Документ 996_001-19, чинний, поточна редакція — Підписання від 13.05.2019
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 04.06.2019, підстава - v1749321-19. Подивитися в історії? )

(Неофіційний переклад)

13 травня 2019 року

І.В. Оксані Маркаровій
Міністру
Міністерство фінансів України
01008, Київ, вул. Грушевського. 12/2,
Україна


Стосовно Другого проекту і передачі електроенергії
Позика № 8462-UA
Зміни до Угоди про позику та часткове скасування коштів позики

Ваше Високоповажносте,

ми посилаємось на Угоду про позику ("Угода про позику") в рамках вищезазначеного Проекту, датовану 10 лютого 2015 року, між Україною ("Позичальник") га Міжнародним банком реконструкції та розвитку ("Банк"), Ми також посилаємось на лист від 1 квітня 2019 року від Ю.І. Гелетія, заступника Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції, в якому зазначається прохання внести певні зміни до Угоди про позику та скасувати 60000000 дол. США кредитних коштів.

Ми раді повідомити вас, що Банк цим листом задовольняє ваше прохання. Відповідно, вносяться наступні зміни до Угоди про позику та до відповідного Листа-додатка № 2:

А. Угода про позику

1. Відповідно до Розділу 7.01 Загальних умов ми хотіли би проінформувати вас, що станом на 2 квітня 2019 року сума розміром 60000000 дол. США скасовується. В результаті цього таблиця зняття коштів, зазначена в Доповненні 2, Розділ IV.А.2 Угоди про позику, в силу цього листа повністю викреслюється та замінюється на таблицю зняття коштів, що додається до цього листа як Додаток 1.

2. Доповнення 2, Розділ III.B. параграф 2 змінюється та заміняється в цілому наступним чином:

"2. Інші методи закупівлі товарів, робіт та не консалтингових послуг. Для закупівлі товарів, робіт та не консалтингових послуг у рамках тих контрактів, що зазначені в Плані закупівель, можуть використовуватись наступні методи: (a) закупівля у вільній торгівлі; та (b) пряме укладання договорів."

3. Доповнення 2, Розділ III.C. параграф 2 змінюється та заміняється в цілому наступним чином:

"2. Інші методи закупівлі послуг консультантів. Для закупівель послуг консультантів у рамках тих контрактів, які зазначені в Плані закупівель, можуть використовуватись наступні методи, окрім відбору на основі якості та вартості: (a) Відбір на основі найменших витрат; (b) Відбір на основі кваліфікації консультантів; (c) Процедури відбору індивідуальних консультантів; (d) Процедури відбору індивідуальних консультантів з єдиного джерела; (e) Відбір консалтингових фірм з єдиного джерела; (f) Відбір на основі якості; та (g) Відбір у рамках фіксованого бюджету"

4. Доповнення 2, Розділ IV.B змінюється та заміняється в цілому наступним чином:

"2. Дата закриття припадає на 29 червня 2022 року."

В. Лист-додаток № 2: показники моніторингу ефективності

Посилаючись на положення Доповнення 2, Розділ II.A.1 Угоди про позику, в силу цього листа змінюються показники моніторингу ефективності Проекту, зазначені в Листі-додатку № 2 від 10 лютого 2015 року, підписані Банком та Позичальником, викладені так, як це зазначено в Додатку 2 до цього листа.

За винятком конкретних змін, зазначених у цьому листі, всі інші умови Угоди про позику залишаються повністю чинними та дійсними.

Будь-ласка, надайте від імені Позичальника вашу згоду на внесення вищезазначених змін до Угоди про позику та внесення змін до показників моніторингу ефективності шляхом підписання та зазначення дати підтвердження на доданій копії цього листа і зворотного його надіслання на нашу адресу. Після отримання Банком вищезазначеного належним чином завізованого оригіналу листа про внесення змін зазначені зміни повністю наберуть чинність та стануть дійсними станом на дату його підписання Позичальником.

З повагою.

МІЖНАРОДНИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

_____________________

Сату Кахконен
Директор Світового банку в справах
Білорусі. Молдови та України
Регіон Європи та Центральної Азії

ПІДТВЕРДЖЕНО ТА ПОГОДЖЕНО:

УКРАЇНА____________________________
Вповноважений представник


ПІБ:

____________________________


Посада:

Міністр фінансів


Дата:

____________________________


Додаток 1

Переглянута таблиця зняття коштів

Категорія

Сума розподіленої Позики
(виражена в дол. США)

Відсоток видатків, що мають бути профінансовані (включно з податками)

(1) Товари, роботи, не консалтингові послуги, послуги консультантів та навчання в рамках Частин 1, 2.1, 2.3 та 2.4 Проекту

266 675 000.00

100%

(2) Товари, не консалтингові послуги, послуги консультантів та навчання в рамках Частини 3 Проекту

2 500 000,00

100%

(3) Комісія за відкриття позики

825 000

Сума. що належить до сплати відповідно до Розділу 2.03 цієї Угоди, згідно з Розділом 2.07(b) Загальних умов

(4) Верхній ліміт процентної ставки або премія за фіксований максимум та мінімум процентної ставки

0

Сума, що належить до сплати відповідно до Розділу 2.08(c) цієї Угоди

Скасовано станом на 2 квітня 2019 року

60 000 000

Скасовано відповідно до Розділу 7.01 Загальних умов

ЗАГАЛЬНА СУМА

330 000 000Додаток 2

Переглянуті показники моніторингу ефективностівгору