Документ 998-2010-р, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.04.2013, підстава - 180-2013-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 21 квітня 2010 р. N 998-р
Київ
 
Про підготовку підприємств
паливно-енергетичного комплексу,
житлово-комунального господарства
та об'єктів соціальної сфери
до стабільної роботи в осінньо-зимовий
період 2010/11 року
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 1962-р ( 1962-2010-р ) від 12.10.2010 Постановою КМ N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }

 
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }

 
     2. Затвердити план заходів з підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2010/11 року, що додається.
 
     3. Міністерству з питань житлово-комунального господарства, Міністерству палива та енергетики, Міністерству вугільної промисловості, Міністерству промислової політики, Міністерству регіонального розвитку та будівництва, Міністерству транспорту та зв'язку, Міністерству освіти і науки, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству оборони, Державній службі автомобільних доріг, НАК "Нафтогаз України", Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям подати до 15 жовтня 2010 р. Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

 
   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 
     Інд. 21

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 21 квітня 2010 р. N 998-р
 
ПЛАН
заходів з підготовки підприємств
паливно-енергетичного комплексу,
житлово-комунального господарства
та об'єктів соціальної сфери
до стабільної роботи в осінньо-зимовий
період 2010/11 року

 
------------------------------------------------------------------
| Найменування заходу |  Відповідальні за  | Строк виконання|
|            |   виконання    |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|1. Розроблення та   |           |         |
|затвердження:     |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|плану заходів з    |центральні органи   | до 30 квітня  |
|підготовки підприємств |виконавчої влади, до |  2010 р.   |
|до роботи в осінньо-  |сфери управління яких |         |
|зимовий період 2010/11 |належать відповідні  |         |
|року з урахуванням   |підприємства,     |         |
|результатів проходження|Рада міністрів    |         |
|опалювального сезону  |Автономної Республіки |         |
|2009/10 року      |Крим, обласні,    |         |
|            |Київська та      |         |
|            |Севастопольська міські|         |
|            |держадміністрації   |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|прогнозних паливно-  |Мінпаливенерго    | до 1 червня  |
|енергетичних балансів |           |  2010 р.   |
|об'єднаної енергетичної|           |         |
|системи України на 2010|           |         |
|рік і I квартал    |           |         |
|2011 року       |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|прогнозного балансу  |Мінпаливенерго,    | до 1 липня   |
|надходження та     |НАК "Нафтогаз України"|  2010 р.   |
|розподілу природного  |           |         |
|газу на 2010 рік і   |           |         |
|I квартал 2011 р. та  |           |         |
|забезпечення його   |           |         |
|дотримання       |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|енергопостачальними та |Мінвуглепром,     | до 1 червня  |
|вугільними       |Мінпаливенерго    |  2010 р.   |
|підприємствами графіків|           |         |
|погашення       |           |         |
|заборгованості з оплати|           |         |
|спожитої електроенергії|           |         |
|і енергогенеруючими  |           |         |
|компаніями та     |           |         |
|постачальниками вугілля|           |         |
|графіків погашення   |           |         |
|заборгованості за   |           |         |
|спожиту вугільну    |           |         |
|продукцію       |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|графіка створення   |Мінпаливенерго,    |   -"-    |
|запасів вугілля    |НАК "Енергетична   |         |
|(за марками) на складах|компанія України"   |         |
|теплових електростанцій|           |         |
|енергогенеруючих    |           |         |
|компаній        |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|2. Проведення з    |центральні органи   | до 15 жовтня  |
|керівниками      |виконавчої влади, Рада|  2010 р.   |
|підприємств, установ та|міністрів Автономної |         |
|організацій незалежно |Республіки Крим,   |         |
|від форми власності  |обласні, Київська та |         |
|нарад з питань     |Севастопольська міські|         |
|підготовки систем   |держадміністрації   |         |
|тепло- електро- і   |           |         |
|газопостачання до   |           |         |
|роботи в осінньо-   |           |         |
|зимовий період 2010/11 |           |         |
|року          |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|3. Сприяння:      |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|укладенню       |центральні органи   | до 1 вересня  |
|підприємствами     |виконавчої влади, до |  2010 р.   |
|теплоенергетики та   |сфери управління яких |         |
|газопостачальними   |належать відповідні  |         |
|підприємствами з    |підприємства, Рада  |         |
|бюджетними установами |міністрів Автономної |         |
|та організаціями    |Республіки Крим,   |         |
|договорів про     |обласні, Київська та |         |
|споживання природного |Севастопольська міські|         |
|газу і теплової енергії|держадміністрації   |         |
|в межах коштів,    |           |         |
|передбачених у     |           |         |
|кошторисах на зазначені|           |         |
|цілі          |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|розробленню та     |     -"-     | до 1 червня  |
|затвердженню      |           |  2010 р.   |
|керівниками підприємств|           |         |
|теплоенергетики    |           |         |
|графіків погашення   |           |         |
|заборгованості з оплати|           |         |
|спожитого протягом   |           |         |
|опалювального сезону  |           |         |
|2009/10 року природного|           |         |
|газу          |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|4. Проведення     |центральні органи   | до 1 вересня  |
|вибіркової перевірки  |виконавчої влади,   |  2010 р.   |
|стану готовності    |Рада міністрів    |         |
|найбільш енергоємних  |Автономної Республіки |         |
|об'єктів промисловості |Крим, обласні,    |         |
|та підприємств     |Київська та      |         |
|теплоенергетики, що  |Севастопольська міські|         |
|перебувають у власності|держадміністрації за |         |
|територіальних громад |участю        |         |
|сіл, селищ та міст, до |Держенергонагляду   |         |
|роботи в осінньо-   |           |         |
|зимовий період 2010/11 |           |         |
|року          |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|5. Здійснення заходів |           |         |
|щодо:         |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|створення на      |центральні органи   | до 15 жовтня  |
|підприємствах     |виконавчої влади,   |  2010 р.   |
|теплоенергетики    |Рада міністрів    |         |
|необхідних запасів   |Автономної Республіки |         |
|рідкого та твердого  |Крим, обласні,    |         |
|палива         |Київська та      |         |
|            |Севастопольська міські|         |
|            |держадміністрації   |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|погашення у повному  |     -"-     |  постійно   |
|обсязі всіма      |           |         |
|категоріями споживачів |           |         |
|заборгованості з оплати|           |         |
|використаних у     |           |         |
|поточному році     |           |         |
|природного газу,    |           |         |
|електричної і теплової |           |         |
|енергії та наданих   |           |         |
|житлово-комунальних  |           |         |
|послуг, а також    |           |         |
|забезпечення щомісячної|           |         |
|їх оплати       |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|економічного      |НКРЕ         |  постійно   |
|стимулювання споживачів|           |         |
|електричної енергії до |           |         |
|зниження її споживання |           |         |
|в період максимальних |           |         |
|навантажень з метою  |           |         |
|забезпечення сталого  |           |         |
|функціонування     |           |         |
|об'єднаної енергетичної|           |         |
|системи України в   |           |         |
|осінньо-зимовий період |           |         |
|2010/11 року      |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|запобігання нещасним  |Рада міністрів    | до 1 жовтня  |
|випадкам у житловому  |Автономної Республіки |  2010 р.   |
|фонді та проведення  |Крим, обласні,    |         |
|перевірки стану    |Київська та      |         |
|утримання, оснащення  |Севастопольська міські|         |
|автоматикою безпеки та |держадміністрації   |         |
|технічного       |разом з органами   |         |
|обслуговування газового|місцевого       |         |
|обладнання, зокрема  |самоврядування    |         |
|побутових опалювальних |           |         |
|котлів, і наявності  |           |         |
|актів обстеження стану |           |         |
|експлуатації димових та|           |         |
|вентиляційних каналів |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|6. Розроблення та   |центральні органи   | до 30 квітня  |
|погодження з МНС    |виконавчої влади,   |  2010 р.   |
|оперативних планів   |Рада міністрів    |         |
|спільних дій,     |Автономної Республіки |         |
|спрямованих на     |Крим, обласні,    |         |
|локалізацію аварій у  |Київська та      |         |
|системах тепло-,    |Севастопольська міські|         |
|електро- і       |держадміністрації   |         |
|газопостачання     |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|7. Забезпечення:    |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|готовності до     |Рада міністрів    | до 15 жовтня  |
|експлуатації автономних|Автономної Республіки |  2010 р.   |
|джерел         |Крим, обласні,    |         |
|енергозабезпечення на |Київська та      |         |
|об'єктах житлово-   |Севастопольська міські|         |
|комунального      |держадміністрації   |         |
|господарства та    |разом з органами   |         |
|соціальної сфери. У  |місцевого       |         |
|разі відсутності    |самоврядування    |         |
|достатньої кількості  |           |         |
|автономних джерел   |           |         |
|енергозабезпечення -  |           |         |
|здійснення заходів щодо|           |         |
|укладення в      |           |         |
|установленому порядку з|           |         |
|військовими частинами, |           |         |
|підприємствами,    |           |         |
|установами та     |           |         |
|організаціями договорів|           |         |
|про забезпечення    |           |         |
|об'єктів житлово-   |           |         |
|комунального      |           |         |
|господарства та    |           |         |
|соціальної сфери    |           |         |
|автономними джерелами |           |         |
|енергозабезпечення на |           |         |
|період відключень   |           |         |
|електропостачання   |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|проведення моніторингу |     -"-     |   -"-    |
|стану підготовки    |           |         |
|об'єктів житлово-   |           |         |
|комунального      |           |         |
|господарства та    |           |         |
|міського        |           |         |
|електротранспорту до  |           |         |
|роботи в осінньо-   |           |         |
|зимовий період 2010/11 |           |         |
|року та інформування  |           |         |
|щомісяця 1 і 15 числа |           |         |
|Мінжитлокомунгоспу про |           |         |
|результати такого   |           |         |
|моніторингу      |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|розроблення схем    |Рада міністрів    |  до кінця   |
|теплопостачання    |Автономної Республіки |  2010 року  |
|населених пунктів з  |Крим, обласні,    |         |
|урахуванням принципу  |Київська та      |         |
|оптимального поєднання |Севастопольська міські|         |
|централізованих,    |держадміністрації   |         |
|помірно        |разом з органами   |         |
|централізованих,    |місцевого       |         |
|децентралізованих та  |самоврядування    |         |
|автономних систем   |           |         |
|теплопостачання,    |           |         |
|запровадження     |           |         |
|енергозберігаючих   |           |         |
|технологій з      |           |         |
|використанням     |           |         |
|нетрадиційних і    |           |         |
|альтернативних видів  |           |         |
|палива, а також    |           |         |
|регіональних програм  |           |         |
|модернізації систем  |           |         |
|теплозабезпечення   |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|дотримання вимог статті|     -"-     |  постійно   |
|31 Закону України "Про |           |         |
|житлово-комунальні   |           |         |
|послуги" ( 1875-15 ) в|           |         |
|частині встановлення у |           |         |
|населених пунктах   |           |         |
|економічно       |           |         |
|обґрунтованих тарифів |           |         |
|на житлово-комунальні |           |         |
|послуги та повного   |           |         |
|відшкодування витрат на|           |         |
|їх виробництво,    |           |         |
|своєчасного їх     |           |         |
|коригування відповідно |           |         |
|до зміни цін (тарифів) |           |         |
|на паливно-енергетичні |           |         |
|ресурси та розміру   |           |         |
|мінімальної заробітної |           |         |
|плати         |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|погашення       |     -"-     | до 1 липня   |
|заборгованості із   |           |  2010 р.   |
|заробітної плати на  |           |         |
|підприємствах житлово- |           |         |
|комунального      |           |         |
|господарства      |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|підготовки       |     -"-     | до 15 жовтня  |
|спеціалізованої техніки|           |  2010 р.   |
|для прибирання снігу, |           |         |
|зокрема        |           |         |
|снігонавантажувачів, та|           |         |
|залучення у разі    |           |         |
|потреби спеціалізованої|           |         |
|техніки на договірних |           |         |
|засадах        |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|здійснення заходів щодо|Мінжитлокомунгосп   |  до кінця   |
|оновлення парку    |           |  2010 року  |
|рухомого складу    |           |         |
|міського        |           |         |
|електротранспорту   |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|укладення договорів з |Мінпаливенерго,    | до 15 жовтня  |
|підприємствами     |НАК "Нафтогаз України"|  2010 р.   |
|теплоенергетики    |           |         |
|відповідно до Типового |           |         |
|договору про постачання|           |         |
|природного газу    |           |         |
|підприємствам     |           |         |
|теплоенергетики на   |           |         |
|виробництво теплової  |           |         |
|енергії для надання  |           |         |
|населенню послуг з   |           |         |
|централізованого    |           |         |
|опалення та постачання |           |         |
|гарячої води,     |           |         |
|затвердженого     |           |         |
|постановою Кабінету  |           |         |
|Міністрів України від |           |         |
|7 жовтня 2009 р. N 1087|           |         |
|( 1087-2009-п )    |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|фінансування      |Мінфін        | до 30 квітня  |
|Загальнодержавної   |           |  2010 р.   |
|програми реформування і|           |         |
|розвитку житлово-   |           |         |
|комунального      |           |         |
|господарства      |           |         |
|на 2009-2014 роки   |           |         |
|( 1869-15 ) та     |           |         |
|Загальнодержавної   |           |         |
|програми "Питна вода  |           |         |
|України" на      |           |         |
|2006-2020 роки     |           |         |
|( 2455-15 ) у     |           |         |
|проекті Закону України |           |         |
|"Про Державний бюджет |           |         |
|України на 2010 рік"  |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|відповідно до потреби |Мінвуглепром     | до 15 жовтня  |
|постачання на теплові |           |  2010 р.   |
|електростанції     |           |         |
|енергогенеруючих    |           |         |
|компаній вугільної   |           |         |
|продукції з дотриманням|           |         |
|відповідних якісних  |           |         |
|показників обсягом не |           |         |
|менш як 17443 тис. тонн|           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|придбання лабораторно- |Мінжитлокомунгосп,  | до 1 липня   |
|діагностичного     |Мінфін, Мінекономіки |  2010 р.   |
|обладнання та оснащення|           |         |
|ним територіальних   |           |         |
|органів        |           |         |
|Держжитлокомунінспекції|           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|заповнення наливних  |Держводгосп,     |   -"-    |
|водосховищ питного   |Рада міністрів    |         |
|водопостачання з    |Автономної Республіки |         |
|Північно-Кримського  |Крим         |         |
|каналу згідно з    |           |         |
|погодженими режимами їх|           |         |
|використання, а також |           |         |
|повної оплати вартості |           |         |
|використаної      |           |         |
|електроенергії     |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|у межах передбачених у |головні розпорядники |  до кінця   |
|бюджетах коштів    |коштів, Рада міністрів|  2010 року  |
|стовідсоткової оплати |Автономної Республіки |         |
|вартості енергоносіїв, |Крим, обласні,    |         |
|спожитих установами та |Київська та      |         |
|організаціями, і    |Севастопольська міські|         |
|житлово-комунальних  |держадміністрації   |         |
|послуг, наданих    |           |         |
|населенню, в частині  |           |         |
|фінансування пільг та |           |         |
|субсидій        |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|систематичного     |Держкомтелерадіо,   |  постійно   |
|інформування населення |НАЕР, Мінекономіки,  |         |
|про стан підготовки  |Мінрегіонбуд,     |         |
|галузей національної  |Мінжитлокомунгосп,  |         |
|економіки до роботи в |Мінпаливенерго,    |         |
|осінньо-зимовий період |Мінпромполітики, Рада |         |
|2010/11 року та    |міністрів Автономної |         |
|необхідність      |Республіки Крим,   |         |
|раціонального     |обласні, Київська та |         |
|використання      |Севастопольська міські|         |
|енергоресурсів     |держадміністрації   |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|8. Підготовка та    |Рада міністрів    | до 30 квітня  |
|подання        |Автономної Республіки |  2010 р.   |
|Мінжитлокомунгоспу   |Крим, обласні,    |         |
|переліку проблемних  |Київська та      |         |
|питань, що потребують |Севастопольська міські|         |
|невідкладного вирішення|держадміністрації   |         |
|з метою належної    |разом з органами   |         |
|підготовки підприємств |місцевого       |         |
|житлово-комунального  |самоврядування    |         |
|господарства до роботи |           |         |
|в осінньо-зимовий   |           |         |
|період 2010/11 року  |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|9. Відновлення роботи |Рада міністрів    | до 1 липня   |
|регіональних      |Автономної Республіки |  2010 р.   |
|міжвідомчих комісій з |Крим, обласні,    |         |
|питань проведення   |Київська та      |         |
|розрахунків за спожиті |Севастопольська міські|         |
|енергоносії      |держадміністрації   |         |
|            |разом з органами   |         |
|            |місцевого       |         |
|            |самоврядування    |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|10. Підготовка та   |           |         |
|подання Кабінетові   |           |         |
|Міністрів України   |           |         |
|проекту:        |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|закону щодо списання  |Мінжитлокомунгосп,  |   -"-    |
|обсягів пені та штрафів|Мінпаливенерго    |         |
|і встановлення     |           |         |
|мораторію на      |           |         |
|нарахування      |           |         |
|підприємствам житлово- |           |         |
|комунального      |           |         |
|господарства пені та  |           |         |
|штрафів у разі     |           |         |
|наявності       |           |         |
|заборгованості     |           |         |
|населення за відповідні|           |         |
|послуги        |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|постанови Кабінету   |Мінжитлокомунгосп   |   -"-    |
|Міністрів України про |           |         |
|внесення змін до    |           |         |
|постанови Кабінету   |           |         |
|Міністрів України від |           |         |
|10 липня 2006 р. N 955 |           |         |
|щодо впровадження   |           |         |
|двоставкових та    |           |         |
|сезонних тарифів    |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|11. Розроблення та   |           |         |
|внесення на розгляд  |           |         |
|Кабінету Міністрів   |           |         |
|України пропозицій   |           |         |
|щодо:         |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|спрощення процедури  |Мінпаливенерго,    |   -"-    |
|закупівлі матеріалів та|Мінекономіки     |         |
|запчастин для     |           |         |
|проведення ремонтних  |           |         |
|робіт на        |           |         |
|електростанціях і в  |           |         |
|електричних мережах  |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|внесення до Лісового  |Мінпаливенерго, інші | до 1 серпня  |
|кодексу України    |заінтересовані    |  2010 р.   |
|( 3852-12 ) змін    |центральні органи   |         |
|стосовно спрощення   |виконавчої влади   |         |
|процедури отримання  |           |         |
|дозволу на вирубку   |           |         |
|багаторічних насаджень,|           |         |
|які розташовані в   |           |         |
|охоронних зонах    |           |         |
|електричних мереж   |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|посилення       |Мінпаливенерго    | до 21 червня  |
|відповідальності    |           |  2010 р.   |
|суб'єктів       |           |         |
|електроенергетики і  |           |         |
|споживачів електричної |           |         |
|та теплової енергії за |           |         |
|порушення вимог    |           |         |
|законодавства у галузі |           |         |
|електроенергетики та  |           |         |
|сфері теплопостачання |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|нормування споживання |Мінжитлокомунгосп,  | до 1 липня   |
|комунальних послуг   |Мінпраці       |  2010 р.   |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|визначення механізму  |Мінжитлокомунгосп,  | до 1 липня   |
|фінансування заходів з |Мінпраці, Мінфін   |  2010 р.   |
|установлення засобів  |           |         |
|побудинкового та    |           |         |
|поквартирного обліку  |           |         |
|теплової енергії,   |           |         |
|холодної та гарячої  |           |         |
|води          |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|12. Проведення робіт з |Мінпаливенерго    | до 15 жовтня  |
|доукомплектування   |           |  2010 р.   |
|енергетичних      |           |         |
|підприємств обладнанням|           |         |
|та матеріалами     |           |         |
|незнижуваного     |           |         |
|аварійного запасу в  |           |         |
|обсязі згідно з    |           |         |
|нормативом       |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|13. Визначення     |           |         |
|механізму надання   |           |         |
|короткострокових    |           |         |
|кредитів:       |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|підприємствам житлово- |Мінжитлокомунгосп,  | до 1 липня   |
|комунального      |Мінфін        |  2010 р.   |
|господарства для    |           |         |
|забезпечення      |           |         |
|розрахунків за спожиті |           |         |
|енергоносії в період  |           |         |
|опалювального сезону  |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|місцевим бюджетам для |     -"-     |   -"-    |
|фінансування робіт з  |           |         |
|ремонту доріг у    |           |         |
|населених пунктах   |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|14. Проведення в    |Мінекономіки,     | до 1 червня  |
|розрізі населених   |Мінжитлокомунгосп,  |  2010 р.   |
|пунктів аналізу причин,|НКРЕ, Рада міністрів |         |
|що призвели до     |Автономної Республіки |         |
|суттєвої різниці із  |Крим, обласні,    |         |
|середнім по Україні  |Київська та      |         |
|розміром тарифу на   |Севастопольська міські|         |
|послуги тепло-,    |держадміністрації   |         |
|водопостачання та   |           |         |
|водовідведення, і за  |           |         |
|результатами      |           |         |
|зазначеного аналізу  |           |         |
|забезпечення підготовки|           |         |
|узгоджених пропозицій |           |         |
|щодо усунення такої  |           |         |
|розбіжності      |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|15. Вирішення питання |Мінфін, Мінпраці,   |   -"-    |
|щодо погашення     |Мінекономіки,     |         |
|підприємствам міського |Мінжитлокомунгосп   |         |
|електротранспорту   |           |         |
|заборгованості за   |           |         |
|послуги з перевезення |           |         |
|пільгових категорій  |           |         |
|громадян        |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|16. Розгляд питання  |           |         |
|щодо:         |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|врахування під час   |НКРЕ         |  постійно   |
|затвердження тарифів  |           |         |
|енергетичних компаній |           |         |
|на виробництво     |           |         |
|електричної та теплової|           |         |
|енергії обсягу     |           |         |
|фінансування,     |           |         |
|необхідного для    |           |         |
|забезпечення стабільної|           |         |
|роботи в осінньо-   |           |         |
|зимовий період 2010/11 |           |         |
|року          |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|включення до тарифів  |НКРЕ         | до 15 жовтня  |
|акціонерної компанії  |           |  2010 р.   |
|"Київенерго" на відпуск|           |         |
|електричної та     |           |         |
|виробництво теплової  |           |         |
|енергії витрат на   |           |         |
|придбання топкового  |           |         |
|мазуту в обсязі,    |           |         |
|необхідному для    |           |         |
|забезпечення стабільної|           |         |
|роботи в осінньо-   |           |         |
|зимовий період     |           |         |
|2010/11 року      |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|17. Передбачення під  |Київська       | до 30 квітня  |
|час формування міського|міськдержадміністрація|  2010 р.   |
|бюджету на 2010 рік  |           |         |
|коштів для розвитку  |           |         |
|житлово-комунального  |           |         |
|господарства міста   |           |         |
|відповідно до вимог  |           |         |
|законодавчих актів   |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|18. Розроблення плану |МВС          | до 1 липня   |
|заходів щодо      |           |  2010 р.   |
|запобігання розкраданню|           |         |
|обладнання та     |           |         |
|матеріалів на об'єктах |           |         |
|паливно-енергетичного |           |         |
|комплексу       |           |         |
------------------------------------------------------------------ вгору