Протокол 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року (укр/рос)
Міжнародна морська організація; Протокол, Міжнародний документ, Правила від 17.02.1978
Документ 995_829, поточна редакція — Приєднання від 21.09.1993, підстава - 771-93-п

            Протокол 1978 року 
до Міжнародної конвенції по запобіганню
забрудненню з суден 1973 року
(укр/рос)
Лондон, 17 лютого 1978 року
( Про зміни і доповнення до Протоколу див. Поправки
( 896_018 ) від 07.09.84
( 896_019 ) від 05.12.85
( 896_021 ) від 01.12.87
( 896_022 ) від 17.10.89
( 896_024 ) від 16.03.90
( 896_023 ) від 16.11.90
( 896_025 ) від 06.03.92
( 896_026 ) від 06.03.92 )
( Про приєднання до Протоколу див. Постанову КМ
N 771 ( 771-93-п ) от 21.09.93 )

Сторони цього Протоколу,
визнаючи вагомий вклад, що може зробити Міжнародна конвенція
по запобіганню забрудненню з суден 1973 року ( 896_009 ), для
забезпечення охорони морського середовища від забруднення з суден,
визнаючи також необхідність подальшого посилення заходів для
запобігання забрудненню і контролю за забрудненням морського
середовища з суден, особливо з нафтових танкерів,
визнаючи далі необхідність якнайшвидшого і найбільш широкого
застосування Правил запобігання забруднення нафтою, що містяться у
Додатку I цієї Конвенції,
відзначаючи, однак, необхідність відстрочки застосування
Додатка II цієї Конвенції до задовільного рішення визначених
технічних проблем,
вважаючи, що це може бути найкраще досягнуто шляхом укладення
Протоколу до Міжнародної конвенції по запобіганню забруднення з
суден 1973 року,
погодилися про таке:
Стаття I. Загальні зобов'язання
1. Сторони цього Протоколу зобов'язуються виконувати
положення:
a) цього Протоколу і Додатка до нього, що становить
невід'ємну частину цього Протоколу; і
b) Міжнародної конвенції по запобіганню забруднення з суден
1973 року ( 896_009 ) (іменованої далі "Конвенція"), що підлягає
змінам і доповненням, що містяться у цьому Протоколі.
2. Положення Конвенції ( 896_009 ) і цього Протоколу повинні
читатися і тлумачитися разом як єдиний документ.
3. Усяке посилання на цей Протокол означає одночасно
посилання на Додаток до нього.
Стаття II. Здійснення положень додатка II Конвенції
1. Незважаючи на положення статті 14 (1) Конвенції
( 896_009 ), Сторони цього Протоколу погоджуються з тим, що вони
не будуть зв'язані положеннями Додатка II Конвенції протягом трьох
років з дати набуття чинності цього Протоколу або протягом більш
тривалого терміну, що може бути встановлений більшістю у дві
третини Сторін цього Протоколу в Комітеті по захисту морського
середовища (іменованого далі "Комітет") Міжурядової морської
консультативної організації (іменованої далі "Організація").
2. Протягом терміну, зазначеного в пункті 1 цієї статті,
Сторони цього Протоколу не несуть зобов'язань і не можуть
претендувати на які-небудь привілеї по Конвенції ( 896_009 ) щодо
питань, пов'язаних з Додатком II Конвенції, і всі посилання на
Сторони Конвенції не включають Сторін цього Протоколу, оскільки це
стосується питань, що відносяться до згаданого Додатка.
Стаття III. Напрямок інформації
Текст статті 11 (1) "b" Конвенції ( 896_009 ) заміняється
наступним:
"список призначених інспекторів і визнаних організацій, які
уповноважені від їхнього імені здійснювати заходи, пов'язані з
конструкцією, побудовою, устаткуванням і експлуатацією суден, що
перевозять шкідливі речовини, відповідно до положень Правил, для
розсилання Сторонам з метою повідомлення їхніх посадових осіб.
Адміністрація, отже, повідомляє Організацію про конкретні
обов'язки і умови повноважень, представлених призначеним
інспекторам і визнаним організаціям".
Стаття IV. Підписання, ратифікація,
прийняття, схвалення і приєднання
1. Цей Протокол відкритий для підписання в штаб-квартирі
Організації з 1 червня 1978 року по 31 травня 1979 року і потім
залишається відкритим для приєднання. Держави можуть стати
Сторонами цього Протоколу шляхом:
a) підписання без застереження про ратифікацію, прийняття або
схвалення; або
b) підписання з умовою про ратифікацію, прийняття або
схвалення з наступною ратифікацією, прийняттям або схваленням; або
c) приєднання.
2. Ратифікація, прийняття, схвалення або приєднання
здійснюється шляхом здачі на зберігання документа про це
Генеральному секретарю Організації.
Стаття V. Набуття чинності
1. Цей Протокол набуває чинності після закінчення дванадцяти
місяців з дати, на яку його Сторонами, згідно зі Статтею IV цього
Протоколу, стануть не менше п'ятнадцяти держав, загальна валова
місткість торговельних суден яких становить не менше п'ятдесяти
відсотків валової місткості суден світового торговельного флоту.
2. Будь-який документ про ратифікацію, прийняття, схвалення
або приєднання, зданий на зберігання після набуття чинності цього
Протоколу, набуде чинності після закінчення трьох місяців після
здачі на зберігання відповідного документа.
3. Після дати, на яку поправка до цього Протоколу вважається
прийнятою відповідно до Статті 16 Конвенції ( 896_009 ), будь-який
документ про ратифікацію, прийняття, схвалення або приєднання,
зданий на зберігання, застосовується до цього Протоколу з внесеною
до нього поправкою.
Стаття VI. Поправки
Порядок внесення поправок до Статті, Додатка і Доповнення до
Додатка Конвенції ( 896_009 ), що міститься в Статті 16 Конвенції,
застосовується щодо внесення поправок у Статті, Додаток і
Доповнення до Додатка цього Протоколу.
Стаття VII. Денонсація
1. Цей Протокол може бути денонсований будь-якою Стороною у
будь-який час після закінчення п'яти років з дати набуття чинності
цього Протоколу для цієї Сторони.
2. Денонсація здійснюється шляхом здачі на зберігання
документа про денонсацію Генеральному секретарю Організації.
3. Денонсація набуде чинності після закінчення дванадцяти
місяців з дати одержання Генеральним секретарем Організації
повідомлення про денонсацію або після закінчення будь-якого
більшого терміну, що може бути зазначений у цьому повідомленні.
Стаття VIII. Депозитарій
1. Цей Протокол здається на зберігання Генеральному секретарю
Організації (іменованому далі "Депозитарій").
2. Депозитарій повинен:
a) повідомляти всім державам, що підписали цей Протокол або
приєдналися до нього:
i) про кожне нове підписання або здачу на зберігання
документа про ратифікацію, прийняття, схвалення або приєднання із
зазначенням дати підписання або здачі на зберігання;
ii) про дату набуття чинності цього Протоколу;
iii) про здачу на зберігання будь-якого документа про
денонсацію цього Протоколу із зазначенням дати одержання цього
документа і набуття денонсацією чинності;
iv) про будь-яке рішення, прийняте згідно зі Статтею II
(1) цього Протоколу;
b) направляти завірені копії цього Протоколу всім державам,
що підписали цей Протокол або приєдналися до нього.
3. Як тільки цей Протокол набуде чинності, його завірена
копія передається депозитарієм у Секретаріат Організації
Об'єднаних Націй для реєстрації й опублікування згідно зі Статтею
102 Статуту Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ).
Стаття IX. Мови
Цей Протокол складений в одному дійсному примірнику
російською, англійською, іспанською і французькою мовами, причому
всі тексти є автентичними. Офіційний переклад на арабську,
італійську, німецьку і японську мови підготовлюється і здається на
зберігання разом з підписаним примірником.
На посвідчення чого підписані нижче, належним чином на те
уповноважені своїми урядами, підписали цей Протокол.
Вчинено в Лондоні сімнадцятого лютого одна тисяча дев'ятсот
сімдесят восьмого року.
(Підписи)
Зміни і доповнення до
Міжнародної конвенції по
запобіганню забруднення з
суден 1973 року ( 896_009 )
Додаток I
ПРАВИЛА ЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕННЮ З СУДЕН
Правило 1
Визначення
Пункти 1-7 - без змін.
Існуючий текст пункту 8 замінюється наступним:
8. a) "Значне переустаткування" означає таке переустаткування
існуючого судна:
i) яке істотно змінює розмірність або вантажомісткість
судна; або
ii) яке змінює тип судна; або
iii) мета якого, на думку Адміністрації, полягає головним
чином у значному продовженні терміну його служби; або
iv) яке змінює судно іншим способом, але в такій мірі, що
якби воно було новим судном, то підпадало б під дію відповідних
положень цього Протоколу, що не застосовуються до нього, як до
існуючого судна.
b) Незважаючи на положення підпункту "a" цього пункту,
переустаткування існуючого нафтового танкера дедвейтом 20000 тонн
і вище для задоволення вимог правила 13 цього Додатка не повинно
розглядатися як таке, що передбачає значне переустаткування для
цілей цього Додатка.
Пункти 9-22 - без змін.
Існуючий текст пункту 23 замінюється наступним:
23. "Вага судна порожнім" означає водотоннажність судна в
метричних тоннах без вантажу, палива, мастил, баластової води,
прісної і живильної води в танках, видаткових матеріалів,
пасажирів, екіпажу і їхнього багажу.
Пункти 24-25 - без змін.
В існуючий текст додатково вносяться наступні пункти:
26. Незважаючи на положення пункту 6 цього правила, для цілей
правил 13, 13B, 13E і 18 (5) цього Додатка, "новий нафтовий
танкер" означає нафтовий танкер:
a) контракт на будівництво якого укладений після 1 червня
1979 року; або
b) кіль якого закладений або котрий знаходиться в подібній
стадії будування після 1 січня 1980 року при відсутності контракту
на будівництво; або
c) поставка якого здійснюється після 1 червня 1982 року; або
d) який був підданий значному переустаткуванню:
i) за контрактом, укладеним після 1 червня 1979 року; або
ii) при відсутності контракту, робота з будівництва якого
почата після 1 січня 1980 року; або
iii) яке закінчено після 1 червня 1982 року, крім того,
щодо нафтових танкерів дедвейтом 70000 тонн і вище визначення в
пункті 6 цього правила застосовується для цілей правила 13 (1)
цього Додатка.
27. Незважаючи на положення пункту 7 цього правила, для цілей
правил 13, 13A, 13B, 13C, 13D і 18 (6) цього Додатка, "існуючий
нафтовий танкер" означає нафтовий танкер, що не є новим нафтовим
танкером, як визначено в пункті 26 цього правила.
28. "Сира нафта" означає будь-яку рідку вуглеводородну суміш,
яка зустрічається в природному вигляді в надрах землі, незалежно
від того, оброблена вона чи ні, з метою полегшення її
транспортування, і включає:
a) сиру нафту, з якої можуть бути вилучені деякі фракції
перегонки; і
b) сиру нафту, до якої можуть бути додані деякі фракції
перегонки.
29. "Танкер, що перевозить сиру нафту" означає нафтовий
танкер, зайнятий у перевезенні сирої нафти.
30. "Танкер, що перевозить нафтопродукти" означає нафтовий
танкер, зайнятий у перевезенні нафти, іншої ніж сира нафта.
Правила 2 і 3 - без змін
Правило 4
Існуючий текст правила 4 замінюється наступним:
Огляди і перевірки
1. Кожен нафтовий танкер місткістю 150 брутто - реєстрових
тонн і кожне інше судно місткістю 400 брутто - реєстрових тонн і
вище підлягають переліченим нижче оглядам:
a) Початковому огляду перед введенням судна в експлуатацію
або перед первинною видачею Свідоцтва, що вимагається Правилом 5
цього Додатка, що включає повний огляд конструкції, устаткування,
систем, пристроїв, пристосувань і матеріалів в обсязі вимог, які
ставляться до судна цим Додатком. Цей огляд проводиться, щоб
переконатися, що конструкція, устаткування, системи, пристрої,
пристосування і матеріали повністю відповідають застосовним
вимогам цього Додатка.
b) Періодичним оглядам, проведеним через встановлені
Адміністрацією проміжки часу, але не перевищуючи п'яти років, щоб
переконатися, що конструкція, устаткування, системи, пристрої,
пристосування і матеріали повністю відповідають вимогам цього
Додатка.
c) Не менше ніж одному огляду протягом дії Свідоцтва, щоб
переконатися, що устаткування і пов'язані з ним насоси і системи
трубопроводів, включаючи системи автоматичного заміру і контролю
над скиданням нафти, системи мийки сирою нафтою, нафтосепараційне
устаткування і системи фільтрації нафти повністю відповідають
застосовним вимогам цього Додатка і знаходяться в хорошому
робочому стані. У випадках, коли проводиться один такий проміжний
огляд протягом терміну дії одного якого-небудь Свідоцтва, він має
проводитися не раніше шести місяців до і не пізніше шести місяців
після дати, що відповідає половині періоду дії Свідоцтва. Про такі
проміжні огляди робиться запис у Свідоцтво, видане відповідно до
Правила 5 цього Додатка.
2. Адміністрація вживає належних заходів до суден, до яких не
застосовуються положення пункту 1 цього Правила, для того, щоб
забезпечити виконання застосовних положень цього Додатка.
3. a) Огляд судна на виконання положень цього Додатка
здійснюється посадовими особами Адміністрації. Однак Адміністрація
може доручити огляд призначеним для цієї мети інспекторам або
визнаним нею організаціям.
b) Адміністрація встановлює заходи, що дозволяють робити
позапланові перевірки протягом терміну дії Свідоцтва. Такі
перевірки повинні забезпечувати задовільний стан судна і його
устаткування у всіх відношеннях для того роду служби, для якого
судно призначається. Ці перевірки можуть проводитися силами
інспекційних служб їхньої Адміністрації, або призначених
інспекторів чи визнаних організацій, або інших Сторін на прохання
даної Адміністрації. Коли Адміністрація вводить обов'язкові
щорічні огляди відповідно до положень пункту 1 цього правила,
вищезгадані позапланові перевірки не обов'язкові.
c) Адміністрація, що призначає інспекторів або визнає
організації для проведення оглядів і перевірок, як це передбачено
в підпунктах "a" і "b" цього пункту, як мінімум, уповноважує
призначеного інспектора або визнану організацію:
i) вимагати ремонту на судні; і
ii) виконувати огляди і перевірки на прохання відповідної
влади держави порту.
Адміністрація повідомляє Організацію про конкретні обов'язки
і умови повноважень, що надаються призначеним інспекторам і
визнаним організаціям, для розсилання інформації Сторонам цього
Протоколу з метою повідомлення їх посадових осіб.
d) Якщо призначений інспектор або визнана організація
встановить, що стан судна або його устаткування не відповідають у
значній мірі даним Свідоцтва або є такими, що судно не може вийти
в море, не становлячи невиправданої небезпеки, шкоди для морського
середовища, цей інспектор або організація негайно забезпечують
вжиття заходів щодо виправлення недоліків і в належний час
повідомляють Адміністрацію. Якщо заходи щодо виправлення недоліків
не вжито, зазначене Свідоцтво вилучається і Адміністрація негайно
повідомляється; а якщо судно знаходиться в порту іншої Сторони,
відповідні влади держави порту також негайно повідомляються. Якщо
посадова особа цієї Адміністрації, призначений інспектор або
визнана організація повідомили відповідні влади держави порту, то
уряд зацікавленої держави порту надає будь-яку необхідну допомогу
такій посадовій особі, інспектору або організації у виконанні
їхніх обов'язків згідно з цим правилом. Коли необхідно, уряд
зацікавленої держави порту повинен забезпечити, щоб судно не
відійшло доти, поки воно не зможе вийти в море або залишити порт
для переходу до відповідного найближчого судноремонтного заводу,
не становлячи невиправданої небезпеки шкоди для морського
середовища.
e) У кожному випадку зацікавлена Адміністрація повністю
забезпечує повноту і ретельність огляду і перевірки і бере на себе
вжиття необхідних заходів для виконання цього зобов'язання.
4. a) Судно і його устаткування підтримуються в стані, що
відповідає положенням цього Протоколу, який гарантує, що судно у
всіх відношеннях є придатним для виходу в море, не становлячи
невиправданої небезпеки шкоди для морського середовища.
b) Після завершення будь-якого огляду судна згідно з Пунктом
1 цього Правила не повинно здійснюватися ніяких змін у підданих
огляду конструкціях, устаткуванні, системах, пристроях,
пристосуваннях і матеріалах без дозволу Адміністрації, за винятком
безпосередньої заміни такого устаткування і пристроїв.
c) Щоразу, коли трапляється аварія судна або виявляється
несправність, що істотно впливають на цілісність судна, або на
ефективність роботи або комплектність його устаткування,
передбачені цим Додатком, капітан або власник судна при першій
нагоді повідомляють про це Адміністрацію, визнану організацію або
призначеного інспектора, відповідальним за видачу відповідного
Свідоцтва, які добиваються розслідування з метою визначення, чи є
необхідним огляд відповідно до вимог пункту 1 цього Правила. Якщо
судно знаходиться в порту іншої Сторони, капітан або власник судна
також негайно інформують відповідні влади держави порту, і
призначений інспектор або визнана організація підтверджують, що
таке повідомлення було зроблено.
Правила 5, 6 і 7
В існуючому тексті цих Правил закреслити всі посилання на
"(1973)" щодо Міжнародного Свідоцтва про запобігання забруднення
нафтою.
Правило 8
Термін дії Свідоцтва
Існуючий текст правила 8 замінюється наступним:
1. Міжнародне Свідоцтво про запобігання забруднення нафтою
видається на термін, встановлений Адміністрацією, що не перевищує
п'яти років з дати його видачі, якщо при наявності нафтового
танкера, експлуатованого з призначеними для чистого баласту
танками протягом обмеженого терміну, встановленого в Правилі 13
(9) цього Додатка, термін дії Свідоцтва не перевищує такого
встановленого терміну.
2. Свідоцтво втрачає чинність, якщо на судні без дозволу
Адміністрації здійснені істотні зміни в конструкції, устаткуванні,
системах, пристроях, пристосуваннях або матеріалах, що вимагаються
цим Додатком, за винятком безпосередньої заміни такого
устаткування або пристроїв, а також якщо не проводились проміжні
огляди, передбачені Адміністрацією відповідно до правила 4 (1) "c"
цього Додатка.
3. Свідоцтво, видане судну, також втрачає чинність при
передачі судна під прапор іншої держави. Нове Свідоцтво видається
тільки, коли уряд, що видає нове Свідоцтво, повністю задоволений
тим, що судно повністю відповідає вимогам правила 4 (4) "a" і "b"
цього Додатка. У випадку передачі судна між Сторонами, якщо
протягом трьох місяців після передачі буде зроблений запит, уряд
Сторони, під прапором якої це судно раніше мало право плавати, у
можливо короткий термін передає Адміністрації копії Свідоцтва, що
було на судні до його передачі і, якщо є, копію відповідного акта
про огляд.
Правила 9 - 12 - без змін.
Існуючий текст правила 13 замінюється наступними правилами:
Правило 13
Танки ізольованого баласту, танки,
призначені для чистого баласту, і миття сирою нафтою
За умови дотримання положень правила 13C і 13D цього Додатка,
нафтові танкери задовольняють вимоги цього правила.
Нові нафтові танкери дедвейтом 20000 тонн і вище
1. Кожен новий танкер, що перевозить сиру нафту, дедвейтом
20000 тонн і вище і кожен новий танкер, що перевозить
нафтопродукти, дедвейтом 30000 тонн і вище забезпечується танками
ізольованого баласту і задовольняє вимоги пунктів 2, 3 і 4 або
пункту 5 цього Правила, відповідно.
2. Місткість танків ізольованого баласту визначається таким
чином, щоб судно, за винятком випадків, передбачених пунктом 3 або
4 цього Правила, могло безпечно здійснювати баластові переходи, не
удаючись до використання вантажних танків під водяний баласт.
Однак у всіх випадках місткість танків ізольованого баласту
повинна бути, принаймні, такою, щоб при будь-якому варіанті
баластування на всіх ділянках рейсу, включаючи випадки, коли судно
порожнем прийняло тільки ізольований баласт, осідання і диферент
судна задовольняли б кожну з наступних вимог:
a) теоретичне осідання на міделі (dm) в метрах (без
урахування деформації судна) становить не менше:
dm = 2,0 + 0,02L;
b) осідання на носовому і кормовому перпендикулярах
відповідають осіданню на міделі (dm), що визначені відповідно з
підпунктом "a" цього пункту, а при диференті на корму не більше
0,015L; і в будь-якому випадку осідання на кормовому
перпендикулярі повинне бути не менше того, що необхідне для
повного занурення гвинта(ів).
3. В усіх випадках водяний баласт не приймається у вантажні
танки, за винятком рідких рейсів, коли умови погоди настільки
складні, що, на думку капітана, необхідно прийняти додатковий
водяний баласт у вантажні танки для забезпечення безпеки судна.
Така додаткова баластова вода обробляється і скидається відповідно
до Правила 9 цього Додатка і відповідно до вимог Правила 15 цього
Додатка, і відповідний запис робиться в Журналі нафтових операцій,
згаданому в правилі 20 цього Додатка.
4. При наявності нового танкера, що перевозить сиру нафту,
додатковий баласт, що допускається в пункті 3 цього правила,
приймається у вантажні танки, тільки якщо ці танки промиті сирою
нафтою відповідно до Правила 13B цього Додатка до відходу судна з
порту або від термінала вивантаження нафти.
5. Незважаючи на положення пункту 2 цього Правила, умови
ізоляції баласту для танкерів довжиною менше 150 метрів
задовольняють вимоги Адміністрації.
6. Кожен новий танкер, що перевозить сиру нафту, дедвейтом
20000 тонн і більше устатковується системою очистки вантажних
танків шляхом миття сирою нафтою. Адміністрація бере на себе
забезпечення того, щоб система повністю задовольняла вимоги
правила 13 цього Додатка протягом одного року після початку
використання танкера в перевезенні сирої нафти або до кінця
третього рейсу, у якому перевозиться сира нафта, придатна для
миття сирою нафтою, залежно від того, який термін наступить
пізніше. На нафтовому танкері застосовується система відповідно до
вимог згаданого правила, якщо такий нафтовий танкер не перевозить
сиру нафту, не придатну для миття сирою нафтою.
Існуючі танкери, що перевозять сиру нафту,
дедвейтом 40000 тонн і вище
7. За умови дотримання положень пунктів 8 і 9 цього правила
кожен існуючий танкер, що перевозить сиру нафту, дедвейтом 40000
тонн і вище забезпечується танками ізольованого баласту і
задовольняє вимоги пунктів 2 і 3 цього Правила з дати набуття
чинності цього Протоколу.
8. Існуючі танкери, що перевозять сиру нафту, які згадані в
пункті 7 цього Правила, замість того, щоб забезпечуватися танками
ізольованого баласту, можуть застосовувати процедуру очистки
вантажних танків шляхом миття сирою нафтою згідно з Правилом 13B
цього Додатка, якщо танкер, що перевозить сиру нафту, не
призначений для перевезення сирої нафти, не придатної для миття
сирою нафтою.
9. Існуючі танкери, що перевозять сиру нафту, які згадані в
пункті 7 або 8 цього Правила, замість того, щоб забезпечуватися
танками ізольованого баласту, або застосування процедури очистки
вантажних танків шляхом миття сирою нафтою, можуть застосовувати
призначені для чистого баласту танки згідно з положеннями Правила
13A цього Додатка на такий термін:
a) танкери, що перевозять сиру нафту, дедвейтом 70000 тонн і
вище, до закінчення двох років після дати набуття чинності цього
Протоколу; і
b) танкери, що перевозять сиру нафту, дедвейтом 40000 тонн і
вище, але дедвейтом менше 70000 тонн, до закінчення чотирьох років
після дати набуття чинності цього Протоколу.
Існуючі танкери, що перевозять нафтопродукти,
дедвейтом 40000 тонн і вище
10. З дати набуття чинності цього Протоколу кожен існуючий
танкер, що перевозить нафтопродукти, дедвейтом 40000 тонн і вище,
забезпечується танками ізольованого баласту і задовольняє вимоги
пунктів 2 і 3 цього Правила, або замість цього застосовує
призначені для чистого баласту танки відповідно до положень
Правила 13A цього Додатка.
Нафтовий танкер, класифікований як нафтовий танкер
з ізольованим баластом
11. Будь-який нафтовий танкер, що не обов'язково
забезпечується танками ізольованого баласту відповідно з пунктами
1, 7 або 10 цього Правила, може, однак, класифікуватися як танкер
з ізольованим баластом за умови, що він задовольняє вимоги пунктів
2 і 3 або пункту 5 цього Правила, відповідно.
Правило 13A
Вимоги, що ставляться до нафтових танкерів
з призначеними для чистого баласту танками
1. Нафтовий танкер, на якому застосовуються призначені для
чистого баласту танки відповідно до положень правила 13 (9) або
(10) цього Додатка, має достатню місткість, призначену тільки для
перевезення чистого баласту, як це визначено в правилі 1 (16)
цього Додатка, щоб задовольняти вимоги Правила 13 (2) і (3) цього
Додатка.
2. Пристрій і порядок використання призначених для чистого
баласту танків задовольняють вимоги, установлені Адміністрацією.
Такі вимоги містять, принаймні, усі положення Специфікацій по
нафтових танкерах із призначеними для чистого баласту танками,
прийняті Резолюцією 14 Міжнародної конференції по безпеці танкерів
і запобіганню забруднення 1978 року і з тими змінами, що можуть
бути внесені Організацією.
3. Нафтовий танкер, що застосовує призначені для чистого
баласту танки, обладнується приладом для виміру вмісту нафти,
схваленим Адміністрацією на підставі специфікацій, рекомендованих
Організацією (*), щоб здійснити спостереження за вмістом нафти в
баластній воді, що скидається. Прилад для виміру вмісту нафти
встановлюється не пізніше чим під час першого за графіком заходу
танкера на судноверф, що випливає після набуття чинності цього
Протоколу. До того, як установлюється прилад для виміру вмісту
нафти, безпосередньо перед скиданням баласту з'ясовується шляхом
перевірки баластової води з призначених танків, що ніякого
забруднення не відбулося. _______________
(*) Див. Рекомендацію щодо міжнародних специфікацій з робочих
характеристик і випробувань нафтосепараційного устаткування і
приладів для виміру вмісту нафти, схвалену у Резолюції A.393(X).
4. Кожен нафтовий танкер, що застосовує призначені для
чистого баласту танки, забезпечується:
a) Посібником з використання призначених для чистого баласту
танків, що детально описує систему й уточнюючий порядок
експлуатації. Цей Посібник задовольняє вимоги Адміністрації і
містить всю інформацію, викладену в Специфікаціях, згаданих у
пункті 2 цього Правила. Якщо відбувається яка-небудь зміна, що
впливає на систему застосування призначених для чистого баласту
танків, відповідно переглядається Посібник з експлуатації.
b) Додаванням до Журналу нафтових операцій, згаданого в
Правилі 20 цього Додатка в тому вигляді, у якому воно викладене у
Додаванні 1 до Доповнення III цього Додатка. Додавання має
постійно додаватися до Журналу нафтових операцій.
Правило 13B
Вимоги, що ставляться до миття сирою нафтою
1. Кожна система миття сирою нафтою, що вимагається
відповідно до Правила 13 (6) і (8) цього Додатка, задовольняє
вимоги цього Правила.
2. Установка для миття сирою нафтою і пов'язане з нею
устаткування і пристосування задовольняють вимоги, встановлені
Адміністрацією. Ці вимоги містять, принаймні, усі положення
Специфікацій по конструкції, експлуатації і контролю систем миття
сирою нафтою, прийняті Резолюцією 15 Міжнародної конференції по
безпеці танкерів і запобіганню забруднення 1978 року, і з тими
змінами, які можуть бути внесені Адміністрацією.
3. Система інертного газу передбачається в кожному вантажному
танку і відстійному танку відповідно до належних Правил глави II -
2 Міжнародної конвенції по охороні людського життя на морі 1974
року ( 995_251 ), зміненої і доповненої Протоколом 1978 року до
Міжнародної конвенції по охороні людського життя на морі 1974
року.
4. У випадку прийому баласту у вантажні танки, достатня
кількість вантажних танків промивається сирою нафтою перед кожним
баластовим рейсом для того, щоб баластову воду приймали тільки ті
вантажні танки, які промиті сирою нафтою, враховуючи характер
здійснюваних цим танкером перевезень і очікувані погодні умови.
5. Кожен нафтовий танкер, що застосовує систему миття сирою
нафтою, забезпечується:
a) Посібником з експлуатації й устаткування, що детально
описує систему й устаткування та уточнюючий порядок експлуатації.
Цей Посібник задовольняє вимоги Адміністрації і містить всю
інформацію, викладену в Специфікаціях, згаданих у пункті 2 цього
Правила. Якщо відбувається яка-небудь зміна, що впливає на систему
миття сирою нафтою, відповідно переглядається Посібник з
експлуатації й устаткування; і
b) Додаванням до Журналу нафтових операцій, згаданого в
Правилі 20 цього Додатка в тому вигляді, у якому воно викладене у
Додаванні 2 до Доповнення III цього Додатка. Додавання має
постійно додаватися до Журналу нафтових операцій.
Правило 13C
Існуючі танкери, зайняті в спеціальних перевезеннях
1. За умови дотримання положень пунктів 2 і 3 цього Правила,
Правила 13 (7) - (10) цього Додатка не застосовуються до існуючих
нафтових танкерів, зайнятих тільки в спеціальних перевезеннях між:
a) портами і терміналами в межах держави - Сторони цього
Протоколу, або
b) портами і терміналами держав - Сторін цього Протоколу, де:
i) рейс повністю проходить у межах Особливого району,
визначеного в Правилі 10 (1) цього Додатка, або
ii) рейс повністю проходить в інших межах, запропонованих
Організацією.
2. Положення пункту 1 цього Правила застосовуються тільки,
якщо порти і термінали, де відбувається завантаження танкерів, що
здійснюють такі рейси, устатковані приймальними пристроями,
достатніми для прийому й обробки всіх баластів і промивальних вод
з нафтових танкерів, що використовують їх, і якщо дотримуються
такі умови:
a) з урахуванням винятків, передбачених у правилі 11 цього
Додатка, усі баластові води, включаючи чистий водяний баласт і
залишки промивальних вод, утримуються на судні і перекачуються в
приймальні пристрої, і компетентною владою держави порту робиться
запис у відповідний Розділ Додавання до Журналу нафтових операцій,
згаданого в пункті 3 цього Правила;
b) було досягнуто згоди між Адміністрацією і урядами держав
порту, згаданих у підпункті 1 "a" або "b" цього Правила, щодо
застосування існуючого нафтового танкера для спеціального
перевезення;
c) придатність приймальних пристроїв відповідно до положень
цього Додатка у вищезгаданих портах і терміналах, для цілей цього
Правила, схвалюється урядами держав - Сторін цього Протоколу, в
межах яких розташовані такі порти або термінали; і
d) Міжнародне Свідоцтво про запобігання забруднення нафтою
містить запис про те, що нафтовий танкер зайнятий тільки в
спеціальному перевезенні.
3. Кожен нафтовий танкер, зайнятий у спеціальному
перевезенні, забезпечується Додаванням до Журналу нафтових
операцій, згаданим у правилі 20 цього Додатка в тому вигляді, у
якому воно викладене в Додаванні 3 до Доповнення III цього
Додатка. Додавання має постійно додаватися до Журналу нафтових
операцій.
Правило 13D
Існуючі нафтові танкери,
що мають спеціальні баластові пристрої
1. Якщо існуючий нафтовий танкер побудований так або працює
таким чином, що він завжди задовольняє вимоги щодо осідання і
деферента, викладені у Правилі 13 (2) цього Додатка, не удаючись
до використання водяного баласту, він вважається задовольняючим
вимоги для танків ізольованого баласту, згаданих у правилі 13 (7)
цього Додатка, якщо дотримуються нижченаведені умови:
a) порядок експлуатації і баластні пристрої схвалені
Адміністрацією;
b) досягнуто згоди між Адміністрацією і зацікавленими урядами
держав порту Сторін цього Протоколу, коли виконання вимог щодо
осідання і деферента судна досягається в робочому порядку; і
c) Міжнародне Свідоцтво про запобігання забруднення нафтою
містить запис про те, що нафтовий танкер працює з спеціальними
баластовими пристроями.
2. Водяний баласт ніколи не приймається в нафтові танки, за
винятком рідких рейсів, коли умови погоди настільки складні, що,
на думку капітана, необхідно прийняти додатковий водяний баласт у
вантажні танки для забезпечення безпеки судна. Цей додатковий
водяний баласт обробляється і скидається відповідно до Правила 9
цього Додатка, а також згідно з вимогами Правила 15 цього Додатка,
і відповідний запис робиться в Журналі нафтових операцій,
згаданому в Правилі 20 цього Додатка.
3. Адміністрація, що внесла запис у Свідоцтво згідно з
підпунктом 1 "c" цього Правила, повідомляє Організації про
подробиці зазначеного Свідоцтва для розсилання Сторонам цього
Протоколу.
Правило 13E
Захисне розташування танків ізольованого баласту
1. На кожному новому танкері, що перевозить сиру нафту,
дедвейтом 20000 тонн і більше і на кожному новому танкері, що
перевозить нафтопродукти, дедвейтом 30000 тонн і більше танки
ізольованого баласту, необхідні для забезпечення місткості для
задоволення вимог Правила 13 цього Додатка, які розташовані по
довжині вантажного танка, встановлюються згідно з вимогами Пунктів
2, 3 і 4 цього правила з метою забезпечення заходів запобігання
виливу нафти у випадку посадки на мілину або зіткнення.
2. Танки і простори ізольованого баласту, інші ніж нафтові
танки, розташовані по довжині (Lt) вантажного танка, установлені
так, щоб задовольняти такі вимоги:
СУМ PAc + СУМ PAs > = J | Lt (B + 2D) |,
де: PAc = площі бортової обшивки в квадратних метрах для
кожного танка або простору ізольованого баласту, іншого чим
нафтовий танк, заснованої на проекції теоретичних розмірностей;
PAs = площі обшивки дна в квадратних метрах для кожного
такого танка або простору, заснованої на проекції теоретичних
розмірностей;
Lt = довжині в метрах між носовим і кормовим краями вантажних
танків;
B = максимальній ширині судна в метрах, як це визначено в
Правилі 1 (21) цього Додатка;
D = теоретичній висоті борту в метрах, вимірюваній
вертикально від верхньої кромки горизонтального кіля до верхньої
кромки бімса палуби надводного борту біля борту на міделі. На
суднах, що мають закруглене з'єднання палуби з бортом, теоретична
висота борту має вимірятися до точки перетину теоретичних ліній
палуби і борту, як би це було кутове з'єднання;
J = 0,45 для нафтових танкерів дедвейтом 20000 тонн, 0,30 для
нафтових танкерів дедвейтом 200000 тонн і більше, за умови
виконання положень пункту 3 цього правила. Для проміжних величин
дедвейту величина "J" визначається шляхом лінійної інтерполяції.
Коли символи, зазначені в цьому пункті, зустрічаються в цьому
Правилі, вони мають значення, визначене в цьому пункті.
3. Для танкерів дедвейтом 200000 тонн і більше величина "J"
може бути зменшена таким чином:
- -
| Оc + Оs | або 0,2, залежно від J зменшена = |J - (a - --------)| того, що більше | 40a | - -
де a = 0,25 для нафтових танкерів дедвейтом 200000 тонн;
a = 0,40 для нафтових танкерів дедвейтом 300000 тонн;
a = 0,50 для нафтових танкерів дедвейтом 420000 тонн і
більше.
Для проміжних величин дедвейту величина "a" визначається
шляхом лінійної інтерполяції.
Oc = величині, визначеній в Правилі 23 (1) "a" цього Додатка;
Os = величині, визначеній в Правилі 23 (1) "b" цього Додатка;
Oa = допустимому виливу нафти, відповідно до вимог Правила 24
(2) цього Додатка.
4. При визначенні величин "PAc" і "PAs" для танків і простору
ізольованого баласту, інших чим нафтові танки, застосовується
таке:
a) мінімальна ширина кожного бортового танка або простору, що
простягаються до повної висоти борту судна або від палуби до
верхньої частини подвійного дна, повинна бути не менше 2 метрів.
Ширина вимірюється від борту судна перпендикулярно всередину по
напрямку до діаметральної площини. Якщо передбачається менша
ширина, бортовий танк або простір не враховуються при обчисленні
захисної зони "PAc"; і
b) мінімальна вертикальна висота кожного танка або простору
подвійного дна повинна бути B/15 або 2 метри залежно від того, що
менше. Якщо передбачається менша висота, танк або простір
подвійного дна не враховуються при обчисленні захисної зони "PAs".
Мінімальна ширина і висота бортових танків і танків
подвійного дна вимірюється без урахування ллял і у випадку
мінімальної ширини вимірюється без урахування закругленого
з'єднання палуби з бортом.
Правило 14 - без змін.
Правило 15 - в існуючому тексті цього правила закреслити
посилання на "(1973)" стосовно Міжнародного свідоцтва по
запобіганню забруднення нафтою.
Правила 16 - 17 - без змін.
Правило 18
Насоси, трубопроводи і пристрої для скидання
на нафтових танкерах
Пункти 1 - 4 - без змін.
В існуючий текст додатково вносяться такі пункти:
5. Кожен новий нафтовий танкер, що повинен забезпечуватися
танками ізольованого баласту або устатковуватися системою миття
сирою нафтою, задовольняє такі вимоги:
a) він устатковується нафтовим трубопроводом, сконструйованим
таким чином, щоб звести до мінімуму затримку нафти в трубопроводі;
і
b) передбачаються засоби для осушки усіх вантажних насосів і
всього нафтового трубопроводу при завершенні розвантаження, де
необхідно, приєднанням до пристрою для зачищення. Стоки
трубопроводу і насосів повинні скидатися як на берег, так і в
вантажні танки або стічні танки. Для скидання на берег
передбачається спеціальний трубопровід невеликого діаметра, що
приєднується зовні до клапанів колектора.
6. Кожен танкер, що перевозить сиру нафту, який має
забезпечуватися танками ізольованого баласту або устатковуватися
системою миття сирою нафтою, або на якому застосовуються
призначені для чистого баласту танки, задовольняє вимоги пункту 5
"b" цього Правила.
Правило 19 - без змін.
Правило 20 - в існуючому тексті цього Правила закреслити
посилання на "(1973)" стосовно Міжнародного свідоцтва по
запобіганню забруднення нафтою.
Правила 21 - 25 - без змін.
Доповнення I
ПЕРЕЛІК НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ
Без змін.
Доповнення II
Форма свідоцтва
Існуюча форма Свідоцтва замінюється такою формою:

МІЖНАРОДНЕ СВІДОЦТВО
про запобігання забруднення нафтою

Видано відповідно до положень Протоколу 1978 року до
Міжнародної конвенції по запобіганню забруднення з суден 1973 року
за уповноваженням уряду __________________________________________________________________
(повне офіційне найменування країни) __________________________________________________________________
(повне офіційне найменування компетентної особи або організації,
уповноважених відповідно до положень Протоколу 1978 року до
Міжнародної конвенції по запобіганню забруднення
з суден 1973 року)
--------------------------------------------------------------------------- |Назва судна|Реєстраційний номер або літери|Порт приписки|Валова місткість| |-----------+------------------------------+-------------+----------------| | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
Тип судна:
Танкер, що перевозить сиру нафту (*)
Танкер, що перевозить нафтопродукти (*)
Танкер, що перевозить сиру нафту/нафтопродукти (*)
Судно, інше чим нафтовий танкер, з вантажними танками, що
підпадає під дію Правила 2 (2) Додатка 1 Протоколу (*)
Судно, інше чим кожне з перелічених вище (*)
Дата контракту на будівництво або значне переустаткування
Дата закладки кіля або дата, на яку судно знаходилося в
аналогічній стадії побудови, або дата початку значного
переустаткування _________________________________________________
Дата поставки судна або закінчення значного переустаткування __________________________________________________________________ ________________
(*) Непотрібне закреслити.
Частина A.
Для всіх суден
Судно устатковане:
для всіх суден місткістю 400 брутто - реєстрових тонн і
більше:
a) нафтосепараційним устаткуванням (*) (здатним забезпечити
стік із вмістом нафти, що не перевищує 100 частин на мільйон)
b) системою фільтрації нафти (*) (здатною забезпечити стік з
вмістом нафти, що не перевищує 100 частин на мільйон)
для суден місткістю 10000 брутто - реєстрових тонн і більше:
c) системою автоматичного заміру і контролю над скиданням
нафти (*) (додатково до зазначеного вище в пунктах "a" і "b") або
d) нафтосепараційним устаткуванням і системою фільтрації
нафти (*) (здатним забезпечити стік з вмістом нафти, що не
перевищує 15 частин на мільйон) замість зазначених вище в пунктах
"a" або "b".
Перелік вимог, від яких надано вилучення відповідно до Правил
2 (2) і 2 (4) "а" Додатка 1 Протоколу. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Зауваження: _______________
(*) Непотрібне закреслити.

Застереження для існуючих суден (*)
Цим засвідчується, що дане судно в даний час устатковано так,
щоб відповідати вимогам Протоколу 1978 року до Міжнародної
конвенції по запобіганню забруднення з суден 1973 року, відповідно
до існуючих суден
Підписано ___________________________________________________
(підпис належним чином уповноваженої особи)
Вчинено в ___________________________________________________
Дата ________________________________________________________
(печатка або штамп організації, що видала Свідоцтво) _______________
(*) Цей запис слід робити тільки в першому Свідоцтві,
виданому будь-якому судну.
(**) Термін після набуття чинності Протоколу, протягом якого
поставляється нафтосепараційне устаткування, система контролю над
скиданням нафти, система фільтрації нафти і/або пристосування
відстійних танків, зазначений у Правилах 13A (3), 15 (1) і 16 (4)
Додатка 1 Протоколу.
Частина B.
Нафтоналивні танкери
------------------------------------------------------------------------------ |Вантажомісткість судна куб.м|Дедвейт судна (метрич. тонни)|Довжина судна (м)| |----------------------------+-----------------------------+-----------------| ------------------------------------------------------------------------------ _______________
(*) Відомості цієї частини наводяться для нафтових танкерів,
включаючи комбіновані вантажні судна і відповідні відомості - для
суден, що не є нафтовими танкерами, побудованих і використовуваних
для перевезення нафти наливом у танках сумарною місткістю 200
кубічних метрів і більше.
Засвідчується, що дане судно побудоване й устатковане і
працює відповідно до нижченаведеного:
1. Дане судно:
a) повинно бути побудоване відповідно до вимог Правила 24
Додатка 1 до Протоколу і відповідати цим вимогам (**)
b) не повинно бути побудоване відповідно до вимог Правила 24
Додатка 1 до Протоколу (**)
c) не повинно бути побудоване відповідно до вимог Правила 24
Додатка 1 до Протоколу, але повинно відповідати його вимогам (**)
2. Дане судно:
a) повинно бути побудоване відповідно до вимог Правила 13E
Додатка 1 до Протоколу і відповідати цим вимогам (**)
b) не повинно бути побудоване відповідно до вимог Правила 13E
Додатка 1 до Протоколу (**) _______________
(**) Непотрібне закреслити.
3. Дане судно:
a) повинно бути забезпечено танками ізольованого баласту
згідно з вимогами Правила 13 Додатка 1 до Протоколу і відповідати
цим вимогам (*)
b) не повинно забезпечуватися танками ізольованого баласту
згідно з вимогами Правила 13 Додатка 1 до Протоколу, і відповідати
цим вимогам (*)
c) не повинно забезпечуватися танками ізольованого баласту
згідно з вимогами Правила 13 Додатка 1 до Протоколу і відповідати
цим вимогам (*)
d) відповідно до Правила 13C або 13D Додатка 1 до Протоколу
і, як зазначено в частині C цього Свідоцтва, звільнено від
виконання вимог Правила 13 Додатка 1 до Протоколу (*)
e) устатковано системою очистки вантажних танків шляхом миття
сирою нафтою відповідно до вимог Правила 13B Додатка 1 до
Протоколу, замість забезпечення танками ізольованого баласту (*)
f) забезпечується призначеними для чистого баласту танками
відповідно до вимог правила 13A Додатка 1 до Протоколу, замість
забезпечення танками ізольованого баласту або устаткування
системою очистки вантажних танків шляхом миття сирою нафтою (*) _______________
(*) Непотрібне закреслити.
4. Дане судно:
a) повинно бути устатковане системою очистки вантажних танків
шляхом миття сирою нафтою відповідно до вимог Правила 13B Додатка
1 до Протоколу і задовольняти ці вимоги (*)
b) не повинно бути устатковане системою очистки вантажних
танків шляхом миття сирою нафтою відповідно до вимог Правила 13B
Додатка 1 до Протоколу (*) _______________
(*) Непотрібне закреслити.
Танки ізольованого баласту (**)
Танки ізольованого баласту розміщуються таким чином:
------------------------------------------------------ | Танк | Об'єм (куб.м) | Танк | Об'єм (куб.м) | |-------+-----------------+--------+-----------------| | | | | | ------------------------------------------------------
_______________
(**) Закреслити, якщо незастосовне.
Призначені для чистого баласту танки (*)
Дане судно застосовує призначені для чистого баласту танки до ____________________ відповідно до вимог Правила 13A
(дата)

Додатока 1
до Протоколу

Призначені для чистого баласту танки розміщуються таким
чином:
------------------------------------------------------ | Танк | Об'єм (куб.м) | Танк | Об'єм (куб.м) | |-------+-----------------+--------+-----------------| | | | | | ------------------------------------------------------
Посібник (*)
Цим засвідчується, що дане судно постачене:
a) діючим Посібником з експлуатації призначених для чистого
баласту танків відповідно до Правила 13A Додатка 1 до Протоколу
(**)
b) діючим Посібником з експлуатації й устаткування для миття
сирою нафтою відповідно до правила 13B Додатка 1 до Протоколу (**)
Назва діючого Посібника _____________________________________
Підписано: __________________________________________________
(підпис належним чином уповноваженої особи)
Місце: ______________________________________________________
Дата: _______________________________________________________
(печатка або штамп організації, що видала Свідоцтво)
Назва діючого Посібника _____________________________________
Підписано: __________________________________________________
(підпис належним чином уповноваженої особи)
Місце: ______________________________________________________
Дата: _______________________________________________________
(печатка або штамп організації, що видала Свідоцтво) _______________
(*) Закреслити, якщо незастосовне.
(**) Непотрібне закреслити.

Частина C.
Вилучення (*)
Цим засвідчується, що дане судно:
a) зайняте тільки в перевезеннях між _______________________
і _______________________ відповідно до Правила 13C Додатка 1 до
Протоколу (**)
або
b) застосовує спеціальні баластові пристрої згідно з Правилом
13D Додатка 1 до Протоколу і, отже, звільнено від виконання вимог
Правила 13 Додатка 1 до Протоколу.
Підписано: __________________________________________________
(підпис належним чином уповноваженої особи) Місце: ______________________________________________________
Дата: _______________________________________________________
(печатка або штамп організації, що видала Свідоцтво) ________________
(*) Закреслити, якщо незастосовне.
(**) Непотрібне закреслити.
Цим засвідчується:
що судно оглянуте відповідно до Правила 4 Додатка 1 Протоколу
1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забруднення з
суден 1973 року, щодо запобігання забруднення нафтою; і
що оглядом установлено, що конструкція, устаткування,
системи, пристрої, пристосування і матеріали судна і його стан у
всіх відношеннях задовільні і що судно задовольняє застосовні
вимоги Додатка 1 до Протоколу.
Це Свідоцтво дійсне до __________________ за умови проведення
проміжного(их) огляду(ів) через __________________________________
Видано в ____________________________________________________
(місце видачі Свідоцтво)
____________ 19__ ______________________________
(підпис належним чином
уповноваженої особи)
(Печатка або штамп організації, що видала Свідоцтво)

Проміжний огляд
Цим засвідчується, що при проміжному огляді, що вимагається
Правилом 4 (1) "c" Додатка 1 до Протоколу 1978 року до Міжнародної
конвенції по запобіганню забруднення з суден 1973 року,
установлено, що дане судно і його стан задовольняють відповідні
положення цього Протоколу.
Підписано ___________________________________________________
(підпис належним чином уповноваженої особи) Місце _______________________________________________________ Дата ________________________________________________________
Наступний проміжний огляд повинен бути ______________________
(печатка або штамп організації, що видала Свідоцтво)

Доповнення III
Форма журналу нафтових операцій
Журнал нафтових операцій
Такі форми Додатків до Журналу нафтових операцій додаються до
існуючої форми:
Додавання 1
Форма додавання до журналу нафтових операцій
для нафтових танкерів, на яких застосовуються призначені
для чистого баласту танки (*)
Назва судна _________________________________________________
Реєстровий номер судна або літери ___________________________
Загальна вантажомісткість _________________ у кубічних метрах
Загальна місткість призначених для чистого баласту танків ___ ________________________________________________ у кубічних метрах
Такі танки призначаються як танки чистого баласту:
------------------------------------------------------ | Танк | Об'єм (куб.м) | Танк | Об'єм (куб.м) | |-------+-----------------+--------+-----------------| | | | | | ------------------------------------------------------
Примітка. Терміни, охоплювані даним Додаванням, мають
відповідати термінам, що охоплюються Журналом нафтових операцій.
_______________
(*) Це Додавання має додаватися до Журналу нафтових операцій
для нафтових танкерів, на яких застосовуються призначені для
чистого баласту танки згідно з Правилом 13A Додатка 1 Протоколу
1978 року до Міжнародного конвенції по запобіганню забруднення з
суден 1973 року. Інші необхідні дані мають бути внесені до Журналу
нафтових операцій.
A. Баластування призначених для чистого баласту танків
------------------------------------------------------------------------- |101|Номер(и) заповненого(их) баластом танка(ів) | | | | |---+--------------------------------------------+-------+-------+------| |102|Дата і місцезнаходження судна, коли | | | | | |вода, призначена для промивання, або | | | | | |мінімальний баласт для остійності в порту, | | | | | |були прийняті в призначені для чистого | | | | | |баласту танки | | | | |---+--------------------------------------------+-------+-------+------| |103|Дата і місцезнаходження судна, коли | | | | | |насос(и) і трубопроводи були промиті зі | | | | | |зливом у відстійний танк | | | | |---+--------------------------------------------+-------+-------+------| |104|Дата і місцезнаходження судна, коли був | | | | | |прийнятий додатковий водяний баласт у | | | | | |призначені для чистого баласту танки | | | | |---+--------------------------------------------+-------+-------+------| |105|Дата, час і місцезнаходження судна в | | | | | |момент, коли були закриті: | | | | | |a) клапани, що ведуть у відстійні танки; | | | | | |b) клапани, що ведуть у вантажні танки; | | | | | |c) клапани, зв'язані з системою чистого | | | | | | баласту | | | | |---+--------------------------------------------+-------+-------+------| |106|Кількість чистого баласту, прийнятого на | | | | | |борт судна | | | | -------------------------------------------------------------------------
Ті, що підписалися нижче, засвідчують, що після закінчення
баластування призначених для чистого баласту танків, на доповнення
до вищесказаного, були закриті всі забортні кінгстони, з'єднання
вантажних танків із трубопроводами, а також з'єднання між танками.
Дата запису ________ Особа, відповідальна за операцію _____
Капітан ______________________________
B. Скидання чистого баласту
------------------------------------------------------------------------- |107|Номер(и) танка(ів) | | | | |---+--------------------------------------------+-------+-------+------| |108|Дата, час і місцезнаходження судна на | | | | | |початку скидання чистого баласту: | | | | | |a) у море або | | | | | |b) у приймальні пристрої | | | | |---+--------------------------------------------+-------+-------+------| |109|Дата, час і місцезнаходження судна | | | | | |наприкінці скидання в море | | | | |---+--------------------------------------------+-------+-------+------| |110|Кількість скинутої: | | | | | |a) у море або | | | | | |b) у приймальні пристрої | | | | |---+--------------------------------------------+-------+-------+------| |111|Чи була здійснена перевірка водяного | | | | | |баласту на предмет забруднення нафтою | | | | | |до скидання? | | | | |---+--------------------------------------------+-------+-------+------| |112|Чи була здійснена перевірка баласту, що | | | | | |скидається, приладом для визначення | | | | | |вмісту нафти під час скидання? | | | | |---+--------------------------------------------+-------+-------+------| |113|Чи були які-небудь ознаки забруднення | | | | | |водяного баласту нафтою до або під час | | | | | |скидання? | | | | |---+--------------------------------------------+-------+-------+------| |114|Дата і місцезнаходження судна, коли | | | | | |насос і трубопроводи були промиті після | | | | | |навантаження | | | | |---+--------------------------------------------+-------+-------+------| |115|Дата, час і місцезнаходження судна в | | | | | |момент, коли були закриті: | | | | | |a) клапани, що ведуть у відстійний танк, | | | | | |b) клапани, що ведуть у вантажні танки, | | | | | |c) і клапани, зв'язані з системою чистого | | | | | | баласту | | | | |---+--------------------------------------------+-------+-------+------| |116|Кількість забрудненої води, перекачаної у | | | | | |відстійний(і) танк(и). Зазначити номер(и) | | | | | |відстійного(их) танка(ів) | | | | -------------------------------------------------------------------------
Ті, що нижче підписалися, засвідчують, що після закінчення
скидання чистого баласту, на доповнення до вищесказаного, були
закриті всі забортні кінгстони, відливні забортні клапани,
з'єднання вантажних танків з трубопроводами і з'єднання між
танками, а також, насос(и) і трубопроводи, призначені для
операцій, зв'язаних з чистим баластом, були належним чином
прочищені після закінчення скидання чистого баласту.
Дата запису ________ Особа, відповідальна за операцію _____
Капітан ______________________________
Додаток 2
ФОРМА
додавання до журналу нафтових операцій для танкерів,
що перевозять сиру нафту, при експлуатації яких
застосовується метод очистки вантажних танків
сирою нафтою (*)
Назва судна _________________________________________________
Реєстровий номер судна або літери ___________________________
Загальна вантажомісткість _________________ у кубічних метрах
Рейс із _________________ (дата) до __________________ (дата)
(порт(и) (порт(и)
Примітки. Терміни, охоплювані цим Додаванням, мають
відповідати термінам, що охоплюються Журналом нафтових операцій.
Вантажні танки, що промиваються сирою нафтою, мають відповідати
танкам, опис яких дано в Посібнику з експлуатації й устаткування,
що вимагається Правилом 13B (5) "a" Протоколу.
Має бути відведена окрема графа для танків, промитих або
споліснутих водою.
_______________
(*) Це Додавання має додаватися до Журналу нафтових операцій
для танкерів, що перевозять сиру нафту, при експлуатації яких
застосовується метод очистки вантажних танків сирою нафтою
відповідно до Правила 13B Додатка 1 Протоколу 1978 року до
Міжнародної конвенції по запобіганню забруднення з суден 1973 року
і передбачено для заміни розділу "e" Журналу нафтових операцій.
Докладні відомості про баластування і разбаластування та інші
необхідні дані мають бути внесені до Журналу нафтових операцій.
A. Промивання сирою нафтою
-------------------------------------------------------------------------- |201|Коли (дата) і де (порт) було проведено | | | | | | |промивання сирою нафтою або місце | | | | | | |перебування судна, якщо промивання сирою| | | | | | |нафтою було проведено між двома портами | | | | | | |розвантаження | | | | | |---+----------------------------------------+------+------+------+------| |202|Номер(и) промитого(их) танка(ів) | | | | | | |(див. Примітка 1) | | | | | |---+----------------------------------------+------+------+------+------| |203|Кількість машинок, що знаходяться в | | | | | | |експлуатації | | | | | |---+----------------------------------------+------+------+------+------| |204|Мийка почата: | | | | | | |a) дата і час | | | | | | |b) незаповнена частина об'єму танка | | | | | |---+----------------------------------------+------+------+------+------| |205|Застосовуваний порядок мийки | | | | | | |(див. Примітка 2) | | | | | |---+----------------------------------------+------+------+------+------| |206|Тиск у мийному трубопроводі | | | | | |---+----------------------------------------+------+------+------+------| |207|Мийка завершена або призупинена: | | | | | | |a) дата і час | | | | | | |b) незаповнена частина об'єму танка | | | | | |---+----------------------------------------+------+------+------+------| |208|Зауваження | | | | | --------------------------------------------------------------------------
Танки були промиті відповідно до програми, викладеної в
Посібнику з експлуатації й устаткування (див. Примітку 3), і було
підтверджено, що після промивання вони були сухими.
Дата запису ________ Особа, відповідальна за операцію _____
Капітан ______________________________
Примітки.
1. Якщо окремий танк має більше машинок, чим можливо
одночасно застосовувати, як це зазначено в Посібнику з
експлуатації й устаткування, то секцію, що промивається сирою
нафтою, необхідно позначити, наприклад: N 2 центр, секція,
повернута до носа.
2. Відповідно до Посібника з експлуатації й устаткування
зазначте, застосовувався однокаскадний чи багатокаскадний метод
промивання. Якщо застосовувався багатокаскадний метод промивання,
зазначте вертикальну дугу, охоплювану машинками, і скільки разів
ця дуга охоплюється на цій визначеній стадії програми.
3. Якщо програми, зазначені в Посібнику з експлуатації й
устаткування, не дотримуються, то докладні відомості мають бути
зазначені в графі "Зауваження".
B. Споліскування або промивка днищ танка
-------------------------------------------------------------------------- |209|Дата і місцезнаходження судна у момент | | | | | | |споліскування або промивки | | | | | |---+----------------------------------------+------+------+------+------| |210|Номер(и) танка(ів) і дата | | | | | |---+----------------------------------------+------+------+------+------| |211|Кількість використовуваної води | | | | | |---+----------------------------------------+------+------+------+------| |212|Перекачування в: | | | | | | |a) приймальні пристрої | | | | | | |b) відстійний(і) танк(и) (зазначити | | | | | | | номер(и) відстійного(их) танка(ів) | | | | | --------------------------------------------------------------------------
Дата запису ________ Особа, відповідальна за операцію _____
Капітан ______________________________
Додаток 3
Форма додавання до журналу нафтових операцій для нафтових
танкерів, зайнятих у спеціальних перевезеннях (*)
Назва судна _________________________________________________
Реєстраційний номер або літери ______________________________
Загальна вантажомісткість _________________ у кубічних метрах
Загальна кількість водяного баласту відповідно до вимог
Правила 13 (2) і (3) Додатка 1 Протоколу _________________________
Рейси з _______________________ до __________________________
(Порт(и) (Порт(и)
Примітка. Терміни, охоплювані цим Додатком, мають відповідати
термінам, що охоплюються Журналом нафтових операцій.
_______________
(*) Цей Додаток має додаватися до Журналу нафтових операцій
для нафтових танкерів, зайнятих тільки в спеціальних перевезеннях
відповідно до Правила 13C Додатка 1 Протоколу 1978 року до
Міжнародної конвенції по запобіганню забруднення з суден 1973 року
і передбачений для заміни розділів "d", "f", "g" та "i" Журналу
нафтових операцій. Інші необхідні дані мають бути внесені до
Журналу нафтових операцій.
A. Навантаження водяного баласту
-------------------------------------------------------------------------- |301|Номер(и) танка(ів), заповненого(их) | | | | | | |баластом | | | | | |---+----------------------------------------+------+------+------+------| |302|Дата і місцезнаходження судна під час | | | | | | |баластування | | | | | |---+----------------------------------------+------+------+------+------| |303|Загальна кількість зануреного баласту | | | | | | |у кубічних метрах | | | | | |---+----------------------------------------+------+------+------+------| |304|Метод розрахунку кількості водяного | | | | | | |баласту | | | | | |---+----------------------------------------+------+------+------+------| |305|Зауваження | | | | | |---+----------------------------------------+------+------+------+------| |306|Дата і підпис відповідальної особи | | | | | |---+----------------------------------------+------+------+------+------| |307|Дата і підпис капітана | | | | | --------------------------------------------------------------------------
B. Перерозподіл водяного баласту на судні
-------------------------------------------------------------------------- |308|Причини перерозподілу | | | | | |---+----------------------------------------+------+------+------+------| |309|Дата і підпис особи, відповідальної | | | | | | |за операцію | | | | | |---+----------------------------------------+------+------+------+------| |310|Дата і підпис капітана | | | | | --------------------------------------------------------------------------
C. Скидання водяного баласту в приймальні пристрої
-------------------------------------------------------------------------- |311|Дата і порт(и) скидання водяного | | | | | | |баласту | | | | | |---+----------------------------------------+------+------+------+------| |312|Найменування або призначення | | | | | | |приймального пристрою | | | | | |---+----------------------------------------+------+------+------+------| |313|Загальна кількість скинутого водяного | | | | | | |баласту в кубічних метрах | | | | | |---+----------------------------------------+------+------+------+------| |314|Метод розрахунку кількості водяного | | | | | | |баласту | | | | | |---+----------------------------------------+------+------+------+------| |315|Дата і підпис особи, відповідальної | | | | | | |за операцію | | | | | |---+----------------------------------------+------+------+------+------| |316|Дата і підпис капітана | | | | | |---+----------------------------------------+------+------+------+------| |317|Дата, підпис і штамп представника | | | | | | |портової влади | | | | | --------------------------------------------------------------------------
Додаток II
Правила
контролю над забрудненням під час перевезення
отруйних рідких речовин наливом
Без змін.
Додаток III
Правила
запобігання забруднення шкідливими речовинами,
перевезеними морем в упаковці, вантажних контейнерах,
знімних танках або в автодорожніх чи залізничних цистернах
Без змін.
Додаток IV
Правила
запобігання забруднення стічними водами з суден
Без змін.
Додаток V
Правила
запобігання забруднення сміттям з суден
Без змін.
Протокол
к Международной конвенции по предотвращению
загрязнения с судов 1973 года
(Лондон, 17 февраля 1978 года)

Стороны настоящего Протокола, признавая значительный вклад, который может внести
Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов
1973 года ( 896_009 ), в обеспечение охраны морской среды от
загрязнения с судов, признавая также необходимость дальнейшего усиления мер по
предотвращению загрязнения и контролю за загрязнением морской
среды с судов, в особенности с нефтяных танкеров, признавая далее необходимость скорейшего и наиболее широкого
применения Правил предотвращения загрязнения нефтью, содержащихся
в приложении I данной Конвенции, отмечая, однако, необходимость отсрочки применения приложения
II данной Конвенции до удовлетворительного решения определенных
технических проблем, считая, что эти цели могут быть наилучшим образом достигнуты
путем заключения Протокола к Международной конвенции по
предотвращению загрязнения с судов 1973 года, согласились о нижеследующем:
Статья I
Общие обязательства
1. Стороны настоящего Протокола обязуются выполнять
положения: a) настоящего Протокола и Приложения к нему, которое
составляет неотъемлемую часть настоящего Протокола; и b) Международной конвенции по предотвращению загрязнения с
судов 1973 года ( 896_009 ) (называемой далее "Конвенция"),
подлежащей изменениям и дополнениям, содержащимся в настоящем
Протоколе. 2. Положения Конвенции и настоящего Протокола должны читаться
и толковаться вместе как единый документ. 3. Всякая ссылка на настоящий Протокол означает одновременно
ссылку на Приложение к нему.
Статья II
Осуществление положений приложения II Конвенции
1. Несмотря на положения статьи 14 (1) Конвенции, Стороны
настоящего Протокола соглашаются с тем, что они не будут связаны
положениями приложения II Конвенции в течение трех лет с даты
вступления в силу настоящего Протокола или в течение такого более
продолжительного срока, который может быть установлен большинством
в две трети Сторон настоящего Протокола в Комитете по защите
морской среды (называемом далее "Комитет") Межправительственной
морской консультативной организации (называемой далее
"Организация"). 2. В течение срока, указанного в пункте 1 этой статьи,
Стороны настоящего Протокола не несут обязательств и не могут
претендовать на какие-либо привилегии по Конвенции в отношении
вопросов, связанных с приложением II Конвенции, и все ссылки на
Стороны Конвенции не включают Сторон настоящего Протокола,
поскольку это касается вопросов, относящихся к упомянутому
приложению.
Статья III
Направление информации
Текст статьи 11 (1) "b" Конвенции заменяется следующим: "список назначенных инспекторов и признанных организаций,
которые уполномочены от их имени осуществлять меры, связанные с
конструкцией, постройкой, оборудованием и эксплуатацией судов,
перевозящих вредные вещества в соответствии с положениями Правил,
для рассылки Сторонам с целью уведомления их должностных лиц.
Администрация, следовательно, уведомляет Организацию о конкретных
обязанностях и условиях полномочий, представляемых назначенным
инспекторам и признанным организациям."
Статья IV
Подписание, ратификация, принятие,
одобрение и присоединение
1. Настоящий Протокол открыт для подписания в штаб-квартире
Организации с 1 июня 1978 года по 31 мая 1979 года и затем
остается открытым для присоединения. Государства могут стать
Сторонами настоящего Протокола путем: a) подписания без оговорки о ратификации, принятии или
одобрении; или b) подписания с условием о ратификации, принятии или
одобрении с последующей ратификацией, принятием или одобрением;
или c) присоединения. 2. Ратификация, принятие, одобрение или присоединение
осуществляется путем сдачи на хранение документа об этом
Генеральному секретарю Организации.
Статья V
Вступление в силу
1. Настоящий Протокол вступает в силу по истечении двенадцати
месяцев с даты, на которую его Сторонами, в соответствии со
статьей IV настоящего Протокола, станут не менее пятнадцати
государств, общая валовая вместимость торговых судов которых
составляет не менее пятидесяти процентов валовой вместимости судов
мирового торгового флота. 2. Любой документ о ратификации, принятии, одобрении или
присоединении, сданный на хранение после вступления в силу
настоящего Протокола, вступит в силу по истечении трех месяцев
после сдачи на хранение соответствующего документа. 3. После даты, на которую поправка к настоящему Протоколу
считается принятой согласно статье 16 Конвенции, любой документ о
ратификации, принятии, одобрении или присоединении, сданный на
хранение, применяется к настоящему Протоколу с внесенной в него
поправкой.
Статья VI
Поправки
Содержащийся в статье 16 Конвенции порядок внесения поправок
в статьи, приложение и дополнение к приложению Конвенции,
применяется относительно внесения поправок в статьи, Приложение и
Дополнение к Приложению настоящего Протокола.
Статья VII
Денонсация
1. Настоящий Протокол может быть денонсирован любой Стороной
в любое время по истечении пяти лет с даты вступления в силу
настоящего Протокола для этой Стороны. 2. Денонсация осуществляется путем сдачи на хранение
документа о денонсации Генеральному секретарю Организации. 3. Денонсация вступит в силу по истечении двенадцати месяцев
с даты получения Генеральным секретарем Организации извещения о
денонсации или по истечении любого большего срока, который может
быть указан в этом извещении.
Статья VIII
Депозитарий
1. Настоящий Протокол сдается на хранение Генеральному
секретарю Организации (называемому далее "Депозитарий"). 2. Депозитарий должен: a) сообщать всем государствам, подписавшим настоящий Протокол
или присоединившимся к нему: i) о каждом новом подписании или сдаче на хранение документа
о ратификации, принятии, одобрении или присоединении с указанием
даты подписания или сдачи на хранение; ii) о дате вступления в силу настоящего Протокола; iii) о сдаче на хранение любого документа о денонсации
настоящего Протокола с указанием даты получения этого документа и
вступления денонсации в силу; iv) о любом решении, принятом в соответствии со статьей II
(1) настоящего Протокола; b) направлять заверенные копии настоящего Протокола всем
государствам, подписавшим настоящий Протокол или присоединившимся
к нему. 3. Как только настоящий Протокол вступит в силу, его
заверенная копия передается депозитарием в Секретариат Организации
Объединенных Наций для регистрации и опубликования в соответствии
со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций ( 995_010 ).
Статья IX
Языки
Настоящий Протокол составлен в одном подлинном экземпляре на
русском, английском, испанском и французском языках, причем все
тексты являются равно аутентичными. Официальный перевод на
арабский, итальянский, немецкий и японский языки подготавливается
и сдается на хранение вместе с подписанным экземпляром.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то
уполномоченные своими правительствами, подписали настоящий
Протокол. Совершено в Лондоне семнадцатого февраля одна тысяча
девятьсот семьдесят восьмого года.
(Подписи)
Протокол вступил в силу 02.10.1983. Россия участвует.
Приложение
Изменения и дополнения
к Международной конвенции по предотвращению
загрязнения с судов 1973 года
( 896_009 )
Приложение I
Правила
предотвращения загрязнения с судов
Правило 1
Определения
Пункты 1 - 7 - без изменений. Существующий текст пункта 8 заменяется следующим: 8. a) "Значительное переоборудование" означает такое
переоборудование существующего судна: i) которое существенно изменяет размерения или
грузовместимость судна; или ii) которое изменяет тип судна; или iii) цель которого, по мнению Администрации, заключается
главным образом в значительном продлении срока его службы; или iv) которое изменяет судно иным образом, но в такой степени,
что если бы оно являлось новым судном, то подпадало бы под
действие соответствующих положений настоящего Протокола, не
применимых к нему, как к существующему судну. b) Несмотря на положения подпункта "a" настоящего пункта,
переоборудование существующего нефтяного танкера дедвейтом 20.000
тонн и выше для удовлетворения требованиям правила 13 настоящего
Приложения не должно рассматриваться как предусматривающее
значительное переоборудование для целей настоящего Приложения. Пункты 9 - 22 - без изменений. Существующий текст пункта 23 заменяется следующим: 23. "Вес судна порожнем" означает водоизмещение судна в
метрических тоннах без груза, топлива, смазочных масел, балластной
воды, пресной и питательной воды в танках, расходных материалов,
пассажиров, экипажа и их багажа. Пункты 24 - 25 - без изменений. В существующий текст дополнительно вносятся следующие пункты: 26. Несмотря на положения пункта 6 настоящего правила, для
целей правил 13, 13B, 13E и 18 (5) настоящего Приложения, "новый
нефтяной танкер" означает нефтяной танкер: a) контракт на постройку которого заключен после 1 июня 1979
года; или b) киль которого заложен или который находится в подобной
стадии постройки после 1 января 1980 года при отсутствии контракта
на постройку; или c) поставка которого осуществляется после 1 июня 1982 года;
или d) который подвергся значительному переоборудованию: i) по контракту, заключенному после 1 июня 1979 года; или ii) при отсутствии контракта, работа по постройке которого
начата после 1 января 1980 года; или iii) которое закончено после 1 июня 1982 года, кроме того,
относительно нефтяных танкеров дедвейтом 70.000 тонн и выше
определение в пункте 6 настоящего правила применяется для целей
правила 13 (1) настоящего Приложения. 27. Несмотря на положения пункта 7 настоящего правила, для
целей правил 13, 13A, 13B, 13C, 13D и 18 (6) настоящего
Приложения, "существующий нефтяной танкер" означает нефтяной
танкер, не являющийся новым нефтяным танкером, как определено в
пункте 26 настоящего правила. 28. "Сырая нефть" означает любую жидкую углеводородную смесь,
которая встречается в естественном виде в недрах земли, независимо
от того обработана она или нет с целью облегчения ее
транспортировки, и включает: a) сырую нефть, из которой могут быть удалены некоторые
фракции перегонки; и b) сырую нефть, к которой могут быть добавлены некоторые
фракции перегонки. 29. "Танкер, перевозящий сырую нефть" означает нефтяной
танкер, занятый в перевозке сырой нефти. 30. "Танкер, перевозящий нефтепродукты" означает нефтяной
танкер, занятый в перевозке нефти, иной чем сырая нефть.
Правила 2 и 3 - без изменений
Правило 4
Существующий текст правила 4 заменяется следующим:
Освидетельствования и проверки
1. Каждый нефтяной танкер вместимостью 150 брутто-регистровых
тонн и каждое другое судно вместимостью 400 брутто-регистровых
тонн и выше подлежат перечисленным ниже освидетельствованиям: a) Первоначальному освидетельствованию перед вводом судна в
эксплуатацию или перед первичной выдачей свидетельства, требуемого
правилом 5 настоящего Приложения, которое включает полный осмотр
конструкции, оборудования, систем, устройств, приспособлений и
материалов в объеме требований, предъявляемых к судну настоящим
Приложением. Это освидетельствование производится, чтобы
удостовериться, что конструкция, оборудование, системы,
устройства, приспособления и материалы полностью соответствуют
применимым требованиям настоящего Приложения. b) Периодическим освидетельствованиям, проводимым через
установленные Администрацией промежутки времени, но не превышающие
пяти лет, чтобы удостовериться, что конструкция, оборудование,
системы, устройства, приспособления и материалы полностью отвечают
требованиям настоящего Приложения. c) Не менее чем одному освидетельствованию в течение действия
Свидетельства, чтобы удостовериться, что оборудование и связанные
с ним насосы и системы трубопроводов, включая системы
автоматического замера и контроля над сбросом нефти, системы мойки
сырой нефтью, нефтесепарационное оборудование и системы фильтрации
нефти полностью отвечают применимым требованиям настоящего
Приложения и находятся в хорошем рабочем состоянии. В случаях,
когда проводится одно такое промежуточное освидетельствование в
течение срока действия одного какого-либо Свидетельства, оно
должно проводиться не ранее шести месяцев до и не позднее шести
месяцев после даты, соответствующей половине периода действия
Свидетельства. О таких промежуточных освидетельствованиях
производится запись в Свидетельство, выданное в соответствии с
правилом 5 настоящего Приложения. 2. Администрация принимает надлежащие меры к судам, к которым
не применяются положения пункта 1 настоящего правила, с тем, чтобы
обеспечить выполнение применимых положений настоящего Приложения. 3. a) Освидетельствование судна во исполнение положений
настоящего Приложения осуществляется должностными лицами
Администрации. Однако Администрация может поручить
освидетельствования назначенным для этой цели инспекторам или
признанным ею организациям. b) Администрация устанавливает меры, позволяющие производить
внеплановые проверки в течение срока действия Свидетельства. Такие
проверки должны обеспечивать удовлетворительное состояние судна и
его оборудования во всех отношениях для того рода службы, для
которого судно предназначается. Эти проверки могут производиться
силами инспекционных служб их Администрации, либо назначенных
инспекторов или признанных организаций, либо других Сторон по
просьбе данной Администрации. Когда Администрация вводит
обязательные ежегодные освидетельствования согласно положениям
пункта 1 настоящего правила, вышеупомянутые внеплановые проверки
не обязательны. c) Администрация, назначающая инспекторов или признающая
организации для проведения освидетельствований и проверок, как это
предусмотрено в подпунктах "a" и "b" настоящего пункта, как
минимум, уполномочивает назначенного инспектора или признанную
организацию: i) требовать ремонта на судне; и ii) выполнять освидетельствования и проверки по просьбе
соответствующих властей государства порта. Администрация уведомляет Организацию о конкретных
обязанностях и условиях полномочий, представляемых назначенным
инспекторам и признанным организациям, для рассылки информации
Сторонам настоящего Протокола с целью уведомления их должностных
лиц. d) Если назначенный инспектор или признанная организация
установит, что состояние судна или его оборудования не
соответствуют в значительной степени данным Свидетельства или
таковы, что судно не может выйти в море, не представляя
неоправданной опасности ущерба для морской среды, этот инспектор
или организация немедленно обеспечивают принятие мер по
исправлению недостатков и в надлежащее время уведомляют
Администрацию. Если меры по исправлению недостатков не приняты,
указанное Свидетельство изымается и Администрация немедленно
уведомляется; а если судно находятся в порту другой Стороны,
соответствующие власти государства порта также немедленно
уведомляются. Если должностное лицо этой Администрации,
назначенный инспектор или признанная организация уведомили
соответствующие власти государства порта, то правительство
заинтересованного государства порта оказывает любую необходимую
помощь такому должностному лицу, инспектору или организации в
выполнении их обязанностей согласно настоящему правилу. Когда
необходимо, правительство заинтересованного государства порта
должно обеспечить, чтобы судно не отошло до тех пор, пока оно не
сможет выйти в море или покинуть порт для перехода к
соответствующему ближайшему судоремонтному заводу, не представляя
неоправданной опасности ущерба для морской среды. e) В каждом случае заинтересованная Администрация полностью
обеспечивает полноту и тщательность освидетельствования и проверки
и берет на себя принятие необходимых мер для выполнения этого
обязательства. 4. a) Судно и его оборудование поддерживается в состоянии,
отвечающем положениям настоящего Протокола, гарантирующем, что
судно во всех отношениях является пригодным для выхода в море, не
представляя неоправданной опасности ущерба для морской среды. b) После завершения любого освидетельствования судна согласно
пункту 1 настоящего правила не должно производиться никаких
изменений в подвергшихся освидетельствованию конструкции,
оборудовании, системах, устройствах, приспособлениях и материалах
без разрешения Администрации, за исключением непосредственной
замены такого оборудования и устройств. c) Всякий раз, когда случается авария судна или
обнаруживается неисправность, которые существенно влияют на
целостность судна, либо на эффективность работы или комплектность
его оборудования, предусмотренные настоящим Приложением, капитан
или собственник судна при первой возможности сообщают об этом
Администрации, признанной организации или назначенному инспектору,
ответственным за выдачу соответствующего свидетельства, которые
добиваются расследования с целью определения является ли
необходимым освидетельствование согласно требованиям пункта 1
настоящего правила. Если судно находится в порту другой Стороны,
капитан либо собственник судна также немедленно информируют
соответствующие власти государства порта, и назначенный инспектор
или признанная организация подтверждают, что такое сообщение было
сделано.
Правила 5, 6 и 7
В существующем тексте настоящих Правил зачеркнуть все ссылки
на "(1973)" относительно Международного свидетельства о
предотвращении загрязнения нефтью.
Правило 8
Срок действия Свидетельства
Существующий текст правила 8 заменяется следующим: 1. Международное свидетельство о предотвращении загрязнения
нефтью выдается на срок, установленный Администрацией, который не
превышает пяти лет с даты его выдачи, если при наличии нефтяного
танкера, эксплуатируемого с предназначенными для чистого балласта
танками в течение ограниченного срока, установленного в правиле 13
(9) настоящего Приложения, срок действия Свидетельства не
превышает такого установленного срока. 2. Свидетельство теряет силу, если на судне без разрешения
Администрации произведены существенные изменения в конструкции,
оборудовании, системах, устройствах, приспособлениях или
материалах, требуемых настоящим Приложением, за исключением
непосредственной замены такого оборудования или устройств, а также
если не производились промежуточные освидетельствования,
предусмотренные Администрацией в соответствии с правилом 4 (1) "c"
настоящего Приложения. 3. Свидетельство, выданное судну, также теряет силу при
передаче судна под флаг другого государства. Новое Свидетельство
выдается только, когда правительство, выдающее новое
Свидетельство, полностью удовлетворено тем, что судно полностью
соответствует требованиям правила 4 (4) "a" и "b" настоящего
Приложения. В случае передачи судна между Сторонами, если в
течение трех месяцев после передачи будет сделан запрос,
правительство Стороны, под флагом которой это судно ранее имело
право плавать, в возможно короткий срок передает Администрации
копии Свидетельства, имевшегося на судне до его передачи и, если
имеется, копию соответствующего акта об освидетельствовании.
Правила 9 - 12 - без изменений.
Существующий текст правила 13 заменяется следующими
правилами:
Правило 13
Танки изолированного балласта, танки, предназначенные
для чистого балласта, и мойка сырой нефтью
При условии соблюдения положений правила 13C и 13D настоящего
Приложения, нефтяные танкеры удовлетворяют требованиям настоящего
правила.
Новые нефтяные танкеры дедвейтом 20.000 тонн и выше
1. Каждый новый танкер, перевозящий сырую нефть, дедвейтом
20.000 тонн и выше и каждый новый танкер, перевозящий
нефтепродукты, дедвейтом 30.000 токи и выше обеспечивается танками
изолированного балласта и удовлетворяет требованиям пунктов 2, 3 и
4 или пункта 5 настоящего правила, соответственно. 2. Вместимость танков изолированного балласта определяется
таким образом, чтобы судно, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 3 или 4 настоящего правила, могло
безопасно совершать балластные переходы, не прибегая к
использованию грузовых танков под водяной балласт. Однако во всех
случаях вместимость танков изолированного балласта должна быть, по
меньшей мере, такой, чтобы при любом варианте балластировки на
всех участках рейса, включая случаи, когда судно порожнем приняло
только изолированный балласт, осадки и дифферент судна
удовлетворяли бы каждому из следующих требований: a) теоретическая осадка на миделе (dm) в метрах (без учета
деформации судна) составляет не менее:
dm = 2,0 + 0,02L; b) осадки на носовом и кормовом перпендикулярах соответствуют
осадке на миделе (dm), которые определены в соответствии с
подпунктом "a" данного пункта, а при дифференте на корму не более
0,015L; и в любом случае осадка на кормовом перпендикуляре должна
быть не менее той, которая необходима для полного погружения
винта(ов). 3. Во всех случаях водяной балласт не принимается в грузовые
танки, за исключением редких рейсов, когда условия погоды
настолько тяжелы, что, по мнению капитана, необходимо принять
дополнительный водяной балласт в грузовые танки для обеспечения
безопасности судна. Такая дополнительная балластная вода
обрабатывается и сбрасывается согласно правилу 9 настоящего
Приложения и в соответствии с требованиями правила 15 настоящего
Приложения, и соответствующая запись производится в Журнале
нефтяных операций, упомянутом в правиле 20 настоящего Приложения. 4. При наличии нового танкера, перевозящего сырую нефть,
дополнительный балласт, допускаемый в пункте 3 настоящего правила,
принимается в грузовые танки, только если эти танки промыты сырой
нефтью в соответствии с правилом 13B настоящего Приложения до
отхода судна из порта или от терминала выгрузки нефти. 5. Несмотря на положения пункта 2 настоящего правила, условия
изоляции балласта для танкеров длиною менее 150 метров
удовлетворяют требованиям Администрации. 6. Каждый новый танкер, перевозящий сырую нефть, дедвейтом
20.000 тонн и более оборудуется системой очистки грузовых танков
путем мойки сырой нефтью. Администрация берет на себя обеспечение
того, чтобы система полностью удовлетворяла требованиям правила
13B настоящего Приложения в течение одного года после начала
использования танкера в перевозке сырой нефти или к концу третьего
рейса, в котором перевозится сырая нефть, пригодная для мойки
сырой нефтью, в зависимости от того, какой срок наступит позже. На
нефтяном танкере применяется система в соответствии с требованиями
упомянутого правила, если такой нефтяной танкер не перевозит сырую
нефть, не пригодную для мойки сырой нефтью.
Существующие танкеры, перевозящие сырую нефть,
дедвейтом 40.000 тонн и выше
7. При условии соблюдения положений пунктов 8 и 9 настоящего
правила каждый существующий танкер, перевозящий сырую нефть,
дедвейтом 40.000 тонн и выше обеспечивается танками изолированного
балласта и удовлетворяет требованиям пунктов 2 и 3 настоящего
правила с даты вступления в силу настоящего Протокола. 8. Существующие танкеры, перевозящие сырую нефть, которые
упомянуты в пункте 7 настоящего правила, вместо того, чтобы
обеспечиваться танками изолированного балласта, могут применять
процедуру очистки грузовых танков путем мойки сырой нефтью в
соответствии с правилом 13B настоящего Приложения, если танкер,
перевозящий сырую нефть, не предназначен для перевозки сырой
нефти, не пригодной для мойки сырой нефтью. 9. Существующие танкеры, перевозящие сырую нефть, которые
упомянуты в пункте 7 или 8 настоящего правила, вместо того, чтобы
обеспечиваться танками изолированного балласта, или применения
процедуры очистки грузовых танков путем мойки сырой нефтью, могут
применять предназначенные для чистого балласта танки в
соответствии с положениями правила 13A настоящего Приложения на
следующий срок: a) танкеры, перевозящие сырую нефть, дедвейтом 70.000 тонн и
выше, до истечения двух лет после даты вступления в силу
настоящего Протокола; и b) танкеры, перевозящие сырую нефть, дедвейтом 40.000 тонн и
выше, но дедвейтом менее 70.000 тонн, до истечения четырех лет
после даты вступления в силу настоящего Протокола.
Существующие танкеры, перевозящие нефтепродукты,
дедвейтом 40.000 тонн и выше
10. С даты вступления в силу настоящего Протокола каждый
существующий танкер, перевозящий нефтепродукты, дедвейтом 40.000
тонн и выше, обеспечивается танками изолированного балласта и
удовлетворяет требованиям пунктов 2 и 3 настоящего правила, или
вместо этого применяет предназначенные для чистого балласта танки
в соответствии с положениями правила 13A настоящего Приложения.
Нефтяной танкер, классифицированный как нефтяной танкер
с изолированным балластом
11. Любой нефтяной танкер, который не обязательно
обеспечивается танками изолированного балласта в соответствии с
пунктами 1, 7 или 10 настоящего правила может, однако,
классифицироваться как танкер с изолированным балластом при
условии, что он удовлетворяет требованиям пунктов 2 и 3 или пункта
5 настоящего правила, соответственно.
Правило 13A
Требования, предъявляемые к нефтяным танкерам
с предназначенными для чистого балласта танками
1. Нефтяной танкер, на котором применяются предназначенные
для чистого балласта танки в соответствии с положениями правила 13
(9) или (10) настоящего Приложения, имеет достаточную вместимость,
предназначенную только для перевозки чистого балласта, как это
определено в правиле 1 (16) настоящего Приложения, чтобы
удовлетворять требованиям правила 13 (2) и (3) настоящего
Приложения. 2. Устройство и порядок использования предназначенных для
чистого балласта танков удовлетворяют требованиям, установленным
Администрацией. Такие требования содержат, по крайней мере, все
положения Спецификаций по нефтяным танкерам с предназначенными для
чистого балласта танками, принятые Резолюцией 14 Международной
конференции по безопасности танкеров и предотвращению загрязнения
1978 года и с теми изменениями, которые могут быть внесены
Организацией. 3. Нефтяной танкер, применяющий предназначенные для чистого
балласта танки, оборудуется прибором для измерения содержания
нефти, одобренным Администрацией на основании спецификаций,
рекомендованных Организацией <*>, чтобы осуществить наблюдение за
содержанием нефти в сбрасываемой балластной воде. Прибор для
измерения содержания нефти устанавливается не позднее чем во время
первого по графику захода танкера на судоверфь, следующего после
вступления в силу настоящего Протокола. До того, как
устанавливается прибор для измерения содержания нефти,
непосредственно перед сбросом балласта выясняется путем проверки
балластной воды из предназначенных танков, что никакого
загрязнения не произошло. ------------- <*> См. Рекомендацию относительно международных спецификаций
по рабочим характеристикам и испытанию нефтесепарационного
оборудования и приборов для измерения содержания нефти, одобренную
в Резолюции A.393(X).
4. Каждый нефтяной танкер, применяющий предназначенные для
чистого балласта танки, обеспечивается: a) Руководством по использованию предназначенных для чистого
балласта танков, детально описывающим систему и уточняющим порядок
эксплуатации. Это Руководство удовлетворяет требованиям
Администрации и содержит всю информацию, изложенную в
Спецификациях, упомянутых в пункте 2 настоящего правила. Если
происходит какое-либо изменение, влияющее на систему применения
предназначенных для чистого балласта танков, соответственно
пересматривается Руководство по эксплуатации. b) Добавлением к Журналу нефтяных операций, упомянутому в
правиле 20 настоящего Приложения в том виде, в каком оно изложено
в Добавлении 1 к Дополнению III настоящего Приложения. Добавление
должно быть постоянно приложено к Журналу нефтяных операций.
Правило 13B
Требования, предъявляемые к мойке сырой нефтью
1. Каждая система мойки сырой нефтью, требуемая в
соответствии с правилом 13 (6) и (8) настоящего Приложения,
удовлетворяет требованиям настоящего правила. 2. Установка для мойки сырой нефтью и связанное с ней
оборудование и приспособления удовлетворяют требованиям,
установленным Администрацией. Эти требования содержат, по крайней
мере, все положения Спецификаций по конструкции, эксплуатации и
контролю систем мойки сырой нефтью, принятые Резолюцией 15
Международной конференции по безопасности танкеров и
предотвращению загрязнения 1978 года, и с теми изменениями,
которые могут быть внесены Администрацией. 3. Система инертного газа предусматривается в каждом грузовом
танке и отстойном танке в соответствии с надлежащими Правилами
главы II-2 Международной конвенции по охране человеческой жизни на
море 1974 года ( 995_251 ), измененной и дополненной Протоколом
1978 года к Международной конвенции по охране человеческой жизни
на море 1974 года. 4. В случае приема балласта в грузовые танки, достаточное
количество грузовых танков промывается сырой нефтью перед каждым
балластным рейсом для того, чтобы балластную воду принимали только
те грузовые танки, которые промыты сырой нефтью, учитывая характер
осуществляемых этим танкером перевозок и ожидаемые погодные
условия. 5. Каждый нефтяной танкер, применяющий систему мойки сырой
нефтью, обеспечивается: a) Руководством по эксплуатации и оборудованию, детально
описывающим систему и оборудование и уточняющим порядок
эксплуатации. Это Руководство удовлетворяет требованиям
Администрации и содержит всю информацию, изложенную в
Спецификациях, упомянутых в пункте 2 настоящего правила. Если
происходит какое-либо изменение, влияющее на систему мойки сырой
нефтью, соответственно пересматривается Руководство по
эксплуатации и оборудованию; и b) Добавлением к Журналу нефтяных операций, упомянутому в
правиле 20 настоящего Приложения в том виде, в каком оно изложено
в Добавлении 2 к Дополнению III настоящего Приложения. Добавление
должно быть постоянно приложено к Журналу нефтяных операций.
Правило 13C
Существующие танкеры, занятые в специальных перевозках
1. При условии соблюдения положений пунктов 2 и 3 настоящего
правила, правила 13 (7) - (10) настоящего Приложения не
применяются к существующим нефтяным танкерам, занятым только в
специальных перевозках между; a) портами и терминалами в пределах государства - Стороны
настоящего Протокола, или b) портами и терминалами государств - Сторон настоящего
Протокола, где: i) рейс полностью проходит в пределах Особого района,
определенного в правиле 10 (1) настоящего Приложения, или ii) рейс полностью проходит в других пределах, предписанных
Организацией. 2. Положения пункта 1 настоящего правила применяются только,
если порты и терминалы, где происходит загрузка танкеров,
осуществляющих такие рейсы, оборудованы приемными устройствами,
достаточными для приема и обработки всех балластных и промывочных
вод с нефтяных танкеров, использующих их, и если соблюдаются
следующие условия: a) с учетом исключений, предусмотренных в правиле 11
настоящего Приложения, все балластные воды, включая чистый водяной
балласт и остатки промывочных вод, содержатся на судне и
перекачиваются в приемные устройства, и компетентными властями
государства порта делается запись в соответствующий Раздел
Добавления к Журналу нефтяных операций, упомянутого в пункте 3
настоящего правила; b) было достигнуто соглашение между Администрацией и
правительствами государств порта, упомянутых в подпункте 1 "a" или
"b" настоящего правила, относительно применения существующего
нефтяного танкера для специальной перевозки. c) пригодность приемных устройств в соответствии с
положениями настоящего Приложения в вышеупомянутых портах и
терминалах, для целей настоящего правила, одобряется
правительствами государств - Сторон настоящего Протокола, в
пределах которых расположены такие порты или терминалы; и d) Международное свидетельство о предотвращении загрязнения
нефтью содержит запись о том, что нефтяной танкер занят только в
специальной перевозке. 3. Каждый нефтяной танкер, занятый в специальной перевозке,
обеспечивается Добавлением к Журналу нефтяных операций, упомянутым
в правиле 20 настоящего Приложения в том виде, в каком оно
изложено в Добавлении 3 к Дополнению III настоящего Приложения.
Добавление должно быть постоянно приложено к Журналу нефтяных
операций.
Правило 13D
Существующие нефтяные танкеры, имеющие специальные
балластные устройства
1. Если существующий нефтяной танкер построен так или
работает таким образом, что он всегда удовлетворяет требованиям
относительно осадки и дифферента, изложенным в правиле 13 (2)
настоящего Приложения, не прибегая к использованию водяного
балласта, он считается удовлетворяющим требованиям для танков
изолированного балласта, упомянутых в правиле 13 (7) настоящего
Приложения, если соблюдаются нижеследующие условия: a) порядок эксплуатации и балластные устройства одобрены
Администрацией; b) достигнуто соглашение между Администрацией и
заинтересованными правительствами государств порта Сторон
настоящего Протокола, когда выполнение требований относительно
осадки и дифферента судна достигается в рабочем порядке; и c) Международное свидетельство о предотвращении загрязнения
нефтью содержит запись о том, что нефтяной танкер работает со
специальными балластными устройствами. 2. Водяной балласт никогда не принимается в нефтяные танки,
за исключением редких рейсов, когда условия погоды настолько
тяжелы, что, по мнению капитана, необходимо принять дополнительный
водяной балласт в грузовые танки для обеспечения безопасности
судна. Этот дополнительный водяной балласт обрабатывается и
сбрасывается согласно правилу 9 настоящего Приложения, а также в
соответствии с требованиями правила 15 настоящего Приложения, и
соответствующая запись производится в Журнале нефтяных операций,
упомянутом в правиле 20 настоящего Приложения. 3. Администрация, которая внесла запись в Свидетельство в
соответствии с подпунктом 1 "c" настоящего правила, сообщает
Организации о подробностях указанного Свидетельства для рассылки
Сторонам настоящего Протокола.
Правило 13E
Защитное расположение танков изолированного балласта
1. На каждом новом танкере, перевозящем сырую нефть,
дедвейтом 20.000 тонн и более и на каждом новом танкере,
перевозящем нефтепродукты, дедвейтом 30.000 тонн и более танки
изолированного балласта, требуемые для обеспечения вместимости для
удовлетворения требованиям правила 13 настоящего Приложения,
которые расположены по длине грузового танка, устанавливаются в
соответствии с требованиями пунктов 2, 3 и 4 настоящего правила с
целью обеспечения мер предотвращения вылива нефти в случае посадки
на мель или столкновения. 2. Танки и пространства изолированного балласта, иные чем
нефтяные танки, расположенные по длине (L ) грузового танка,
t установлены так, чтобы удовлетворять следующим требованиям:
- - СУМ PA + СУМ PA >= J|L (B + 2D)| c s - t -
где: PA = площади бортовой обшивки в квадратных метрах для
c каждого танка или пространства изолированного
балласта, иного чем нефтяной танк, основанной на
проекции теоретических размерений;
PA = площади обшивки дна в квадратных метрах для
s каждого такого танка или пространства, основанной
на проекции теоретических размерений;
L = длине в метрах между носовой и кормовой
t оконечностями грузовых танков;
B = максимальной ширине судна в метрах, как это
определено в правиле 1 (21) настоящего Приложения;
D = теоретической высоте борта в метрах, измеряемой
вертикально от верхней кромки горизонтального киля
до верхней кромки бимса палубы надводного борта у
борта на миделе. На судах, имеющих закругленное
соединение палубы с бортом, теоретическая высота
борта должна измеряться до точки пересечения
теоретических линий палубы и борта, как если бы
это было угловое соединение;
J = 0,45 для нефтяных танкеров дедвейтом 20.000 тонн
0,30 для нефтяных танкеров дедвейтом 200.000 тонн
и более, при условии выполнения положений пункта 3
настоящего правила. Для промежуточных величин
дедвейта величина "J" определяется путем линейной
интерполяции.
Когда символы, указанные в настоящем пункте, встречаются в
настоящем правиле, они имеют значение, определенное в настоящем
пункте. 3. Для танкеров дедвейтом 200.000 тонн и более величина "J"
может быть уменьшена следующим образом:
- O + O -
| c s | или 0,2, в зависимости от J уменьшенная = |J - (a - -------)| того, что больше | 40 | - A -
где a = 0,25 для нефтяных танкеров дедвейтом 200.000 тонн
a = 0,40 для нефтяных танкеров дедвейтом 300.000 тонн
a = 0,50 для нефтяных танкеров дедвейтом 420.000 тонн и
более
Для промежуточных величин дедвейта величина "a" определяется
путем линейной интерполяции.
O = величине, определенной в правиле 23 (1) "a"
c
настоящего Приложения,
O = величине, определенной в правиле 23 (1) "b"
s
настоящего Приложения,
O = допускаемому выливу нефти, согласно требованиям
a
правила 24 (2) настоящего Приложения.
4. При определении величин "PA " и "PA " для танков и
c s пространств изолированного балласта, иных чем нефтяные танки,
применяется нижеследующее: a) минимальная ширина каждого бортового танка или
пространства, которые простираются до полной высоты борта судна
или от палубы до верхней части двойного дна, должна быть не менее
2 метров. Ширина измеряется от борта судна перпендикулярно внутрь
по направлению к диаметральной плоскости. Если предусматривается
меньшая ширина, бортовой танк или пространство не принимаются в
расчет при вычислении защитной зоны "PA "; и
c b) минимальная вертикальная высота каждого танка или
пространства двойного дна должна быть B / 15 или 2 метра в
зависимости от того, что меньше. Если предусматривается меньшая
высота, танк или пространство двойного дна не принимаются в расчет
при вычислении защитной зоны "PA ".
s Минимальная ширина и высота бортовых танков и танков двойного
дна измеряется без учета льял и в случае минимальной ширины
измеряется без учета закругленного соединения палубы с бортом.
Правило 14 - без изменений.
Правило 15 - в существующем тексте настоящего правила
зачеркнуть ссылку на "(1973)" применительно к Международному
свидетельству по предотвращению загрязнения нефтью.
Правила 16 - 17 - без изменений.
Правило 18
Насосы, трубопроводы и устройства для сброса
на нефтяных танкерах
Пункты 1 - 4 - без изменений.
В существующий текст дополнительно вносятся следующие пункты: 5. Каждый новый нефтяной танкер, который должен
обеспечиваться танками изолированного балласта или оборудоваться
системой мойки сырой нефтью, удовлетворяет следующим требованиям: a) он оборудуется нефтяным трубопроводом, сконструированным
таким образом, чтобы свести к минимуму задержку нефти в
трубопроводе; и b) предусматриваются средства для осушки всех грузовых
насосов и всего нефтяного трубопровода при завершении разгрузки,
где необходимо, присоединением к устройству для зачистки. Стоки
трубопровода и насосов должны сбрасываться как на берег, так и в
грузовые танки или сточные танки. Для сброса на берег
предусматривается специальный трубопровод небольшого диаметра,
присоединяемый снаружи к клапанам коллектора. 6. Каждый танкер, перевозящий сырую нефть, который должен
обеспечиваться танками изолированного балласта или оборудоваться
системой мойки сырой нефтью, или на котором применяются
предназначенные для чистого балласта танки, удовлетворяет
требованиям пункта 5 "b" настоящего правила.
Правило 19 - без изменений.
Правило 20 - В существующем тексте настоящего правила
зачеркнуть ссылку на "(1973)" применительно к Международному
свидетельству по предотвращению загрязнения нефтью.
Правила 21 - 25 - без изменений.
Дополнение I
Перечень нефти и нефтепродуктов
Без изменений
Дополнение II
Форма свидетельства
Существующая форма Свидетельства заменяется следующей формой:
Международное свидетельство
о предотвращении загрязнения нефтью
Выдано в соответствии с положениями Протокола 1978 года к
Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973
года по уполномочию правительства __________________________________________________________________
(полное официальное наименование страны) __________________________________________________________________
(полное официальное наименование компетентного лица или
организации, уполномоченных в соответствии с положениями Протокола
1978 года к Международной конвенции по предотвращению загрязнения
с судов 1973 года) ------------------------------------------------------------------ | Название | Регистрационный | Порт | Валовая | | судна | номер или буквы | приписки | вместимость | |-------------+---------------------+-------------+--------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------ Тип судна:
Танкер, перевозящий сырую нефть <*>
Танкер, перевозящий нефтепродукты <*>
Танкер, перевозящий сырую нефть / нефтепродукты <*>
Судно, иное чем нефтяной танкер, с грузовыми танками,
подпадающее под действие правила 2 (2) Приложения 1 Протокола <*> Судно, иное чем любое из перечисленных выше <*> Дата контракта на постройку или значительное переоборудование Дата закладки киля или дата, на которую судно находилось в
аналогичной стадии постройки, или дата начала значительного
переоборудования _____________________________________________ Дата поставки судна или окончания значительного
переоборудования _____________________________________________ ------------ <*> Ненужное зачеркнуть.
Часть A. Для всех судов
Судно оборудовано: для всех судов вместимостью 400 брутто-регистровых тонн и
более: a) нефтесепарационным оборудованием <*> (способным обеспечить
сток с содержанием нефти, не превышающим 100 частей на миллион) b) системой фильтрации нефти <*> (способной обеспечить сток с
содержанием нефти, не превышающим 100 частей на миллион) для судов вместимостью 10.000 брутто-регистровых тонн и
более: c) системой автоматического замера и контроля над сбросом
нефти <*> (дополнительно к указанным выше в пунктах "a" и "b") или d) нефтесепарационным оборудованием и системой фильтрации
нефти <*> (способным обеспечить сток с содержанием нефти, не
превышающим 15 частей на миллион) вместо указанных выше в пунктах
"a" или "b". Перечисление требований, от которых предоставлено изъятие в
соответствии с правилами 2 (2) и 2 (4) "a" Приложения 1 Протокола. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Замечания: ----------- <*> Ненужное зачеркнуть.
Оговорка для существующих судов <*>
Настоящим удостоверяется, что данное судно в настоящее время
оборудовано так, чтобы соответствовать требованиям Протокола 1978
года к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с
судов 1973 года, применительно к существующим судам <**>
Подписано _______________________________
(Подпись должным образом
уполномоченного лица)
Совершено в _____________________________
Дата ____________________________________
(Печать или штамп организации,
выдавшей Свидетельство)
----------- <*> Эту запись следует делать только в первом Свидетельстве,
выданном любому судну. <**> Срок после вступления в силу Протокола, в течение
которого поставляется нефтесепарационное оборудование, система
контроля над сбросом нефти, система фильтрации нефти и / или
приспособления отстойных танков, указан в правилах 13A (3), 15 (1)
и 16 (4) Приложения 1 Протокола.
Часть B. Нефтеналивные танкеры <*>
------------------------------------------------------------------ | 3 | Дедвейт судна | Длина судна | |Грузовместимость судна (м )| (метрич. тонны) | (м) | |---------------------------+--------------------+---------------| | | | | ------------------------------------------------------------------ ------------ <*> Сведения этой части приводятся для нефтяных танкеров,
включая комбинированные грузовые суда и соответствующие сведения -
для судов, не являющихся нефтяными танкерами, построенных и
используемых для перевозки нефти наливом в танках суммарной
вместимостью 200 кубических метров и более.
Удостоверяется, что данное судно построено и оборудовано и
работает в соответствии с нижеследующим: 1. Данное судно: a) должно быть построено в соответствии с требованиями
правила 24 Приложения 1 к Протоколу и отвечать этим требованиям
<**> b) не должно быть построено в соответствии с требованиями
правила 24 Приложения 1 к Протоколу <**> c) не должно быть построено в соответствии с требованиями
правила 24 Приложения 1 к Протоколу, но должно отвечать его
требованиям <**> 2. Данное судно: a) должно быть построено в соответствии с требованиями
правила 13E Приложения 1 к Протоколу и отвечать этим требованиям
<**> b) не должно быть построено в соответствии с требованиями
правила 13E Приложения 1 к Протоколу <**> ------------ <**> Ненужное зачеркнуть.
3. Данное судно: a) должно быть обеспечено танками изолированного балласта в
соответствии с требованиями правила 13 Приложения 1 к Протоколу и
отвечать этим требованиям <*> b) не должно обеспечиваться танками изолированного балласта в
соответствии с требованиями правила 13 Приложения 1 к Протоколу, и
отвечать этим требованиям <*> c) не должно обеспечиваться танками изолированного балласта в
соответствии с требованиями правила 13 Приложения 1 к Протоколу и
отвечать этим требованиям <*> d) в соответствии с правилом 13C или 13D Приложения 1 к
Протоколу и, как указано в части С настоящего Свидетельства,
освобождено от выполнения требований правила 13 Приложения 1 к
Протоколу <*> e) оборудовано системой очистки грузовых танков путем мойки
сырой нефтью в соответствии с требованиями правила 13B Приложения
1 к Протоколу, вместо обеспечения танками изолированного балласта
<*> f) обеспечивается предназначенными для чистого балласта
танками в соответствии с требованиями правила 13A Приложения 1 к
Протоколу, вместо обеспечения танками изолированного балласта или
оборудования системой очистки грузовых танков путем мойки сырой
нефтью <*> ------------------ <*> Ненужное зачеркнуть.
4. Данное судно: a) должно быть оборудовано системой очистки грузовых танков
путем мойки сырой нефтью в соответствии с требованиями правила 13B
Приложения 1 к Протоколу и удовлетворять этим требованиям <*> b) не должно быть оборудовано системой очистки грузовых
танков путем мойки сырой нефтью в соответствии с требованиями
правила 13B Приложения 1 к Протоколу <*> ---------- <*> Ненужное зачеркнуть.
Танки изолированного балласта <**>
Танки изолированного балласта размещаются следующим образом: ------------------------------------------------------------------ | Танк | 3 | Танк | 3 | | | Объем (м ) | | Объем (м ) | |--------------+----------------+--------------+-----------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------ ------------ <**> Зачеркнуть, если неприменимо.
Предназначенные для чистого балласта танки <*>
Данное судно применяет предназначенные для чистого балласта танки
до _______________ в соответствии с требованиями правила 13A (дата) Приложения 1 к Протоколу.
Предназначенные для чистого балласта танки размещаются
следующим образом: ------------------------------------------------------------------ | Танк | 3 | Танк | 3 | | | Объем (м ) | | Объем (м ) | |--------------+----------------+--------------+-----------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------ Руководство <*>
Настоящим удостоверяется, что данное судно снабжено: a) действующим Руководством по эксплуатации предназначенных
для чистого балласта танков в соответствии с правилом 13A
Приложения 1 к Протоколу <**> b) действующим Руководством по эксплуатации и оборудованию
для мойки сырой нефтью в соответствии с правилом 13B Приложения 1
к Протоколу <**> Название действующего Руководства ________________________________
Подписано:________________________________________________
(Подпись должным образом уполномоченного лица)
Место: ________________________________________________
Дата: ________________________________________________
(Печать или штамп организации, выдавшей Свидетельство)
Название действующего Руководства ________________________________
Подписано:________________________________________________
(Подпись должным образом уполномоченного лица)
Место:____________________________________________________
Дата:____________________________________________________.
(Печать или штамп организации, выдавшей Свидетельство)
--------- <*> Зачеркнуть, если неприменимо. <**> Ненужное зачеркнуть.
Часть C. Изъятия <*>
Настоящим удостоверяется, что данное судно: a) занято только в перевозках между _____________________ и ____________________________________ в соответствии с правилом 13C
Приложения 1 к Протоколу <**> или b) применяет специальные балластные устройства в соответствии
с правилом 13D Приложения 1 к Протоколу <**> и, следовательно,
освобождено от выполнения требований правила 13 Приложения 1 к
Протоколу.
Подписано:_______________________________
(Подпись должным образом
уполномоченного лица)
Место:___________________________________
Дата:____________________________________
(Печать или штамп организации,
выдавшей Свидетельство)
-------- <*> Зачеркнуть, если неприменимо. <**> Ненужное зачеркнуть.
Настоящим удостоверяется: Что судно освидетельствовано в соответствии с правилом 4
Приложения 1 Протокола 1978 года к Международной конвенции по
предотвращению загрязнения с судов 1973 года, в отношении
предотвращения загрязнения нефтью; и Что освидетельствованием установлено, что конструкция,
оборудование, системы, устройства, приспособления и материалы
судна и его состояние во всех отношениях удовлетворительны и что
судно удовлетворяет применимым требованиям Приложения 1 к
Протоколу. Настоящее Свидетельство действительно до ____________________
при условии проведения промежуточного(ых)
освидетельствования(ий) через ________________________________ Выдано в ____________________________________________________
(Место выдачи Свидетельства)
____________________ 19 ____________ __________________________
(Подпись должным образом
уполномоченного лица)
(Печать или штамп организации, выдавшей Свидетельство)
Промежуточное освидетельствование
Настоящим удостоверяется, что при промежуточном
освидетельствовании, требуемом правилом 4 (1) "c" Приложения 1 к
Протоколу 1978 года к Международной конвенции по предотвращению
загрязнения с судов 1973 года, установлено, что данное судно и его
состояние удовлетворяют соответствующим положениям этого
Протокола.
Подписано _______________________________
(Подпись должным образом
уполномоченного лица)
Место ___________________________________
Дата ___________________________________
Следующее промежуточное
освидетельствование должно быть _________
(Печать или штамп организации,
выдавшей Свидетельство)
Подписано _______________________________
(Подпись должным образом
уполномоченного лица)
Место ___________________________________
Дата ___________________________________
Следующее промежуточное
освидетельствование должно быть _________
(Печать или штамп организации,
выдавшей Свидетельство)
Подписано _______________________________
(Подпись должным образом
уполномоченного лица)
Место ___________________________________
Дата ___________________________________
Следующее промежуточное
освидетельствование должно быть _________
(Печать или штамп организации,
выдавшей Свидетельство)
Подписано _______________________________
(Подпись должным образом
уполномоченного лица)
Место ___________________________________
Дата ___________________________________
Следующее промежуточное
освидетельствование должно быть _________
(Печать или штамп организации,
выдавшей Свидетельство)
Дополнение III
Форма журнала нефтяных операций
Журнал нефтяных операций
Следующие формы Добавлений к Журналу нефтяных операций
прилагаются к существующей форме:
Добавление 1
Форма добавления к журналу нефтяных операций
для нефтяных танкеров, на которых применяются
предназначенные для чистого балласта танки <*>
Название судна ___________________________________________________
Регистрационный номер судна или буквы ____________________________
Общая грузовместимость _______________________ в кубических метрах
Общая вместимость предназначенных для чистого балласта танков ______________________________________________ в кубических метрах
Следующие танки предназначаются в качестве танков чистого
балласта:
------------------------------------------------------------------ | Танк | 3 | Танк | 3 | | | Объем (м ) | | Объем (м ) | |--------------+----------------+--------------+-----------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------ Примечание. Сроки, охватываемые данным Добавлением, должны
соответствовать срокам, охватываемым Журналом нефтяных операций. ---------- <*> Настоящее Добавление должно быть приложено к Журналу
нефтяных операций для нефтяных танкеров, на которых применяются
предназначенные для чистого балласта танки в соответствии с
правилом 13A Приложения 1 Протокола 1978 года к Международной
конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года. Другие
необходимые данные должны быть внесены в Журнал нефтяных операций.
A. Балластировка предназначенных для чистого балласта танков ------------------------------------------------------------------ |101 | Номер(а) заполненного(ых) | | | | | | балластом танка(ов) | | | | |----+----------------------------------+------+--------+--------| |102 | Дата и местонахождение судна, | | | | | | когда вода, предназначенная | | | | | | для промывки, или минимальный | | | | | | балласт для остойчивости в | | | | | | порту, были приняты в | | | | | | предназначенные для чистого | | | | | | балласта танки | | | | |----+----------------------------------+------+--------+--------| |103 | Дата и местонахождение судна, | | | | | | когда насос(ы) и трубопроводы | | | | | | были промыты со сливом в | | | | | | отстойный танк | | | | |----+----------------------------------+------+--------+--------| |104 | Дата и местонахождение судна, | | | | | | когда был принят дополнительный | | | | | | водяной балласт в предназначенные| | | | | | для чистого балласта танки | | | | |----+----------------------------------+------+--------+--------| |105 | Дата, время и местонахождение | | | | | | судна в момент, когда были | | | | | | закрыты: | | | | | | a) клапаны, ведущие в | | | | | | отстойные танки; | | | | | | b) клапаны, ведущие в | | | | | | грузовые танки; | | | | | | c) клапаны, связанные с | | | | | | системой чистого | | | | | | балласта | | | | |----+----------------------------------+------+--------+--------| |106 | Количество чистого балласта, | | | | | | принятого на борт судна | | | | ------------------------------------------------------------------
Нижеподписавшиеся удостоверяют, что после окончания
балластировки предназначенных для чистого балласта танков, в
дополнение к вышесказанному, были закрыты все забортные кингстоны,
соединения грузовых танков с трубопроводами, а также соединения
между танками.
Дата записи ____________ Лицо, ответственное за операцию _________
Капитан _________________________________
B. Сброс чистого балласта ------------------------------------------------------------------ |107 | Номер(а) танка(ов) | | | | |----+------------------------------------+------+-------+-------| |108 | Дата, время и местонахождение | | | | | | судна в начале сброса чистого | | | | | | балласта: | | | | | | a) в море или | | | | | | b) в приемные устройства | | | | |----+------------------------------------+------+-------+-------| |109 | Дата, время и местонахождение | | | | | | судна в конце сброса в море | | | | |----+------------------------------------+------+-------+-------| |110 | Количество сброшенной: | | | | | | a) в море или | | | | | | b) в приемные устройства | | | | |----+------------------------------------+------+-------+-------| |111 | Была ли осуществлена проверка | | | | | | водяного балласта на предмет | | | | | | загрязнения нефтью до сброса? | | | | |----+------------------------------------+------+-------+-------| |112 | Была ли осуществлена проверка | | | | | | сбрасываемого балласта прибором | | | | | | для определения содержания нефти | | | | | | во время сброса? | | | | |----+------------------------------------+------+-------+-------| |113 | Были ли какие-либо признаки | | | | | | загрязнения водяного балласта | | | | | | нефтью до или во время сброса? | | | | |----+------------------------------------+------+-------+-------| |114 | Дата и местонахождение судна, | | | | | | когда насос и трубопроводы | | | | | | были промыты после погрузки | | | | |----+------------------------------------+------+-------+-------| |115 | Дата, время и местонахождение | | | | | | судна в момент, когда были | | | | | | закрыты: | | | | | | a) клапаны, ведущие в отстойный | | | | | | танк, | | | | | | b) клапаны, ведущие в грузовые | | | | | | танки, | | | | | | c) и клапаны, связанные с системой| | | | | | чистого балласта | | | | |----+------------------------------------+------+-------+-------| |116 | Количество загрязненной воды, | | | | | | перекаченной в отстойный(ые) | | | | | | танк(и). Указать номер(а) | | | | | | отстойного(ых) танка(ов) | | | | ------------------------------------------------------------------
Нижеподписавшиеся удостоверяют, что после окончания сброса
чистого балласта, в дополнение к вышесказанному, были закрыты все
забортные кингстоны, отливные забортные клапаны, соединения
грузовых танков с трубопроводами и соединения между танками, а
также, насос(ы) и трубопроводы, предназначенные для операций,
связанных с чистым балластом, были надлежащим образом прочищены
после окончания сброса чистого балласта.
Дата записи ____________ Лицо, ответственное за операцию _________
Капитан _________________________________
Добавление 2
Форма добавления к журналу нефтяных операций
для танкеров, перевозящих сырую нефть, при
эксплуатации которых применяется метод очистки
грузовых танков сырой нефтью <*>
Название судна ___________________________________________________
Регистрационный номер судна или буквы ____________________________
Общая грузовместимость _______________________ в кубических метрах
Рейс из ____________________(дата) в ______________________ (дата)
(Порт(ы) (Порт(ы)
Примечания. Сроки, охватываемые данным Добавлением, должны
соответствовать срокам, охватываемым Журналом нефтяных операций.
Грузовые танки, промываемые сырой нефтью, должны соответствовать
танкам, описание которых дано в Руководстве по эксплуатации и
оборудованию, требуемым правилом 13B (5) "a" Протокола. Должна быть отведена отдельная графа для танков, промытых или
сполоснутых водой. ----------- <*> Настоящее Добавление должно быть приложено к Журналу
нефтяных операций для танкеров, перевозящих сырую нефть, при
эксплуатации которых применяется метод очистки грузовых танков
сырой нефтью в соответствии с правилом 13B Приложения 1 Протокола
1978 года к Международной конвенции по предотвращению загрязнения
с судов 1973 года и предусмотрено для замены раздела "e" Журнала
нефтяных операций. Подробные сведения о балластировке и
разбалластировке и другие необходимые данные должны быть внесены в
Журнал нефтяных операций.
A. Промывка сырой нефтью ------------------------------------------------------------------ |201 | Когда (дата) и где (порт) | | | | | | | была проведена промывка | | | | | | | сырой нефтью или место | | | | | | | нахождения судна, если | | | | | | | промывка сырой нефтью была | | | | | | | проведена между двумя | | | | | | | портами разгрузки | | | | | |----+------------------------------+-----+-------+------+-------| |202 | Номер(а) промытого(ых) | | | | | | | танка(ов) (см. Примечание 1)| | | | | |----+------------------------------+-----+-------+------+-------| |203 | Количество машинок, | | | | | | | находящихся в эксплуатации | | | | | |----+------------------------------+-----+-------+------+-------| |204 | Мойка начата: | | | | | | | a) дата и время | | | | | | | b) незаполненная часть | | | | | | | объема танка | | | | | |----+------------------------------+-----+-------+------+-------| |205 | Применяемый порядок мойки | | | | | | | (см. Примечание 2) | | | | | |----+------------------------------+-----+-------+------+-------| |206 | Давление в моечном | | | | | | | трубопроводе | | | | | |----+------------------------------+-----+-------+------+-------| |207 | Мойка завершена или | | | | | | | приостановлена: | | | | | | | a) дата и время | | | | | | | b) незаполненная часть | | | | | | | объема танка | | | | | |----+------------------------------+-----+-------+------+-------| |208 | Замечания | | | | | ------------------------------------------------------------------
Танки были промыты в соответствии с программой, изложенной в
Руководстве по эксплуатации и оборудованию (см. Примечание 3), и
было подтверждено, что после промывки они были сухими.
Дата записи ____________ Лицо, ответственное за операцию _________
Капитан _________________________________
Примечания. 1. Если отдельный танк имеет больше машинок, чем возможно
одновременно применять, как это указано в Руководстве по
эксплуатации и оборудованию, то секцию, промываемую сырой нефтью,
необходимо обозначить, например: N 2 центр, секция, обращенная к
носу. 2. В соответствии с Руководством по эксплуатации и
оборудованию укажите, применялся однокаскадный или многокаскадный
метод промывки. Если применялся многокаскадный метод промывки,
укажите вертикальную дугу, охватываемую машинками, и сколько раз
эта дуга охватывается на этой определенной стадии программы. 3. Если программы, указанные в Руководстве по эксплуатации и
оборудованию, не соблюдаются, то подробные сведения должны быть
указаны в графе "Замечания".
B. Споласкивание или промывка днищ танка ------------------------------------------------------------------ |209 | Дата и местонахождение судна | | | | | | | в момент споласкивания или | | | | | | | промывки | | | | | |-----+------------------------------+------+------+------+------| |210 | Номер(а) танка(ов) и дата | | | | | |-----+------------------------------+------+------+------+------| |211 | Количество используемой воды | | | | | |-----+------------------------------+------+------+------+------| |212 | Перекачка в: | | | | | | | a) приемные устройства | | | | | | | b) отстойный(ые) танк(и) | | | | | | | (указать номер(а) | | | | | | | отстойного(ых) танка(ов)) | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Дата записи ____________ Лицо, ответственное за операцию _________
Капитан _________________________________
Добавление 3
Форма добавления к журналу
нефтяных операций для нефтяных танкеров,
занятых в специальных перевозках <*>
Название судна ___________________________________________________
Регистрационный номер или буквы __________________________________
Общая грузовместимость _______________________ в кубических метрах
Общее количество водяного балласта в соответствии с требованиями
правила 13 (2) и (3) Приложения 1 Протокола ______________________
Рейсы из ___________________________ в ___________________________
(Порт(ы) (Порт(ы)
Примечание. Сроки, охватываемые настоящим Добавлением, должны
соответствовать срокам, охватываемым Журналом нефтяных операций. -------------- <*> Настоящее Добавление должно быть приложено к Журналу
нефтяных операций для нефтяных танкеров, занятых только в
специальных перевозках в соответствии с правилом 13C Приложения 1
Протокола 1978 года к Международной конвенции по предотвращению
загрязнения с судов 1973 года и предусмотрено для замены разделов
"d", "f", "g" и "i" Журнала нефтяных операций. Другие необходимые
данные должны быть внесены в Журнал нефтяных операций.
A. Погрузка водяного балласта ------------------------------------------------------------------ |301 | Номер(а) танка(ов), | | | | | | | заполненного(ых) | | | | | | | балластом | | | | | |-----+------------------------------+------+------+------+------| |302 | Дата и местонахождение | | | | | | | судна во время | | | | | | | балластировки | | | | | |-----+------------------------------+------+------+------+------| |303 | Общее количество | | | | | | | погруженного балласта | | | | | | | в кубических метрах | | | | | |-----+------------------------------+------+------+------+------| |304 | Метод расчета количества | | | | | | | водяного балласта | | | | | |-----+------------------------------+------+------+------+------| |305 | Замечания | | | | | |-----+------------------------------+------+------+------+------| |306 | Дата и подпись | | | | | | | ответственного лица | | | | | |-----+------------------------------+------+------+------+------| |307 | Дата и подпись капитана | | | | | ------------------------------------------------------------------
B. Перераспределение водяного балласта на судне ------------------------------------------------------------------ |308 | Причины перераспределения | | | | | |-----+------------------------------+------+------+------+------| |309 | Дата и подпись лица, | | | | | | | ответственного за операцию | | | | | |-----+------------------------------+------+------+------+------| |310 | Дата и подпись капитана | | | | | ------------------------------------------------------------------
C. Сброс водяного балласта в приемные устройства ------------------------------------------------------------------ |311 | Дата и порт(ы) сброса | | | | | | | водяного балласта | | | | | |-----+------------------------------+------+------+------+------| |312 | Наименование или назначение | | | | | | | приемного устройства | | | | | |-----+------------------------------+------+------+------+------| |313 | Общее количество сброшенного | | | | | | | водяного балласта в | | | | | | | кубических метрах | | | | | |-----+------------------------------+------+------+------+------| |314 | Метод расчета количества | | | | | | | водяного балласта | | | | | |-----+------------------------------+------+------+------+------| |315 | Дата и подпись лица, | | | | | | | ответственного за операцию | | | | | |-----+------------------------------+------+------+------+------| |316 | Дата и подпись капитана | | | | | |-----+------------------------------+------+------+------+------| |317 | Дата, подпись и штамп | | | | | | | представителя портовых | | | | | | | властей | | | | | ------------------------------------------------------------------
Приложение II
Правила
контроля над загрязнением при перевозке
ядовитых жидких веществ наливом
Без изменений
Приложение III
Правила
предотвращения загрязнения вредными веществами,
перевозимыми морем в упаковке, грузовых контейнерах,
съемных танках или в автодорожных или
железнодорожных цистернах
Без изменений
Приложение IV
Правила
предотвращения загрязнения сточными водами с судов
Без изменений
Приложение V
Правила
предотвращения загрязнения мусором с судов
Без изменений
Заверенная подлинная копия русского текста Протокола 1978
года к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с
судов 1973 года, совершенного в Лондоне 17 февраля 1978 года,
оригинал которого сдан на хранение Генеральному секретарю
Межправительственной морской консультативной организации. За Генерального секретаря Межправительственной морской
консультативной организации:
(Подпись)вгору