Документ 997_b31, дію зупинено, поточна редакція — Зупинення дії від 21.04.2006, підстава - 997_b06

               Рішення 
про Міждержавну програму заходів щодо
увіковічення пам'яті громадян, що загинули,
захищаючи Батьківщину, та жертв Великої
Вітчизняної війни 1941 - 1945 років

{ Дію Рішення зупинено,
додатково див. Рішення ( 997_b06 )від 21.04.2006 }

Дата підписання Україною: 21.10.1994 Дата набуття чинності для України: 21.10.1994
Рада глав держав Співдружності Незалежних Держав,
виражаючи волю народу гідно увіковічити до 50-річчя Перемоги
у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років пам'ять громадян, що
загинули, захищаючи Батьківщину, та жертв Великої Вітчизняної
війни 1941 - 1945 років,
утвердження в суспільстві поважного відношення до пам'яті
захисників Вітчизни, пропаганди подвигу народів колишнього Союзу
СРСР та його Збройних Сил, виховання у громадян держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав гордості за історичний внесок
старших поколінь у досягненні перемоги над фашизмом, зміцнення
авторитету учасників війни, які залишились живими, та працівників
тилу військового часу, удосконалення пошукових робіт
вирішила:
затвердити Міждержавну програму заходів щодо увіковічення
пам'яті громадян, які загинули, захищаючи Батьківщину, та жертв
Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років (додається).
Це Рішення вступає в силу з дня його підписання.
Вчинено в місті Москві 21 жовтня 1994 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Білорусь, яка направить кожній стороні, що
підписали це Рішення, його завірену копію.
За Азербайджанську Республіку За Республіку Молдова
(підпис) (підпис)
Г. Алієв М. Снегур
За Республіку Білорусь За Російську Федерацію
(підпис) (підпис)
А. Лукашенко Б. Єльцин
За Республіку Вірменія За Республіку Таджикистан
(підпис) (підпис)
Л. Тер-Петросян Е. Рахмонов
За Республіку Грузія За Туркменистан
(підпис) (підпис)
Е. Шеварнадзе С. Ніязов
За Республіку Казахстан За Уряд
Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
Н. Назарбаєв І. Каримов
За Киргизьку Республіку За Уряд України
(підпис) (підпис)
А. Акаєв Л. Кучма
ЗАТВЕРДЖЕНА
Рішенням Ради глав держав
Співдружності Незалежних
Держав про Міждержавну
програму Заходів щодо
увіковічення пам'яті
громадян, що загинули,
захищаючи Батьківщину, та
жертв Великої Вітчизняної
війни 1941 - 1945 років
від 21 жовтня 1994 р.
МІЖДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
заходів щодо увіковічення пам'яті громадян,
що загинули, захищаючи Батьківщину, та жертв
Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років
------------------------------------------------------------------ | N | Заходи | Терміни | Виконавці | |пор.| | виконання | | |----+-------------------------+-----------+---------------------| | 1 |Видання указів, постанов,|1994 - 1995|глави держав, урядів,| | |рішень, інших нормативних| рр. |органи місцевої влади| | |актів про увіковічення | |та управління держав-| | |пам'яті громадян, що | |учасниць | | |загинули, захищаючи | |Співдружності | | |Батьківщину, та жертв | | | | |Великої Вітчизняної війни| | | |----+-------------------------+-----------+---------------------| | 2 |Створення пам'ятника | по мірі |уряд Російської | | |Перемоги та музею Великої|закінчення |Федерації та міста | | |Вітчизняної Війни 1941 - | |Москви | | |1945 років у Москві | | | |----+-------------------------+-----------+---------------------| | 3 |Створення Міждержавного | | | | |координаційного центру | | | | |щодо увіковічення пам'яті| | | | |захисників Вітчизни (далі| | | | |- Міждержавний центр) при| | | | |Штабі по координації | | | | |військового | | | | |співробітництва держав - | | | | |учасниць Співдружності | | | | |для виробітку проектів | | | | |погоджених рішень, | | | | |документів, які | | | | |регламентують проведення | | | | |заходів щодо увіковічення| | | | |пам'яті захисників | | | | |Вітчизни, здійснення | | | | |координації та | | | | |інформаційного | | | | |забезпечення при їх | | | | |виконанні. Передбачити | | | | |створення при | | | | |Міждержавному центрі | | | | |Міждержавного Фонду щодо | | | | |увіковічення пам'яті | | | | |захисників Вітчизни та | | | | |рекомендувати створення | | | | |державних, суспільних, | | | | |обласних, міських, | | | | |районних фондів щодо | | | | |увіковічення пам'яті | | | | |загиблих | | | |----+-------------------------+-----------+---------------------| | 4 |Пошук та захоронення не | | | | |похованих залишків, | | | | |встановлення долі | | | | |безвісти пропалих воїнів:| | | |----+-------------------------+-----------+---------------------| | |- розробка документів, | 1994 р. |Міждержавний центр за| | |які визначають | |участю представників | | |організацію та проведення| |органів, які | | |пошукових робіт | |займаються цією | | | | |роботою у державах | |----+-------------------------+-----------+---------------------| | |- організація пошукових | постійно |Міждержавний центр | | |заходів, створення | |за участю органів, | | |дослідних груп для роботи| |які займаються цією | | |в архівах та пошукових | |роботою у державах | | |формуваннях, погодження | | | | |їх дій у рамках | | | | |проведених Вахт Пам'яті | | | |----+-------------------------+-----------+---------------------| | |- робота з архівними | постійно |дослідні групи з | | |документами з метою | |наступним | | |встановлення долі | |узагальненням | | |безвісті пропалих воїнів | |результатів | | |та уточнення свідчень про| |Міждержавним центром | | |загиблих та місцях їх | |та органами щодо | | |поховань | |увіковічення пам'яті | | | | |загиблих | |----+-------------------------+-----------+---------------------| | |- ведення пошукових робіт| постійно |спеціальні формування| | |у місцях бойових дій та | |за участю військових | | |поховань. Поховання не | |частин, частин | | |похованих залишків | |цивільної оборони, | | |воїнів. | |пошукових суспільних | | | | |об'єднань та груп, | | | | |місцевих органів | | | | |влади та управління | |----+-------------------------+-----------+---------------------| | 5 |Приведення в порядок | | | | |могил і кладовищ | | | | |громадян, що загинули, | | | | |захищаючи Батьківщину, та| | | | |жертв Великої Вітчизняної| | | | |війни: | | | |----+-------------------------+-----------+---------------------| | |- завершення |1994 - 1995|місцеві органи влади | | |паспортизації та | рр. |і управління, апарати| | |обстеження місць | |військових аташе. | | |поховання, меморіалів і | |Міждержавний центр та| | |пам'ятників, визначення | |органи щодо | | |їх технічного стану та | |увіковічення пам'яті | | |приведення їх у порядок | |загиблих | |----+-------------------------+-----------+---------------------| | |- розробка пропозицій по |1994 - 1995|уряди держав - | | |приведенню національного | рр. |учасниць | | |законодавства держав - | |Співдружності | | |учасниць Співдружності у | | | | |відповідність із | | | | |міжнародною практикою по | | | | |встановленню | | | | |відповідальності за | | | | |осквернення та наругою | | | | |над похованими | | | | |громадянами, які загинули| | | | |при захисті Батьківщини, | | | | |та жертв Великої | | | | |Вітчизняної війни | | | |----+-------------------------+-----------+---------------------| | |- укладання міждержавних | 1994 р. |міністерство | | |угод по забезпеченню | |іноземних справ | | |догляду та утриманням | |держав - учасниць | | |військових поховань за | |Співдружності спільно| | |кордоном і поховань | |з Міждержавним | | |іноземних громадян на | |центром та органами, | | |території держав - | |які займаються цією | | |учасниць Співдружності, | |роботою у державах | | |сприяння громадянам у | | | | |відвідуванні могил | | | | |загиблих | | | |----+-------------------------+-----------+---------------------| | 6 |Заснування та випуск | щорічно |Міждержавний центр і | | |бюлетенів зі списками | |органи щодо | | |загиблих і місць | |увіковічення пам'яті | | |поховання, які | |захисників Вітчизни | | |встановлені у ході | | | | |проведеної роботи | | | |----+-------------------------+-----------+---------------------| | 7 |Проведення прес- |по мірі |Міждержавний центр | | |конференцій для |необхідно- | | | |представників засобів |сті | | | |масової інформації з | | | | |питань виконання | | | | |Міждержавної програми | | | | |заходів щодо увіковічення| | | | |пам'яті громадян, що | | | | |загинули, захищаючи | | | | |Батьківщину, та жертв | | | | |Великої Вітчизняної війни| | | | |1941 - 1945 років | | | |----+-------------------------+-----------+---------------------| | 8 |Підготовка до видання |1994 - 1995|редакційні колегії | | |Книг Пам'яті загиблих у | рр. |Книг Пам'яті | | |роки Великої Вітчизняної | | | | |війни | | | |----+-------------------------+-----------+---------------------| | 9 |Проведення серій теле-, |1994 - 1995|Міждержавна | | |радіопередач, кіно- й | рр. |телерадіокомпанія | | |телефільмів, які | |"Мир" і інші засоби | | |відображають подвиги | |масової інформації, | | |народів, здійснені при | |міждержавні органи | | |захисті Батьківщини, та | |за участю провідних | | |заходів, які проводяться | |вчених і | | |щодо їх увіковічення; | |представників | | |організувати показ кіно- | |суспільних | | |і телефільмів, | |організацій | | |присвячених подвигу | | | | |народів у Великій | | | | |Вітчизняній війні | | | |----+-------------------------+-----------+---------------------| | 10 |Запропонувати урядам |1994 - 1995|уряди держав - | | |державам - учасницям | рр. |учасниць | | |Співдружності розглянути | |Співдружності | | |питання про створення у | | | | |місцях масового поховання| | | | |громадян, що загинули у | | | | |період Великої | | | | |Вітчизняної війни, зон, | | | | |що охороняються державою | | | |----+-------------------------+-----------+---------------------| | 11 |Визначення об'ємів і | щорічно |уряди держав - | | |порядку фінансування та | |учасниць | | |матеріально-технічного | |Співдружності спільно| | |забезпечення робіт по | |з Міждержавним | | |реалізації Міждержавної | |центром | | |програми заходів щодо | | | | |увіковічення пам'яті | | | | |громадян, що загинули, | | | | |захищаючи Батьківщину, та| | | | |жертв Великої Вітчизняної| | | | |війни 1941 - 1945 років | | | ------------------------------------------------------------------вгору