Документ 998-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.04.2019, підстава - 260-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 жовтня 2008 р. N 998
Київ
Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2006 р. N 605 і
від 11 лютого 2008 р. N 53
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 260 ( 260-2019-п ) від 06.03.2019 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 29 квітня
2006 р. N 605 ( 605-2006-п ) "Деякі питання діяльності
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 18, ст. 1349, N 50, ст. 3321; 2007 р.,
N 98, ст. 3554; 2008 р., N 29, ст. 926) і від 11 лютого 2008 р.
N 53 ( 53-2008-п ) "Про затвердження Порядку використання у
2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для
компенсації Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України"
різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його
реалізації суб'єктам господарювання для виробництва теплової
енергії, яка споживається населенням" (Офіційний вісник України,
2008 р., N 13, ст. 325, N 33, ст. 1098, N 46, ст. 1496, N 76,
ст. 2571) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2008 р. N 998
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2006 р. N 605 ( 605-2006-п )
та від 11 лютого 2008 р. N 53 ( 53-2008-п )

1. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від
29 квітня 2006 р. N 605 ( 605-2006-п ):
в абзаці першому слова і цифри "з 1 січня 2008 р." замінити
словами і цифрами "з 15 листопада 2008 р.";
в абзацах четвертому і п'ятому цифри і слова "934,7 гривні за
1 тис.куб.метрів" замінити цифрами і словами "1152 гривні за
1 тис.куб.метрів";
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"У разі зниження середньомісячного офіційного курсу гривні до
долара США, встановленого Національним банком на 1 листопада
2008 р., більш як на 5 відсотків граничний рівень ціни на
природний газ для установ та організацій, що фінансуються з
державного і місцевих бюджетів, промислових підприємств та інших
суб'єктів господарювання (крім суб'єктів господарювання,
визначених у пункті 1-1 цієї постанови) на наступний місяць
визначається за формулою:
Цм = Цп х (Кмв/Кнб),
де Цм - граничний рівень ціни на природний газ на наступний
місяць поставки;
Цп - граничний рівень ціни на природний газ, встановлений для
відповідного споживача згідно з абзацом четвертим або п'ятим цього
пункту;
Кмв - середньомісячний курс гривні до долара США на
міжбанківському валютному ринку України у місяці, що передує
місяцю поставки природного газу, за інформацією Національного
банку;
Кнб - офіційний курс гривні до долара США, встановлений
Національним банком на 1 листопада 2008 року.".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 260
( 260-2019-п ) від 06.03.2019 }вгору