Документ 996-2007-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.07.2012, підстава - 606-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 серпня 2007 р. N 996
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі
Постанови КМ
N 606 ( 606-2012-п ) від 18.04.2012 }
Про затвердження рекомендаційних переліків
управлінь, відділів та інших структурних
підрозділів місцевих державних адміністрацій
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1220 ( 1220-2007-п ) від 10.10.2007
N 1306 ( 1306-2007-п ) від 08.11.2007
N 1063 ( 1063-2008-п ) від 03.12.2008
N 945 ( 945-2009-п ) від 03.09.2009
N 1422 ( 1422-2009-п ) від 08.12.2009
N 1126 ( 1126-2011-п ) від 02.11.2011
N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити рекомендаційні переліки управлінь, відділів та
інших структурних підрозділів обласної, Севастопольської міської,
районної, районної у м. Севастополі державних адміністрацій згідно
з додатками 1-4.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів України пропозиції
щодо приведення у відповідність з цією постановою типових положень
про управління, відділи, інші структурні підрозділи місцевих
державних адміністрацій, які їм підзвітні та підконтрольні.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 39

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2007 р. N 996
РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ПЕРЕЛІК
управлінь, відділів та інших структурних
підрозділів облдержадміністрації

1. Відділи та інші структурні підрозділи апарату:
відділ адміністрування Державного реєстру виборців
відділ забезпечення діяльності керівництва
відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної
роботи
відділ (сектор) господарського забезпечення
загальний відділ
відділ (сектор) інформаційно-комп'ютерного забезпечення
відділ кадрової роботи
відділ (сектор) контролю
відділ (сектор) мобілізаційної роботи
організаційний відділ
відділ (сектор) режимно-секретної роботи
відділ роботи із зверненнями громадян
відділ фінансового забезпечення
юридичний відділ
відділ (сектор) з питань запобігання та виявлення корупції
{ Розділ 1 додатка 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1422 ( 1422-2009-п ) від 08.12.2009, N 1126 ( 1126-2011-п ) від
02.11.2011 }
2. Управління, відділи та інші структурні підрозділи:
Головне управління агропромислового розвитку
Головне управління економіки
Головне управління праці та соціального захисту населення
Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури
Головне фінансове управління
Державний архів області
служба у справах дітей
управління житлово-комунального господарства
управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з
громадськістю
управління з питань майна комунальної власності (за умови
делегування радами повноважень з управління майном)
управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
управління культури і туризму
управління освіти і науки
управління охорони здоров'я
управління регіонального розвитку, містобудування та
архітектури
управління у справах преси та інформації
управління у справах сім'ї, молоді та спорту
управління (відділ) у справах національностей та релігій
управління (відділ) з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
(Донецька, Київська, Львівська, Харківська облдержадміністрації)
{ Розділ 2 додатка 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1220 ( 1220-2007-п ) від 10.10.2007, N 1306 ( 1306-2007-п ) від
08.11.2007, N 1063 ( 1063-2008-п ) від 03.12.2008, N 945
( 945-2009-п ) від 03.09.2009, N 1115 ( 1115-2011-п ) від
20.10.2011 }

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2007 р. N 996
РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ПЕРЕЛІК
управлінь, відділів та інших
структурних підрозділів Севастопольської
міськдержадміністрації

1. Відділи та інші структурні підрозділи апарату:
відділ адміністрування Державного реєстру виборців
відділ забезпечення діяльності керівництва
відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної
роботи
відділ (сектор) господарського забезпечення
загальний відділ
відділ (сектор) інформаційно-комп'ютерного забезпечення
відділ кадрової роботи
відділ (сектор) контролю
відділ (сектор) мобілізаційної роботи
організаційний відділ
відділ (сектор) режимно-секретної роботи
відділ фінансового забезпечення
юридичний відділ
відділ (сектор) з питань запобігання та виявлення корупції
{ Розділ 1 додатка 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1422 ( 1422-2009-п ) від 08.12.2009, N 1126 ( 1126-2011-п ) від
02.11.2011 }
2. Управління, відділи та інші структурні підрозділи:
відділ (сектор) морської акваторії
Державний архів міста
служба у справах дітей
управління агропромислового розвитку
управління економіки
управління житлово-комунального та водного господарства
управління (відділ) з питань внутрішньої політики та зв'язків
з громадськістю
управління з питань майна комунальної власності (за умови
делегування міською радою повноважень з управління майном)
управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
управління культури і туризму
управління освіти і науки
управління охорони здоров'я
управління праці та соціального захисту населення
управління (відділ) промисловості та розвитку інфраструктури
управління регіонального розвитку, містобудування та
архітектури
управління (відділ) у справах преси та інформації
управління у справах сім'ї, молоді та спорту
фінансове управління
відділ у справах національностей та релігій
{ Розділ 2 додатка 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1220 ( 1220-2007-п ) від 10.10.2007, N 1306 ( 1306-2007-п ) від
08.11.2007, N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2007 р. N 996
РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ПЕРЕЛІК
управлінь, відділів та інших структурних
підрозділів райдержадміністрації
1. Відділи та інші структурні підрозділи апарату:
відділ ведення Державного реєстру виборців
відділ (сектор) взаємодії з правоохоронними органами та
оборонної роботи
відділ (сектор) з питань внутрішньої політики та зв'язків з
громадськістю
загальний відділ
відділ організаційно-кадрової роботи
відділ (сектор) у справах преси та інформації
відділ фінансово-господарського забезпечення
юридичний відділ (сектор)
сектор контролю
сектор мобілізаційної роботи
2. Управління, відділи та інші структурні підрозділи:
архівний відділ
відділ житлово-комунального господарства
відділ (сектор) з питань надзвичайних ситуацій
відділ розвитку інфраструктури
відділ культури і туризму
відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури
відділ освіти
відділ (сектор) охорони здоров'я
відділ у справах сім'ї, молоді та спорту
служба у справах дітей
управління агропромислового розвитку
управління економіки
управління праці та соціального захисту населення
фінансове управління
{ Розділ 2 додатку 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1220 ( 1220-2007-п ) від 10.10.2007 }

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2007 р. N 996
РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ПЕРЕЛІК
управлінь, відділів та інших структурних підрозділів
районної у м. Севастополі держадміністрації

1. Відділи та інші структурні підрозділи апарату:
відділ ведення Державного реєстру виборців
відділ (сектор) взаємодії з правоохоронними органами та
оборонної роботи
відділ (сектор) з питань внутрішньої політики та зв'язків з
громадськістю
загальний відділ
відділ організаційно-кадрової роботи
відділ (сектор) у справах преси та інформації
відділ фінансово-господарського забезпечення
юридичний відділ (сектор)
сектор контролю
сектор мобілізаційної роботи
2. Управління, відділи та інші структурні підрозділи:
архівний відділ
відділ з питань надзвичайних ситуацій
відділ культури і туризму
відділ освіти
відділ (сектор) регіонального розвитку, містобудування та
архітектури
відділ у справах сім'ї, молоді та спорту
фінансовий відділ
служба у справах дітей
управління економіки
управління (відділ) житлово-комунального господарства
управління праці та соціального захисту населення
{ Розділ 2 додатку 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1220 ( 1220-2007-п ) від 10.10.2007 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2007 р. N 996
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 р.
N 328 ( 328-2005-п ) "Про структуру місцевих державних
адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 19, ст. 999).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2005 р.
N 540 ( 540-2005-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 11 травня 2005 р. N 328" (Офіційний вісник
України, 2005 р., N 27, ст. 1571).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2005 р.
N 839 ( 839-2005-п ) "Про внесення змін у додатки до постанови
Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 р. N 328" (Офіційний
вісник України, 2005 р., N 36, ст. 2180).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада
2005 р. N 1130 ( 1130-2005-п ) "Про доповнення додатків до
постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 р. N 328"
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 48, ст. 3007).
5. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 1 лютого
2006 р. N 78 ( 78-2006-п ) "Про затвердження типових положень про
управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної,
Севастопольської міської державної адміністрації, про відділ у
справах сім'ї, молоді та спорту районної, районної у
м. Севастополі державної адміністрації" (Офіційний вісник України,
2006 р., N 5, ст. 220).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р.
N 736 ( 736-2006-п ) "Деякі питання структури місцевих державних
адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22,
ст. 1619).
7. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня
2007 р. N 943 ( 943-2007-п ) "Деякі питання утворення органів
(відділів) ведення та регіональних органів (відділів)
адміністрування Державного реєстру виборців" у частині внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 р.
N 328 ( 328-2005-п ).
8. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня
2007 р. N 954 ( 954-2007-п ) "Про затвердження Типового положення
про управління у справах преси та інформації обласної,
Севастопольської міської, управління преси та інформації Київської
міської державної адміністрації".вгору