Документ 998_177, поточна редакція — Прийняття від 01.07.1996

                    Вассенаарська домовленість 
щодо контролю за експортом звичайних озброєнь
та товарів і технологій подвійного використання
Цілі, керівні принципи та процедури,
у тому числі Початкові елементи
(зі змінами, внесеними на Пленарному засіданні
у грудні 2003 р.)
1 липня 1996 року

Офіційний переклад з англійської
Початкові елементи
I. Цілі
1. Вассенаарську домовленість створено з метою сприяння
регіональній та міжнародній безпеці та стабільності шляхом
підвищення прозорості і посилення відповідальності у передачах
звичайних озброєнь та товарів і технологій подвійного
використання, запобігаючи таким чином дестабілізуючим
накопиченням. Держави-учасниці прагнутимуть за допомогою своєї
національної політики забезпечувати, щоб передачі таких предметів
не сприяли розвитку або посиленню військових спроможностей, які
підривають зазначені цілі, і не були спрямовані на підтримку таких
спроможностей. 2. Вона буде доповнювати та посилювати без дублювання існуючі
режими контролю над зброєю масового знищення та засобами її
доставки, а також інші міжнародно визнані заходи, спрямовані на
сприяння прозорості та посилення відповідальності шляхом
зосередження уваги на загрозах міжнародному та регіональному миру
і безпеці, які можуть виникати внаслідок передач озброєнь і
чутливих товарів і технологій подвійного використання там, де
такий ризик вважається найбільшим. 3. Ця Домовленість також має на меті посилення
співробітництва, спрямованого на запобігання придбанню озброєнь та
чутливих товарів подвійного використання для військової кінцевої
мети в разі, якщо ситуація в регіоні або поведінка держави є чи
стає причиною серйозного занепокоєння держав-учасниць. 4. Ця Домовленість не буде спрямована проти будь-якої держави
або групи держав і не буде перешкоджати передачам достеменно
цивільного характеру. Також вона не перешкоджатиме здійсненню
права держав на придбання законних засобів самооборони згідно зі
статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ). 5. Згідно з наведеними вище положеннями, держави-учасниці
продовжуватимуть запобігати придбанню звичайних озброєнь і товарів
та технологій подвійного використання терористичними угрупованнями
та організаціями, а також окремими терористами. Такі зусилля є
невід'ємною частиною всесвітньої боротьби з тероризмом (1). _______________
(1) Цей параграф було додано на Пленумі у грудні 2001 р.
II. Обсяги взаємодії
1. Держави-учасниці проводитимуть зустрічі на регулярній
основі, щоб переконатися, що передачі звичайних озброєнь і
передачі товарів та технологій подвійного використання
здійснюються відповідально, сприяючи міжнародному та регіональному
миру і безпеці. 2. З цією метою держави-учасниці здійснюватимуть на
добровільних засадах обмін інформацією, яка збільшуватиме
прозорість, вестиме до обговорення між всіма державами-учасницями
питань щодо передач озброєнь, а також чутливих товарів і
технологій подвійного використання, і допомагатиме у розвитку
спільного розуміння ризиків, пов'язаних з передачами цих
предметів. На основі цієї інформації вони оцінюватимуть можливості
координації національної наглядової політики з метою протидії цим
ризикам. Інформація, якою обмінюватимуться держави, буде включати
будь-які питання, до яких окремі держави-учасниці матимуть бажання
привернути увагу інших, у тому числі, у разі наявності бажаючих,
повідомлення на додаток до раніше погоджених. 3. Рішення щодо передачі або відмови у передачі будь-якого
товару належатиме виключно до відповідальності кожної
держави-учасниці. Усі заходи, вжиті відповідно до цієї
Домовленості, відповідатимуть національному законодавству і
політиці та будуть здійснюватися на розсуд держави-учасниці. 4. Згідно з положеннями цієї Домовленості, держави-учасниці
погоджуються повідомляти про передачі та відмови. Ці повідомлення
застосовуватимуться до всіх держав, які не беруть участі у
Домовленості. Однак, обсяг цих повідомлень, а також їхня
відповідність цілям цієї Домовленості будуть переглядатись у
світлі обміну загальною та спеціальною інформацією. Повідомлення
про відмову не буде зобов'язувати інші держави-учасниці відмовляти
у подібних передачах. Проте, держава-учасниця повідомить, бажано протягом 30 днів,
але не пізніше ніж через 60 днів, усіх інших держав-учасниць про
згоду на видачу ліцензії на по суті ідентичну передачу, в якій
було відмовлено якоюсь державою-учасницею протягом останніх трьох
років (2). _______________
(2) Це повідомлення застосовуватиметься по відношенню до
товарів Чутливого переліку та Дуже чутливого переліку.
5. Держави-учасниці погоджуються оперативно працювати над
керівними принципами та процедурами, які враховуватимуть отриманий
досвід. Ця робота продовжується та буде включати, зокрема,
триваючий перегляд обсягу звичайних озброєнь, на які
поширюватиметься дія Домовленості, з метою розширення інформації
та повідомлень за межі категорій, наведених у Додатку 3.
Держави-учасниці погоджуються продовжувати обговорення того, як
вирішувати питання, пов'язані з будь-яким збігом у змісті різних
переліків. 6. Держави-учасниці погоджуються робити на регулярній основі
загальний Огляд функціонування цієї Домовленості. 7. При виконанні завдань цієї Домовленості, як це визначено у
розділі I, держави-учасниці погодилися, серед іншого, з наступними
керівними принципами та процедурами, як основою для прийняття
рішень шляхом застосування власного національного законодавства та
політики: - "Елементи об'єктивного аналізу та консультацій з питань
потенційно дестабілізуючих накопичень звичайних видів зброї",
прийняті на Пленумі у грудні 1998 р.; - "Заява про взаєморозуміння щодо нематеріалізованих передач
програмного забезпечення та технологій", прийнята у грудні 2001
р.; - "Краща практика експорту легких озброєнь та стрілецької
зброї (ЛОСЗ)", прийнята на Пленумі у грудні 2002 р.; - "Елементи експортного контролю за ПЗРК", прийняті на
Пленумі у грудні 2003 р.; - "Елементи впровадження дієвого законодавства у сфері
посередницької діяльності при торгівлі зброєю", прийняті на
Пленумі 2003 р.; - "Заява про взаєморозуміння щодо контролю над товарами
подвійного використання, не внесеними до Контрольних переліків",
прийнята у грудні 2003 р.
III. Контрольні переліки
1. Держави-учасниці контролюватимуть всі предмети, визначені
у Переліках товарів і технологій подвійного використання та у
Переліку військового спорядження (3) (дивись Додаток 5), з метою
відвертання несанкціонованих передач або передач у треті країни
цих предметів. _______________
(3) Франція, Російська Федерація та Україна розглядають цей
перелік як рекомендаційний перелік, складений з метою допомоги у
виборі товарів подвійного використання, які могли б сприяти
місцевому розвитку, виробництву або збільшенню військових
спроможностей у галузі звичайних озброєнь.
2. Перелік товарів і технологій подвійного використання
(Перелік товарів подвійного використання) має два додатки: 1)
чутливих товарів (Чутливий перелік) і 2) дуже чутливих товарів
(Дуже чутливий перелік). 3. Переліки будуть регулярно переглядатися з тим, щоб
відображати технологічний розвиток і досвід, набутий
державами-учасницями, в тому числі щодо товарів та технологій
подвійного використання, які є ключовими для місцевих військових
спроможностей. У цьому зв'язку, мають бути завершені дослідження з
перевірки збігу з першою редакцією переліків для встановлення
відповідного рівня прозорості для предметів, про які йдеться.
IV. Процедури обміну загальною інформацією
1. Держави-учасниці погоджуються обмінюватися загальною
інформацією про ризики, пов'язані з передачами звичайних озброєнь
і товарів та технологій подвійного використання з метою розгляду,
в разі необхідності, можливостей координації національної
наглядової політики, спрямованої на протидію цим ризикам. 2. З цією метою та в рамках виконання зобов'язань щодо
максимального стримування, як справи національної політики, при
розгляді заявок на експорт зброї та чутливих товарів подвійного
використання в регіони, де ризики вважаються найбільшими, особливо
в регіони, де точаться конфлікти, держави-учасниці також
погоджуються обмінюватись інформацією про регіони, яку вони
вважають важливою для цілей Домовленості. Ці "Регіональні погляди"
повинні грунтуватися на розділі 2 документа "Елементи об'єктивного
аналізу та консультацій з питань потенційно дестабілізуючих
накопичень звичайних озброєнь" (прийнятого на Пленумі в 1998
році), але не обмежуватися ним. 3. Перелік можливих елементів обміну загальною інформацією
щодо держави - не учасниці міститься у Додатку 1.
V. Процедури обміну інформацією щодо товарів і технології
подвійного використання
1. Держави-учасниці сповіщатимуть про ліцензії, у видачі яких
було відмовлено державам - не учасницям, коли йтиметься про
предмети, зазначені у Переліку товарів і технологій подвійного
використання, якщо причини відмови відповідають цілям
Домовленості. 2. Щодо предметів, включених до Переліку товарів подвійного
використання, держави-учасниці сповіщатимуть про всі ліцензії, у
видачі яких було відмовлено державам - не учасницям відповідно до
цілей Домовленості, на сукупній основі двічі на рік. Орієнтовний
зміст цих повідомлень про відмови наводиться у Додатку 2. 3. Щодо предметів, включених до Чутливого та Дуже чутливого
переліку, держави-учасниці на індивідуальній основі сповіщатимуть
про всі відмови у видачі ліцензій відповідно до цілей Домовленості
на експорт товарів до держав - не учасниць. Держави-учасниці
погоджуються, що повідомлення повинні здійснюватися заздалегідь та
вчасно, бажано протягом 30 днів, але не пізніше ніж протягом 60
днів, з дати відмови. Орієнтовний зміст цих повідомлень про
відмови наводиться у Додатку 2. 4. Щодо предметів Чутливого та Дуже чутливого переліку
держави-учасниці двічі на рік повідомлятимуть узагальнену
інформацію про видані ліцензії або передачі до держав - не
учасниць, здійснені відповідно до цілей Домовленості. Орієнтовний
зміст цих повідомлень про ліцензії/передачі наводиться у Додатку
2. 5. Держави-учасниці виявлятимуть виняткову пильність стосовно
предметів, включених до Дуже чутливого переліку, шляхом
застосування до такого експорту національних умов та критеріїв.
Згодом вони обговорять та порівняють свою національну практику. 6. Держави-учасниці погоджуються, що стосовно будь-якої
інформації про конкретні передачі, на додаток до зазначеної вище,
може бути здійснений запит, в тому числі звичайними дипломатичними
каналами.
VI. Процедури обміну інформацією про озброєння
1. Держави-учасниці погоджуються, що інформація стосовно
озброєнь, якою обмінюватимуться держави, включатиме будь-які
питання, до яких окремі держави-учасниці бажають привернути увагу
інших, такі як нові напрямки програм озброєнь та накопичення
окремих систем озброєнь, у випадках, коли вони викликають
занепокоєння з точки зору досягнення цілей Домовленості. 2. Як початковий етап у розвитку нової Домовленості,
держави-учасниці кожні шість місяців здійснюватимуть обмін
інформацією про передачі державам - не учасницям звичайних
озброєнь, наведених у Додатку 3, який був складений на основі
Реєстру звичайних озброєнь ООН. Інформація повинна включати
кількість одиниць і назву держави-одержувача, а також додаткові
дані щодо моделі і типу. Це не стосується категорії ракет та
ракетних пускових установок. 3. Держави-учасниці погоджуються, що стосовно будь-якої
інформації про конкретні передачі, на додаток до зазначеної вище,
може бути здійснений запит, в тому числі звичайними дипломатичними
каналами.
VII. Засідання та керівництво
1. Держави-учасниці періодично зустрічатимуться для прийняття
рішень щодо цієї Домовленості, її цілей та її подальшого розвитку,
для перегляду переліків підконтрольних товарів, розгляду шляхів
координації зусиль, спрямованих на розвиток ефективних систем
експортного контролю, а також обговорення інших відповідних
питань, які становлять взаємний інтерес, включно з інформацією, що
підлягає оприлюдненню. 2. Пленарні засідання проводитимуться принаймні раз на рік і
головування на них державами-учасницями здійснюватиметься за
принципом щорічної ротації. Фінансові потреби Домовленості
покриватимуться щорічним бюджетом, який затверджуватиметься на
пленарних засіданнях. 3. Якщо на пленарному засіданні буде прийняте відповідне
рішення, можуть бути створені робочі групи. 4. Функціонуватиме секретаріат зі штатом, необхідним для
здійснення завдань, покладених на нього. 5. Усі рішення в рамках цієї Домовленості будуть прийматися
консенсусом держав-учасниць.
VIII. Участь
Нова Домовленість буде відкритою, на глобальній та
недискримінаційній основі, для можливих прибічників, які
дотримуються погоджених критеріїв, наведених у Додатку 4.
Прийняття нових учасників здійснюватиметься на основі консенсусу.
IX. Конфіденційність
Інформація, якою обмінюватимуться держави, залишатиметься
конфіденційною і буде розглядатися як привілейоване дипломатичне
листування. Ця конфіденційність поширюватиметься на будь-яке
використання інформації та будь-яке обговорення між
державами-учасницями.
Додаток 1
ОБМІН ЗАГАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ
Орієнтовний зміст
Нижче наведено перелік можливих основних елементів обміну
загальною інформацією про держави - не учасниці, відповідно до
цілей домовленості (не всі елементи обов'язково стосуються як
озброєнь, так і товарів та технологій подвійного використання).
1. Діяльність, пов'язана із придбанням
- компанії/організації; - шляхи і способи придбання; - мережі придбання в країні та за її межами; - використання іноземного досвіду; - чутливі кінцеві користувачі; - схеми придбання; - висновки.
2. Експортна політика
- політика експортного контролю; - торгівля ключовими товарами і технологіями; - висновки.
3. Проекти, що викликають занепокоєння
опис проекту; рівень технології; існуючий стан розвитку; плани на майбутнє; відсутність технології (розробка і виробництво); залучені компанії/організації, в тому числі кінцевий(-і)
користувач(-і); відволікаюча діяльність; висновки.
4. Інші питання.
Додаток 2
ОБМІН КОНКРЕТНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ТОВАРИ І
ТЕХНОЛОГІЇ ПОДВІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ
Орієнтовний зміст повідомлень
Зміст повідомлень про відмови щодо предметів Переліку товарів
подвійного використання буде грунтуватися на такому орієнтовному
або ілюстративному переліку, не обмежуючись ним: - звідки (країна); - країна призначення; - номер предмета за контрольним переліком; - короткий опис; - кількість відмов на видачу ліцензій; - число одиниць (кількість); - причина відмови. Повідомлення про відмови стосовно предметів Чутливого
переліку та Дуже чутливого переліку грунтуватимуться на такому
орієнтовному або ілюстративному переліку, не обмежуючись ним: - звідки (країна); - номер предмета за контрольним переліком; - короткий опис; - число одиниць (кількість); - одержувач(-і); - одержувач(-і) - посередник(-и) і/або агент(-и):
ім'я;
адреса;
країна; - кінцевий(-і) одержувач(-і) і/або кінцевий(-і) споживач(-і):
ім'я;
адреса;
країна; - заявлене кінцеве використання; - причина відмови; - інша відповідна інформація. Зміст повідомлень про ліцензії та передачі товарів Чутливого
переліку та Дуже чутливого переліку грунтуватиметься на такому
орієнтовному або ілюстративному переліку, не обмежуючись ним: - звідки (країна); - номер предмета за контрольним переліком; - короткий опис; - число одиниць (кількість); - призначення (країна).
Додаток 3
ОБМІН КОНКРЕТНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ОЗБРОЄННЯ
Зміст за категоріями
1. Бойові танки
Самохідні бойові броньовані машини на гусеничному або
колісному ходу високої прохідності з високим рівнем самозахисту,
чиста вага яких становить не менше 16,5 метричних тонн, з високою
початковою швидкістю снаряда під час стрільби прямою наводкою з
головної гармати калібру не менше 75 мм.
2. Бойові броньовані машини
2.1. Самохідні машини на гусеничному, напівгусеничному або
колісному ходу з броньованим захистом і прохідністю, призначені
або модифіковані та оснащені: 2.1.1. для транспортування відділення у складі 4-х або більше
піхотинців; 2.1.2. вмонтованою або штатною зброєю калібру не менше 12,5
мм; 2.1.3. ракетною пусковою установкою. 2.2. Самохідні машини на гусеничному, напівгусеничному або
колісному ходу з броньованим захистом і прохідністю, спеціально
призначені або модифіковані та оснащені: 2.2.1. штатними технічними засобами спостереження, розвідки,
визначення цілі та призначені для проведення розвідувальних
операцій; 2.2.2. вмонтованими штатними технічними засобами керування
військами; 2.2.3. вмонтованими штатними електронними та технічними
засобами, призначеними для ведення радіоелектронної боротьби. 2.3. Броньовані мостоукладчики.
3. Артилерійські системи великого калібру
3.1. Гармати, гаубиці, міномети та артилерійські системи
калібру з 75 до 155 мм включно, що поєднують у собі характеристики
гармат або гаубиць, спроможних уражати наземні цілі шляхом ведення
вогню із закритих позицій. 3.2. Гармати, гаубиці, міномети та артилерійські системи
калібру більше 155 мм, що поєднують в собі характеристики гармат
або гаубиць, спроможних уражати наземні цілі шляхом ведення вогню
із закритих позицій. 3.3. Ракетні системи залпового вогню калібру 75 мм та більше,
здатні уражати наземні цілі, в тому числі броньовані, шляхом
ведення вогню із закритих позицій. 3.4. Гарматні тягачі, розроблені під буксировану артилерію.
4. Бойові літаки/безпілотні літальні апарати
4.1. Бойові літаки: Літаки з фіксованою або змінною геометрією крила, призначені,
обладнані або модифіковані: 4.1.1. для ураження цілей керованими і некерованими ракетами,
бомбами, гарматами, кулеметами та іншою зброєю знищення; 4.1.2. для проведення розвідки, здійснення керування
військами, ведення радіоелектронної боротьби та придушення засобів
протиповітряної оборони, дозаправки та виконання десантних
операцій. 4.2. Безпілотні літальні апарати: Безпілотні літальні апарати, спеціально сконструйовані,
модифіковані або обладнані для військового використання, зокрема
радіоелектронної боротьби, придушення засобів ППО та проведення
розвідувальних операцій, а також системи контролю та отримання
інформації з безпілотних літальних апаратів. Термін "бойовий
літак" не поширюється на тренувальні літаки, які не спроектовані,
обладнані або модифіковані, як зазначено вище.
5. Бойові та штурмові вертольоти
Гвинтокрилий літальний апарат призначений, обладнаний або
модифікований для: 5.1. ураження цілей керованими, некерованими, бронебійними
боєприпасами, а також боєприпасами класу "повітря-земля",
"повітря-повітря", озброєнням, здатним уражати цілі під поверхнею
землі, і обладнаним встановленими системами керування вогнем і
самонаведення. 5.2. проведення розвідки, виявлення цілей (в тому числі в
умовах протичовнової боротьби), здійснення зв'язку, керування
військами, радіоелектронної боротьби, виконання операцій з
встановлення мін.
6. Бойові кораблі
Кораблі або підводні човни, озброєні і обладнані для воєнних
цілей з стандартною водотоннажністю 150 метричних тонн чи більше,
а також такі, які мають стандартну водотоннажність менше, ніж 150
метричних тонн і обладнані для пуску ракет з дальністю щонайменше
25 км або торпед з подібним радіусом дії.
7. Ракети або ракетні системи
Керовані або некеровані ракети, балістичні або крилаті
ракети, здатні доставляти боєголовки або заряди на відстань
щонайменше 25 км, а також засоби, розроблені або модифіковані для
запуску таких ракет, які не підпадають під категорії 1 - 6. Ця категорія: 7.1. також включає дистанційно керовані літальні засоби з
характеристиками ракет, наведеними вище. 7.2. не включає ракети класу "земля-повітря".
8. Легкі озброєння та стрілецька зброя - переносна зброя, вироблена або модифікована згідно з військовими вимогами для використання у якості смертоносного знаряддя війни
8.1. Стрілецька зброя - поділена на широкі категорії для
цілей звітності наступним чином: зброя, призначена для
застосування окремими військовослужбовцями збройних або безпекових
сил, в тому числі револьвери та самозарядні пістолети, гвинтівки
та карабіни, автомати, штурмові гвинтівки та легкі кулемети. 8.2. Легкі озброєння - поділені на широкі категорії для цілей
звітності наступним чином: зброя, призначена для застосування
одним або кількома військовослужбовцями збройних або безпекових
сил, які сформовані в екіпаж або військовий розрахунок та ведуть
головним чином вогонь прямою наводкою. Ця зброя включає важкі
кулемети, ручні підствольні та станкові гранатомети, переносні
протитанкові рушниці, безвідкатні гвинтівки, переносні пускові
установки протитанкових керованих та некерованих ракет, міномети
калібру менше 75 мм. 8.3 Переносні зенітно-ракетні комплекси - поділені на широкі
категорії для цілей звітності наступним чином: ракетні системи
класу "поверхня-повітря", призначені для використання одним або
кількома військовослужбовцями, сформованими у військовий
розрахунок.
Додаток 4
УЧАСТЬ
Критерії
При прийнятті рішення щодо можливості якоїсь держави стати
учасником ВД до уваги будуть братися, серед іншого, наступні
міркування, як показники її здатності сприяти досягненню цілей
нової Домовленості: - чи є ця держава виробником/експортером озброєнь або
промислового обладнання відповідно; - чи застосовує вона Контрольні переліки ВД як орієнтовні у
своїй національній системі експортного контролю; - її політика у сфері нерозповсюдження та її відповідна
національна політика, зокрема:
дотримання політики нерозповсюдження, контрольних переліків
і, у відповідних сферах, керівних принципів Групи ядерних
постачальників, Комітету Цангера, Режиму контролю за ракетними
технологіями та Австралійської групи; а також через дотримання
Договору про нерозповсюдження ядерної зброї ( 995_098 ), Конвенції
про біологічну і токсинну зброю ( 995_054 ), Конвенції про хімічну
зброю ( 995_182 ) і, у відповідних сферах, Договору про СНО
( 840_050 ), включно з Лісабонським протоколом ( 998_070 ); - здійснення нею повністю дієвого експортного контролю.вгору