Документ 997_b36, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.09.1994

               Рішення 
щодо реалізації Угоди про соціальний захист і
охорону здоров'я громадян, які зазнали впливу
радіації в результаті Чорнобильської та інших
радіаційних катастроф і аварій, а також
ядерних випробувань

Дата підписання Україною: 09.09.1994 Дата набуття чинності для України: 09.09.1994
Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав з метою
координації зусиль по реалізації Угоди про соціальний захист і
охорону здоров'я громадян, які зазнали впливу радіації в
результаті Чорнобильської та інших радіаційних катастроф і аварій,
а також ядерних випробувань ( 997_633 ),
вирішила:
1. Створити Міждержавну раду по соціальному захисту та
охороні здоров'я громадян, які зазнали впливу радіації.
2. Урядам держав - учасниць зазначеної Угоди ( 997_633 )
протягом місяця після підписання цього Рішення визначити
повноважних представників до складу цієї Ради.
3. Виконавчому Секретаріату Співдружності провести
організаційне засідання Ради, на якому розробити проект Положення
про Раду і представити його на затвердження Раді глав урядів
Співдружності Незалежних Держав.
Вчинено в місті Москві 9 вересня 1994 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Білорусь, що направить кожній державі, що
підписала це Рішення, його засвідчену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Грузія Туркменистану
(підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)вгору