Документ 998_216, втратив чинність, поточна редакція — Припинення дії від 01.01.2010, підстава - цей документ

               Договір 
між Міністерством освіти і науки України та
компанією "Microsoft Ireland Operations Limited"
про легалізацію комп'ютерних програм
виробництва компанії "Майкрософт"
1 травня 2005 року
( Договір діє до 31.12.2009 , додатково див. пункт 10 )

Компанія "Microsoft Ireland Operations Limited" в особі
Головного Менеджера по операціях з корпоративними замовниками
Стефана Бірна, який діє на підставі Рішення Ради директорів від 10
березня 2005 року, іменована в подальшому "Правовласник", та
Міністерство освіти і науки України в особі Міністра Ніколаєнка
Станіслава Миколайовича, який діє на підставі Положення про
Міністерство освіти і науки України ( 773/2000 ), іменоване в
подальшому "Міністерство", разом іменовані Сторони,
з метою створення умов для використання в органах виконавчої
влади ліцензійних примірників комп'ютерних програм виробництва
компанії "Майкрософт" та враховуючи те, що Правовласник має
майнове авторське право на комп'ютерні програми виробництва
компанії "Майкрософт", а також те, що на Міністерство згідно з
пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003
року N 1433 ( 1433-2003-п ) "Про затвердження Порядку використання
комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" покладено функції
щодо організації взаємодії органів виконавчої влади з питань
використання комп'ютерних програм як об'єктів авторського права,
уклали цей Договір про наступне:
1. Здійснити в період з 1 травня 2005 року по 31 грудня 2007
року заходи з легалізації комп'ютерних програм виробництва
компанії "Майкрософт", що використовуються в органах виконавчої
влади.
2. Кількість примірників комп'ютерних програм виробництва
компанії "Майкрософт", що використовуються в органах виконавчої
влади та підлягають легалізації, може коригуватися за результатами
щорічної інвентаризації таких комп'ютерних програм.
3. Строки і порядок постачання примірників комп'ютерних
програм виробництва компанії "Майкрософт", порядок проведення
розрахунків визначається органами виконавчої влади самостійно в
порядку, встановленому законодавством для закупівлі товарів, робіт
і послуг за державні кошти, з урахуванням пунктів 8 - 11 Порядку
легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня
2004 р. N 253 ( 253-2004-п ), та рекомендацій Правовласника. Умови
використання комп'ютерних програм, що постачаються згідно з цим
Договором, встановлюються окремими ліцензійними
договорами/ліцензіями між Правовласником та відповідними органами
виконавчої влади.
4. Правовласник надасть спеціальні пільгові цінові умови на
комп'ютерні програми виробництва компанії "Майкрософт" та
запровадить спеціальну довгострокову сприятливу цінову політику
для органів виконавчої влади, що будуть здійснювати придбання
та/або легалізацію комп'ютерних програм.
5. Правовласник надасть спеціальні пільгові цінові умови на
комп'ютерні програми виробництва компанії "Майкрософт" для
подальшого їх оновлення для органів виконавчої влади, які
придбають та/або легалізують комп'ютерні програми.
Підтримка поставлених комп'ютерних програм буде здійснюватися
відповідно до Програми ліцензування для органів виконавчої влади
України (Microsoft Open Licensing Government Ukranian) згідно з
додатком 1, яка є невід'ємною частиною цього договору.
6. Постачання комп'ютерних програм виробництва компанії
"Майкрософт" для органів виконавчої влади здійснюватиметься
виключно через офіційних сертифікованих партнерів компанії
"Майкрософт" згідно з додатком 2. Перелік рекомендованих офіційних
сертифікованих партнерів компанії "Майкрософт" може щороку
уточнюватися Міністерством на підставі відповідного подання
Правовласника.
7. Під час здійснення заходів з легалізації комп'ютерних
програм Правовласник постачає органам виконавчої влади нові версії
локалізованих комп'ютерних програм виробництва компанії
"Майкрософт". Правовласник надає Міністерству відомості стосовно
нових версій комп'ютерних програм протягом місяця з початку їх
комерційної реалізації.
Комп'ютерні програми виробництва компанії "Майкрософт", які
використовуються в органах виконавчої влади та не підлягають
легалізації через моральну застарілість, невідповідність
функціональним завданням органів виконавчої влади тощо, виводяться
з експлуатації.
8. Правовласник до початку легалізації комп'ютерних програм
виробництва компанії "Майкрософт" забезпечує отримання позитивного
експертного висновку державної експертизи з питань технічного
та/або криптографічного захисту інформації.
9. Права та обов'язки Сторін за цим Договором регулюються
законодавством України.
10. Цей Договір є чинним з моменту підписання його Сторонами
і діє до 31 грудня 2009 року. Строк дії його може бути продовжено
за згодою Сторін.
Додаток 1
до Договору про легалізацію
комп'ютерних програм
виробництва компанії
"Майкрософт"
ПРОГРАМА
ліцензування для органів виконавчої влади України
(Microsoft Open Licensing Government Ukrainian)
З метою запобігання розповсюдженню контрафактних комп'ютерних
програм, оптимізації використання програмного забезпечення в
органах виконавчої влади та планомірного проведення легалізації
комп'ютерних програм виробництва компанії "Майкрософт" в
зазначених органах, компанія "Майкрософт" пропонує спеціальну
пільгову Програму ліцензування для органів виконавчої влади
України (Microsoft Open Licensing Government Ukrainian) (далі -
Програма).
1. Завдання Програми
Завданням Програми є легалізація комп'ютерних програм
виробництва компанії "Майкрософт", що використовуються в органах
виконавчої влади, та надання цим органам корпоративних ліцензій на
комп'ютерні програми за спеціальними пільговими ціновими умовами.
2. Комп'ютерні програми
В рамках Програми компанія "Майкрософт" постачає спеціально
створений пакет локалізованих комп'ютерних програм, який включає
комп'ютерні програми. "Windows XP Professional Upgrade (Ukrainian
LIP) GOVT" i "Microsoft Office 2003 Win32 Ukrainian Standard
GOVT". До складу української версії комп'ютерної програми
Microsoft Office 2003 входять Word, Excel, Outlook i Power Point.
Компанія "Майкрософт" залишає за собою право вносити зміни до
зазначеного пакета комп'ютерних програм у зв'язку з виходом нових
версій.
3. Органи та організації, що мають право брати участь у
Програмі
Крім органів виконавчої влади в Програмі можуть брати участь
інші органи державної влади, підприємства, установи та
організації, що віднесені до сфери їх управління (далі учасники).
4. Ціни на комп'ютерні програми
Прогноз обсягів закупівель на 2005 - 2007 роки становить 120
тисяч примірників комп'ютерної програми "Windows XP Professional
Upgrade (Ukrainian LIP) GOVT" та 120 тисяч примірників
комп'ютерної програми "Microsoft Office 2003 Win32 Ukrainian
Standard GOVT" щороку приблизно рівними частинами.
Відпускні ціни в рамках Програми встановлюються компанією
"Майкрософт" за погодженням з міжвідомчою робочою групою з питань
легалізації комп'ютерних програм на підставі прогнозу обсягів
закупівель комп'ютерних програм учасниками Програми. Відпускні
ціни за Програмою встановлюються на початок дії договору. Компанія
"Майкрософт" гарантує, що відпускні ціни на комп'ютерні програми
не будуть підвищуватися протягом 2005 - 2007 років за умови
дотримання пункту 5 цієї Програми.
5. Учасники Програми зобов'язані придбати до закінчення 2005
року не менш як 33% запланованого обсягу закупівель комп'ютерних
програм та по закінченні 2006 року не менш ніж 66% запланованого
обсягу. У разі невиконання цієї умови дію Програми буде припинено
для тих комп'ютерних програм, за якими не було досягнуто
запланованих показників. Закупівлі, здійснені не в рамках
Програми, не зараховуються при визначенні запланованого обсягу
закупівель.
Компанія "Майкрософт" поставляє комп'ютерні програми через
своїх офіційних сертифікованих партнерів (Microsoft Certified
Partner) і гарантує незмінність ціни, за якою компанія
"Майкрософт" відпускає ці програми своїм офіційним партнерам.
Компанія "Майкрософт" не несе відповідальності за підвищення
відпускної ціни офіційними сертифікованими партнерами, якщо таке
підвищення буде викликане змінами в законодавстві України.
У разі загального зниження ціни на комп'ютерні програми
протягом року компанія "Майкрософт" зобов'язується пропорційно
знизити ціну на ці програми для учасників Програми.
Якщо протягом дії Програми будуть запропоновані на ринку нові
комп'ютерні програми або нові версії програм, компанія
"Майкрософт" повинна запропонувати учасникам Програми придбати їх
в рамках цієї Програми.
6. Технічна підтримка
Компанія "Майкрософт" забезпечує безкоштовну технічну
підтримку користувачам ліцензійних комп'ютерних програм
виробництва компанії "Майкрософт" (по телефону і електронною
поштою):
Телефон: 380 44 230 5101, 380 44 230 5102;
E-mail: Ukraine@Microsoft.com.
Компанія "Майкрософт" забезпечує офіційне супроводження та
пільгове оновлення комп'ютерних програм, придбаних за Програмою.
7. Виконання Програми
Міністерство освіти і науки України (далі - Міністерство)
після затвердження державного бюджету на відповідний рік заповнює
заявку на участь в Програмі та надсилає її на адресу компанії
"Майкрософт". У заявці зазначається перелік учасників Програми,
строк її дії, найменування та кількість примірників комп'ютерних
програм.
Згідно з отриманою заявкою Європейський операційний центр
компанії "Майкрософт" присвоює індивідуальний авторизаційний номер
для кожної групи комп'ютерних програм за цією Програмою та
надсилає Міністерству підтвердження, в якому вказуються строк дії
Програми та авторизаційні номери. Міністерство надсилає учасникам
Програми копію підтверджувального листа із зазначеними
авторизаційними номерами.
На початок кожного календарного року компанія "Майкрософт"
інформує своїм листом Міністерство про перелік рекомендованих
офіційних сертифікованих партнерів, які здійснюють постачання
комп'ютерних програм, їх встановлення, настроювання, супроводження
та документальне оформлення. Міністерство доводить зазначений
перелік до учасників Програми.
Учасники Програми здійснюють закупівлю комп'ютерних програм
виробництва компанії "Майкрософт" у рекомендованих офіційних
сертифікованих партнерів відповідно до законодавства про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти.
Після укладення договору з відповідним офіційним
сертифікованим партнером учасник Програми отримує від нього
ліцензійну угоду на обумовлену кількість комп'ютерних програм та
електронні носії з примірниками комп'ютерних програм в необхідній
кількості.
Додаток 2
до Договору про легалізацію
комп'ютерних програм
виробництва компанії
"Майкрософт"
ПЕРЕЛІК
офіційних сертифікованих партнерів компанії "Майкрософт"
1. АТЗТ "КВАЗАР-МІКРО ТЕХНО"
2. ДП "Е-Колсантинг"
3. ЗАТ "ІНКОМ"
4. ЗАТ "Софтлайн"
5. Спільне підприємство "Ер-Джі-дейта-Україна"
6. ТОВ "БМС Консалтинг"
7. ТОВ "Науково-виробниче підприємство "БІТ"
8. ТОВ "Український національний антивірус"
9. ТОВ "Український центр ліцензійного програмного
забезпечення".вгору