Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

            Договір з Болгарією 
(Нейїський договір)
(витяг)

Стаття 125
Понад платежі, передбачені в статті 121, Болгарія
зобов'язується повернути на умовах, установлених Міжсоюзною
комісією, предмети всілякого гатунку й цінні папери, загарбані,
конфісковані чи секвестровані на територіях Греції, Румунії або
Сербії, що зазнали вторгнення, коли буде можливо їх упізнати на
території Болгарії, крім худоби, з якою буде вчинено відповідно до
статті 127. З цією метою Уряди Греції, Румунії та
Сербсько-Хорватсько-Словенської держави повідомлять Міжсоюзну
комісію в чотиримісячний термін після того, як набере чинності цей
Договір, про список предметів і цінних паперів, що їх слід
упізнати й відносно яких вони можуть засвідчити, що їх було
загарбано на територіях, які зазнали вторгнення, і що їх може бути
знайдено на болгарській території; воднораз вони повідомлять
усілякі відомості, що дозволять знайти і впізнати їх. Болгарський уряд зобов'язується полегшити всіма наявними в
нього засобами розшук названих предметів і цінних паперів та
опублікувати у тримісячний термін від початку чинності цього
Договору закон, який зобов'язуватиме болгарських громадян під
страхом покарання, передбаченого за приховування, оголошувати про
всілякі предмети й цінні папери такого походження, що знаходяться
в їхньому володінні.
Стаття 126
Болгарія зобов'язується розшукати й повернути, не гаючи часу
і за належністю, Греції, Румунії та
Сербсько-Хорватсько-Словенській державі всілякі документи або
архіви та всілякі предмети, що становлять археологічний,
історичний чи художній інтерес і загарбані на території цих країн
під час війни. Всілякі конфлікти, що виникають між зазначеними вище
державами та Болгарією з приводу власності на це різноманітне
майно, передаватимуться третейському судді, якого буде призначено
Міжсоюзною комісією і рішення якого будуть остаточними.
27 листопада 1919 р.
Ключников Ю.В., Сабанин АВ. Нейи. - М., 1926. - С. 41-42.
Україна в міжнародно-правових відносинах,
книга 2, Правова охорона культурних цінностей,
Київ, Юрінком Інтер, 1997