Угода про співробітництво з реалізації проекту інтеграції нафтопроводів "Дружба" та "Адрія"
Угода Кабінету Міністрів України; Російська Федерація, Білорусь, Словаччина, Угорщина, Хорватія; Заява, Міжнародний документ від 16.12.2002
Документ 998_153, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 04.02.2004, підстава - 1431-IV

               Угода 
про співробітництво з реалізації проекту інтеграції
нафтопроводів "Дружба" та "Адрія"
( Угоду ратифіковано із Заявою Законом
N 1431-IV ( 1431-15 ) від 04.02.2004 )

Уряд Республіки Білорусь, Уряд Російської Федерації, Уряд
Словацької Республіки, Уряд Угорської Республіки, Уряд Республіки
Хорватія та Кабінет Міністрів України, далі "Сторони", керуючись загальносвітовою тенденцією до розвитку
інтеграційних процесів, прагненням до розвитку добросусідських
відносин, бажанням розвивати і зміцнювати міжнародну співпрацю,
прагненням освоїти надійний і ефективний маршрут транспортування
нафти, яка видобувається на території Російської Федерації, а
також транзитної нафти інших країн на світові ринки та підвищити
рівень використання існуючих нафтопровідних потужностей, відзначаючи, що всі Сторони підписали Договір до Енергетичної
Хартії ( 995_056 ), погодилися про таке:
Стаття 1
Метою цієї Угоди є визначення принципів співпраці Сторін з
реалізації проекту інтеграції нафтопроводів "Дружба" та "Адрія"
для транспортування додаткових обсягів нафти (до 15 млн. тонн на
рік) на світові ринки трубопровідними системами Російської
Федерації, України, Республіки Білорусь, Угорської Республіки,
Словацької Республіки і Республіки Хорватія з перевалкою через
портовий комплекс в м. Омішль (Республіка Хорватія).
Стаття 2
Під нафтопроводом "Дружба" в цій Угоді розуміється ділянка
зазначеного нафтопроводу, що проходить від кордону Російської
Федерації через території Республіки Білорусь, України, Словацької
Республіки, Угорської Республіки (до м. Сазхаломбатти). Під нафтопроводом "Адрія" в цій Угоді розуміється
нафтопровід, що проходить від м. Сазхаломбатти (Угорська
Республіка) до угорсько-хорватського кордону, і JANAF нафтопровід,
що проходить від угорсько-хорватського кордону до портового
комплексу в м. Омішль. Під додатковими обсягами нафти розуміються обсяги понад тих,
за якими існують зобов'язання та квоти і які транспортуються в
транзитному режимі через території Сторін виключно з метою
перевалки через портовий комплекс в м. Омішль. Під існуючими зобов'язаннями розуміються діючі на момент
підписання цієї Угоди договірні зобов'язання, що включають, в тому
числі, поставки: - російської нафти і транзитної нафти на нафтопереробні
заводи, які розташовані на території Республіки Білорусь,
Угорської Республіки, Словацької Республіки, Чеської Республіки,
Польської Республіки, Німеччини та України; - нафти на хорватські нафтопереробні заводи і нафтопереробні
підприємства в Боснії і Герцеговині, Союзній Республіці Югославії
з портового комплексу в м. Омішль, за існуючою в Республіці
Хорватія нафтопровідною системою. Хорватська сторона зберігає право укладення угод щодо
використання портового комплексу в м. Омішль для поставок нафти
діючою в Республіці Хорватія нафтопровідною системою в Угорську
Республіку і Словацьку Республіку, враховуючи при цьому існуючі
договірні зобов'язання.
Стаття 3
З метою виконання цієї Угоди кожна із Сторін: зобов'язується забезпечувати свободу транзиту додаткових
обсягів нафти через територію відповідної транзитної держави; визнає, що право власності на додатковий обсяг нафти, яка
транспортується, належить постачальникам цієї нафти; гарантує включення до графіків транспортування додаткових
обсягів (до 15 млн. тонн на рік) російської нафти і транзитної
нафти згідно із заявками постачальників; погоджується не робити кроків, які суперечать цій Угоді,
можуть спричинити обмеження або стати перешкодою для реалізації
проекту інтеграції нафтопроводів "Дружба" та "Адрія"; зобов'язується забезпечувати митний контроль за транзитом
додаткових обсягів нафти відповідно до національного законодавства
відповідної транзитної держави таким чином, щоб не створювати
перешкоди для реалізації проекту інтеграції нафтопроводу; російська сторона передбачить складання окремого графіка
транспортування нафти в напрямку портового комплексу в м. Омішль,
на основі принципу рівнодоступності для нафтових компаній, які
зацікавлені в поставках нафти у даному напрямі і підписали
довгострокові зобов'язання з компанією ВАТ АК "Транснефть" про
гарантії поставок нафти; Сторони гарантують, що реалізація проекту щодо інтеграції
нафтопроводів "Дружба" та "Адрія" не призведе до дискримінації
постачальників нафти, які транспортують нафту іншими маршрутами
територіями держав Сторін.
Стаття 4
З метою виконання цієї Угоди уповноваженими організаціями
Сторін є: від Білоруської Сторони - Республіканське унітарне
підприємство "Гомельтранснефть-Дружба"; від Російської Сторони - АК "Транснефть"; від Словацької Сторони - Акціонерне товариство "Транспетрол"; від Угорської Сторони - Акціонерне товариство "МОЛ"; від Української Сторони - Відкрите акціонерне товариство
"Укртранснафта"; від Хорватської Сторони - Акціонерне товариство "ЯНАФ". Уповноважені організації Сторін будуть спільно здійснювати
планування та організацію вирішення всіх питань щодо реалізації
проекту інтеграції нафтопроводів "Дружба" та "Адрія". У разі припинення діяльності будь-якого з уповноважених
органів Сторони, за взаємною згодою, шляхом підписання окремого
протоколу, узгоджують нові уповноважені органи, відповідальні за
виконання цієї Угоди.
Стаття 5
З метою реалізації цієї Угоди Сторони нададуть всіляке
можливе сприяння уповноваженим організаціям у: реалізації взаємно узгоджених програм, проектів і робіт,
необхідних для забезпечення транспортування додаткових обсягів
нафти територією Російської Федерації, Республіки Білорусь,
України, Словацької Республіки, Угорської Республіки і Республіки
Хорватія до портового комплексу в м. Омішль; здійсненні проекту і поетапного розвитку системи
магістральних нафтопроводів, що дозволить відвантажувати через
портовий комплекс в м. Омішль, 5, 10 і 15 млн. тонн нафти на рік в
узгоджені для всіх Сторін терміни, з використанням на першому
етапі існуючих вільних потужностей; встановленні єдиного транзитного транспортного тарифу на весь
додатковий обсяг нафти по всьому маршруту транспортування від
білорусько-українського кордону до портового комплексу в м.
Омішль, з метою забезпечення конкурентноздатності зазначеного
маршруту відносно альтернативних маршрутів транспортування нафти
до Середземноморського регіону, який на першому етапі (5 млн. тонн
на рік) становитиме 0,64 дол. США за 100 тонно-кілометрів, розробленні принципів інвестування і тарифної політики при
збільшенні обсягів транзиту нафти (понад 5 млн. тонн на рік); визначенні конкурентноздатного тарифу перевалки нафти в
портовому комплексі в м. Омішль і підписанні гарантійних
зобов'язань про обсяги транспортування, транзиту і перевалки нафти
між транспортними компаніями і компаніями-постачальниками нафти,
що забезпечують реалізацію цієї Угоди.
Стаття 6
Спори між Сторонами у зв'язку із застосуванням і тлумаченням
положень цієї Угоди підлягають урегулюванню шляхом переговорів і
консультацій. У разі неможливості врегулювати спори шляхом
переговорів, вони підлягають вирішенню відповідно до існуючої
міжнародної практики. За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситися
зміни і доповнення. Всі зміни і доповнення будуть оформлятися
окремим Протоколом.
Стаття 7
У разі виникнення обставин непереборної сили, що
унеможливлюють виконання зобов'язань за цією Угодою, Сторони: негайно повідомлять всіх учасників Угоди про ситуацію, що
виникла; вживатимуть усіх можливих заходів для мінімізації збитків; розглянуть становище, що створилося, з метою розроблення і
схвалення взаємоприйнятного рішення для мінімізації негативних
наслідків цих обставин.
Стаття 8
Депозитарієм цієї Угоди є Уряд Угорської Республіки.
Стаття 9
Ця Угода набирає чинності з дати отримання депозитарієм
останнього письмового повідомлення Сторін про виконання ними
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.
Стаття 10
Ця Угода укладається терміном на десять років і буде
автоматично продовжуватися на подальші десятирічні періоди, якщо
Сторони письмово не домовляться про інше. Будь-яка із Сторін може припинити дію цієї Угоди, надіславши
про свій намір письмове повідомлення депозитарію, не пізніше ніж
за 12 місяців до такого припинення.
Вчинено в м. Загребі (Республіка Хорватія) 16 грудня дві
тисячі другого року в одному примірнику білоруською, хорватською,
угорською, російською, словацькою, українською і англійською
мовами, причому всі тексти є автентичними. У разі розбіжностей при
тлумаченні перевага надається тексту англійською мовою.
Депозитарій надішле кожній із Сторін завірену копію Угоди.
За Уряд Російської Федерації
За Уряд Республіки Білорусь
За Кабінет Міністрів України
За Уряд Словацької Республіки
За Уряд Угорської Республіки
За Уряд Республіки Хорватії
Заява
Кабінету Міністрів України
до Угоди про співробітництво по проекту інтеграції
нафтопроводів "Дружба" та "Адрія"
1. Уряд України розуміє абз. 5 Статті 5 Угоди таким чином, що
експортери нафти, які будуть використовувати нафтопровідні системи
"Дружба" та "Адрія", гарантують Сторонам залучення необхідних
інвестицій за рахунок контрактів на постачання нафти з метою
реконструкції, модернізації та підтримання на належному рівні їх
технічного стану, а також збільшення їх пропускної здатності
відповідно до абз. 3 Статті 5 Угоди на 10 та 15 млн.т. При цьому
транспортний тариф при збільшенні обсягів транспортування нафти
нафтопровідними системами "Дружба" та "Адрія" визначатиметься на
весь додатковий обсяг нафти з урахуванням виплат по кредитній
заборгованості. 2. Уряд України розуміє, що з метою належного виконання абз.
3 Статті 2 Угоди, буде створено механізм контролю за додатковими
обсягами нафти, що транспортуватимуться нафтопровідними системами
"Дружба" та "Адрія" для перевалки в порту Омішаль.
За Кабінет Міністрів України Ю.А. Бойковгору