Рішення про організацію діяльності Міждержавного координаційного Центру по увічненню пам'яті захисників Вітчизни
СНД, Білорусь, Вірменія [...]; Рішення, Положення, Міжнародний документ від 03.11.1995
Документ 997_b79, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.11.1995

               Рішення 
про організацію діяльності Міждержавного
координаційного Центру по увічненню пам'яті
захисників Вітчизни

Дата підписання: 03.11.1995 Дата набрання чинності: 03.11.1995
Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав, керуючись
пунктом 3 Міждержавної програми заходів щодо увічнення пам'яті
громадян, які загинули захищаючи Вітчизну, і жертв Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 років, затвердженої Рішенням Ради глав
держав Співдружності Незалежних Держав від 21 жовтня 1994 року (
997_b31 ), і ґрунтуючись на Рішенні Ради глав урядів Співдружності
Незалежних Держав про Міждержавний координаційний центр увічненню
пам'яті захисників Вітчизни ( 997_b95 ) від 10 лютого 1995 року, вирішила:
1. Затвердити Положення про Міждержавний координаційний центр
по увічненню пам'яті захисників Вітчизни (додаток 1).
2. Встановити чисельність Міждержавного координаційного
Центру по увічненню пам'яті захисників Вітчизни до 25 чоловік
додатково до чисельності Штабу по координації військового
співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав,
встановленої пунктом 2 Рішення глав держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав про реорганізацію Головного
командування Об'єднаних Збройних Сил Співдружності Незалежних
Держав від 24 вересня 1993 року.
3. Встановити розміри часткових внесків на фінансування
Міждержавного координаційного Центру по увічненню пам'яті
захисників Вітчизни відповідно до додатка 2.
4. Рекомендувати Раді міністрів оборони держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав:
а) забезпечити діяльність Міждержавного координаційного
Центру по увічненню пам'яті захисників Вітчизни з 1 січня 1996
року;
б) обговорити питання про створення при Міждержавному
координаційному центрі Міждержавного фонду по увічненню пам'яті
захисників Вітчизни і пропозиції з цього питання представити для
розгляду на черговому засіданні Ради глав урядів Співдружності
Незалежних Держав.
Вчинено в місті Москві 3 листопада 1995 року в одному
дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник
зберігається у Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних
Держав, що направить кожній державі, яка підписала це Рішення,
його засвідчену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Грузія Туркменистану
(підпис)
За Уряд
Республіки Казахстан За Уряд
Республіки Узбекистан (підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)
Окрім п. 3.2. Україна
буде реалізовувати
п. 3.2. через
Постійного
Повноважного
Представника при
уставних органах СНД.
Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Ради глав урядів
Співдружності Незалежних
Держав про організацію
діяльності Міждержавного
координаційного Центру по
увічненню пам'яті захисників
Вітчизни
від 3 листопада 1995 року

ПОЛОЖЕННЯ
про Міждержавний координаційний Центр
по увічненню пам'яті захисників Вітчизни
1. Загальні положення
1.1. Міждержавний координаційний центр по увічненню пам'яті
захисників Вітчизни, створений Рішенням Ради глав урядів
Співдружності Незалежних Держав від 10 лютого 1995 року, працює
при Штабі по координації військового співробітництва держав -
учасниць Співдружності Незалежних Держав, призначений для
здійснення координації та інформаційного забезпечення проведених у
державах - учасницях Співдружності заходів, пов'язаних з
увічненням пам'яті громадян, що загинули при захисті Вітчизни, і
жертв Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.
1.2. Міждержавний координаційний центр по увічненню пам'яті
захисників Вітчизни (далі - Центр) у своїй діяльності керується
Статутом Співдружності Незалежних Держав ( 997_033 ), рішеннями
Ради глав держав, Ради глав урядів, інших статутних органів
Співдружності Незалежних Держав і цим Положенням.
1.3. Центр здійснює свою діяльність у взаємодії з органами
державної влади, місцевого самоврядування держав - учасниць
Співдружності, суспільними об'єднаннями і релігійними конфесіями
цих держав.
Органи державної влади і місцевого самоврядування держав -
учасниць Співдружності надають сприяння Центру у вирішенні питань,
віднесених до його компетенції.
2. Функції Центру
Функціями Центру є:
2.1. Розробка та узгодження проектів міждержавних угод,
програм, рішень і інших документів, на основі яких проводяться
спільні заходи щодо увічнення пам'яті захисників Вітчизни.
2.2. Організація взаємодії з органами державної влади та
інших організацій держав - учасниць Співдружності, що займаються
проведенням робіт, пов'язаних з пошуком і увічненням пам'яті
захисників Вітчизни і жертв Великої і Вітчизняної війни.
2.3. Узагальнення питань увічнення пам'яті захисників
Вітчизни і вироблення пропозицій по зближенню національного
законодавства держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав.
2.4. Участь у роботі з архівними документами держав -
учасниць Співдружності з метою пошуку і встановлення долі безвісти
зниклих воїнів, уточнення даних про місця поховання захисників
Вітчизни і жертв Великої Вітчизняної війни.
2.5. Координація роботи з реалізації міжурядових оголошень
про забезпечення схоронності і про благоустрій військових поховань
громадян держав-учасниць Співдружності за кордоном і солдатських
поховань іноземних громадян на території держав - учасниць
Співдружності.
2.6. Використання інформаційної бази даних, що є в державах -
учасницях Співдружності, про місця одиночних і масових поховань
захисників Вітчизни і жертв Великої Вітчизняної війни, інших
відомостей про особи і долі воїнів і цивільних осіб, що зникли
безвісти в період Великої Вітчизняної війни.
2.7. Участь в організації і проведенні пошукових заходів, у
тому числі створенні дослідницьких груп і пошукових формувань,
підготовці їх роботи, забезпеченні через органи державної влади і
місцевого самоврядування необхідним устаткуванням, транспортом та
ін.
2.8. Інформування органів державної влади і місцевого
самоврядування, засобів масової інформації і громадськості держав
- учасниць Співдружності про хід і результати проведення пошукових
заходів і випуск бюлетенів зі списками загиблих і місць поховання,
які встановлені в ході проведення роботи.
3. Права Центру
Для виконання покладених на нього функцій Центр має право:
3.1. Вносити на розгляд відповідних органів держав - учасниць
і статутних органів Співдружності Незалежних Держав пропозиції із
реалізації міждержавних програм і інших документів щодо увічнення
пам'яті захисників Вітчизни і жертв Великої Вітчизняної війни.
3.2. Звертатися в органи державної влади і місцевого
самоврядування держав - учасниць Співдружності з питань,
пов'язаних з увічненням пам'яті захисників Вітчизни і жертв
Великої Вітчизняної війни.
3.3. Бути користувачем бази даних Російського єдиного
інформаційно-пошукового Центру та інших відповідних органів держав
- учасниць Співдружності.
3.4. Сприяти встановленню і розвитку міждержавних і
міжнародних зв'язків, у тому числі з метою залучення додаткових
коштів, включаючи кошти благодійних і комерційних організацій,
іноземних фірм і населення, для фінансування пошукових заходів,
поховання останків загиблих воїнів, утримування пам'ятників,
надгробків, меморіалів, завершення видання Книг Пам'яті загиблих у
роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.
3.5. Визначати обсяги і порядок фінансування і
матеріально-технічного забезпечення робіт з реалізації
Міждержавної програми ( 997_b31 ) й інших документів по увічненню
пам'яті захисників Вітчизни і жертв Великої Вітчизняної війни для
розгляду і затвердження урядами держав - учасниць Співдружності.
3.6. Проводити прес-конференції для представників засобів
масової інформації, брати участь у підготовці і проведенні теле- і
радіопередач з питань виконання Міждержавної програми ( 997_b31 )
та інших документів щодо увічнення пам'яті захисників Вітчизни.
4. Склад, структура і порядок комплектування Центру
4.1. Склад, структура і порядок комплектування Центру
визначаються Радою міністрів оборони держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав по представленню Штабу по
координації військового співробітництва держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав.
4.2. Начальник Центру призначається Радою міністрів оборони
держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, підлеглий Штабу
по координації військового співробітництва держав - учасниць і
користується правами, що відповідають статусові (рангу) начальника
управління Штабу по координації військового співробітництва держав
- учасниць Співдружності, а інші військовослужбовці і цивільний
персонал Центру за своїм службовим станом прирівнюються до
відповідних посадових осіб Генерального (Головного) штабу Збройних
Сил держави перебування Центру.
4.3. Штат Центру розробляється Штабом по координації
військового співробітництва держав - учасниць Співдружності разом
з начальником Центру і затверджується Радою міністрів оборони
держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав.
4.4. Призначення на посаді військовослужбовців і цивільного
персоналу Центру і звільнення їх з цих посад здійснюється
начальником Штабу по координації військового співробітництва
держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав за поданням
начальника Центру.
4.5. Забезпечення військовослужбовців Центру і членів їхніх
родин, а також цивільного персоналу грошовим і іншим видами
забезпечення, медичним забезпеченням, торговельно-побутовим
обслуговуванням і житловими приміщеннями здійснюється в порядку і
за нормами, передбаченими Положенням про Штаб по координації
військового співробітництва держав - учасниць Співдружності
Незалежних Держав ( 997_209 ), для відповідних військовослужбовців
і членів їхніх родин і цивільного персоналу Штабу.
4.6. Для розгляду питань, що мають важливе суспільне
значення, Центром створюється позаштатна Консультативна рада
Центру чисельністю до 25-30 осіб, до складу якої можуть входити
особи від усіх держав - учасниць Співдружності, відповідальні за
роботу з увічнення пам'яті захисників Вітчизни, а також державні і
суспільні діячі, військові керівники, учені, представники творчої
інтелігенції, організацій ветеранів, релігійних конфесій,
молодіжних об'єднань, пошукових формувань, дослідницьких груп.
5. Організація діяльності Центру
5.1. Центр свою діяльність здійснює відповідно до цього
положення, а також планів роботи, що затверджуються начальником
Штабу по координації військового співробітництва держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав за поданням начальника Центру.
Порядок роботи Консультативної ради Центру встановлюється
начальником Центру.
5.2. Робочою мовою Центру і Консультативної ради Центру є
російська мова.
5.3. Службова переписка, облік і збереження документів Центру
здійснюються в порядку, встановленому для Штабу по координації
військового співробітництва держав - учасниць Співдружності
Незалежних Держав.
5.4. Фінансування витрат, пов'язаних з діяльністю Центру,
здійснюється за рахунок часткових внесків держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав, встановлюваних Радою глав урядів
Співдружності Незалежних Держав за поданням Ради міністрів оборони
держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав. Розміри
асигнувань на забезпечення діяльності і утримання
військовослужбовців і цивільного персоналу Центру затверджуються
Радою глав урядів Співдружності Незалежних Держав.
5.5. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення діяльності
Центру здійснюється органами Штабу по координації військового
співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав
у порядку, встановленому для Штабу.
Потреба в асигнуваннях на забезпечення діяльності і зміст
особистого складу Центру визначається відповідними органами Штабу
по координації військового співробітництва держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав разом з Центром і подається
начальником Штабу на розгляд Ради міністрів оборони держав -
учасниць Співдружності Незалежних Держав.
5.7. Місце постійного перебування Центру - місто Москва,
Ленінградський проспект, 41.
6. Начальник Центру
6.1. Начальник Центру:
керує діяльністю Центру і забезпечує виконання рішень Ради
глав держав, Ради глав урядів і інших статутних органів
Співдружності Незалежних Держав з питань, що належать до
діяльності Центру, вказівок начальника Штабу по координації
військового співробітництва держав - учасниць Співдружності
Незалежних Держав;
доповідає начальникові Штабу по координації військового
співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав
про пророблену Центром роботу, про виконання планів роботи Центру
і щорічно інформує Раду міністрів оборони держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав про результати діяльності Центру;
визначає завдання підрозділів Центру й обов'язки посадових
осіб цього Центру;
визначає у встановленому порядку пропозиції з питань щодо
діяльності Центру;
бере участь у визначенні потреби у коштах на забезпечення
діяльності Центру.
Додаток 2
до Рішення Ради глав урядів
Співдружності Незалежних
Держав про організацію
діяльності Міждержавного
координаційного Центру по
увічненню пам'яті захисників
Вітчизни
від 3 листопада 1995 року
РОЗМІРИ
часткових внесків на фінансування
Міждержавного координаційного Центру
по увічненню пам'яті захисників Вітчизни у відсотках
Азербайджанська Республіка З
Республіка Вірменія З
Республіка Білорусь 11
Республіка Грузія З
Республіка Казахстан З
Киргизька Республіка З
Республіка Молдова 3
Російська Федерація 50
Республіка Таджикистан З
Туркменистан 3
Республіка Узбекистан 3
Україна 12вгору