Про внесення змін до деяких указів Президента України
Указ Президента України від 10.09.1998997/98
Документ 997/98, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.02.2019, підстава - 2473-VIII

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких указів
Президента України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 451/99 від 27.04.99
Законом
N 2473-VIII ( 2473-19 ) від 21.06.2018, ВВР, 2018,
N 30, ст.239 }

З метою забезпечення захисту інтересів пенсіонерів під час
запровадження нового порядку виплати пенсій п о с т а н о в л я ю:
1. Визнати за необхідне поетапне запровадження за згодою
пенсіонерів і одержувачів грошової допомоги виплати пенсій та
грошової допомоги через установи банків, починаючи з 1 січня 1999
року. ( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 451/99 від 27.04.99 )
2. Внести зміни до таких Указів Президента України:

{ Дію статті 2 припинено в частині внесення змін до Указу
Президента N 41 ( 41/98 ) від 21.01.98 згідно із Законом
N 2473-VIII ( 2473-19 ) від 21.06.2018 }
абзац шістнадцятий статті 15 Указу Президента України від
21 січня 1998 року N 41 ( 41/98 ) "Про запровадження режиму
жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат,
заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і
запобігання фінансовій кризі" викласти у такій редакції:
"вжити протягом 1998 року заходів щодо поетапного з 1 січня
1999 року до 1 липня 1999 року запровадження виплати пенсій та
грошової допомоги через особові рахунки пенсіонерів в установах
банків (крім пенсіонерів та одержувачів грошової допомоги, які
проживають у сільській місцевості, де немає відділень установ
банків), передбачивши при цьому безоплатну доставку пенсій і
грошової допомоги пенсіонерам, які за станом здоров'я не можуть
самостійно отримувати їх в установах банків";

у частині першій статті 3 Указу Президента України від
4 липня 1998 року N 734 ( 734/98 ) "Про впорядкування сплати збору
на обов'язкове державне пенсійне страхування та раціональне
використання коштів Пенсійного фонду України" слова і цифри
"1 вересня 1998 року" замінити словами і цифрами "1 січня
1999 року".
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 вересня 1998 року
N 997/98вгору