Документ 998_245, чинний, поточна редакція — Підписання від 05.05.2006

                  Меморандум про взаєморозуміння 
між Урядом України, Міністерством Великої Британії
у справах міжнародного розвитку та Шведською
агенцією міжнародного розвитку стосовно
проведення оцінки державного управління
за базовими показниками SIGMA

Дата підписання: 05.05.2006 Дата набуття чинності: 05.05.2006
Цей Меморандум підготовлено за підсумками наради з підготовки
до проведення оцінки державного управління в Україні за базовими
показниками SIGMA (1), спрямованої на виконання Плану дій
Україна - ЄС ( 994_693 ), за участі керівництва та експертів
SIGMA, керівництва державних органів України, залучених до
проведення оцінки, представників Міністерства Великої Британії у
справах міжнародного розвитку, Шведської агенції міжнародного
розвитку та Світового банку, що відбулася у Києві 23 січня 2006
року з метою досягнення згоди по організації проведення згаданої
оцінки. _______________
(1) Спільна ініціатива Європейського Союзу та Організації
економічного співробітництва та розвитку.
Стаття 1
Уряд України в особі Начальника Головного управління
державної служби України Тимофія Мотренка, Міністерство Великої
Британії у справах міжнародного розвитку в особі Джона Стаппела та
Шведська агенція міжнародного розвитку в особі Крістіни
Саломонссон дійшли порозуміння стосовно проведення оцінки
державного управління за базовими показниками SIGMA.
З цією метою Уряд Об'єднаного Королівства Великої Британії та
Північної Ірландії, представлений Міністерством Великої Британії у
справах міжнародного розвитку, та Уряд Швеції, представлений
Шведською агенцією міжнародного розвитку, спільно нададуть
Організації економічного співробітництва та розвитку 370000,00
(триста сімдесят тисяч) євро для проведення оцінки державного
управління за базовими показниками SIGMA в межах програми SIGMA.
Проведення зазначеної оцінки повинно бути закінчене до 30
червня 2006 року.
Стаття 2
Зазначене в статті 1 цього Меморандуму фінансування буде
використовуватися Організацією економічного співробітництва та
розвитку для проведення оцінки відповідності державного управління
України базовим показникам, розробленим на основі передового
європейського досвіду у таких сферах:
державна служба;
управління державними видатками;
внутрішній фінансовий контроль;
зовнішній аудит;
державні закупівлі;
планування та координація державної політики.
Стаття 3
Уряд України через Головне управління державної служби
України бере на себе зобов'язання координувати процес проведення
оцінки у різних сферах державного управління та сприяти в
організації та проведенні необхідних зустрічей з відповідними
державними органами та їх посадовими особами на підтримку проекту.
Зазначені заходи здійснюються в межах асигнувань, передбачених в
Державному бюджеті України на 2006 рік ( 3235-15 ) на утримання
Головного управління державної служби України.
Українська сторона не несе фінансових зобов'язань, що
вимагатимуть додаткових видатків з Державного бюджету України
( 3235-15 ) щодо проведення оцінки державного управління за
базовими показниками SIGMA.
Уряд України зробить усе можливе для забезпечення своєчасної
та повної реалізації проекту.
Стаття 4
Організація економічного співробітництва та розвитку до 20
червня 2006 року надасть перший проект звіту про проведення оцінки
відповідності державного управління України базовим показникам
SIGMA в межах програми SIGMA сторонам, що підписали цей
Меморандум, які в свою чергу можуть розповсюдити цей звіт серед
інших зацікавлених сторін.
Після проведення необхідних робочих консультацій Організація
економічного співробітництва та розвитку надасть до 30 червня 2006
року остаточний звіт з рекомендаціями щодо адаптації державного
управління України базовим показникам SIGMA, встановлених кращою
європейською практикою, існуючим законодавством Європейського
Союзу та вироблення пропозицій щодо невідкладних заходів з
проведення адміністративної реформи в Україні.
Порядок та термін остаточної презентації звіту Урядові
України буде узгоджено сторонами, що підписали цей Меморандум, у
робочому порядку.
Стаття 5
Цей Меморандум набуває чинності з моменту його підписання і
діє до 1 серпня 2006 року.
За згодою сторін до Меморандуму можуть бути внесені зміни та
доповнення, оформлені у вигляді протоколів, що становитимуть
невід'ємну частину цього Меморандуму.
Вчинено у м. Києві, 5 травня 2006 року, у трьох примірниках,
кожний українською і англійською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову юридичну силу.
Від імені Від імені Від імені
Уряду України Міністерства Шведської агенції
Великої Британії міжнародного
у справах розвитку
міжнародного
розвитку
(підпис) (підпис) (підпис)
Т. Мотренко Д. Стаппел К. Саломонссон
Начальник Перший секретар Перший секретар
Головного Посольства Великої Посольства Швеції
управління Британії в Україні, в Україні,
державної служби керівник програми представник SIDA
України DfID в Україні в Українівгору