Конвенція про тимчасове ввезення (укр/рос)
Рада Митного Співробітництва; Конвенція, Модель, Міжнародний документ [...] від 26.06.1990
Документ 995_472, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.05.2014, підстава - 976_015


              Стаття 17 
Пропускаються із звільненням від ввізного мита та податків і
не підлягають ніяким заборонам та обмеженням при ввезенні
документи на тимчасове ввезення чи частини таких документів,
видані чи призначені для видачі на території ввезення зазначених
документів, які відправлені асоціаціям, що видають документи,
асоціацією-гарантом, міжнародною організацією чи митними органами
Договірної Сторони. Відповідні пільги надаються при вивезенні.
Стаття 18
1. Кожна Договірна Сторона має право робити застереження
відповідно до статті 29 цієї Конвенції стосовно прийняття книжок
ATA для поштових перевезень. 2. Ніякі інші застереження до цього Додатка не дозволяються.
Стаття 19
1. При набутті чинності цей Додаток, відповідно до статті 27
цієї Конвенції, скасує і замінить Митну конвенцію стосовно книжок
ATA на тимчасове ввезення товарів, підписану у Брюсселі 6 грудня
1961 року ( 995_428 ) (Конвенцію ATA), у стосунках між Договірними
Сторонами, які прийняли цей Додаток і які є Договірними Сторонами
зазначеної Конвенції. 2. Незважаючи на положення пункту 1 цієї статті, книжки ATA,
які були видані із застосуванням Конвенції ATA ( 995_428 ), до
набуття чинності цим Додатком, приймаються до закінчення виконання
операцій, для яких вони були видані.
Додаток I до Додатка A
Модель книжки ATA
Книжка ATA повинна бути надрукована англійською чи
французькою мовами, а також може бути надрукована іншою мовою.
Розміри книжки ATA повинні бути 396 x 210 міліметрів, розміри
відривного талона повинні бути 297 x 210 міліметрів.
( 995_472a )
Інструкція
з користування книжкою ATA
1. Усі товари, на які заводиться книжка, повинні бути
записані у колонки 1-6 загального переліку. Якщо місця,
відведеного для цього на зворотному боці обкладинки, виявиться
недостатньо, то можна скористатись додатковими аркушами, що
відповідають офіційному зразку. 2. Для того, щоб закрити загальний перелік, слід у кінці
записати, цифрами і словами, підсумки у колонках 3 і 5. Якщо
загальний перелік складається з кількох сторінок, то кількість
додаткових аркушів повинна бути зазначена цифрами і словами внизу
на звороті обкладинки. Такі самі методи слід застосовувати для переліків відривних
талонів. 3. Кожному виду товарів слід присвоїти порядковий номер, який
повинен бути проставлений у колонці 1. Товари, які мають
відокремлені частини (у тому числі запасні частини (деталі) та
додаткові пристосування), можуть мати один порядковий номер. У
такому разі в колонці 2 слід уточнити характер, вартість і, якщо
це потрібно, вагу кожної частини, а в колонках 4 і 5 повинні бути
вказані лише підсумкові значення ваги та вартості. 4. При складанні переліків відривних талонів слід
користуватись тими самими порядковими номерами, які наведено в
загальному переліку. 5. Для полегшення митного контролю рекомендується розбірливо
наносити на кожній одиниці товару (у тому числі відокремлені
частини) відповідний порядковий номер. 6. Товари одного й того ж характеру можуть групуватись, за
умови, що кожному з них буде присвоєно порядковий номер. Якщо
згруповані товари мають різну вартість чи вагу, то слід вказувати
їхню відповідну вартість і, якщо є, їхню вагу в колонці 2. 7. У випадку товарів для виставок, імпортеру рекомендується,
в його ж власних інтересах, зазначати у пункті C відривного талона
на ввезення назву виставки і місце, де вона проводиться, а також
ім'я та адресу її організатора. 8. Книжка повинна заповнюватись розбірливо, а записи не
повинні витиратись. 9. Усі товари, внесені в книжку, повинні перевірятись та
братись під відповідальність у країні відправлення і там з цією
метою пред'являтись для огляду разом із книжкою митним установам,
за винятком випадків, коли цей огляд не передбачується митними
правилами цієї країни. 10. Якщо книжка заповнюється іншою мовою, яка не є мовою
країни ввезення, митні установи можуть вимагати переклад її
змісту. 11. Власник повертає прострочені книжки та книжки, якими
більше не користуються, асоціації, яка видає ці книжки. 12. Усі цифрові дані повинні записуватись арабськими цифрами. 13. Відповідно до стандарту ISO 8601, дати повинні
зазначатись у такому порядку: рік/місяць/день. 14. Якщо використовуються блакитні бланки (аркуші) для
операцій митного транзиту, то власник повинен подати свою книжку
до установи з надання режиму митного транзиту, і пізніше, протягом
термінів, встановлених для транзиту, до установи, названою
"установою призначення" операції митного транзиту. Митні служби
повинні належним чином ставити штамп та підпис на корінцях та
відривних талонах цих бланків.
Додаток II до Додатка A
Модель книжки CPD
Книжка CPD друкується англійською та французькою мовами.
Розмір книжки CPD повинен бути 297 x 210 міліметрів.
Асоціація, яка видає документи, повинна вказати свою назву на
кожному відривному талоні та перші літери міжнародної ланцюгової
системи гарантій, до якої вона належить.
( 995_472b )
Додаток B.1
Додаток щодо товарів, призначених для показу чи
використання на виставках, ярмарках, зустрічах
та подібних заходах
Глава I
Визначення
Стаття 1
Для цілей цього Додатка термін "захід" означає: 1. Виставку, ярмарок та подібний показ або демонстрацію в
галузях торгівлі, промисловості, сільського господарства або
ремісництва; 2. Виставку або зустріч, організовану головним чином у
благодійних цілях; 3. Виставку або зустріч, організовану головним чином для
сприяння дослідженням, мистецтву, ремісництву, спорту або
науковій, освітній чи культурній діяльності, сприяння релігійним
знанням або культу, для розвитку туризму або для сприяння дружбі
між народами; 4. Зустріч представників будь-якої міжнародної організації
або міжнародної групи організацій, або 5. Представницьку зустріч офіційного чи меморіального
характеру; за винятком виставок, організованих для приватних цілей в
магазинах чи торгових приміщеннях з метою продажу іноземних
товарів.
Глава II
Сфера застосування
Стаття 2
1. Відповідно до статті 2 цієї Конвенції, правом на тимчасове
ввезення користуються такі товари: a) товари, призначені бути виставленими чи стати предметом
показу під час заходу, у тому числі устаткування, зазначене у
Додатках до Угоди про ввезення предметів освітнього, наукового та
культурного характеру, ЮНЕСКО, Нью-Йорк, 22 листопада 1950 року
( 995_311 ), та в Додатках до Протоколу до неї, Найробі, 26
листопада 1976 року ( 995_312 ); b) товари, призначені для використання для потреб презентації
іноземних товарів на заходах, у тому числі:
i) товари, необхідні для демонстрації виставлених
іноземних машин чи пристроїв,
ii) матеріали для будівництва та виконання декоративних
робіт, у тому числі електричне обладнання, для тимчасових стендів
іноземних експонентів,
iii) рекламні та демонстраційні матеріали, явно призначені
для використання як реклама для виставлених іноземних товарів,
такі, як відео- та аудіозаписи, плівки та діапозитиви, а також
апаратура, необхідна для їх використання; c) устаткування, у тому числі технічні засоби для усного
перекладу, аудіо- та відеозаписуюча апаратура, а також фільми
навчального, наукового чи культурного характеру, призначені для
використання на міжнародних зустрічах, конференціях та конгресах. 2. Для того, щоб можна було скористатись пільгами, які
надаються цим Додатком: a) кількість чи обсяг кожного ввезеного товару повинні бути
обґрунтованими й відповідати меті його ввезення; b) умови, встановлені цією Конвенцією, повинні виконуватись
таким чином, щоб задовольнити митні органи території тимчасового
ввезення.
Глава III
Різні положення
Стаття 3
Протягом усього періоду користування правами на пільги,
передбаченими цією Конвенцією, товари, на які поширено режим
тимчасового ввезення, за винятком випадків, коли це дозволяється
національним законодавством території тимчасового ввезення, не
можуть бути: a) позичені чи використані будь-яким чином як винагорода або
предмет оренди; або b) перевезені з місця проведення заходу.
Стаття 4
1. Термін вивезення товарів, ввезених з метою їхньої
демонстрації чи використання на виставці, ярмарку, конгресі чи
іншому подібному заході, становить не менше шести місяців,
починаючи з дати тимчасового ввезення. 2. Незважаючи на положення пункту 1 цієї статті, митні органи
дозволяють залишати на території тимчасового ввезення товари,
призначені для показу чи використання у рамках заходу, що
відбудеться пізніше, за умови, що вони відповідають положенням
законодавства цієї території та що товари будуть потім вивезені у
термін до одного року від дати їхнього тимчасового ввезення.
Стаття 5
1. Відповідно до положень статті 13 цієї Конвенції, надається
звільнення від ввізного мита і податків та не застосовуються
заборони і обмеження на ввезення для внутрішнього вжитку таких
товарів: a) Невеликі зразки, які представляють іноземні товари,
виставлені на заході, у тому числі зразки продуктів харчування і
напоїв, ввезених у вигляді таких зразків або одержаних у рамках
такого заходу з товарів, ввезених у нефасованому стані, за умови,
що:
i) вони є іноземними товарами, поставленими безоплатно, і
служать виключно для безкоштовного розповсюдження серед публіки в
рамках заходу для індивідуального використання чи споживання
особами, яким вони надаються,
ii) вони можуть бути ідентифіковані як зразки рекламного
характеру та мають невисоку індивідуальну вартість,
iii) вони непридатні для комерційних цілей і, якщо це
можливо, упаковані в кількості, значно меншій, ніж у найменшій
упаковці, що продається вроздріб,
iv) зразки харчових продуктів і напоїв, які не
розповсюджуються в упаковках, передбачених у пункті "iii" вище,
споживаються на заході, та
v) згідно з оцінкою митних органів території тимчасового
ввезення, загальна вартість і кількість зразків перебувають у
розумних межах, з урахуванням характеру заходу, кількості
відвідувачів та важливості участі у заході експонента; b) Товари, ввезені виключно для цілей показу їх або для
показу роботи іноземних машин та апаратури, представлених на
заході, і які споживаються чи руйнуються у процесі цього показу,
за умови, що, згідно з оцінкою митних органів території
тимчасового ввезення, загальна вартість і кількість зразків
перебуває у розумних межах, з урахуванням характеру заходу,
кількості відвідувачів та важливості участі у заході експонента; c) Вироби низької вартості, які цілком використовуються для
спорудження, облаштування та оздоблення тимчасових стендів
іноземних експонентів на заході, такі як фарби, лаки та шпалери; d) Друкована продукція, каталоги, проспекти, прейскуранти,
рекламні плакати, календарі, як ілюстровані, так і неілюстровані,
та фотографії без рамок, явно призначені для використання в цілях
реклами товарів, виставлених на заході, якщо тільки:
i) вони є іноземними товарами, поставленими безоплатно, і
служать виключно для безкоштовного поширення серед публіки в
рамках заходу, та
ii) згідно з оцінкою митних органів території тимчасового
ввезення, загальна вартість і кількість зразків перебувають у
розумних межах, з урахуванням характеру заходу, кількості
відвідувачів та важливості участі у заході експонента; e) Архіви, бланки та інші документи, призначені для
використання як такі у ході чи у зв'язку із міжнародними
зібраннями, конференціями чи конгресами. 2. Положення пункту 1 цієї статті не поширюються на
алкогольні напої, тютюнові вироби та пальне.
Стаття 6
1. Митний огляд та розмитнення при ввезенні і при реекспорті
товарів, які мають бути чи були представлені або використані в
рамках заходу, здійснюються, коли це є можливим та доцільним, на
місцях проведення такого заходу. 2. Кожна Договірна Сторона намагатиметься, в усіх випадках,
коли вона вважатиме за доцільне, з урахуванням важливості та
розміру заходу, на розумний період часу відкрити митну установу на
місцях проведення заходу, організованого на її території.
Стаття 7
На вироби, випадково одержані з тимчасово ввезених товарів
завдяки демонстрації виставлених машин чи устаткування в рамках
заходу, поширюються положення цієї Конвенції.
Стаття 8
Кожна Договірна Сторона має право зробити застереження
відповідно до статті 29 цієї Конвенції щодо положень підпункту 1.a
статті 5 цього Додатка.
Стаття 9
При набутті чинності, цей Додаток, відповідно до положень
статті 27 цієї Конвенції, скасує і замінить Митну конвенцію про
пільги, що надаються при ввезенні товарів, призначених бути
представленими чи використаними на виставці, ярмарку, конгресі чи
подібному заході, Брюссель, 8 червня 1961 року, у відносинах між
Договірними Сторонами, які прийняли цей Додаток і які є
Договірними Сторонами цієї Конвенції.
Додаток B.2
Додаток щодо професіонального устаткування
Глава I
Визначення
Стаття 1
Для цілей цього Додатка, термін "професіональне устаткування"
означає: 1. Устаткування для преси, радіо- і телепередач, необхідне
представникам преси, радіо і телебачення, які прибувають на
територію іншої країни з метою репортажів, запису чи передачі в
рамках визначених програм. Ілюстративний перелік такого
устаткування наведено у Додатку I до цього Додатка; 2. Кінематографічне устаткування, необхідне для особи, яка
прибуває на територію іншої країни з метою зняти один чи кілька
визначених фільмів. Ілюстративний перелік такого устаткування
наведено у Додатку II до цього Додатка; 3. Будь-яке інше устаткування, необхідне для виконання роботи
чи професійних обов'язків особою, яка прибуває на територію іншої
країни з метою виконати там визначену роботу. Сюди не включається
устаткування, яке має використовуватися для виготовлення або
упаковки товарів у промисловому масштабі, або (за винятком
інструментів для ручної роботи) для розробки природних ресурсів,
будівництва, ремонту або технічного обслуговування будинків, для
виконання земляних робіт чи подібних робіт. Ілюстративний перелік
такого устаткування наведено у Додатку III до цього Додатка; 4. Допоміжні пристрої для устаткування, зазначеного у пунктах
1, 2 і 3 цієї статті, та допоміжні пристрої, пов'язані з ними.
Глава II
Сфера застосування
Стаття 2
Відповідно до статті 2 цієї Конвенції, правом на тимчасове
ввезення користуються такі товари: a) професіональне устаткування; b) запасні частини, що ввозяться для ремонту професіонального
устаткування, тимчасово ввезеного на підставі підпункту a вище.
Глава III
Різні положення
Стаття 3
1. Для того, щоб можна було скористатись правами на пільги,
які надаються цим Додатком, професіональне устаткування повинне: a) належати особі, яка зареєстрована чи проживає за межами
території тимчасового ввезення; b) бути ввезеним особою, яка зареєстрована чи проживає за
межами території тимчасового ввезення; c) використовуватись виключно особою, яка прибуває на
територію тимчасового ввезення, або під її особистим наглядом. 2. Підпункт 1.c цієї статті не поширюється на устаткування,
ввезене для зйомок фільму, телевізійної програми чи
аудіовідеотвору у рамках виконання договору про спільне
виробництво, стороною якого є особа, зареєстрована на території
тимчасового ввезення, і який затверджено компетентними органами
влади такої території відповідно до міжурядової угоди про спільне
виробництво. 3. Кінематографічне, радіо- і телевізійне обладнання,
обладнання для преси не повинно ставати предметом договору оренди
чи подібного договору, в якому стороною є особа, офіційно
зареєстрована на території тимчасового ввезення, при цьому ця
умова не поширюється на випадки реалізації спільних програм для
радіо чи телебачення.
Стаття 4
1. Право на тимчасове ввезення устаткування для підготовки
радіо- чи телепередач і репортажів, та транспортних засобів,
спеціально пристосованих для використання для цілей радіо- чи
телепередач, і їхня апаратура, ввезена державними чи приватними
організаціями, які отримали дозвіл на це від митних органів
території тимчасового ввезення, надається без вимог щодо митного
документа або гарантій. 2. Митні органи можуть вимагати пред'явити детальний список
або інвентарну відомість устаткування, зазначеного у пункті 1 цієї
статті, та письмового зобов'язання потім його вивезти.
Стаття 5
Термін вивезення професіонального устаткування становить не
менше дванадцяти місяців, починаючи з дати тимчасового ввезення.
Однак для транспортних засобів термін вивезення може
встановлюватись з урахуванням мети та запланованої тривалості
перебування на території тимчасового ввезення.
Стаття 6
Кожна Договірна Сторона має право відмовити чи скасувати
право на тимчасове ввезення транспортних засобів, зазначених у
Додатках I-III до цього Додатка, які, навіть нерегулярно, за плату
беруть пасажирів або завантажують товари на її території для того,
щоб висадити чи вивантажити їх у місці, розташованому на тій самій
території.
Стаття 7
Додатки до цього Додатка становлять його невід'ємну частину.
Стаття 8
При набутті чинності цей Додаток, відповідно до положень
статті 27 цієї Конвенції, скасує і замінить Митну конвенцію про
тимчасове ввезення професіонального устаткування, Брюссель, 8
червня 1961 року, у відносинах між Договірними Сторонами, які
прийняли цей Додаток і які є Договірними Сторонами цієї Конвенції.
Додаток I
Устаткування для преси, радіо та телебачення
Ілюстративний список
A. Устаткування для преси, таке як: - Персональні комп'ютери; - Телефаксові апарати; - Друкарські машинки; - Камери усіх типів (плівкові та електронні); - Апаратура для передачі, запису та відтворення звуку чи
зображень (аудіомагнітофони, відеомагнітофони, відеоплейєри,
мікрофони, мікшерні пульти, акустичні колонки); - Носії звуку та зображення, чисті та із записами; - Інструменти та апаратура для вимірювань і технічного
контролю (осцилографи, блоки контролю для аудіомагнітофонів і
відеомагнітофонів, універсальні вимірювальні пристрої, ящики і
сумки з інструментами, вектороскопи, генератори відеосигналів
тощо); - Освітлювальна апаратура (прожектори, трансформатори,
штативи); - Допоміжне приладдя (касети, фотометри, об'єктиви,
підставки, акумулятори, батарейні пояси, зарядні пристрої для
батарей, монітори).
B. Устаткування для радіомовлення, таке як: - Телекомунікаційне устаткування, таке як
радіопередавачі-приймачі або передавачі; термінали, що
підключаються до мережі або до кабелю; засоби супутникового
зв'язку; - Устаткування для генерування звукових частот (пристрої для
прийому, запису і відтворення звуку); - Інструменти та апаратура для вимірювань і технічного
контролю (осцилографи, блоки контролю для аудіомагнітофонів,
відеомагнітофонів, універсальні вимірювальні пристрої, ящики і
сумки з інструментами, вектороскопи, генератори відеосигналів
тощо); - Допоміжне приладдя (годинники, хронометри, компаси,
мікрофони, мікшерні пульти, магнітні стрічки для запису звуку,
блоки живлення, трансформатори, батареї і акумулятори, зарядні
пристрої для батарей, пристрої для обігріву, кондиціонування
повітря та вентиляції тощо); - Носії звуку, чисті та із записами.
C. Устаткування для телемовлення, таке як: - Телекамери; - Телекінодатчики; - Інструменти та апаратура для вимірювань і технічного
контролю; - Апаратура для передачі і ретрансляції; - Засоби зв'язку; - Апаратура для запису та відтворення звуку чи зображень
(аудіомагнітофони, відеомагнітофони, відеоплейєри, мікрофони,
мікшерні пульти, акустичні колонки); - Освітлювальна апаратура (прожектори, трансформатори,
штативи); - Устаткування для монтажу; - Допоміжне приладдя (годинники, хронометри, компаси,
об'єктиви, фотометри, підставки, зарядні пристрої для батарей,
касети, блоки живлення, трансформатори, батареї і акумулятори,
пристрої для обігріву, кондиціонування повітря та вентиляції
тощо); - Носії звуку та зображення, чисті та із записами (титри,
позивні станцій, музичні записи тощо); - Плівки з поточним відзнятим матеріалом ("film rushes"); - Музичні інструменти, костюми, сценічні декорації та інші
реквізити, постаменти, грим, пристрої для сушіння волосся.
D. Транспортні засоби, спроектовані чи спеціально адаптовані
для використання у зазначених вище цілях, такі як транспортні
засоби для: - Телевізійних передач; - Додаткових пристосувань для телебачення; - Запису відеосигналів; - Запису і відтворення звуку; - Ефектів уповільнення; - Освітлення.
Додаток II
Кінематографічне устаткування
Ілюстративний список
A. Устаткування, таке як: - Камери усіх типів (плівкові та електронні); - Інструменти та апаратура для вимірювань і технічного
контролю (осцилографи, блоки контролю для аудіомагнітофонів,
відеомагнітофонів, універсальні вимірювальні пристрої, ящики і
сумки з інструментами, вектороскопи, генератори відеосигналів
тощо); - Операторські візки і крани; - Освітлювальна апаратура (прожектори, трансформатори,
штативи); - Устаткування для монтажу; - Апаратура для запису та відтворення звуку чи зображень
(аудіомагнітофони, відеомагнітофони, відеоплейєри, мікрофони,
мікшерні пульти, акустичні колонки); - Носії звуку та зображення, чисті та із записами (титри,
позивні станцій, музичні записи тощо); - Плівки з поточним відзнятим матеріалом ("film rushes"); - Допоміжне приладдя (годинники, хронометри, компаси,
мікрофони, мікшерні пульти, аудіокасети, генератори,
трансформатори, батареї і акумулятори, зарядні пристрої для
акумуляторів, пристрої для обігріву, кондиціонування повітря та
вентиляції тощо); - Музичні інструменти, костюми, сценічні декорації та інші
реквізити, постаменти, грим, пристрої для сушіння волосся.
B. Транспортні засоби, спроектовані чи спеціально адаптовані
для використання у вищезазначених цілях.
Додаток III
Інше устаткування
Ілюстративний список
A. Устаткування для монтажу, випробування, запуску, контролю,
перевірки, технічного обслуговування або ремонту машин, установок,
транспортного устаткування тощо, таке як: - Інструменти; - Устаткування та апаратура для вимірювань, перевірки і
контролю (температури, тиску, відстані, висоти, площі поверхні,
швидкості тощо), у тому числі електрична апаратура (вольтметри,
амперметри, вимірювальні кабелі, компаратори, трансформатори,
самописці тощо) і габарити; - Апаратура і устаткування для фотографування машин і
установок під час і після їхнього монтажу; - Прилади для технічного контролю суден.
B. Устаткування, необхідне для ділових людей, експертів з
наукової або технічної організації праці, продуктивності,
сумісності, і представників подібних професій, таке як: - Персональні комп'ютери; - Друкарські машинки; - Апаратура для передачі, запису та відтворення звуку чи
зображень; - Інструменти та апаратура для обчислень.
C. Устаткування, необхідне для експертів, які здійснюють
топографічні зйомки та роботи з геофізичної розвідки, таке як: - Вимірювальні інструменти та прилади; - Устаткування для бурових робіт; - Засоби зв'язку і передавальна апаратура.
D. Устаткування, необхідне для експертів, які борються із
забрудненням.
E. Інструменти та апаратура, необхідні для лікарів, хірургів,
ветеринарів, акушерок та осіб подібних професій.
F. Устаткування, необхідне для археологів, палеонтологів,
географів, зоологів та інших науковців.
G. Устаткування, необхідне для естрадних артистів,
театральних труп та оркестрів, у тому числі всі предмети, що
використовуються для публічних або приватних виступів (музичні
інструменти, костюми, декорації тощо).
H. Устаткування, необхідне для лекторів, щоб проілюструвати
виступи.
I. Устаткування, необхідне під час подорожей, що здійснюються
для цілей фотозйомки (фотоапарати усіх типів, касети,
експонометри, об'єктиви, штативи, акумулятори, передавальні паси,
зарядні пристрої для батарей, монітори, освітлювальне
устаткування, модні вироби і аксесуари для моделей тощо).
J. Транспортні засоби, спроектовані чи спеціально адаптовані
для використання у зазначених вище цілях, такі як пересувні пункти
контролю, автомобілі-майстерні та автомобілі-лабораторії.
Додаток B.3
Додаток щодо контейнерів, піддонів, упаковки, зразків та інших товарів, що ввозяться в рамках торгової операції
Глава I
Визначення
Стаття 1
Для цілей цього Додатка термін: a) "товари, ввезені в рамках торгової операції" означає: контейнери, піддони, упаковки, зразки, рекламні фільми, та
будь-які інші товари, що ввозяться в рамках торгової операції, при
цьому власне їхнє ввезення не є торговою операцією; b) "упаковка" означає: усі вироби та матеріали, які служать або призначені служити у
тому стані, в якому вони ввозяться, для упаковування, захисту,
розміщення і кріплення або розділення товарів, за винятком
пакувальних матеріалів, таких як солома, папір, скловолокно,
стружка тощо, у разі, якщо товари ввозяться навалом. Виключаються
також контейнери і піддони, які визначені відповідно у пунктах c і
d цієї статті; c) "контейнер" означає: виріб транспортного обладнання (зйомна рамка, резервуар або
інший аналогічний засіб):
i) що є секцією, повністю або частково закритою,
призначеною для розміщення в ній товарів,
ii) має постійний характер і тому є достатньо міцним для
повторного використання,
iii) спеціально спроектований для того, щоб полегшити
перевезення товарів одним або кількома видами транспорту, без
додаткового розвантаження/навантаження у ході такого перевезення,
iv) спроектований таким чином, щоб ним було легко
маніпулювати, особливо при його перевантаженні з одного виду
транспорту на інший,
v) спроектований таким чином, щоб його легко було
заповнювати і спорожнювати, та
vi) внутрішній об'єм якого становить принаймні один
кубічний метр, термін "контейнер" поширюється на всі допоміжні пристосування
і обладнання контейнера, залежно від його категорії, за умови, що
такі пристосування і обладнання перевозитимуться з контейнером.
Термін "контейнер" не поширюється на транспортні засоби, допоміжні
пристосування і запасні частини транспортних засобів, упаковки і
піддони. "Знімні кузови" вважаються контейнерами; d) "піддон" означає: пристосування на настилі, в якому може бути зібрана певна
кількість товарів, що становитимуть одиницю завантаження з метою
перевезення, завантажувально-розвантажувальних робіт чи
штабелювання за допомогою механічного устаткування. Це
пристосування складається або з двох настилів, з'єднаних між собою
розпірками, або з одного настилу, встановленого на ніжках; його
загальна висота зменшується настільки, наскільки це необхідно для
того, щоб здійснювати завантажувально-розвантажувальні роботи за
допомогою виделкових автонавантажувачів або навантажувачів
піддонів; воно може бути оснащене або не оснащене надбудовою; e) "зразки" означає: вироби, які є представницькими певної категорії товарів, які
уже випускаються, або які є зразками товарів, виробництво яких
планується, за винятком ідентичних товарів, що ввозяться однією і
тією ж особою або відправляються одному й тому ж одержувачеві в
таких кількостях, у яких, взяті разом, вони вже не є зразками,
згідно з нормальними торговими звичаями; f) "рекламні фільми" означає: носій зображення із записом, з чи без звукового супроводу,
який складається переважно із зображень, що показують природу або
функціонування виробів чи матеріалів, які випускаються у продаж
або в оренду особою, яка офіційно зареєстрована або постійно
проживає за межами території тимчасового ввезення, за умови того,
що вони мають такий характер, що можуть бути представлені
потенційним клієнтам, а не загальній публіці, і ввозяться у
пакеті, який містить не більше, ніж одну копію кожного фільму і не
є частиною більшої поставки фільмів; g) "внутрішні перевезення" означає: перевезення товарів, завантажених у межах митної території
Договірної Сторони, для наступного розвантаження у межах митної
території тієї ж Договірної Сторони.
Глава II
Сфера застосування
Стаття 2
Правом на тимчасове ввезення відповідно до статті 2 цієї
Конвенції користуються такі товари, ввезені в рамках торгової
операції: a) упаковки, ввезені наповненими з метою реекспорту порожніми
або наповненими, або ввезені порожніми з метою реекспорту
наповненими; b) контейнери, завантажені або не завантажені товарами, а
також тимчасово ввезені додаткові пристосування та обладнання
контейнерів, які ввозяться з контейнерами з метою реекспорту
окремо чи з іншим контейнером, або ввозяться окремо, з метою
вивезення з контейнером; c) частини, які ввозяться з метою ремонту контейнерів, на
яких поширюється режим тимчасового ввезення відповідно до пункту b
цієї статті; d) піддони; e) зразки; f) рекламні фільми; g) будь-які інші товари, що ввозяться в рамках торгової
операції для цілей, наведених у Додатку I до цього Додатка,
ввезення яких не є торговою операцією само по собі.
Стаття 3
Положення цього Додатка не є перешкодою для застосування
митного законодавства Договірних Сторін, яке застосовується при
ввезенні товарів, що перевозяться у контейнерах чи упаковках, або
на піддонах.
Стаття 4
1. Для того, щоб можна було скористатись правами на пільги,
що надаються цим Додатком: a) упаковки можуть вивозитися після ввезення лише
користувачем права на тимчасове ввезення. Вони не можуть, навіть
випадково, використовуватись для внутрішніх перевезень; b) на контейнери повинні бути нанесені позначення з
дотриманням умов, визначених у Додатку II до цього Додатка. Вони
можуть використовуватись для внутрішніх перевезень товарів, але у
такому випадку кожна Договірна Сторона має право встановити такі
умови:
- контейнер спрямовуватиметься по маршруту, який достатньо
прямо веде до місця чи близько до місця, де повинні
завантажуватись товари, що підлягають вивезенню, або до місця, з
якого контейнер мають вивезти порожнім;
- контейнер буде використовуватись для внутрішніх
перевезень перед вивезенням після попереднього ввезення лише один
раз; c) піддони, або така сама кількість піддонів цього ж типу і
приблизно такої ж вартості повинні бути вивезені раніше або
вивезені після попереднього ввезення; d) зразки і рекламні фільми повинні належати особі, яка
офіційно зареєстрована або постійно проживає за межами території
тимчасового ввезення і можуть бути ввезені тільки з метою бути
представленими чи стати предметом демонстрації на території
тимчасового ввезення для пошуку замовлень на товари, які
ввозитимуться на таку територію. Вони не повинні продаватись або
надаватись для використання за їхнім прямим призначенням, за
винятком потреб демонстрації, та не повинні використовуватись
будь-яким способом для здавання в оренду або як винагорода під час
їхнього перебування на території тимчасового ввезення; e) використання товарів, зазначених у пунктах 1 і 2 Додатка I
до цього Додатка, має бути неприбутковою діяльністю. 2. Кожна Договірна Сторона має право відмовити у тимчасовому
ввезенні контейнерів, піддонів чи упаковок, які стали предметом
купівлі, договору про довготермінову оренду з подальшим викупом,
оренди чи подібного договору, укладеного особою, яка офіційно
зареєстрована або постійно проживає на її території.
Стаття 5
1. Право на тимчасове ввезення контейнерів, піддонів та
упаковок надається без вимагання митного документа або гарантії. 2. Замість митного документа та гарантій на контейнери від
користувача права на тимчасове ввезення можуть вимагатися такі
письмові зобов'язання: i) надавати митним органам, на їхній запит, детальні
відомості стосовно пересування кожного контейнера, на який
поширюється режим тимчасового ввезення, із зазначенням дати і
місця надходження їх на територію тимчасового ввезення та
вивезення з цієї території; або перелік контейнерів,
супроводжуваний зобов'язанням щодо наступного вивезення, ii) сплачувати таке ввізне мито та податки, які можуть
вимагатись у випадку, коли не виконуватимуться умови, що регулюють
тимчасове ввезення. 3. Замість митного документа та гарантій на піддони та
упаковки від користувача права на тимчасове ввезення може
вимагатися подання митним органам письмового зобов'язання щодо
пізнішого їх вивезення. 4. Особам, які регулярно користуються режимом тимчасового
ввезення, дозволяється підписати загальне зобов'язання.
Стаття 6
Термін подальшого вивезення товарів, ввезених у рамках
торгової операції, становить принаймні шість місяців від дати
тимчасового ввезення.
Стаття 7
Кожна Договірна Сторона має право робити застереження
відповідно до статті 29 цієї Конвенції, стосовно: a) не більш ніж трьох груп товарів, зазначених у статті 2; b) пункту 1 статті 5 цього Додатка.
Стаття 8
Додатки до цього Додатка є його невід'ємною частиною.
Стаття 9
При набутті чинності цей Додаток, відповідно до положень
статті 27 цієї Конвенції, скасує і замінить такі Конвенції і
положення: - Європейську конвенцію про митний режим щодо піддонів, які
використовуються у міжнародних перевезеннях, Женева, 9 грудня 1960
р., - Митну конвенцію про тимчасове ввезення упаковок, Брюссель,
6 жовтня 1960 р., - Статті 2-11 і Додатки 1 (пункти 1 і 2)-3 Митної конвенції
про контейнери, Женева, 2 грудня 1972 р. ( 995_c34 ), - Статті 3, 5 і 6 (1.b і 2) Міжнародної конвенції про пільги
при ввезенні комерційних зразків та рекламних матеріалів, Женева,
7 листопада 1952 р. у відносинах між Договірними Сторонами, які прийняли цей
Додаток і які є Договірними Сторонами цих Конвенцій.
Додаток I
Перелік товарів відповідно до статті 2 (G)
1. Товари, ввезені для випробувань, перевірок, експериментів
чи демонстрацій. 2. Товари, що використовуються для здійснення випробувань,
перевірок, експериментів чи демонстрацій. 3. Кіноплівки, віддруковані і проявлені, позитиви та інші
носії зображення із записом на них, призначені для перегляду перед
їхнім комерційним використанням. 4. Плівки, магнітні стрічки, намагнічені плівки та інші носії
звуку та зображення, призначені для трекінгу, дублювання чи
відтворення звуку. 5. Носії інформації із записами, надіслані безкоштовно і
призначені для використання при автоматизованій обробці даних. 6. Предмети (у тому числі транспортні засоби), які, за їхнім
характером, не можуть використовуватися інакше ніж реклама певного
товару або для цілей реклами з певною метою.
Додаток II
Положення щодо маркування контейнерів
1. На контейнери повинні чітко і стійкими засобами, у
відповідних і добре помітних місцях, наноситись наведені нижче
дані: a) ідентифікація власника чи основного користувача; b) позначки та ідентифікаційні номери контейнера, надані
власником чи користувачем; та c) тарна вага контейнера, разом з усіма постійно
прикріпленими до нього пристосуваннями. 2. Країна, якій належить контейнер, може бути зазначена або
повністю, або з використанням коду країни ISO Alpha-2,
передбаченого міжнародним стандартом ISO 3166, або за допомогою
розрізнювального знака, що використовується для зазначення країни
реєстрації на автомобільному транспорті в міжнародному дорожньому
русі. Кожна країна може встановити, що використання на контейнерах
її назви чи знака має здійснюватися відповідно до її національного
законодавства. Ідентифікація власника чи користувача може бути
здійснена або шляхом зазначення його повної назви (повного імені),
або скорочення, яке стало звичним, за винятком таких символів, як
емблеми та прапори. 3. Для того, щоб позначення та ідентифікаційні номери на
контейнерах вважалися нанесеними стійкими засобами, у разі
використання пластикових плівок, повинні виконуватись такі умови: a) має використовуватися високоякісний клей. Після
наклеювання плівка повинна мати міцність на розрив меншу, ніж
остаточна сила зчеплення, так, щоб було неможливо відклеїти смугу,
не пошкодивши її. Плівка, одержана шляхом заливання, задовольняє
цим вимогам. Плівка, зроблена шляхом каландрування, не підлягає
використанню; b) якщо позначення та ідентифікаційні номери необхідно
змінити, плівку, яку слід замінити, необхідно повністю зняти, перш
ніж буде прикріплено нову плівку; накладання нової плівки на вже
приклеєну не дозволяється. 4. Технічні вимоги щодо використання пластикових плівок для
маркування контейнерів, викладені у пункті 3 цього Додатка, не
виключають можливість використання інших способів стійкого
маркування.
Додаток B.4
Додаток щодо товарів, які ввозяться
в рамках виробничої операції
Глава I
Визначення
Стаття 1
Для цілей цього Додатка, термін "товари, які ввозяться в
рамках виробничої операції" означає: 1. a) матриці, друковані форми, кліше, трафарети, креслення,
плани, моделі та інші подібні предмети, b) інструменти для вимірювання, контролю і перевірки та інші
подібні предмети, c) спеціальні інструменти та приладдя, які ввозяться з метою використання у процесі виготовлення
товарів; та 2. "замінні засоби виробництва" означає: інструменти, апарати і машини, які, в очікуванні поставки чи
ремонту подібних товарів, надаються у розпорядження клієнта
постачальником чи ремонтником.
Глава II
Сфера застосування
Стаття 2
Товари, які ввозяться в рамках виробничої операції,
користуються правом на тимчасове ввезення відповідно до статті 2
цієї Конвенції.
Глава III
Різні положення
Стаття 3
Для того, щоб можна було скористатись правами на пільги, що
надаються цим Додатком: a) товари, які ввозяться в рамках виробничої операції,
повинні належати особі, зареєстрованій за межами території
тимчасового ввезення, і призначатись для особи, зареєстрованої на
такій території; b) уся або частина (залежно від вимог національного
законодавства) продукції, одержаної в результаті використання
товарів, ввезених у рамках виробничої операції, зазначеної у
пункті 1 статті 1 цього Додатка, повинна вивозитись з території
тимчасового ввезення; c) замінні засоби виробництва повинні тимчасово і безоплатно
надаватись у розпорядження особи, зареєстрованої на території
тимчасового ввезення, постачальником або за допомоги постачальника
засобів виробництва, поставка яких затримується чи які потребують
ремонту.
Стаття 4
1. Термін подальшого вивезення товарів, зазначених у пункті 1
статті 1 цього Додатка, становить принаймні дванадцять місяців від
дати тимчасового ввезення. 2. Термін подальшого вивезення замінних засобів виробництва
становить принаймні шість місяців від дати тимчасового ввезення.
Додаток B.5
Додаток щодо товарів, які ввозяться з навчальною,
науковою чи культурною метою
Глава I
Визначення
Стаття 1
Для цілей цього Додатка: a) термін "товари, які ввозяться з навчальною, науковою чи
культурною метою" означає: наукове і педагогічне устаткування, матеріали для
забезпечення добробуту мореплавців, а також будь-які інші товари,
які ввозяться в рамках освітньої, наукової чи культурної
діяльності; b) у пункті a вище:
i) термін "наукове і педагогічне устаткування" означає:
будь-які моделі, інструменти, апарати, машини чи додаткові
пристосування для них, які використовуються для цілей наукових
досліджень або освіти чи професійного навчання;
ii) термін "матеріали для забезпечення добробуту
мореплавців" означає:
матеріали, призначені для діяльності культурного,
навчального, розважального, релігійного чи спортивного характеру
осіб, яким доручено виконання завдань, пов'язаних з роботою чи
службою на морі іноземного судна, яке бере участь у міжнародних
морських перевезеннях. Ілюстративні списки "педагогічного устаткування", "матеріалів
для забезпечення добробуту мореплавців", та "будь-яких інших
товарів, які ввозяться в рамках освітньої, наукової чи культурної
діяльності", наведено відповідно в Додатках I, II і III до цього
Додатка.
Глава II
Сфера застосування
Стаття 2
Правом на тимчасове ввезення відповідно до статті 2 цієї
Конвенції користуються такі товари: a) товари, які ввозяться виключно для освітніх, наукових чи
культурних цілей; b) запасні частини для наукового і педагогічного
устаткування, на яке поширюється режим тимчасового ввезення
відповідно до пункту a вище, а також інструменти, спеціально
розроблені для технічного обслуговування, контролю, калібрування
або ремонту такого устаткування.
Глава III
Різні положення
Стаття 3
Для того, щоб можна було скористатись правами на пільги, що
надаються цим Додатком: a) товари, які ввозяться для освітніх, наукових чи культурних
цілей, повинні належати особі, зареєстрованій за межами території
тимчасового ввезення, і ввозитись уповноваженими для цього
установами та в розумних кількостях, з урахуванням мети ввезення.
Вони не повинні використовуватись у комерційних цілях; b) матеріали для забезпечення добробуту мореплавців повинні
використовуватись на борту іноземних суден, які беруть участь у
міжнародних морських перевезеннях, або тимчасово вивантажуватись з
судна для використання на землі екіпажем, або ввозитись для
використання в гуртожитках, клубах та центрах відпочинку моряків,
якими розпоряджаються офіційні організації або релігійні чи інші
неприбуткові організації, а також у культових місцях, де регулярно
здійснюються богослужіння для мореплавців.
Стаття 4
Дозвіл на тимчасове ввезення наукового і педагогічного
устаткування та матеріалів для забезпечення добробуту мореплавців,
що використовуються на борту суден, надається без вимагання
митного документа або гарантії. У разі потреби може вимагатись
інвентарна відомість та письмове зобов'язання щодо подальшого
вивезення наукового і педагогічного устаткування.
Стаття 5
Термін подальшого вивезення товарів, ввезених з освітньою,
науковою чи культурною метою, становить принаймні дванадцять
місяців від дати тимчасового ввезення.
Стаття 6
Кожна Договірна Сторона має право робити застереження, за
умов, передбачених у статті 29 цієї Конвенції, стосовно положень
статті 4 цього Додатка щодо наукового і педагогічного
устаткування.
Стаття 7
Додатки до цього Додатка становлять його невід'ємну частину.
Стаття 8
Цей Додаток при набутті чинності, відповідно до положень
статті 27 цієї Конвенції, скасує і замінить Митну конвенцію про
матеріали для забезпечення добробуту мореплавців, Брюссель,
1 грудня 1964 року, Митну конвенцію про тимчасове ввезення
наукового устаткування, Брюссель, 11 червня 1968 року, та Митну
конвенцію про тимчасове ввезення педагогічного устаткування,
Брюссель, 8 червня 1970 року, у стосунках між Договірними
Сторонами, які прийняли цей Додаток і які є Договірними Сторонами
цих Конвенцій.вгору