Документ 995_932, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 11.07.2002, підстава - 112-IV

              Протокол, 
що стосується зміни Конвенції
про міжнародну цивільну авіацію
Підписаний у Монреалі 29 вересня 1995 року
( Протокол ратифіковано Законом
N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 )

АСАМБЛЕЯ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ, ЗІБРАВШИСЬ на свою тридцять першу сесію у Монреалі 22 вересня
1995 року, ВІДЗНАЧИВШИ, що Договірні держави висловлюють спільне бажання
передбачити положення про те, що є автентичний арабський текст
Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, вчиненої у Чикаго 7
грудня 1944 року ( 995_038 ), ВВАЖАЮЧИ за необхідне змінити з вищезазначеною метою згадану
Конвенцію ( 995_038 ), 1. ЗАТВЕРДЖУЄ, відповідно до положень Статті 94 a)
вищезгаданої Конвенції ( 995_038 ), таку запропоновану зміну до
зазначеної Конвенції:
замінити існуючий текст заключного положення Конвенції таким
текстом: " Вчинено у Чикаго сьомого дня грудня 1944 року англійською
мовою. Тексти цієї Конвенції, складені російською, англійською,
арабською, іспанською та французькою мовами, є рівно автентичними.
Ці тексти здаються на зберігання до архівів уряду Сполучених
Штатів Америки, а завірені копії надсилаються цим урядом урядам
усіх держав, які можуть підписати цю Конвенцію або приєднатися до
неї. Ця Конвенція відкривається для підписання у Вашингтоні, округ
Колумбія.",
2. ВСТАНОВЛЮЄ відповідно до положень згаданої Статті 94 a)
зазначеної Конвенції ( 995_038 ), що вищезгадана запропонована
зміна набуває чинності після її ратифікації сто двадцятьма двома
Договірними державами; і 3. ПОСТАНОВЛЯЄ, що Генеральний секретар Міжнародної
організації цивільної авіації складе Протокол російською,
англійською, арабською, іспанською та французькою мовами, причому
текст кожною з них буде рівно автентичним і включатиме вищезгадану
зміну та викладені нижче положення. В РЕЗУЛЬТАТІ ЦЬОГО, відповідно до вищезазначених дій
Асамблеї, Цей Протокол був складений Генеральним секретарем
Організації. Протокол відкритий для ратифікації будь-якою державою, яка
ратифікувала згадану Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію
( 995_038 ) або приєдналась до неї. Ратифікаційні грамоти здаються на зберігання до Міжнародної
організації цивільної авіації. Протокол набуває чинності для держав, які його ратифікували,
в день здачі на зберігання сто двадцять другої ратифікаційної
грамоти. Генеральний секретар негайно повідомляє всі Договірні держави
про дату здачі на зберігання кожного документа про ратифікацію
Протоколу. Генеральний секретар негайно повідомляє всі держави-учасниці
згаданої Конвенції ( 995_038 ) про дату набуття Протоколом
чинності. Для будь-якої Договірної держави, яка ратифікувала Протокол
після вищезазначеної дати, Протокол набуває чинності після здачі
нею на зберігання її ратифікаційної грамоти до Міжнародної
організації цивільної авіації.
НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО Голова вищезазначеної тридцять першої
сесії Асамблеї та Генеральний секретар Організації, уповноважені
на це Асамблеєю, підписують цей Протокол.
ВЧИНЕНО у Монреалі двадцять дев'ятого дня вересня місяця одна
тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ятого року в одному примірнику
російською, англійською, арабською, іспанською та французькою
мовами, причому текст кожною з них є рівно автентичним. Цей
Протокол залишається на зберігання в архівах Міжнародної
організації цивільної авіації, а завірені копії його надсилаються
Генеральним секретарем Організації всім державам-учасницям
Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, вчиненої у Чикаго
сьомого дня грудня місяця одна тисяча дев'ятсот сорок четвертого
року ( 995_038 ).
Торгер Палссон Філіпп Роша
Голова 31-ї сесії Асамблеї Генеральний секретар
Вірність перекладу тексту з російської на українську мову
засвідчено начальником Служби офіційних перекладів Правового
департаменту МЗС України.вгору