Документ 997-97-п, поточна редакція — Редакція від 26.05.2004, підстава - 693-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 вересня 1997 р. N 997
Київ
Про затвердження Порядку накладення штрафів
за порушення законодавства про рекламу та
Порядку відрахування на виробництво
соціальної рекламної інформації про шкоду
тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98
N 501 ( 501-2000-п ) від 16.03.2000
N 321 ( 321-2001-п ) від 04.04.2001
N 1510 ( 1510-2002-п ) від 11.10.2002
N 693 ( 693-2004-п ) від 26.05.2004 )

На виконання Закону України "Про рекламу" ( 270/96-ВР )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок накладення штрафів за порушення
законодавства про рекламу та Порядок відрахування на виробництво
соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та
вживання алкогольних напоїв, що додаються.
2. Міністерству фінансів під час складання проекту Державного
бюджету України на 2002 і наступні роки передбачати при формуванні
спеціального фонду державного бюджету надходження від реклами
тютюнових виробів та алкогольних напоїв із спрямуванням цих коштів
на виробництво соціальної рекламної інформації про шкоду
тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв. ( Пункт 2 в редакції
Постанови КМ N 321 ( 321-2001-п ) від 04.04.2001 )

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.43

( Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про
рекламу втратив чинність на підставі Постанови КМ N 693
( 693-2004-п ) від 26.05.2004 )

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 1997 р. N 997
ПОРЯДОК
відрахування на виробництво соціальної рекламної інформації
про шкоду тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про
рекламу" ( 270/96-ВР ), визначає процедуру надходження та
акумулювання коштів для виробництва соціальної рекламної
інформації про шкоду тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв
і поширюється на підприємства, установи та організації незалежно
від форм власності і громадян-суб'єктів підприємницької
діяльності, які є рекламодавцями тютюнових виробів та/або
алкогольних напоїв.
2. Рекламодавці тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв
зобов'язані спрямовувати на виробництво соціальної рекламної
інформації про шкоду тютюнопаління та вживання алкоголю не менш як
5 відсотків коштів, витрачених на розповсюдження в межах України
реклами тютюнових виробів та алкогольних напоїв. Зазначені
відрахування перераховуються до спеціального фонду державного
бюджету. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами
N 501 ( 501-2000-п ) від 16.03.2000, N 321 ( 321-2001-п ) від
04.04.2001 )
3. Перерахування рекламодавцями коштів до спеціального фонду
державного бюджету здійснюється одночасно з переказом коштів
виробникам та/або розповсюджувачам реклами. ( Пункт 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою N 501 ( 501-2000-п ) від 16.03.2000,
N 321 ( 321-2001-п ) від 04.04.2001 )
( Пункт 4 виключено на підставі Постанови N 501
( 501-2000-п ) від 16.03.2000 )
4-1. У платіжному дорученні на перерахування коштів до
спеціального фонду державного бюджету крім обов'язкових реквізитів
робиться примітка такого змісту: "на соціальну рекламну
інформацію", а також зазначається повне найменування виробника
та/або розповсюджувача реклами тютюнових виробів та алкогольних
напоїв, дата укладення угоди. ( Порядок доповнено пунктом 4-1
згідно з Постановою КМ N 321 ( 321-2001-п ) від 04.04.2001 )
5. Витрати рекламодавця, пов'язані з проведенням відрахувань
на виробництво соціальної рекламної інформації, відносяться на
витрати обігу (собівартість продукції).
( Пункт 6 виключено на підставі Постанови N 501
( 501-2000-п ) від 16.03.2000 )
6-1. Кошти, акумульовані у спеціальному фонді державного
бюджету, спрямовуються на виробництво і розповсюдження соціальної
рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та вживання
алкогольних напоїв.
Порядок використання цих коштів визначається Мінекономіки та
Держстандартом за погодженням з Мінфіном. ( Порядок доповнено пунктом 6-1 згідно з Постановою КМ N 321
( 321-2001-п ) від 04.04.2001 )
7. У разі порушення цього Порядку підприємства, установи,
організації та громадяни-суб'єкти підприємницької діяльності
несуть відповідальність згідно із законодавством.вгору