 67, William Gladstone St. 1000 Sofia, Bulgaria
ТЕЛЕФОН + 359 2 940 65 05
+ 359 2 940 65 55
ТЕЛЕКС
ТЕЛЕФАКС + 359 2 980 96 41
ГОДИНИ Понеділок - п'ятниця: 9.00 - 17.30
РОБОТИ
3) НАЗВА Міністерство транспорту і зв'язку
АДРЕСА 9, Diakon Ignatiy St.
1000 Sofia, Bulgaria
ТЕЛЕФОН + 359 2 987 62 13
ТЕЛЕКС 84 200
ТЕЛЕФАКС + 359 2 988 42 66
ГОДИНИ Понеділок - П'ятниця: 9.00 - 17.30
РОБОТИ
КОМПЕТЕНТНИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОПЕРАТИВНИЙ ОРГАН
НАЗВА Генеральна дирекція морської адміністрації - Софія
АДРЕСА 9, Diakon Ignatiy St.
1000 Sofia, Bulgaria
ТЕЛЕФОН + 359 2 930 09 10
ТЕЛЕКС
ТЕЛЕФАКС + 359 2 930 09 20
ГОДИНИ Понеділок - П'ятниця: 9.00 - 17.30
РОБОТИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТАКТНИЙ ПУНКТ,
ЯКИЙ ВІДПОВІДАЄ ЗА ОДЕРЖАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ
ПРО ІНЦИДЕНТИ ЗАБРУДНЕННЯ
(працює цілодобово)
НАЗВА Морська адміністрація - Морська адміністрація -
Варна Бургас
АДРЕСА 5, Primorski Blvd. 3, Alexander Battenberg
9000 Varna, Bulgaria Blvd.
P.O. box 141 8000 Bourgas, Bulgaria
ТЕЛЕФОН + 359 52 603 113 + 359 56 4 31 40
ТЕЛЕКС 77 486 83 438
ТЕЛЕФАКС + 359 52 602 378 + 359 56 4 30 89
ГОДИНИ РОБОТИ Цілодобово Цілодобово
ЦЕНТРИ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ
НАЗВА Пошуково-рятувальний Пошуково-рятувальний
центр Варна центр Бургас
АДРЕСА
ТЕЛЕФОН + 359 52 603 268 + 359 56 844 310
+ 359 52 633 067 + 359 56 844 311
+ 359 48 963 864
ТЕЛЕКС 77 486 83 369
ТЕЛЕФАКС + 359 52 603 264 + 359 56 844 310
ГОДИНИ РОБОТИ 24 години 24 години
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОПЕРАТИВНИЙ КОМАНДУВАЧ
НАЗВА Начальник порту Варна Начальник порту Бургас
АДРЕСА 5, Primorski Blvd. 3, Alexander Battenberg Blvd.
9000 Varna, Bulgaria 8000 Burgas, Bulgaria
P.O. box 141
ТЕЛЕФОН + 359 52 684 920 + 359 56 875 775
ТЕЛЕКС 77 486 83 438
ТЕЛЕФАКС + 359 52 602 378 + 359 56 84 00 64
ГОДИНИ Понеділок - П'ятниця Понеділок - П'ятниця
РОБОТИ 9.00 - 17.30 9.00 - 17.30
КОМПЕТЕНТНИЙ МИТНИЙ ОРГАН
НАЗВА Митниця Варна Митниця Бургас
АДРЕСА 1, Slavejkov Sq., 1,A1. Battenberg
9000, Varna, Bulgaria 8000, Bourgas
ТЕЛЕФОН + 359 52 632 232 + 359 56 459 38
ТЕЛЕКС 83 407
ТЕЛЕФАКС + 359 52 632 223 + 359 56 4 58 43
ГОДИНИ РОБОТИ 8.30 - 12.00:
13.00 - 17.30
ГРУЗІЯ
КОМПЕТЕНТНИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УРЯДОВИЙ ОРГАН
НАЗВА Національний центр ліквідації забруднень у
надзвичайних ситуаціях,
Департамент на виконання Конвенції про захисту
Чорного моря ( 995_065 ),
Міністерство захисту навколишнього середовища
АДРЕСА 68a, Kostava Str., 380015, Tbilisi, Georgia
ТЕЛЕФОН (78832) 367334; (78832) 230664
ТЕЛЕКС
ТЕЛЕФАКС (78832) 983425; (78832) 955006
ГОДИНИ РОБОТИ Понеділок - п'ятниця: 09.00 - 18.00
КОМПЕТЕНТНИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОПЕРАТИВНИЙ ОРГАН ВЛАДИ
Назва Морський Департамент рятувальної служби у
надзвичайних ситуаціях
Адреса: 60, Gogebashvili Str., Batumi, Georgia
Телефон: (25561) 366207
Телекс: 412617 GESCO SU
Телефакс: (90522) 889493
Робочий час: Понеділок - п'ятниця: 09.00 - 18.00
НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТАКТНИЙ ПУНКТ,
ЯКИЙ ВІДПОВІДАЄ ЗА ОДЕРЖАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ
ПРО ІНЦИДЕНТИ ЗАБРУДНЕННЯ
(працює цілодобово)
НАЗВА (Буде підтверджено пізніше)
АДРЕСА
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕКС
ТЕЛЕФАКС
ГОДИНИ
РОБОТИ
ЦЕНТР РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ
НАЗВА Морський Департамент рятувальної служби у
надзвичайних ситуаціях
АДРЕСА 60, Gogebashvili Str., Batumi, Georgia
ТЕЛЕФОН (25561) 366207
ТЕЛЕКС 412617 GESCO SU
ТЕЛЕФАКС (90522) 889493
ГОДИНИ РОБОТИ Понеділок - п'ятниця: 09.00 - 18.00
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОПЕРАТИВНИЙ КОМАНДУВАЧ
(Буде підтверджено пізніше)
НАЗВА
АДРЕСА
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕКС
ТЕЛЕФАКС
ГОДИНИ
РОБОТИ
КОМПЕТЕНТНИЙ МИТНИЙ ОРГАН
(Буде підтверджено пізніше)
НАЗВА
АДРЕСА
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕКС
ТЕЛЕФАКС
ГОДИНИ
РОБОТИ
РУМУНІЯ
КОМПЕТЕНТНІ НАЦІОНАЛЬНІ УРЯДОВІ ОРГАНИ
НАЗВА Міністерство Міністерство Міністерство
вод і захисту громадських внутрішніх
навколишнього робіт, справ
середовища транспорту й
житлового
будівництва
АДРЕСА Bdul. Bdul. Dinicu Str. Mihai Voda
Libertatii 12 Golescu nr. 6 BUCURESTI
BUCURESTI 75061 38 BUCURESTI 70 622
Sector 5 77113 Sector 5
Sector 1
ТЕЛЕФОН (0040) 21 410 24 07 (0040) 21 22 23 636 (0040)
21 222 96 30
ТЕЛЕКС, stadiu@mappm.ro gnaumof@mt.ro
ел. пошта:
ТЕЛЕФАКС (0040) 21 410 20 32 (0040) 21 31 20 772 (0040)
21 311 20 52
ГОДИНИ РОБОТИ понеділок - п'ятниця: 08.00 - 16.00
КОМПЕТЕНТНІ НАЦІОНАЛЬНІ ОПЕРАТИВНІ ОРГАНИ ВЛАДИ
НАЗВА Національна Румунське Командування
компанія командування цивільного
Румунських вод - ВМС захисту
Відділення
Добрежея Літораль
АДРЕСА вул. Mircea cel INCINTA PORT 19,
Batran 127, CONSTANTA Ceasornicului
Констанца 8700 (DANA 0) Str, Бухарест
ТЕЛЕФОН (0040) 241 673 036 (0040) 241 60 22 29 (0040)
21 232 17 77
(0040) 241 60 18 70
ТЕЛЕКС, admin@waterct.ro rna@rna.ro cnci@pcnet.ro
ел. пошта
ТЕЛЕФАКС (0040) 241 673 027 (0040) 241 60 19 96 (0040) 21 232 08
(0040) 241 55 39 17
ГОДИНИ РОБОТИ Цілодобово
НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТАКТНИЙ ПУНКТ,
ЯКИЙ ВІДПОВІДАЄ ЗА ОДЕРЖАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ
ПРО ІНЦИДЕНТИ ЗАБРУДНЕННЯ
(працює цілодобово)
НАЗВА Національна компанія Румунський орган ВМС
Румунських вод - Констанца MRCC/VTS
Відділення Добрежея центр, Начальник порту
Літораль
АДРЕСА Str. Mircea cel Batran INCINTA PORT
127 CONSTANTA
CONSTANTA 8700 (DANA 0)
ТЕЛЕФОН (0040) 241 673 036 (0040) 241 60 22 29
(0040) 241
601232/616431
ТЕЛЕКС, ел. пошта admin@waterct.ro rna@rna.ro;
mrcc@rna.го
ТЕЛЕФАКС (0040) 241 673 027 (0040) 241
601996/601223
(0040) 241
618299/601339
ГОДИНИ РОБОТИ Цілодобово
ЦЕНТР РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ
НАЗВА Окружна інспекція цивільної оборони у місті
Констанца
АДРЕСА Constanta Civil Protection County Inspectorate
Bdul. Tomis 51, CONSTANTA 8700
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕКС,
ел. пошта cnci@pcnet.ro
ТЕЛЕФАКС (0040) 41 60 22 29; (0040) 41 673 036;
(004041) 615 065
ГОДИНИ РОБОТИ цілодобово
НАЦІОНАЛЬНИЙ КООРДИНАТОР
НАЗВА Окружний префект у місті Констанца
АДРЕСА Bdul. Tomis 51, CONSTANTA 8700
ТЕЛЕФОН (0040) 241 615 065
ТЕЛЕКС, pjc@datanet.ro
ел. пошта
ТЕЛЕФАКС (0040) 241 615672
ГОДИНИ РОБОТИ 08.00 - 16.00
КОМПЕТЕНТНИЙ МИТНИЙ ОРГАН
НАЗВА Регіональне управління митниць у м. Констанца
АДРЕСА Bdul. Tomis 312 A, CONSTANTA 8700
ТЕЛЕФОН (0040) 241 519 244
ТЕЛЕКС,
ел. пошта
ТЕЛЕФАКС (0040) 241 519 244
ГОДИНИ РОБОТИ 08.00 - 16.00
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
КОМПЕТЕНТНИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УРЯДОВИЙ ОРГАН
Назва: Державна морська адміністрація по контролю за
забрудненням, пошуку та рятуванню Міністерство
транспорту Російської Федерації
Адреса: 1/4, Rozhdestvenka Str., Moscow, 103759, Russia
Телефон: + 7 095 959 4695, + 7 095 953 9929
Телекс: 411197 MORFLOT RF
Телефакс: + 7 095 926 9038, + 7 095 959 4694
Години роботи: Понеділок - п'ятниця: 09.00 - 18.00

КОМПЕТЕНТНИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОПЕРАТИВНИЙ ОРГАН
(ПО ЧОРНОМУ МОРЮ)
Назва: Компанія аварійно-рятувальних та
підводно-технічних робіт у Новоросійському
басейні (Новоросійський UASPTR)
Адреса: Portovaya Str. 7, Novorosiysk, Krasnodar Region,
Russia 353901
Телефон: + 7 861 7 29 22 86, + 7 861 7 29 26 28
Телекс:
Телефакс: + 7 861 7 25 22 72
Години роботи: 8.00 - 17.00
НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТАКТНИЙ ПУНКТ,
ЯКИЙ ВІДПОВІДАЄ ЗА ОДЕРЖАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ
ПРО ІНЦИДЕНТИ ЗАБРУДНЕННЯ
(працює цілодобово)
Назва: Державний морський пошуково-рятувальний
(SSRCC) координаційний центр
Адреса: 1/4, Rozhedestvenka Str., Moscow, 103759, Russia
Телефон: + 7 095 926 9401, + 7 095 926 1052
Телекс: 411197 MORFLOT RF
Телефакс: + 7 095 926 10 52
Години роботи: цілодобово
ЦЕНТР РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ
Назва: Новоросійський морський пошуково-рятувальний
координаційний центр
Адреса: 19, Sovetov Str., Novorossiysk, 353900, Russia
Телефон: + 7 861 72 39 617, + 7 861 72 39 600,
+ 7 861 72 39 920
Телекс: 279193 MAPN RU
Телефакс: + 7 861 72 39 600
Години роботи: цілодобово
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОПЕРАТИВНИЙ КОМАНДУВАЧ
Назва: Капітан Юрій Б. Савельєв, Директор
Новоросійського UASPTR
Адреса: 7, Portovaja Str., Novorossiysk, 353901, Russia
Телефон: +7 861 72 92 286
Телекс:
Телефакс: + 7 861 72 52 272
Години роботи: 8.00 - 17.00
КОМПЕТЕНТНИЙ МИТНИЙ ОРГАН
Назва: Голова митного управління - полковник Андрій А.
Ділл
Адреса: 1, Svobody Str., Novorossiysk, 353900, Russia
Телефон: + 7 861 72 52 717
Телекс: 279407 PORT RU
Телефакс: + 7 861 72 57 179
Години роботи: 8.00 - 17.00
ТУРЕЧЧИНА
КОМПЕТЕНТНИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УРЯДОВИЙ ОРГАН
Назва: Міністерство навколишнього середовища
Адреса: Eskisehir Yolu 8 km. Bilkent Kavsagi, 06570
Ankara, Turkey
Телефон: + 90 312 285 1876
Телекс:
Телефакс: + 90 312 285 5875
Години роботи: Понеділок - п'ятниця 9.00 - 18.00
КОМПЕТЕНТНИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОПЕРАТИВНИЙ ОРГАН
Назва: Підсекретаріат по морських справах
Адреса: GMK 128, Maltepe, 06570 Ankara, Turkey
Телефон: +90 312 2324560
Телекс: -
Телефакс: + 90 312 231 3306
Години роботи: Понеділок - п'ятниця, 09.00 - 18.00
НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТАКТНИЙ ПУНКТ,
ЯКИЙ ВІДПОВІДАЄ ЗА ОДЕРЖАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ
ПРО ІНЦИДЕНТИ ЗАБРУДНЕННЯ
(працює цілодобово)
Назва: Берегова охорона Туреччини
Адреса: Karanfil Sok. 64, 06640 Bakanliklar, Turkey
Телефон: + 90 312 417 50 50 / 51 / 52 и 425 33 37 (прямий)
Телекс: 46201
Телефакс: + 90 312 417 28 45
Години роботи: цілодобово

ЦЕНТР РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ
(номери телефону й факсу будуть надані пізніше)
Назва: Головне управління берегової безпеки й порятунку
суден
Адреса: Стамбул
Телефон:
Телекс:
Телефакс:
Години роботи: цілодобово

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОПЕРАТИВНИЙ КОМАНДУВАЧ
Назва: Керівники відповідних прибережних міст на Чорному
морі
Адреса: 14 міст на Турецькому узбережжі Чорного моря (із
заходу на схід)
КІРКЛАРЕЛІ, СТАМБУЛ, КОКАЕЛІ, БОЛУ, ЗОНГУЛДАК,
БАРТІН, КАСТАМОНУ, СІНОП, САМСУН, ОРДУ, ГІРЕСУН,
ТРАБЗОН, РІЗЕ та АРТВІН KIRKLARELI, ISTANBUL,
KOCAELI, BOLU, ZONGULDAK, BARTIN, KASTAMONU,
SINOP, SAMSUN, ORDU, GIRESUN, TRABZON, RIZE AND
ARTVIN
Телефон:
Телекс:
Телефакс:
Години роботи:
КОМПЕТЕНТНИЙ МИТНИЙ ОРГАН
Назва: Прем'єр-міністерство, Митний підсекретаріат
Адреса: Анкара
Телефон:
Телекс:
Телефакс:
Години роботи:
УКРАЇНА
КОМПЕТЕНТНИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УРЯДОВИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ
Назва: Міністерство України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків чорнобильської катастрофи
Адреса: 55 Gonchara St., 252034 Kiev
Телефон: +380 44 247 30 50
Телекс:
Телефакс: +380 44 247 32 11
Години роботи: 24 години
КОМПЕТЕНТНИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОПЕРАТИВНИЙ ОРГАН
Назва: Державний Рятувально-Координаційний Центр з
Надзвичайних Ситуацій на Воді
Адреса: 7, Vokzalyno St., 01032 Kiev
Телефон: +380 44 245 49 56
Телекс:
Телефакс: +380 44 245 49 56
Години роботи: цілодобово
НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТАКТНИЙ ПУНКТ,
ЯКИЙ ВІДПОВІДАЄ ЗА ОДЕРЖАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ
ПРО ІНЦИДЕНТИ ЗАБРУДНЕННЯ
(працює цілодобово)
Назва: ДКЦР
Адреса: 7, Vokzalyno St., 01032 Kiev
Телефон: +380 44 245 49 56
Телекс:
Телефакс: +380 44 245 49 56
Години роботи: цілодобово

ЦЕНТР РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ
(інформація буде надана пізніше)
НАЗВА:
АДРЕСА:
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛЕКС:
ТЕЛЕФАКС:
РОБОЧИЙ ЧАС:
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОПЕРАТИВНИЙ КОМАНДУВАЧ
(інформація буде надана пізніше)
НАЗВА:
АДРЕСА:
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛЕКС:
ТЕЛЕФАКС:
РОБОЧИЙ ЧАС:
КОМПЕТЕНТНИЙ МИТНИЙ ОРГАН
(інформація буде надана пізніше)
НАЗВА:
АДРЕСА:
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛЕКС:
ТЕЛЕФАКС:
РОБОЧИЙ ЧАС:
ІНФОРМАЦІЮ НЕ ВКАЗАНО
ДОДАТОК 2
КАРТИ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ МОЖЛИВИХ ДЖЕРЕЛ ЗАБРУДНЕННЯ,
ТЕРИТОРІЙ, ВРАЗЛИВИХ ДО ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА, ПРІОРИТЕТІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ
(інформація готується кожною країною)
БОЛГАРІЯ
1. МОЖЛИВІ ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ ( 998_a305 )
- Нафтовий термінал "Petrol", м. Варна
- Нафтовий термінал, м. Бургас
- Piera No. 20a, Порт м. Бургас
- Місця зимових та літніх якірних стоянок кораблів - м. Варна
- Місця зимових та літніх якірних стоянок кораблів -
м. Бургас
- Корабельні шляхи та затоки до гаваней і канали
- Місця заправлення суден, що дозволені Болгарською морською
адміністрацією
2. Застосування диспергентів
Застосування диспергентів є можливим після отримання дозволу
від Міністерства з питань навколишнього середовища та водних
ресурсів
Можливі джерела забруднення
(корабельні шляхи та гавані)
2. Території, вразливі до забруднення навколишнього
середовища та пріоритети для захисту ( 998_a305 )
ТУРЕЧЧИНА
1. Можливі джерела забруднення
Вздовж Чорноморського узбережжя Туреччини джерел нафтового
забруднення не існує.
2. Території, вразливі до забруднення навколишнього
середовища та пріоритети для захисту
1 - прибережні ліси Ігнеада (Igneada) (Деміркой, Кіркларелі
Demirkoy, KIRKLARELI)
2 - Чорноморська протока Стамбульського проливу (СТАМБУЛ)
3 - острови Сайл (Sile) (Сайл, СТАМБУЛ Sile ISTANBUL)
4 - озеро Сарікум (Sarikum) (СІНОП SINOP)
5 - Інсебурун та Хасароз, (Inceburun та Hamsaroz) (СІНОП
SINOP)
6 - дельта річки Кізілірмак (Kizilirmak) (Бафра, САМСУН
Bafra, SAMSUN)
7 - дельта річки Єсілірмак (Yesilirmak) (Терме, САМСУН Terme,
SAMSUN)
8 - острів Аккус (Akkus) (Персембе, ОРДУ Persembe, ORDU)
3. Застосування диспергентів
Диспергентні матеріали знаходяться на зберіганні у приватних
нафтових компаній. Застосування диспергентів забороняється у
Туреччині, окрім випадків загрози виникнення пожежі, згідно з
нормами та положеннями Туреччини.
ІНФОРМАЦІЮ НЕ ВКАЗАНО
ДОДАТОК 3
СИСТЕМА ЗВ'ЯЗКУ
(інформація подається кожною країною)
БОЛГАРІЯ
Схема оповіщення та зв'язку.
( 998_a305 )
РУМУНІЯ
РУМУНІЯ - СИСТЕМА ОПОВІЩЕННЯ ПРО ЗАБРУДНЕННЯ МОРЯ
( 998_a305 )
ЗАГАЛЬНА СХЕМА ЗВ'ЯЗКУ
( 998_a305 )
ДОДАТОК 4
ДОВІДНИК ПРЕСОНАЛУ РЕАГУВАННЯ
ТА ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РЕАГУВАННЯ, ВИРОБІВ
ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ КОЖНА СТОРОНА МОЖЕ
ЗАПРОПОНУВАТИ У ВИПАДКУ АКТИВАЦІЇ ПЛАНУ
ТАБЛИЦЯ 5.1.1 ДОВІДНИК ПЕРСОНАЛУ РЕАГУВАННЯ ТА ПЕРЕЛІК
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РЕАГУВАННЯ, ВИРОБІВ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ МОЖУТЬ
БУТИ ЗАПРОПОНОВАНІ ЯК ДОПОМОГА У ВИПАДКУ АКТИВАЦІЇ ПДНС.
----------------------------------------------------------------------------- | БОЛГАРІЯ | ВАРНА | БУРГАС | ДОБРИЧ | район - D |Коментарі| | |-----------+-----------+-----------+-----------| | | |Дер-|При-|||Дер-|При-|||Дер-|При-|||Дер-|При-||| | | |жав-|ват-|||жав-|ват-|||жав-|ват-|||жав-|ват-||| | | | ні | ні ||| ні | ні ||| ні | ні ||| ні | ні ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| | | | ||| | ||| | ||| | ||| | |---------------------------------------------------------------------------| |ПЕРСОНАЛ ТА ПІДТРИМКА | |---------------------------------------------------------------------------| | | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ЕКСПЕРТИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| | | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |КОМАНДИ | 14 | ||| 19 | ||| 29 | ||| | ||| | |РЕАГУВАННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| | | 14 | ||| 19 | ||| 29 | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |НАВЧЕНИЙ ПЕРСОНАЛ| 6 | ||| 4 | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |КЕРІВНИКИ | 3 | ||| 2 | ||| | ||| | ||| | |ПРОЕКТІВ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |НАЧАЛЬНИКИ | 3 | ||| 2 | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ОПЕРАТОРИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ОБЛАДНАННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ЗВ'ЯЗКУ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |СТАЦІОНАРНІ УКВ -| | ||| | ||| | ||| | ||| | |станції | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ПОРТАТИВНІ УКВ - | | ||| | ||| | ||| | ||| | |станції | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Спеціальне | 2 | ||| 1 | ||| | ||| | ||| | |водолазне | | ||| | ||| | ||| | ||| | |обладнання | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ВОДОЛАЗНИЙ БОТ | 2 | ||| 1 | ||| | ||| | ||| | |---------------------------------------------------------------------------| |ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОДУКТИ | |---------------------------------------------------------------------------| | | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |АВІАЦІЯ | 1 | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ВЕРТОЛЬОТ | 1 | ||| | ||| | ||| | ||| | |СПОСТЕРЕЖЕННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |АВІАЦІЯ ДЛЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |РОЗПРИСКУВАННЯ З | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ПОВІТРЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |СУДНА РЕАГУВАННЯ | 1 | 1 ||| 2 | 2 ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Судна для | 1 | 1 ||| 2 | 2 ||| | ||| | ||| | |запобігання | | ||| | ||| | ||| | ||| | |забрудненню | | ||| | ||| | ||| | ||| | |Судна для | | ||| | ||| | ||| | ||| | |проведення | | ||| | ||| | ||| | ||| | |спостереження | | ||| | ||| | ||| | ||| | |Судна | | ||| | ||| | ||| | ||| | |багатоцільового | | ||| | ||| | ||| | ||| | |призначення | | ||| | ||| | ||| | ||| | |Скімери | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ЗАСОБИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ПЕРЕВЕЗЕННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ВАНТАЖІВ/ПАЛЬНОГО| | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |НАСОСИ ДЛЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ПЕРЕКАЧУВАННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ШЛАНГИ (m) | | ||| | ||| | ||| | ||| | |КРАНЦИ (FENDERS) | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ГЕНЕРАТОРИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ІНЕРТНИХ ГАЗІВ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |БОНИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |БОНИ для гаваней | | ||| | ||| | ||| | ||| | |(м) | | ||| | ||| | ||| | ||| | |БОНИ - для | | ||| | ||| | ||| | ||| | |прибережної зони | | ||| | ||| | ||| | ||| | |(м) | | ||| | ||| | ||| | ||| | |БОНИ - для | | ||| | ||| | ||| | ||| | |відкритого моря | | ||| | ||| | ||| | ||| | |(м) | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ЗАСОБИ ДЛЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ЗБИРАННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |СКІМЕРИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |НАСОСИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |СИСТЕМИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ЗАСТОСУВАННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ДИСПЕРГЕНТІВ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |Обладнання | | ||| | ||| | ||| | ||| | |змонтоване на | | ||| | ||| | ||| | ||| | |суднах | | ||| | ||| | ||| | ||| | |Переносне | | ||| | ||| | ||| | ||| | |обладнання | | ||| | ||| | ||| | ||| | |Засоби для | | ||| | ||| | ||| | ||| | |очищення пляжу | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Під дією тиску | | ||| | ||| | ||| | ||| | |Вакуумної дії | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Транспортні | | ||| | ||| | ||| | ||| | |засоби наземного | | ||| | ||| | ||| | ||| | |реагування | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Вантажівка з | | ||| | ||| | ||| | ||| | |обладнанням | | ||| | ||| | ||| | ||| | |(нафта) | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ЗАСОБИ ЗБЕРІГАННЯ| | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |БАРЖІ ДЛЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ЗБЕРІГАННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ПЕРЕНОСНІ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |КОНТЕЙНЕРИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |СКЛАДНІ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |РЕЗЕРВУАРИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ЗАСОБИ ОБРОБЛЯННЯ| | ||| | ||| | ||| | ||| | |ЗАБРУДНЕННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ДИСПЕРГЕНТИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |КОНЦЕНТРАТ НА | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ОСНОВІ НС | | ||| | ||| | ||| | ||| | |СОРБЕНТИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ДЕЕМУЛЬГАТОРИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | -----------------------------------------------------------------------------
(більш детальна інформація стосовно різних пунктів в цій
таблиці може подаватися у Секції 6 НПДНС).
Таблиця 5.1.1 Довідник персоналу реагування та перелік
обладнання для реагування, виробів та інших засобів, які можуть
бути запропоновані як допомога у випадку активації ПДНС.
----------------------------------------------------------------------------- | ГРУЗІЯ | Район A | Район B | Район C | Район D |Коментарі| | |-----------+-----------+-----------+-----------| | | |Дер-|При-|||Дер-|При-|||Дер-|При-|||Дер-|При-||| | | |жав-|ват-|||жав-|ват-|||жав-|ват-|||жав-|ват-||| | | | ні | ні ||| ні | ні ||| ні | ні ||| ні | ні ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| | | | ||| | ||| | ||| | ||| | |---------------------------------------------------------------------------| |ПЕРСОНАЛ ТА ПІДТРИМКА | |---------------------------------------------------------------------------| | | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ЕКСПЕРТИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| | | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |КОМАНДИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |РЕАГУВАННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| | | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |НАВЧЕНИЙ ПЕРСОНАЛ| | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |КЕРІВНИКИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ПРОЕКТІВ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |НАЧАЛЬНИКИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ОПЕРАТОРИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ОБЛАДНАННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ЗВ'ЯЗКУ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |СТАЦІОНАРНІ УКВ -| | ||| | ||| | ||| | ||| | |станції | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ПОРТАТИВНІ УКВ - | | ||| | ||| | ||| | ||| | |станції | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Спеціальне | | ||| | ||| | ||| | ||| | |водолазне | | ||| | ||| | ||| | ||| | |обладнання | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| | | | ||| | ||| | ||| | ||| | |---------------------------------------------------------------------------| |ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОДУКТИ | |---------------------------------------------------------------------------| | | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |АВІАЦІЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |АІВІАЦІЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |СПОСТЕРЕЖЕННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |АВІАЦІЯ ДЛЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |РОЗПРИСКУВАННЯ З | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ПОВІТРЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |СУДНА РЕАГУВАННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Судна для | | ||| | ||| | ||| | ||| | |запобігання | | ||| | ||| | ||| | ||| | |забрудненню | | ||| | ||| | ||| | ||| | |Судна для | | ||| | ||| | ||| | ||| | |проведення | | ||| | ||| | ||| | ||| | |спостереження | | ||| | ||| | ||| | ||| | |Судна | | ||| | ||| | ||| | ||| | |багатоцільового | | ||| | ||| | ||| | ||| | |призначення | | ||| | ||| | ||| | ||| | |Скімери | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ЗАСОБИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ПЕРЕВЕЗЕННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ВАНТАЖІВ/ПАЛЬНОГО| | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |НАСОСИ ДЛЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ПЕРЕКАЧУВАННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ШЛАНГИ (m) | | ||| | ||| | ||| | ||| | |КРАНЦИ (FENDERS) | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ГЕНЕРАТОРИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ІНЕРТНИХ ГАЗІВ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |БОНИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |БОНИ для гаваней | | ||| | ||| | ||| | ||| | |(м) | | ||| | ||| | ||| | ||| | |БОНИ - для | | ||| | ||| | ||| | ||| | |прибережної зони | | ||| | ||| | ||| | ||| | |(м) | | ||| | ||| | ||| | ||| | |БОНИ - для | | ||| | ||| | ||| | ||| | |відкритого моря | | ||| | ||| | ||| | ||| | |(м) | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ЗАСОБИ ДЛЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ЗБИРАННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |СКІМЕРИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |НАСОСИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |СИСТЕМИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ЗАСТОСУВАННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ДИСПЕРГЕНТІВ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Обладнання | | ||| | ||| | ||| | ||| | |змонтоване на | | ||| | ||| | ||| | ||| | |суднах | | ||| | ||| | ||| | ||| | |Переносне | | ||| | ||| | ||| | ||| | |обладнання | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Засоби для | | ||| | ||| | ||| | ||| | |очищення пляжу | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Під дією тиску | | ||| | ||| | ||| | ||| | |Вакуумної дії | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Транспортні | | ||| | ||| | ||| | ||| | |засоби наземного | | ||| | ||| | ||| | ||| | |реагування | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Вантажівка з | | ||| | ||| | ||| | ||| | |обладнанням | | ||| | ||| | ||| | ||| | |(нафта) | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ЗАСОБИ ДЛЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ЗБЕРІГАННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |БАРЖІ ДЛЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ЗБЕРІГАННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ПЕРЕНОСНІ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |КОНТЕЙНЕРИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |СКЛАДНІ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |РЕЗЕРВУАРИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ЗАСОБИ ДЛЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ОБРОБЛЕННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ЗАБРУДНЕННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ДИСПЕРГЕНТИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |КОНЦЕНТРАТ НА | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ОСНОВІ НС | | ||| | ||| | ||| | ||| | |СОРБЕНТИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ДЕЕМУЛЬГАТОРИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | -----------------------------------------------------------------------------
(більш детальна інформація стосовно різних пунктів в цій
таблиці може подаватися у Секції 6 НПДНС).
ТАБЛИЦЯ 5.1.1 Довідник персоналу реагування та перелік
обладнання для реагування, виробів та інших засобів, які можуть
бути запропоновані як допомога у випадку активації ПДНС.
----------------------------------------------------------------------------- | РУМУНІЯ | Район A | Район B | Район C | Район D |Коментарі| | | Констанца | Галаті | Тульчеа | Суліна | | | |-----------+-----------+-----------+-----------| | | |Дер-|При-|||Дер-|При-|||Дер-|При-|||Дер-|При-||| | | |жав-|ват-|||жав-|ват-|||жав-|ват-|||жав-|ват-||| | | | ні | ні ||| ні | ні ||| ні | ні ||| ні | ні ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| | | | ||| | ||| | ||| | ||| | |---------------------------------------------------------------------------| |ПЕРСОНАЛ ТА ПІДТРИМКА | |---------------------------------------------------------------------------| | | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ЕКСПЕРТИ | 10 | ||| 2 | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| | | 10 | ||| 2 | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |КОМАНДИ | 4 | ||| 1 | ||| | ||| | ||| | |РЕАГУВАННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| | | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |НАВЧЕНИЙ ПЕРСОНАЛ| | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |КЕРІВНИКИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ПРОЕКТІВ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |НАЧАЛЬНИКИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ОПЕРАТОРИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ОБЛАДНАННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ЗВ'ЯЗКУ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |СТАЦІОНАРНІ УКВ -| | ||| | ||| | ||| | ||| | |станції | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ПОРТАТИВНІ УКВ - | | ||| | ||| | ||| | ||| | |станції | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Спеціальне | 4 | ||| | ||| | ||| | ||| | |водолазне | | ||| | ||| | ||| | ||| | |обладнання | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| | | 4 | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ОБЛАДНАННЯ ТА | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ПРОДУКТИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| | | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |АВІАЦІЯ | 1 | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |АІВІАЦІЯ | 1 | ||| | ||| | ||| | ||| | |СПОСТЕРЕЖЕННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |АВІАЦІЯ ДЛЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |РОЗПРИСКУВАННЯ З | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ПОВІТРЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |СУДНА РЕАГУВАННЯ | 56 | 8 ||| 1 | ||| 1 | ||| 2 | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Судна для | 8 | - ||| 1 | ||| 1 | ||| - | ||| | |запобігання | | ||| | ||| | ||| | ||| | |забрудненню | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Судна для | 8 | - ||| - | ||| - | ||| 2 | ||| | |проведення | | ||| | ||| | ||| | ||| | |спостереження | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Судна | 40 | 8 ||| - | ||| - | ||| - | ||| | |багатоцільового | | ||| | ||| | ||| | ||| | |призначення | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Скімери | - | - ||| - | ||| - | ||| - | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ЗАСОБИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ПЕРЕВЕЗЕННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ВАНТАЖІВ/ПАЛЬНОГО| | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |НАСОСИ ДЛЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ПЕРЕКАЧУВАННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ШЛАНГИ (m) | | ||| | ||| | ||| | ||| | |КРАНЦИ (FENDERS) | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ГЕНЕРАТОРИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ІНЕРТНИХ ГАЗІВ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |БОНИ |2320| |||200 | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |БОНИ для гаваней |2320| |||200 | ||| | ||| | ||| | |(м) | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |БОНИ - для | | ||| | ||| | ||| | ||| | |прибережної зони | | ||| | ||| | ||| | ||| | |(м) | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |БОНИ - для | - | ||| - | ||| | ||| | ||| | |відкритого моря | | ||| | ||| | ||| | ||| | |(м) | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ЗАСОБИ ДЛЯ | 3 | ||| 1 | ||| | ||| | ||| | |ЗБИРАННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |СКІМЕРИ | 3 | ||| 1 | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |НАСОСИ | - | ||| - | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |СИСТЕМИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ЗАСТОСУВАННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ДИСПЕРГЕНТІВ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Обладнання | | ||| | ||| | ||| | ||| | |змонтоване на | | ||| | ||| | ||| | ||| | |суднах | | ||| | ||| | ||| | ||| | |Переносне | | ||| | ||| | ||| | ||| | |обладнання | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Засоби для | 2 | ||| | ||| | ||| | ||| | |очищення пляжу | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Під дією тиску | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Вакуумної дії | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Маслянистий | 2 | ||| | ||| | ||| | ||| | |піщаний скрепер | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Транспортні | 2 | ||| | ||| | ||| | ||| | |засоби наземного | | ||| | ||| | ||| | ||| | |реагування | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Вантажівка з | 2 | ||| | ||| | ||| | ||| | |обладнанням | | ||| | ||| | ||| | ||| | |(нафта) | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ЗАСОБИ ЗБЕРІГАННЯ| 8 | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |БАРЖІ ДЛЯ | 2 | ||| | ||| | ||| | ||| | |ЗБЕРІГАННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ПЕРЕНОСНІ | 6 | ||| | ||| | ||| | ||| | |КОНТЕЙНЕРИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |СКЛАДНІ | - | ||| | ||| | ||| | ||| | |РЕЗЕРВУАРИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ЗАСОБИ ДЛЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ОБРОБЛЕННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ЗАБРУДНЕННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ДИСПЕРГЕНТИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |КОНЦЕНТРАТ НА | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ОСНОВІ НС | | ||| | ||| | ||| | ||| | |СОРБЕНТИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ДЕЕМУЛЬГАТОРИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | -----------------------------------------------------------------------------
(більш детальна інформація стосовно різних пунктів в цій
таблиці може подаватися у Секції 6 НПДНС).
Таблиця 5.1.1 Довідник персоналу реагування та перелік
обладнання для реагування, виробів та інших засобів, які можуть
бути запропоновані як допомога у випадку активації ПДНС.
------------------------------------------------------------------------------------- | | ЧОРНЕ МОРЕ | КАСПІЙСЬКЕ | БАЛТІЙСЬКЕ | БАРЕНЦЕВЕ | | | | | МОРЕ | МОРЕ | МОРЕ | | |-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | Район A | Район B | Район C | Район D |Коментарі| |-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | РОСІЙСЬКА |Дер-|При-| | |Дер-|При-| | |Дер-|При-| | |Дер-|При-| | | | | ФЕДЕРАЦІЯ |жав-|ват-| | |жав-|ват-| | |жав-|ват-| | |жав-|ват-| | | | | | ні | ні | | | ні | ні | | | ні | ні | | | ні | ні | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------| |ПЕРСОНАЛ ТА ПІДТРИМКА | |-----------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |ЕКСПЕРТИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| | | + | |+|+| + | + |+|+| + | + |+|+| + | + |+|+| | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |КОМАНДИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |РЕАГУВАННЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| | | + | |+| | + | |+| | + | |+| | + | |+| | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |НАВЧЕНИЙ ПЕРСОНАЛ| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |КЕРІВНИКИ | + | |+| | + | |+| | + | |+| | + | |+| | | |ПРОЕКТІВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |НАЧАЛЬНИКИ | + | |+| | + | |+| | + | |+| | + | |+| | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |ОПЕРАТОРИ | + | |+| | + | |+| | + | |+| | + | |+| | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |ОБЛАДНАННЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ЗВ'ЯЗКУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |СТАЦІОНАРНІ УКВ -| + | |+| | + | |+| | + | |+| | + | |+| | | |станції | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |ПОРТАТИВНІ УКВ - | + | |+| | + | |+| | + | |+| | + | |+| | | |станції | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |Спеціальне | | | | | | | | | | | | | | | | | | |водолазне | | | | | | | | | | | | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| | | + | |+| | + | |+| | + | |+| | + | |+| | | |-----------------------------------------------------------------------------------| |ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОДУКТИ | |-----------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |АВІАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |АІВІАЦІЯ | + | | | | + | | | | + | | | | + | | | | | |СПОСТЕРЕЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |АВІАЦІЯ ДЛЯ | + | | | | + | | | | + | | | | + | | | | | |РОЗПРИСКУВАННЯ З | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ПОВІТРЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |СУДНА РЕАГУВАННЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |Судна для | | | | | | | | | + | | | | + | | | | | |запобігання | | | | | | | | | | | | | | | | | | |забрудненню | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |Судна для | + | + | | | | | | | + | |+| | + | + |+| | | |проведення | | | | | | | | | | | | | | | | | | |спостереження | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |Судна | + | + |+| | + | |+| | + | | | | + | + |+| | | |багатоцільового | | | | | | | | | | | | | | | | | | |призначення | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |Скімери | | |+| | | | | | + | |+| | + | + |+| | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |ЗАСОБИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ПЕРЕВЕЗЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ВАНТАЖІВ/ПАЛЬНОГО| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |НАСОСИ ДЛЯ | + | |+| | + | |+| | + | |+| | + | + |+| | | |ПЕРЕКАЧУВАННЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ШЛАНГИ (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |КРАНЦИ (FENDERS) | + | |+| | + | |+| | + | |+| | + | + |+| | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |ГЕНЕРАТОРИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ІНЕРТНИХ ГАЗІВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |БОНИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |БОНИ для гаваней | | |+| | | |+| | + | |+| | + | + |+| | | |(м) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |БОНИ - для | + | |+| | + | |+| | + | |+| | + | + |+| | | |прибережної зони | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(м) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |БОНИ - для | + | | | | + | |+| | + | | | | + | | | | | |відкритого моря | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(м) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |ЗАСОБИ ДЛЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ЗБИРАННЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |СКІМЕРИ | + | |+| | + | | | | + | |+| | + | |+| | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |НАСОСИ | + | |+| | + | |+| | + | |+| | + | |+| | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |СИСТЕМИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ЗАСТОСУВАННЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ДИСПЕРГЕНТІВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |Обладнання | + | |+| | + | |+| | + | |+| | + | |+| | | |змонтоване на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |суднах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |Переносне | + | |+| | + | |+| | + | |+| | + | |+| | | |обладнання | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |Засоби для | | | | | | | | | | | | | | | | | | |очищення пляжу | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |Під дією тиску | | |+| | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |Вакуумної дії | + | | | | + | |+| | + | | | | + | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |Транспортні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |засоби наземного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |реагування | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |Вантажівка з | + | |+| | + | |+| | + | |+| | + | |+| | | |обладнанням | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(нафта) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |ЗАСОБИ ЗБЕРІГАННЯ| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |БАРЖІ ДЛЯ | + | |+| | + | |+| | + | |+| | + | + |+| | | |ЗБЕРІГАННЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |ПЕРЕНОСНІ | + | |+| | | | | | + | |+| | + | + |+| | | |КОНТЕЙНЕРИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |СКЛАДНІ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |РЕЗЕРВУАРИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |ЗАСОБИ ОБРОБЛЕННЯ| | | | | | | | | | | | | | | | | | |ЗАБРУДНЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |ДИСПЕРГЕНТИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |КОНЦЕНТРАТ НА | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ОСНОВІ НС | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |СОРБЕНТИ | + | |+| | + | |+| | + | |+| | + | |+| | | |-----------------+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+----+----+-+-+---------| |ДЕЕМУЛЬГАТОРИ | + | |+| | + | |+| | + | |+| | + | |+| | | -------------------------------------------------------------------------------------
(більш детальна інформація стосовно різних пунктів в цій
таблиці може подаватися у Секції 6 НПДНС).
Таблиця 5.1.1 Довідник персоналу реагування та перелік
обладнання для реагування, виробів та інших засобів, які можуть
бути запропоновані як допомога у випадку активації ПДНС.
----------------------------------------------------------------------------- | ТУРЕЧЧИНА | Район A | Район B | Район C | Район D |Коментарі| | |-----------+-----------+-----------+-----------| | | |Дер-|При-|||Дер-|При-|||Дер-|При-|||Дер-|При-||| | | |жав-|ват-|||жав-|ват-|||жав-|ват-|||жав-|ват-||| | | | ні | ні ||| ні | ні ||| ні | ні ||| ні | ні ||| | |---------------------------------------------------------------------------| |ПЕРСОНАЛ ТА ПІДТРИМКА | |---------------------------------------------------------------------------| | | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ЕКСПЕРТИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| | | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |КОМАНДИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |РЕАГУВАННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| | | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |НАВЧЕНИЙ ПЕРСОНАЛ| | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |КЕРІВНИКИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ПРОЕКТІВ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |НАЧАЛЬНИКИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ОПЕРАТОРИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ОБЛАДНАННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ЗВ'ЯЗКУ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |СТАЦІОНАРНІ УКВ -| | ||| | ||| | ||| | ||| | |станції | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ПОРТАТИВНІ УКВ - | | ||| | ||| | ||| | ||| | |станції | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Спеціальне | | ||| | ||| | ||| | ||| | |водолазне | | ||| | ||| | ||| | ||| | |обладнання | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| | | | ||| | ||| | ||| | ||| | |---------------------------------------------------------------------------| |ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОДУКТИ | |---------------------------------------------------------------------------| | | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |АВІАЦІЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |АІВІАЦІЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |СПОСТЕРЕЖЕННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |АВІАЦІЯ ДЛЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |РОЗПРИСКУВАННЯ З | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ПОВІТРЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |СУДНА РЕАГУВАННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Судна для | | ||| | ||| | ||| | ||| | |запобігання | | ||| | ||| | ||| | ||| | |забрудненню | | ||| | ||| | ||| | ||| | |Судна для | | ||| | ||| | ||| | ||| | |проведення | | ||| | ||| | ||| | ||| | |спостереження | | ||| | ||| | ||| | ||| | |Судна | | ||| | ||| | ||| | ||| | |багатоцільового | | ||| | ||| | ||| | ||| | |призначення | | ||| | ||| | ||| | ||| | |Скімери | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ЗАСОБИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ПЕРЕВЕЗЕННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ВАНТАЖІВ/ПАЛЬНОГО| | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |НАСОСИ ДЛЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ПЕРЕКАЧУВАННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ШЛАНГИ (m) | | ||| | ||| | ||| | ||| | |КРАНЦИ (FENDERS) | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ГЕНЕРАТОРИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ІНЕРТНИХ ГАЗІВ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |БОНИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |БОНИ для гаваней | | ||| | ||| | ||| | ||| | |(м) | | ||| | ||| | ||| | ||| | |БОНИ - для | | ||| | ||| | ||| | ||| | |прибережної зони | | ||| | ||| | ||| | ||| | |(м) | | ||| | ||| | ||| | ||| | |БОНИ - для | | ||| | ||| | ||| | ||| | |відкритого моря | | ||| | ||| | ||| | ||| | |(м) | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ЗАСОБИ ДЛЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ЗБИРАННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |СКІМЕРИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |НАСОСИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |СИСТЕМИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ЗАСТОСУВАННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ДИСПЕРГЕНТІВ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Обладнання | | ||| | ||| | ||| | ||| | |змонтоване на | | ||| | ||| | ||| | ||| | |суднах | | ||| | ||| | ||| | ||| | |Переносне | | ||| | ||| | ||| | ||| | |обладнання | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Засоби для | | ||| | ||| | ||| | ||| | |очищення пляжу | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Під дією тиску | | ||| | ||| | ||| | ||| | |Вакуумної дії | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Транспортні | | ||| | ||| | ||| | ||| | |засоби наземного | | ||| | ||| | ||| | ||| | |реагування | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Вантажівка з | | ||| | ||| | ||| | ||| | |обладнанням | | ||| | ||| | ||| | ||| | |(нафта) | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ЗАСОБИ ЗБЕРІГАННЯ| | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |БАРЖІ ДЛЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ЗБЕРІГАННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ПЕРЕНОСНІ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |КОНТЕЙНЕРИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |СКЛАДНІ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |РЕЗЕРВУАРИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ЗАСОБИ ОБРОБЛЕННЯ| | ||| | ||| | ||| | ||| | |ЗАБРУДНЕННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ДИСПЕРГЕНТИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |КОНЦЕНТРАТ НА | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ОСНОВІ НС | | ||| | ||| | ||| | ||| | |СОРБЕНТИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ДЕЕМУЛЬГАТОРИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | -----------------------------------------------------------------------------
(більш детальна інформація стосовно різних пунктів в цій
таблиці може подаватися у Секції 6 НПДН)
Таблиця 5.1.1 Довідник персоналу реагування та перелік
обладнання для реагування, виробів та інших засобів, які можуть
бути запропоновані як допомога у випадку активації ПДНС.
----------------------------------------------------------------------------- | УКРАЇНА | Район A | Район B | Район C | Район D |Коментарі| | |-----------+-----------+-----------+-----------| | | |ДЕР-|ПРИ-|||ДЕР-|ПРИ-|||ДЕР-|ПРИ-|||ДЕР-|ПРИ-||| | | |ЖАВ-|ВАТ-|||ЖАВ-|ВАТ-|||ЖАВ-|ВАТ-|||ЖАВ-|ВАТ-||| | | | НІ | НІ ||| НІ | НІ ||| НІ | НІ ||| НІ | НІ ||| | |---------------------------------------------------------------------------| |ПЕРСОНАЛ ТА ПІДТРИМКА | |---------------------------------------------------------------------------| | | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ЕКСПЕРТИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| | | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |КОМАНДИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |РЕАГУВАННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| | | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |НАВЧЕНИЙ ПЕРСОНАЛ| | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |КЕРІВНИКИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ПРОЕКТІВ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |НАЧАЛЬНИКИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ОПЕРАТОРИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ОБЛАДНАННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ЗВ'ЯЗКУ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |СТАЦІОНАРНІ УКВ -| | ||| | ||| | ||| | ||| | |станції | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ПОРТАТИВНІ УКВ - | | ||| | ||| | ||| | ||| | |станції | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Спеціальне | | ||| | ||| | ||| | ||| | |водолазне | | ||| | ||| | ||| | ||| | |обладнання | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| | | | ||| | ||| | ||| | ||| | |---------------------------------------------------------------------------| |ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОДУКТИ | |---------------------------------------------------------------------------| | | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |АВІАЦІЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |АІВІАЦІЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |СПОСТЕРЕЖЕННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |АВІАЦІЯ ДЛЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |РОЗПРИСКУВАННЯ З | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ПОВІТРЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |СУДНА РЕАГУВАННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Судна для | | ||| | ||| | ||| | ||| | |запобігання | | ||| | ||| | ||| | ||| | |забрудненню | | ||| | ||| | ||| | ||| | |Судна для | | ||| | ||| | ||| | ||| | |проведення | | ||| | ||| | ||| | ||| | |спостереження | | ||| | ||| | ||| | ||| | |Судна | | ||| | ||| | ||| | ||| | |багатоцільового | | ||| | ||| | ||| | ||| | |призначення | | ||| | ||| | ||| | ||| | |Скімери | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ЗАСОБИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ПЕРЕВЕЗЕННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ВАНТАЖІВ/ПАЛЬНОГО| | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |НАСОСИ ДЛЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ПЕРЕКАЧУВАННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ШЛАНГИ (m) | | ||| | ||| | ||| | ||| | |КРАНЦИ (FENDERS) | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ГЕНЕРАТОРИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ІНЕРТНИХ ГАЗІВ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |БОНИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |БОНИ для гаваней | | ||| | ||| | ||| | ||| | |(м) | | ||| | ||| | ||| | ||| | |БОНИ - для | | ||| | ||| | ||| | ||| | |прибережної зони | | ||| | ||| | ||| | ||| | |(м) | | ||| | ||| | ||| | ||| | |БОНИ - для | | ||| | ||| | ||| | ||| | |відкритого моря | | ||| | ||| | ||| | ||| | |(м) | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ЗАСОБИ ДЛЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ЗБИРАННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |СКІМЕРИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |НАСОСИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |СИСТЕМИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ЗАСТОСУВАННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ДИСПЕРГЕНТІВ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Обладнання | | ||| | ||| | ||| | ||| | |змонтоване на | | ||| | ||| | ||| | ||| | |суднах | | ||| | ||| | ||| | ||| | |Переносне | | ||| | ||| | ||| | ||| | |обладнання | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Засоби для | | ||| | ||| | ||| | ||| | |очищення пляжу | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Під дією тиску | | ||| | ||| | ||| | ||| | |Вакуумної дії | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Транспортні | | ||| | ||| | ||| | ||| | |засоби наземного | | ||| | ||| | ||| | ||| | |реагування | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |Вантажівка з | | ||| | ||| | ||| | ||| | |обладнанням | | ||| | ||| | ||| | ||| | |(нафта) | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ЗАСОБИ ЗБЕРІГАННЯ| | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |БАРЖІ ДЛЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ЗБЕРІГАННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ПЕРЕНОСНІ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |КОНТЕЙНЕРИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |СКЛАДНІ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |РЕЗЕРВУАРИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ЗАСОБИ ДЛЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ОБРОБЛЕННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ЗАБРУДНЕННЯ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |-----------------+----+----+++----+----+++----+----+++----+----+++---------| |ДИСПЕРГЕНТИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |КОНЦЕНТРАТ НА | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ОСНОВІ НС | | ||| | ||| | ||| | ||| | |СОРБЕНТИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | |ДЕЕМУЛЬГАТОРИ | | ||| | ||| | ||| | ||| | -----------------------------------------------------------------------------
(більш детальна інформація стосовно різних пунктів в цій
таблиці може подаватися у Секції 6 НПДНС).
ІНФОРМАЦІЮ НЕ ВКАЗАНО
ДОДАТОК 5
НАЦІОНАЛЬНІ ПЛАНИ ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
(або їхні відповідні частини)
(інформацію буде подано пізніше)
БОЛГАРІЯ
Розподіл обов'язків для готовності та реагування на випадок
нафтового забруднення на морі.
------------------------------------------------------------------ | | НА МОРІ | НА БЕРЕЗІ | | |-----------+-----------| | |Підг |Реаг |Підг |Реаг | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |УРЯДОВИЙ РІВЕНЬ | | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Постійна Комісія з питань захисту | х | | х | | |населення у випадку стихійних лих та | | | | | |значних промислових аварій (ПКЗНСЛЗПА) | | | | | |при Раді Міністрів | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Міністерство транспорту та зв'язку | х | х | х | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Міністерство навколишнього середовища та| х | | х | | |водних ресурсів | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВЛАДИ | | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Болгарська Морська Адміністрація | х | х | х | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Державне агентство "Цивільна Оборона" | х | | х | х | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |РАЙОННІ ОРГАНИ ВЛАДИ | | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |ПКЗНСЛЗПА при Керівних управліннях | х | | х | х | |(Варна, Бургас та Добрич) | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Дирекції Болгарської Морської | х | х | х | | |Адміністрації (Варна та Бургас) | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Дирекції "Цивільної Оборони" (Варна та | | | х | х | |Бургас) | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Регіональні інспекції у справах захисту | х | | х | х | |навколишнього середовища та водних | | | | | |ресурсів (Варна та Бургас) | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ | | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Команди реагування при місцевих органах | | | х | | |самоврядування (Варна, Бургас та Добрич)| | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |ТОВ з питань попередження морських | х | | | | |забруднень (Варна та Бургас) | | | | | ------------------------------------------------------------------
ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЯХ
(переглядається та доповнюється)
НАЗВА:
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ У ВИПАДКУ РОЗЛИВУ НАФТИ
ПІДГОТОВЛЕНО/ПЕРЕГЛЯНУТО (рік): 2001
ЗАПРОВАДЖЕНО (рік): 2001
МАСШТАБ:
ГЕОГРАФІЧНЕ ОХОПЛЕННЯ: море, узбережжя
ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ У ВИПАДКУ ЗАБРУДНЕННЯ: нафтою
РІВНІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ: 3 незначні (1 -
25 т), середні
(25 - 1000 т),
великі (більше
1000 т) розливи
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:
Міністерство транспорту та зв'язку, Операції на Болгарська морська адміністрація березі
ПКЗНСЛЗПА та "Цивільна захист" Операції на
морі
Міністерство навколишнього середовища та Контроль якості водних ресурсів навколишнього
середовища
ЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ ПЛАНАМИ ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ План дій у СИТУАЦІЯХ: випадку виливів
нафти є
невід'ємною
частиною пункту
VIII
Національного
плану дій у
надзвичайних
ситуацій
СТРАТЕГІЯ РЕАГУВАННЯ: - Знищення
джерел
забруднення
- Локалізація
та очищення на
морі
- Захист
найбільш
вразливих
районів
- Прибирання
берега
ЗАСТОСУВАННЯ ДИСПЕРГЕНТІВ (політика): Диспергенти
можуть бути
застосовані
після отримання
дозволу від
Міністерства
навколишнього
середовища та
водних ресурсів
ГРУЗІЯ
Розподіл обов'язків для готовності та реагування на випадок
нафтового забруднення на морі.
------------------------------------------------------------------ | | НА МОРІ | НА БЕРЕЗІ | | |-----------+-----------| | |Підг |Реаг |Підг |Реаг | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |УРЯДОВИЙ РІВЕНЬ | | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| | | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВЛАДИ | | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| | | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |РАЙОННІ ОРГАНИ ВЛАДИ | | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| | | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ | | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ДІЙ
У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
(переглядається та доповнюється)
НАЗВА:
ПІДГОТОВЛЕНО/ПЕРЕГЛЯНУТО (рік):
ЗАПРОВАДЖЕНО (рік):
ЗАПРОВАДЖЕНО (рік):
МАСШТАБ:
ГЕОГРАФІЧНЕ ОХОПЛЕННЯ: море, узбережжя
У ВИПАДКУ ЗАБРУДНЕННЯ: нафтою
РІВНІ НАДЗВИЧОЙНОЇ СИТУАЦІЇ: 3 незначні , середні, великі
розливи
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:
ЗВ'ЯЗОК 3 ІНШИМИ ПЛАНАМИ ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ:
СТРАТЕГІЯ РЕАГУВАННЯ: - Знищення джерела забруднення
- Локалізація та очищення на
морі
- Застосування диспергентів
- Захист вразливих районів
- Прибирання берега
ЗАСТОСУВАННЯ ДИСПЕРГЕНТІВ (політика):
ВРАЗЛИВІ РАЙОНИ: Інформацію вказано у Плані
РУМУНІЯ
Розподіл обов'язків для готовності та реагування на випадок
нафтового забруднення на морі.
-------------------------------------------------------------------------------------------- | | НА МОРІ | НА БЕРЕЗІ | | |-----------+-----------| | |Підг |Реаг |Підг |Реаг | |------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |УРЯДОВИЙ РІВЕНЬ | | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Міністерство громадських робіт, транспорту та житлово-комунального| Х | | | | |господарства | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Міністерство водних ресурсів та захисту навколишнього середовища | Х | | Х | | |------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Міністерство внутрішніх справ | | | Х | | |------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВЛАДИ | | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Командування військово-морських сил - м. Констанца | Х | Х | Х | | |------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Командування сил цивільного захисту - м. Бухарест | Х | Х | Х | Х | |------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Національна адміністрація водних ресурсів Румунії - м. Бухарест | Х | | Х | | |------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |РАЙОННІ ОРГАНИ ВЛАДИ | | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |- Префектура м. Констанца | Х | Х | Х | Х | |------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |- Окружні ради у м. Констанца та м. Тульчеа (Tulcea) | Х | Х | Х | Х | |------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |- Інспекція цивільного захисту у м. Констанца та Тульчеа | | | Х | Х | |------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |- Начальник порту у м. Констанца | Х | Х | | | |------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |- Інспекції із захисту навколишнього середовища у м. Констанца та | Х | | Х | Х | |Тульчеа | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |- Національна адміністрація водних ресурсів Румунії - відділення | Х | Х | Х | Х | |Dobrogea Litaral - м. Констанца | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |- Інспекції] прикордонної поліції у м. Констанца та м. Тульчеа | Х | Х | | | |------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |- Штаб військово-морських сил | Х | Х | Х | Х | |------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ |- Адміністрація біосферного | | | Х | Х | | |заповідника дельти Дунаю | | | | | | |-----------------------------+-----+-----+-----+-----| | |- Пошуково-рятувальна служба | Х | Х | | | | |військово-морських сил | | | | | | |Румунії | | | | | | |-----------------------------+-----+-----+-----+-----| | |- Адміністрація національної | Х | Х | Х | Х | | |компанії портів | | | | | | |-----------------------------+-----+-----+-----+-----| | |- Пожежна команда "Dobrogea" | | | Х | Х | | |-----------------------------+-----+-----+-----+-----| | |- Окружні інспекції поліції у| | | Х | Х | | |м. Констанца і м. Тульчеа | | | | | | |-----------------------------+-----+-----+-----+-----| | |- Офшорна нафтова компанія SC| Х | Х | | | | |PETROMAR | | | | | | |-----------------------------+-----+-----+-----+-----| | |- SC нафтовий термінал у | | | Х | Х | | |м. Констанца | | | | | | |-----------------------------+-----+-----+-----+-----| | |- Верфі | | | Х | Х | | |-----------------------------+-----+-----+-----+-----| | |- Науково-дослідні інститути | Х | | Х | | --------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЯХ
(переглядається та доповнюється)
НАЗВА:
ПІДГОТОВЛЕНО / ПЕРЕГЛЯНУТО (рік): 1998/2002
ЗАПРОВАДЖЕНО (рік): 2002
МАСШТАБ:
ГЕОГРАФІЧНЕ ОХОПЛЕННЯ: море, узбережжя
У ВИПАДКУ ЗАБРУДНЕННЯ: нафтою
РІВНІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ: (незначні, середні, великі
розливи)
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Берегова лінія Румунії Національний відповідальний 245 км. від Вама-Вече орган: Vama-Veche (кордон Болгарії) - Міністерство водних ресурсів до Мазура-Чилія та захисту навколишнього (Musura-Chilia) рукав Дунаю середовища; (кордон України) - Міністерство внутрішніх територіальні води справ; (12 морських миль), зона - Міністерство громадських вільної торгівлі. робіт, транспорту та
житлово-комунального
господарства;
Національний оперативний орган:
- Командування ВМС Румунії
через начальника порту в
м. Констанца - для проведення
операцій на морі.
- Командування цивільного
захисту за технічної підтримки
Національної адміністрації
водних ресурсів Румунії - для
операцій на березі.
Органи отримання інформації:
- Командування ВМС Румунії
тел: 00 40 241 602229; факс:
0040 241 601996
Email: rna@rna.ro; Органи
контролю порту у м. Констанца;
начальник порту (на морі);
- м. Констанца центр MRCC/VTS
УКВ частота 67,14,16,70,
182;2187,5 khz
MF/HF радіо, Email: mrcc@rna.ro
GMDSS (Radionav)
Тел.: +40 241 601 232;
+40 241 61 64 31
Факс: +40 241 601 223;
+40 241 618 29 99
Національна адміністрація
"Румунські водні ресурси" - WDDL
(на березі).
ЗВ'ЯЗОК 3 ІНШИМИ ПЛАНАМИ ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ:
СТРАТЕГІЯ РЕАГУВАННЯ: - Знищення джерела забруднення
- Локалізація та очищення на
морі
- Застосування диспергентів
- Захист вразливих районів
- Прибирання берега
ЗАСТОСУВАННЯ ДИСПЕРГЕНТІВ Інформація з'ясовується (політика):
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
Розподіл обов'язків для готовності та реагування на випадок
нафтового забруднення на морі.
------------------------------------------------------------------ | | На морі | На березі | | |-----------+-----------| | |Підг |Реаг |Підг |Реаг | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |УРЯДОВИЙ РІВЕНЬ | | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| | | Х | Х | | | | SMPCSRA | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВЛАДИ | | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |УРЯД РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ | | | Х | Х | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |РАЙОННІ ОРГАНИ ВЛАДИ | | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |UASPTR НОВОРОСІЙСЬК | Х | Х | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |ГУБЕРНАТОРИ | | | Х | Х | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ | | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |МУНІЦИПАЛІТЕТИ | | | Х | Х | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Нафтові термінали, Органи влади портів | Х | Х | Х | Х | |та інших нафтових об'єктів | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Прибережні установки та судна | Х | Х | Х | Х | ------------------------------------------------------------------
ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ДІЙ
У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
(переглядається та доповнюється)
НАЗВА:
ПІДГОТОВЛЕНО / План знаходиться на стадії ПЕРЕГЛЯНУТО (рік): розробки
ЗАПРОВАДЖЕНО (рік):
МАСШТАБ:
ГЕОГРАФІЧНЕ ОХОПЛЕННЯ: море, узбережжя
У ВИПАДКУ ЗАБРУДНЕННЯ: нафтою
РІВНІ НАДЗВИЧАЙНОЇ 3 (незначні, середні, великі СИТУАЦІЇ: розливи)
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:
ЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ ПЛАНАМИ ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ:
СТРАТЕГІЯ РЕАГУВАННЯ: - Знищення джерела забруднення
- Локалізація та очищення на
морі
- Застосування диспергентів
- Захист вразливих районів
- Прибирання берега
ЗАСТОСУВАННЯ ДИСПЕРГЕНТІВ (політика):
ТУРЕЧЧИНА
Розподіл обов'язків для готовності та реагування на випадок
нафтового забруднення на морі.
------------------------------------------------------------------ | | На морі | На березі | | |-----------+-----------| | |Підг |Реаг |Підг |Реаг | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |УРЯДОВИЙ РІВЕНЬ | | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| | | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВЛАДИ | | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| | | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |РАЙОННІ ОРГАНИ ВЛАДИ | | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| | | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ | | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ДІЙ
У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
(переглядається та доповнюється)
НАЗВА:
ПІДГОТОВЛЕНО/ План знаходиться на стадії ПЕРЕГЛЯНУТО (рік): розробки
ЗАПРОВАДЖЕНО (рік):
МАСШТАБ:
ГЕОГРАФІЧНЕ ОХОПЛЕННЯ: Море, узбережжя
У ВИПАДКУ ЗАБРУДНЕННЯ: нафтою
РІВНІ НАДЗВИЧАЙНОЇ 3 (незначні, середні, великі СИТУАЦІЇ: розливи)
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:
ЗВ'ЯЗОК 3 ІНШИМИ ПЛАНАМИ ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ:
СТРАТЕГІЯ РЕАГУВАННЯ: - Знищення джерел забруднення
- Локалізація та очищення на
морі
- Застосування диспергентів
- Захист вразливих районів
- Прибирання берега
ЗАСТОСУВАННЯ ДИСПЕРГЕНТІВ (політика):
УКРАЇНА
Розподіл обов'язків для готовності та реагування на випадок
нафтового забруднення на морі.
------------------------------------------------------------------ | | | На морі | На березі | |-------------------------------------+--+-----------+-----------| | | |Підг |Реаг |Підг |Реаг | |-------------------------------------+--+-----+-----+-----+-----| |УРЯДОВИЙ РІВЕНЬ | | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| | | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВЛАДИ | | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| | | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ВЛАДИ | | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| | | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ | | | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ДІЙ
У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
(переглядається та доповнюється)
НАЗВА:
ПІДГОТОВЛЕНО/ ПЕРЕГЛЯНУТО (рік):
ЗАПРОВАДЖЕНО (рік):
МАСШТАБ:
ГЕОГРАФІЧНЕ ОХОПЛЕННЯ: море, узбережжя
У ВИПАДКУ ЗАБРУДНЕННЯ: нафтою
РІВНІ НАДЗВИЧАЙНОЇ 3 (незначні, середні, великі СИТУАЦІЇ: розливи)
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:
ЗВ'ЯЗОК 3 ІНШИМИ ПЛАНАМИ:
СТРАТЕГІЯ РЕАГУВАННЯ: - Знищення джерела забруднення
- Локалізація та очищення на
морі
- Застосування диспергентів
- Захист вразливих районів
- Прибирання берега
ЗАСТОСУВАННЯ ДИСПЕРГЕНТІВ (політика):
ІНФОРМАЦІЮ НЕ ВКАЗАНО
ДОДАТОК 6
ВКАЗІВКИ
СТОСОВНО ІНФОРМУВАННЯ ПРО РОЗЛИВИ НАФТИ
1. ВСТУП
Повітряне спостереження за нафтовими розливами виконується за
допомогою вертольотів або літаків, що є можливим завдяки
використанню спеціальної апаратури дистанційного зондування.
Візуальне повітряне спостереження часто є найбільш зручним
способом оцінки забруднення нафтою на морі та узбережжі. За умови
правильного виконання, цей метод може надати важливі показання,
іноді переконливого характеру, стосовно зазначених питань:
- масштаб забруднення (загальна поверхня повністю або
частково вкрита);
- пересування забруднення і слідкування за ним;
- кількість плаваючої нафти;
- оцінка загрози;
- вибір відповідного методу боротьби;
- оцінка ефективності використаних засобів;
- оцінка шкоди.
На жаль, спостереження з повітря у більшості випадків
проводиться персоналом, який не має належного рівня підготовки для
виконання зазначених завдань (пілоти, фотографи, аеронавігатори),
що в свою чергу часто призводить до ненадійних і неточних звітів.
Для того, щоб забезпечити точність і можливість кількісного
вимірювання інформації, яку надають спостерігачі, і щоб цю
інформацію могли використовувати органи, які відповідають за
боротьбу із забрудненням, було зроблено спробу підготувати набір
основних інструкцій для спостерігачів та стандартизувати
термінологію, яка використовується у звітах.
Цілі цього Додатка - проінструктувати спостерігачів, які не є
спеціалістами стосовно того, як:
- знати як здійснювати пошук;
- знати як знайти забруднення;
- спостерігати, описувати й доповідати про забруднення;
- готувати інформацію для подальшого опрацювання.
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ
- Літальний апарат (гелікоптер або літак), вибраний для
повітряного спостереження за розливами нафти, повинен мати добрий
круговий огляд.
- Вертольоти найкраще підходять для операцій поблизу
узбережжя, у той час як літаки більше підходять для операцій у
відкритому морі, що передбачають швидкий переліт на великі
відстані.
- Безпека команди та спостерігачів повинна завжди бути на
першому місці і саме тому необхідно використовувати літальний
апарат з декількома двигунами (якнайменше з двома) для операцій у
відкритому морі на великих відстанях.
- Для того, щоб зменшити як тільки можливо час, витрачений на
пошук забруднення, треба приготувати план польоту перед польотом.
- Спостерігачі повинні мати карти району. Для більш точного
визначення розташування та подачі доповідей, корисним є нанесення
сітки на карту, використовуючи, наприклад, сіткові квадрати,
сторони яких дорівнюють 1 морській милі.
- Багаторівнева пошукова операція за принципом "драбини"
(ілюстрація якої подається на наступній сторінці), що проводиться
поперек напряму руху переважаючого вітру, вважається найбільш
ефективним методом проведення огляду території, де може
знаходитися нафта. Проведення систематичних операцій з пошуку
нафти у морі на великих територіях рекомендується тому, що прогноз
поширення нафти є не дуже точним, і, як наслідок, нафта може
знаходитесь на більшій відстані або в напрямках, які відрізняються
від тих, що прогнозуються на основі підрахунків.
Рух нафти з пункту A до пункту B через три дні можливо
визначити поєднавши 100% швидкості течії та 3% швидкості вітру як
показано. Стрілки з пункту A вказують на течію, вітер та рух нафти
протягом одного дня. Схема пошуку поперек вітру за принципом
"драбини" зображено над пунктом B.
Відтворено з видання "Реагування на морські розливи нафти",
Міжнародна федерація власників танкерів по запобіганню
забрудненню, 1987.
- За умови гарної видимості (за ясної погоди), рекомендована
висота становить приблизно 500 м, однак, щоб отримати більш чітку
картину знайденої нафти, необхідно знизитися до 200 метрів (або
менше).
- Щоб визначити місце розташування нафтового розливу,
спостерігач повинен вміти користуватись бортовими приладами
повітряного судна; зокрема, якщо нафта знаходиться у відкритому
морі далеко від берега і об'єктів орієнтира на березі.
- Для забезпечення безперервного мовного контакту між
спостерігачем та пілотом літального апарату, рекомендується
використовувати головну гарнітуру (навушники та мікрофон).
- Окуляри від сонця (бажано з поляризуючими лінзами)
допоможуть виявити нафту в морі за певних умов освітлення.
3. ВИГЛЯД НАФТОВОГО РОЗЛИВУ
Розлита на морі нафта утворює на поверхні води блискучу
плівку, яка переміщується течією та вітром. Через деякий час
плівка розривається та утворюються окремі нафтові плями меншого
розміру, які зазвичай мають розсіяні ділянки з відносно тонкою
плівкою, і які починають поширюватись на ділянки, які з часом
стають дедалі більшими. У випадку зміни напрямку вітру, рештки
нафтових плям, які вже скопилися на березі, можуть знову потрапити
в море. Після перебування у морі деякий час нафта може
перемішатись з водоростями та сміттям.
Залежно від зовнішнього вигляду нафтового розливу на поверхні
моря, розрізняють З групи забруднення:
- Нафтопродукти легкої переробки (легкі нафтопродукти)
(бензин солярка, нафта, керосин), що поширюються рівномірно на
великі території, легко випаровуються та піддаються природній
дисперсії, повний цикл якої проходить через 2 - 3 дні. Вони
утворюють тонкі плівки.
- Важкі нафтопродукти (пальне N 6 та більшість типів
дизельного пального, яке використовується торговельними суднами),
які є дуже густими, поширюються незначними темпами та не
випаровуються природним шляхом. Вони утворюють темні й щільніші
плями, які чергуються ділянками середньої та тонкої товщини
плівки.
- Сира (неочищена) нафта, властивості та характер поводження
у воді якої залежать від типу та місця видобутку. Найчастіше вона
швидко розбивається на ділянки темної, щільнішої нафти, яка
перемежовується з ділянками середньої та тонкої товщини плівки.
Загалом, щільні частини нафтової плями мають темні кольори,
колір плям середньої товщини - синій або переливчастий (нагадує
веселку), а найтонші частини плями виглядають як ділянки з сірою
або сріблястою плівкою.
Нафтова плівка містить незначну частину нафти, але є найбільш
помітною ознакою нафтового забруднення. Найчастіше, нафтові
згустки знаходяться в центрі та ближче до навітряної сторони
ділянки, вкритої нафтовою плівкою (сріблястою, сірою або
переливчастою).
Згустки містять велику частину нафти. Загалом, вони мають
чорний або темно-коричневий колір на початковій стадії
забруднення; більша частина сирої (неочищеної) нафти та важкі
нафтопродукти під впливом морських хвиль проявляють схильність до
утворення водно-масляної емульсії, що має назву "шоколадний мус".
Ці емульсії мають коричневі, червоні, оранжеві або жовті плями.
Таблиця 1 описує зв'язок між зовнішнім виглядом (кольором)
нафтових плям, приблизною товщиною нафти та приблизним об'ємом
нафти (у кубічних метрах) у плямі на одиницю площини поверхні
(квадратні кілометри).
ТАБЛИЦЯ 1: ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД/ ТОВЩИНА/ ОБ'ЄМ НАФТИ У ПЛЯМІ НА
ПОВЕРХНІ МОРЯ.
------------------------------------------------------------------ | ВИГЛЯД / КОЛІР | ПРИБЛИЗНА ТОВЩИНА |ПРИБЛИЗНИЙ ОБ'ЄМ| | | (мю)м) | (куб.м/кв.км) | |------------------------+----------------------+----------------| |сріблястий | 0.02-0.05 | 0 | |------------------------+----------------------+----------------| |сірий | 0.1 | 0.1 | |------------------------+----------------------+----------------| |переливчастий | 0.3 | 0.3 | |(веселковий) | | | |------------------------+----------------------+----------------| |синій | 1.0 | 1 | |------------------------+----------------------+----------------| |синій (коричневий) | 5.0 | 5 | |------------------------+----------------------+----------------| |коричневий (чорний) | 15-25 | 15-25 | |------------------------+----------------------+----------------| |темно-коричневий | >100 | >100 | |(чорний) | | | |------------------------+----------------------+----------------| |коричневий/червоний | >1 mm | | |/оранжевий/ жовтий мус | | | ------------------------------------------------------------------
Відтворено з видання "Посібник з нафтових забруднень на морі:
пошук ознак розливу нафти з кораблів", Bonn Agreement, 1993.
4. ОПИС ЗАБРУДНЕННЯ
Під час операцій з пошуку джерел забруднення рекомендується
залучати спостерігачів, що вже раніше виконували подібні завдання.
Це допоможе уникнути розбіжностей у звітах. Але якщо це неможливо,
рекомендується провести інструктаж спостерігачів стосовно вживання
наступної термінології у звітах, які описують нафтові розливи:
a) Нафтова плівка:
"тонка плівка" - поверхня моря вкрита слабкою сріблястою
плівкою, яку ледь помітно за сприятливих умов
освітлення;
"плівка" - поверхня моря вкрита рівномірною сріблястою та
сірою плівкою, без нафтових згустків;
"товста плівка" - море повністю вкрите сірою плівкою, в якій
іноді зустрічаються переливчасті кольори
веселки, без нафтових згустків.
b) Плями:
"маленькі плями" - менше 1 кв.м, ледь помітні з висоти; відтінки
кольорів: від синього та коричневого до
чорного;
"середні плями" - 10 - 100 кв.м, чітко помітні з повітря;
кольори: синій, коричневий або чорний.
"великі плями" - 100 кв.м і більше, чітко помітні; кольори:
синій, коричневий або чорний.
Щоб повідомити про відсоток площини моря, вкритої нафтою,
спостерігач повинен описати плями як:
"розсіяні" - якщо відсоток вкритої території моря
складає від 1 до 2%
"не дуже компактні" - якщо відсоток вкритої території моря
складає до 5%;
"компактні" - якщо відсоток вкритої території моря
складає до 20%;
"дуже компактні" - якщо відсоток вкритої території моря
складає більше 20%.
Щоб максимально точно оцінити відсоток площини моря, яка
вкрита нафтою, рекомендується подивитись вертикально вниз на
морську поверхню, по черзі пролітаючи над кожним типом нафти
(нафтова плівка, пляма, мус) з однаковою швидкістю (яку слід
записувати) літального апарата, і підрахувати відсотки на основі
цих записів після закінчення оглядового польоту.
Звіти про великі плями повинні готуватися окремо. Звіт
повинен містити інформацію про колір плями й інформацію про (опис)
будь-яку плівку (переливчастість) поблизу цих плям темнішої нафти.
Особливу увагу слід звертати на визначення
коричневого/червоного/оранжевого/жовтого кольорів, які вказують на
присутність шоколадного мусу (це важливо для вибору прийомів
реагування, тому що присутність реверсивних емульсій виключає
використання певних типів скімерів або диспергентів).
Також рекомендується доповнювати кожний звіт фотографіями
(кольоровими або чорно-білими, знятими за допомогою інфрачервоного
світла), слайдами або відеоматеріалами плями.
5. ПРИМІТКИ
- Найчастіше, до 90% нафти концентрується на 10% поверхні,
яка вкрита плямою, з підвітряної сторони. Це явище ще більше
підсилюється холодним морем і погодою.
- Сильний вітер, швидкістю більше 20 вузлів, спричинює
утворення окремих рядків.
- Відсутність райдужності (гама кольорів райдуги) майже
завжди є ознакою вивітрювання плями та утворення емульсії.
- Пляма може змінювати зовнішній вигляд залежно від положення
сонця по відношенню до спостерігача. У випадку виникнення сумнівів
рекомендується кілька разів облетіти район забруднення з різних
напрямків для того, щоб перевірити початкове спостереження.
- Певні явища (тіні хмар, водорості або інша морська
рослинність під морською поверхнею, суспендовані осадові породи в
гирлі річок) можуть бути помилково сприйняті за нафтові плями. У
випадку виникнення подібних сумнівів, спостерігач повинен
попросити виконати додатковий обліт зони спостереження.
- Під час дуже сильних штормів (море 6), важко помітити
навіть значне забруднення, яке може стати помітним тільки після
того, як шторм вщухне. (ОБЕРЕЖНО: для роботи в зазначених погодних
умовах для повітряного спостереження потрібно використовувати
тільки великі літальні апарати з декількома двигунами).
6. ПОРОДНІ УМОВИ
Під час спостереження та ліквідації нафтового розливу
вирішальну роль відіграють погодні умови. У таблицях 2, 3, 4
вказані стандартні шкали сили вітру (шкала сили вітру Бофорта),
стану моря та хмарності. Зазначені дані повинні використовувати
спостерігачі у підготовці звітів про метеорологічні умови в зоні
спостереження.
ТАБЛИЦЯ 2: СИЛА ВІТРУ ЗА ШКАЛОЮ БОФОРТА
------------------------------------------------------------------ | Опис стану | Номер шкали | Швидкість вітру | Приблизна | | вітру | Бофорта |--------------------| середня | | | |у вузлах| у м/сек |висота хвиль | | | | | | (у метрах) | |--------------+--------------+--------+-----------+-------------| |Спокійний | 0 | <1 | 0 - 0.2 | - | |вітер | | | | | |--------------+--------------+--------+-----------+-------------| |Тихий вітер | 1 | 1 - 3 | 0.5 - 1.5 | 0.1 | |--------------+--------------+--------+-----------+-------------| |Легкий бриз | 2 | 4 - 6 | 1.6 - 3.3 | 0.2 | |--------------+--------------+--------+-----------+-------------| |Слабкий бриз | 3 | 7 - 10 | 3.4 - 5.4 | 0.6 | |--------------+--------------+--------+-----------+-------------| |Помірний бриз | 4 |11 - 16 | 5.5 - 7.9 | 1.0 | |--------------+--------------+--------+-----------+-------------| |Свіжий бриз | 5 |17 - 21 | 8 - 10.7 | 2.0 | |--------------+--------------+--------+-----------+-------------| |Сильний бриз | 6 |22 - 27 |10.8 - 13.8| 3.0 | |--------------+--------------+--------+-----------+-------------| |Майже буря | 7 |28 - 33 |13.9 - 17.1| 4.0 | |--------------+--------------+--------+-----------+-------------| |Буря | 8 |34 - 40 |17.2 - 20.7| 5.5 | |--------------+--------------+--------+-----------+-------------| |Сильна буря | 9 |41 - 47 |20.8 - 24.4| 7.0 | |--------------+--------------+--------+-----------+-------------| |Шторм | 10 |48 - 55 |24.5 - 28.4| 9.0 | |--------------+--------------+--------+-----------+-------------| |Небезпечний | 11 |56 - 63 |28.5 - 32.6| 11.5 | |шторм | | | | | |--------------+--------------+--------+-----------+-------------| |Ураган | 12 | 64 - + | 32.7 - + | >14 | ------------------------------------------------------------------
- Ця таблиця приблизно описує можливі погодні умови у
відкритому морі.
ТАБЛИЦЯ 3: СТАН МОРЯ
------------------------------------------------------------------ | Опис стану | Стан моря | Висота хвиль | |-----------------------------------+------------+---------------| |Спокійне море (гладка поверхня) | 0 | 0 | |-----------------------------------+------------+---------------| |Спокійне (брижі на воді) | 1 | 0 - 0.1 | |-----------------------------------+------------+---------------| |Спокійне (з невеликими хвилями) | 2 | 0.1 - 0.5 | |-----------------------------------+------------+---------------| |Маленькі хвилі | 3 | 0.5 - 1.25 | |-----------------------------------+------------+---------------| |Середні хвилі | 4 | 1.25 - 2.5 | |-----------------------------------+------------+---------------| |Бурхливе море | 5 | 2.5 - 4 | |-----------------------------------+------------+---------------| |Дуже бурхливе | 6 | 4 - 6 | |-----------------------------------+------------+---------------| |Високі хвилі | 7 | 6 - 9 | |-----------------------------------+------------+---------------| |Дуже високі хвилі | 8 | 9 - 14 | |-----------------------------------+------------+---------------| |Надзвичайно великі | 9 | >14 | ------------------------------------------------------------------
Стан моря доповнюється показниками ХВИЛЮВАННЯ:
------------------------------------------------------------------ |Висота | |Довжина|Напрямок | |--------+-------+-------+---------------------------------------| |Мала |0 - 2 м|Коротка|0 - 100 м (залежить від напрямку вітру)| |--------+-------+-------+---------------------------------------| |Середня |2 - 4 м|Середня|100 - 200 м | |--------+-------+-------+---------------------------------------| |Висока |4 м |Довга |200 м | ------------------------------------------------------------------
ТАБЛИЦЯ 4: ХМАРНІСТЬ
Частина неба, вкрита хмарами. Вимірюється у восьмибальній
системі від 0 до 8.
0: хмар немає
8: суцільна хмарність
ІНФОРМАЦІЮ НЕ ВКАЗАНО
ДОДАТОК 7
СИСТЕМА ЗВІТУВАННЯ ПРО ЗАБРУДНЕННЯ "POLREP"
ВСТУП
Щоб зберегти послідовність за допомогою системи звітування
про забруднення "POLREP", застосування якої було погоджено в
рамках Протоколу дій у надзвичайних ситуаціях до Бухарестської
Конвенції ( 995_065 ) відповідно до рекомендації Міжнародної
морської організації (ММО), форма запиту про допомогу в рамках
існуючого Регіонального плану дій у надзвичайних ситуаціях була
основана на частині III-POLFAC (Устаткування для боротьби з
забрудненням) системи POLREP, яка спрямована на "подання запиту
про допомогу Договірним сторонам та визначення оперативних дій з
надання допомоги".
Рядки з 80 по 87 оригінального повідомлення POLFAC повинні
бути заповнені відповідно до загальних інструкцій, що містяться у
Додатку 6. Конкретні питання, що виражають вимоги Регіонального
плану дій у випадку надзвичайних ситуаціях на Чорному морі,
потрібно вписувати у рядках 88 - 98 стандартного повідомлення
POLFAC.
Опис повного повідомлення POLFAC, який повинен
використовуватися як стандартний формат запиту про допомогу в
рамках існуючого Регіонального плану дій у надзвичайних ситуаціях,
подається на наступних сторінках. Слід зазначити, що запит про
допомогу можна відправити як окремо, так і в комплексі з іншими
частинами (POLWARN, POLINF) повідомлення системи POLREP.
Під час надання відповіді на запит про допомогу, Сторони не
повинні дотримуватися формату системи POLREP, хоча, було б бажаним
щоб цифри, вказані в оригінальному повідомленні POLFAC,
використовувалися також при наданні відповіді, що полегшило б
посилання.
Підсумковий список системи POLREP
Адреса звідки ... куди ...
Дата Час Група
Тема: POLREP ЧОРНЕ МОРЕ
Серійний номер ______________________________
ЧАСТИНА I 1 Дата та час
(POLWARN)
2 Місце знаходження
3 Інцидент
4 Витік
5 Підтвердження _____________________________________________
ЧАСТИНА II 40 Дата та час
(POLINF)
41 Місце знаходження
42 Тип забруднення
43 Джерело та причина забруднення
44 Напрямок вітру та швидкість
45 Течія або прилив
46 Стан моря та видимість
47 Напрямок руху розливу
48 Прогноз стосовно подальшого
поширення
49 Ідентифікаційні дані
спостерігача та корабля
50 Вжиті заходи
51 Фотографії або зразки
52 Назви інших повідомлених країн
53 - 59 Додаткова інформація
60 Підтвердження
_____________________________________________
ЧАСТИНА III 80 Дата та час
(POLFAC)
81 Запит про допомогу
82 Вартість
83 Заходи стосовно підготовки для
відправки
84 Допомога (куди і як)
85 Інші країни, до яких
направлений запит
86 Зміна команди
87 Обмін інформацією
88 - 98 Додаткова інформація
99 Підтвердження
ЧАСТИНА I (ПОЛВАРН)
------------------------------------------------------------------ | ЗМІСТ | ПРИМІТКИ | |--------------------+-------------------------------------------| |1 ДАТА ТА ЧАС |Дата місяця, а також час дня, коли трапився| | |інцидент або, якщо причина забруднення | | |невідома, час спостереження необхідно | | |подати у 6-значному форматі. | | |Час необхідно представляти ПО ГРИНВІЧУ, | | |наприклад 091900z (тобто 9-й день місяця | | |та 19.00 по Гринвічу). | |--------------------+-------------------------------------------| |2 МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ|Вказує основне місцеположення інциденту по | | |широті та довготі у градусах та хвилинах, а| | |також, азимут та відстань від місця, | | |відомого одержувачу. | |--------------------+-------------------------------------------| |3 ІНЦИДЕНТ |Характер інциденту повинен викладатися тут | | |(ВИБУХ, ТАНКЕР НА МІЛИНІ, ЗІТКНЕННЯ ТАНКЕРА| | |ВИТОК НАФТИ тощо). | |--------------------+-------------------------------------------| |4 ВИТОК |Характер забруднення, такий як СИРА НАФТА, | | |ХЛОР, ДІНІТРОЛ, ФЕНОЛ тощо, а також | | |загальний об'єм (у тоннах) вилитої речовини| | |та (або) швидкість виливу, а також ризик | | |подальшого виливу. У випадку, якщо | | |забруднення не трапилось, а існує лише його| | |загроза, слова ПОКИ ЩЕ НІ потрібно | | |поставити перед назвою забруднюючої | | |речовини. Наприклад: ПОКИ ЩЕ НЕ МАЗУТ. | |--------------------+-------------------------------------------| |5 ПІДТВЕРДЖЕННЯ |Коли використовується ця таблиця, то телекс| | |повинен бути підтверджений якомога скоріше | | |компетентним національним органом. | ------------------------------------------------------------------
ЧАСТИНА II (ПОЛІНФ)
------------------------------------------------------------------ | ЗМІСТ | ПРИМІТКИ | |--------------------------------+-------------------------------| |40 ДАТА ТА ЧАС |Пункт "40" відноситься до | | |ситуації, описаної у пунктах | | |"41 - 60" (якщо ця інформація | | |відрізняється від пункту "1") | |--------------------------------+-------------------------------| |41 МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ ТА (АБО) |Вказує основне місцеположення | |ПОШИРЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ПО/ЗА |забруднення за широтою та | |МЕЖІ/В МЕЖАХ МОРЯ |довготою в градусах та | | |хвилинах, а також додатково | | |може подавати відстань та | | |азимут якої-небудь помітної | | |деталі місцевості, відомої | | |одержувачу, якщо це якщо це | | |відрізняється від того, що | | |вказано в пункті "2". | | |Приблизна кількість забруднення| | |(наприклад, розмір забруднених | | |зон, кількість тонн розлитої | | |нафти, якщо вона відрізняється | | |від того, що вказано в пункті | | |"4", або кількість втрачених | | |контейнерів, бочок тощо). | | |Вказує довжину та ширину | | |розливу у морських милях (якщо | | |ця інформація не вказана у | | |пункті "2"). | |--------------------------------+-------------------------------| |42 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБРУДНЕННЯ |Описує тип забруднення, | | |наприклад, тип нафти, її | | |в'язкість, температуру втрати | | |текучості, інформацію про | | |хімічні речовини, стічні води. | | |Для хімічних речовин слід | | |вказувати власну назву або | | |ідентифікаційний номер ООН | | |(якщо це відомо). Також, слід | | |описати зовнішній вигляд | | |розливу (рідина, плаваюче тіло,| | |рідка нафта, напіврідкий | | |стічний мул, вистояна нафта, | | |випарувана нафта, знебарвлення | | |моря, видиме випаровування) та | | |будь-які помітні позначки на | | |контейнерах, бочках або інших | | |носіях | |--------------------------------+-------------------------------| |43 ДЖЕРЕЛО ТА ПРИЧИНА |Наприклад: з судна або іншого | |ЗАБРУДНЕННЯ |засобу. Якщо джерелом | | |забруднення є судно, то слід | | |вказати чи була причина | | |забруднення навмисною дією або | | |аварією. Останню слід коротко | | |описати. Якщо можливо, слід | | |вказати назву, тип, розмір, | | |позивний знак, національність | | |та порт реєстрації | | |забруднюючого судна. Якщо судно| | |продовжує йти своїм курсом, | | |слід вказати його курс, | | |швидкість та пункт призначення.| |--------------------------------+-------------------------------| |44 НАПРЯМ ТА ШВИДКІСТЬ ВІТРУ |Вказує напрямок та швидкість | | |вітру у градусах та м/сек. | | |Напрямок завжди вказує звідки | | |вітер дує. | |--------------------------------+-------------------------------| |45 НАПРЯМ ТЕЧІЇ, ШВИДКІСТЬ, ТА |Вказує напрямок течії та | |(АБО) ПРИЛИВ (ВІДЛИВ) |швидкість у градусах та вузлах | | |(та десятих частинах вузлів). | | |Напрямок завжди вказує | | |напрямок, в якому тече течія. | |--------------------------------+-------------------------------| |46 СТАН МОРЯ ТА ВИДИМІСТЬ |Стан моря - висота хвиль (у | | |метрах). Видимість (у морських | | |милях). | |--------------------------------+-------------------------------| |47 РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ |Вказує напрямок поширення | | |забруднення та швидкість у | | |градусах та вузлах (та десятих | | |частинах вузлів). У випадку | | |повітряного забруднення (газова| | |хмара) - швидкість поширення | | |вказується у м/сек. | |--------------------------------+-------------------------------| |48 ПРОГНОЗУВАННЯ НАСЛІДКІВ |Наприклад: час наближення | |ЗАБРУДНЕННЯ ТА ТЕРИТОРІЇ |забруднення до узбережжя. | |ВРАЖЕННЯ |Результати прогнозування на | | |основі математичних моделей. | |--------------------------------+-------------------------------| |49 ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ |Вказує інформацію про особу, | |СПОСТЕРІГАЧА (ДОПОВІДАЧА) |яка доповіла про інцидент. Що | | |стосується корабля, то слід | | |вказати назву, порт приписки, | | |прапор та позивний знак. | |ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ КОРАБЛІВ НА|Судна на місті події можуть | |МІСЦІ ПОДІЇ |також вказуватися у цьому | | |пункті за назвою, портом | | |приписки, прапором та | | |позивними, особливо, якщо той, | | |хто спричинив забруднення не | | |може бути визначений, а розлив | | |уважається таким, що виник | | |нещодавно. | |--------------------------------+-------------------------------| |50 ПЛАН ДІЙ |Будь-які заходи, вжиті для | | |ліквідації забруднення. | |--------------------------------+-------------------------------| |51 ФОТОГРАФІЇ АБО ЗРАЗКИ |Вказує на наявність фотографій | | |(зразків забруднення) з місця | | |події. Слід вказати контактний | | |телекс сторони, яка надала | | |зразки забруднення. | |--------------------------------+-------------------------------| |52 ІНШІ КРАЇНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ, | | |ЩО БУЛИ ПОІНФОРМОВАНІ ПРО | | |ЗАБРУДНЕННЯ | | |--------------------------------+-------------------------------| |53 - 59 |ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ | | |(наприклад: результати аналізу | | |зразків або фотографій, | | |результати інспекцій | | |спостерігачів, заяви | | |корабельного тощо). | |--------------------------------+-------------------------------| |60 ПІДТВЕРДЖЕННЯ |Коли використовується ця | | |таблиця, то необхідно якомога | | |скоріше повідомити про його | | |отримання компетентному | | |національному органові. | ------------------------------------------------------------------
ЧАСТИНА III (POLFAC)
------------------------------------------------------------------ |80 ДАТА ТА ЧАС |Пункт "80" відноситься до | | |нижчеописаної ситуації (якщо | | |інформація відрізняється від | | |пунктів "1" та (або) "40"). | |--------------------------------+-------------------------------| |81 ЗАПИТ ПРО ДОПОМОГУ |Тип та кількість допомогу, про | | |яку надсилається запит, | | |повідомляє про: | | |- Зазначене обладнання | | |- Зазначене обладнання та | | |кваліфікований персонал | | |- повні команди реагування | | |- персонал з експертів | | |із зазначенням країни, до якої | | |надсилається запит. | |--------------------------------+-------------------------------| |82 ВАРТІСТЬ |Вимоги до інформації про | | |вартість доставленої допомоги | | |до країни, яка надсилає запит. | |--------------------------------+-------------------------------| |83 ЗАХОДИ СТОСОВНО ПІДГОТОВКИ ДО|Інформація стосовно митного | |ВІДПРАВКИ ДОПОМОГИ |забезпечення, доступу в | | |територіальні води і т.д. в | | |країні, яка надсилає запит про | | |допомогу. | |--------------------------------+-------------------------------| |84 МІСЦЕ ТА СПОСОБИ ДОСТАВКИ |Інформація стосовно доставки | |ДОПОМОГИ |допомоги, наприклад, місце | | |зустрічі у морі з інформацією | | |про частоти, які будуть | | |використовуватися, позивні та | | |ім'я верховного оперативного | | |країни, яка надсилає запит про | | |допомогу, або органів, | | |розміщених на березі з номером | | |телефону, телекса та | | |контактними особами. | |--------------------------------+-------------------------------| |85 НАЗВИ ІНШИХ ДЕРЖАВ АБО |Вказати інформацію у випадку | |ОРГАНІЗАЦІЙ |відсутності її у пункті "81". | | |Наприклад, якщо подальша | | |допомога пізніше потрібна іншим| | |Державам. | |--------------------------------+-------------------------------| |86 ЗМІНА КОМАНДИ |Коли значна частина нафтового | | |забруднення або серйозна | | |загроза нафтового забруднення | | |пересувається або перемістилась| | |в зону іншої Договірної | | |Сторони, країна, яка здійснила | | |верховне командування операцією| | |може надіслати запит до іншої | | |країни з пропозицією прийняти | | |на себе командування. | |--------------------------------+-------------------------------| |87 ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ |Після досягнення спільної згоди| | |між двома сторонами стосовно | | |зміни верховного командування, | | |країна яка передає верховне | | |командування повинна надати | | |звіт про всю відповідну | | |інформацію, яка потрібна | | |країні, яка приймає на себе | | |командування. | |--------------------------------+-------------------------------| |88 - 98 |ВІЛЬНЕ МІСЦЕ ЗАЛИШЕНО ДЛЯ ІНШИХ| | |ВІДПОВІДНИХ ВИМОГ ТА ІНСТРУКЦІЙ| |--------------------------------+-------------------------------| |99 ПІДТВЕРДЖЕННЯ |Коли використовується ця | | |таблиця, то необхідно якомога | | |скоріше повідомити про його | | |отримання компетентному | | |національному органові. | ------------------------------------------------------------------
ІНФОРМАЦІЮ НЕ ВКАЗАНО
ДОДАТОК 8
ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ ПОЗОВІВ
1. ВСТУП
Ця інструкція є довідником з питання подання позовів. Її
метою є допомогти позивачам, зазначивши реквізити, які повинні
міститися у скарзі, та пояснивши характер необхідної
супроводжуючої документації. Вона не стосується правових питань,
але має на меті надати інформацію практичного характеру стосовно
подання позовів. Якщо виникають сумніви, позивачам рекомендується
шукати відповідної консультації.
2. ЯК ПОДАВАТИ ПОЗОВ?
Позив повинен бути оформлений письмово (зокрема телефакс або
телекс). В будь-якому випадку, позив повинен бути чітким та
містити достатню кількість фактів для того, щоб оцінити масштаб
збитків на основі наданих фактів і документів. Кожний пункт позову
доповнюється рахунком-фактурою або іншою відповідною
документацією, такою як робочі листи або пояснювальні записки. У
випадку заходів прибирання важливим є те, щоб витрати були
пов'язані з вжитими заходами на певних ділянках роботи.
Важливо вести належний облік із детальним зазначенням усіх
операцій та витрат, до виконання й здійснення яких призводить
інцидент. Контролюючий персонал збирає щоденну робочу документацію
для обліку поточних операцій; про обладнання, яке
використовується, про те, де і як воно використовується, про
кількість залученого персоналу, як і де він розміщений та які
матеріали використано. Стандартні робочі листи (див. Додаток)
полегшують запис такої інформації. Ці листи розробляються під
відповідні обставини виливу та організації реагування у
відповідній країні.
Найбільші витрати часто здійснюються для використання
авіації, суден, спеціалізованого обладнання, важкої техніки,
вантажних автомобілів та персоналу. Частина цих ресурсів може бути
надана державою, в той час як інша частина обумовлюється
контрактними домовленостями. Важливим може бути призначення
фінансового контролера групи реагування для забезпечення належного
обліку й контролю витрат.
Швидкість врегулювання позовів залежить значною мірою від
часу, необхідного позивачам для надання необхідної інформації.
Таким чином, в інтересах позивача якомога ближче дотримуватися
цієї Інструкції.
3. ЯКІ РЕКВІЗИТИ ПОВИНЕН МІСТИТИ ПОЗОВ?
3.1. Загальні положення
Кожний позов повинен містити таку основну інформацію:
a) Назву й адресу позивача або будь-якого представника;
b) Назву судна, задіяного в інциденті;
c) Дату, місце й окремі деталі інциденту, тип нафти, що
розлилась;
d) Вжиті заходи з прибирання та (або) характер понесених
збитків від розливу, а також місця, що зазнали забруднення;
e) Розмір позову;
До позовів застосовуються такі загальні критерії:
a) Наявність будь-яких фактичних витрат (втрат);
b) Будь-які витрати повинні стосуватися заходів, які
вважаються обгрунтованими та виправданими;
c) Втрати (витрати) позивача є прийнятними лише у випадку і
настільки, наскільки вони можуть вважатися такими, що спричинені
забрудненням;
d) Повинен бути причинний зв'язок між втратами (витратами)
або збитками, які охоплює позов, та забрудненням, спричиненим
розливом;
e) Позивач має право на компенсацію лише, якщо він зазнав
економічних втрат, які піддаються кількісному визначенню;
f) Позивач повинен довести суму завданих збитків або втрат,
надавши відповідні документи або інші докази.
Інциденти забруднення можуть призводити до різних типів
позовів. Приклади типів позовів наводяться нижче, разом з
інструкцією як кожний тип позову може розбиватися під різними
заголовками.
3.2. Витрати на запобіжні заходи й операції прибирання
a) Окреслення зони ураження з описом масштабів забруднення та
визначенням найбільш забруднених зон. Ця інформація подається у
вигляді карти або морської навігаційної карти, які доповнюються
фотографіями або відеокасетами.
b) Аналітичні та (або) інші докази зв'язку забруднення нафтою
з танкером, причетним до інциденту (напр. хімічний аналіз зразків
нафти, відповідні дані про вітер, прилив (відлив) та течію,
спостереження та нанесення на графік даних про рух нафти).
c) Підсумковий опис подій, в тому числі опис виконаних робіт
на морі, у прибережних водах та на березі, разом з поясненням
причин вибору різноманітних методів роботи.
d) Дати виконання робіт.
e) Витрати на зарплату (кількість і категорії персоналу
реагування, звичайні ставки заробітної плати або ставки за
понаднормову роботу, години або дні роботи, інші витрати).
f) Витрати на відрядження, проживання й харчування персоналу
реагування
g) Витрати на обладнання (типи обладнання, які
використовувалися, орендні ставки або вартість придбання,
використана кількість, за який період).
h) Витратні матеріали (опис, кількість, вартість за одиницю
та місце використання).
i) Стосовно придбаного обладнання й матеріалів, будь-яких
залишкових сум по завершенні операцій.
j) Стосовно обладнання, не придбаного для відповідного
інциденту, віку одиниць обладнання.
k) Транспортні витрати (кількість і типи транспортних
засобів, суден або літальних апаратів, які використовуються,
кількість годин або днів їхньої роботи, орендна ставка або
експлуатаційні витрати).
l) Витрати на тимчасове зберігання (якщо таке є) та остаточне
видалення нафти й нафтових матеріалів.
3.3. Витрати на запчастини й ремонт
a) Розмір збитку, завданого майну внаслідок забруднення.
b) Опис пунктів, які було знищено, пошкоджено або які
потребують заміни, ремонту або чищення (наприклад човни,
риболовецькі снасті, одяг), в тому числі їхнє місцезнаходження.
c) Вартість ремонтних робіт, чищення або заміни частин.
d) Вік деталей, які повинні бути замінені.
e) Вартість відновлення після прибирання, наприклад ремонт
доріг, пірсів і дамб, пошкоджених в ході операцій прибирання.
3.4. Економічні втрати
a) Характер втрат, в тому числі підтвердження, що заявлені
втрати є безпосереднім результатом інциденту.
b) Порівняльні цифри прибутків у попередніх періодах і
протягом періоду, коли було завдано економічних збитків.
c) Порівняння з подібними зонами, які знаходяться за межами
зони, постраждалої від розливу нафти.
d) Метод оцінки втрат.
Економічні втрати можуть охоплювати (але не обмежуватися):
втратою прибутку, яка сталася внаслідок обмеження на ловлю риби
або внаслідок закриття берегових промислових або переробних
підприємств, а також втрата прибутку від курортних зон (готелі,
ресторани). Однак, будь-які накладні витрати або інші нормальні
витрати, я не спричинені інцидентом, повинні бути вилучені з
підрахунку позовів.
Якщо в результаті інциденту позивач отримав додатковий
прибуток, це зазначається. Наприклад, необхідно надавати
інформацію про будь-які доходи від продажу вилученої нафти. Таким
самим чином у позовах повинен враховуватися прибуток, одержали в
результаті інциденту, наприклад, рибалкою шляхом залучення в
операціях прибирання.
ЩОДЕННИЙ ПЛАН РОБІТ (ЗРАЗОК)
НАЗВА ІНЦИДЕНТУ
Прибирання берегової лінії: Щоденний План Робіт
Дата Проведення Роботи:
------------------------------------------------------------------ |Пункт |Виконавець|Примітки| |--------------------------------------------+----------+--------| |Персонал |N | | |--------------------------------------------+----------+--------| |Керівник проекту |1 | | |--------------------------------------------+----------+--------| |Виконроб |1 | | |--------------------------------------------+----------+--------| |Лікар |1 | | |--------------------------------------------+----------+--------| |Начальник матеріально-технічного |1 | | |забезпечення | | | |--------------------------------------------+----------+--------| |Адміністратор |- | | |--------------------------------------------+----------+--------| |Бригадир |2 | | |--------------------------------------------+----------+--------| |Керівник групи |4 | | |--------------------------------------------+----------+--------| |50% понаднормової роботи (Субота) |- | | |--------------------------------------------+----------+--------| |Робочі (всього 52) |45 | | |--------------------------------------------+----------+--------| |50% понаднормової роботи (Субота) |- | | |--------------------------------------------+----------+--------| |Робітник у воді |1 | | |--------------------------------------------+----------+--------| |50% понаднормової роботи (Субота) |- | | |--------------------------------------------+----------+--------| |Охорона |1 | | |--------------------------------------------+----------+--------| |Водій |7 | | |--------------------------------------------+----------+--------| |50% понаднормової роботи (Субота) |- | | |--------------------------------------------+----------+--------| |Електрик |1 | | |--------------------------------------------+----------+--------| |Механік |1 | | ------------------------------------------------------------------
Обладнання
------------------------------------------------------------------ |Апарат для мийки під високим тиском |3 | | |--------------------------------------------+----------+--------| |Резервуар для питної води |3 | | |--------------------------------------------+----------+--------| |Генератор |4 | | |--------------------------------------------+----------+--------| |Нагнітальний насос |7 | | |--------------------------------------------+----------+--------| |Електронасос |1 | | |--------------------------------------------+----------+--------| |Шланги |- | | |--------------------------------------------+----------+--------| |Резервуар зберігання |15 | | ------------------------------------------------------------------
Транспортні засоби
------------------------------------------------------------------ |Вантажівка |3 | | |---------------------------------+---------------+--------------| |Автобус |2 | | |---------------------------------+---------------+--------------| |Навантажувач |1 | | |---------------------------------+---------------+--------------| |Екскаватор |- | | |---------------------------------+---------------+--------------| |Причеп |4 | | |---------------------------------+---------------+--------------| |Фургон |1 | | |---------------------------------+---------------+--------------| |Легковий автомобіль |2 | | |---------------------------------+---------------+--------------| |Інше (човен) |1 | | ------------------------------------------------------------------
Інше
------------------------------------------------------------------ |Нафтозбірний Бон (м) |1143 |Спочатку | |------------------------------+--------------+------------------| |Інше | | | ------------------------------------------------------------------
Підпис виконавця Дата:вгору