Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

              Протокол, 
що стосується зміни Статті 56 Конвенції
про міжнародну цивільну авіацію
Підписаний у Відні 7 липня 1971 року
( Протокол ратифіковано Законом
N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 )

АСАМБЛЕЯ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ ЗІБРАВШИСЬ на свою вісімнадцяту сесію у Відні 5 липня 1971
року, ВІДЗНАЧИВШИ, що Договірні держави висловлюють спільне бажання
збільшити кількість членів Аеронавігаційної комісії, ВВАЖАЮЧИ за доцільне збільшити кількість членів цього органу
з дванадцяти до п'ятнадцяти, і ВВАЖАЮЧИ за необхідне змінити з вищеназваною метою Конвенцію
про міжнародну цивільну авіацію, вчинену в Чикаго 7 грудня 1944
року ( 995_038 ), 1. ЗАТВЕРДИЛА відповідно до положень пункту a) Статті 94
вищезгаданої Конвенції ( 995_038 ) таку запропоновану зміну до
вказаної Конвенції:
"У Статті 56 Конвенції словосполучення "дванадцяти членів"
замінюється словами "п'ятнадцяти членів."
2. ВСТАНОВИЛА згідно з положеннями згаданого пункту a) Статті
94 Конвенції ( 995_038 ), що вищезгадана запропонована зміна
набуває чинності після її ратифікації вісімдесятьма Договірними
державами, і 3. ПОСТАНОВИЛА, що Генеральний секретар Міжнародної
організації цивільної авіації складе Протокол англійською,
французькою та іспанською мовами, тексти якого будуть рівно
автентичними і включатимуть вищезгадану зміну та викладені нижче
положення: a) Протокол підписується Головою Асамблеї та її Генеральним
секретарем; b) Протокол відкритий для ратифікації будь-якою державою, яка
ратифікувала згадану Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію
( 995_038 ) чи приєдналася до неї; В РЕЗУЛЬТАТІ ЧОГО, відповідно до вищезазначених дій Асамблеї, Цей Протокол був складений Генеральним секретарем
Організації; Протокол відкритий для ратифікації будь-якою державою, яка
ратифікувала згадану Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію
( 995_038 ) або приєдналася до неї; Ратифікаційні грамоти здаються на зберігання до Міжнародної
організації цивільної авіації; Цей Протокол набуває чинності для держав, які його
ратифікували, в день здачі на зберігання вісімдесятої
ратифікаційної грамоти; Генеральний секретар негайно повідомляє всі Договірні держави
про дату здачі на зберігання кожного документа про ратифікацію
Протоколу; Генеральний секретар негайно повідомляє всі держави-учасниці
згаданої Конвенції ( 995_038 ) про дату набуття чинності
Протоколом; Для будь-якої Договірної держави, яка ратифікувала Протокол
після вищезазначеної дати, Протокол набуває чинності після здачі
нею на зберігання її ратифікаційної грамоти до Міжнародної
організації цивільної авіації.
НА ЗАСВІДЧЕННЯ ЧОГО Голова та Генеральний секретар
вісімнадцятої сесії Асамблеї Міжнародної організації цивільної
авіації, уповноважені на це Асамблеєю, підписали цей Протокол.
ВЧИНЕНО у Відні сьомого дня липня місяця тисяча дев'ятсот
сімдесят першого року в одному примірнику англійською, французькою
та іспанською мовами, причому всі тексти є рівно автентичними. Цей
Протокол депонується в архівах Міжнародної організації цивільної
авіації, а його завірені копії надсилаються Генеральним секретарем
Організації всім державам-учасницям Конвенції про міжнародну
цивільну авіацію, вчиненої в Чикаго 7 грудня 1944 року
( 995_038 ).