Документ 995_412, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 16.11.2000, підстава - 2108-III

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України
та Підготовчою комісією Організації Договору
про всеосяжну заборону ядерних випробувань про
проведення заходів, у тому числі післясертифікаційної діяльності, стосовно об'єктів з міжнародного моніторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань
( Угоду ратифіковано Законом N 2108-III ( 2108-14 )
від 16.11.2000 )

Кабінет Міністрів України та Підготовча комісія Організації
Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань ( 995_372 )
(далі іменовані "Сторонами"), в цілях сприяння заходам Тимчасового технічного секретаріату
(далі іменованого "ТТС") щодо: а) проведення інвентаризації існуючих об'єктів з моніторингу; b) проведення обстежень майданчиків; с) модернізації або створення об'єктів з моніторингу; та d) проведення сертифікації об'єктів з метою визначення їх
відповідності стандартам Міжнародної системи моніторингу; і з метою сприяння продовженню випробувань, тимчасовій
експлуатації, при необхідності, та обслуговуванню Міжнародної
системи моніторингу (далі іменованої "МСМ"), спрямованих на
забезпечення ефективності Договору; погодилися, відповідно до пункту 7 і пункту 12(b) Тексту про
заснування Підготовчої комісії Організації Договору про всеосяжну
заборону ядерних випробувань (далі іменованої "Підготовча
комісія"), який міститься у додатку до резолюції про заснування
Підготовчої комісії, ухваленій на нараді держав, які підписали
Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (далі
іменований "ДВЗЯВ") 19 листопада 1996 року в Нью-Йорку, і згідно з
положеннями ДВЗЯВ, зокрема статтями I-IV і Частини і Протоколу,
про нижченаведене:
Стаття 1
Кабінет Міністрів України (далі іменований "Кабінет
Міністрів") та ТТС здійснюють співробітництво в цілях сприяння
виконанню положень цієї Угоди. Діяльність, яка повинна бути
здійснена ТТС або від імені ТТС в Україні, визначена або буде
визначена у Додатку або Додатках до цієї Угоди. Додатки можуть
періодично включатися або вилучатися за взаємною згодою Сторін.
Стаття 2
Якщо діяльність, здійснювану згідно з положеннями цієї Угоди,
повинен виконувати ТТС, то ця діяльність провадиться Групою ТТС,
яка складається з персоналу, призначеного ТТС після консультацій з
Кабінетом Міністрів. Кабінет Міністрів має право відмовитися від
послуг тих чи інших членів Групи ТТС при тому розумінні, що ТТС
буде мати право запропонувати замість них нових членів Групи. У
зв'язку з кожним заходом, здійснюваним ТТС, ТТС призначає
Керівника Групи, а Кабінет Міністрів призначає Виконавчого
представника. Керівник групи та Виконавчий представник здійснюють
зв'язок між ТТС і Кабінетом Міністрів і, при необхідності,
співробітництво та координацію діяльності ТТС на виконання цієї
Угоди.
Стаття 3
Діяльність, здійснювана від імені ТТС згідно з положеннями
цієї Угоди, виконується підрядниками відповідно до умов контракту
або контрактів, укладеного або укладених ТТС згідно з Фінансовими
положеннями і Фінансовими правилами Підготовчої комісії. Копія
технічних умов такого контракту або контрактів надається
Виконавчому представнику, який має бути також інформований щодо
вартості та тривалості контракту та назви підрядника (далі
іменованого "підрядник").
Стаття 4
Щонайменше за 14 днів до запропонованого прибуття Групи ТТС
або підрядника у пункт в'їзду ТТС та Виконавчий представник
проводять консультації з метою сприяння здійсненню заходів, що
будуть проведені, серед іншого, стосовно обладнання, яке ввозиться
в Україну для виконання заходів, здійснюваних відповідно до
положень цієї Угоди. Для цілей післясертифікаційної діяльності
таке обладнання повинне узгоджуватися з відповідними Оперативними
керівництвами МСМ. Під час цих консультацій Кабінет Міністрів
інформує ТТС про пункти в'їзду і виїзду, через які Група ТТС або
підрядник та їх обладнання будуть прибувати на територію України
та залишати її.
Стаття 5
Кабінет Міністрів згідно з нормативно-правовими актами
України забезпечує для Групи ТТС чи підрядника можливість
в'їжджати на територію України та залишатися на ній для проведення
заходів згідно з положеннями цієї Угоди та відповідними
Оперативними керівництвами МСМ.
Стаття 6
Діяльність, яка здійснюється Групою ТТС або підрядником
згідно з положеннями цієї Угоди, організується у співробітництві з
Україною таким чином, щоб максимально можливо забезпечити
своєчасне та ефективне виконання їх функцій і якнайменші
незручності для України та ускладнення для будь-якого об'єкта або
району, де вони здійснюють свою діяльність.
Стаття 7
Кабінет Міністрів та ТТС заздалегідь готують перелік
обладнання, яке ввозиться в Україну згідно з положеннями цієї
Угоди. Кабінет Міністрів має право проводити інспекцію такого
обладнання з метою пересвідчитися, що таке обладнання необхідне і
придатне для виконання заходів, які повинні бути проведені в
Україні. Така інспекція здійснюється у присутності Керівника групи
ТТС, її членів чи підрядника. Предмети обладнання, які в цілях
безпеки потребують спеціального поводження або зберігання,
визначаються ТТС як такі, і ця інформація доводиться до відома
Виконавчого представника до прибуття згаданого обладнання у пункт
в'їзду. Кабінет Міністрів забезпечує умови для надійного
зберігання цього обладнання. З метою запобігання невиправданим
затримкам у транспортуванні обладнання Кабінет Міністрів сприяє
ТТС у дотриманні внутрішніх правил та положень України для
ввезення такого обладнання в Україну та, у відповідних випадках,
вивезення такого обладнання з України.
Стаття 8
1. Кабінет Міністрів забезпечує, щоб положення Конвенції про
привілеї та імунітети спеціалізованих установ 1947 року
( 995_170 ) застосовувалися mutatis mutandis щодо діяльності ТТС
(включаючи закупівлю та поставки обладнання для цілей цієї Угоди),
його посадових осіб та експертів, які діють на виконання положень
цієї Угоди на території України. 2. Обладнання, визначене у переліку, згаданому у Статті 7, та
інше майно ТТС при ввезенні їх в Україну на виконання положень
цієї Угоди не обкладаються митом, податками і зборами чи
обов'язковими платежами, визначеними нормативно-правовими актами
України. Ввезене таким чином в Україну майно може бути відчужене
тільки згідно з нормативно-правовими актами України. Виконавчий
представник сприяє проведенню митного контролю будь-якого такого
обладнання або майна. Право власності на обладнання, яке ТТС
передає Україні у постійне користування для встановлення на
об'єктах моніторингу згідно з положеннями цієї Угоди, переходить
до Кабінету Міністрів відразу після ввезення на територію, що
знаходиться під юрисдикцією України. 3. ТТС, його активи та інше майно не обкладаються всіма
прямими податками в Україні. Кабінет Міністрів вживає відповідних
адміністративних заходів з метою компенсації будь-яких митних або
податкових виплат, які складають частину ціни, що сплачується ТТС
при здійсненні закупівель та укладенні контрактів на надання
послуг згідно з положеннями цієї Угоди.
Стаття 9
Кабінет Міністрів сприяє співробітництву місцевих органів
виконавчої влади у виконанні заходів, здійснюваних Групою ТТС чи
підрядником згідно з положеннями цієї Угоди. ТТС вживає всіх
належних кроків, необхідних для забезпечення оперативного
інформування Виконавчого представника України про діяльність,
пов'язану з випробовуваннями, тимчасовою експлуатацією, при
необхідності, та обслуговуванням об'єктів з моніторингу в Україні.
Стаття 10
Будь-які дані та будь-які офіційні звіти, підготовлені
будь-якою Стороною у зв'язку із заходами, здійснюваними відповідно
до положень цієї Угоди, надаються у розпорядження другої Сторони.
Стаття 11
Для цілей цієї Угоди післясертифікаційна діяльність стосовно
будь-якої станції МСМ починається після виконання таких двох
вимог: (і) сертифікації цієї станції МСМ з боку ТТС згідно з
відповідними керівництвами або процедурами сертифікації; та
(іі) ухвалення Підготовчою комісією бюджету, у тому числі
докладних фінансових механізмів, якщо такі є, на експлуатацію та
обслуговування цієї станції МСМ.
Стаття 12
Для цілей післясертифікаційної діяльності: 1. Ці об'єкти також випробовуються, тимчасово експлуатуються,
при необхідності, та обслуговуються Кабінетом Міністрів відповідно
до процедур та домовленостей, узгоджених Сторонами. В цілях
забезпечення отримання Міжнародним центром даних ("МЦД")
високоякісних даних з високим ступенем достовірності зазначені
процедури повинні відповідати Оперативним керівництвам МСМ. 2. Кабінет Міністрів забезпечує відповідно до Оперативних
керівництв МСМ всі належні комунальні послуги, пов'язані з
випробовуваннями, тимчасовою експлуатацією, при необхідності, та
обслуговуванням об'єктів, виходячи з нормативно-правових актів
України, причому витрати покриваються ТТС відповідно до пунктів 19
- 21 Статті IV ДВЗЯВ ( 995_372 ) та відповідних бюджетних рішень
Підготовчої комісії. 3. Кабінет Міністрів забезпечує, на прохання, виділення
прийнятних частот, які потрібні для встановлення необхідних
каналів зв'язку, відповідно до національних нормативно-правових
актів та національного плану розподілу частот. Кабінет Міністрів передає до МЦД дані, зареєстровані або
отримані будь-яким об'єктом моніторингу, використовуючи формати і
протоколи, зазначені у оперативному керівництві на даний об'єкт.
Така передача даних здійснюється через Національний центр даних за
допомогою найбільш прямих та економічних наявних засобів. 5. Кабінет Міністрів підтримує фізичний захист об'єктів та
обладнання, пов'язаного з будь-яким об'єктом, включаючи канали
передачі даних, польове обладнання і датчики. При цьому витрати
розподіляються відповідно до пунктів 19 - 21 Статті IV ДВЗЯВ
( 995_372 ) та відповідних бюджетних рішень Підготовчої комісії. 6. Кабінет Міністрів забезпечує калібрування приладів на
будь-якому об'єкті згідно з відповідним Оперативним керівництвом
МСМ. 7. Кабінет Міністрів повідомляє ТТС про виникнення будь-якої
проблеми, інформуючи МЦД про характер такої проблеми та про
орієнтовні строки усунення цієї проблеми. Кабінет Міністрів
повідомляє ТТС також про будь-яке аномальне явище, яке
позначається на якості даних, що передаються з будь-якого об'єкта. 8. ТТС проводить консультації з Кабінетом Міністрів щодо
порядку надання ТТС доступу до об'єкта в цілях перевірки
обладнання і каналів зв'язку та для здійснення необхідних змін у
обладнанні та процедурах експлуатації, якщо Кабінет Міністрів не
бере на себе відповідальність за здійснення таких необхідних змін.
ТТС має доступ до об'єкта відповідно до такого порядку.
Стаття 13
Кабінет Міністрів забезпечує, щоб персонал його станцій
моніторингу якнайшвидше відповідав на запити, які надходять від
ТТС і стосуються випробувань та тимчасової експлуатації, при
необхідності, будь-якого об'єкта, або передачі даних до МЦД. Такі
відповіді надаються у форматі, визначеному у оперативному
керівництві на відповідний об'єкт.
Стаття 14
Питання конфіденційності, які стосуються здійснення цієї
Угоди, вирішуються згідно з ДВЗЯВ ( 995_372 ) та відповідними
рішеннями Підготовчої комісії.
Стаття 15
Витрати на діяльність для здійснення цієї Угоди покриваються
згідно з відповідними бюджетними рішеннями, які приймаються
Підготовчою комісією. Зокрема, витрати, пов'язані з
випробуваннями, тимчасовою експлуатацією, при необхідності, та
обслуговуванням будь-якого об'єкта, включаючи забезпечення
фізичного захисту, у відповідних випадках, використанням
узгоджених процедур автентифікації даних, передачею даних із
Національного центру даних до МЦД покриваються, як це передбачено
пунктами 19 - 21 Статті IV ДВЗЯВ ( 995_372 ), і згідно з
відповідними бюджетними рішеннями Підготовчої комісії.
Стаття 16
Після завершення кожного із заходів, передбачених Додатком
або Додатками, ТТС надає Україні таку відповідну технічну
допомогу, яку ТТС вважає необхідною для належного функціонування
будь-якого об'єкта як частини МСМ. ТТС також надає технічну
допомогу і підтримку у випробуваннях, тимчасовій експлуатації, при
необхідності, і обслуговуванні будь-якого об'єкта з моніторингу та
відповідних засобів зв'язку в тих випадках, коли Україна
звертається з запитом про таку допомогу, і в межах затверджених
бюджетних ресурсів.
Стаття 17
У випадку виникнення будь-якої незгоди або суперечки між
Сторонами у зв'язку із тлумаченням або виконанням положень цієї
Угоди Сторони проводять консультації з метою найшвидшого
врегулювання такої незгоди або суперечки згідно з нормами
міжнародного права.
Стаття 18
Зміни до цієї Угоди вносяться за згодою Сторін. Сторони
можуть укладати такі додаткові угоди, які вони за взаємною згодою
вважатимуть необхідними.
Стаття 19
Додаток або Додатки до цієї Угоди становлять невід'ємну
частину Угоди, і будь-яке посилання на цю Угоду включає посилання
на Додаток або Додатки. У випадку невідповідності того чи іншого
положення, що міститься у Додатку, тексті цієї Угоди, переважну
силу має Угода.
Стаття 20
Ця Угода набирає чинності з дати отримання Підготовчою
комісією повідомлення України про те, що національні вимоги щодо
такого набрання чинності були виконані. Ця Угода залишається
чинною до укладення нової угоди про об'єкти між Україною та
Організацією Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Ця Угода може бути денонсована будь-якою зі Сторін, якщо вона
за 6 місяців наперед письмово повідомить про такий намір другу
Сторону.
Підписано у Відні 27 вересня 1999 року і у Києві 17 вересня
1999 року в двох примірниках українською та англійською мовами,
причому обидва тексти є автентичними.
За Кабінет Міністрів України За Підготовчу комісію
(підпис) (підпис)
Генеральний директор Виконавчий секретар
Національного космічного (посада)
агентства України
(посада)
Додаток
до Угоди між Кабінетом Міністрів України та
Підготовчою комісією Організації Договору
про всеосяжну заборону ядерних випробувань про
проведення заходів, у тому числі післясертифікаційної
діяльності, стосовно об'єктів з міжнародного моніторингу
за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань
Об'єкти з моніторингу міжнародної системи моніторингу, що
знаходяться в Україні
1. Малин AKASG
Сейсмічна Місцезнаходження Тип: сейсмогрупа
станція PS 45 (50.7 Пн.ш., 29.2 Сх.д.)
Потрібні заходи
Інвентаризація Обстеження майданчика Модернізація Випробування Сертифікація Експлуатація та обслуговування
Інтерпретуюча заява
стосовно Угоди між Кабінетом Міністрів України і Підготовчою
комісією Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних
випробувань про проведення заходів, у тому числі
післясертифікаційної діяльності, стосовно об'єктів з міжнародного
моніторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних
випробувань Згідно з розумінням Сторін цієї Угоди, вираз "мито, податки і
збори" у пункті 2 статті 8 цієї Угоди і вираз "мито" у розділі
9(b) статті III Конвенції про імунітети та привілеї
спеціалізованих установ 1947 року ( 995_170 ) не включає
адміністративну оплату за оформлення митних документів, яка на цей
час становить 0,015% вартості обладнання чи власності, що
ввозиться в Україну.
За Кабінет Міністрів України: За Підготовчу комісію:
(підпис) (підпис)
Генеральний директор Виконавчий секретар
Національного космічного (посада)
агентства України
(посада)
Київ, 17.09.1999 Відень, 27.09.1999вгору