Документ 997_b45, чинний, поточна редакція — Підписання від 09.12.1994

               Рішення 
про підготовку і проведення національними
кінематографіями заходів у зв'язку з 100-річчям
світового кіно

Дата підписання Україною: 09.12.1994 Дата набуття чинності для України: 09.12.1994
Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав,
прагнучи до збереження загального культурного та
інформаційного простору, керуючись загальною зацікавленістю в
розвитку інтеграційних процесів у державах - учасницях
Співдружності Незалежних Держав,
розглядаючи підтримку національних кінематографій,
відновлення і розвиток традиційних зв'язків між ними як один із
пріоритетних напрямків культурної політики держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав,
беручи до уваги святкування в 1995 році за рішенням ЮНЕСКО
100-літнього ювілею світового кіно,
вирішила:
1. Схвалити Програму спільних заходів національних
кінематографій у зв'язку з 100-річчям світового кіно (додаток 1).
2. З метою координації дій на період підготовки і проведення
заходів, присвячених святкуванню 100-річчя світового кіно,
утворити і затвердити персональний склад Організаційного
ювілейного комітету з підготовки і проведення 100-річчя світового
кіно (додаток 2).
3. З метою сприяння міждержавному співробітництву в області
кінематографії, забезпечення реалізації Програми спільних заходів
національних кінематографій у зв'язку з 100-річчям світового кіно
утворити Фонд 100-річчя світового кіно.
Затвердити Положення про Фонд 100-річчя світового кіно
(додаток 3).
4. Доручити відповідним органам державної влади держав
учасниць Співдружності Незалежних Держав забезпечувати режим
найбільшого сприяння у вигляді податкових, фінансових, митних
пільг та інших переваг, що сприяють реалізації Програми спільних
заходів національних кінематографій у зв'язку з 100-річчям
світового кіно і діяльності Фонду 100-річчя світового кіно.
5. Доручити Виконавчому Секретаріату Співдружності Незалежних
Держав за участю відповідних державних органів держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав у співробітництві з
Міжпарламентською Асамблеєю держав - учасниць Співдружності
Незалежних Держав і Конфедерацією союзів кінематографістів
підготувати проект угоди, що передбачає пільговий візовий, митний
і податковий режим при здійсненні міждержавного кінообміну і
співробітництва у сфері кінематографії.
6. Запропонувати державам, що не входять у Співдружність
Незалежних Держав, на взаємоприйнятій основі взяти участь у
реалізації Програми спільних заходів національних кінематографій у
зв'язку з 100-річчям світового кіно і діяльності Фонду 100-річчя
світового кіно.
Вчинено в місті Москві 9 грудня 1994 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Білорусь, що направить кожній державі, яка
підписала дійсне Рішення, його засвідчену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Грузія Туркменистану
(підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)
Додаток 1
Схвалена Рішенням Ради глав
урядів Співдружності
Незалежних Держав про
підготовку і проведення
національними
кінематографіями заходів у
зв'язку з 100-річчям
світового кіно
від 9 грудня 1994 року
ПРОГРАМА
спільних заходів національних кінематографій у
зв'язку з 100-річчям світового кіно
Беручи до уваги визначну роль кінематографа в розвитку
сучасної культури,
віддаючи належне внеску національних кінематографій держав -
учасниць Співдружності Незалежних Держав у світову
кінематографічну культуру,
прагнучи зберегти і збільшити історичні зв'язки між
національними кінематографіями,
пропонується здійснити такі основні заходи, присвячені
100-літньому ювілеєві світового кіно, що сприяють активізації
творчого обміну і взаємодії національних кінематографій держав -
учасниць Співдружності Незалежних Держав:
1. Проведення щорічного фестивалю фестивалів ("Фільмфест") у
Москві та столицях держав - учасниць Співдружності Незалежних
Держав на умовах, що зазначені в Регламенті фестивалю фестивалів,
затвердженому Організаційним ювілейним комітетом з підготовки і
проведення 100-річчя світового кіно.
2. Щорічне проведення в одній з держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав 10-денного семінару молодих
кінематографістів (Зимова школа "Мистецтво кіно").
3. Розширення серії передач на каналах телебачення і
радіомовлення про шедеври національних кінематографій, показу
фільмів держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав минулих
років і створених останнім часом.
Додаток 2
Затверджений Рішенням Ради
глав урядів Співдружності
Незалежних Держав про
підготовку і проведення
національними
кінематографіями заходів у
зв'язку з 100-річчям
світового кіно
від 9 грудня 1994 року
Організаційний ювілейний комітет
із підготовки і проведення 100-річчя світового кіно
1. Кончаловський Андрій Сергійович - Голова організаційного
комітету з підготовки і проведення 100-річчя світового кіно
2. Балаян Роман Гургенович - Президент фестивалю "Фільмфест"
3. Ібрагімбеков Рустам Ібрагімович - Співголова Конфедерації
союзів кінематографістів
4. Мір-Касімов Октай - Генеральний директор В/О
"Азеркіновідео"
5. Балаєв Расім - Перший секретар Союзу кінематографістів
Азербайджанської Республіки
6. Стамболцян Мікаел Гургенович - Заступник Міністра культури
Республіки Вірменія
7. Ісраелян Сергій Хоренович - Голова Союзу кінематографістів
Республіки Вірменія
8. Рилатко Володимир Петрович - Заступник Міністра культури і
друку Республіки Білорусь
9. Красинський Анатолій Вікторович - Голова Союзу
кінематографістів Республіки Білорусь
10. Чхеідзе Реваз Давидович - Президент Держкіноконцерна
"Грузія-фільм"
11. Шенгелая Ельдар Миколайович - Голова Союзу
кінематографістів Республіки Грузія
12. Римжанов Ораз Макатович - Голова Держкінокомпанії
"Казахкіно", Голова Союзу кінематографістів Республіки Казахстан
13. Орозалієв Керим Керімкулович - Голова Держкіноконцерну
"Киргизкіно"
14. Саригулов Боян Ісламович - Голова Союзу кінематографістів
Киргизької Республіки
15. Пояте Міхай Стефанович - Генеральний директор
Держкіноконцерну "Молдовафільм"
16. Кодру Анатолій Іванович - Голова Союзу кінематографістів
Республіки Молдова
17. Медведєв Армен Миколайович - Голова Роскомкіно
18. Соловйов Сергій Олександрович - Голова Союзу
кінематографістів Російської Федерації
19. Іноятова Розія Зикрулоєвна - Голова В/О "Таджиккіно"
20. Тураєв Анвар Бурханович - Голова Союзу кінематографістів
Республіки Таджикистан
21. Мамілієв Ашир - Голова Національної кіновідеокомпанії
Туркменистану
22. Нарлієв Ходжакулі - Голова Союзу кінематографістів
Туркменистану
23. Каюмов Малик Каюмович - Голова Правління Союзу
кінематографістів Республіки Узбекистан
24. Ахраров Саідамин Ахрарович - Перший заступник Голови
Державної кінокомпанії Республіки Узбекистан
25. Беліков Михайло Олександрович - Голова Союзу
кінематографістів України
26. Ільєнко Юрій Герасимович - кінорежисер, член ювілейного
міжнародного Почесного комітету зі святкування 100-річчя кіно
(Україна)
Додаток 3
Затверджене Рішенням Ради
глав урядів Співдружності
Незалежних Держав про
підготовку і проведення
національними
кінематографіями заходів у
зв'язку з 100-річчям
світового кіно
від 9 грудня 1994 року
ПОЛОЖЕННЯ
про Фонд 100-річчя світового кіно
1. Фонд 100-річчя світового кіно, далі - Фонд, є міждержавною
некомерційною організацією, утвореною з метою підтримки розвитку
національних кінематографій.
2. Основними цілями діяльності Фонду є:
реалізація Програми спільних заходів національних
кінематографій у зв'язку зі святкуванням 100-річчя світового кіно,
сприяння міждержавному співробітництву в області
кінематографії держав європейсько-азіатського регіону і розвиткові
національних кінематографій.
3. Основними завданнями діяльності Фонду є:
сприяння встановленню двосторонніх і багатосторонніх
контактів у сфері кінематографії держав - учасниць Співдружності
Незалежних Держав;
сприяння інтеграції національних кінематографій держав -
учасниць Співдружності Незалежних Держав у європейську і світову
кінематографію;
сприяння здійсненню національних програм захисту і розвитку
кінематографії;
здійснення проектів і програм, спрямованих на розвиток
національних кінокультур.
4. Засновниками Фонду є держави - учасниці Співдружності
Незалежних Держав в особі урядів, що підписали дійсне Рішення, і
Конфедерація союзів кінематографістів.
Засновники Фонду беруть участь у роботі Фонду, надаючи йому
фінансову, або організаційну, або іншу допомогу.
5. Керівними органами Фонду є Правління Фонду, Президент
Фонду, Виконавчий директор Фонду.
6. Правління Фонду складається з уповноважених представників
урядів держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав -
засновників Фонду і Конфедерації союзів кінематографістів.
Правління Фонду має повноваження вирішувати всі питання, що
стосуються діяльності Фонду.
7. Правління Фонду затверджує бюджет Фонду, призначає
Президента Фонду і звільняє його від займаної посади.
8. Правління Фонду затверджує Програму діяльності Фонду,
кандидатуру Виконавчого директора Фонду за поданням Президента
Фонду, кошторис витрат і штатний розклад апарату Фонду.
9. Президент Фонду представляє Фонд у взаєминах зі всіма
організаціями, здійснює загальне керівництво Фондом, організує
виконання програм, затверджених Правлінням Фонду.
10. Виконавчий директор Фонду веде поточну роботу по
організації діяльності Фонду, готує матеріали для прийняття рішень
Правлінням Фонду і Президентом Фонду.
11. Фінансування діяльності Фонду здійснюється за рахунок:
добровільних внесків держав - учасників Співдружності
Незалежних Держав - засновників Фонду і Конфедерації союзів
кінематографістів;
добровільних пожертвувань організацій і приватних осіб;
інших законних джерел.
12. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс,
розрахунковий, валютний та інший рахунки в установах банків,
печатки зі своїм найменуванням, може від свого імені укладати
договори, набувати майнових і немайнових прав, виступати позивачем
і відповідачем у суді, арбітражі і третейському суді.
13. Штаб-квартира Фонду знаходиться в місті Москві, Російська
Федерація.
14. Фонд може створювати на території держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав, уряди яких підписали дійсне
Рішення, свої представництва, необхідні для реалізації Положення
про Фонд 100-річчя світового кіно.
15. Діяльність Фонду може бути достроково припинена рішенням
Правління Фонду. Необхідною умовою продовження діяльності Фонду є
участь у його роботі не менше двох його засновників.вгору