Рішення про початок формування Міждержавного економічного Комітету Економічного союзу
СНД, Азербайджан, Білорусь [...]; Рішення, Міжнародний документ від 09.12.1994
Документ 997_b53, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.12.1994

               Рішення 
про початок формування Міждержавного
економічного Комітету Економічного союзу

Дата підписання Україною: 09.12.1994 Дата набуття чинності для України: 09.12.1994
Заслухавши інформацію Голови Президії Міждержавного
економічного Комітету Економічного союзу (МЕК) А. А. Большакова
про формування Президії і Колегії МЕК, а також першочергові
заходи, необхідні для початку її діяльності, Рада глав урядів
Співдружності Незалежних Держав
вирішила:
1. Прийняти пропозиції Колегії МЕК про формування структури і
кошторису витрат Комітету, виходячи з граничної чисельності його
Апарату на 1995 рік у кількості до 400 чоловік, у тому числі
керівництва, повноважних представників держав, керівників і
фахівців функціональних і виробничо-галузевих департаментів МЕК у
кількості 300 чоловік.
При цьому 45 - 50% Апарату МЕК може бути укомплектовано за
рахунок чисельності працівників діючих міждержавних, міжурядових
рад і комісій зі співробітництва в різних галузях промисловості і
народного господарства.
При розрахунку рівня оплати праці керівництва, повноважних
представників держав і співробітників Апарату МЕК виходити з
порядку, прийнятого для Виконавчого Секретаріату Співдружності
Незалежних Держав.
Надати право Президії МЕК затвердити тимчасову структуру,
штатний розклад і кошторис витрат Комітету на 1995 рік і доповісти
Раді глав урядів Співдружності Незалежних Держав.
2. Просити Уряд Російської Федерації прискорити рішення
питання про надання МЕК службових приміщень, а також вирішити
питання соціально-побутового, медичного і транспортного
обслуговування керівництва, повноважних представників держав і
працівників МЕК, для того щоб прирівняти їх до відповідних
категорій працівників апарату Уряду Російської Федерації.
3. Питання, підготовлені МЕК для розгляду на засіданнях Ради
глав держав і Ради глав урядів Співдружності, вносяться в ці
органи через Виконавчий Секретаріат Співдружності в порядку,
установленому Тимчасовими правилами процедури Ради глав держав і
Ради глав урядів держав - учасниць Співдружності Незалежних
Держав ( 997_605 ).
4. Доручити МЕК і Виконавчому Секретаріату Співдружності за
участю керівників міждержавних, міжурядових органів, що займаються
координацією питань економічного характеру під безпосереднім
керівництвом МЕК, підготувати пропозиції про уточнення та
удосконалювання їхньої діяльності.
5. Для забезпечення взаємодії МЕК і Виконавчого Секретаріату
Співдружності вважати за доцільне ввести до складу Колегії МЕК із
правом дорадчого голосу Першого заступника Виконавчого секретаря
Співдружності.
Вчинено в місті Москві 9 грудня 1994 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Білорусь, що направить державам, що
підписали дійсне Рішення, його засвідчену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Грузії Туркменистану
(підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)вгору