Міжнародна конвенція по обмірюванню суден 1969 року (укр/рос)
Міжнародна морська організація; Конвенція, Правила, Рекомендації [...] від 23.06.1969
Документ 995_145, чинний, поточна редакція — Приєднання від 21.09.1993, підстава - 772-93-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 25.01.1994. Подивитися в історії? )

            Міжнародна конвенція 
по обмірюванню суден 1969 року
(укр/рос)
{ Про приєднання до Конвенції див. Постанову КМ
N 772 ( 772-93-п ) від 21.09.93 }

Дата приєднання України: 21.09.1993 Дата набуття чинності для України: 25.01.1994
Договірні уряди,
бажаючи встановити єдині принципи і правила визначення
місткості суден, що здійснюють міжнародні рейси;
вважаючи, що кращим способом для досягнення цієї мети є
укладення Конвенції;
погодилися про таке:
Стаття 1. Загальне зобов'язання по Конвенції
Договірні уряди зобов'язуються здійснювати положення цієї
Конвенції і її Додатків, що становлять невід'ємну частину цієї
Конвенції. Усяке посилання на цю Конвенцію означає одночасно
посилання на ці Додатки.
Стаття 2. Визначення
Для цілей цієї Конвенції, якщо інше спеціально не
передбачено:
1) "Правила" означають Правила, що додаються до цієї
Конвенції.
2) "Адміністрація" означає уряд держави, під прапором якої
плаває судно.
3) "міжнародний рейс" означає морський рейс із країни, на яку
поширюється ця Конвенція, у порт, розташований за межами цієї
країни, або навпаки. У цьому розумінні будь-яка територія, за
зовнішні зносини якої несе відповідальність Договірний уряд або
для якої Організація Об'єднаних Націй є керівною владою,
розглядається як окрема країна.
4) "валова місткість" означає величину найбільшого розміру
судна, визначеного відповідно до положень цієї Конвенції.
5) "чиста місткість" означає величину корисного обсягу судна,
визначеного відповідно до положень цієї Конвенції.
6) "нове судно" означає судно, кіль якого закладений або яке
знаходиться в подібній стадії спорудження на день або після дня
набуття чинності цієї Конвенції.
7) "існуюче судно" означає судно, що не є новим судном.
8) "довжина" означає довжину, рівну 96% повної довжини судна,
взятої по ватерлінії при осаді, рівної 85% мінімальної теоретичної
висоти надводного борту, виміряної від верхньої кромки кіля, або
довжину судна від передньої кромки форштевня до осі балера керма,
взяту по тій же ватерлінії, дивлячись по тому, що більше. Для
суден, спроектованих з диферентом, ватерлінія, по якій вимірюється
довжина, повинна бути паралельна конструктивній ватерлінії.
9) "Організація" означає Міжурядову морську консультативну
організацію.
Стаття 3. Застосування
1) Ця Конвенція застосовується до суден, що здійснюють
міжнародні рейси:
a) до суден, зареєстрованих в країнах, уряди яких є
Договірними урядами;
b) до суден, зареєстрованих на територіях, на яких ця
Конвенція поширена відповідно до статті 20;
c) до суден, незареєстрованих, що плавають під прапором
держави, уряд якої є Договірним урядом.
2) Ця Конвенція застосовується:
a) до нових суден;
b) до існуючих суден, що піддаються переобладнанню або
модернізації, які Адміністрацією розглядаються як такі, що істотно
змінюють їхню валову місткість;
c) до існуючих суден на прохання судновласника і
d) до всіх існуючих суден після закінчення дванадцяти років з
дня набуття чинності цією Конвенцією. Однак такі судна, за
винятком суден, згаданих у підпунктах "b" і "c" цього пункту,
збережуть після цього терміну свої колишні місткості з метою
застосування до них відповідних вимог інших існуючих Міжнародних
конвенцій.
3) Місткість існуючих суден, на які ця Конвенція вже була
поширена відповідно до підпункту "c" пункту 2 цієї статті, не
повинна після цього визначатися відповідно до вимог, що
застосовувалися Адміністрацією до суден, що здійснюють міжнародні
рейси, до набуття чинності цією Конвенцією.
Стаття 4. Винятки
1) Ця Конвенція не застосовується:
a) до військових кораблів і
b) до суден довжиною менше 24 метрів (79 футів).
2. Ніщо в цій Конвенції не застосовується до суден, що
здійснюють плавання, виключно:
a) по Великих Озерах Північної Америки і по річці Святого
Лаврентія в межах, обмежених на сході прямою лінією, проведеною
від мису Розьє, від мису Вест-Пойнт на острові Антикості, і далі
прямою лінією, проведеною від острова Антикості в північному
напрямку по меридіану 63 град. західної довготи;
b) у Каспійському морі або
c) по річках Ла-Плата, Парана й Уругвай у межах, обмежених на
сході прямою лінією, проведеною між Пунта Раса (Кабо Сан Антоніо),
Аргентина, і Пунта дель Есте, Уругвай.
Стаття 5. Випадки непереборної сили
1) Виконання положень цієї Конвенції на судні, що не підпадає
під дію цих положень у момент його виходу в будь-який рейс, не
потрібно у випадку будь-якого його відхилення від свого наміченого
рейсу через настання непогоди або будь-якого іншого випадку
непереборної сили.
2) Застосовуючи положення цієї Конвенції, Договірні уряди
повинні належним чином враховувати будь-які відхилення або
затримку судна, викликані настанням непогоди або будь-яким іншим
випадком непереборної сили.
Стаття 6. Визначення місткості суден
Визначення валової і чистої місткості суден здійснюється
Адміністрацією. Однак Адміністрація може доручити визначення
місткості суден визнаним нею окремим особам або організаціям. У
кожному випадку відповідна Адміністрація несе повну
відповідальність за визначення валової і чистої місткості суден.
Стаття 7. Видача мірильного посвідчення
1) Міжнародне мірильне посвідчення 1969 р. видається кожному
судну, валова і чиста місткості якого були визначені відповідно до
цієї Конвенції.
2) Таке посвідчення видається Адміністрацією або особою або
організацією, належним чином уповноваженими нею. У кожному випадку
Адміністрація несе повну відповідальність за посвідчення.
Стаття 8. Видача посвідчення іншим урядом
1) Договірний уряд може на прохання іншого Договірного уряду
визначити валову і чисту місткості судна і видати або доручити
видати цьому судну Міжнародне мірильне посвідчення 1969 року
відповідно до цієї Конвенції.
2) Копія посвідчення і копія розрахунків місткості судна
якнайшвидше передаються урядові, від якого виходило таке прохання.
3) Видане в такий спосіб посвідчення повинно містити запис
про те, що воно було видане на прохання уряду держави, під
прапором якої плаває або буде плавати судно. Воно має таку ж силу
і визнається нарівні з посвідченням, що видається згідно зі
статтею 7.
4) Міжнародне мірильне посвідчення 1969 року не повинно
видаватися судну, що плаває під прапором держави, уряд якої не є
Договірним урядом.
Стаття 9. Форма посвідчення
1) Посвідчення складається офіційною мовою або мовами країни
видачі. Якщо воно складено не англійською або французькою мовами,
то текст повинен включати переклад на одну з цих мов.
2) Форма посвідчення повинна відповідати зразку, наведеному в
Додатку II.
Стаття 10. Анулювання посвідчень
1) За умови дотримання винятків, передбачених у Правилах, що
додаються, Міжнародне мірильне посвідчення 1969 року перестає бути
дійсним і анулюється Адміністрацією, якщо мали місце такі зміни в
пристрої, конструкції, обсязі, використанні приміщень, загальній
кількості пасажирів, дозволеній перевозити на судні за його
пасажирським посвідченням, призначеній вантажній марці або
дозволеному осіданню судна, що приводять до збільшення валової
місткості або чистої місткості судна.
2) Посвідчення, видане судну Адміністрацією, перестає бути
дійсним при передачі цього судна під прапор іншої держави, за
винятком випадку, передбаченого в пункті 3 цієї статті.
3) При передачі судна під прапор іншої держави, уряд якої є
Договірним урядом, Міжнародне мірильне посвідчення 1969 року
продовжує залишатися дійсним протягом не більше трьох місяців або
до тих пір, поки Адміністрація замість нього не видасть інше
Міжнародне мірильне посвідчення 1969 року, залежно від того, що
наступить раніше. Договірний уряд держави, під прапором якої
плавало судно до передачі, після передачі повинен якомога швидше
направити Адміністрації копію посвідчення, що знаходилося на судні
в момент передачі, і копію відповідних розрахунків місткості.
Стаття 11. Визнання посвідчення
Посвідчення, видане від імені Договірного уряду відповідно до
цієї Конвенції, визнається іншими Договірними урядами і
розглядається для усіх цілей, передбачених цією Конвенцією, як
таке, що має таку ж силу, що і посвідчення, видані ними самими.
Стаття 12. Контроль
1) Судно, що плаває під прапором держави, уряд якої є
Договірним урядом, підлягає в портах інших Договірних урядів
перевірці, що здійснюється посадовими особами, належним чином
уповноваженими цими урядами. Така перевірка обмежується
встановленням того, що:
a) судно має дійсне Міжнародне мірильне посвідчення 1969 року
і
b) головні характеристики судна відповідають даним цього
Посвідчення.
2) Здійснення такої перевірки ні в якому разі не повинне
призводити до затримки судна.
3) Якщо в результаті перевірки буде виявлено, що існуючі
характеристики судна відрізняються від даних Міжнародного
мірильного посвідчення 1969 року, що призводить до збільшення
валової місткості або чистої місткості судна, то про це негайно
інформується уряд держави, під прапором якої плаває судно.
Стаття 13. Переваги
Судно, що не має дійсного посвідчення, виданого відповідно до
цієї Конвенції, не може претендувати на переваги, надані
Конвенцією.
Стаття 14. Попередні договори, конвенції й угоди
1) Всі інші договори, конвенції й угоди щодо питань
обмірювання, що діють у даний час між урядами - учасниками цієї
Конвенції, продовжують зберігати повну чинність протягом терміну
їхньої дії в тому, що стосується:
a) суден, до яких ця Конвенція не застосовується; і
b) суден, до яких ця Конвенція застосовується, але з питань,
що у ній спеціально не передбачаються.
2) Однак у тих випадках, коли такі договори, конвенції або
угоди суперечать положенням цієї Конвенції, переважну силу мають
положення цієї Конвенції.
Стаття 15. Направлення інформації
Договірні уряди зобов'язуються направляти і передавати на
збереження Організації:
a) достатню кількість зразків посвідчень, що видаються ними
відповідно до положень цієї Конвенції, для розсилання Договірним
урядам;
b) тексти законів, декретів, наказів, правил та інших
документів, виданих ними з різних питань застосування цієї
Конвенції; і
c) список неурядових організацій, що уповноважені від їхнього
імені займатися питаннями обмірювання суден, для розсилання
Договірним урядам.
Стаття 16. Підписання, прийняття і приєднання
1) Ця Конвенція залишається відкритою для підписання протягом
шести місяців, починаючи з 23 червня 1969 року і потім буде
відкрита для приєднання. Уряди держав-членів Організації
Об'єднаних Націй, кожного з її спеціалізованих установ,
Міжнародного агентства по атомній енергії або учасники Статуту
Міжнародного Суду ( 995_010 ) можуть стати учасниками Конвенції
шляхом:
a) підписання без застереження про прийняття;
b) підписання з застереженням про прийняття з наступним
прийняттям; або
c) приєднання.
2) Прийняття або приєднання здійснюється шляхом депонування
документа про прийняття або про приєднання в Організації, що
інформує всі уряди, що підписали цю Конвенцію або приєдналися до
неї, про кожен новий документ про прийняття або про приєднання і
про дату його депонування. Організація інформує також усі уряди,
що підписали Конвенцію, про будь-яке підписання, що буде здійснено
протягом шести місяців, починаючи з 23 червня 1969 року.
Стаття 17. Набуття чинності
1) Ця Конвенція набуває чинності після закінчення двох років
з дати, коли не менше двадцяти п'яти урядів держав, загальний
морський торговельний флот яких складе не менш шістдесяти п'яти
відсотків валової місткості світового морського торговельного
флоту, підпишуть без застереження про прийняття або депонують
документи про прийняття або про приєднання згідно зі статтею 16.
Організація проінформує всі уряди, що підписали або приєдналися до
цієї Конвенції, про дату її набуття чинності.
2) Для урядів, що депонували в Організації документи про
прийняття цієї Конвенції або про приєднання до неї протягом двох
років, згаданих у пункті 1 цієї статті, прийняття або приєднання
набуває чинності в день набуття чинності цієї Конвенції або після
закінчення трьох місяців з дня депонування документа про прийняття
або приєднання, з огляду на те, що наступить пізніше.
3) Для урядів, що депонували в Організації документ про
прийняття цієї Конвенції або про приєднання до неї після дати її
набуття чинності, Конвенція набуває чинності після закінчення
трьох місяців з дня депонування такого документа.
4) Після дати, на яку всі заходи, необхідні для набуття
чинності поправки до цієї Конвенції, будуть виконані або всі
необхідні прийняття вважаються отриманими згідно з пунктом 2 "b"
статті 18 у випадку виправлення шляхом одностайного прийняття,
будь-який документ про прийняття або приєднання, депонований в
Організації, буде вважатися таким, що стосується Конвенції з цією
поправкою.
Стаття 18. Поправки
1) Поправки до цієї Конвенції можуть бути прийняті за
пропозицією будь-якого Договірного уряду відповідно до будь-якої з
процедур, зазначених у цій статті.
2) Поправки шляхом одностайного прийняття:
a) На прохання Договірного уряду пропонована ним поправка до
цієї Конвенції спрямовується Організацією всім Договірним урядам
для розгляду з метою одностайного прийняття.
b) Така поправка набуває чинності після закінчення одного
року з дня її прийняття всіма Договірними урядами, якщо нема
домовленості про скорочений термін її набрання чинності.
Договірний уряд вважається таким, що прийняв поправку, якщо він не
повідомить Організації про її прийняття або відхилення протягом
двох років з дня початкового розсилання Організацією поправки.
3) Поправка після розгляду в Організації:
a) На прохання Договірного уряду запропонована ним поправка
до цієї Конвенції розглядається в Організації. Така поправка, якщо
вона схвалена Комітетом з безпеки на морі Організації більшістю в
дві третини присутніх і голосуючих членів, направляється всім
членам Організації і всім Договірним урядам не менше ніж за шість
місяців до її розгляду Асамблеєю Організації.
b) Поправка, якщо вона схвалена Асамблеєю більшістю в дві
третини присутніх і голосуючих, направляється Організацією всім
Договірним урядам для прийняття.
c) Така поправка набуває чинності після закінчення одного
року з дня, коли вона буде прийнята двома третинами Договірних
урядів. Поправка набуває чинності відносно всіх Договірних урядів
за винятком тих з них, що до її набуття чинності зроблять заяву,
що вони не приймають цю поправку.
d) При схваленні поправки Асамблея може більшістю в дві
третини присутніх і голосуючих, включаючи дві третини урядів,
представлених у Комітеті з безпеки на морі і присутніх і
голосуючих на Асамблеї, запропонувати винести ухвалу, яка має таке
важливе значення, що Договірний уряд, який зробив заяву,
відповідно до підпункту "c" і не прийняв цю поправку протягом
одного року з дня її набуття чинності, перестає бути учасником
цієї Конвенції після закінчення цього терміну. Така ухвала набуває
чинності після прийняття її двома третинами Договірних урядів.
e) Ніщо в цьому пункті не позбавляє Договірний уряд, що обрав
процедуру по внесенню поправки до цієї Конвенції відповідно до
цього пункту, у будь-який час обрати іншу процедуру, яку він
вважатиме бажаною відповідно до пунктів 2 або 4 цієї статті.
4) Поправка шляхом скликання Конференції:
a) На прохання Договірного уряду, підтриманого не менше ніж
однією третиною Договірних урядів, Організація скликає Конференцію
урядів для розгляду поправок до цієї Конвенції.
b) Кожна поправка, схвалена на такій Конференції більшістю в
дві третини присутніх і голосуючих Договірних урядів,
направляється Організацією всім Договірним урядам для прийняття.
c) Така поправка набуває чинності після закінчення одного
року з дня її прийняття двома третинами Договірних урядів.
Поправка набуває чинності відносно всіх Договірних урядів за
винятком тих з них, що до її набуття чинності зроблять заяву про
те, що вони не приймають цю поправку.
d) Конференція, скликана відповідно до підпункту "a", може
більшістю в дві третини присутніх і голосуючих визначити при
схваленні поправки, що вона має таке важливе значення, що
Договірний уряд, що зробив заяву відповідно до підпункту "c" і не
прийняв цю поправку протягом одного року з дня її набуття
чинності, перестає бути учасником цієї Конвенції після закінчення
цього терміну.
5) Організація інформує всі Договірні уряди про поправки, що
набирають чинності відповідно до цієї статті, і про дату набуття
чинності кожної з них.
6) Прийняття поправки або заяви, зробленої відповідно до цієї
статті, здійснюється шляхом депонування відповідного документа до
Організації, що повідомляє всі Договірні уряди про одержання
документа про прийняття або заяви.
Стаття 19. Денонсація
1) Ця Конвенція може бути денонсована Договірним урядом у
будь-який час після закінчення п'яти років з дня набуття чинності
Конвенцією для цього уряду.
2) Денонсація здійснюється шляхом депонування відповідного
документа до Організації, що інформує всі Договірні уряди про таку
денонсацію і про дату одержання документа.
3) Денонсація набуває чинності після закінчення одного року
або більшого періоду, що може бути обумовлений у документі про
денонсацію, з дня одержання Організацією такого документа.
Стаття 20. Території
1) a) Організація Об'єднаних Націй, діючи в якості керуючої
влади якої-небудь території, або Договірний уряд, що несе
відповідальність за зовнішні зносини якої-небудь території, у
найкоротший термін проводить консультації з владою такої території
або вживає належних заходів на предмет поширення цієї Конвенції на
таку територію і може в будь-який час зробити заяву шляхом
направлення Організації письмового повідомлення про те, що ця
Конвенція поширюється на таку територію.
b) Ця Конвенція поширюється на територію, згадану в
повідомленні, з дня його одержання або з дня, що може бути
зазначений у цьому повідомленні.
2) a) Організація Об'єднаних Націй або Договірний уряд, що
зробив заяву відповідно до пункту 1 "a" цієї статті, може в
будь-який час після закінчення п'яти років з дня поширення
Конвенції на територію зробити заяву шляхом направлення
Організації письмового повідомлення про те, що ця Конвенція
припиняє поширюватися на територію, згадану в повідомленні.
b) Ця Конвенція припиняє поширюватися на згадану в
повідомленні територію після закінчення одного року або більшого
періоду, що може бути зазначений у цьому повідомленні, з дня
одержання Організацією такого повідомлення.
3) Організація інформує всі Договірні уряди про поширення
цієї Конвенції на території згідно з пунктом 1 цієї статті, і про
припинення такого поширення відповідно до положень пункту 2 цієї
статті, вказуючи в кожному випадку дату, починаючи з якої ця
Конвенція поширюється або припинить поширюватися на території.
Стаття 21. Депонування і реєстрація
1) Ця Конвенція депонується до Організації, і Генеральний
Секретар Організації передає її завірені копії всім урядам, що
підписали Конвенцію, а також усім урядам, що приєдналися до неї.
2) Як тільки ця Конвенція набуде чинності, Генеральний
Секретар Організації передає її текст Секретаріатові Організації
Об'єднаних Націй для реєстрації й опублікування відповідно до
статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ).
Стаття 22. Мови
Ця Конвенція складена в одному примірнику англійською і
французькою мовами, причому обидва тексти є автентичними. Офіційні
переклади на російську і іспанську мови будуть підготовлені і
здані на зберігання разом з підписаним оригіналом.
На посвідчення чого ті, що нижче підписалися, належним чином
уповноважені на те їхніми відповідними урядами, підписали цю
Конвенцію.
Вчинено в м. Лондоні двадцять третього червня 1969 року.
(підписи)
Международная конвенция
по обмеру судов 1969 года

Дата підписання: 23.06.1969 Дата набуття чинності: 25.01.1994
Договаривающиеся Правительства,
желая установить единообразные принципы и правила определения
вместимости судов, совершающих международные рейсы;
считая, что лучшим способом для достижения этой цели является
заключение Конвенции;
договорились о нижеследующем:
Статья 1. Общее обязательство по Конвенции
Договаривающиеся Правительства обязуются осуществлять
положения настоящей Конвенции и ее приложений, которые составляют
неотъемлемую часть настоящей Конвенции. Всякая ссылка на настоящую
Конвенцию означает одновременно ссылку на эти приложения.
Статья 2. Определения
Для целей настоящей Конвенции, если специально не
предусмотрено иное:
1) "Правила" означают Правила, приложенные к настоящей
Конвенции;
2) "Администрация" означает правительство государства, под
флагом которого плавает судно;
3) "международный рейс" означает морской рейс из страны, к
которой применяется настоящая Конвенция, до порта за пределами
этой страны или наоборот. Для этой цели любая территория, за
международные сношения которой несет ответственность
Договаривающееся Правительство или в отношении которой Организация
Объединенных Наций является управляющей властью, рассматривается в
качестве отдельной страны;
4) "валовая вместимость" означает величину наибольшего
размера судна, определенного в соответствии с положениями
настоящей Конвенции;
5) "чистая вместимость" означает величину полезного объема
судна, определенного в соответствии с положениями настоящей
Конвенции;
6) "новое судно" означает судно, киль которого заложен или
которое находится в подобной стадии постройки в дату либо после
даты вступления в силу настоящей Конвенции;
7) "существующее судно" означает судно, которое не является
новым судном;
8) "длина" означает длину, равную 96% полной длины по
ватерлинии, проходящей на высоте, равной 85% наименьшей
теоретической высоты борта, измеренной от верхней кромки киля, или
длину от передней кромки форштевня до оси баллера руля по той же
ватерлинии, если эта длина больше. На судах, спроектированных с
дифферентом, ватерлиния, по которой измеряется длина, должна быть
параллельна конструктивной ватерлинии;
9) "Организация" означает Межправительственную морскую
консультативную организацию.
Статья 3. Применение
1) Настоящая Конвенция применяется к следующим судам,
совершающим международные рейсы:
a) к судам, зарегистрированным в странах, правительства
которых являются Договаривающимися Правительствами;
b) к судам, зарегистрированным на территориях, на которые
настоящая Конвенция распространена в соответствии со статьей 20;
c) к незарегистрированным судам, плавающим под флагом
государства, правительство которого является Договаривающимся
Правительством.
2) Настоящая Конвенция применяется:
a) к новым судам;
b) к существующим судам, которые подвергаются
переоборудованию или модификации, которые Администрацией
рассматриваются как существенно изменяющие их валовую вместимость;
c) к существующим судам по просьбе собственника судна; и
d) ко всем существующим судам по истечении двенадцати лет с
даты вступления в силу настоящей Конвенции. Однако такие суда, за
исключением упомянутых в подпунктах b и c настоящего пункта,
сохранят свои прежние вместимости для целей применения к ним
соответствующих требований других существующих международных
конвенций.
3) Вместимость существующих судов, на которые настоящая
Конвенция уже была распространена в соответствии с подпунктом c
пункта 2 настоящей статьи, не должна после этого определяться в
соответствии с требованиями, применявшимися Администрацией к
судам, совершающим международные рейсы, до вступления в силу
настоящей Конвенции.
Статья 4. Исключения
1) Настоящая Конвенция не применяется:
a) к военным кораблям; и
b) к судам длиной менее 24 метров (79 футов).
2) Ничто в настоящей Конвенции не применяется к судам,
совершающим плавание исключительно:
a) по Великим озерам Северной Америки и по реке Святого
Лаврентия в пределах, ограниченных на востоке прямой линией,
проведенной от мыса Розье до мыса Вест-Пойнт на острове Антикости,
и далее прямой линией, проведенной от острова Антикости в северном
направлении по меридиану 63 град. западной долготы;
b) в Каспийском море; или
c) по рекам Ла-Плата, Парана и Уругвай в пределах,
ограниченных на востоке прямой линией, проведенной между Пунта
Раса (Кабо Сан Антонио), Аргентина, и Пунта дель Эсте, Уругвай.
Статья 5. Случаи непреодолимой силы
1) На судно, не подпадающее под положения настоящей Конвенции
в момент своего отправления в какой-либо рейс, эти положения не
распространяются в случае любого его отклонения от маршрута
следования, если это отклонение произошло вследствие наступления
непогоды или любых других случаев непреодолимой силы.
2) При применении положений настоящей Конвенции
Договаривающиеся Правительства должны надлежащим образом учитывать
любое отклонение или задержку судна, вызванные наступлением
непогоды или любым другим случаем непреодолимой силы.
Статья 6. Определение вместимостей судов
Определение валовой и чистой вместимостей судов
осуществляется Администрацией. Однако Администрация может поручить
определение вместимостей признанным ею лицам или организациям. В
каждом случае соответствующая Администрация несет полную
ответственность за определение валовой и чистой вместимостей
судов.
Статья 7. Выдача свидетельства
1) Международное мерительное свидетельство (1969) выдается
каждому судну, валовая и чистая вместимости которого были
определены в соответствии с настоящей Конвенцией.
2) Такое свидетельство выдается Администрацией либо лицом или
организацией, должным образом уполномоченными ею. В каждом случае
Администрация несет полную ответственность за свидетельство.
Статья 8. Выдача свидетельства другим правительством
1) Договаривающееся Правительство может по просьбе другого
Договаривающегося Правительства определить валовую и чистую
вместимости судна и выдать или уполномочить выдать этому судну
Международное мерительное свидетельство (1969) в соответствии с
настоящей Конвенцией.
2) Копия свидетельства и копия расчетов вместимостей судна
как можно скорее передаются правительству, от которого исходила
такая просьба.
3) Выданное таким образом свидетельство должно содержать
запись о том, что оно выдано по просьбе правительства государства,
под флагом которого плавает или будет плавать судно. Оно имеет
такую же силу и признается наравне со свидетельством, выданным на
основании статьи 7.
4) Международное мерительное свидетельство (1969) не должно
выдаваться судну, которое плавает под флагом государства,
правительство которого не является Договаривающимся
Правительством.
Статья 9. Форма свидетельства
1) Свидетельство составляется на государственном языке или
языках выдающей их страны. Если используемый язык не является
английским или французским, то текст свидетельства должен
содержать перевод на один из этих языков.
2) Форма свидетельства должна соответствовать образцу,
приведенному в приложении II.
Статья 10. Аннулирование свидетельств
1) За исключением случаев, предусмотренных в Правилах,
Международное мерительное свидетельство (1969) утрачивает силу и
аннулируется Администрацией, если имели место такие изменения в
устройстве, конструкции, объеме, использовании помещений, общем
числе пассажиров, разрешенном к перевозке на судне в соответствии
с пассажирским свидетельством, назначенной грузовой марке или
разрешенной осадке судна, которые приводят к увеличению валовой
вместимости или чистой вместимости судна.
2) Свидетельство, выданное судну Администрацией, утрачивает
силу при передаче этого судна под флаг другого государства, за
исключением случая, предусмотренного в пункте 3 настоящей статьи.
3) При передаче судна под флаг другого государства,
правительство которого является Договаривающимся Правительством,
Международное мерительное свидетельство (1969) продолжает
оставаться в силе в течение не более трех месяцев или до тех пор,
пока Администрация вместо него не выдаст другое Международное
мерительное свидетельство (1969), в зависимости от того, что
наступит раньше. Договаривающееся Правительство государства, под
флагом которого судно плавало до передачи, должно как можно скорее
после передачи направить Администрации копию свидетельства,
находившегося на судне в момент передачи, и копии соответствующих
расчетов вместимостей.
Статья 11. Признание свидетельства
Свидетельство, выданное по уполномочию Договаривающегося
Правительства в соответствии с настоящей Конвенцией, признается
другими Договаривающимися Правительствами и рассматривается для
всех целей, предусмотренных настоящей Конвенцией, как имеющее
такую же силу, как и свидетельства, выданные ими самими.
Статья 12. Проверка
1) Судно, плавающее под флагом государства, правительство
которого является Договаривающимся Правительством, подлежит в
портах других Договаривающихся Правительств проверке,
осуществляемой должностными лицами, должным образом
уполномоченными этими Правительствами. Такая проверка
ограничивается установлением того, что:
a) судно имеет действительное Международное мерительное
свидетельство (1969); и
b) главные характеристики судна соответствуют данным этого
свидетельства.
2) Осуществление такой проверки ни в коем случае не должно
приводить к задержке судна.
3) Если в результате проверки выявляется, что главные
характеристики судна отличаются от данных Международного
мерительного свидетельства (1969) так, что это приводит к
увеличению валовой вместимости или чистой вместимости судна, то об
этом незамедлительно информируется правительство государства, под
флагом которого плавает судно.
Статья 13. Преимущества
Судно, не имеющее действительного свидетельства, выданного в
соответствии с настоящей Конвенцией, не может претендовать на
преимущества, предоставляемые Конвенцией.
Статья 14. Предыдущие договоры, конвенции и соглашения
1) Все другие договоры, конвенции и соглашения по вопросам
обмера, действующие в настоящее время между
правительствами-участниками настоящей Конвенции, продолжают
сохранять полную силу в течение срока их действия в отношении:
a) судов, к которым настоящая Конвенция не применяется; и
b) судов, к которым настоящая Конвенция применяется, но по
вопросам, которые в ней специально не предусмотрены.
2) Однако в той мере, в какой такие договоры, конвенции или
соглашения противоречат положениям настоящей Конвенции,
преимущественную силу имеют положения настоящей Конвенции.
Статья 15. Направление информации
Договаривающиеся Правительства обязуются направлять и
передавать на хранение Организации:
a) достаточное количество образцов свидетельств, выдаваемых
ими на основании положений настоящей Конвенции, для рассылки
Договаривающимся Правительствам;
b) тексты законов, декретов, приказов, правил и других
документов, изданных ими по различным вопросам, входящим в сферу
применения настоящей Конвенции; и
c) список неправительственных организаций, которые
уполномочены от их имени заниматься вопросами обмера судов, для
рассылки Договаривающимся Правительствам.
Статья 16. Подписание, принятие и присоединение
1) Настоящая Конвенция остается открытой для подписания в
течение шести месяцев начиная с 23 июня 1969 года и затем будет
открыта для присоединения. Правительства государств-членов
Организации Объединенных Наций, любого из ее специализированных
учреждений, Международного агентства по атомной энергии или
участники Статута Международного Суда ( 995_010 ) могут стать
участниками Конвенции путем:
a) подписания без оговорки о принятии;
b) подписания с оговоркой о принятии с последующим принятием;
или
c) присоединения.
2) Принятие или присоединение осуществляется путем сдачи на
хранение документа о принятии или присоединении Организации,
которая информирует все правительства, подписавшие настоящую
Конвенцию или присоединившиеся к ней, о каждом новом принятии или
присоединении и о дате сдачи на хранение соответствующего
документа. Организация информирует также все правительства, уже
подписавшие Конвенцию, о любом подписании, которое будет
осуществлено в течение шести месяцев начиная с 23 июня 1969 года.
Статья 17. Вступление в силу
1) Настоящая Конвенция вступает в силу по истечении двадцати
четырех месяцев с даты, на которую не менее двадцати пяти
правительств государств, общий торговый флот которых составляет не
менее шестидесяти пяти процентов валовой вместимости мирового
торгового флота, подпишут ее без оговорки о принятии либо сдадут
на хранение документы о принятии или присоединении в соответствии
со статьей 16. Организация проинформирует все правительства,
подписавшие настоящую Конвенцию или присоединившиеся к ней, о дате
ее вступления в силу.
2) Для правительств, сдавших на хранение документы о принятии
настоящей Конвенции или о присоединении к ней в течение двадцати
четырех месяцев, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, принятие
или присоединение приобретает силу с даты вступления в силу
настоящей Конвенции или по истечении трех месяцев с даты сдачи на
хранение документа о принятии или присоединении, смотря по тому,
что наступит позднее.
3) Для правительств, сдавших на хранение документ о принятии
настоящей Конвенции или о присоединении к ней после даты ее
вступления в силу, Конвенция вступает в силу по истечении трех
месяцев с даты сдачи на хранение такого документа.
4) После даты, на которую все меры, необходимые для
вступления в силу поправки к настоящей Конвенции, будут выполнены
или все необходимые принятия считаются полученными в соответствии
с пунктом 2b статьи 18 в случае поправки путем единогласного
принятия, любой сданный на хранение документ о принятии или
присоединении считается относящимся к Конвенции с этой поправкой.
Статья 18. Поправки
1) В настоящую Конвенцию могут быть внесены поправки по
предложению любого Договаривающегося Правительства посредством
любой из процедур, указанных в настоящей статье.
2) Поправка путем единогласного принятия:
a) По просьбе Договаривающегося Правительства предлагаемая им
поправка к настоящей Конвенции направляется Организацией всем
Договаривающимся Правительствам для рассмотрения с целью
единогласного принятия.
b) Такая поправка вступает в силу по истечении двенадцати
месяцев с даты ее принятия всеми Договаривающимися
Правительствами, если нет договоренности о более ранней дате ее
вступления в силу. Договаривающееся Правительство считается
принявшим поправку, если оно не сообщит Организации о ее принятии
или отклонении в течение двадцати четырех месяцев с даты
первоначальной рассылки Организацией поправки.
3) Поправка после рассмотрения в Организации:
a) По просьбе Договаривающегося Правительства предлагаемая им
поправка к настоящей Конвенции рассматривается в Организации.
Такая поправка, если она одобрена Комитетом по безопасности на
море Организации большинством в две трети присутствующих и
участвующих в голосовании, направляется всем членам Организации и
всем Договаривающимся Правительствам не менее чем за шесть месяцев
до ее рассмотрения Ассамблеей Организации.
b) Поправка, если она одобрена Ассамблеей большинством в две
трети присутствующих и участвующих в голосовании, направляется
Организацией всем Договаривающимся Правительствам для принятия.
c) Такая поправка вступает в силу по истечении двенадцати
месяцев с даты ее принятия двумя третями Договаривающихся
Правительств. Поправка вступает в силу в отношении всех
Договаривающихся Правительств за исключением тех, которые до ее
вступления в силу сделали заявление, что они не принимают эту
поправку.
d) При одобрении поправки Ассамблея может большинством в две
трети присутствующих и участвующих в голосовании, включая две
трети правительств, представленных в Комитете по безопасности на
море и присутствующих и участвующих в голосовании на Ассамблее,
предложить постановить, что поправка имеет такое важное значение,
что любое Договаривающееся Правительство, сделавшее заявление
согласно подпункту c и не принявшее поправку в течение двенадцати
месяцев после ее вступления в силу, по истечении этого периода
перестает быть участником настоящей Конвенции. Такое постановление
подлежит предварительному одобрению двумя третями Договаривающихся
Правительств.
e) Ничто в настоящем пункте не препятствует Договаривающемуся
Правительству, начавшему процедуру внесения поправки в настоящую
Конвенцию согласно этому пункту, в любое время избрать другую
процедуру, которую оно сочтет желательной, в соответствии с
пунктами 2 или 4 настоящей статьи.
4) Поправка путем созыва конференции:
a) По просьбе Договаривающегося Правительства, поддержанной
не менее чем одной третью Договаривающихся Правительств,
Организация созывает конференцию правительств для рассмотрения
поправок к настоящей Конвенции.
b) Каждая поправка, одобренная такой конференцией
большинством в две трети присутствующих и участвующих в
голосовании Договаривающихся Правительств, направляется
Организацией всем Договаривающимся Правительствам для принятия.
c) Такая поправка вступает в силу по истечении двенадцати
месяцев с даты ее принятия двумя третями Договаривающихся
Правительств. Поправка вступает в силу в отношении всех
Договаривающихся Правительств за исключением тех, которые до ее
вступления в силу сделали заявление о том, что они не принимают
эту поправку.
d) При одобрении поправки конференция, созванная в
соответствии с подпунктом a настоящего пункта, может большинством
в две трети присутствующих и участвующих в голосовании
постановить, что поправка имеет такое важное значение, что любое
Договаривающееся Правительство, сделавшее заявление согласно
подпункту c настоящего пункта и не принявшее поправку в течение
двенадцати месяцев после ее вступления в силу, по истечении этого
периода перестает быть участником настоящей Конвенции.
5) Организация информирует все Договаривающиеся Правительства
о поправках, вступающих в силу согласно настоящей статье, и о дате
вступления в силу каждой из таких поправок.
6) Любое принятие или заявление, сделанное согласно настоящей
статье, осуществляется путем сдачи на хранение соответствующего
документа Организации, которая извещает все Договаривающиеся
Правительства о получении такого документа.
Статья 19. Денонсация
1) Настоящая Конвенция может быть денонсирована любым
Договаривающимся Правительством в любое время по истечении пяти
лет с даты вступления в силу Конвенции для этого правительства.
2) Денонсация осуществляется путем сдачи на хранение
соответствующего документа Организации, которая информирует все
Договаривающиеся Правительства о любой такой денонсации и о дате
получения документа.
3) Денонсация вступает в силу по истечении одного года с даты
получения Организацией документа о денонсации или по истечении
такого более продолжительного периода, который может быть указан в
таком документе.
Статья 20. Территории
1) a) Организация Объединенных Наций в случаях, когда она
является управляющей властью в отношении какой-либо территории,
или любое Договаривающееся Правительство, несущее ответственность
за международные сношения какой-либо территории, должны как можно
скорее провести консультации с властями такой территории или
принять такие другие меры, которые могут оказаться подходящими,
чтобы распространить настоящую Конвенцию на такую территорию, и
могут в любое время путем письменного извещения Организации
заявить о том, что настоящая Конвенция распространяется на такую
территорию.
b) Настоящая Конвенция распространяется на территорию,
названную в извещении, с даты его получения или с такой другой
даты, которая может быть указана в извещении.
2) a) Организация Объединенных Наций или Договаривающееся
Правительство, которые сделали заявление согласно пункту 1a
настоящей статьи, могут в любое время по истечении пяти лет с
даты, когда Конвенция была указанным образом распространена на
какую-либо территорию, путем направления Организации письменного
уведомления, заявить о том, что настоящая Конвенция прекращает
распространяться на территорию, названную в уведомлении.
b) Настоящая Конвенция прекращает распространяться на
упомянутую в извещении территорию по истечении одного года с даты
получения Организацией такого уведомления или по истечении такого
более продолжительного периода, который может быть указан в этом
извещении.
3) Организация информирует все Договаривающиеся Правительства
о распространении настоящей Конвенции на какие-либо территории
согласно пункту 1 настоящей статьи, и о прекращении любого такого
распространения согласно пункту 2 этой статьи, указывая в каждом
случае дату, начиная с которой настоящая Конвенция
распространяется или прекращает распространяться на территории.
Статья 21. Сдача на хранение и регистрация
1) Настоящая Конвенция сдается на хранение Организации, и
Генеральный секретарь Организации направляет ее заверенные копии
всем правительствам, подписавшим Конвенцию, а также всем
правительствам, присоединившимся к ней.
2) Как только настоящая Конвенция вступит в силу, Генеральный
секретарь Организации передаст ее текст Секретариату Организации
Объединенных Наций для регистрации и опубликования в соответствии
со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций ( 995_010 ).
Статья 22. Языки
Настоящая Конвенция составлена в одном экземпляре на
английском и французском языках, причем оба текста являются равно
аутентичными. Официальные переводы на испанский и русский языки
будут подготовлены и сданы на хранение вместе с подписанным
оригиналом.
В УДОСТОВЕРЕНИИ ЧЕГО нижеподписавшиеся (*), должным образом
на то уполномоченные своими соответствующими правительствами,
подписали настоящую Конвенцию. _______________
(*) Подписи опущены.
СОВЕРШЕНО в Лондоне двадцать третьего июня 1969 года.
Приложение I
ПРАВИЛА
определения валовой и чистой вместимости судов
Правило 1. Общие положения
1) Вместимость судна состоит из валовой вместимости и чистой
вместимости.
2) Валовая вместимость и чистая вместимость определяются в
соответствии с положениями настоящих Правил.
3) Валовая вместимость и чистая вместимость новых типов
судов, для которых в силу их конструктивных особенностей
применение настоящих Правил невозможно или нецелесообразно,
определяются по усмотрению Администрации. В этом случае
Администрация должна сообщить Организации подробные данные о
применяемом методе определения вместимости для информации
Договаривающихся Правительств.
Правило 2. Определения терминов, применяемых в приложениях
1) Верхняя палуба
Верхняя палуба есть самая верхняя непрерывная палуба,
подверженная воздействию моря и погоды, имеющая постоянные
непроницаемые при воздействии моря закрытия всех отверстий на
открытых ее частях и ниже которой все отверстия в бортах судна
снабжены постоянными средствами для водонепроницаемого закрытия.
На судах, у которых верхняя палуба имеет уступ, за верхнюю палубу
принимается самая нижняя линия открытой палубы и ее продолжение
параллельно верхней части палубы.
2) Теоретическая высота борта
a) Теоретическая высота борта есть расстояние по вертикали,
измеренное от верхней кромки горизонтального киля до нижней кромки
верхней палубы у борта. На деревянных и композитных судах это
расстояние измеряется от нижней кромки шпунта в киле. Если днище
на середине длины судна имеет вогнутую форму или если имеются
утолщенные шпунтовые поясья, то это расстояние измеряется от точки
пересечения продолженной плоской части днища с боковой
поверхностью киля.
b) На судах, имеющих закругленное соединение палубы с бортом,
теоретическая высота борта должна измеряться до точки пересечения
продолженных теоретических линий палубы и бортовой обшивки, как
если бы это соединение имело угловую конструкцию.
c) Если верхняя палуба имеет уступ и возвышенная часть палубы
простирается над точкой измерения теоретической высоты борта, то
теоретическая высота борта должна измеряться до условной линии,
являющейся продолжением нижней части палубы параллельно
возвышенной части.
3) Ширина
Ширина есть наибольшая ширина судна, измеренная в середине
длины судна до наружной кромки шпангоутов на судах с металлической
обшивкой и до наружной поверхности корпуса на судах с обшивкой из
другого материала.
4) Закрытые пространства
Закрытые пространства есть все пространства, ограниченные
корпусом судна, постоянными или разборными перегородками либо
переборками, палубами или покрытиями, кроме постоянных или
переносных тентов (навесов). Перерывы в палубе, отверстия в
корпусе судна, в палубе или покрытии какого-либо пространства либо
в перегородках или переборках пространства, а также отсутствие
перегородки или переборки не должны служить основанием для
исключения пространства из числа закрытых пространств.
5) Исключаемые пространства
Несмотря на положения пункта 4 настоящего правила,
пространства, указанные в подпунктах a - e настоящего пункта,
должны считаться исключаемыми пространствами и не должны
включаться в объем закрытых пространств; однако, если такое
пространство удовлетворяет по крайней мере одному из следующих
трех условий, оно должно считаться закрытым пространством:
- пространство оборудовано стеллажами или другими
устройствами для размещения груза или запасов;
- отверстия снабжены каким-либо средством закрытия;
- конструкция предусматривает возможность закрытия таких
отверстий:
a) i) Пространство внутри сооружения против концевого
отверстия, простирающегося от палубы до палубы (без учета
навесного листа, высота которого превышает не более чем на 25 мм
(один дюйм) высоту соседнего палубного бимса), если ширина этого
отверстия равна или больше 90% ширины палубы по линии этого
отверстия. Это положение должно применяться таким образом, чтобы
исключить из закрытых пространств только то пространство, которое
находится между фактическим концевым отверстием и линией,
проведенной параллельно линии или плоскости отверстия на
расстоянии от отверстия, равном половине ширины палубы по линии
этого отверстия (рис. 1 дополнения 1).
a) ii) Если ширина пространства становится менее 90% ширины
палубы вследствие каких-либо особенностей расположения, кроме
сужения наружной обшивки, то из объема закрытых пространств
следует исключить только пространство, заключенное между линией
отверстия и параллельной линией, проведенной через точку, где
ширина пространства в поперечном направлении становится равной или
меньшей 90% ширины палубы (рис. 2, 3, 4 дополнения 1).
a) iii) Если два пространства, исключение одного из которых
или обоих разрешается на основании подпунктов a(i) и/или a(ii),
разделены совершенно открытым интервалом (наличие фальшборта или
открытого леерного ограждения не принимается во внимание), то
такое исключение не должно применяться, если интервал между двумя
пространствами менее половины наименьшей ширины палубы в районе
такого интервала (рис. 5 и 6 дополнения 1).
b) Пространство, открытое воздействию моря и погоды, под
вышележащим палубным настилом, не имеющим другого соединения с
наружных сторон с корпусом судна, кроме стоек, необходимых для его
поддержания. В таком пространстве могут быть установлены открытые
леерные ограждения или фальшборты и навесной лист или поставлены
стойки по борту судна, при условии, что расстояние между верхней
кромкой лееров или фальшборта и навесным листом не менее 0,75 м
(2,5 фута) или одной трети высоты пространства, смотря по тому,
что больше (рис. 7 дополнения 1).
c) Пространство в сооружении, простирающемся от борта до
борта, расположенное непосредственно в районе против бортовых
отверстий высотой не менее 0,75 м (2,5 фута) или одной трети
высоты сооружения, смотря по тому, что больше. Если такое
сооружение имеет отверстие только с одного борта, то пространство,
подлежащее исключению из объема закрытых пространств, должно быть
ограничено в сторону к диаметральной плоскости от отверстия не
более, чем половиной ширины палубы в районе этого отверстия (рис.
8 дополнения 1).
d) Пространство в сооружении, расположенное непосредственно
под незакрытым отверстием в вышележащей палубе при условии, что
такое отверстие открыто воздействию погоды, и пространство,
исключаемое из объема закрытых пространств, ограничено площадью
отверстия (рис. 9 дополнения 1).
e) Рецесс в ограничивающей переборке сооружения, открытый
воздействию погоды, отверстие которого простирается от палубы до
палубы, без средств закрытия при условии, что внутренняя ширина
рецесса не больше его ширины у входа, а глубина его внутрь
сооружения не больше двойной ширины у входа (рис. 10 дополнения
1).
6) Пассажир
Пассажир есть всякое лицо, кроме:
a) капитана и членов экипажа или других лиц, работающих либо
выполняющих на судне какие-либо обязанности, связанные с
деятельностью этого судна; и
b) ребенка в возрасте менее одного года.
7) Грузовые пространства
Грузовые пространства, учитываемые при вычислении чистой
вместимости, есть закрытые пространства, приспособленные для
перевозки груза, который должен выгружаться с судна, при условии,
что эти пространства были учтены при вычислении валовой
вместимости. Такие грузовые пространства должны иметь постоянную
маркировку буквами CC (cargo compartment), нанесенными на видном
месте с высотой букв не менее 100 мм (4 дюйма).
8) Непроницаемый при воздействии моря
Непроницаемый при воздействии моря означает, что в любых
морских условиях вода не проникает внутрь судна.
Правило 3. Валовая вместимость
Валовая вместимость (GT) судна должна определяться по
следующей формуле:
GT = K1V,
где V - общий объем всех закрытых пространств на судне в
кубических метрах,
К1 = 0,2 + 0,02lg10V (или берется из таблицы дополнения 2).
Правило 4. Чистая вместимость
1) Чистая вместимость (NT) судна должна определяться по
следующей формуле:
| 4d |2 | N2| NT = K2Vc | -- | + K3 |N1 + --|, | 3D | | 10|
в которой:
| 4d |2 a) коэффициент | -- | не должен приниматься больше единицы; | 3D |
| 4d |2 b) член K2Vc | -- | не должен приниматься менее 0,25GT; | 3D |
c) NT не должна приниматься менее 0,30GT и в которой:
Vc = общий объем грузовых пространств в кубических метрах,
K2 = 0,2 + 0,02lg10Vc (или берется из таблицы дополнения 2),
GT + 10000
K3 = 1,25 ----------, 10000
D = теоретическая высота борта в середине длины судна в
метрах, как она определена в правиле 2(2),
d = теоретическая осадка в середине длины судна в метрах, как
она определена в пункте 2 настоящего правила,
N1 = число пассажиров в каютах с числом коек не более восьми,
N2 = число остальных пассажиров,
N1 + N2 = общее число пассажиров, разрешаемых к перевозке на
судне в соответствии с пассажирским свидетельством; когда N1 + N2
менее 13, то N1 и N2 принимаются равными нулю,
GT = валовая вместимость судна, определенная в соответствии с
положениями правила 3.
2) Теоретическая осадка (d), упоминаемая в пункте 1
настоящего правила, должна быть одной из следующих осадок:
a) для судов, на которые распространяется действующая
Международная конвенция о грузовой марке ( 896_007 ), - осадка,
соответствующая летней грузовой марке (не лесной), назначенной в
соответствии с этой Конвенцией;
b) для пассажирских судов - осадка, соответствующая самой
высокой грузовой ватерлинии деления судна на отсеки, назначенной в
соответствии с действующей Международной конвенцией по охране
человеческой жизни на море ( 995_238 ) или другим международным
соглашением там, где это применимо;
c) для судов, на которые Международная конвенция о грузовой
марке ( 896_007 ) не распространяется, но которым назначена
грузовая марка в соответствии с национальными требованиями -
осадка, соответствующая летней грузовой марке, назначенной таким
образом;
d) для судов, которым не назначена грузовая марка, но осадка
которых ограничена в соответствии с национальными правилами, -
максимальная разрешенная осадка;
e) для остальных судов - 75% теоретической высоты борта в
середине длины судна, как она определена в пункте 2 правила 2.
Правило 5. Изменение чистой вместимости
1) Если характеристики судна, такие как V, Vc, d, N1 или N2,
определенные в правилах 3 и 4, изменились и если такие изменения
влекут за собой увеличение чистой вместимости, определенной в
соответствии с положениями правила 4, чистая вместимость судна,
соответствующая этим новым характеристикам судна, должна быть
определена и применяться без промедления.
2) Для судна, которому одновременно назначены грузовые марки,
указанные в подпунктах 2a и 2b правила 4, должна устанавливаться
только одна чистая вместимость, определенная в соответствии с
правилом 4, и такой вместимостью будет вместимость, применяемая к
той назначенной ему грузовой марке, которая соответствует
характеру выполняемых судном перевозок.
3) Если характеристики судна, такие как V, Vc, d, N1 или N2,
определенные в правилах 3 и 4, изменились или если соответствующая
назначенная грузовая марка, указанная в пункте 2 настоящего
правила, изменилась в связи с изменением характера выполняемых
судном перевозок, и такое изменение влечет за собой уменьшение его
чистой вместимости, определенной в соответствии с положениями
правила 4, то новое Международное мерительное свидетельство
(1969), указывающее определенную таким образом новую чистую
вместимость, должно быть выдано не раньше чем по истечении
двенадцати месяцев с даты выдачи первоначального свидетельства;
однако это требование не должно применяться:
a) если судно передается под флаг другого государства, или
b) если судно подвергается, по мнению Администрации,
переоборудованию или модификации существенного характера, таким
как упразднение надстройки, которые требуют изменения назначенной
грузовой марки, или
c) к пассажирским судам, используемым для перевозки большого
числа бескоечных пассажиров в специальных рейсах, таких как,
например, перевозка паломников.
Правило 6. Вычисление объемов
1) Все объемы, включенные в расчет валовой и чистой
вместимостей, должны измеряться независимо от установленной
изоляции и тому подобного до внутренней стороны обшивки корпуса
или конструктивной ограничивающей обшивки на металлических судах и
до наружной поверхности обшивки корпуса или до внутренней стороны
конструктивной ограничивающей поверхности на судах, построенных из
других материалов.
2) Объемы выступающих частей должны быть включены в общий
объем.
3) Объемы пространств, открытых воздействию моря, могут быть
исключены из общего объема.
Правило 7. Измерение и расчет
1) Все измерения, выполняемые при вычислении объемов, должны
производиться с точностью до ближайшего сантиметра или одной
двадцатой фута.
2) Объем должен вычисляться общепринятыми для
рассматриваемого пространства методами и с точностью,
удовлетворяющей Администрацию.
3) Расчет должен быть достаточно подробным с тем, чтобы
облегчить его проверку.
Приложение II
СВИДЕТЕЛЬСТВО
МЕЖДУНАРОДНОЕ МЕРИТЕЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО (1969)
(Эмблема или штамп)
Выдано на основании положений Международной конвенции по
обмеру судов 1969 г. по уполномочию Правительства ________________ _________________________________________________________________,
(полное официальное наименование страны)
для которой Конвенция вступила в силу ______________________ 19__,
__________________________________________________________________
полное официальное наименование должности и фамилии компетентного __________________________________________________________________
лица или организации, признанных уполномоченными на основании __________________________________________________________________
положений Международной конвенции по обмеру судов 1969 г.)
----------------------------------------------------------------------------- |Название судна|Регистровый номер или позывной сигнал|Порт приписки|Дата (*)| |--------------+-------------------------------------+-------------+--------| | | | | | ----------------------------------------------------------------------------- _______________
(*) Дата закладки киля или подобной стадии постройки судна
(статья 2 пункт 6) либо дата, когда судно подвергалось
переоборудованию или модификации существенного характера (статья 3
пункт 2b), смотря по тому, что применимо.
Главные размерения
----------------------------------------------------------------------------- |Длина (статья|Ширина (Правило|Теоретическая высота борта до верхней палубы | |2 пункт 8) |2 пункт 3) |в середине длины судна (Правило 2 пункт 2) | |-------------+---------------+---------------------------------------------| | | | | -----------------------------------------------------------------------------
Вместимость судна:
Валовая вместимость _________________________________________
Чистая вместимость __________________________________________
Настоящим удостоверяется, что вместимости судна определены в
соответствии с положениями Международной конвенции по обмеру судов
1969 г.
Выдано в ___________________________________ ___________19__,
(место выдачи свидетельства) (дата выдачи) __________________________________________________________________
(подпись официального лица, выдающего свидетельство)
и/или
(печать организации, выдающей свидетельство)
Если свидетельство подписывается, должен быть добавлен
следующий пункт:
Нижеподписавшийся заявляет, что он должным образом
уполномочен вышеупомянутым правительством выдать настоящее
свидетельство.
------------------------------------------------------------------ | Пространства, включенные во вместимость | |----------------------------------------------------------------| | Валовая вместимость || Чистая вместимость | |-------------------------------++-------------------------------| |Наименование|Расположение|Длина||Наименование|Расположение|Длина| |пространства| | ||пространства| | | |------------+------------+-----++------------+------------+-----| |Подпалубная | ------- | --- || | | | |часть | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | ||-------------------------------| | | | || Число пассажиров | | | | || (Правило 4 пункт 1) | | | | || | | | | ||Число пассажиров в каютах с | | | | ||количеством коек не более 8 ___| | | | ||Число остальных пассажиров ____| |-------------------------------+--------------------------------| | Исключенные пространства | Теоретическая осадка | | (Правило 2 пункт 5) | (Правило 4 пункт 2) | | | | |Звездочкой (*) должны быть | | |помечены перечисленные выше | | |пространства, которые содержат | | |как закрытые, так и | | |исключаемые пространства | | |----------------------------------------------------------------| |Дата и место первоначального обмера _________________________ | |----------------------------------------------------------------| |Дата и место последнего предыдущего переобмера ______________ | |----------------------------------------------------------------| |Примечания: | | | ------------------------------------------------------------------
Дополнение
Рисунки, упомянутые в Правиле 2(5)
На приведенных ниже рисунках:
O = исключаемое пространство,
C = закрытое пространство,
I = пространство, которое должно рассматриваться как закрытое
пространство.
Заштрихованные части должны считаться закрытыми
пространствами.
B = ширина палубы в районе отверстия. На судах, имеющих
закругленное соединение палубы с бортом, ширина измеряется, как
указано на рис. 11.
( 995_a145 )
Дополнение 2
Коэффициенты K1 и K2, относящиеся к Правилам 3 и 4 (1)
V или Vc = объем в кубических метрах
------------------------------------------------------------------ |V или | K1 | V или | K1 | V или | K1 | V или | K1 | |Vc | или K2| Vc | или K2| Vc |или K2| Vc |или K2| |-------+-------+--------+-------+-------+------+---------+------| | 10 |0,2200 | 45 000|0,2931 |330 000|0,3104| 670 000|0,3165| |-------+-------+--------+-------+-------+------+---------+------| | 20 |0,2260 | 50 000|0,2940 |340 000|0,3106| 680 000|0,3166| |-------+-------+--------+-------+-------+------+---------+------| | 30 |0,2295 | 55 000|0,2948 |350 000|0,3109| 690 000|0,3168| |-------+-------+--------+-------+-------+------+---------+------| | 40 |0,2320 | 60 000|0,2956 |360 000|0,3111| 700 000|0,3169| |-------+-------+--------+-------+-------+------+---------+------| | 50 |0,2340 | 65 000|0,2963 |370 000|0,3114| 710 000|0,3170| |-------+-------+--------+-------+-------+------+---------+------| | 60 |0,2356 | 70 000|0,2969 |380 000|0,3116| 720 000|0,3171| |-------+-------+--------+-------+-------+------+---------+------| | 70 |0,2369 | 75 000|0,2975 |390 000|0,3118| 730 000|0,3173| |-------+-------+--------+-------+-------+------+---------+------| | 80 |0,2381 | 80 000|0,2981 |400 000|0,3120| 740 000|0,3174| |-------+-------+--------+-------+-------+------+---------+------| | 90 |0,2391 | 85 000|0,2986 |410 000|0,3123| 770 000|0,3175| |-------+-------+--------+-------+-------+------+---------+------| | 100 |0,2400 | 90 000|0,2991 |420 000|0,3125| 760 000|0,3176| |-------+-------+--------+-------+-------+------+---------+------| | 200 |0,2460 | 95 000|0,2996 |430 000|0,3127| 770 000|0,3177| |-------+-------+--------+-------+-------+------+---------+------| | 300 |0,2495 | 100 000|0,3000 |440 000|0,3129| 780 000|0,3178| |-------+-------+--------+-------+-------+------+---------+------| | 400 |0,2520 | 110 000|0,3008 |450 000|0,3131| 790 000|0,3180| |-------+-------+--------+-------+-------+------+---------+------| | 500 |0,2540 | 120 000|0,3016 |460 000|0,3133| 800 000|0,3181| |-------+-------+--------+-------+-------+------+---------+------| | 600 |0,2556 | 130 000|0,3023 |470 000|0,3134| 810 000|0,3182| |-------+-------+--------+-------+-------+------+---------+------| | 700 |0,2569 | 140 000|0,3029 |480 000|0,3136| 820 000|0,3183| |-------+-------+--------+-------+-------+------+---------+------| | 800 |0,2581 | 150 000|0,3035 |490 000|0,3138| 830 000|0,3184| |-------+-------+--------+-------+-------+------+---------+------| | 900 |0,2591 | 160 000|0,3041 |500 000|0,3140| 840 000|0,3185| |-------+-------+--------+-------+-------+------+---------+------| | 1000 |0,2600 | 170 000|0,3046 |510 000|0,3142| 850 000|0,3186| |-------+-------+--------+-------+-------+------+---------+------| | 2000 |0,2660 | 180 000|0,3051 |520 000|0,3143| 860 000|0,3187| |-------+-------+--------+-------+-------+------+---------+------| | 3000 |0,2695 | 190 000|0,3056 |530 000|0,3145| 870 000|0,3188| |-------+-------+--------+-------+-------+------+---------+------| | 4000 |0,2720 | 200 000|0,3060 |540 000|0,3146| 880 000|0,3189| |-------+-------+--------+-------+-------+------+---------+------| | 5000 |0,2740 | 210 000|0,3064 |550 000|0,3148| 890 000|0,3190| |-------+-------+--------+-------+-------+------+---------+------| | 6000 |0,2756 | 220 000|0,3068 |560 000|0,3150| 900 000|0,3191| |-------+-------+--------+-------+-------+------+---------+------| | 7000 |0,2769 | 230 000|0,3072 |570 000|0,3151| 910 000|0,3192| |-------+-------+--------+-------+-------+------+---------+------| | 8000 |0,2781 | 240 000|0,3076 |580 000|0,3153| 920 000|0,3193| |-------+-------+--------+-------+-------+------+---------+------| | 9000 |0,2791 | 250 000|0,3080 |590 000|0,3154| 930 000|0,3194| |-------+-------+--------+-------+-------+------+---------+------| |10 000 |0,2800 | 260 000|0,3083 |600 000|0,3156| 940 000|0,3195| |-------+-------+--------+-------+-------+------+---------+------| |15 000 |0,2835 | 270 000|0,3086 |610 000|0,3157| 950 000|0,3196| |-------+-------+--------+-------+-------+------+---------+------| |20 000 |0,2860 | 280 000|0,3089 |620 000|0,3158| 960 000|0,3196| |-------+-------+--------+-------+-------+------+---------+------| |25 000 |0,2880 | 290 000|0,3092 |630 000|0,3160| 970 000|0,3197| |-------+-------+--------+-------+-------+------+---------+------| |30 000 |0,2895 | 300 000|0,3095 |640 000|0,3161| 980 000|0,3198| |-------+-------+--------+-------+-------+------+---------+------| |35 000 |0,2909 | 310 000|0,3098 |650 000|0,3163| 990 000|0,3199| |-------+-------+--------+-------+-------+------+---------+------| |40 000 |0,2920 | 320 000|0,3101 |660 000|0,3164|1 000 000|0,3200| ------------------------------------------------------------------
Коэффициенты K1 или K2 для промежуточных значений V или Vc
могут быть получены линейной интерполяцией.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Конференция приняла следующие рекомендации:
Рекомендация 1. Принятие Международной конвенции по обмеру
судов 1969 года
Конференция рекомендует, чтобы правительства в возможно
короткий срок приняли Международную конвенцию по обмеру судов 1969
года.
Рекомендация 2. Применение валовой и чистой вместимостей
Конференция рекомендует, чтобы валовая вместимость и чистая
вместимость, определяемые в соответствии с положениями
Международной конвенции по обмеру судов 1969 г. принимались в
качестве параметров во всех случаях, где они упоминаются в
конвенциях, законах и правилах, а также в качестве основы для
статистических данных, относящихся к наибольшему объему или
полезному объему торговых судов. Кроме того, признавая, что
переход от существующих систем обмера к новой системе,
предусмотренный настоящей Конвенцией, должен как можно меньше
затрагивать экономику морского торгового судоходства и портовых
операций, Конференция рекомендует, чтобы Договаривающиеся
Правительства, портовые власти и все другие службы, использующие
вместимость в качестве основы для начисления сборов, тщательно
рассматривали, какой из параметров является для них наиболее
подходящим с учетом существующей у них в настоящее время практики.
Рекомендация 3. Единообразное толкование терминов
Конференция, признавая, что определения некоторых терминов,
применяемых в Международной конвенции по обмеру судов 1969 года,
таких как "длина", "ширина", "пассажир" и "непроницаемый при
воздействии моря", идентичны определениям, содержащимся в других
конвенциях, депозитарием которых является Международная морская
консультативная организация, рекомендует, чтобы Договаривающиеся
Правительства приняли необходимые меры к тому, чтобы идентичные
определения терминов, применяемых в этих конвенциях, толковались
единообразно и согласованно.вгору