Документ 997_b49, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.09.1994

               Рішення 
про типовий проект двосторонньої угоди про
заходи щодо забезпечення взаємної конвертованості
національних валют між державами - учасницями
Співдружності Незалежних Держав

Дата підписання Україною: 09.09.1994 Дата набуття чинності для України: 09.09.1994
Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав
вирішила:
схвалити поданий типовий проект двосторонньої угоди про
заходи щодо забезпечення взаємної конвертованості національних
валют між державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав
(додається).
Вчинено в місті Москві 9 вересня 1994 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить кожній державі,
що підписала це Рішення, його завірену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Грузії Туркменистану
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)
ТИПОВИЙ ПРОЕКТ схвалений
Рішенням Ради глав урядів
Співдружності Незалежних
Держав про типовий проект
двосторонньої угоди про
заходи щодо забезпечення
взаємної конвертованості
національних валют між
державами - учасницями
Співдружності Незалежних
Держав
від 9 вересня 1994 року
УГОДА
між Урядом Республіки _______________________________________ та Центральним (Національним) банком Республіки ____________, Урядом Республіки ___________________________________________ та Центральним (Національним) банком Республіки _____________ про заходи щодо забезпечення взаємної конвертованості
національних валют Уряд Республіки _____________________________ та Центральний
(Національний) банк Республіки ________________________________, з
одного боку, і Уряд Республіки ____________________ та Центральний
(Національний) банк Республіки _________________________, з іншого
боку, далі "Сторони", підтверджуючи прихильність до створення Економічного союзу та
поетапного формування Платіжного союзу, погодились про таке:
Стаття 1
Визнаючи функціонування на територіях Республіки ____________
та Республіки _______________________ національних грошових систем
з використанням в якості законного платіжного засобу в Республіці ___________________, у Республіці ____________, а також враховуючи
поточний стан платіжно-розрахункових відносин між Республікою ___________________ та Республікою ______________________, Сторони
погодились, що необхідною умовою досягнення взаємної
конвертованості національних валют є її поетапне введення: на
початковому етапі - проведення заходів щодо стабілізації курсів
національних валют один до одного і до вільно конвертованих валют,
а на наступних етапах - створення бази для їх повної взаємної
конвертованості.
Стаття 2
Сторони визнають за необхідне проведення подальшої роботи із
зближення законодавчих і підзаконних актів Республіки _________________________ та Республіки _____________________, які
регулюють валютні відносини.
Стаття 3
Сторони будуть здійснювати заходи щодо формування ліквідних
валютних ринків у Республіці _______________________ та Республіці ______________________.
Визнаючи, що основою функціонування валютних ринків є
встановлення реальних ринкових курсів валют, Центральний
(Національний) банк Республіки _______________________ та
Центральний (Національний) банк Республіки _________________________ зобов'язуються забезпечити регулярні (не
рідше одного разу на тиждень) котирування ринкового курсу своїх
національних валют один до одного і до долара США, які будуть
проводитись на основі попиту та пропозицій на внутрішніх валютних
ринках.
Для підтримання ліквідності своїх валютних ринків Сторони
укладають угоди купівлі-продажу національних валют одна одній, а
також угоди купівлі-продажу національних валют за вільно
конвертовану валюту.
Стаття 4
З метою створення розвинених внутрішніх валютних ринків та
встановлення реального обмінного курсу національних валют Сторони
зобов'язуються здійснити погоджені заходи із створення максимально
сприятливого клімату для розвитку взаємної торгівлі.
Економічні відносини між суб'єктами господарювання Республіки _________________________ та Республіки _____________________
будуть здійснюватись на основі прямих контрактів.
Стаття 5
Розрахунки між суб'єктами господарювання Республіки _______________________ та Республіки ___________________________
можуть здійснюватися в російських рублях, національній валюті, а
також у вільно конвертованих валютах відповідно до законодавства
Республіки ___________________________________ та Республіки ________________________ через уповноважені банки.
У разі необхідності Сторони можуть надавати одна одній у цих
валютах кредити у відповідно до діючих законодавчих актів
Республіки _______________ та Республіки ______________________.
Стаття 6
Сторони вживуть заходів щодо внесення змін у відповідні
нормативні акти своїх держав з метою забезпечення вільного ввозу
та вивозу громадянами двох держав готівкових грошових знаків
Республіки ______________ та Республіки ________________________,
установивши порядок їх декларування, а також заходів щодо
створення на своїх територіях мереж обмінних пунктів для
проведення операцій з готівковими грошовими знаками Республіки _____________________ та Республіки _________________________.
Стаття 7
Ця Угода тимчасово застосовується з дня підписання та набирає
чинності після виконання Республікою _________________________ та
Республікою __________________________ внутрідержавних процедур,
необхідних для набуття нею чинності.
За Уряд За Уряд
Республіки __________________ Республіки __________________
За Центральний (Національний) За Центральний (Національний)
банк Республіки _____________ банк Республіки _____________вгору