Документ 997_308, поточна редакція — Прийняття від 09.09.1994

            Протокольне рішення 
про проекти документів про створення
міждержавного підрозділу швидкого реагування
для ліквідації наслідків стихійних лих і катастроф
техногенного характеру в державах - учасницях
Співдружності Незалежних Держав
(укр/рос)

Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав
вирішила:
Виконавчому Секретаріату Співдружності Незалежних Держав
разом з повноважними представниками держав - учасниць
Співдружності організувати розробку проектів документів про
створення міждержавного підрозділу швидкого реагування для
ліквідації наслідків стихійних лих і катастроф техногенного
характеру в державах - учасницях Співдружності і представити їх на
чергове засідання Ради глав урядів Співдружності.
9 вересня 1994 року, місто Москва.
Голова
Ради глав урядів
Співдружності Незалежних Держав
(підпис)
В. Черномирдін
Протокольное решение
о проектах документов о создании
межгосударственного подразделения быстрого реагирования
для ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф
техногенного характера в государствах-участниках
Содружества Независимых Государств
(Москва, 9 сентября 1994 года)

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств
решил:
Исполнительному Секретариату Содружества Независимых
Государств совместно с полномочными представителями
государств-участников Содружества организовать разработку проектов
документов о создании межгосударственного подразделения быстрого
реагирования для ликвидации последствий стихийных бедствий и
катастроф техногенного характера в государствах-участниках
Содружества и представить их на очередное заседание Совета глав
правительств Содружества.
Договаривающиеся стороны: Азербайджан Армения Белоруссия Грузия Казахстан Киргизия Молдавия Россия Таджикистан Туркмения Узбекистан Украина
Председатель
Совета глав правительств
Содружества Независимых Государств В.Черномырдин
Информационный вестник Совета глав
государств и Совета глав правительств
СНГ "Содружество", N 2, 1994вгору