Статут Організації Чорноморського економічного співробітництва (укр., рос.)
ЧЕС, Албанія, Вірменія [...]; Статут, Міжнародний документ від 05.06.1998
Документ 998_009, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 19.03.1999, підстава - 526-XIV


Статут
Організації Чорноморського
економічного співробітництва
(укр., рос.)

( Статут ратифіковано Законом
N 526-XIV ( 526-14 ) від 19.03.99 )

Держави-засновники Чорноморського економічного
співробітництва - Республіка Албанія, Республіка Вірменія,
Республіка Азербайджан, Республіка Болгарія, Грузія, Грецька
Республіка, Республіка Молдова, Румунія, Російська Федерація,
Турецька Республіка та Україна, Підписавши 25 червня 1992 року в Стамбулі "Декларацію Саміту
про Чорноморське економічне співробітництво", Підтверджуючи свою прихильність принципам і цілям
співробітництва, сформульованим у зв'язку з цим, а також у
"Босфорській Заяві" від 25 червня 1992 року, "Бухарестській Заяві,
прийнятій на зустрічі на вищому рівні країн-учасниць ЧЕС" від 30
червня 1995 року, і "Московській Декларації Глав держав або Урядів
країн-учасниць ЧЕС" від 25 жовтня 1996 року, Знову підтверджуючи свою прихильність принципам Статуту
Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ), Гельсінського Заключного
Акту, Паризької Хартії для Нової Європи ( 995_058 ), а також
загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, Сповнені твердої рішимості сприяти тривалому і тіснішому
співробітництву між державами в регіоні ЧЕС, Усвідомлюючи зростаючу роль і важливість регіональних
ініціатив у сприянні прогресу і формуванні сучасного міжнародного
життя, Підтверджуючи свою рішучість досягти шляхом спільних зусиль
постійного поліпшення добробуту їхніх народів, Враховуючи потенціал держав-засновників і можливості
зміцнення взаємовигідного економічного співробітництва, Поділяючи загальне бачення їхнього регіонального
співробітництва, як частини інтеграційного процесу в Європі, на
основі прав і основних свобод людини, процвітання шляхом
економічної свободи, соціальної справедливості та рівної безпеки і
стабільності, яка відкрита для взаємодії з іншими країнами,
регіональних ініціатив та міжнародних організацій і фінансових
установ, Сповнені рішучості розвивати економічне співробітництво як
внесок у досягнення вищого ступеня інтеграції держав-засновників у
світову економіку, Висловлюючи бажання своїх країн і народів до конструктивного
і плідного співробітництва у широкому діапазоні галузей
економічної діяльності з метою перетворення Регіону ЧЕС у регіон
миру, стабільності і процвітання, Визначаючи, що прогрес Чорноморського економічного
співробітництва з самого початку збільшив необхідність зміцнення
міжнародної правосуб'єктності Чорноморського Економічного
Співробітництва, Сповнені твердої рішучості перетворити Чорноморське
Економічне Співробітництво у регіональну економічну організацію, Погодились про наступне:
Розділ I
Загальні положення
Стаття 1
Створення Організації
Держави-засновники створюють Організацію Чорноморського
економічного співробітництва, як регіональну економічну
організацію, далі "ЧЕС".
Стаття 2
Визначення
Для цілей цього Розділу: a) "Організація" означає Організацію Чорноморського
економічного співробітництва, яка також може називатись "ЧЕС". b) "Держави-засновники" - це Держави, які підписали
"Декларацію Саміту про Чорноморське економічне співробітництво" 25
червня 1992 року в Стамбулі. c) "Спостерігач" означає держави або міжнародні організації,
яким ЧЕС надає статус спостерігача ЧЕС. d) "Міжнародні організації" означає такі організації, які є
міжурядовими або неурядовими. e) "Регіон ЧЕС" означає території держав-членів. f) "Допоміжні органи" означає будь-яку Робочу групу, Групу
експертів, Спеціальну групу цільового призначення, комітет або
службу, створені Радою міністрів закордонних справ або за її
повноваженням. g) "Генеральний секретар" означає Генерального секретаря
Постійного міжнародного секретаріату. h) "Діючий Голова" означає міністра закордонних справ
держави-члена, який бере на себе сесійне головування ЧЕС або
будь-якого іншого Міністра, призначеного для цієї цілі урядом
держави, про яку йдеться. i) "Тройка" означає систему, яка складається з Діючого
голови, попередніх і наступних Голів ЧЕС або їхніх представників. j) "Правила процедури" означає Правила процедури ЧЕС.
Розділ II
Принципи і галузі співробітництва
Стаття 3
Принципи і цілі
Наступні принципи і цілі втілюються в життя через діяльність
ЧЕС на різних рівнях: a) діяти у дусі дружби і добросусідства і зміцнювати
взаємоповагу і довіру, діалог і співробітництво між
державами-членами; b) сприяти розвитку та диверсифікації двостороннього і
багатостороннього співробітництва на основі принципів і норм
міжнародного права; c) поліпшувати умови підприємницької діяльності та
заохочувати особисту та колективну ініціативу підприємств та
компаній, що безпосередньо беруть участь у процесі економічного
співробітництва; d) розвивати економічну співпрацю, не порушуючі міжнародні
зобов'язання держав-членів, включаючи зобов'язання, що випливають
з їхнього членства у міжнародних організаціях чи інституціях
об'єднувального або іншого характеру, і не перешкоджаючи розвитку
їхніх відносин з третіми сторонами; e) враховувати конкретні економічні умови та інтереси
держав-членів; f) заохочувати до участі у процесі економічного
співробітництва ЧЕС інші заінтересовані держави, міжнародні
економічні та фінансові інституції, а також підприємства і
компанії.
Стаття 4
Напрямки співробітництва
Відповідно до узгоджених принципів і з метою більш
ефективного використання своїх людських, природних та інших
ресурсів для досягнення сталого розвитку своїх національних
економік та соціального добробуту своїх народів, держави-члени
співробітничають у таких напрямках: торгівля та економічний
розвиток; банківська справа і фінанси; зв'язок; енергетика;
транспорт; сільське господарство і агропромисловість; охорона
здоров'я і фармацевтика; охорона навколишнього середовища; туризм;
наука і техніка; обмін статистичними даними та економічною
інформацією; співробітництво між митними та іншими прикордонними
органами; контакти між людьми; боротьба з організованою
злочинністю, незаконною торгівлею наркотиками, зброєю та
радіоактивними матеріалами, з усіма актами тероризму та
нелегальною міграцією або у будь-яких інших пов'язаних з ними
напрямках за рішенням Ради.
Розділ III
Участь
Стаття 5
Членство
Членами ЧЕС вважаються держави, які є учасниками цього
Статуту.
Стаття 6
Вступ
ЧЕС відкрите для будь-якої держави, яка бажає стати його
членом і яка вважається здатною і готовою дотримуватися принципів
та цілей ЧЕС, викладених у цьому Статуті. Заяви про вступ подаються Раді міністрів закордонних справ
(далі "Рада") для розгляду і затвердження відповідно до правил
процедури.
Стаття 7
Вихід зі складу членів
Будь-яка держава-член може вийти зі складу членів ЧЕС,
офіційно повідомлюючи Генерального секретаря Постійного
міжнародного секретаріату ЧЕС про своє рішення. Вихід з складу членів набуває сили в день, вказаний у
повідомленні. Що стосується фінансових зобов'язань, то такий вихід зі
складу членів набуває чинності наприкінці фінансового року, в який
про це повідомляється.
Стаття 8
Статус спостерігача
Статус спостерігача у ЧЕС відкритий на прохання будь-якої
держави або міжнародної організації, яка виявляє готовність
зробити практичний і цінний внесок в діяльність ЧЕС. Статус спостерігача може надаватися, бути призупинений або
припинений Радою, згідно з правилами процедури.
Стаття 9
Відносини з третіми сторонами
ЧЕС сприяє відносинам з третіми сторонами (державами,
міжнародними організаціями та інституціями), зацікавленими в
співробітництві з різних питань, що представляють взаємний інтерес
шляхом: a) партнерського діалогу в рамках періодичних обмінів і
консультацій; b) партнерського діалогу в рамках міжгалузевих обговорень;
можливості відвідувати зустрічі зі специфічних питань; c) запрошення гостей; можливості відвідувати сесії ЧЕС на
запрошення діючого голови і за угодою всіх держав-членів. Партнерський діалог і партнерський діалог в рамках
міжгалузевих обговорень можуть проводитися після рішення Ради.
Розділ IV
Зустрічі на вищому рівні
Стаття 10
Голови держав або уряди держав-членів можуть зустрічатися,
якщо вимикає така потреба.
Розділ V
Головні і допоміжні органи
Стаття 11
Рада міністрів закордонних справ
Рада є головним постійним органом ЧЕС, що приймає рішення. Рада в рамках цілей ЧЕС: a) вирішує всі питання стосовно функціонування ЧЕС; b) розглядає всі справи, передані допоміжними органами і,
таким чином, приймає відповідні рішення; c) приймає рішення стосовно членства і статусу спостерігача; d) приймає та змінює правила процедури; e) засновує допоміжні органи в межах ЧЕС, доручає їм
завдання, визначає, змінює або анулює їх мандати; f) обговорює будь-які інші питання, які вона вважає за
доцільні.
Стаття 12
Допоміжні органи
Рада може засновувати допоміжні органи. Допоміжні органи виконують накази Ради, розробляють спільні
проекти і забезпечують виконання таких проектів/дій у своїх
відповідних областях. Допоміжні органи подають до Ради звіти про результати своєї
діяльності, а також відповідні рекомендації.
Стаття 13
Діючий голова
Діючий голова координує усю діяльність в рамках ЧЕС та
забезпечує належне проведення заходів ЧЕС, а також виконання
прийнятих резолюцій і рішень. Посада головуючого підлягає ротації кожні шість місяців
відповідно до англійської абетки. Якщо держава-член відмовляється від головування, ця посада
надається наступній державі-члену.
Стаття 14
Система "Тройка"
За запитом Головуючого "Тройка" скликається на відповідному
рівні з метою обміну поглядами на поточну і майбутню діяльність
ЧЕС і на його відносини з іншими міжнародними організаціями та
установами.
Стаття 15
Комітет найвищих посадових осіб
Комітет найвищих посадових осіб, що репрезентує міністрів
закордонних справ країн-членів і діє від їх імені, наділений
такими повноваженнями: a) розглядає діяльність допоміжних органів, оцінює виконання
рішень та рекомендацій Ради та розробляє рекомендації і пропозиції
для подання їх Раді; b) обговорює питання, пов'язані з координацією і
співробітництвом з відповідними органами ЧЕС, інформує Раду щодо
цих питань і виробляє, якщо потрібно, доречні рекомендації та
пропозиції; c) вивчає організаційні аспекти діяльності ЧЕС, приймає
участь у розробці попереднього графіку подій, приймає рішення з
відповідних питань, крім питань, що належать до компетенції Ради
та Діючого голови; d) подає річний бюджет ЧЕС до Ради для ухвалення; e) призначає експертів до спеціалізованої підгрупи для
виконання бюджетного аудиту.
Стаття 16
Постійний міжнародний секретаріат
Секретарські послуги ЧЕС надаються Постійним міжнародним
секретаріатом, далі ПМС, заснованим з цією метою. ПМС ЧЕС знаходиться в Стамбулі, Турецька Республіка. ПМС буде функціонувати під керівництвом Діючого голови ЧЕС.
Це керівництво здійснюється Генеральним секретарем. Персонал ПМС виконує свої обов'язки як міжнародні посадові
особи з належним урахуванням принципів та цілей ЧЕС. Їх діяльність
завжди повинна відповідати принципам порядності та
неупередженості, що є необхідними для їх роботи. При виконанні своїх обов'язків, персонал ПМС не домагається
та не отримує вказівок від будь-якого уряду чи органів окрім тих,
що належать до ЧЕС. Вони утримуються від будь-яких дії, що можуть
вплинути на їх положення міжнародних посадових осіб, які
відповідальні лише перед своєю Організацією.
Розділ VI
Кворум та прийняття рішень
Стаття 17
Кворум
Кворум Ради становить більшість в 2/3 голосів Держав-членів.
Стаття 18
Прийняття рішень
Механізм прийняття рішень є викладений у Правилах процедури.
Рада докладає зусиль, щоб досягнути консенсусу стосовно всіх
положень. Щодо деяких положень, як це визначено у Правилах
процедури, консенсус є обов'язковим.
Розділ VII
Органи пов'язані з ЧЕС
Стаття 19
Загальні положення
Органи, пов'язані з ЧЕС, що мають свої власні бюджети,
виконують свої функції згідно з їхніми основними документами та
належним дотриманням принципів ЧЕС, викладених у Декларації Саміту
Чорноморського економічного співробітництва від 25 червня 1992
року і у цьому Статуті.
Стаття 20
Парламентська Асамблея (ПА)
Чорноморського економічного співробітництва
Парламентська асамблея Чорноморського економічного
співробітництва, далі ПА, представляючи національні парламенти
держав-членів, забезпечує постійну підтримку процесу
Чорноморського співробітництва на консультативній основі. ЧЕС тісно співпрацює з ПА. Відношення між ЧЕС та ПА
грунтуються на принципах Декларації про Чорноморське економічне
співробітництво , прийнятій 25 червня 1992 року в Стамбулі під час
зустрічі на вищому рівні, подальших рішеннях інших зустрічей на
вищому рівні, а також Декларації про створення Парламентської
асамблеї Чорноморського економічного співробітництва ( 969_005 ),
прийнятій 26 лютого 1993 року в Стамбулі.
Стаття 21
Ділова рада ЧЕС
Ділова рада ЧЕС - міжнародна неурядова організація, що
складається з представників ділових кіл держав-членів ЧЕС. Доповіді Ділової ради можуть подаватися до Ради для
інформації та, якщо необхідно, для прийняття відповідних дій.
Стаття 22
Чорноморський банк торгівлі та розвитку
Держави-члени згідно з Угодою про заснування Чорноморського
банку торгівлі та розвитку" (ЧБТР) ( 998_003 ), укладеною у
Тбілісі від 30 червня 1994 року, створюють ЧБТР. Мета банку - ефективна підтримка процесу переходу
держав-членів до економічного процвітання народів регіону, а також
фінансування та сприяння регіональним проектам, та здійснення
інших банківських послуг згідно з проектами державного та
приватного секторів у державах-членах та торговими відносинами між
державами-членами у відповідності до положень Угоди про створення
ЧБТР.
Стаття 23
Наукове співробітництво
ЧЕС сприятиме розвитку співробітництва між освітніми
спільнотами, науковцями та вченими держав-членів в інтересах
сприяння здійсненню принципів та цілей ЧЕС в рамках їх
компетенції.
Стаття 24
Центри-філії ЧЕС
Центри-філії ЧЕС створюються за згодою Ради з метою
обслуговування всіх зацікавлених держав-членів в конкретних сферах
співробітництва. Центри-філії повинні працювати у тісному контакті з
відповідними допоміжними органами ЧЕС у відповідності до їх
конкретної сфери діяльності. Результати діяльності центрів носять консультативний
характер.
Розділ VIII
Фінансові положення
Стаття 25
Бюджет Організації
Бюджет ЧЕС складається з фінансових внесків держав-членів, що
визначаються згідно з відповідними резолюціями Ради. Бюджет затверджується та перевіряється щорічно. Фінансовий
рік починається 1 січня та закінчується 31 грудня. Невиконання
фінансових зобов'язань подається на розгляд Ради.
Стаття 26
Добровільні внесок в Організацію
Відповідно до резолюцій Ради можуть створюватися спеціальні
фонди. З цією метою, вітаються добровільні внески від
держав-членів ЧЕС, груп держав, спостерігачів, третіх
сторін-донорів, причому обставини, за яких надаються добровільні
внески, мають бути сумісними з принципами та цілями ЧЕС. Кожен спеціальний фонд діє за спеціальними правилами та
розпорядженнями, прийнятими для цього фонду Радою.
Розділ IX
Правові положення
Стаття 27
Правоздатність
ЧЕС має юридичну правосуб'єктність. Воно може: a) укладати угоди; b) купувати та розпоряджатися рухомим та нерухомим майном; c) розпочинати судовий розгляд.
Стаття 28
Привілеї та імунітети
ЧЕС, його посадові особи та представники держав-членів
користуються на території держав-членів привілеями та імунітетами,
визначеними у Конвенції Організації Об'єднаних Націй про Привілеї
та імунітети ( 995_150 ), прийнятій Генеральною Асамблеєю
Організації Об'єднаних Націй 13 лютого 1946 року, які є
необхідними для незалежного виконання ними своїх функцій згідно з
принципами та цілями ЧЕС. Посадові особи ПМС та представники держав-членів, що є
громадянами або постійно перебувають у приймаючій країні,
користуються лише судовим імунітетом та недоторканістю відносно
офіційних дій, здійснюваних на виконання своїх функцій. Члени укладають Додатковий протокол стосовно привілеїв та
імунітетів персоналу ЧЕС та ПМС.
Стаття 29
Врегулювання розбіжностей
В разі розбіжностей між двома чи більшим числом держав-членів
стосовно тлумачення чи застосування цього Статуту, зацікавлені
Сторони проводять консультації і, в разі необхідності, подають цю
розбіжність Раді на розгляд та вжиття необхідних дій.
Стаття 30
Поправки
Будь-яка держава-член може запропонувати поправку до цього
Статуту. Текст будь-якої запропонованої поправки передається
державам-членам через ПМС та подається Раді на розгляд та
ухвалення. Поправки до цього Статуту, ухвалені згідно з вищезазначеним
пунктом 2, мають бути ратифіковані, прийняті чи погоджені
державами-членами та набирають чинності відповідно до процедури,
викладеної у статті 33.
Розділ X
Заключні положення
Стаття 31
Підписання, ратифікація, прийняття, затвердження, приєднання.
Цей Статут відкритий для підписання всіма
державами-засновниками ЧЕС. Цей Статут підлягає ратифікації, прийняттю, чи затвердженню
шляхом підписання державами-засновниками ЧЕС. Цей Статут відкритий для приєднання будь-якої держави, що не
підписала його, відповідно до положень цього Статуту. Ратифікаційні грамоти, документи про прийняття, затвердження
чи приєднання здаються на зберігання у депозитарію.
Стаття 32
Застереження
Ніякі застереження не можуть бути зроблені щодо цього
Статуту.
Стаття 33
Набрання чинності
Цей Статут набирає чинності в перший день місяця, що слідує
після дати, коли дев'ять держав-засновників здадуть на зберігання
свої ратифікаційні грамоти, документи про прийняття чи
затвердження. Для кожної держави, яка ратифікує, приймає, затверджує чи
приєднується до цього Статуту після дати набрання ним чинності, як
це викладено у пункті 1, цей Статут набирає чинності в день здачі
на зберігання цією державою відповідних документів.
Стаття 34
Депозитарій
ПМС є депозитарієм цього Статуту. Оригінал цього Статуту, вчиненого в єдиному примірнику
англійською мовою, здається на зберігання до ПМС, який діє як
депозитарій. На посвідчення чого нижчепідписані, належним чином на те
уповноважені, підписали цей Статут.
Вчинено в Ялті в 5 день місяця червня тисяча дев'ятсот
дев'яносто восьмого року.
За Республіку Албанія За Республіку Вірменія За Республіку Азербайджан За Республіку Болгарія За Грузію За Грецьку Республіку За Республіку Молдова За Румунію За Російську Федерацію За Турецьку Республіку За Україну
Устав
Организации Черноморского
экономического сотрудничества

Государства-учредители Черноморского экономического
сотрудничества - Азербайджанская Республика, Республика Албания,
Республика Армения, Республика Болгария, Греческая Республика,
Грузия, Республика Молдова, Румыния, Российская Федерация,
Турецкая Республика и Украина, подписав в Стамбуле 25 июня 1992 г. на высшем уровне
Декларацию о создании Черноморского экономического сотрудничества, подтверждая свою приверженность принципам и целям
сотрудничества, изложенным в этой Декларации, а также в Босфорском
заявлении от 25 июня 1992 г., Бухарестском заявлении встречи на
высоком уровне государств - участников ЧЭС от 30 июня 1995 г. и в
Московской декларации глав государств и правительств
государств-участников ЧЭС от 25 октября 1996 г.. вновь подтверждая свою приверженность принципам Устава
Организации Объединенных Наций ( 995_010 ), хельсинкского
Заключительного акта, Парижской хартии для новой Европы
( 995_058 ), а также общепризнанным принципам и нормам
международного права, преисполненные решимости содействовать развитию прочного и
тесного сотрудничества между государствами в регионе ЧЭС, сознавая растущую роль и важность региональных инициатив в
содействии прогрессу и формировании уклада современной
международной жизни, вновь заявляя о своей решимости обеспечить совместными
усилиями постоянное повышение благосостояния своих народов, принимая во внимание потенциал государств-учредителей и
возможности для укрепления взаимовыгодного экономического
сотрудничества, разделяя общее видение своего регионального сотрудничества
как части интеграционного процесса в Европе на основе прав
человека и основных свобод, процветания за счет экономической
свободы, социальной справедливости, а также равной безопасности и
стабильности, открытого для взаимодействия с другими странами,
региональными инициативами, международными организациями и
финансовыми учреждениями, преисполненные решимости развивать экономическое
сотрудничество, внося тем самым вклад в достижение более высокой
степени интеграции государств-учредителей в мировую экономику, выражая стремление своих стран и народов к конструктивному и
плодотворному сотрудничеству в самых различных областях
экономической деятельности в целях превращения региона ЧЭС в
регион мира, стабильности и процветания, признавая, что в процессе развития Черноморского
экономического сотрудничества со времени его учреждения возросла
необходимость укрепления международного правового статуса
Черноморского экономического сотрудничества, преисполненные решимости трансформировать Черноморское
экономическое сотрудничество в региональную экономическую
организацию, договорились о нижеследующем:
Глава I
Общие положения
Статья 1
Учреждение Организации
Государства-учредители создают Организацию Черноморского
экономического сотрудничества в качестве региональной
экономической организации, именуемую далее ЧЭС.
Статья 2
Определения
Для целей настоящего Устава: a) "Организация" означает Организация Черноморского
экономического сотрудничества, которая также может именоваться
"ЧЭС". b) "Государства-учредители" - это государства, которые
подписали Декларацию о Черноморском экономическом сотрудничестве
на встрече на высшем уровне в Стамбуле 25 июня 1992 г. c) "Наблюдатели" означает государства или международные
организации, которым ЧЭС предоставил статус наблюдателя. d) "Международные организации" означает такие организации,
которые являются межправительственными или неправительственными. е) "Регион ЧЭС" означает территории государств-членов. f) "Вспомогательные органы" означает любая рабочая группа,
группа экспертов, целевая группа, комитет или служба, учрежденные
Советом министров иностранных дел или по его поручению. g) "Генеральный секретарь" означает генеральный секретарь
Постоянного международного секретариата ЧЭС. h) "Действующий председатель" означает министр иностранных
дел государства-члена, который по ротации выполняют функции
Председателя ЧЭС, или любой другой министр, назначенный с этой
целью правительством соответствующего государства. i) "Тройка" означает система, которая состоит из действующего
председателя, предыдущего и последующего председателей ЧЭС или их
представителей. j) "Правила процедуры" означает правила процедуры ЧЭС.
Глава II
Принципы и области сотрудничества
Статья 3
Принципы и цели
Мероприятия в рамках ЧЭС на различных уровнях способствуют
осуществлению следующих принципов и целей: a) действовать в духе дружбы и добрососедства и укреплять
взаимное уважение и доверие, диалог и сотрудничество между
государствами-членами; b) развивать далее и диверсифицировать двустороннее и
многостороннее сотрудничество на основе принципов и норм
международного права; c) действовать в целях улучшения условий предпринимательской
деятельности и поощрения индивидуальных и коллективных инициатив
предприятий и компаний, непосредственно участвующих в процессе
экономического сотрудничества; d) развивать экономическое сотрудничество таким образом,
чтобы это не противоречило международным обязательствам
государств-членов, в том числе обязательствам, вытекающим из их
членства в международных организациях или учреждениях
интеграционного или иного характера и не препятствующим развитию
их отношений с третьими сторонами; е) учитывать конкретные экономические условия и интересы
участвующих государств-членов; f) поощрять и далее участие в процессе экономического
сотрудничества в рамках ЧЭС других заинтересованных государств,
международных экономических и финансовых учреждений, а также
предприятий и компаний.
Статья 4
Области сотрудничества
В соответствии с согласованными принципами и в целях более
эффективного использования своих людских, природных и других
ресурсов для обеспечения устойчивого роста национальной экономики
и социального благосостояния своих народов государства - члены ЧЭС
сотрудничают в следующих областях: торговля и экономическое
развитие; банковское дело и финансы; связь; энергетика: транспорт;
сельское хозяйство и агропромышленность; здравоохранение и
фармацевтика; охрана окружающей среды; туризм; наука и техника;
обмен статистическими данными и экономической информацией;
сотрудничество между таможенными и другими пограничными органами;
контакты между людьми; борьба с организованной преступностью,
незаконным оборотом наркотиков, оружия и радиоактивных материалов,
всеми актами терроризма и незаконной миграцией - или в любых
других смежных областях на основании решений Совета.
Глава III
Участие
Статья 5
Членство
Членами ЧЭС являются государства, подписавшие настоящий
Устав.
Статья 6
Вступление
ЧЭС открыта для вступления любого государства, которое желает
стать членом Организации и которое в состоянии и готово претворять
в жизнь принципы и цели ЧЭС, изложенные в настоящем Уставе. Заявки на прием новых членов ЧЭС направляются в Совет
министров иностранных дел, именуемый далее Советом, для
рассмотрения и одобрения в соответствии с Правилами процедуры.
Статья 7
Выход
Любое государство-член может выйти из ЧЭС, официально
уведомив о своем решении Генерального секретаря Постоянного
международного секретариата ЧЭС. Решение о выходе вступает в силу с даты, указанной в
уведомлении. В отношении финансовых обязательств решение о выходе
вступает в силу с конца финансового года, в котором направлено
уведомление.
Статья 8
Статус наблюдателя
Статус наблюдателя при ЧЭС может предоставляться - в случае
обращения с соответствующей просьбой - любому государству или
международной организации, выразившим готовность внести
практический и полезный вклад в работу ЧЭС. Статус наблюдателя может предоставляться, приостанавливаться
или аннулироваться Советом в соответствии с Правилами процедуры.
Статья 9
Отношения с третьими сторонами
ЧЭС будет содействовать развитию отношений с третьими
сторонами (государствами, международными организациями и
институтами), заинтересованными в сотрудничестве по различным
представляющим взаимный интерес вопросам путем: a) участия в обсуждениях на правах партнеров в рамках
периодических обменов и консультаций; b) участия в межотраслевых обсуждениях на правах партнеров,
возможности участия в совещаниях по конкретным вопросам; c) приглашения гостей; возможности присутствовать на сессиях
ЧЭС по приглашению действующего председателя и с согласия всех
стран-членов. Участие в обсуждениях на правах партнеров может быть
разрешено по решению Совета.
Глава IV
Встречи на высшем уровне
Статья 10
Главы государств и правительств государств-членов могут
проводить встречи по мере необходимости.
Глава V
Основные и вспомогательные органы
Статья 11
Совет министров иностранных дел
Совет является основным действующим на регулярной основе
органом, принимающим решения ЧЭС. Совет в рамках целей ЧЭС: a) принимает решения по всем вопросам, касающимся
функционирования ЧЭС; b) рассматривает все вопросы, предоставленные ему
вспомогательными органами, и принимает по ним соответствующие
решения; c) принимает решения по вопросам членства и предоставления
статуса наблюдателя; d) принимает Правила процедуры и вносит в них изменения; е) создает вспомогательные органы в рамках ЧЭС, формулирует
их задачи, определяет, изменяет или прекращает действие их
мандатов; f) рассматривает любые другие соответствующие вопросы,
которые он считает заслуживающими внимания.
Статья 12
Вспомогательные органы
Совет может учреждать вспомогательные органы. Вспомогательные органы выполняют свои задачи, определенные
Советом, разрабатывают совместные проекты, а также способствуют
осуществлению таких проектов/мероприятий в соответствующих
областях. Вспомогательные органы представляют Совету доклады о ходе
своей работы, а также соответствующие рекомендации.
Статья 13
Действующий председатель
Действующий председатель координирует все мероприятия,
осуществляемые в рамках ЧЭС, и обеспечивает надлежащую работу ЧЭС,
а также выполнение принятых резолюций и решений. Ротация должности Председателя осуществляется каждые шесть
месяцев в соответствии с английским алфавитом. В случае отказа того или иного государства-члена от поста
Председателя его занимает следующее по алфавиту государство-член.
Статья 14
Система "тройки"
"Тройка" созывается на соответствующем уровне по просьбе
Действующего председателя для обмена мнениями и информацией по
вопросам текущей и будущей деятельности ЧЭС и отношений с другими
международными организациями и учреждениями.
Статья 15
Комитет старших должностных лиц
Комитет старших должностных лиц, представляющих министров
иностранных дел государств-членов и действующих от их имени,
наделен следующими полномочиями: a) рассматривать деятельность вспомогательных органов,
оценивать выполнение решений и рекомендаций Совета и разрабатывать
рекомендации и предложения для представления Совету; b) рассматривать вопросы, касающиеся координации и
сотрудничества с другими органами, связанными с ЧЭС, информировать
Совет по данным вопросам и разрабатывать, при необходимости,
соответствующие рекомендации и предложения; c) изучать организационные аспекты деятельности ЧЭС,
участвовать в разработке предварительного календаря мероприятий,
принимать решения по соответствующим вопросам, за исключением
вопросов, находящихся в компетенции Совета и Действующего
председателя; d) представлять Совету на его утверждение годовой бюджет ЧЭС; е) рекомендовать экспертов в специализированные подгруппы для
проведения аудиторской проверки бюджета.
Статья 16
Постоянный международный секретариат
Секретариатское обслуживание ЧЭС осуществляется учрежденным в
этих целях Постоянным международным секретариатом, в дальнейшем
именуемым ПМС. ПМС ЧЭС находится в Стамбуле, Турецкая Республика. ПМС функционирует под руководством Действующего председателя
ЧЭС. Это руководство осуществляется через Генерального секретаря. Сотрудники ПМС выполняют свои функции в качестве
международных должностных лиц с должным учетом принципов и целей
ЧЭС. Их деятельность должна всегда соответствовать принципам
добросовестности и беспристрастности, необходимым для их работы. При исполнении своих обязанностей сотрудники ПМС не
запрашивают и не получают указаний от какого бы то ни было
правительства или органа, иных, чем ЧЭС. Они воздерживаются от
любых действий, которые могли бы отразиться на их положении как
международных должностных лиц, ответственных только перед
Организацией.
Глава VI
Кворум и принятие решений
Статья 17
Кворум
Кворум Совета составляет большинство в две трети голосов
государств-членов.
Статья 18
Принятие решений
Механизм принятия решений определен в Правилах процедуры.
Совет стремится к достижению консенсуса по всем вопросам. По
некоторым вопросам, как это определяется в Правилах процедуры,
консенсус является обязательным.
Глава VII
Органы, связанные с ЧЭС
Статья 19
Общие положения
Органы, связанные с ЧЭС, имеющие самостоятельные бюджеты,
выполняют свои функции в соответствии с их основными юридическими
документами и с должным соблюдением принципов ЧЭС, содержащихся в
Декларации о Черноморском экономическом сотрудничестве, принятой
на встрече на высшем уровне 25 июня 1992 г., и в настоящем Уставе.
Статья 20
Парламентская ассамблея Черноморского экономического
сотрудничества
Парламентская ассамблея Черноморского экономического
сотрудничества, представляющая национальные парламенты
государств-членов, в дальнейшем именуемая ПАЧЭС, обеспечивает
постоянную поддержку процесса Черноморского сотрудничества на
консультативной основе. ЧЭС тесно сотрудничает с ПАЧЕС в осуществлении целей ЧЭС. Отношения между ЧЭС и ПАЧЭС основываются на принципах
Декларации о Черноморском экономическом сотрудничестве, принятой
на встрече на высшем уровне в Стамбуле 25 июня 1992 г.,
последующих решениях встреч на высшем уровне, а также Декларации
об учреждении Парламентской ассамблеи Черноморского экономического
сотрудничества, принятой в Стамбуле 26 февраля 1993 г.
Статья 21
Деловой совет ЧЭС
Деловой совет ЧЭС - международная неправительственная
организация, состоящая из представителей деловых кругов государств
- членов ЧЭС. Доклады Делового совета могут представляться Совету для
информации и, в случае необходимости, принятия соответствующих
мер.
Статья 22
Черноморский банк торговли и развития
Государства-члены в соответствии с Соглашением об учреждении
Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) ( 998_003 ),
заключенным в Тбилиси 30 июня 1994 г., создают ЧБТР. Целью Банка является эффективное содействие процессу перехода
государств-членов к экономическому процветанию народов региона,
финансирование и поощрение региональных проектов, оказание других
банковских услуг по проектам государственного и частного секторов
в государствах-членах и торговым обменам между
государствами-членами в соответствии с положениями Соглашения об
учреждении ЧБТР.
Статья 23
Научное сотрудничество
ЧЭС содействует развитию сотрудничества между научными
сообществами, учеными и научными работниками государств-членов в
интересах осуществления принципов и целей ЧЭС в рамках их
компетенции.
Статья 24
Центры, относящиеся к ЧЭС
Центры, относящиеся к ЧЭС, создаются с одобрения Совета с
целью обслуживания всех заинтересованных государств-членов в
конкретных областях сотрудничества. Упомянутые Центры должны работать в тесной связи с
соответствующими вспомогательными органами ЧЭС в их конкретных
областях деятельности. Результаты деятельности Центров носят консультативный
характер.
Глава VII
Финансовые вопросы
Статья 25
Бюджет Организации
Бюджет ЧЭС формируется за счет финансовых взносов
государств-членов, определяемых согласно соответствующим
резолюциям Совета. Бюджет утверждается и подлежит аудиторской проверке на
ежегодной основе. Финансовый год охватывает период с 1 января по
31 декабря. О невыполнении финансовых обязательств докладывается
Совету для обсуждения.
Статья 26
Добровольные взносы в Организацию
В соответствии с резолюциями Совета могут создаваться
специальные фонды. В этих целях приветствуются взносы на
добровольной основе государств - членов ЧЭС, групп
государств-наблюдателей, доноров третьих сторон, если условия
предоставления таких добровольных взносов соответствуют принципам
и целям ЧЭС. Деятельность каждого специального фонда регулируется
конкретными правилами и нормами, принятыми для такого фонда
Советом.
Глава IX
Правовые вопросы
Статья 27
Правоспособность
ЧЭС обладает правами юридического лица и имеет право: a) заключать контракты; b) приобретать и распоряжаться движимым и недвижимым
имуществом; c) возбуждать судебное разбирательство.
Статья 28
Привилегии и иммунитеты
ЧЭС, ее должностные лица и представители государств-членов
пользуются на территориях государств-членов привилегиями и
иммунитетами, определенными в Конвенции о привилегиях и
иммунитетах Организации Объединенных Наций ( 995_150 ), принятой
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 13 февраля
1946 г., которые необходимы для независимого осуществления их
функций в соответствии с целями ЧЭС. Должностные лица ПМС и представители государств-членов,
являющиеся гражданами или постоянными резидентами принимающей
страны, обладают лишь судебным иммунитетом и неприкосновенностью в
отношении официальных действий, осуществляемых при исполнении их
служебных обязанностей. Государства-члены заключают Дополнительный протокол о
привилегиях и иммунитетах сотрудников ЧЭС и ПМС.
Статья 29
Урегулирование разногласий
В случае разногласий между двумя или более
государствами-членами, касающихся толкования или применения
положений настоящего Устава, заинтересованные стороны проводят
консультации и, при необходимости, передают данное разногласие в
Совет для рассмотрения и принятия соответствующих мер.
Статья 30
Поправки
Любое государство-член может предложить поправки к настоящему
Уставу. Текст любой предлагаемой поправки распространяется среди
государств-членов через ПМС и представляется в Совет для
рассмотрения и одобрения. Поправки к настоящему Уставу, одобренные в соответствии с
вышеприведенным параграфом 2, подлежат ратификации, принятию или
утверждению государствами-членами и вступают в силу в соответствии
с процедурой, изложенной в статье 33.
Глава X
Заключительные положения
Статья 31
Подписание, ратификация, принятие, утверждение, присоединение
Настоящий Устав открыт для подписания всеми
государствами - учредителями ЧЭС. Настоящий Устав подлежит ратификации, принятию или
утверждению подписавшими его государствами - учредителями ЧЭС. Настоящий Устав открыт для присоединения к нему любого не
подписавшего его государства в соответствии с положениями
настоящего Устава. Документы о ратификации, принятии, утверждении или
присоединении передаются на хранение депозитарию.
Статья 32
Оговорки
В отношении настоящего Устава не может выдвигаться каких-либо
оговорок.
Статья 33
Вступление в силу
Настоящий Устав вступает в силу в первый день месяца,
следующего за датой, когда девять государств-учредителей
депонируют свои документы о ратификации, принятии или утверждении. Для каждого государства, которое ратифицирует, принимает,
утверждает или присоединяется к настоящему Уставу после даты его
вступления в силу, как предусмотрено в параграфе 1, настоящий
Устав вступает в силу в день депонирования этим государством
соответствующих документов.
Статья 34
Депозитарий
ПМС является депозитарием настоящего Устава. Оригинал настоящего Устава в единственном экземпляре на
английском языке сдается на хранение ПМС, выступающему в качестве
депозитария.
В Удостоверение Чего нижеподписавшиеся, должным образом на то
уполномоченные, подписали настоящий Устав.
Совершено в г.Ялта 5 июня 1998 г.
Президент Азербайджанской Республики Президент Грузии
Г. Алиев Э. Шеварднадзе
Президент Республики Албании Президент Республики Молдова
К. Мейдани П. Лучинский
Президент Председатель
Республики Армении Правительства Российской Федерации
Р. Кочерян С. Кириенко
Президент Республики Болгарии Президент Румынии
П. Стоянов Э. Константинеску
Премьер-министр Президент
Греческой Республики Турецкой Республики
К. Симитис С. Демирель
Президент Украины
Л. Кучма
"Дипломатический вестник", N 7 Июль 1998 г.
МИД Российской Федерациивгору