Документ 998_026, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 06.07.2000, підстава - 1865-III

            Додатковий протокол 
про привілеї та імунітети Організації
Чорноморського Економічного Співробітництва
Статус Протокола див. ( 969_007 )

( Додатковий протокол ратифіковано Законом
N 1865-III ( 1865-14 ) від 06.07.2000 )

Члени-засновники Чорноморського Економічного Співробітництва
- Республіка Албанія, Республіка Вірменія, Республіка Азербайджан,
Республіка Болгарія, Грузія, Грецька Республіка, Республіка
Молдова, Румунія, Російська Федерація, Республіка Турція і
Україна; беручи до уваги, що стаття 1 Статуту Організації
Чорноморського Економічного Співробітництва ( 998_009 )
передбачає, що члени-засновники засновують Організацію
Чорноморського Економічного Співробітництва (ЧЕС); беручи до уваги, що стаття 28 Статуту Організації
Чорноморського Економічного Співробітництва передбачає, що
члени-засновники укладають Додатковий Протокол про привілеї та
імунітети Організації Чорноморського Економічного Співробітництва; беручи до уваги, що стаття 28 Статуту Організації
Чорноморського Економічного Співробітництва передбачає, що ЧЕС, її
службовці та представники держав-членів користуються на територіях
держав-членів привілеями та імунітетами, визначеними у "Конвенції
про привілеї та імунітети Організації Об'єднаних Націй", прийнятій
Генеральною Асамблеєю Об'єднаних Націй 13 лютого 1946 року
( 995_150 ), які необхідні для незалежного виконання їхніх
функцій згідно з принципами і цілями ЧЕС; погодились про наступне:
Глава I
Визначення
Стаття 1
Для цілей цього Протоколу: a) "Статут" означає Статут Організації Чорноморського
Економічного Співробітництва, підписаний в Ялті 5 червня 1998
року; b) "ЧЕС" означає Організацію Чорноморського Економічного
Співробітництва; c) "держави-члени" означає держави, які є сторонами Статуту і
цього Протоколу; d) "Рада" означає Раду міністрів закордонних справ
держав-членів ЧЕС; e) "представники країн-членів" означає всіх делегатів,
заступників делегатів, радників, технічних експертів і секретарів
національних делегацій, які беруть участь у роботі ЧЕС і її
органів; f) "ПМС" означає Постійний міжнародний секретаріат ЧЕС; g) "Генеральний секретар" означає Генерального секретаря ПМС; h) "персонал ПМС" означає директорський персонал, професійний
персонал і допоміжний персонал ПМС; і) "майно ЧЕС" означає усе майно, включаючи фонди та інші
види майна, які належать ЧЕС, яким вона володіє або яку контролює
відповідно до офіційних обов'язків, що їх виконує ЧЕС; j) "приміщення" означає будови або частини будов, включаючи
прилеглі до них ділянки, що використовуються лише для цілей ЧЕС,
незалежно від права власності; k) "архіви" означає записи, кореспонденцію, документи,
облікові записи та всі фінансові документи, рукописи, нерухомі та
рухомі картини і фільми, звукові записи, комп'ютерні програми,
письмові матеріали, відеострічки або диски, диски або стрічки, що
містять дані, які мають відношення до ЧЕС або зберігаються нею.
Глава II
Імплементація Протоколу
Стаття 2
При імплементації цього Протоколу Генеральний секретар діє
від імені діючого Голови та/чи за згодою Ради.
Стаття 3
Генеральний секретар у всіх випадках співробітничає з
компетентними властями держав-членів з метою полегшення належного
вчинення правосуддя, забезпечення дотримання поліцейських правил і
попередження виникнення будь-яких зловживань стосовно привілеїв,
імунітетів, звільнень та пільг, перелічених у цьому Протоколі.
Глава III
Майно
Стаття 4
ЧЕС, її майно та активи, де б вони не знаходились і хто б їх
не тримав, користуються імунітетом від судових процесів будь-якого
виду, за винятком деяких окремих випадків, коли Рада своїм
рішенням схвалює позбавлення такого імунітету. Однак є зрозумілим,
що жодне позбавлення імунітету не поширюється на будь-які заходи
стосовно виконання формальностей або арешту майна.
Стаття 5
Приміщення ЧЕС є недоторканним. Її власність і активи, де б
вони не знаходились і хто б їх не тримав, є вільними від
розслідування, реквізиції, конфіскації, експропріації або
будь-якого іншого втручання з боку виконавчої, адміністративної,
судової або законодавчої влади.
Стаття 6
Архіви ЧЕС і загалом всі документи, які належать їй і якими
вона володіє, є недоторканними, де б вони не знаходились.
Стаття 7
Прапор та емблема ЧЕС мають бути розміщені на будівлях і
транспортних засобах, коли вони використовуються для офіційних
цілей. Прапори держав-членів мають бути розміщені на будівлях ЧЕС.
Стаття 8
Без обмеження будь-яким фінансовим контролем, постановами чи
мораторієм: a) ЧЕС може мати будь-які кошти, золото чи валюту та
утримувати і оперувати банківськими рахунками у будь-якій валюті
для виконання своїх цілей; b) ЧЕС може вільно переказувати свої кошти з однієї країни в
іншу або в межах будь-якої країни і конвертувати будь-яку валюту,
якою воно володіє, у будь-яку іншу валюту.
Стаття 9
ЧЕС, її активи, прибуток та інша власність звільняються: а) від усіх прямих податків; проте зрозуміло, що ЧЕС не
претендує на звільнення від облікових ставок, податків і зборів,
які є не більше ніж плата за підприємства громадського
користування; b) від усіх видів мита і заборон та обмежень на ввіз і вивіз
щодо товарів, які ввезені і вивезені ЧЕС для свого службового
використання, за винятком витрат на складування, митне очищення
товарів за межами місць, визначених для цих цілей, та на оплату
понаднормових робочих годин митним органам. Зрозуміло, що товари,
ввезені згідно з такими пільгами, не продаються в країні, до якої
вони ввозяться, за винятком тих умов, які погоджено з
країною-членом, про яку йдеться; с) від усіх видів мита і заборон та обмежень на ввіз і вивіз
її видань, за винятком витрат на складування, митне очищення
товарів за межами місць, визначених для цих цілей, та на оплату
понаднормових робочих годин митним органам.
Стаття 10
В той час коли ЧЕС, як правило, не претендує на звільнення
від акцизних зборів і від податків на продаж рухомого і нерухомого
майна, яке входить в ціну, яку треба сплатити, проте коли ЧЕС
робить важливі закупки для службового використання майна, на яке
було накладено такі збори і податки, або які підлягають
оподаткуванню, країни-члени, коли можливо, домовляються належним
чином в адміністративному порядку щодо звільнення або повернення
суми збору або податку.
Глава IV
Зв'язки та публікації ЧЕС
Стаття 11
ЧЕС має на території кожної країни-члена для свого офіційного
зв'язку не менш сприятливий режим, ніж той, що надається
дипломатичним місіям будь-якої іншої держави. Ніяка цензура не застосовується до офіційної кореспонденції
та іншого офіційного зв'язку ЧЕС. Ніяка цензура не застосовується до публікацій, фотознімків та
кіноматеріалів, звуко- та відеозаписів ЧЕС.
Глава V
Представники країн-членів
Стаття 12
Представники країн-членів ЧЕС під час виконання своїх функцій
і поїздок до місць зустрічей і у зворотному напрямку користуються
такими привілеями та імунітетами: a) імунітетом від арешту або затримання та від конфіскації
їхніх особистих речей і, стосовно усних і письмових висловлювань
та вчинків, зроблених ними у статусі представників, імунітетом від
будь-яких судових процедур; b) недоторканністю щодо всіх паперів і документів, в тому
числі комп'ютерних програм, відеозаписів або дисків, які містять
інформацію, якою вони володіють; с) правом використовувати коди і одержувати папери або
кореспонденцію через кур'єра або у скріплених печаткою пакетах; d) звільнення їх самих, дружин і родичів, які знаходяться на
їхньому утриманні, від імміграційних обмежень, реєстрації як
іноземців або зобов'язань державної повинності в державі, яку вони
відвідують або через яку переїжджають при виконанні своїх функцій; e) такими пільгами відносно валюти і обмежень на обмін, які
надані членам відповідного рангу дипломатичних місій; f) такими ж імунітетами і пільгами відносно їхніх особистих
речей, які надані членам відповідного рангу дипломатичних місій. Додатково до привілеїв та імунітетів, зазначених вище,
представникам країн-членів, які мають дипломатичний ранг,
надаються як для них самих, так і для їхніх дружин і родичів, які
знаходяться на їхньому утриманні, привілеї та імунітети,
звільнення та інші пільги, що надаються дипломатичним
представникам відповідно до Віденської конвенції з питань
дипломатичних стосунків від 18 квітня 1961 ( 995_048 ).
Стаття 13
З метою забезпечення представникам країн-членів права на
свободу слова і незалежності при виконанні своїх обов'язків,
імунітет від притягнення до судової відповідальності стосовно
усних і письмових висловлювань або всіх вчинків, заподіяних ними
при виконанні своїх обов'язків, залишається, незважаючи на те, що
особи, про яких йдеться, вже не виконують ці обов'язки.
Стаття 14
Привілеї та імунітети надаються представникам держав-членів
не для їхнього особистого блага, а для того, щоб гарантувати
незалежне виконання ними своїх посадових функцій у зв'язку з
роботою в ЧЕС. Тому держава-член не тільки має право, але й
зобов'язана відмовити в імунітеті своїм представникам в будь-якому
випадку, коли на думку цієї держави-члена, імунітет ускладнив би
відправлення правосуддя і якщо в ній буде відмовлено неупереджено
до цілі, щодо якої надається цей імунітет.
Стаття 15
Положення статей 12, 13 і 14 не застосовуються у відносинах
між державою, її представником.
Глава VI
Персонал Постійного міжнародного секретаріату (ПМС)
Стаття 16
Працівники ПМС: a) користуються імунітетом від судового переслідування
стосовно слів, висловлених або написаних і всіх дій, здійснених
ними при виконанні своїх службових обов'язків на посаді та в межах
їхніх повноважень; b) звільняються від оподаткування на заробітну плату і
платежі, сплачені йому ЧЕС; c) користуються імунітетом, разом із своїми дружинами і
родичами, що живуть на їхньому утриманні, від імміграційних
обмежень і реєстрації як іноземців; d) отримують такі ж привілеї щодо обміну коштів, які
отримують посадові особи відповідного рангу дипломатичних
представництв; e) отримують, разом із своїми дружинами і родичами, що живуть
на їхньому утриманні, такі ж репатріаційні пільги під час
міжнародної кризи, які надаються посадовим особам відповідного
рангу дипломатичних представництв; f) мають право, відповідно до законів і правил, встановлених
у країні перебування, безмитного ввезення своїх меблів і
особистого майна, включаючи із транспортні засоби, при вступі на
свою посаду в країні перебування, а також їхнього безмитного
вивезення по закінченні виконання своїх функцій у ПМС. Однак
товари, які не входять до зазначених у цьому підпункті, не можуть
бути передані, віддані в оренду чи найняті, постійно чи тимчасово,
або продані, ніяк, аніж відповідно до таких законів і правил.
Стаття 17
На додаток до імунітетів і привілеїв, зазначених у статті 16,
Генеральному секретареві та його заступникам, їхніх дружинам та
родичам, що знаходяться на їхньому утриманні, надаються такі ж
самі привілеї та імунітети, звільнення від податків і зборів, які
надаються дипломатичним представникам згідно з Віденською
конвенцією про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року.
Стаття 18
Працівники персоналу ПМС, які є громадянами або мають
постійне місце проживання в державі перебування ПМС, користуються
тільки імунітетом від юрисдикції і недоторканності відносно дій,
вчинених під час виконання своїх функцій.
Стаття 19
Привілеї та імунітети надаються працівникам персоналу в
інтересах ЧЕС, а не для особистої вигоди самих осіб. Рада має право і може відмовити в імунітеті будь-якому
працівнику директорського і професійного персоналу в будь-якому
випадку, коли, на її думку, імунітет заважає здійсненню
правосуддя, і може бути знятий неупереджено щодо інтересів ЧЕС,
відповідно до інформації, яка надається Генеральним секретарем
ЧЕС. Генеральний секретар має право та зобов'язаний відмовити в
імунітеті будь-якому співробітнику допоміжного персоналу в
будь-якому випадку, коли, на його думку, імунітет заважав би
здійсненню правосуддя, і може бути знятий неупереджено щодо
інтересів ЧЕС.
Стаття 20
Для забезпечення належного виконання Статуту, Генеральний
секретар визначає прізвища і посади членів персоналу ПМС за
списком, який надсилається державам-членам.
Глава VII
Вирішення незгод
Стаття 21
Усі спірні питання, які виникають між державами-членами або
між державами-членами і ЧЕС щодо тлумачення або застосування цього
Протоколу, виносяться для консультацій, і, якщо не досягнуто
згоди, заінтересовані сторони подають звернення про цю незгоду на
розгляд Ради для вжиття відповідних заходів.
Глава VIII
Заключні положення
Стаття 22
Цей Протокол відкритий для підписання всіма
членами-засновниками ЧЕС. Цей Протокол підлягає ратифікації, прийняттю або
затвердженню. Цей Протокол відкритий для приєднання будь-якої
держави-сторони Статуту. Ратифікаційні грамоти, документи про прийняття, затвердження
або приєднання здаються на зберігання депозитарію.
Стаття 23
Будь-які застереження не можуть бути зроблені до цього
Протоколу.
Стаття 24
Цей Протокол набуває чинності в перший день наступного місяця
від дати, коли дев'ять держав, що підписали цей Протокол,
депонували свої ратифікаційні грамоти, документи про прийняття або
затвердження. Для кожної держави, яка ратифікує, приймає, затверджує цей
Протокол або приєднується до нього, Протокол набуде чинності на
дату депонування такою державою своїх відповідних документів.
Стаття 25
Будь-яка держава-член може пропонувати поправку до цього
Протоколу. Текст будь-якої запропонованої поправки надсилається
державам-членам через ПМС і подається на розгляд і затвердження
Ради. Поправки до цього Протоколу, затверджені згідно з
вищенаведеним другим параграфом, підлягають ратифікації, прийняттю
або затвердженню державами-членами і набувають чинності згідно з
процедурою, викладеною в статті 24.
Стаття 26
ПМС є депозитарієм цього Протоколу. Оригінал цього Протоколу в одному примірнику англійською
мовою здається на зберігання Депозитарію.
На посвідчення чого, нижчепідписані, належним чином на те
уповноважені, підписали цей Протокол.
Вчинено в Тбілісі 30 квітня 1999 р.
(підписи)
Неофіційний перекладвгору