Документ 998-XIV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.07.1999
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.08.1999. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законів України
у зв'язку з прийняттям Закону України "Про кінематографію"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 41, ст.373 )

 
     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про кінематографію" ( 9/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 22, ст.114) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законів України:
 
     1. У Законі України "Про авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 13, ст. 64):
 
     1) абзац чотирнадцятий статті 4 викласти в такій редакції:
 
     "похідний твір - продукт інтелектуальної творчості, створений на основі іншого існуючого твору (переклад, адаптація, аранжування, обробка фольклору, інші переробки творів) без заподіяння шкоди охороні оригінального твору. Оригінальність похідного твору полягає у творчій переробці твору, що існував раніше, або у творчому перекладі його на іншу мову. До похідних творів не належать аудіовізуальні твори, у тому числі іноземні, дубльовані, озвучені, субтитровані українською та іншими мовами";
 
     2) у пункті 1 статті 5:
 
     а) підпункт 12 викласти в такій редакції:
 
     "12) похідні твори";
 
     б) доповнити пункт новим підпунктом 14 такого змісту:
 
     "14) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів кінематографії".
 
     У зв'язку з цим підпункт 14 вважати підпунктом 15.
 
     2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
 
     1) статті 164-6-164-8 викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 164-6. Демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів
 
     Демонстрування фільмів або розповсюдження фільмів шляхом продажу чи передачі в прокат фільмокопій без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів -
 
     тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.
 
     Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, -
 
     тягнуть за собою накладення штрафу від сорока п'яти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.
 
     Розповсюдження фільмів шляхом виготовлення фільмокопій без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів з метою їх демонстрування, продажу, передачі в прокат -
 
     тягне за собою накладення штрафу від шістдесяти до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.
 
     Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, -
 
     тягнуть за собою накладення штрафу від дев'яноста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.
 
     Стаття 164-7. Порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів
 
     Розповсюдження і демонстрування фільмів з порушенням умов, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів, -
 
     тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.
 
     Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, -
 
     тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти п'яти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.
 
     Стаття 164-8. Недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу
 
     Недотримання суб'єктами кінематографії та телебачення квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу -
 
     тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
     Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, -
 
     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від дев'яноста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
     2) у частині першій статті 218 цифри "164-6-164-8" виключити;
 
     3) статтю 221 після цифр "164-3" доповнити цифрами "164-6 - 164-8";
 
     4) у пункті 1 частини першої статті 255:
 
     а) після слів та цифр "органів Державного комітету України у справах захисту прав споживачів (статті 42-2, 155, 156, 156-1)" доповнити цифрами "164-6, 164-7";
 
     б) слова та цифри "органів управління кіномережею та кінопрокату (статті 164-6-164-8)" замінити словами та цифрами "органів управління кінематографією (статті 164-6, 164-7, 164-8 (в частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу в кіно- і відеомережі)";
 
     в) доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
 
     "органів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (стаття 164-8 в частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу на каналах мовлення телебачення України)";
 
     5) частину першу статті 294 після цифр "164-3" доповнити цифрами "164-6-164-8";
 
     6) у статті 313:
 
     а) пункт 1 після цифр "160-4" доповнити цифрами "164-6, 164-7";
 
     б) в абзаці другому пункту 2 цифри "164-6-164-8" виключити.
 
     3. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст. 43; 1997 р., N 15, ст.115):
 
     1) частину восьму статті 14 після слів "попереднє користування каналом мовлення" доповнити словами "і при цьому дотримання встановленої законами квоти демонстрування національних фільмів та передач чи програм національного виробництва";
 
     2) частину першу статті 37 доповнити пунктом "і" такого змісту:
 
     "і) дотримуватися встановленої квоти демонстрування національних фільмів та передач чи програм національного виробництва відповідно до законів";
 
     3) статтю 41 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
     "Не допускається демонстрування на каналах мовлення фільмів, що мають обмеження глядацької аудиторії, без обов'язкового попередження про ці обмеження у програмах телепередач та перед демонструванням цих фільмів. Ефірний час демонстрування фільмів, що мають обмеження глядацької аудиторії, визначається умовами їх демонстрування відповідно до державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів";
 
     4) частину першу статті 46 доповнити абзацом такого змісту:
 
     " - порушення вимог, встановлених статтями 15 і 22 Закону України "Про кінематографію" ( 9/98-ВР ).
 
     4. Абзац восьмий статті 30 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 48, ст. 296) після слів "авторського права та суміжних прав" доповнити словом "кінематографії".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 
 Президент України                    Л.КУЧМА 
м. Київ, 16 липня 1999 року
N 998-XIVвгору