Рішення про кошторис витрат Виконавчого Секретаріату Співдружності Незалежних Держав на 1995 рік
СНД, Азербайджан, Білорусь [...]; Рішення, Кошторис, Міжнародний документ від 09.12.1994
Документ 997_b52, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.12.1994

               Рішення 
про кошторис витрат Виконавчого Секретаріату
Співдружності Незалежних Держав на 1995 рік

Дата підписання Україною: 09.12.1994 Дата набуття чинності для України: 09.12.1994
Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав,
вирішила:
1. Схвалити представлений проект кошторису витрат Виконавчого
Секретаріату Співдружності Незалежних Держав на 1995 рік у сумі
8531.0 мільйонів рублів Російської Федерації і 300.0 тисяч доларів
США.
Визначити, що індексація кошторису витрат провадиться
відповідно до індексації витрат бюджетних установ, вироблених у
Російській Федерації.
2. Встановити, що розмір внеску для кожної держави - учасниці
Співдружності в 1995 році визначається, виходячи з загального
кошторису витрат Виконавчого Секретаріату СНД і частки кожної
держави, затвердженої Рішенням Ради глав урядів СНД від 9 вересня
1994 року "Про порядок розподілу коштів на утримання органів
Співдружності Незалежних Держав" ( 997_b43 ).
3. Доручити міністрам фінансів держав - учасниць
Співдружності визначити порядок перерахування коштів і погашення
наявної заборгованості на забезпечення діяльності Виконавчого
Секретаріату Співдружності Незалежних Держав.
Вчинено в місті Москві 9 грудня 1994 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Білорусь, що направить кожній державі, що
підписала це Рішення, його засвідчену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Грузії Туркменистану
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)

КОШТОРИС
витрат Виконавчого Секретаріату
Співдружності Незалежних Держав на 1995 рік
------------------------------------------------------------------ | Найменування статей витрат |Сума витрат (млн.| | | руб. Російської | | | Федерації) | |----------------------------------------------+-----------------| |I. Витрати на забезпечення діяльності | | |Секретаріату | | |----------------------------------------------+-----------------| |Фонд оплати праці | 1827.0 | |----------------------------------------------+-----------------| |Нарахування на заробітну плату: | | |----------------------------------------------+-----------------| |фонд соціального захисту населення (35%) | 640.0 | |----------------------------------------------+-----------------| |фонд зайнятості (1%) | 17.0 | |----------------------------------------------+-----------------| |державне медичне страхування (3,6%) | 62.0 | |----------------------------------------------+-----------------| |Витрати, пов'язані із відрядженнями | 407.0 | |----------------------------------------------+-----------------| |Канцелярські витрати | 220.0 | |----------------------------------------------+-----------------| |Витрати по експлуатації, ремонту і придбанню | 830.0 | |оргтехніки, устаткування та інвентарю | | |----------------------------------------------+-----------------| |Витрати на утримання і експлуатацію | 1390.0 | |автотранспорту | | |----------------------------------------------+-----------------| |Витрати по експлуатації і ремонту будинку | 1120.0 | |----------------------------------------------+-----------------| |Витрати по організації і проведенню засідань | 120.0 | |Ради глав держав і Ради глав урядів, галузевих| | |робочих і допоміжних органів Рад глав держав і| | |глав урядів | | |----------------------------------------------+-----------------| |Витрати по розміщенню і проживанню постійних | 400.0 | |представників і учасників нарад | | |----------------------------------------------+-----------------| |Витрати по експлуатації засобів зв'язку, | 503.0 | |міжміські переговори | | |----------------------------------------------+-----------------| |Витрати по виданню Інформаційного вісника | 95.0 | |----------------------------------------------+-----------------| |Непередбачені витрати | 100.0 | |----------------------------------------------+-----------------| |РАЗОМ | 7731.0 | |----------------------------------------------+-----------------| |II. Витрати на створення Автоматизованої | 800.0 | |системи інформаційного обміну між державами - | | |учасницями Співдружності і підсистеми обміну | | |правовою інформацією | | |----------------------------------------------+-----------------| |УСЬОГО | 8531.0 | |----------------------------------------------+-----------------| |III. Витрати в іноземній валюті, у тому числі:| | |----------------------------------------------+-----------------| |витрати по експлуатації і придбанню | 120.0 | |комп'ютерної й оргтехніки, засобів зв'язку, | | |автотранспорту | | |----------------------------------------------+-----------------| |витрати, пов'язані з міжнародними | 180.0 | |відрядженнями, організаційно-технічною | | |підготовкою і проведенням конференцій і | | |експертиз | | |----------------------------------------------+-----------------| |УСЬОГО: | 300.0 | ------------------------------------------------------------------вгору