Рішення про заходи щодо врегулювання конфлікту в Абхазії, Грузії
СНД, Азербайджан, Вірменія [...]; Рішення, Міжнародний документ від 19.01.1996
Документ 997_c15, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.03.2008, підстава - n0002321-08

               Рішення 
про заходи щодо врегулювання конфлікту
в Абхазії, Грузії
{ Додатково див. Заяву Міністерства закордонних справ
( n0002321-08 ) від 07.03.2008 }

Дата підписання: 19.01.1996 Дата набрання чинності для України: 19.01.1996
Рада глав держав Співдружності Незалежних Держав, заявляючи
про свою повну підтримку зусиль ООН і Російської Федерації,
спрямованих на досягнення всеосяжного політичного врегулювання
конфлікту, відзначаючи, що Сторонами при сприянні Колективних сил
з підтримки миру в зоні конфлікту в Абхазії, Грузії, і військових
спостерігачів ООН у цілому дотримується Угода про припинення вогню
і роз'єднання сил від 14 травня 1994 р.,
виражаючи, разом з тим, глибоку заклопотаність
неврегульованістю політичних і гуманітарних проблем, породжених
конфліктом,
посилаючись на положення Меморандуму про підтримку миру і
стабільності в Співдружності Незалежних Держав від 10 лютого
1995 р. ( 997_068 ) (Алма-Ата) і Заяви Ради глав держав від
26 травня 1995 р. (Мінськ),
підтверджуючи свої зобов'язання, що випливають із зазначених
документів, не підтримувати сепаратистські режими, не
встановлювати з ними політичних, економічних та інших зв'язків, не
робити їм економічної, фінансової, військової та іншої допомоги,
відзначаючи в зв'язку цим необхідність прийняття комплексу
заходів впливу на абхазьку сторону,
діючи відповідно до Статуту ООН ( 995_010 ),
вирішила:
1. Засудити деструктивну позицію абхазької сторони, що
перешкоджає досягненню взаємоприйнятих домовленостей з політичного
розв'язання конфлікту, безпечному і гідному поверненню біженців і
переміщених осіб у місця їхнього постійного проживання.
2. Рада глав держав Співдружності очікує від Сторін
досягнення в самий найближчий час істотних результатів на
переговорах за посередництвом Російської Федерації, особливо в
тому, що стосується політичних питань і проблеми біженців і
переміщених осіб.
3. Держави - учасниці Співдружності Незалежних Держав будуть
запобігати продажу або постачанню в зону конфлікту їхніми
громадянами, або з їхньої території, або з використанням суден або
літаків під їхнім прапором озброєнь, відповідної техніки усіх
видів і запасних частин, боєприпасів, військових транспортних
засобів і устаткування.
4. Держави - учасниці Співдружності заборонять:
а) надання абхазькій стороні своїми юридичними і фізичними
особами або зі своєї території будь-яких технічних консультацій,
допомоги або послуг в області підготовки кадрів і з інших питань,
перерахованих у пункті 3;
б) залучення осіб, що постійно проживають на території,
контрольованої владою абхазької сторони, для служби у збройних
силах держав - учасниць СНД.
5. Держави - учасниці Співдружності вживуть заходів:
а) до недопущення вербування своїх громадян і їхньому
відправленню в зону конфлікту для участі в будь-яких діючих там
збройних формуваннях;
б) для повернення громадян держав - учасниць Співдружності
Незалежних Держав, нині службовців у збройних формуваннях Абхазії;
в) до відкликання усіх своїх посадових осіб, представників
або громадян, що знаходяться на території, контрольованої владою
абхазької сторони, для надання допомоги цій владі з військових
питань.
6. Підтверджуючи, що Абхазія є невід'ємною частиною Грузії,
держави - учасниці Співдружності без згоди Уряду Грузії:
а) не будуть здійснювати торгово-економічні, фінансові,
транспортні, інші операції з владою абхазької сторони;
б) не будуть вступати в офіційні контакти з представниками
або посадовими особами структур, що існують на території Абхазії,
а також членів створених ними збройних формувань.
7. Держави - учасниці Співдружності Незалежних Держав не
будуть допускати функціонування на своїх територіях представництв
влади абхазької сторони, а також осіб, що офіційно представляють
ці влади.
8. Керуючись прагненням домогтися повномасштабного
врегулювання конфлікту в Абхазії, Грузія, і в першу чергу
негайного, безумовного і гідного повернення всіх біженців і
переміщених осіб у місця їхнього постійного проживання, держави -
учасниці Співдружності Незалежних Держав звертаються до Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй із закликом підтримати
прийняті державами-учасницями Співдружності заходи впливу на владу
абхазької сторони і рекомендувати всім державам-учасницям
Організації приєднатися до цих заходів.
Дійсне Рішення набирає сили з дня його підписання.
Вчинено в місті Москві 19 січня 1996 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається у
Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних Держав, що
надасть кожній державі, що підписала це Рішення, його завірену
копію.
За Азербайджанську Республіку За Республіку Молдова
(підпис) (підпис)
За Республіку Білорусь За Російську Федерацію
__________ (підпис)
За Республіку Вірменія За Республіку Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Грузію За Туркменистан
(підпис)
За Республіку Казахстан За Республіку Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Киргизьку Республіку За Україну
(підпис) (підпис)вгору