Спільна декларація Чорноморського Форуму за Діалог та Партнерство
Азербайджан, Болгарія, Вірменія [...]; Декларація, Міжнародний документ від 05.06.2006
Документ 998_252, поточна редакція — Прийняття від 05.06.2006

            Спільна декларація 
Чорноморського Форуму за Діалог та
Партнерство
Бухарест, 5 червня 2006 року

Неофіційний переклад
Ми, Голови Держав або Урядів Чорноморського регіону:
Республіки Вірменія, Республіки Азербайджан, Республіки Болгарія,
Грузії, Греції, Республіки Молдова, Румунії, Російської Федерації,
Туреччини та України;
Зважаючи на далекосяжний процес демократичної трансформації,
що відбувається у Чорноморському регіоні, та його зростаючу
важливість у глобалізованому світі, де зростаюча взаємна
залежність вимагає нового імпульсу регіональному співробітництву
відповідно до принципів ООН;
Враховуючи досвід регіонального співробітництва у
Південно-Східній та Центральній Європі, Балтійському морі та
Північній Європі, результатом якого стало підвищення рівня довіри
між країнами-учасниками;
Визнаючи, що існуючі регіональні ініціативи, процеси та
структури сприяли більш тісному співробітництву та пошуку
країнами-учасниками регіональних відповідей на спільні виклики;
Підтверджуючи необхідність подальшого підвищення
відповідальності Держав Чорноморського регіону за підтримку миру,
стабільності, добробуту та добросусідських відносин в регіоні
Чорного моря шляхом ефективної та раціональної участі у всіх
існуючих організаціях (ОЧЕС), ініціативах та процесах в регіоні,
що сприяють демократичній трансформації та сталому розвитку;
Наголошуючи, що існуючі в регіоні спільні виклики безпеці,
зокрема такі, що мають відношення до енергетичної сфери,
тероризму, розповсюдженню ЗМЗ, загрози навколишньому середовищу,
природних катастроф, нелегальної торгівлі наркотиками,
організованої злочинності, вимагають корельованих спільних
відповідей з боку держав регіону;
Окремо відзначаючи, що невирішені конфлікти у деяких
Чорноморських державах представляють виклик безпеці та
стабільності у регіону;
Визнаючи, що посилена стратегія прикладного характеру,
побудована на основі існуючих регіональних ініціативах
співробітництва, всіх інших відповідних механізмах та програмах, а
також добровільні внески заінтересованих сторін є необхідними для
ефективної відповіді цим спільним викликам:
I. Цим заявляють про започаткування Чорноморського Форуму за
Діалог та Партнерство - процесу, що служитиме регіональною
платформою, створеною, перш за все, з метою вироблення спільного
бачення демократичного та сталого розвитку. Таким чином, Форум
сприятиме консолідації регіональних спільностей шляхом висування
нових ідей та пропозицій в рамках інтенсифікованого діалогу та
співробітництва у Чорноморському регіоні на основі добросусідських
відносин та ефективного партнерства при повному урахуванні
існуючих регіональних та міжнародних досягнень, що сприятимуть
досягненню цієї фундаментальної мети. Отже, Форум забезпечуватиме
всеохоплюючу, гнучку та відкриту структуру для продукування нових
ідей, що пов'язуватимуть та мобілізовуватимуть урядові та
неурядові, регіональні та міжнародні зусилля та ресурси заради
досягнення цих цілей.
II. Домовилися, що, з метою досягнення цілей Форуму,
пріоритетне значення надаватиметься таким сферам співробітництва:
a) Активізація більш тісного співробітництва між міжнародними
та регіональними організаціями з метою створення політичних
передумов для успішної реалізації проектів регіонального
співробітництва; формування спільного бачення та вироблення
спільного порядку денного;
b) Забезпечення належного урядування, зміцнення терпимості та
недискримінації, побудова громадянського суспільства, залучення
молоді шляхом створення кращих умов для навчання та дослідницької
діяльності з метою побудови регіонального середовища, сприятливого
для поширення демократії та фундаментальних прав та свобод;
c) Визначення регіональних засобів та можливостей, що можуть
бути мобілізовані з метою забезпечення сталого розвитку шляхом
більш ефективного регіонального співробітництва, наголошення на
важливій ролі та активній участі бізнесових кіл у цьому аспекті;
d) Активізація регіонального співробітництва шляхом обміну
відповідним національним досвідом та практикою у врегулюванні
кризових явищ, плануванні на випадок надзвичайних ситуацій у
суспільстві, постконфліктній розбудові та захисту навколишнього
середовища, визначаючи регіональні пріоритети відповідно до
європейських та євроатлантичних досягнень у цій сфері;
III. Домовилися, що у майбутньому ми можемо визначитися щодо
узгодження інших пріоритетних сфер співробітництва в контексті
Чорноморського Форуму;
IV. Вітають підвищення інтересу ЄС до Чорноморського регіону
та з вдячністю відзначають останні ініціативи держав - членів ЄС,
результатом яких стала активізація зусиль в рамках ЄС щодо
вироблення всебічного регіонального підходу до Чорного моря, який
має суттєво сприяти досягненню цілей, які ми всі поділяємо. У
цьому контексті ми закликаємо держави - члени ЄС та Європейську
Комісію повною мірою використати усі наявні фінансові інструменти
2007 року, включаючи Європейську Політику Сусідства, інструмент
Європейської Політики Сусідства (ІЄПС) та інструмент з підготовки
до вступу (ІПВ).
Ми також вітаємо партнерів у сферах розвитку, фінансів та
культури у регіоні Чорноморському регіоні.
V. Домовилися про такі принципи та основні напрями Форуму:
a) Форум не матиме постійних структур чи органів та не
дублюватиме діяльність існуючих механізмів співробітництва в
регіоні. Операційна структура буде гнучкою та мінімальною та
базуватися переважно на взаємозв'язках та партнерстві. Передбачене
співробітництво між країнами-учасниками базуватиметься на
міжурядовій взаємодії, партнерстві між державою та приватним
сектором, транснаціональних проектах та міждисциплінарній
академічній експертизі.
b) В разі необхідності проводитимуться консультації з метою
вироблення шляхів та засобів подальшого використання Форуму заради
сприяння регіональному співробітництву, включаючи наявні
механізми.
c) Форум відкритий для участі кожної держави регіону та інших
заінтересованих партнерів - організацій та держав. Особлива увага
приділятиметься заохоченню представників регіональних та
субрегіональних організацій та ініціатив. Форум сприятиме
зростанню взаємодії та співробітництву між заінтересованими
країнами регіону, державними та неурядовими акторами.
d) Співробітництво з інституціями ЄС з метою імплементації
пропозицій, що обговорювалися на Форумі, розглядатиметься як
вагомий внесок до існуючих та майбутніх інструментів ЄС з
урахуванням більш широких потреб регіону.
e) Відповідальність за імплементацію узгоджених проектів
(координація, формат зустрічей, визначення донорів та спонсорів
тощо), які не фінансуються ЄС в рамках Форуму, покладається на
країну/країни-ініціатора.вгору