Документ 996_075, чинний, поточна редакція — Підписання від 19.03.2015
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 15.06.2015, підстава - v1794321-15. Подивитися в історії? )

ПОЗИКА НОМЕР 8475-UA

УГОДА
про позику (Проект "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 року


Дата підписання:

19.03.2015


Дата набрання чинності для України:

15.06.2015

ПОЗИКА НОМЕР 8475-UA

УГОДА ПРО ПОЗИКУ

Цю Угоду від 19 березня 2015 року укладено між УКРАЇНОЮ (“Позичальник") та МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ("Банк"). Позичальник і Банк домовились про таке:

Стаття I. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ; ВИЗНАЧЕННЯ

1.01. Загальні умови (визначені в Додатку до цієї Угоди) є невід'ємною частиною цієї Угоди.

1.02. Якщо контекст не вимагає іншого тлумачення, то терміни, які вживаються в цій Угоді й написані з великої літери, мають значення, надані їм у Загальних умовах чи в Додатку до цієї Угоди.

Стаття II. ПОЗИКА

2.01. Банк погоджується надати Позичальникові на умовах, що визначені або згадані в цій Угоді, суму в розмірі двохсот чотирнадцяти мільйонів семисот двадцяти дев‘яти тисяч восьмисот тридцяти семи (214 729 837,00) доларів США, яку можна періодично конвертувати, застосовуючи Конверсію валют відповідно до положень розділу 2.08 цієї Угоди ("Позика"), для надання допомоги у фінансуванні проекту, описаного в додатковій статті 1 до цієї Угоди ("Проект").

2.02. Позичальник має право знімати кошти Позики відповідно до розділу IV додаткової статті 2 до цієї Угоди.

2.03. Комісія за надання позики, що сплачується Позичальником, дорівнює 0,25% (одній чверті одного відсотка) від суми Позики.

2.04. Комісія за резервування, що сплачується Позичальником, дорівнює одній чверті одного відсотка (0,25%) на рік від Незнятого залишку Позики.

2.05. Відсотки, що сплачуються Позичальником за кожний Відсотковий період, справляються за ставкою, що дорівнює Базовій ставці для Валюти позики плюс Змінний серед, за тієї умови, що після Конверсії всієї основної суми Позики або будь-якої її частини відсотки, котрі підлягають сплаті Позичальником протягом Періоду конверсії на таку суму, визначаються згідно з доречними положеннями статті IV Загальних умов. Незважаючи на викладене вище, якщо будь-яка сума Знятого залишку Позики залишається несплаченою після настання терміну платежу й така несплата триває протягом 30 (тридцяти) днів, то відсотки, що підлягають сплаті Позичальником, розраховуються згідно з положеннями розділу 3.02 (e) Загальних умов.

2.06. Термінами платежу є 15 лютого та 15 серпня кожного року.

2.07. Основна сума Позики погашається за графіком погашення, наведеним у додатковій статті 3 до цієї Угоди.

2.08. (a) Для забезпечення обачливого управління боргом Позичальник може в будь-який момент звернутися з проханням про здійснення однієї із зазначених нижче операцій Конверсії умов Позики: (1) зміни Валюти Позики за всією основною сумою Позики або її частиною, знятою або незнятою, на Затверджену валюту; (2) зміни базису відсоткової ставки, що застосовується до: (A) всієї основної суми Позики, що є знятою та непогашеною, або будь-якої її частини зі Змінної ставки на Фіксовану ставку чи навпаки; або (B) всієї основної суми Позики, що є знятою та непогашеною, або будь-якої її частини зі Змінної ставки на основі Базової ставки та Змінного спреду на Змінну ставку, що складається з Фіксованої базової ставки та Змінного спреду, чи навпаки; або (C) всієї основної суми Позики, що є знятою та непогашеною, зі Змінної ставки на основі Змінного спреду до Змінної ставки на основі Фіксованого спреду; та (3) встановлення лімітів Змінної ставки або Базової ставки, яка застосовується до всієї основної суми Позики, що є знятою та непогашеною, або будь-якої її частини, шляхом запровадження Відсоткового кепа або Відсоткового колара для Змінної ставки або Базової ставки.

(b) Будь-яка конверсія на прохання, подане згідно з підпунктом (a) цього Розділу, яка схвалена Банком, вважається "Конверсією", що визначена в Загальних умовах, та здійснюється відповідно до положень статті IV Загальних умов і Керівництва щодо конверсії.

(c) Одразу після Дати встановлення Відсоткового кепа або Відсоткового колара, щодо яких Позичальник звернувся з проханням про сплату штрафу коштом Позики, Банк від імені Позичальника знімає з Рахунка Позики та сплачує самому собі суми, необхідні для сплати будь-якого штрафу, передбаченого розділом 4.05(c) Загальних умов, у межах суми, що час від часу виділяється для цілей, зазначених у таблиці, що наведена в розділі IV додаткової статті 2 до цієї Угоди.

Стаття III. ПРОЕКТ

3.01. Позичальник заявляє про свою відданість цілям Проекту. З цією метою Позичальник: (a) через МОЗ забезпечує виконання Частини 1 Відібраними областями; та (b) виконує Частини 2 та 3 Проекту через МОЗ - все відповідно до положень статті V Загальних умов.

3.02. Без обмеження положень розділу 3.01 цієї Угоди та якщо Позичальник і Банк не дійдуть згоди про інші умови, Позичальник забезпечує виконання проекту згідно з положеннями додаткової статті 2 до цієї Угоди.

Стаття IV. ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ БАНКУ

4.01. Додаткова подія, що призводить до зупинення дії Угоди, є такою, а саме: будь-яка з Відібраних областей не виконала будь-яке зі своїх зобов‘язань згідно з її відповідною Субсидіарною угодою за обласним субпроектом.

4.02. Додаткова подія, що призводить до прискорення дії Угоди, є такою, а саме: відбувається подія, визначена у розділі 4.01 цієї Угоди.

Стаття V. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ; ПРИПИНЕННЯ ДІЇ

5.01. Додаткові умови набрання чинності є такими:

(a) Позичальником через МОЗ та Відібраними областями були укладені щонайменше 5 (п'ять) Субсидіарних угод за обласними субпроектами.

(b) ОПП, що згадується в підпункті 1(а) частини B розділу I додаткової статті 2 до цієї Угоди, був остаточно доопрацьований та затверджений МОЗ, а кожна Відібрана область, яка уклала Субсидіарну угоду за обласним субпроектом згідно з наведеним вище підпунктом (a), підтвердила своє зобов'язання дотримуватися ОПП.

(c) Кабінет Міністрів Позичальника затвердив Постанову про субвенцію, яка згадується у підпункті 1(a) розділу I.D додаткової статті 2 до цієї Угоди.

(d) У ГКПП введено в дію автоматизовану систему обліку, прийнятну для Банку.

5.02. Додаткові юридичні питання є такими, а саме: Субсидіарні угоди за обласними субпроектами, згадані у розділі 5.01 (b) цієї Угоди, були належним чином погоджені або затверджені Позичальником через МОЗ і Відібраними областями та є юридично зобов'язуючими для Позичальника через МОЗ та цих Відібраних областей згідно з їх умовами.

5.03. Терміном набрання чинності є дата, що настає на 90 (дев'яностий) день після дати цієї Угоди.

Стаття VI. ПРЕДСТАВНИК; АДРЕСИ

6.01. Представником Позичальника є його Міністр фінансів.

6.02. Адреса Позичальника:


Міністерство фінансів України
вул. Грушевського 12/2,
м. Київ, 01008
УкраїнаФакс:(380-44) 425-90-26
(380-44) 277-54-82


6.03. Адреса Банку:


International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D. C. 20433
United States of America (США)Телеграфна адреса:

Телекс:

Факс:


INTBAFRAD
Washington, D. С.

248423 (MCI) або
64145(MCI)

1-202-477-6391

УКЛАДЕНО в Києві, Україна, в день і рік, зазначені на початку цього документа.

УКРАЇНА


В особі


ПІДПИС
Уповноважений представник


П. І. Б.: Олександр Квіташвілі
Посада: міністр охорони здоров'я


МІЖНАРОДНИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ


В особі


ПІДПИС
Уповноважений представник


П. І. Б.: Чімяо Фан


Посада: Директор Світового банку
у справах Білорусі, Молдови та України


ДОДАТКОВА СТАТТЯ 1

Опис Проекту

Цілями Проекту є удосконалення якості медичних послуг у відібраних областях, із особливим акцентом на первинній і вторинній профілактиці серцево-судинних захворювань і раку, та поліпшення ефективності системи охорони здоров'я.

Проект складається з таких частин:

Частина 1. Удосконалення надання послуг на місцевому рівні

Надання фінансування ("Фінансування обласних субпроектів") Відібраним областям для виконання інвестиційних субпроектів, затверджених Банком та спрямованих на профілактику, раннє виявлення та лікування серцево-судинних захворювань і раку, та підвищення ефективності їх систем надання медичної допомоги ("Обласні субпроекти"), включно із заходами, зосередженими на удосконаленні первинної медико-санітарної допомоги; боротьбі із серцево-судинними захворюваннями на рівнях первинної і вторинної допомоги; на ранньому виявленні раку; та на раціоналізації системи надання послуг.

Частина 2. Зміцнення урядування Міністерства охорони здоров'я

Розробка і реалізація заходів для зміцнення урядування всередині МОЗ та курування системою охорони здоров'я та, окрім іншого, забезпечення належної координації ініціатив на рівні Областей у сферах фінансування, а також розвитку електронної охорони здоров'я ("e-health"), громадського здоров'я, розбудови спроможностей, комунікацій, у тому числі:

(a) Розробка нової системи оплати лікарень на основі Діагностично-споріднених груп (статистичної системи класифікації за групами будь-якого випадку перебування у стаціонарі для цілей здійснення оплати) та шляхом пілотування нової системи оплати лікарень, розробка структури нової стратегії фінансування охорони здоров'я та розробка структури необхідної юридичної та інституційної бази на підтримку нової системи фінансування охорони здоров'я.

(b) Удосконалення системи управління інформацією у галузі охорони здоров'я, серед іншого, шляхом створення нової системи розвитку електронної охорони здоров'я, яка визначає обов'язки, повноваження та стимули для реалізації політики з електронної охорони здоров'я, нормативно-правового регулювання і стандартизації, аналітики медичної інформації та управління клінічними даними, а також впровадження та розгортання медичних інформаційних систем на загальнодержавному та місцевому рівнях; створення загальнодержавних обов'язкових стандартів та нормативно-правових актів з електронної охорони здоров'я; та зміцнення потенціалу спеціалістів з охорони здоров'я та інформаційних технологій.

(c) Надання підтримки задля підготовки нової стратегії з громадського здоров'я та плану дій для координації та подальшого стимулювання стратегій з профілактики НІЗ, що впроваджуються на місцевому рівні; зміцнення епідеміологічного нагляду за хворобами з акцентом на НІЗ; та реалізація заходів первинної профілактики у сферах контролю споживання тютюну та алкоголю і просування 'здорового способу життя.

d) Створення єдиної системи зовнішніх комунікацій для забезпечення: (i) комплексного висвітлення реформ охорони здоров'я та (ii) доступу до інформації про програми медичної допомоги та результативність діяльності закладів охорони здоров'я, серед іншого, шляхом проведення опитувань цільових аудиторій, визначення ключових посилів та каналів комунікації, розробки та реалізації плану дій щодо інформаційних кампаній серед громадськості і проведення медіа-тренінгів для відповідних співробітників.

(e) Організація і проведення навчальних заходів на загальнодержавному рівні із акцентом на удосконаленні якості послуг, особливо щодо серцево-судинних захворювань та раку, і розвиток потенціалу впроваджуючих установ (тобто МОЗ та Відібраних областей) з акцентом на питаннях управління та сприяння безперервному навчанню у відповідних Відібраних областях через навчальні заходи та вивчення уроків з міжнародного досвіду.

Частина 3. Управління проектом та моніторинг і оцінювання

Надання підтримки в управлінні Проектом, впровадженні та моніторингу і оцінюванні на загальнодержавному рівні та рівні Областей, у тому числі:

(a) Надання технічної і фідуціарної підтримки МОЗ і Відібраними областям (включно з проведенням необхідного технічного аудиту заходів та інвестицій Проекту).

(b) Надання технічної підтримки для зміцнення систем моніторингу і оцінювання на загальнодержавному і регіональному рівнях, серед іншого, шляхом проведення вибіркового аудиту медичних записів, спеціальних опитувань домогосподарств і закладів та організації навчальних подій.

ДОДАТКОВА СТАТТЯ 2

Виконання Проекту

Розділ I. МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ

A. Інституційні механізми

1. Позичальник через МОЗ:

(a) реалізує діяльність і підтримує та забезпечує підтримку і реалізацію діяльності під час впровадження Проекту наведеного нижче:

(i) Центральна група консультаційної підтримки проекту ("ГКПП") у складі МОЗ, відповідальна за щоденний нагляд за реалізацією Проекту та надання технічної підтримки в реалізації Проекту.

(ii) Група координації проекту ("ГКП"), який складається з керівників відповідних підрозділів або підпорядкованих установ МОЗ та очолюється заступником Міністра МОЗ та є відповідальним за здійснення керівництва і ухвалення стратегічних рішень стосовно реалізації Частин 2 та 3 Проекту;

(b) забезпечує створення та, після цього, підтримку і реалізацію діяльності під час впровадження Проекту наведеного нижче: Група управління субпроектом ("ГУС") в департаменті охорони здоров'я кожної Відібраної Області, яка є відповідальною за щоденне впровадження впровадження Обласного субпроекту (включно зі здійсненням закупівель та фінансового управління) та укомплектована персоналом (включаючи консультантів для надання підтримки наявним працівникам), що працюють згідно з технічним завданням і мають кваліфікацію, прийнятну для Банку, для виконання функцій спеціаліста з фінансового управління, спеціаліста із закупівель, технічного експерта/спеціаліста із запобіжних заходів і будь-якого іншого спеціаліста, відповідно до потреби).

B. Операційний посібник проекту

1. Позичальник через МОЗ:

(a) для цілей здійснення керівництва щодо реалізації Проекту розробляє задовільний для Банку Операційний посібник проекту ("ОПП"), який визначає, серед іншого:

(i) політики і процедури щодо реалізації Проекту;

(ii) механізми, вимоги та детальні процедури фінансового управління, що узгоджуються із положеннями розділу II.B цієї додаткової статті 2;

(iii) керівництва і процедури із закупівель, що узгоджуються із положеннями розділу III цієї додаткової статті 2; та

(iv) зобов'язання щодо запобіжних заходів, що узгоджуються із положеннями розділу I.E цієї додаткової статті 2 та вимогами відповідно до Керівництва із протидії корупції;

(b) виконує Проект та вживає заходів для виконання Проекту у своєчасний спосіб та відповідно до положень Операційного посібника проекту; та

(c) не вносить зміни, або не відмовляється, або не дозволяє внесення змін або відмову від зазначеного посібника або будь-яких з його положень за виключенням випадків попередньої письмової згоди Банку.

C. Боротьба з корупцією

Позичальник забезпечує виконання Проекту відповідно до положень Керівництва із протидії корупції.

D. Реалізація Частини 1 Проекту

1. Для цілей реалізації Частини 1 Проекту Позичальник:

Субвенція для Обласних субпроектів

(a) вживає всіх заходів, необхідних для перерахування коштів Позики виділених за Категорією (1) з державного бюджету до бюджету Відібраних областей (у випадку Вінницької області перерахування буде частково здійснюватися на користь міської ради Вінниці) для цілей реалізації Обласних субпроектів через механізм субвенції, і з цією метою Позичальник надає Банку для коментарів постанову про субвенцію.

Субсидіарна угода за обласним субпроектом

(b) Для сприяння виконанню кожного Обласного субпроекту та його регулювання Позичальник:

(i) забезпечує доступ відповідної Відібраної області до коштів Позики виділених за Категорією (1), на умовах субвенції (на безповоротній основі) після укладення угоди між Позичальником (через МОЗ) і кожною Відібраною областю на затверджених Банком умовах, які включають умови, визначені у додатковій статті 4 до цієї Угоди та кошти яких використовуються для оплати обґрунтованої вартості товарів, робіт неконсультаційних послуг, послуг консультантів та Операційних витрат, що були понесені або будуть понесені відповідною Відібраною областю під час виконання свого Обласного субпроекту; та

(ii) реалізує своє право за кожною Субсидіарною угодою за обласним субпроектом у такий спосіб, щоб захистити інтереси Позичальника та Банку і досягнути цілей Позики. Якщо Банком не погоджено інше, Позичальник не переуступає, не змінює, не скасовує, не відхиляє та уникає невпровадження будь-якої Субсидіарної угоди за обласним субпроектом або будь-якого з її положень.

E. Запобіжні заходи в природоохоронній сфері

1. Позичальник забезпечує сам і вживає заходів з тим, щоб заходи Проекту та заходи Обласного субпроекту виконувались згідно з системою управління захистом довкілля (СУЗД) та відповідними планами управління захистом довкілля (ПУЗД) за об'єктами, включаючи керівництва, правила і процедури, визначені в згаданих інструментах. З цією метою Позичальник забезпечує сам і вживає заходів з тим, щоб відповідна Відібрана область забезпечила вжиття вказаних далі заходів у прийнятний для Банку спосіб:

(a) якщо для будь-якого із заходів Проекту чи інвестиції на основі СУЗД потрібен ПУЗД: (i) такий ПУЗД буде підготовлений відповідно до вимог СУЗД, оприлюднений на місцевому рівні і поданий до Банку; (ii) щодо згаданого ПУЗД будуть проведені адекватні й значущі консультації; і (iii) згадані заходи або інвестиції будуть реалізовані відповідно до такого ПУЗД; та

(b) без обмеження положень наведеного нижче підпункту 2, на жодному з об'єктів не буде розпочато жодних робіт, допоки не буде вжито всіх заходів, передбачених ПУЗД для виконання перед початком відповідних робіт, у спосіб, який є задовільним для Банку.

2. Позичальник гарантує та спонукає Відібрані області гарантувати, що жодна з робіт в рамках Проекту та Обласного субпроекту не передбачає примусового вилучення землі, наслідком якого було б переселення, або втрата житла, втрата активів або доступу до активів, втрата джерел доходу або засобів до існування, і не передбачає примусового обмеження доступу до визначених законом парків та заповідних територій.

3. Позичальник через МОЗ вживає заходів, щоб Відібрані області забезпечили задовільність для Банку технічних завдань на консультаційні послуги стосовно пункту (c) Частини 2 Проекту за результатами їх розгляду ним і з цією метою включення до таких технічних завдань вимог Політик Банку щодо запобіжних заходів, які діють на той момент і застосовуються до консультаційних послуг, що надаються через таку технічну допомогу.

Розділ II. МОНІТОРИНГ, ЗВІТНІСТЬ І ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТУ

A. Звіти в межах Проекту

1. Позичальник здійснює моніторинг та оцінювання перебігу виконання Проекту і складає Звіти про виконання проекту згідно з положеннями розділу 5.08 Загальних умов та на основі прийнятних для Банку показників. Кожний Звіт про виконання проекту охоплює одне календарне півріччя й подається до Банку не пізніше, ніж через 45 (сорок п'ять) днів після завершення відповідного звітного періоду.

B. Управління фінансами, фінансова звітність та аудиторські перевірки

1. Позичальник підтримує систему управління фінансами у стані, що відповідає положенням розділу 5.09 Загальних умов, або забезпечує її підтримання в такому стані.

2. Без обмеження положень Частини A цього Розділу, Позичальник складає і подає до Банку не пізніше, ніж 45 (сорок п'ять) днів після завершення кожного календарного кварталу, проміжні неперевірені аудиторами фінансові звіти за Проектом, які охоплюють квартал і за формою та змістом є задовільними для Банку.

3. Позичальник забезпечує аудит своєї Фінансової звітності відповідно до положень пункту (b) розділу 5.09 Загальних умов. Кожний аудит Фінансової звітності охоплює період тривалістю в один фінансовий рік Позичальника. Фінансова звітність за кожний такий період, що пройшла аудит, подається в Банк протягом шести місяців після завершення такого періоду.

Розділ III. ЗАКУПІВЛІ

A. Загальні положення

1. Товари, роботи та неконсультаційні послуги. Усі необхідні для Проекту товари, роботи та неконсультаційні послуги, які підлягають фінансуванню коштом Позики, накуповуються згідно з вимогами, викладеними або згаданими в розділі I "Керівництва із закупівель" та згідно з положеннями цього Розділу.

2. Послуги консультантів. Усі необхідні для Проекту послуги консультантів, які підлягають фінансуванню коштом Позики, накуповуються згідно з вимогами, викладеними або згаданими в розділах I та IV "Керівництва із закупівлі послуг консультантів" та згідно з положеннями цього Розділу.

3. Визначення. Написані з великої літери терміни, які вживаються в цьому розділі на позначення конкретних методів закупівель або методів перевірки Банком окремих договорів, є найменуваннями відповідних методів, описаних у розділах II та III Керівництва із закупівель або розділах II, III, IV та V Керівництва із закупівлі послуг консультантів, залежно від обставин.

B. Особливі методи закупівлі товарів, робіт і неконсультаційних послуг

1. Міжнародні конкурсні торги. Якщо пунктом 2 нижче не встановлено інших умов, то закупівля товарів, робіт і неконсультаційних послуг здійснюється на підставі договорів, укладених за результатами Міжнародних конкурсних торгів.

2. Інші методи закупівлі товарів, робіт і неконсультаційних послуг. Крім Міжнародних конкурсних торгів для закупівлі товарів, робіт і неконсультаційних послуг за договорами, передбаченими Планом закупівель, можуть застосовуватися зазначені нижче методи закупівель: (а) Національні конкурсні торги з урахуванням додаткових положень, передбачених додатком до цієї додаткової статті 2; (b) Закупівлі у вільній торгівлі; та (c) Укладення прямих контрактів.

C. Особливі методи закупівлі послуг консультантів

1. Відбір на основі якості та вартості. Якщо пунктом 2 цього розділу не встановлено інших умов, то закупівля послуг консультантів здійснюється на підставі договорів, укладених за результатами Відбору на основі якості та вартості.

2. Інші методи закупівлі послуг консультантів. Окрім відбору на основі якості та вартості для закупівлі послуг консультантів за договорами, які передбачені Планом закупівель, можуть застосовуватися зазначені нижче методи: (a) Відбір на основі якості; (b) Відбір за фіксованим бюджетом; (c) Відбір за найменшою ціною; (d) Відбір за кваліфікацією консультантів; (e) Відбір консультаційних компаній з одного джерела; (f) Процедури, визначені в пунктах 5.2 та 5.3 Керівництва з відбору індивідуальних консультантів; та (g) Відбір індивідуальних консультантів з одного джерела.

D. Розгляд рішень щодо закупівель Банком

1. У плані закупівель визначаються ті договори, які підлягають Попередньому розгляду Банком. Усі решта договорів підлягають розгляду Банком постфактум.

2. Позичальник:

(a) не пізніше 31 грудня кожного року протягом періоду реалізації Проекту, починаючи з 31 грудня 2015 р., складає та подає Банку звіт про виконання закупівель ("Звіт про виконання закупівель"), підготовлений відповідно до технічного завдання, яке є прийнятним для Банку, включно з: (i) описом проблем, які виникли протягом усього циклу закупівлі в рамках Проекту від етапу розробки та планування проведення конкурсних торгів до виконання умов контракту і завершення процедури закупівлі; (ii) переліком запропонованих заходів та дій, спрямованих на вирішення проблем, визначених у пункті (i) вище; та (iii) запропонованим графіком реалізації зазначених заходів та дій.

(b) не пізніше 31 січня кожного року протягом періоду реалізації Проекту, починаючи з 31 січня 2016 р., обговорює з Банком результати, викладені в Звіті про виконання закупівель Позичальником за попередній календарний рік, та після цього забезпечує впровадження рекомендованих заходів за узгодженням з Банком.

Розділ IV. ПОРЯДОК ЗНЯТТЯ КОШТІВ ПОЗИКИ

A. Загальні положення

1. Позичальник має право знімати кошти Позики відповідно до положень статті II Загальних умов, цього Розділу й таких додаткових інструкцій, які Банк визначає у своєму повідомленні Позичальникові (включаючи "Керівництво з використання коштів для фінансування проектів Світового банку" від 1 травня 2006 року, яке періодично переглядається Банком і приводиться у відповідність до вимог цієї Угоди згідно з такими інструкціями) для фінансування Прийнятних витрат, зазначених у таблиці, наведеного нижче пункту 2.

2. У наведеній далі таблиці зазначено категорії Прийнятних витрат, які можуть фінансуватися коштом Позики ("Категорія"), розподіл сум Позики між усіма Категоріями та відсоток витрат, які повинні фінансуватися для покриття Прийнятних витрат за кожною Категорією.

Категорія

Сума виділених коштів Позики (в доларах США)

Частка витрат, що підлягають фінансуванню (з урахуванням Податків)

(1) Товари, роботи, неконсультаційні послуги, послуги консультантів та Операційні витрати за Частиною 1 Проекту, яка буде реалізовуватись:


100%

(a) Вінницькою областю (обласною державною адміністрацією та Вінницькою міською радою)

32 850 400

(b) Волинською областю

30 000 000

(c) Дніпропетровською областю

40 000 000

(d) Закарпатською областю

6 529 600

(e) Запорізькою областю

4 000 000

(f) Львівською областю

10 150 000

(g) Полтавською областю

41 000 000

(h) Рівненською областю

25 000 000

(2) Товари, роботи, неконсультаційні послуги, послуги консультантів та Операційні витрати за Частиною 2 Проекту

20 200 000

100%

(3) Товари, роботи, неконсультаційні послуги, послуги консультантів та Операційні витрати за Частиною 3 Проекту

4 463 012

100%

(4) Комісія за надання позики

536 825

Сума, що підлягає сплаті на підставі розділу 2.03 Цієї Угоди згідно з розділом 2.07 (b) Загальних умов

(5) Премія за встановлення Відсоткового кепа або Відсоткового колара

0

Сума, що сплачується згідно з розділом 2.08 (c) цієї Угоди

ЗАГАЛЬНА СУМА

214 729 837


B. Умови зняття; Період зняття

1. Незважаючи на положення частини A цього розділу, зняття коштів не здійснюється:

(a) для платежів, зроблених до дати цієї Угоди; або

(b) для платежів за Категорією (1) для фінансування Обласного субпроекту, який впроваджує Відібрана область, якщо:

(i) Субсидіарна угода за обласним субпроектом, пов‘язана із відповідною Відібраною областю, не була укладена сторонами цієї Угоди, та задовільний для Банку юрисконсульт не надав висновок на підтвердження того, що така Субсидіарна угода за обласним субпроектом була належним чином погоджена або затверджена вищезазначеними сторонами Субсидіарної угоди за обласним субпроектом та є юридично зобов‘язуючою для зазначених сторін відповідно до її умов; та

(ii) відповідна Відібрана область не підтвердила своє зобов‘язання дотримуватися положень ОПП у спосіб, прийнятий для Банку за формою та змістом.

2. Датою закриття Проекту є 30 вересня 2020 року.

ДОДАТОК
ДО ДОДАТКОВОЇ СТАТТІ 2

Обов'язкові положення для здійснення закупівель за договорами, що фінансуються банком, укладеними за результатами Національних конкурсних торгів

Національні конкурсні торги ("НКТ") мають проводитися в порядку, передбаченому для процедури відкритих торгів Законом України "Про здійснення державних закупівель" (№ 1197-VII від 10 квітня 2014 року) (ЗДЗ); при цьому до такої продури застосовуються положення розділу I та пунктів 3.3 й 3.4 "Керівництва із закупівлі позичальниками Світового банку товарів, робіт і неконсультаційних послуг за позиками МБРР й кредитами та грантами МАР", датованого січнем 2011 року, (переглянуте у липні 2014 р.) ("Керівництво із закупівель") із такими додатковими положеннями:

(i) має використовуватися Документація конкурсних торгів, прийнятна для Банку.

(ii) Можливість участі учасників торгів у процесі закупівель та укладення з ними договору, що фінансується Банком, має відповідати положенням розділу I Керівництва із закупівель; з огляду на це, жоден учасник або потенційний учасник не повинен визнаватися таким, з яким не може бути укладений договір, що фінансується Банком, з причин інших, ніж викладені в розділі I Керівництва із закупівель.

(iii) Після публічного відкриття поданих пропозицій конкурсних торгів інформація з питань перевірки, з'ясування та оцінки пропозицій і рекомендації щодо укладення договорів не повинна розголошуватися учасникам торгів або іншим особам, офіційно не залученим до цього процесу, аж до оприлюднення повідомлення про укладення договору.

(iv) У документації конкурсних торгів мають бути чітко визначені кваліфікаційні критерії. Кваліфікація має здійснюватися за принципом заліку ("здав або не здав"), без використання бальної системи оцінки. Така оцінка має стосуватися лише спроможності учасника торгів чи потенційного учасника торгів результативно виконати договір та ресурсів такого учасника з урахуванням об'єктивних і придатних для вимірювання чинників, утому числі: (і) доречного загального та конкретного досвіду діяльності, успішного досвіду роботи в минулому та успішної реалізації аналогічних договорів за певний період; (ii) фінансового стану та, якщо це є доречним, (iii) продуктивності будівельних та/або виробничих потужностей. Наявність обладнання, матеріально-технічної бази (включаючи володіння виробничими потужностями та/або наявність сервісних центрів на території України) не повинні враховуватись у складі кваліфікаційних вимог.

(v) Державні підприємства мають право брати участь у торгах лише в тому разі, якщо вони (i) є юридично та фінансово самостійними, (ii) функціонують згідно з господарським правом та (iii) не є залежними органами Позичальника або Субпозичальника.

(vi) Оцінка пропозицій проводиться у суворій відповідності з критеріями оцінки, зазначеними в документації конкурсних торгів. Інші критерії оцінки, крім ціни, підлягають кількісній оцінці в грошовому виражені. При цьому під час оцінки пропозицій не повинна застосовуватися бальна система оцінки, й не повинні застосовуватися мінімальні бали або відсоткові значення, які враховують значимість ціни.

(vii) Забезпечення пропозиції, якщо воно є необхідним, не повинне перевищувати 2% (двох відсотків) кошторисної вартості договору.

(viii) Забороняється здійснення авансових платежів виконавцям/постачальникам, які не надали прийнятне забезпечення авансового платежу.

(ix) Під час оцінки пропозицій не допускається надання пільг вітчизняним підприємствам на підставі громадянства учасника торгів, походження товарів або послуг, та/або пільгових програм. Договори мають укладатися з кваліфікованим учасником торгів, пропозицію якого було визнано: (i) такою, що суттєвою мірою відповідає вимогам документації конкурсних торгів, та (ii) такою, що має найнижчу оцінену вартість. Недопущення учасника торгів до детальної оцінки на підставі дрібних несуттєвих відхилень забороняється.

(x) Не допускається відхилення пропозицій на підставі порівняння з кошторисом замовника або лімітом бюджетного призначення без попередньої згоди Банку.

(xi) Не допускається відхилення всіх пропозицій (у тому числі, у випадку одержання менш ніж двох пропозицій); не допускається скасування процедури закупівлі и не допускається запрошення до подання нових пропозицій без попередньої згоди Банку.

(xii) Обмеження на внесення змін у договори, передбачені статтею 40 Закону України "Про здійснення державних закупівель" не застосовуються У тому, що стосується договорів, які підлягають попередньому розгляду Банком, Позичальник має одержати погодження з боку Банку, перш ніж надавати свою згоду на: (a) суттєве продовження встановленого строку виконання договору; (b) будь-яку суттєву зміну обсягу послуг або внесення інших суттєвих змін в умови договору; (с) будь-яку зміну обсягу чи поправку, котра сама по собі або разом із усіма попередніми змінами обсягу чи поправками, призводить до збільшення первісної суми договору більш як на 15 відсотків; або (d) пропозицію припинити дію договору. Банкові мають надаватися копії всіх змін і доповнень, внесених у договір.

(xiii) Документація конкурсних торгів та договір, прийнятні для Банку, повинні містити положення, які визначають політику Банку з питань застосування санкцій до юридичних або фізичних осіб, визнаних винними в шахрайських або корупційних діяннях згідно з положеннями Керівництва із закупівель.

(xiv) Згідно з Керівництвом із закупівель, усі документи конкурсних торгів та договори, які фінансуються за рахунок коштів Банку, повинні передбачати надання Банкові учасниками торгів, постачальниками й підрядниками, а також їхніми субпідрядниками, агентами, працівниками, консультантами, надавачами послуг або постачальниками дозволу на перевірку всіх рахунків, записів та іншої документації, яка стосується подання заявок та виконання договору, а також на проведення аудиту таких рахунків і записів силами аудиторів, призначених Банком. Діяння, спрямовані на суттєве обмеження реалізації прав Банку на перевірку та аудит, передбачених Керівництвом із закупівель, вважаються "перешкоджанням" згідно з положеннями Керівництва.

ДОДАТКОВА СТАТТЯ 3

1. У поданій нижче таблиці зазначені Дати погашення основної суми Позики та процентні частки сукупної основної суми Позики, що підлягають сплаті на кожну Дату погашення основної суми ("Частка внеску"). Якщо кошти Позики були повністю вибрані станом на першу Дату погашення основної суми, то основна сума Позики, що підлягає погашенню Позичальником у кожну з Дат погашення основної суми, визначається Банком шляхом множення: (a) Знятої суми Позики станом на першу Дату погашення основної суми; на (b) Частку внеску для кожної Дати погашення основної суми, із коригуванням такої суми, що підлягає погашенню, за необхідності, з відрахуванням із неї всіх сум, передбачених пунктом 4 цієї додаткової статті, до яких застосовується Конверсія.

Дата погашення основної суми

Частка внеску (виражена у відсотках)

Щороку 15 лютого та 15 серпня
з 15 серпня 2020 року
до 15 серпня 2037 року

2,78%

15 лютого 2038 року

2,70%

2. Якщо кошти Позики не були повністю вибрані станом на першу Дату погашення основної суми, то основна сума Позики, що підлягає погашенню Позичальником у кожну з Дат погашення основної суми, визначається в такий спосіб:

(a) Залежно від обсягу коштів Позики, які було знято станом на першу Дату погашення основної суми, Позичальник погашає Зняту суму Позики в таку дату згідно з пунктом 1 цієї Додаткової статті.

(b) будь-яка сума, яку знято після першої Дати погашення основної суми, погашається в кожну Дату погашення основної суми, що настає після дати такого зняття коштів у розмірах, визначених Банком шляхом множення суми кожного такого зняття коштів на дріб, чисельником якого є первісна Частка внеску, зазначена в таблиці в пункті 1 цього Доповнення для зазначеної Дати погашення основної суми (далі - "Первісна частка внеску"), а знаменником - сума решти всіх Первісних часток внеску для Дат погашення основної суми, що настають на таку дату або після неї, причому такі суми, що сплачуються, повинні коригуватися, наскільки це необхідно, для вирахування будь-яких сум, зазначених у пункті 4 цієї Додаткової статті, до яких застосовується Конверсія.

3. (a) Суми коштів Позики, зняті впродовж двох календарних місяців до настання будь-якої Дати погашення основної суми вважаються (лише в цілях розрахунку часток основної суми, що підлягають погашенню в будь-яку Дату погашення основної суми) такими, що були зняті й неповернуті станом на другу Дату погашення основної суми після дати зняття, й підлягають погашенню в кожну Дату погашення основної суми, починаючи з другої Дати погашення основної суми після дати зняття.

(b) Незважаючи на положення підпункту (a) цього пункту, якщо Банк у будь-який час запровадить систему виставлення рахунків за датою, згідно з якою рахунки виставляються у відповідну Дату погашення основної суми або після неї, то положення зазначеного підпункту більше не застосовуватимуться до будь-якого зняття коштів, здійсненого після впровадження такої системи виставлення рахунків.

4. Незважаючи на положення пунктів 1 і 2 цієї Додаткової статті, після Конвертації валют усієї Знятої суми Позики або будь-якої її частини у Затверджену валюту, конвертована таким чином у Затверджену валюту сума, яка підлягає погашенню в будь-яку Дату погашення основної суми, що настає під час Періоду конвертації, визначається Банком шляхом множення такої суми у валюті її деномінації безпосередньо перед Конверсією, на: (1) курс обміну, який відображає розміри основної суми в Затвердженій валюті, що підлягають сплаті Банком у межах Операції валютного хеджування у зв'язку з Конвертацією; або (2) якщо Банк ухвалить таке рішення відповідно до Настанов щодо конверсії - на валютний компонент Екранного курсу.

5. Якщо Вибрана сума позики деномінована в кількох Валютах Позики, то положення цього Доповнення застосовуються до сум, деномінованих у кожній Валюті Позики, окремо та утворюють окремі графіки погашення для кожної з таких сум.

ДОДАТКОВА СТАТТЯ 4

Основні умови
Субсидіарної угоди за обласним субпроектом

Для цілей Субсидіарних угод за обласними субпроектами, які укладаються на підставі підпункту 1(b) розділу I. D додаткової статті 2 цієї Угоди, застосовуються такі умови:

1. Умови субсидіарного фінансування

Позичальник зобов’язується:

(a) забезпечити доступ кожної з Відібраних областей до коштів Позики, виділених за Категорією (1) ("Фінансування обласного субпроекту"), і таке Фінансування обласного субпроекту надається у формі субвенції (на безповоротній основі) Відібраним областям; та

(b) із цією метою протягом 10 (десяти) робочих днів від дати зарахування на відповідний Спеціальний рахунок позики коштів, виділених за зазначеною Категорією, перерахувати зазначені кошти Позики на рахунок у національній валюті ("Транзитний рахунок") відповідної Відібраної області.

2. Умови

Кожна Відібрана область зобов’язується виконати наведене нижче та вжити заходів для виконання наведеного нижче:

(a) Утворює й надалі утримує обласну Групу управління субпроектом ("ГУС") в обласному управлінні охорони здоров'я, яка відповідатиме за повсякденну реалізацію Обласних субпроектів (включаючи здійснення закупівель та управління фінансами) з прийнятним для Банку особовим складом (включаючи консультантів для надання підтримки наявним працівникам), що працюють згідно з технічним завданням і мають кваліфікацію, прийнятну для Банку, для виконання функцій спеціаліста з фінансового управління, спеціаліста із закупівель, технічного експерта / спеціаліста із запобіжних заходів і будь-якого іншого спеціаліста, відповідно до потреби).

(b) Виконує відповідний Обласний субпроект з належною турботою та ефективністю й згідно з належними технічними, економічними, фінансовими, управлінськими, екологічними та соціальними стандартами й практиками, прийнятними для Банку, - зокрема, згідно з положеннями Операційного посібника Проекту та Антикорупційних настанов, установлених для інших отримувачів коштів позики, крім Позичальника.

(c) Якнайоперативніше надає кошти, приміщення, послуги та інші ресурси, необхідні для реалізації відповідного Обласного субпроекту, включаючи щорічне виділення достатніх коштів у обласному бюджеті на здійснення відповідного партнерського внеску в покриття витрат відповідного Обласного субпроекту.

(d) Здійснює закупівлю товарів, робіт, неконсалтингових послуг і послуг консультантів, що підлягають фінансуванню за рахунок Фінансування обласного субпроекту згідно з положеннями цієї Угоди, а також забезпечує використання всіх таких товарів, робіт і послуг винятково в цілях Проекту і забезпечує, щоб усі об'єкти, пов’язані з Обласним субпроектом, завжди експлуатувалися й піддавалися технічному обслуговуванню в належний спосіб, і щоб усі необхідні ремонти та реконструкції таких об'єктів за потреби виконувалися оперативно.

(e) Запроваджує положення та процедури, що дають їй змогу здійснювати моніторинг та оцінку перебігу Проекту та досягнення його цілей з використанням показників, прийнятних для Світового банку.

(f) Веде належну документацію та облік стосовно реалізації відповідного Обласного субпроекту, надає Позичальникові та Банку можливість перевіряти об'єкти інфраструктури, споруджені в його рамках, та товари, закупівля яких здійснюється для Обласного субпроекту, а також його діяльність, відповідні облікові записи та документи, і надає всю таку інформацію, надання якої у зв’язку з зазначеними вище питаннями можуть вимагати Позичальник та/або Банк.

(g) Виконує заходи, передбачені системою управління захистом довкілля (СУЗД) та відповідними планами управління захистом довкілля (ПУЗД) по об’єктах, включаючи настанови, правила й процедури, визначені в згаданих документа, і забезпечує їх виконання іншими особами. З цією метою відповідна Відібрана область забезпечує вжиття вказаних далі заходів у прийнятний для Позичальника і Банку спосіб:

(i) якщо для будь-якого із заходів Проекту чи інвестиції на основі СУЗД потрібен План управління захистом довкілля на підставі СУЗД: (і) такий ПУЗД буде підготовлений відповідно до вимог СУЗД, оприлюднений на місцевому рівні й поданий до Банку; (ii) щодо такого ПУЗД будуть проведені адекватні й змістовні консультації; і (iii) згадані заходи або інвестиції будуть реалізовані відповідно до такого ПУЗД; та

(ii) без обмеження положень наступного абзацу (i) на жодному з об'єктів не буде розпочато ніяких робіт доти, доки у спосіб, прийнятний для Банку, не буде вжито всіх заходів, передбачених ПУЗД для виконання перед початком відповідних робіт.

(h) Стежить за тим, щоб жодна з робіт, передбачених відповідним Обласним субпроектом, не була пов’язана з примусовим вилученням земельних ділянок, що призводить до переселення, втрати житла, втрати майна або доступу до нього, втрати джерел доходу або засобів до існування, і не передбачала примусового обмеження доступу до визначених законом парків та заповідних територій.

(i) У зв'язку з об’єктами інфраструктури, що фінансуються за рахунок Фінансування обласного субпроекту: (i) приймає зазначені об'єкти в законну власність; та (ii) відповідає за планування експлуатації та технічного обслуговування зазначених об’єктів і керування ними, включаючи виділення для них людських ресурсів і коштів у спосіб, прийнятний для Банку.

(j) Надає Позичальнику права, що є адекватними для захисту інтересів Позичальника та інтересів Банку, включно з правом: (i) призупиняти або припиняти дію права Відібраної області використовувати кошти Фінансування обласного субпроекту; та/або (ii) отримати відшкодування усієї суми Фінансування обласного субпроекту або будь-якої її частини, знятої на відповідний момент, після невиконання Відібраною областю будь-якого зі своїх зобов’язань згідно з Субсидіарною угодою за обласним субпроектом.


ДОДАТОК

Розділ I. ВИЗНАЧЕННЯ

(a) "Керівництво із протидії корупції" - це "Керівництво щодо запобігання шахрайству й корупції та їх подолання на проектах, що фінансуються за рахунок позик МБРР та кредитів і грантів МАР", затверджене 15 жовтня 2006 року та переглянуте в січні 2011 року.

(b) "Політики Банку щодо запобіжних заходів" - це операційні політики і процедури Банку, викладені в операційному посібнику і визначаються як ОР/ВР 4.01, 4.04, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.36, 4.37, 7.50 та 7.60, відповідно до публікації зазначеного посібника за посиланням www.WorldBank.org/opmanual.

(c) "Категорія" - це категорія, зазначена в таблиці в Розділу IV Додаткової статті 2 до цієї Угоди.

(d) "Керівництво із закупівлі послуг консультантів" - це "Керівництво: відбір та залучення консультантів за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку", затверджене в січні 2011 року (й переглянуте в липні 2014 року).

(e) "СУЗД" - це система управління захистом довкілля, розроблена Позичальником для Проекту й датована 7 листопада 2014 року, яка є прийнятною для Банку і розкривається в InfoShop Банку; ця система визначає умови проведення екологічного відбору на конкретних об'єктах, а також процедури та дїї, спрямовані на підготовку та виконання екологічних оцінок і розробку планів екологічного управління за Проектом, визначає заходи з мінімізації ризиків та моніторингу, а також інституційні заходи, яких необхідно вжити під час Проекту для усунення або компенсації негативних впливів на навколишнє природне та соціальне середовище, або для їх зниження до прийнятних рівнів, а також дії, необхідні для забезпечення реалізації таких заходів із урахуванням змін, що можуть час від часу вноситися до них за узгодженням з Банком.

(f) "План управління захистом довкілля" або "ПУЗД" - це план управління захистом довкілля на рівні об'єкту або контрольний список ПУЗД, викладений у додатку 4 до СУЗД, складений згідно з СУЗД та положеннями підпункту 1 розділу I.E додаткової статті 2 до цієї угоди та прийнятний для Банку, що визначає елементи конкретних дій, заходів і політики, спрямованих на досягнення мети СУЗД, заходи з мінімізації ризиків та моніторингу, а також інституційні заходи, які необхідно вжити під час впровадження та здійснення діяльності за Проектом та Обласними субпроектами з метою компенсації або зниження несприятливого впливу на довкілля до прийнятних для Банку рівнів, включаючи бюджетні кошториси та кошториси витрат, джерела фінансування, а також інституційні та процедурні заходи, необхідні для забезпечення виконання таких дій, заходів та політик.

(g) "Загальні умови" - це "Загальні умови надання позик Міжнародним банком реконструкції та розвитку" від 12 березня 2012 року, зі змінами, визначеними у розділі II цього Додатку.

(h) "Мінфін" - це Міністерство фінансів Позичальника та будь-який його правонаступник.

(i) "МОЗ" - це Міністерство охорони здоров’я Позичальника та будь-який його правонаступник.

(j) "НІЗ" - це неінфекційні захворювання.

(k) "Область" - це адміністративно-територіальна одиниця або регіон в Україні.

(l) "Обласний субпроект" - це затверджений Банком будь-який інвестиційний субпроект, описаний у Частині 1 Проекту, який виконується Відібраними областями та визначається більш конкретно в Операційному посібнику проекту.

(m) "Субсидіарна угода за обласним субпроектом" - це будь-яка з угод, згаданих у підпункті 1(b) розділу I додаткової статті 2 до цієї Угоди.

(n) "Фінансування обласного субпроекту" - це кошти Позики, виділені за Категорією (1), доступ відповідної Відібраної області до яких забезпечено згідно з її підписаною Субсидіарною угодою за обласним субпроектом для цілей реалізації її Обласного субпроекту.

(o) "Операційні витрати" - це обґрунтовані та необхідні додаткові витрати ГКПП та ГУС, пов’язані з управлінням та реалізацією Проекту, всі з яких здійснюються на підставі періодичних бюджетів, прийнятних для Банку, включаючи оренду транспортних засобів; оплату різних комунальних послуг; придбання канцелярського приладдя та офісної техніки і обладнання; експлуатацію, технічне обслуговування обладнання та придбання запасних частин для нього; витратні матеріали; транспортування; місцеві переїзди; витрати на зв’язок та рекламу, але за виключенням, заробітної плати державних службовців та працівників апарату органів Позичальника.

(p) "ГКПП" - це Група консультаційної підтримки проекту, яка створена у складі МОЗ та згадується у підпункті 1(a) розділу 1.A додаткової статті 2 до цієї Угоди або будь-який її правонаступник, який є задовільним для Банку.

(q) "Керівництво із закупівлі" - це "Керівництво: закупівля товарів, робіт та неконсультаційних послуг за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку", датовані січнем 2011 року (переглянуті у липні 2014 року).

(r) "План закупівель" - план закупівель Позичальника для реалізації Проекту від 18 грудня 2014 року, передбачений п. 1.18 Керівництва із закупівель та п. 1.25 Керівництва з закупівлі послуг консультантів, зі змінами та доповненнями, які періодично вносяться відповідно до положень зазначених пунктів.

(s) "Операційний посібник проекту" або "ОПП" - це операційний посібник, який затверджений МОЗ та кожною з Відібраних областей і згадується у підпункті 1(a) розділу I.B додаткової статті 2 до цієї угоди із можливим періодичним внесенням змін до зазначеного посібника за узгодженням із Банком;

(t) "ГКП" - це означає Групу координації проекту, утворену Наказом № 801 "Про організацію розробки та впровадження проекту реформування системи охорони здоров’я України за рахунок гранту та інвестиційної позики Світового банку" від 22 жовтня 2013 р., що згадується у підпункті 1(a)(ii) розділу I.A додаткової статті 2 до цієї Угоди.

(u) "Постанова про субвенцію" означає постанову Кабінету Міністрів України, яка визначає механізм передання коштів із державного бюджету в місцевий бюджет і тим самим забезпечує перерахування між органами державної влади коштів Позики, що згадуються у підпункті 1(a) розділу I.D додаткової статті 2 до цієї Угоди.

(v) "Відібрані області" - взяті разом (i) Вінницька, Волинська, Рівненська, Полтавська, Дніпропетровська, Львівська, Закарпатська, Запорізька обласна державна адміністрація, (ii) Вінницька міська рада, та (iii) обласна державна адміністрація будь-якої іншої області, відібрана Позичальником за узгодженням з Банком, для участі в реалізації Частини 1 Проекту, причому "Відібрана область" - це будь-яка з Відібраних областей.

(w) "ГУС" - це Група управління субпроектом, яка створюється в управлінні охорони здоров'я кожної Відібраної області та згадується в підпункті 1(b) розділу I.A додаткової статті 2 до цієї Угоди.

Розділ II. ЗМІНИ ДО ЗАГАЛЬНИХ УМОВ

Цим Загальні умови змінюються таким чином:

1. У Змісті згадування про розділи, назви розділів та номери розділів змінюються, аби відобразити зміни, визначені у підпунктах, наведених нижче.

2. Розділ 3.01. (Комісія за надання позики) змінюється і викладається у такій редакції:

"Розділ 3.01. Комісія за надання позики; Комісія за резервування

(a) Позичальник сплачує Банку комісію за надання позики на суму Позики за ставкою, визначеною в Угоді про позику ("Комісія за надання позики").

(b) Позичальник сплачує Банку комісію за резервування на Незнятого залишку позики за ставкою, визначеною в Угоді про позику ("Комісія за резервування"). Комісія за резервування нараховується, починаючи із дати, яка припадає на шістдесятий день після дати Угоди про позику, і закінчуючи відповідними датами, у які суми знімаються Позичальником з Рахунку Позики або скасовуються. Комісія за резервування сплачується кожні півроку, наприкінці вказаного періоду, станом на кожну Дату оплати.

3. У Додатку Визначення всі відповідні посилання на номери розділів та підпункти змінюються так, як це потрібно, аби відобразити зміни, визначені у наведеному вище підпункті 2.

4. Додаток змінюється шляхом додавання нового підпункту 19 із наведеним нижче визначенням "Комісії за резервування" та відповідною зміною нумерації подальших підпунктів:

"19. "Комісія за резервування" - це комісія за резервування, визначена в Угоді про позику для цілей розділу 3.01 (b)."

5. У підпункті 49 за новою нумерацією (початково - підпункт 48) Додатку визначення "Комісія за надання позики" змінюється шляхом заміни посилання на розділ 3.01 посиланням на розділ 3.01 (a).

6. У підпункті 68 за новою нумерацією (початково - підпункт 67) Додатку визначення терміну "Платіж за позикою" змінюється шляхом її викладення у такій редакції:

"68. "Платіж за позикою" означає будь-яку суму, яка сплачується Банку Сторонами Позики відповідно до Угод або цих Загальних умов, включно з (але не обмежуючись) будь-якою сумою Знятого залишку Позики, відсотками, Комісією за надання позики, Комісією за резервування, відсотками згідно з Процентною ставкою за прострочений платіж (якщо такі мають місце), будь-якими штрафами за дострокове погашення, будь-якою платою за проведення транзакції з Конверсії або дострокове переривання Конверсії, Комісією за фіксацію Змінного середа (якщо така має місце), будь-якої премії, що підлягає сплаті після встановлення Відсоткового кепа або Відсоткового колара та будь-якої Суми, пов’язаної зі зміною умов, що сплачується Позичальником."

7. У підпункті 73 за новою нумерацією (початково - підпункт 72) Додатку визначення "Дати платежу" змінюється шляхом видалення слова "відсотки" та додавання слів "відсотки та Комісія за резервування" після слова "сплаті".вгору