Документ 995_889, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 11.07.2002, підстава - 112-IV

              Протокол, 
що стосується зміни Конвенції
про міжнародну цивільну авіацію
Підписаний у Монреалі 14 червня 1954 року
( Протокол ратифіковано Законом
N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 )

АСАМБЛЕЯ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ ЗІБРАВШИСЬ на свою восьму сесію у Монреалі 1 червня 1954
року, і ВВАЖАЮЧИ за доцільне змінити Конвенцію про міжнародну
цивільну авіацію, вчинену в Чикаго 7 грудня 1944 року ( 995_038 ), ЗАТВЕРДИЛА чотирнадцятого дня червня місяця тисяча дев'ятсот
п'ятдесят четвертого року відповідно до положень пункту a) Статті
94 згаданої Конвенції ( 995_038 ), такі запропоновані зміни до
вказаної Конвенції:
У кінці Статті 45 Конвенції крапка замінюється комою і
додається таке: "... в іншому випадку, ніж тимчасово - за рішенням Асамблеї,
причому таке рішення повинно бути прийняте кількістю голосів,
встановленою Асамблеєю. Установлена таким чином кількість голосів
буде складати не менше трьох п'ятих від загальної кількості
Договірних держав.",
ВСТАНОВИЛА відповідно до положень згаданого пункту a) Статті
94 Конвенції ( 995_038 ), що вищезгадана запропонована зміна
набуває чинності після її ратифікації сорока двома Договірними
державами, і ПОСТАНОВИЛА, що Генеральний секретар Міжнародної організації
цивільної авіації складе Протокол англійською, французькою та
іспанською мовами, тексти якого будуть рівно автентичними і
включатимуть вищезгадану зміну та викладені нижче положення. В РЕЗУЛЬТАТІ ЧОГО, відповідно до вищезазначених дій Асамблеї, Цей Протокол підписується Головою Асамблеї та Генеральним
секретарем; Протокол відкритий для ратифікації будь-якою державою, яка
ратифікувала згадану Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію
( 995_038 ) або приєдналася до неї; Ратифікаційні грамоти здаються на зберігання до Міжнародної
організації цивільної авіації; Цей Протокол набуває чинності для держав, які його
ратифікували, в день здачі на зберігання сорок другої
ратифікаційної грамоти; Генеральний секретар негайно повідомляє всі Договірні держави
про дату здачі на зберігання кожного документа про ратифікацію
Протоколу; Генеральний секретар негайно повідомляє всі держави-учасниці
та держави, які підписали згадану Конвенцію ( 995_038 ), про дату
набуття чинності Протоколом; Для будь-якої Договірної держави, яка ратифікувала Протокол
після вищезазначеної дати. Протокол набуває чинності після здачі
нею на зберігання її ратифікаційної грамоти до Міжнародної
організації цивільної авіації.
НА ЗАСВІДЧЕННЯ ЧОГО Голова та Генеральний секретар восьмої
сесії Асамблеї Міжнародної організації цивільної авіації,
уповноважені на це Асамблеєю, підписали цей Протокол.
ВЧИНЕНО у Монреалі чотирнадцятого дня червня місяця тисяча
дев'ятсот п'ятдесят четвертого року в одному примірнику
англійською, французькою та іспанською мовами, причому всі тексти
є рівно автентичними. Цей Протокол депонується в архівах
Міжнародної організації цивільної авіації, а його завірені копії
надсилаються Генеральним секретарем Організації всім
державам-учасницям і державам, які підписали Конвенцію про
міжнародну цивільну авіацію, вчинену в Чикаго 7 грудня 1944 року
( 995_038 ).
Вальтер Бінагі
Голова Асамблеї
Карл Люнгберг
Генеральний секретар Асамблеївгору