Угода про спільні заходи щодо ядерної зброї
Україна, Білорусь, Казахстан [...]; Угода, Міжнародний документ від 21.12.1991
Документ 998_086, чинний, поточна редакція — Набрання чинності для України міжнародного договору від 21.12.1991

               Угода 
про спільні заходи щодо ядерної зброї

Дата підписання Україною: 21 грудня 1991 р. Набуття чинності для України: 21 грудня 1991 р.

Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Російська
Федерація (РРФСР) та Україна, далі - "держави-учасниці", підтверджуючи свою прихильність до нерозповсюдження ядерної
зброї, прагнучи до ліквідації всієї ядерної зброї, бажаючи сприяти зміцненню міжнародної стабільності,
домовились про таке:
Стаття 1
Ядерні озброєння, що входять до складу Об'єднаних
стратегічних збройних сил, забезпечують колективну безпеку всіх
учасників Співдружності Незалежних Держав.
Стаття 2
Держави-учасниці цієї Угоди підтверджують зобов'язання про
незастосування ядерної зброї першою.
Стаття 3
Держави-учасниці цієї Угоди спільно виробляють політику щодо
ядерних питань.
Стаття 4
До повної ліквідації ядерної зброї на територіях Республіки
Білорусь та України рішення про необхідність її застосування
приймається за узгодженням з главами держав-учасниць Угоди
Президентом РРФСР на основі процедур, розроблених спільно з
державами-учасницями.
Стаття 5
1. Республіка Білорусь, Україна зобов'язуються приєднатися до
Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 року ( 995_098 )
як неядерні держави та укласти з МАГАТЕ відповідну угоду про
гарантії. 2. Держави - учасниці цієї Угоди зобов'язуються не передавати
будь-кому ядерну зброю чи інші ядерні вибухові пристрої та
технології, а також контроль над такими ядерними та вибуховими
пристроями, ні прямо, ні опосередковано; так само як ніяким чином
не допомагати, не заохочувати і не спонукати будь-яку державу, яка
не має ядерної зброї, до виробництва чи придбання будь-яким іншим
способом ядерної зброї чи інших ядерних вибухових пристроїв, а
також контролю за такою зброєю чи вибуховими пристроями. 3. Положення пункту 2 цієї статті не перешкоджають
переміщенню ядерної зброї з території Республіки Білорусь,
Республіки Казахстан та України на територію РРФСР з метою її
знищення.
Стаття 6
Держави-учасниці цієї Угоди відповідно до міжнародного
Договору ( 995_098 ) сприятимуть ліквідації ядерної зброї. До 1
липня 1992 року Республіка Білорусь, Республіка Казахстан та
Україна забезпечать вивіз тактичної ядерної зброї на центральні
передзаводські бази для її розукомплектування під спільним
контролем.
Стаття 7
Уряди Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Російської
Федерації (РРФСР), України зобов'язуються подати Договір щодо СНО
( 840_050 ) на ратифікацію до Верховних Рад своїх держав.
Стаття 8
Ця Угода підлягає ратифікації. Вона набуває чинності на 30
день після здачі всіх ратифікаційних грамот на зберігання Уряду
РРФСР.
Вчинено у м. Алма-Ата в одному дійсному примірнику,
білоруською, казахською, російською та українською мовами, при
цьому всі тексти мають однакову силу.
За Республіку Білорусь За Республіку Казахстан
С. Шушкевич Н. Назарбаєв
(підпис) (підпис)
За Російську Федерацію За Україну
Б. Єльцин Л. Кравчук
(підпис) (підпис)

Зібрання чинних міжнародних договорів України:
Офіційне видання - Том 1: 1990-1991 рр. - К.:
Видавничий Дім "Ін Юре", 2001.вгору