Документ 995_895, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 11.07.2002, підстава - 112-IV

              Протокол, 
що стосується зміни Конвенції
про міжнародну цивільну авіацію
Підписаний у Монреалі 21 червня 1961 року
( Протокол ратифіковано Законом
N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 )

АСАМБЛЕЯ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ ЗІБРАВШИСЬ на свою тринадцяту (надзвичайну) сесію у Монреалі
19 червня 1961 року, і ВІДЗНАЧИВШИ, що Договірні держави виявляють спільне бажання
збільшити кількість членів Ради, ВВАЖАЮЧИ за доцільне передбачити шість додаткових місць у
Раді та, відповідно, збільшити кількість членів Ради з двадцяти
одного до двадцяти семи, і ВВАЖАЮЧИ за необхідне змінити з вищеназваною метою Конвенцію
про міжнародну цивільну авіацію, вчинену в Чикаго 7 грудня 1944
року ( 995_038 ), ЗАТВЕРДИЛА двадцять першого дня червня місяця тисяча
дев'ятсот шістдесят першого року, відповідно до положень пункту a)
Статті 94 згаданої Конвенції ( 995_038 ), таку запропоновану зміну
до Конвенції:
У Статті 50 a) Конвенції словосполучення "двадцяти одного"
вилучається та замінюється словосполученням "двадцяти семи",
ВСТАНОВИЛА згідно з положеннями згаданого пункту a) Статті 94
Конвенції ( 995_038 ), що вищезгадана запропонована зміна набуває
чинності після її ратифікації п'ятдесятьма шістьома Договірними
державами; ПОСТАНОВИЛА, що Генеральний секретар Міжнародної організації
цивільної авіації складе Протокол англійською, іспанською та
французькою мовами, тексти якого будуть рівно автентичними і
включатимуть вищезгадану зміну та викладені нижче положення: В РЕЗУЛЬТАТІ ЧОГО, відповідно до вищезазначених дій Асамблеї, Протокол був складений Генеральним секретарем Організації; Протокол відкритий для ратифікації будь-якою державою, яка
ратифікувала згадану Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію
( 995_038 ) або приєдналася до неї; Ратифікаційні грамоти здаються на зберігання до Міжнародної
організації цивільної авіації; Протокол набуває чинності для держав, які його ратифікували,
в день здачі на зберігання п'ятдесят шостої ратифікаційної
грамоти; Генеральний секретар негайно повідомляє всі Договірні держави
про дату здачі на зберігання кожного документа про ратифікацію
Протоколу; Генеральний секретар повідомляє всі держави-учасниці та
держави, які підписали згадану Конвенцію ( 995_038 ), про дату
набуття чинності Протоколом; Для будь-якої Договірної держави, яка ратифікувала Протокол
після вищезазначеної дати, Протокол набуває чинності після здачі
нею на зберігання її ратифікаційної грамоти до Міжнародної
організації цивільної авіації.
НА ЗАСВІДЧЕННЯ ЧОГО Голова та Генеральний секретар
тринадцятої (надзвичайної) сесії Асамблеї Міжнародної організації
цивільної авіації, уповноважені на це Асамблеєю, підписали цей
Протокол.
ВЧИНЕНО у Монреалі двадцять першого дня червня місяця одна
тисяча дев'ятсот шістдесят першого року в одному примірнику
англійською, французькою та іспанською мовами, причому всі тексти
є рівно автентичними. Цей Протокол депонується в архівах
Міжнародної організації цивільної авіації, а його завірені копії
надсилаються Генеральним секретарем Організації всім
державам-учасницям Конвенції про міжнародну цивільну авіацію,
вчиненої в Чикаго 7 грудня 1944 року ( 995_038 ).
Х. Да Кунха Мачадо
Голова Асамблеї
Р. М. МакДоннелл
Генеральний секретар Асамблеївгору