Документ 997_b82, чинний, поточна редакція — Підписання від 03.11.1995

               Рішення 
про розробку проекту
Концепції формування інформаційного
простору Співдружності Незалежних Держав

Дата підписання: 3 листопада 1995 р. Дата набуття чинності: 3 листопада 1995 р.
Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав,
керуючись спільною зацікавленістю в розвитку інтеграційних
процесів у державах - учасницях Співдружності Незалежних Держав,
з огляду на те, що взаємодія в інформаційній сфері є важливим
чинником зміцнення взаєморозуміння і довіри між народами,
приймаючи до уваги, що інформаційний простір держав -
учасниць Співдружності є складовою частиною світового
інформаційного простору,
вирішила:
1. Відносити діяльність по формуванню інформаційного простору
Співдружності Незалежних Держав до питань і проблем міждержавного
рівня, рішення яких вимагає погоджених дій з урахуванням інтересів
держав - учасниць Співдружності.
2. Визнати доцільним для виконання Рішення Ради глав урядів
Співдружності Незалежних Держав про проведення погодженої політики
по формуванню єдиного інформаційного простору Співдружності
Незалежних Держав від 26 травня 1995 року ( 997_c04 ) розробити
проект Концепції формування інформаційного простору Співдружності
Незалежних Держав.
3. Доручити Виконавчому Секретаріату Співдружності за участю
статутних і інших органів Співдружності Незалежних Держав,
повноважних представників і зацікавлених відомств держав -
учасниць Співдружності, національних і міжнародних наукових
організацій і об'єднань організувати розробку вищевказаного
проекту Концепції виходячи з наступних основних принципів:
збереження, розвиток і ефективне використання існуючої
інформаційної інфраструктури держав - учасниць Співдружності;
дотримання норм міжнародного права і врахування національних
інтересів при розробці й узгодженні підходів до співробітництва
держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав в області
інформації;
проведення погодженої науково-технічної політики, яка
забезпечує взаємодію національних інформаційних систем держав -
учасниць Співдружності;
вироблення погоджених підходів у відношенні регулювання
ціноутворення, оподатковування, мит і митних зборів на
інформаційні послуги і продукцію.
Визначити головні організації-виконавці в державах -
учасницях Співдружності по розробці проекту Концепції, а також
порядок координації робіт, що виконуються при цьому у рамках
Співдружності.
4. Визнати необхідним активізувати роботи зі створення і
розвитку міждержавних інформаційних систем відповідно до раніше
укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав міжурядовими
угодами і договорами.
Вчинено в місті Москві 3 листопада 1995 року в одному
дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник
зберігається у Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних
Держав, що направить кожній державі, яка підписала це Рішення,
його засвідчену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Грузія Туркменистану
(підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)вгору