Рішення про Кошторис витрат Виконавчого Секретаріату Співдружності Незалежних Держав на 1996 рік
СНД, Азербайджан, Білорусь [...]; Рішення, Кошторис, Міжнародний документ від 03.11.1995
Документ 997_b84, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.11.1995

               Рішення 
про Кошторис витрат Виконавчого Секретаріату
Співдружності Незалежних Держав
на 1996 рік

Дата підписання: 3 листопада 1995 р. Дата набуття чинності: 3 листопада 1995 р.
Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав
вирішила:
1. Затвердити Кошторис витрат Виконавчого Секретаріату
Співдружності Незалежних Держав на 1996 рік у сумі 15244,0
мільйонів карбованців Російської Федерації і 100,0 тисяч доларів
США (додається).
2. Визначити, що індексація Кошторису витрат Виконавчого
Секретаріату СНД провадиться відповідно до індексації, проведеної
для органів державного управління, фінансованих з бюджету
Російської Федерації.
3. Встановити, що часткові внески на забезпечення діяльності
Виконавчого Секретаріату СНД у 1996 році вносяться державами -
учасницями Співдружності відповідно до Рішення Ради глав урядів
Співдружності Незалежних Держав від 9 вересня 1994 року "Про
порядок розподілу коштів на утримання органів Співдружності
Незалежних Держав" ( 997_b43 ).
4. Доручити міністрам фінансів держав-учасниць Співдружності,
Виконавчому Секретаріатові СНД і Міждержавному економічному
Комітетові Економічного союзу підготувати і провести нараду, на
якій визначити порядок фінансування міждержавних органів
Співдружності Незалежних Держав з урахуванням заборгованостей у
перерахуванні коштів, допущених окремими державами в 1994-1995
роках.
5. Виконавчому Секретаріатові СНД передбачити в кошторисі
витрат окремим рядком витрати на забезпечення діяльності постійних
повноважних представників держав при статутних і інших органах
Співдружності.
Вчинено в місті Москві 3 листопада 1995 року в одному
дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник
зберігається у Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних
Держав, що направить кожній державі, яка підписала це Рішення,
його засвідчену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Грузія Туркменистану
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)
Додаток
до Рішення Ради глав урядів
Співдружності Незалежних
Держав про Кошторис витрат
Виконавчого Секретаріату на
1996 рік
КОШТОРИС
витрат Виконавчого Секретаріату Співдружності
Незалежних Держав на 1996 рік
------------------------------------------------------------------- | Найменування статей витрат |Сума витрат| |-----------------------------------------------------------------| |В карбованцях Російської Федерації (млн карб.), у тому числі: | |-----------------------------------------------------------------| |Фонд оплати праці (з урахуванням надбавок, премій, | | |матеріальної допомоги і компенсаційних виплат) | 3868,0 | |-----------------------------------------------------------------| |Нарахування на заробітну плату: | |-----------------------------------------------------------------| |фонд соціального захисту населення (35%) | 1321,0 | |фонд зайнятості (1%) | 38,0 | |-----------------------------------------------------+-----------| |Витрати на відрядження | 603,0 | |-----------------------------------------------------+-----------| |Канцелярські витрати | 320,0 | |-----------------------------------------------------+-----------| |Витрати по експлуатації і ремонту оргтехніки, | | |устаткування і придбання інвентаря | 150,0 | |-----------------------------------------------------+-----------| |Витрати на утримання і експлуатацію автотранспорту | 1835,0 | |-----------------------------------------------------+-----------| |Витрати по експлуатації і ремонту будинку | 1373,0 | |-----------------------------------------------------+-----------| |Витрати по організації і проведенню засідань Ради | | |глав держав і Ради глав урядів, галузевих робочих і | | |допоміжних органів Рад глав держав і глав урядів | 261,0 | |-----------------------------------------------------+-----------| |Витрати по розміщенню і проживанню постійних | | |представників і учасників нарад | 1289,0 | |-----------------------------------------------------+-----------| |Витрати по експлуатації засобів зв'язку, міжміських | | |переговорів | 762,0 | |-----------------------------------------------------+-----------| |Витрати по виданню Інформаційного вісника, | | |тематичних збірників і довідників | 282,0 | |-----------------------------------------------------+-----------| |Придбання устаткування, оргтехніки, предметів | | |тривалого користування | 960,0 | |-----------------------------------------------------+-----------| |Непередбачені витрати | 132,0 | |-----------------------------------------------------+-----------| |Витрати на створення Автоматизованої системи | | |інформаційного обміну між державами-учасницями | | |Співдружності і підсистеми обміну правовою | | |інформацією | 2050,0 | |-----------------------------------------------------+-----------| |РАЗОМ: | 15244,0 | |-----------------------------------------------------------------| |в іноземній валюті (тис. дол. США), у тому числі: | |-----------------------------------------------------------------| |Витрати по експлуатації комп'ютерної оргтехніки, | | |засобів зв'язку, автотранспорту | 40,0 | |-----------------------------------------------------+-----------| |Витрати, пов'язані з міжнародними відрядженнями, | | |організаційно-технічною підготовкою і проведенням | | |конференцій і експертиз | 60,0 | |-----------------------------------------------------+-----------| |РАЗОМ: | 100,0 | |-----------------------------------------------------+-----------| |ВСЬОГО: | | | млн карб РФ | 15244,0 | | тис. дол. США | 100,0 | -------------------------------------------------------------------вгору