Документ 996_076, чинний, поточна редакція — Підписання від 19.11.2015
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 11.02.2016, підстава - v0535321-16. Подивитися в історії? )

ПОЗИКА НОМЕР 8549-UA

УГОДА
про позику (Проект розвитку дорожньої галузі) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 листопада 2015 року


Дата підписання:

19.11.2015


Дата набрання чинності для України:

11.02.2016

ПОЗИКА НОМЕР 8549-UA

УГОДА ПРО ПОЗИКУ

Угода від 19 листопада 2015 року між УКРАЇНОЮ ("Позичальник") та МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ("Банк"), Цією Угодою Позичальник та Банк домовляються про таке:

Стаття I - ЗАГАЛЬНІ УМОВИ; ВИЗНАЧЕННЯ

1.01. Загальні умови (визначені в Додатку до цієї Угоди) є невід'ємною частиною цієї Угоди.

1.02. Якщо контекстне вимагає іншого тлумачення, терміни, що вживаються в цій Угоді з великої літери, мають ті самі значення, що й у Загальних умовах або в Додатку до цієї Угоди.

Стаття II - ПОЗИКА

2.01. Банк погоджується надати Позичальнику на умовах, зазначених в цій Угоді, суму, що дорівнює п'ятистам шістдесяти мільйонам доларів Сполучених Штатів Америки ($ 560 000 000), і ця сума може час від часу бути конвертованою шляхом Конвертації валют відповідно до положень Розділу 2.08 цієї Угоди ("Позика"), для допомоги у фінансуванні проекту, описаного в Доповнення 1 до цієї Угоди ("Проект").

2.02. Позичальник може зняти кошти Позики відповідно до Розділу IV Доповнення 2 до цієї Угоди.

2.03. Одноразова комісійна виплата, яку Позичальник повинен сплатити Банку, дорівнює одній чверті одного відсотка (0,25 %) суми Позики.

2.04. Комісія за резервування, що сплачується Позичальником, дорівнює одній чверті одного відсотка (0,25 %) на рік від невикористаного залишку Позики.

2.05. Відсотки, які Позичальник повинен сплатити Банку за кожний Період нарахування відсотків, нараховуються за ставкою, що дорівнює Базовій ставці для Валюти позики плюс змінний спред; за умови, що внаслідок Конверсії всієї чи будь-якої частини основної суми Позики, відсотки, які Позичальник повинен сплатити впродовж періоду конверсії на таку суму, визначаються згідно з відповідними положеннями Статті IV Загальних умов. Незважаючи на зазначене вище, якщо будь-яка сума знятого залишку Позики залишається несплаченою в належний час, і така несплата триває протягом тридцяти днів, тоді відсотки, які повинен сплатити Позичальник, нараховуються так, як це передбачено в Розділі 3.02 (е) Загальних умов.

2.06. Датами платежів є 15 лютого і 15 серпня кожного року.

2.07. Основна сума Позики сплачується згідно з графіком амортизації, наведеним у Доповненні 3 до цієї Угоди.

2.08. (a) Для полегшення обачного управління боргом Позичальник може в будь-який час вимагати будь-якої з наступних конверсій умов Позики: (i) зміни валюти позики всієї чи будь-якої частини основної суми Позики, знятої чи не знятої, на затверджену валюту; (ii) зміни бази відсоткової ставки, що застосовується до: (A) всієї чи будь-якої частини основної суми Позики, знятої та непогашеної, зі змінної ставки на фіксовану ставку, чи навпаки; або (B) всієї чи будь-якої частини основної суми Позики, знятої та непогашеної, зі змінної ставки на основі базової ставки та змінного спреду на змінну ставку на основі фіксованої базової ставки та змінного спреду, чи навпаки; або (C) всієї основної суми Позики, знятої та непогашеної, зі змінної ставки на основі змінного спреду на Змінну ставку на основі фіксованого спреду; та (iii) встановлення обмежень на змінну ставку або базову ставку, яка застосовується до всієї чи будь-якої частини основної суми Позики, знятої та непогашеної, шляхом встановлення верхньої межі відсоткової ставки або коридору відсоткової ставки по відношенню до змінної ставки або базової ставки.

(b) Будь-яка конверсія, яка вимагається згідно з пунктом (a) цього Розділу, та приймається Банком, вважається "Конверсією", як визначено в Загальних умовах, та здійснюється відповідно до положень Статті IV Загальних умов та Посібника з конверсії.

(c) Відразу після дати платежу для верхньої межі відсоткової ставки або коридору відсоткової ставки, щодо яких Позичальник зажадав, щоб премія сплачувалась за рахунок Позики, Банк, від імені Позичальника, знімає з рахунку позики і сплачує собі суми, потрібні для сплати будь-якої премії, яку необхідно сплатити згідно з Розділом 4.05 (c) Загальних умов у межах суми, яка періодично розподіляється для цілей, зазначених в таблиці Розділу IV Доповнення 2 до цієї Угоди.

Стаття III - ПРОЕКТ

3.01. Позичальник заявляє про свою прихильність до цілей Проекту і з цією метою забезпечує виконання Проекту Установою, що впроваджує Проект, згідно з положеннями Статті V Загальних умов та Угоди про виконання проекту.

3.02. Не обмежуючи положень Розділу 3.01 цієї Угоди та за винятком випадків, коли Позичальник і Банк домовляються про інше, Позичальник забезпечує виконання Проекту згідно з положеннями Доповнення 2 до цієї Угоди.

Стаття IV - ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ БАНКУ

4.01. Додаткова подія, призупинення зняття коштів означає настання однієї з наступних подій, як-от зміна, призупинення, анулювання, відміна чи відмова від Застосовного акту Виконавця проекту, що істотно та негативно впливає (на думку Банку) на спроможність Установи, що впроваджує Проект, виконувати будь-яке із своїх зобов'язань за Угодою про виконання проекту.

4.02. Додаткова подія прискорення платежу складається з наступного, а саме з настання події, зазначеної в Розділі 4.01 цієї Угоди.

Стаття V - НАБРАННЯ ЧИННОСТІ; ПРИПИНЕННЯ

5.01. Додаткові умови набрання чинності означають настання однієї з наступних подій:

(a) Позичальник через Міністерство фінансів і Установу, що впроваджує Проект, уклали Субкредитну угоду;

(b) Установа, що впроваджує Проект, затвердила й прийняла Інструкцію про діяльність у рамках Проекту, що задовольняє вимоги Банку;

(c) Випуск міністерського наказу;

(d) Установа, що впроваджує Проект, призначила ГВП відповідно до контракту, умови якого задовольняють вимоги Банку, з достатнім штатним забезпеченням, включаючи додаткового спеціаліста з соціальних і екологічних питань, як це передбачено в Розділі І.A.2 Доповнення 2 до цієї Угоди.

5.02. Додаткове правове питання полягає в тому, що Субкредитну угоду належним чином затверджено Позичальником через Міністерство фінансів та Установою, що впроваджує Проект, і вона є юридично обов'язковою для Позичальника і Установи, що впроваджує Проект, відповідно до її умов.

5.03. Датою набрання чинності цієї Угоди є дата, що настає через дев'яносто (90) днів після дати підписання цієї Угоди.

5.04. Внесення будь-яких змін до цієї Угоди здійснюється за взаємною згодою її сторін відповідно до положень Розділу 10.02 Загальних умов. Такі зміни набирають чинності, як зазначено в угоді про внесення змін.

Стаття VI - ПРЕДСТАВНИК ПОЗИЧАЛЬНИКА; АДРЕСИ

6.01. Представником Позичальника є Міністр фінансів.


6.02.

Адреса Позичальника:
Міністерство фінансів
вул. Грушевського, 12/2
Київ, 01008
Україна

Факс:
(380-44)425-90-26
(380-44) 277-54-82


6.03.

Адреса Банку:
International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America
(Сполучені Штати Америки)

Телеграфна адреса:
INTBAFRAD
Washington, D.C.

Телекс:
248423(MCI) або
64145(MCI)

Факс:
1-202-477-6391

ПОГОДЖЕНО в_______, _________, станом на день і рік, які вперше зазначено вище.

УКРАЇНАПідпис___________
Повноважний представникПрізвище:
Посада:

Володимир Шульмейстер
Перший заступник Міністра
інфраструктури України

МІЖНАРОДНИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУПідпис___________
Повноважний представникПрізвище:
Посада:

Чімяо Фан
Директор у справах Білорусі,
Молдови та України


Доповнення 1

ОПИС ПРОЕКТУ

Метою Проекту є поліпшення транспортного сполучення, підтримка функціонування та безпеки руху для користувачів доріг на відібраних ділянках національної мережі доріг і поліпшення управління мережі доріг України.

Проект складається з наступних частин:

Частина 1: РЕАБІЛІТАЦІЯ ДОРІГ ТА ПОЛІПШЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Реабілітація та поліпшення безпеки руху на відібраних ділянках автомобільної траси М-03, включаючи дорожню інфраструктуру, таку як мости, розв'язки, обхідні дороги, виїзний нагляд за всіма цивільними роботами, придбанням обладнання, а також фінансування витрат, пов'язаних з будь-яким придбанням земельних ділянок та переселенням, необхідним для виконання вищезазначених робіт.

Частина 2: ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОСНОВНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ДОРОЖНІХ КОРИДОРІВ

Технічне обслуговування відібраних ділянок основних національних дорожніх коридорів, включаючи дорожню інфраструктуру, таку як мости, розв'язки та обхідні дороги, поліпшення безпеки доріг, проектування і виїзний нагляд за всіма цивільними роботами.

Частина 3: УПРАВЛІННЯ І РОЗВИТОК МЕРЕЖІ

3.1. Підготовка і впровадження інтегрованої системи безпеки дорожнього руху та управління мережею, включаючи систему оплати проїзду, системи вимірювання маси ТЗ у русі для регулювання осьового навантаження і автоматичних камер, що фіксують перевищення швидкості, за допомогою, серед іншого: (a) підтримки при підготовці відповідного законодавства, нормативної бази, та при впровадженні рекомендацій, отриманих у рамках Огляду потенціалу безпеки дорожнього руху; (b) підтримки при проведенні інформаційних кампаній та громадських слухань щодо такої системи; (c) підготовка ТЕО та функціональних вимог до систем, включаючи плани першої фази впровадження систем; (d) придбання і встановлення необхідного обладнання; (e) заходів, спрямованих на розбудову інституційного потенціалу, для ключових зацікавлених осіб у сферах експлуатації та управління нових систем; (f) підтримки при підготовці концесійних документів для оператора для фінансування, встановлення та управління національною системою; а також (g) надання технічної допомоги, пов'язаної з оцінкою процесів закупівель, наглядом за встановленням і моніторингом початкових етапів роботи та результатів у рамках системи.

3.2. Надання підтримки при розбудові інституційного потенціалу для організації технічного обслуговування за допомогою, серед іншого: (a) підтримки при зборі даних, планування, проектування, аудитів безпеки дорожнього руху та підтримки управління для забезпечення ефективної реалізації пріоритетних планів технічного обслуговування та контрактів на основі результатів утримання доріг; а також (b) розбудови інституційного потенціалу для сприяння впровадженню: реформ у галузі технічного обслуговування, покращення систем і розбудови інституційного потенціалу для моніторингу впровадження та впливу вищезгаданих реформ.

3.3. Надання підтримки при підготовці ТЕО, робочого проекту та тендерної документації і пов'язаних документів та інструментів щодо соціальних та екологічних політик застереження відповідно до політик застереження Банку для відібраних схем покращення доріг, включаючи ділянки автомобільної дороги Львів - Херсон.

3.4. Забезпечення управління проектами та підтримки при реалізації за допомогою, серед іншого, проведення технічних аудитів, аудитів безпеки дорожнього руху, фінансових аудитів, а також оглядів проектів, усього цього шляхом надання необхідної технічної допомоги і фінансування додаткових витрат виробництва.


Доповнення 2

ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

Розділ I. ВПРОВАДЖУВАЛЬНІ ЗАХОДИ

A. Інституційні заходи

1. Позичальник забезпечує: (a) здійснення Установою, що впроваджує Проект, реалізації Проекту з належною сумлінністю та ефективністю, згідно з політиками і процедурами, викладеними в Інструкції про діяльність у рамках Проекту, і (b) неможливість внесення поправок, призупинення, відміни, скасування або відмови від будь-якого положення Інструкції про діяльність у рамках Проекту без консультацій з Банком та його попередньої згоди.

2. Позичальник дає розпорядження Установі, що впроваджує Проект, на призначення та подальше утримання ГВП протягом реалізації Проекту відповідно до контракту, умови якого задовольняють Банк, де такий ГВП матиме форму та функції, адекватне кадрове забезпечення, включаючи додаткового спеціаліста з соціальних і екологічних питань (відповідно до технічного завдання, кваліфікаційних вимог та обов'язків), і ресурси, всі з яких задовольняють Банк та надалі визначені в Інструкції про діяльність у рамках проекту.

3. Позичальник утримує протягом впровадження Проекту Робочу групу для координації співпраці та ролей різних зацікавлених осіб з метою впровадження Частини 3.1 Проекту, відповідно до положень міністерського наказу.

B. Субкредитна угода

1. Для сприяння Установі, що впроваджує Проект, в упровадженні Проекту Позичальник через Міністерство фінансів надає Установі, що впроваджує Проект, кошти Позики за Субкредитною угодою між Позичальником, через Міністерство фінансів, та Установою, що впроваджує Проект, на умовах, затверджених Банком, яка містить, серед іншого, положення, які встановлюють, що Установа, що впроваджує Проект: (a) є відповідальною за загальне щоденне впровадження й управління Проектом; та (b) здійснює Проект відповідно до Інструкції про діяльність у рамках Проекту, і релевантних положень цієї Угоди, включаючи ПЕСУ, будь-який План управління захистом довкілля, План щодо політики переселення, будь-який План заходів з переселення та Посібник із запобігання та протидії корупції.

2. Для сприяння фінансуванню витрат, пов'язаних з придбанням земельних ділянок та переселенням, Позичальник через Міністерство фінансів забезпечує включення в Субкредитну угоду умов, прийнятних для Банку, включаючи те, що:

(a) Установа, що впроваджує Проект, зобов'язується укласти Районний контракт з кожним окремим Районом з метою забезпечення виконання Районом, на територій якого відбуватиметься придбання земельних ділянок та/або переселення, наступного:

(i) виконання положень діючого Плану (планів) заходів з переселення, що стосується території, для якої фінансуються витрати на придбання земельних ділянок та переселення, використовуючи кошти Позики;

(ii) забезпечення виплати повних компенсацій особам, які зазнали вплив проекту, перед початком будь-яких робіт на території будь-якого вказаного району;

(iii) використання коштів Позики лише для придбання земельних ділянок та фінансування витрат, пов'язаних з переселенням;

(iv) виконання Посібника із запобігання та протидії корупції; та

(v) передача Установі, що впроваджує Проект, права користування земельними ділянками, для яких фінансуються витрати на придбання земельних ділянок та витрати, пов'язані з переселенням.

(b) Установа, що впроваджує Проект, зобов'язується: (i) забезпечити виконання положень, зазначених у пунктах (a)(i) - (a)(v) вище, перед початком будь-яких робіт; та (ii) не переуступати, вносити поправки, скасовувати або відмовлятись від виконання будь-якого з районних контрактів чи будь-якого з його положень.

3. Позичальник, через Міністерство фінансів: (a) реалізує свої права за Субкредитною угодою та (b) спонукає Установу, що впроваджує Проект, реалізувати свої права в рамках кожного районного контракту, усі з них у спосіб, який дозволяє захищати інтереси Позичальника, Установи, що впроваджує Проект, і Банку (залежно від обставин) та досягати цілей Проекту. Якщо Банк не погодиться на інше, Позичальник, через Міністерство фінансів, не переуступає, не вносить поправки, не скасовує, не припиняє дію Субкредитної угоди, не відмовляється від виконання або введення вдію Субкредитної угоди чи будь-якого з її положень.

C. Запобігання та протидія корупції

Позичальник забезпечує виконання Проекту згідно з положеннями Посібника із запобігання та протидії корупції.

D. Політики застереження

Екологічні політики застереження

1. (a) Позичальник забезпечує та сприяє забезпеченню Установі, що впроваджує Проект: (i) реалізації Проекту відповідно до ПЕСУ, Плану щодо політики переселення та будь-якого Плану управління захистом довкілля і Плану заходів з переселення; (ii) своєчасного вжиття всіх заходів, необхідних для виконання вищезазначених інструментів; (iii) своєчасного та належного отримання всіх юридичних, адміністративних та екологічних дозволів і ухвал, необхідних для виконання Проекту; а також (iv) надання достовірної інформації про впровадження згаданих вище заходів, яку включено до звітів про виконання Проекту.

(b) Позичальник забезпечує та сприяє забезпеченню Виконавцем проекту, щоб жодне положення ПЕСУ, Плану щодо політики переселення та/або будь-якого Плану управління захистом довкілля і/або Плану заходів з переселення не було змінене, призупинене, відмінене, скасоване чи у його виконанні було відмовлено без попередньої письмової згоди Банку.

(c) Позичальник забезпечує відповідність документів і інструментів з екологічних та соціальних політик застереження, зазначених згідно з Частиною 3.3 Проекту, діючим політикам застереження Банку.

Придбання землі та переселення

2. Якщо для цілей здійснення діяльності у рамках Проекту необхідно здійснити Вимушене переселення, Позичальник:

(a) повідомляє Банк або забезпечує повідомлення Банку Установою, що впроваджує Проект, про будь-які наміри щодо Вимушеного переселення та про кожний План заходів із переселення (якщо такий є), складений згідно з Планом щодо політики переселення;

(b) оприлюднює або забезпечує оприлюднення Установою, що впроваджує Проект, Плану заходів із переселення (якщо такі є), складений у рамках Проекту, та усієї відповідної і пов'язаної з ними інформації у прийнятний для Банку спосіб не пізніше, ніж за шістдесят (60) днів до проведення будь-якої операції з вимушеного переселення;

(c) забезпечує здійснення Установою, що впроваджує Проект, будь-якого вимушеного переселення у рамках Проекту згідно з положеннями і процедурами, наведеними у Плані щодо політики переселення і відповідному(-их) Плані(-ах) заходів із переселення, включаючи адекватні та повнозначні консультації з особами, які зазнали впливу Проекту, а також відповідне надання усієї доречної інформації усім особами, які зазнали впливу Проекту, та особами, які потенційно можуть зазнати впливу Проекту, у своєчасний і належний спосіб (на думку Банку).

Розділ II. МОНІТОРИНГ, ЗВІТНІСТЬ ТА ОЦІНКА ПРОЕКТУ

A. Звіти за проектом

1. Позичальник забезпечує здійснення Установою, що впроваджує Проект, моніторингу та оцінки ходу виконання Проекту і складання Звітів за проектом згідно з положеннями Розділу 5.08 Загальних умов та на основі показників, прийнятних для Банку. Кожний Звіт за проектом охоплює період, який дорівнює одному календарному кварталу і подається до Банку не пізніше ніж через сорок п'ять (45) днів після завершення періоду, який охоплює кожен такий звіт.

B. Середньостроковий огляд

1. Не пізніше ніж 30 вересня 2018 року Позичальник, через Міністерство економічного розвитку і торгівлі, повинен спільно з Установою, що впроваджує Проект, і Банком провести середньостроковий огляд ходу виконання Проекту ("Середньостроковий огляд”), включаючи, але не обмежуючись, наступними темами:

(a) прогрес, досягнутий у виконанні цілей Проекту;

(b) загальна продуктивність Проекту оцінюється за показниками проекту; і

(c) Середньостроковий звіт (як визначено в Розділі B.2 нижче),

2. Позичальник забезпечує, принаймні, за три (3) місяці до середньострокового огляду, підготовку Установою, що впроваджує Проект, та надання Банку окремого звіту з описом стану реалізації кожної складової Проекту та зведеного звіту про реалізацію Проекту в цілому ("Середньостроковий звіт"),

C. Управління фінансовими засобами, фінансові звіти та аудити

1. Позичальник підтримує функціонування або забезпечує підтримку функціонування системи управління фінансовими засобами згідно з положеннями Розділу 5.09 Загальних умов.

2. Не обмежуючи положень Частини A цього Розділу, Позичальник складає і подає до Банку не пізніше, ніж протягом сорока п'яти (45) днів після закінчення кожного календарного кварталу проміжні, неперевірені аудиторами, фінансові звіти за Проектом, які охоплюють звітний квартал і за формою та змістом є задовільними для Банку.

3. Позичальник забезпечує проведення аудиту своїх Фінансових звітів згідно з положеннями Розділу 5.09 (b) Загальних умов. Кожний аудит фінансових звітів охоплює період, що становить один фінансовий рік Позичальника. Перевірені аудиторами фінансові звіти за кожний такий період подаються до Банку не пізніше, ніж через шість (6) місяців після закінчення такого періоду.

Розділ III. ЗАКУПІВЛІ

A. Загальні положення

1. Товари, роботи та не консультаційні послуги. Закупівля усіх товарів, робіт та не консультаційних послуг, які потрібні для виконання Проекту і повинні фінансуватись за рахунок Позики, здійснюється згідно з вимогами положень Розділу I Посібника із закупівель та положень цього Розділу.

2. Послуги Консультантів. Закупівля усіх послуг консультантів, які потрібні для виконання Проекту і повинні фінансуватись за рахунок Позики, здійснюється згідно з вимогами Розділів I та IV Посібника з відбору та наймання консультантів та положень цього Розділу.

3. Визначення. Терміни, що вживаються далі в цьому Розділі з великої літери для опису окремих методів закупівлі або методів перевірки Банком окремих контрактів, стосуються відповідних методів, які описані в Розділах II та III Посібника із закупівель або в Розділах II, III, IV та V Посібника з відбору та наймання консультантів, залежно від обставин.

B. Окремі методи закупівлі товарів, робіт та не консультаційних послуг

1. Міжнародні конкурсні торги. Якщо пунктом 2, наведеним нижче, не передбачено інше, закупівля товарів, робіт та не консультаційних послуг здійснюється за контрактами, присудженими на основі процедур Міжнародних конкурсних торгів.

2. Інші методи закупівлі товарів, робіт та не консультаційних послуг. Наступні методи закупівлі, крім Міжнародних конкурсних торгів, можуть використовуватися для закупівлі товарів, робіт та не консультаційних послуг для контрактів, зазначених у Плані закупівель: (a) вітчизняні конкурсні торги відповідно до положень, зазначених у Додатку до цього Доповнення 2; (b) купівля у вільному продажу; (c) пряме укладення контрактів.

C. Особливі методи закупівлі послуг Консультантів

1. Відбір на основі співвідношення якості та вартості. Якщо зазначеним нижче пунктом 2 не передбачено інше, закупівля послуг консультантів здійснюється за контрактами, укладеними за методом відбору на основі співвідношення якості й вартості.

2. Інші методи закупівлі послуг Консультантів. Наступні методи закупівлі, крім відбору на основі співвідношення якості й вартості, можуть використовуватися для закупівлі послуг консультантів у рамках контрактів, зазначених у Плані закупівель: (a) відбір на основі якості; (b) відбір за умов фіксованого бюджету; (c) відбір за найменшою вартістю; (d) відбір на підставі кваліфікації консультантів; (e) відбір консалтингових фірм з єдиного джерела; (f) процедури, зазначені в пунктах 5.2 та 5.3 Посібника з відбору та наймання консультантів для відбору індивідуальних консультантів; та (g) процедури відбору з єдиного джерела для відбору індивідуальних консультантів.

D. Розгляд Банком рішень щодо закупівель

1. У Плані закупівель визначено контракти, які підлягають Попередньому розгляду Банком. Всі інші контракти підлягають Розгляду Банком після закупівель.

2. Позичальник забезпечує те, що Установа, що впроваджує Проект:

(a) не пізніше 31 грудня кожного року протягом періоду реалізації Проекту, починаючи з 31 грудня 2016 року, складає та подає Банку звіт про виконання закупівель ("Звіт про виконання закупівель") за формою та змістом, які задовольняють вимоги Банку. При цьому звіт про виконання закупівель, окрім іншого, повинен містити: (i) опис проблем, які виникли протягом усього процесу закупівлі в рамках Проекту станом на той рік, від етапу розробки та планування, проведення конкурсних торгів до виконання умов контракту і завершення процедури закупівлі; (ii) перелік запропонованих заходів та дій, спрямованих на вирішення проблем, визначених у п. (i) вище; та (iii) запропонований графік реалізації зазначених заходів та дій; а також

(b) не пізніше 31 січня кожного року протягом періоду реалізації Проекту, починаючи з 31 січня 2017 року, обговорює з Банком результати, викладені в звіті про виконання закупівель Позичальником за попередній календарний рік, та впроваджує або забезпечує впровадження рекомендованих заходів, за згодою з Банком.

Розділ IV. ЗНЯТТЯ КОШТІВ ПОЗИКИ

A. Загальні положення

1. Позичальник може знімати кошти Позики відповідно до положень Статті II Загальних умов, цього Розділу та таких додаткових інструкцій, які Банк визначає у своєму повідомленні Позичальнику (включаючи Посібник Світового банку з питань надання коштів для реалізації проектів, датований травнем 2006 року, який періодично переглядається і застосовується Банком до цієї Угоди відповідно до таких інструкцій) для фінансування прийнятних витрат, зазначених у таблиці наведеного нижче пункту 2.

2. В наступній таблиці визначено категорії Прийнятних витрат, які можуть фінансуватися за рахунок Позики ("Категорія"), розподіл сум Позики на кожну Категорію та відсоток витрат, які повинні фінансуватися для покриття Прийнятних витрат в кожній Категорії.

Категорія

Сума виділених коштів Позики (виражена в доларах США)

Відсоток витрат, які потрібно фінансувати (включаючи податки)

(1) Товари, роботи, не консультаційні послуги, послуги консультантів, навчання та додаткові операційні витрати

556,100,000

100%

(2) Витрати на придбання земельних ділянок та витрати, пов'язані з переселенням

2,500,000

100%

(3) Разова комісія

1,400,000

Сума, яку належить сплатити згідно з вимогами Розділу 2.03 цієї Угоди відповідно до Розділу 2.07(b) Загальних умов

(4) Премія за встановлення Верхньої межі відсоткової ставки або Коридору відсоткової ставки

0

Сума, яку належить сплатити відповідно до Розділу 2.08(c) цієї Угоди

РАЗОМ

560,000,000


B. Умови зняття коштів Позики; Період зняття коштів Позики

1. Незважаючи на положення Частини A цього Розділу, жодні зняття коштів не здійснюються:

(a) для платежів, здійснених до дати цієї Угоди; або

(b) платежів на покриття витрат за Категорією (1) відносно будь-яких робіт в межах Проекту, які стосуються вимушеного переселення, доки Позичальник не надасть задовільних для Банку доказів того, що План заходів із переселення було виконано відповідно до його умов та у прийнятний для Банку спосіб; та

(c) платежів на покриття витрат за Категорією (2) відносно будь-яких робіт в межах Проекту, які стосуються вимушеного переселення, доки Районний контракт не буде підписано сторонами.

2. Датою закриття Проекту є 31 грудня 2021 року.Додаток
до Доповнення 2

ОБОВ'ЯЗКОВІ ПОЛОЖЕННЯ
для здійснення закупівель за договорами, що фінансуються Банком, укладеними за результатами Національних конкурсних торгів

Національні конкурсні торги ("НКТ") мають проводитися в порядку, передбаченому для процедури відкритих торгів Законом України "Про здійснення державних закупівель" № 1197-VII від 10 квітня 2014 року); при цьому до такої процедури застосовуються положення розділу I та пунктів 3.3 й 3.4 Посібника із закупівель з такими додатковими положеннями:

(i) Має використовуватися Документація конкурсних торгів, прийнятна для Банку.

(ii) Можливість участі учасників торгів у процесі закупівель та укладення з ними договору, що фінансується Банком, має відповідати положенням Розділу I Посібника із закупівель; з огляду на це, жоден учасник або потенційний учасник не повинен визнаватися таким, з яким не може бути укладений договір, що фінансується Банком, з причин інших, ніж викладені в Розділі I Посібника із закупівель.

(iii) Після публічного відкриття поданих пропозицій конкурсних торгів інформація з питань перевірки, з'ясування та оцінки пропозицій і рекомендації щодо укладення договорів не повинна розголошуватися учасникам торгів або іншим особам, офіційно не залученим до цього процесу, аж до оприлюднення повідомлення про укладення договору.

(iv) У документації конкурсних торгів мають бути чітко визначені кваліфікаційні критерії. Кваліфікація має здійснюватися за принципом заліку ("здав або не здав"), без використання бальної системи оцінки. Така оцінка має стосуватися лише спроможності учасника торгів чи потенційного учасника торгів результативно виконати договір та ресурсів такого учасника з урахуванням об'єктивних і придатних для вимірювання чинників, у тому числі: (i) доречного загального та конкретного досвіду діяльності, успішного досвіду роботи в минулому та успішної реалізації аналогічних договорів за певний період; (ii) фінансового стану та, якщо це є доречним, (iii) продуктивності будівельних та/або виробничих потужностей. Наявність обладнання, матеріально-технічної бази (включаючи володіння виробничими потужностями та/або наявність сервісних центрів на території України) не повинні враховуватись у складі кваліфікаційних вимог.

(v) Державні підприємства мають право брати участь у торгах лише в тому разі, якщо вони (i) є юридично та фінансово самостійними, (ii) функціонують згідно з господарським правом та (iii) не є залежними органами Позичальника або Субпозичальника.

(vi) Оцінка пропозицій проводиться у суворій відповідності з критеріями оцінки, зазначеними в документації конкурсних торгів. Інші критерії оцінки, крім ціни, підлягають кількісній оцінці в грошовому вираженні. При цьому під час оцінки пропозицій не повинна застосовуватися бальна система оцінки, й не повинні застосовуватися мінімальні бали або відсоткові значення, які враховують значимість ціни.

(vii) Забезпечення пропозиції, якщо воно є необхідним, не повинне перевищувати 2 % (двох відсотків) кошторисної вартості договору.

(viii) Забороняється здійснення авансових платежів виконавцям/постачальникам, які не надали прийнятне забезпечення авансового платежу.

(ix) Під час оцінки пропозицій не допускається надання пільг вітчизняним підприємствам на підставі громадянства учасника торгів, походження товарів або послуг, та/або пільгових програм. Договори мають укладатися з кваліфікованим учасником торгів, пропозицію якого було визнано: (i) такою, що суттєвою мірою відповідає вимогам документації конкурсних торгів, та (ii) такою, що має найнижчу оцінену вартість. Недопущення учасника торгів до детальної оцінки на підставі дрібних несуттєвих відхилень забороняється.

(x) Не допускається відхилення пропозицій на підставі порівняння з кошторисом замовника або лімітом бюджетного призначення без попередньої згоди Банку.

(xi) Не допускається відхилення всіх пропозицій (у тому числі, у випадку одержання менш ніж двох пропозицій); не допускається скасування процедури закупівлі й не допускається запрошення до подання нових пропозицій без попередньої згоди Банку.

(xii) Обмеження на внесення змін у договори, передбачені статтею 40 Закону України "Про здійснення державних закупівель", не застосовуються. У тому, що стосується договорів, які підлягають попередньому розгляду Банком, Позичальник має одержати погодження з боку Банку, перш ніж надавати свою згоду на: (a) суттєве продовження встановленого строку виконання договору; (b) будь-яку суттєву зміну обсягу послуг або внесення інших суттєвих змін в умови договору; (c) будь-яку зміну обсягу чи поправку, котра, сама по собі або разом із усіма попередніми змінами обсягу чи поправками, призводить до збільшення первісної суми договору більш як на 15 відсотків; або (d) пропозицію припинити дію договору. Банкові мають надаватися копії всіх змін і доповнень, внесених у договір.

(xiii) Документація конкурсних торгів та договір, прийнятні для Банку, повинні містити положення, які визначають політику Банку з питань застосування санкцій до юридичних або фізичних осіб, визнаних винними в шахрайських або корупційних діяннях згідно з положеннями Посібника із закупівель.

(xiv) Згідно з Посібником із закупівель усі документи конкурсних торгів та договори, які фінансуються за рахунок коштів Банку, повинні передбачати надання Банку учасниками торгів, постачальниками й підрядниками, а також їхніми субпідрядниками, агентами, працівниками, консультантами, надавачами послуг або постачальниками дозволу на перевірку всіх рахунків, записів та іншої документації, яка стосується подання заявок та виконання договору, а також на проведення аудиту таких рахунків і записів силами аудиторів, призначених Банком. Дії, спрямовані на суттєве обмеження реалізації прав Банку на перевірку та аудит, передбачені Посібником із закупівель, вважаються "перешкоджанням" згідно з положеннями Посібника.


Доповнення 3

ГРАФІК АМОРТИЗАЦІЇ

1. Наступна таблиця визначає дати погашення основної суми Позики та відсоток загальної основної суми Позики, який належить сплачувати на кожну Дату погашення основної суми ("Частка в рахунок сплати боргу"). Якщо кошти Позики повністю знято станом на першу дату погашення основної суми, основна сума Позики, яку Позичальник має сплачувати на кожну дату погашення основної суми, визначається Банком шляхом множення: (a) знятого залишку позики станом на першу дату погашення основної суми; на (b) частку в рахунок сплати боргу, встановлену для кожної Дати погашення основної суми, причому така сума, яку належить сплатити, коригується, у міру необхідності, для вирахування будь-яких сум, зазначених в пункті 4 цього Доповнення, до яких застосовується Валютна конверсія.

Дата погашення основної суми Позики

Частка в рахунок сплати боргу (виражена як відсоток)

Кожного

15 лютого і 15 серпня
Починаючи з 15 лютого 2022 року
до 15 лютого 2032 року

4.55 %

15 серпня 2032 року

4.45 %

2. Якщо станом на першу Дату погашення основної суми кошти Позики не були повністю зняті, основна сума Позики, яку Позичальник має сплачувати на кожну дату погашення основної суми, визначається так:

(a) У міру будь-якого зняття коштів Позики станом на першу дату погашення основної суми Позичальник повертає знятий залишок позики станом на таку дату згідно з пунктом 1 цього Доповнення.

(b) Будь-яка сума, знята після першої дати погашення основної суми, повертається на кожну дату погашення основної суми, що настає після дати такого зняття, в обсягах, визначених Банком, шляхом множення суми кожного такого зняття на дріб, чисельником якої є первісна частка в рахунок сплати боргу, зазначена в таблиці в пункті 1 цього Доповнення для згаданої вище Дати погашення основної суми ("Первісна частка в рахунок сплати боргу"), а знаменником - сума решти усіх первісних часток в рахунок сплати боргу, встановлених для дат погашення основної суми, які припадають на таку дату або настають після такої дати, причому такі суми, які треба сплатити, коригуються, у міру необхідності, для вирахування будь-яких сум, зазначених в пункті 4 цього Доповнення, до яких застосовується валютна конверсія.

3. (a) Суми Позики, зняті протягом двох календарних місяців до будь-якої дати погашення основної суми, виключно для цілей розрахунку основних сум, які треба сплатити на будь-яку дату погашення основної суми, розглядаються як зняті та непогашені на другу дату погашення основної суми, яка настає після дати зняття і мають бути сплачені на кожну дату погашення основної суми, яка починається з другої дати погашення основної суми після дати зняття.

(b) Незважаючи на положення підпункту (a) цього пункту, якщо в будь-який час Банком буде прийнята система виставлення рахунків на дату платежу, за якою рахунки-фактури виставляються на відповідну дату погашення основної суми або після цієї дати, положення такого підпункту більше не застосовуватимуться до будь-якого зняття коштів, здійсненого після прийняття такої системи виставлення рахунків.

4. Незважаючи на положення пунктів 1 і 2 цього Доповнення, після валютної конверсії всього чи будь-якої частини знятого залишку позики у затверджену валюту, конвертована таким чином у затверджену валюту сума, яку треба сплатити на будь-яку дату погашення основної суми, що настає в період конверсії, визначається Банком шляхом множення такої суми, деномінованої в її валюті безпосередньо до конверсії, на: (i) валютний курс, який відображає обсяги основної суми у затвердженій валюті, яку Банк має сплатити за операцією хеджування, пов'язаною з валютною конверсією; або (ii) якщо Банк так визначить на підставі Посібника з конверсії, валютний компонент екранного курсу.

5. Якщо знятий залишок позики деномінований у більш як одній валюті позики, положення цього Доповнення слід застосовувати окремо до кожної суми, деномінованої в кожній валюті позики, щоб скласти окремий графік амортизації для кожної такої суми.


ДОДАТОК

Розділ І. ВИЗНАЧЕННЯ

1. "Посібник із запобігання та протидії корупції" означає "Посібник із запобігання та протидії корупції при реалізації проектів, які фінансуються за рахунок позик Міжнародного банку реконструкції та розвитку, кредитів і грантів Міжнародної асоціації розвитку" від 15 жовтня 2006 року в редакції від січня 2011 року.

2. "Політики застереження Банку" означає операційні політики і процедури Банку, визначені в операційному посібнику Банку та встановлені як ОР/ВР 4.01, 4.04, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.36, 4.37, 7.50 та 7.60, і цей посібник опублікований в Інтернеті за адресою www.WorldBank.org/opmanual.

3. "Категорія" означає категорію, зазначену в таблиці Розділу IV Доповнення 2 до цієї Угоди.

4. "Посібник з відбору та наймання консультантів" означає "Посібник з відбору та наймання консультантів позичальниками Світового банку для реалізації проектів, які фінансуються за рахунок позик Міжнародного банку реконструкції та розвитку, кредитів і грантів Міжнародної асоціації розвитку" в редакції січня 2011 року (переглянуті в липні 2014 року).

5. "План управління захистом довкілля" або "ПУЗД" означає, окремо, план екологічного управління для ділянки 341-345 км Лоту 3.2, датований 03 серпня 2015 року, план екологічного управління для Лоту 3.3, датований 03 серпня 2015 року, що включено в оцінки впливу на довкілля в межах Проекту, а також кожен план управління захистом довкілля для конкретної місцевості, що має бути підготовлений відповідно до положень ПЕСУ, який задовольняє вимоги Банку та містить детальну інформацію про конкретні заходи з мінімізації ризиків та моніторингу, а також організаційні заходи, які необхідно вжити під час впровадження та функціонування Проекту для обмеження або мінімізації негативних впливів на навколишнє середовище до прийнятних для Банку рівнів, включаючи бюджетний кошторис та кошторис витрат, джерела фінансування, а також організаційні та процедурні заходи, необхідні для забезпечення виконання таких дій, заходів та політик, і сторони, відповідальні за виконання робіт та моніторинг впливів від будівництва і експлуатації.

6. "ПЕСУ" означає План екологічного і соціального управління Позичальника, датований 03 серпня 2015 року, в рамках Проекту, і оприлюднений через Інфошоп Банку 13 липня 2015 року і на веб-сайті Установи, що впроваджує Проект, 03 серпня 2015 року, якими визначаються, серед іншого, специфічні для конкретних ділянок способи екологічного скринінгу і процедури/дії з підготовки та реалізації екологічних оцінок і планів екологічного управління в межах Проекту, набір заходів з мінімізації ризиків та моніторингу, а також інституційні заходи і процедури, що вимагаються для ліквідації негативних екологічних і соціальних впливів, їх компенсації чи зменшення до прийнятних рівнів, а також заходи, необхідні для реалізації вищезазначених заходів, які періодично змінюються за погодженням Банку.

7. "Загальні умови" означають "Загальні умови надання позик Міжнародним банком реконструкції та розвитку" в редакції від 12 березня 2012 року, зі змінами, зазначеними в Розділі II цього Додатку.

8. "Додаткові операційні витрати" означають обґрунтовані додаткові витрати, понесені у зв'язку з впровадженням Проекту, управлінням та моніторингом, в тому числі витрати на офісну техніку, оренду офісу, публікації оголошень про закупівлі, експлуатацію та технічне обслуговування транспортних засобів, технічне обслуговування і ремонт офісної техніки та обладнання, витрати на зв'язок, письмовий та усний переклад, витрати на поїздки та нагляд, передплату на публікації і бази даних, а також інші витрати, безпосередньо пов'язані з Проектом (затверджені Банком), за винятком заробітної плати посадових осіб та співробітників Установи, що впроваджує Проект, ГВП і системи цивільної служби Позичальника.

9. "Вимушене переселення" означає вплив через вимушене здобуття землі в межах Проекту, що завдає збитків інтересам осіб, які зазнали впливу Проекту, зокрема що стосується:

(a) рівня життя, на якому негативно позначається вплив; або

(b) права володіти, користуватися і розпоряджатися будь-яким будинком, земельною ділянкою (включаючи приміщення, сільськогосподарські та пасовищні угіддя) або будь-яким іншим нерухомим або рухомим майном, яке придбавається або яким заволодівають, тимчасово або постійно; або

(c) доступу до виробничих активів, якому перешкоджають, тимчасово або постійно; або

(d) бізнесу, професії, роботи чи місця проживання або місцеперебування, на яких негативно позначається вплив, тимчасово або постійно.

10. "Витрати на придбання земельних ділянок та витрати, пов'язані з переселенням" означає грошову компенсацію, що має бути сплачена Позичальником особам, які зазнали впливу Проекту, відповідно до положень Плану (планів) вимушеного переселення осіб, які зазнали впливу Проекту, необхідного для реалізації Проекту.

11. "Міністерський наказ" означає міністерський наказ Позичальника, прийнятний для Банку, який передбачає співпрацю зацікавлених осіб Робочої групи, визначає ролі зацікавлених осіб, залучених до виконання Частини 3.1 Проекту і надає повноваження зацікавленим особам відповідно до встановлених процедур.

12. "Міністерство економічного розвитку та торгівлі" означає центральний орган виконавчої влади Позичальника, який діє на підставі Положення про Міністерство економічного розвитку та торгівлі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459, або його правонаступника.

13. "Міністерство фінансів" або "Мінфін" означає центральний орган виконавчої влади Позичальника, який діє на підставі Положення про Міністерство фінансів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 375, або його правонаступника.

14. "ГВП" означає установу, зазначену у Розділі I.A.2 Доповнення 2 до цієї Угоди, або будь-якого наступника, прийнятного для Банку.

15. "Посібник із закупівель" означає "Посібник із закупівель позичальниками Світового банку товарів, робіт та послуг (окрім послуг консультантів) за позиками Міжнародного банку реконструкції та розвитку, кредитів і грантів Міжнародної асоціації розвитку" в редакції січня 2011 року (переглянутого в липні 2014 року).

16. "План закупівель" означає план закупівель Позичальника для реалізації Проекту, датований 30 вересня 2015 року та вказаний в п. 1.18 Посібника із закупівель та п. 1.25 Посібника з відбору та наймання консультантів, зі змінами та доповненнями, періодично вносяться відповідно до положень зазначених пунктів.

17. "Особи, які зазнали впливу Проекту" означає осіб, які, у зв'язку з виконанням проекту, зазнали або зазнають вимушеного переселення.

18. "Установа, що впроваджує Проект" означає Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор), який є центральним органом виконавчої влади Позичальника, що діє на підставі Положення про Державне агентство автомобільних доріг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 439, або його правонаступника.

19. "Застосовний акт Установи, що впроваджує Проект" означає Положення про Державне агентство автомобільних доріг України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 439.

20. "Інструкція про діяльність у рамках Проекту" або "ІДРП" означає інструкцію, підготовлену Установою, що впроваджує Проект, і зазначену в Розділі I.A.1 Доповнення 2 до цієї Угоди, яка призначена для використання при впровадженні Проекту та яка містить положення про фідуціарні аспекти, управління фінансовими засобами, закупівлі, заходи застереження, антикорупційну діяльність, моніторинг та звітність і положення про аудит; як таку інструкцію можна змінювати час від часу за згодою Банку.

21. "Райони" означає, в сукупності, будь-яку регіональну державну адміністрацію або відповідний орган місцевого самоврядування, що здійснює територіальну або адміністративну юрисдикцію по відношенню до будь-якого конкретного виду Проектної діяльності в Частині 1 Проекту, погодженої між Позичальником і Банком; а "Район" означає, окремо, будь-який з районів.

22. "Районний контракт" означає будь-який договір, зазначений в Розділі I.B.2 Доповнення 2 до цієї Угоди.

23. "План заходів із переселення" або "ПЗП" означає кожний план для конкретної місцевості, пов'язаний з вимушеним переселенням осіб, які зазнали впливу Проекту, і підготовлений у рамках Проекту відповідно до положень Розділу I.D.2 Доповнення 2 до цієї Угоди.

24. "План щодо політики переселення" або "ППП" означає рамковий документ, підготовлений Виконавцем проекту, датований червнем 2015 року і оприлюднений через Інфошоп на веб-сайті Банку і на веб-сайті Установи, що впроваджує Проект, 16 липня 2015 року, в якому описано процес і процедури, яких необхідно дотримуватись, ПЗП, які необхідно підготувати, а також заходи з пом'якшення негативних наслідків і компенсаційні заходи та консультаційні й інформаційні процеси, яких необхідно дотримуватись в разі вимушеного переселення осіб, які зазнали впливу Проекту, внаслідок впровадження Проекту, з поправками, які можуть вноситися час від часу за умови узгодження з Банком.

25. "Огляд потенціалу безпеки дорожнього руху" означає огляд потенціалу безпеки дорожнього руху, здійснений у рамках гранту Глобального фонду з безпеки дорожнього руху (ГФБД), наданого Позичальнику для "Огляду потенціалу управління безпекою дорожнього руху в Україні" (TF019013).

26. "Проект розвитку дорожньої галузі" означає назву Проекту, який розпочатий з ініціативи Позичальника в якості "Третього проекту покращення автомобільних доріг та безпеки руху" відповідно до Розпорядження Президента Позичальника № 721/2015-рп від 29 вересня 2015 року, у якому було доручено вести переговори і підписати Договір про виконання проекту.

27. "Субкредитна угода" означає договір, зазначений в Розділі I.B Доповнення 2 до цієї Угоди, згідно з якою Позичальник надає кошти Позики Установі, що впроваджує Проект.

28. "Навчання" означає пов'язане з Проектом навчання і включає в себе навчально-ознайомчі поїздки, навчальні курси, семінари, практикуми та інші навчальні заходи, не включені в рамки контрактів постачальників послуг, у тому числі витрати на навчальні матеріали, оренду приміщень та обладнання, обґрунтовані та необхідні внутрішні і міжнародні поїздки слухачів, обґрунтовані витрати на проживання, засоби для існування, виплату добових для внутрішніх та міжнародних поїздок слухачів та інструкторів, плату за реєстрацію, навчання і послуги посередників, письмовий та усний переклад та інші різноманітні витрати, пов'язані з навчанням, усі з яких закладено до бюджетів, які Банк вважає прийнятними.

29. "Робоча група" означає робочу групу зацікавлених осіб для впровадження Частини 3.1 Проекту, яка складається з таких зацікавлених осіб, визначена в ІДРП та міністерському наказі, що є задовільним для Банку.

Розділ II. ЗМІНИ ДО ЗАГАЛЬНИХ УМОВ

Цим Загальні умови змінюються таким чином:

1. У Змісті згадування про розділи, назви розділів та номери розділів змінюються, аби відобразити зміни, визначені у підпунктах, наведених нижче.

2. Розділ 3.01. (Комісія за надання позики) змінюється і викладається у такій редакції:

"Розділ 3.01. Комісія за надання позики; Комісія за резервування

(a) Позичальник сплачує Банку комісію за надання позики на суму Позики за ставкою, визначеною в Угоді про позику ("Комісія за надання позики").

(b) Позичальник сплачує Банку комісію за резервування Не знятого залишку позики за ставкою, визначеною в Угоді про позику ("Комісія за резервування"). Комісія за резервування нараховується, починаючи із дати, яка припадає на шістдесятий день після дати Угоди про позику, і закінчуючи відповідними датами, у які суми знімаються Позичальником з Рахунку Позики або скасовуються. Комісія за резервування сплачується кожні півроку, наприкінці вказаного періоду, станом на кожну Дату оплати.

3. У Додатку, Визначеннях всі відповідні посилання на номери розділів та підпункти змінюються так, як це потрібно, аби відобразити зміни, визначені у наведеному вище підпункті 2.

4. Додаток змінюється шляхом додавання нового підпункту 19 із наведеним нижче визначенням "Комісії за резервування" та відповідною зміною нумерації подальших підпунктів;

"19. "Комісія за резервування" означає комісію за резервування, визначену в Угоді про позику для цілей розділу 3.01(b)."

5. У підпункті 49 за новою нумерацією (початково - підпункт 48) Додатку визначення "Разова комісія" змінюється шляхом заміни посилання на Розділ 3.01 на Розділ 3.01 (a).

6. У підпункті 68 за новою нумерацією (початково - підпункт 67) Додатку визначення терміну "Платіж за позикою" змінюється шляхом його викладення у такій редакції:

"68. "Платіж за позикою" означає будь-яку суму, яка сплачується Банку Сторонами Позики відповідно до Юридичних угод або цих Загальних умов, включно з (але не обмежуючись) будь-якою сумою знятого залишку Позики, відсотками, комісією за надання позики, комісією за резервування, відсотками згідно з процентною ставкою за прострочений платіж (якщо такі мають місце), будь-якими штрафами за дострокове погашення, будь-якою платою за проведення транзакції з конверсії або дострокове переривання конверсії, комісією за фіксацію Змінного спреду (якщо така має місце), будь-якої премії, що підлягає сплаті після встановлення верхнього ліміту відсоткової ставки або коридору відсоткової ставки та будь-якої Суми, пов'язаної зі зміною умов, що сплачується Позичальником".

7. У підпункті 73 за новою нумерацією (початково - підпункт 72) Додатку визначення "Дати платежу" змінюється шляхом видалення слова "відсотки" та додавання слів "відсотки та Комісія за резервування" після слова "сплаті".вгору