Документ 998-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.12.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.12.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 грудня 2017 р. № 998
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань інтелектуальної власності

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до актів Кабінету Міністрів України з питань інтелектуальної власності зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2017 р. № 998

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань інтелектуальної власності

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. № 545 "Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)" (ЗП України, 1994 р., № 11, ст. 278; Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 95; 2001 р., № 33, ст. 1536; 2002 р., № 34, ст. 1592; 2011 р., № 71, ст. 2673):

1) у вступній частині постанови слова "Про охорону прав на сорти рослин"," виключити;

2) у Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

друге речення абзацу першого пункту 18 викласти в такій редакції: "Для проведення цієї роботи утворюються атестаційна та апеляційна комісії, склад яких затверджується Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі.";

перше речення пункту 19 викласти в такій редакції: "Атестаційна та апеляційна комісії діють відповідно до положень, які затверджуються Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі.";

пункт 20 виключити;

у пункті 21 слова "документ про внесення плати за атестацію," виключити;

друге речення пункту 23 викласти в такій редакції: "Відповідне рішення атестаційної комісії затверджується наказом Мінекономрозвитку.";

в абзаці другому пункту 25 слова "Голові Державної служби інтелектуальної власності" замінити словами "Першому віце-прем'єр-міністру України - Міністру економічного розвитку і торгівлі";

в абзаці другому пункту 28 слова "Головою Державної служби інтелектуальної власності" замінити словами "наказом Мінекономрозвитку";

у тексті Положення слова "Державна служба інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити словом "Мінекономрозвитку";

у додатках до Положення:

у додатку 1:

слова "Голові Державної служби інтелектуальної власності" замінити словами "Першому віце-прем'єр-міністру України - Міністру економічного розвитку і торгівлі";

слова ", сорти рослин" виключити;

пункт 5 виключити;

у додатках 2 і 3 слова "Державна служба інтелектуальної власності" і "Голова Державної служби інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі України" і "Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України" у відповідному відмінку.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2000 р. № 1555 "Про затвердження положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 42, ст. 1792; 2004 р., № 12, ст. 741; 2011 р., № 71, ст. 2673; 2012 р., № 3, ст. 86):

1) у Порядку виробництва, зберігання, видачі контрольних марок та маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 3 слова "Державної служби інтелектуальної власності (далі - Державна служба)" замінити словом "Мінекономрозвитку";

у тексті Порядку слова "Державна служба" в усіх відмінках замінити словом "Мінекономрозвитку";

2) у Положенні про Єдиний реєстр одержувачів контрольних марок, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці другому пункту 8 слова "Державна служба інтелектуальної власності повинна надати" замінити словами "Мінекономрозвитку надає";

у пункті 9 слова "Державна служба інтелектуальної власності та її" замінити словами "Мінекономрозвитку та його";

у тексті Положення слова "Державна служба інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити словом "Мінекономрозвитку".

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 "Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2369; 2011 р., № 71, ст. 2673):

1) у пункті 1 постанови слова "Державна служба інтелектуальної власності" замінити словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі";

2) у Порядку державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1 слова "Державною службою інтелектуальної власності (далі - Державна служба)" замінити словом "Мінекономрозвитку";

у тексті Порядку слова "Державна служба" в усіх відмінках замінити словом "Мінекономрозвитку";

у додатку до Порядку слова "Державна служба інтелектуальної власності" замінити словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі України", а слова "Голова Державної служби інтелектуальної власності" - словами "Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України";

3) у розмірах та порядку сплати зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, затверджених зазначеною постановою:

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Кошти від сплати зборів зараховуються до бюджету у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України.";

в абзаці четвертому пункту 7 слова "спеціального фонду Державного бюджету України" замінити словом "бюджету";

у тексті розмірів та порядку слова "Державна служба" в усіх відмінках замінити словом "Мінекономрозвитку".

4. У пункті 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2002 р. № 247 "Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 20, ст. 989; 2014 р., № 3, ст. 53) слова "Державну службу інтелектуальної власності" замінити словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі".

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 674 "Про затвердження Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державної служби інтелектуальної власності" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 21, ст. 1042; 2004 р., № 12, ст. 741; 2006 р., № 21, ст. 1562; 2011 р., № 71, ст. 2673; 2012 р., № 71, ст. 2870; 2014 р., № 3, ст. 53; 2016 р., № 99, ст. 3219):

1) у назві і постановляючій частині постанови слова "Державної служби інтелектуальної власності" замінити словами "Міністерства економічного розвитку і торгівлі";

2) у Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Положення слова "Державної служби інтелектуальної власності" замінити словами "Міністерства економічного розвитку і торгівлі";

у пункті 2 слова "Державної служби інтелектуальної власності (далі - Державна служба)" замінити словом "Мінекономрозвитку";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Державні інспектори призначаються на посаду та звільняються з посади державним секретарем Мінекономрозвитку.";

в абзаці восьмому пункту 9 слова "спільних рішень Державної служби і Мінекономрозвитку" замінити словами "рішень Мінекономрозвитку";

у тексті Положення слова "Державна служба" в усіх відмінках замінити словом "Мінекономрозвитку".

6. У Порядку надання, зберігання та видачі примірників дисків для лазерних систем зчитування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2002 р. № 925 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 27, ст. 1280; 2004 р., № 2, ст. 39; 2016 р., № 99, ст. 3219):

у тексті Порядку слова "Державна служба інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити словом "Мінекономрозвитку";

у назві додатка 1 до Порядку слова "Державної служби інтелектуальної власності" замінити словами "Міністерства економічного розвитку і торгівлі".

7. У Положенні про представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1183 "Про заходи щодо реалізації Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1592; 2011 р., № 61, ст. 2439, № 71, ст. 2673):

1) абзац другий пункту 3 виключити;

2) абзац четвертий пункту 18 виключити.

8. У пункті 2 переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 38, ст. 1776; 2011 р., № 97, ст. 3536), у позиції "Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)" у графі "Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи" слова "Державна служба інтелектуальної власності," виключити.

9. В абзаці першому пункту 4 розділу II додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 71 "Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 128; 2009 р., № 34, ст. 1169; 2011 р., № 71, ст. 2673) слова "Державною службою інтелектуальної власності" замінити словом "Мінекономрозвитку".

10. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 72 "Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 129; 2011 р., № 71, ст. 2673) слова "Державну службу інтелектуальної власності" замінити словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі".

11. У Порядку присвоєння і нанесення на диски для лазерних систем зчитування та/або матриці спеціального ідентифікаційного коду, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 623 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 18-19, ст. 836; 2005 р., № 37, ст. 2280; 2011 р., № 71, ст. 2673; 2012 р., № 3, ст. 86, № 91, ст. 3676; 2016 р., № 99, ст. 3219):

1) в абзаці третьому пункту 2 слова "Державною службою інтелектуальної власності (далі - Державна служба)" замінити словом "Мінекономрозвитку";

2) у тексті Порядку слова "Державна служба" в усіх відмінках замінити словом "Мінекономрозвитку";

3) у додатках до Порядку:

у пункті 1 додатка 1:

у другому реченні абзацу другого слова "Державною службою інтелектуальної власності" замінити словом "Мінекономрозвитку";

у першому реченні абзацу третього слова "Державної служби інтелектуальної власності" замінити словом "Мінекономрозвитку";

у додатку 2 слова "Державна служба інтелектуальної власності" замінити словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі".

12. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1989; 2011 р., № 71, ст. 2673; 2014 р., № 3, ст. 53; 2016 р., № 18, ст. 742):

1) у пункті 2 слова "Державну службу інтелектуальної власності" замінити словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі";

2) пункт 17 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

"17. Мінекономрозвитку подає щороку до 1 червня Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про результати інвентаризації комп'ютерних програм та відповідні дані Генеральному штабу Збройних Сил з метою здійснення контролю за виконанням органами виконавчої влади завдань у сфері оборони.".

13. У тексті Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 8 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 2, ст. 38; 2011 р., № 71, ст. 2673; 2013 р., № 97, ст. 3577; 2014 р., № 3, ст. 53), слова "Державна служба інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити словом "Мінекономрозвитку".

14. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 586; 2011 р., № 71, ст. 2673; 2013 р., № 29, ст. 1005; 2014 р., № 3, ст. 53):

1) у тексті Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слова "Державна служба інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити словом "Мінекономрозвитку";

2) у додатку до постанови:

позицію

"Голова Державної служби інтелектуальної власності, заступник голови міжвідомчої робочої групи"

замінити такою позицією:

"Директор департаменту інтелектуальної власності Мінекономрозвитку";

виключити таку позицію:

"Голова Держінформнауки".

15. У Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 51, ст. 3354; 2005 р., № 34, ст. 2036; 2007 р., № 72, ст. 2702; 2011 р., № 71, ст. 2673):

1) у пункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4. Збори сплачуються на поточні рахунки уповноважених Мінекономрозвитку закладів, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності.";

в абзаці другому слова "закладу експертизи" замінити словом "закладів";

2) в абзацах сьомому і дев'ятому пункту 5, абзацах першому і четвертому пункту 6, абзацах десятому і одинадцятому пункту 7 і пункті 8 слово "експертизи" виключити;

3) у тексті Порядку слова "Державна служба інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити словом "Мінекономрозвитку";

4) у тексті додатка до Порядку слова "закладу експертизи" замінити словом "закладу".

16. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 550 "Деякі питання надання Міністерством освіти і науки і Державною службою інтелектуальної власності платних адміністративних послуг" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 40, ст. 1644; 2013 р., № 63, ст. 2283; 2015 р., № 72, ст. 2356):

1) у назві і пункті 2 постанови слова "Державною службою інтелектуальної власності" замінити словами "Міністерством економічного розвитку і торгівлі (у сфері інтелектуальної власності)";

2) у додатку до постанови:

у назві додатка слова "Державною службою інтелектуальної власності" замінити словами "Мінекономрозвитку (у сфері інтелектуальної власності)";

назву розділу "Державна служба інтелектуальної власності" викласти в такій редакції:

"Мінекономрозвитку (у сфері інтелектуальної власності)";

пункти 8 - 11 виключити.

17. В абзаці першому пункту 7 і пункті 11 Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі), що стосується лікарського засобу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2013 р. № 877 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 97, ст. 3577), слова "Державна служба інтелектуальної власності" замінити словом "Мінекономрозвитку".вгору