Документ 995_886, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 11.07.2002, підстава - 112-IV

              Протокол, 
що стосується зміни Конвенції
про міжнародну цивільну авіацію
Підписаний у Монреалі 27 травня 1947 року
( Протокол ратифіковано Законом
N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 )

АСАМБЛЕЯ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ СКЛИКАНА у Монреалі Тимчасовою Радою Тимчасової Міжнародної
організації цивільної авіації, зібравшись на свою першу сесію 6
травня 1947 року, і ВВАЖАЮЧИ за доцільне змінити Конвенцію про міжнародну
цивільну авіацію, вчинену в Чикаго 7 грудня 1944 року ( 995_038 ), ЗАТВЕРДИЛА тринадцятого дня травня місяця тисяча дев'ятсот
сорок сьомого року відповідно до положень пункту a) Статті 94
Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, вчиненої в Чикаго 7
грудня 1944 року ( 995_038 ), таку запропоновану зміну до згаданої
Конвенції, яка вводиться як "Стаття 93 bis":
"Стаття 93 bis
A) Незалежно від положень вищенаведених Статей 91, 92 та 93 1) Держава, уряд якої Генеральна Асамблея Організації
Об'єднаних Націй рекомендувала позбавити членства у міжнародних
закладах, утворених Організацією Об'єднаних Націй, чи у тих, які
мають відношення до неї, автоматично перестає бути членом
Міжнародної організації цивільної авіації; 2) Держава, виключена з членів Організації Об'єднаних Націй,
автоматично перестає бути членом Міжнародної організації цивільної
авіації, якщо тільки Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних
Націй не доповнить свій акт про виключення рекомендацією про
зворотне. B) Держава, яка перестає бути членом Міжнародної організації
цивільної авіації в силу положень вищезазначеного пункту a), може
після надання згоди Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних
Націй бути знову прийнята до членів Міжнародної організації
цивільної авіації на її прохання і за згодою більшості членів
Ради. C) Якщо реалізація членами Організації прав і привілеїв, які
вони мають як члени Організації Об'єднаних Націй, призупинена, то,
на вимогу останньої, призупиняється реалізація ними прав та
привілеїв, що випливають із членства в Організації",
ВСТАНОВИЛА шістнадцятого дня травня місяця тисяча дев'ятсот
сорок сьомого року, відповідно до положень згаданого пункту a)
Статті 94 Конвенції ( 995_038 ), що вищенаведена запропонована
зміна набуває чинності після її ратифікації двадцятьма вісьмома
Договірними державами, і ПОСТАНОВИЛА, що в той же день Генеральний секретар
Міжнародної організації цивільної авіації складе Протокол, який
включатиме цю запропоновану зміну, з тим, щоб після цього Протокол
був підписаний Головою та Генеральним секретарем Першої Асамблеї. В РЕЗУЛЬТАТІ ЧОГО, відповідно до вищезазначених дій Асамблеї, Протокол підлягає ратифікації будь-якою державою, яка
ратифікувала згадану Конвенцію ( 995_038 ) або приєдналася до неї.
Ратифікаційні грамоти здаються Генеральному секретареві
Міжнародної організації цивільної авіації для зберігання в архівах
Організації. Генеральний секретар Організацій негайно повідомляє
всі Договірні держави про дату здачі на зберігання кожної
ратифікаційної грамоти; Вищенаведена запропонована зміна до Конвенції ( 995_038 )
набуває чинності для держав, які вже ратифікували цей Протокол, у
день здачі на зберігання двадцять восьмої ратифікаційної грамоти.
Генеральний секретар негайно повідомляє всі держави-учасниці та
держави, які підписали цю Конвенцію, про дату набуття чинності
Протоколом; Для будь-якої Договірної держави, яка ратифікувала Протокол
після вищезазначеної дати, згадана запропонована зміна набуває
чинності після здачі нею на зберігання її ратифікаційної грамоти
до архівів Міжнародної організації цивільної авіації.
НА ЗАСВІДЧЕННЯ ЧОГО Голова та Генеральний секретар Першої
Асамблеї Міжнародної організації цивільної авіації, уповноважені
на це Асамблеєю, підписали цей Протокол.
ВЧИНЕНО у Монреалі двадцять сьомого дня травня місяця тисяча
дев'ятсот сорок сьомого року в одному примірнику англійською,
французькою та іспанською мовами, причому всі тексти є рівно
автентичними. Цей Протокол депонується архівах Міжнародної
організації цивільної авіації, а його завірені копії надсилаються
Генеральним секретарем Організації всім державам-учасницям і
державам, які підписали Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію,
вчинену в Чикаго 7 грудня 1944 року ( 995_038 ).
(Підписано) Артур С. Дрейкфорд
Голова Першої Асамблеї
(Підписано) Альберт Ропер
Генеральний секретар Першої Асамблеївгору